InfoPortal Internationales

Rotary/ DAAD Scholarship Uniwersystet im. Carla von Ossietzky‘iego w Oldenburgu (Niemcy)

Contact

Christine Trappe

+49-441-798-4124

Rotary/ DAAD Scholarship Uniwersystet im. Carla von Ossietzky‘iego w Oldenburgu (Niemcy)

Międzynarodowe Biuro Studenckie Uniwersytetu w Oldenburgu oferuje stypendium Fundacji Rotary Oldenburg-Ammerland e.V. i DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) studentom uczelni partnerskich z Europy Środkowo-Wschodniej.

Na okres: dwa semestry od października 2021

Wysokość stypendium: 700-800 EURO (zależne od stopnia akademickiego)

Wnioski można składać do: 30 czerwca 2021 r

Dokumenty aplikacyjne

  1. Formularz wniosku: Stypendium Rotary / DAAD
  2. Application for registration as an exchange student Wniosek o wpisanie na listę studentów uczestniczących w wymianie
  3. List motywacyjny (wraz z planem studiów): maksymalnie 2 strony
  4. Curriculum vitae (maksymalnie 2 strony)
  5. Karta przebiegu studiów (poświadczona)

Aplikację (scan, w jednym dokumencie pdf) prosimy kierować do:

Funding

(Stand: 10.05.2021)