Navigation

Skiplinks

Contact

InfoLine Studium

Phone: +49(0)441 - 798-2728

Homepage

Subject-specific student advice

Homepage

International Student Office

Phone: +49 (0)441 - 798-2478

Homepage

Semester:

3.03.135 Race, milieu et moment. Nederlandse literatuur in de tijd van het naturalisme


Veranstaltungstermin

  • Dienstag: 10:00 - 12:00, wöchentlich

Beschreibung

Aan het einde van de 19e eeuw zag zich de maatschappelijke samenleving door de toenemende industrialisatie en modernisering met nieuwe obstakels en ongekende uitdagingen geconfronteerd. Talloze uitvindingen en nieuwe invalshoeken in de wetenschappen beoogden aan de ene kant meer begrip en kennis van de wereld, maar zaaiden tegelijk nieuwe problemen en onrust. Een ambivalente houding tussen geloof in en angst voor de wetenschap werd algemeen voelbaar en liet ongetwijfeld ook sporen in de literatuur achter.
Dit valt met name ook over de roman Een nagelaten bekentenis (1894) van Marcellus Emants te zeggen, die algemeen als prototypisch voorbeeld van ‚de’ Nederlandse naturalistische roman geldt. In dit college zal Emants’ werk vanuit verschillende literatuurwetenschappelijke perspectieven bediscussieerd worden en daarbij niet alleen op zichzelf, maar ook ten opzichte van de socio-historische context en binnen het genre-esthetische kader bekeken worden.

Voorwaarde voor dit college is een geslaagde deelname aan de Einführung in die niederländische Literaturwissenschaft (BM3).

DozentIn

Studienmodule

  • ned339 Literatur, Kontext & Institution

Lehrsprache
deutsch

empfohlenes Fachsemester
--

Webmaster (Changed: 2018-09-10)