Navigation

Skiplinks

Contact

InfoLine Studium

Phone: +49 441 798-2728  (F&P

Dial number via click:
E.g. cell phone: click on number
With university phone: click (F&P)

Homepage

Subject-specific student advice

Homepage

International Student Office

Phone: +49 441 798-2478  (F&P

Homepage

Semester:

3.03.032 Einführung in die Niederländische Sprachwissenschaft


Veranstaltungstermine

  • Di , 11.07.2017 08:00 - 10:00
  • Do , 12.10.2017 10:00 - 12:00
  • Donnerstag: 10:00 - 12:00, wöchentlich

Beschreibung

In dit college wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de Nederlandse taalkunde. We zullen basisbegrippen uit de fonetiek/fonologie, de morfologie, het lexicon, en de syntaxis van het Nederlands behandelen, zodat studenten bekend raken met het ‘gereedschap’ dat nodig is voor het analyseren van de Nederlandse taal. We gaan oefenen met dit taalkundige gereedschap en zullen aan de hand van voorbeelden zien hoe dit gereedschap te gebruiken is voor verschillende soorten van taalkundig onderzoek (bijv. taalverwervingsonderzoek, psycholinguistiek). Na dit college zijn studenten bekend met de basisbegrippen uit de taalkunde en hebben ze kennisgemaakt met verschillende facetten van taalkundig onderzoek en met enkele specifieke kenmerken van het Nederlands.
Het college wordt grotendeels in het Nederlands gegeven. De eerste paar weken zal in het Duits onderwezen worden. We zullen gebruik maken van verschillende (overwegend nederlandstalige) teksten ter voorbereiding van de colleges.
In elk geval zullen enkele hoofdstukken uit het boek van Nieuwenhuijzen (Het verschijnsel taal. Een kennismaking. Uitgeverij Coutinho.(2005), bijv. H 1-3; H10 & H13-16) dienen als leesstof bij het college. Daarnaast maken we gebruik van online beschikbare teksten, zoals op http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/
Het college vormt samen met de inleiding Nederlandse Literatuurwetenschap BM3 en wordt getoetst met een tentamen aan het einde van het semester.

DozentIn

TutorIn

Studienmodule

  • ned031 Einführung Literatur- und Sprachwissenschaft

Studienbereiche

  • Niederlandistik

Lehrsprache
deutsch

empfohlenes Fachsemester
--

Webmaster (Changed: 2018-09-10)