Dr. Marija Bratus

Dr. Marija Bratus

1. Monographien

 • Мовні засоби вираження ідеалу людини у прозі Олеся Гончара. – Культура слова. –К. 2005.

2. Aufsätze

 • 2013a: Rosija očima ukraïnciv. In: Vivčajemo ukraïns’ku movu ta literaturu № 32, 36-39. (Росія очима українців. – Всеукраїнський науково-методичний журнал «Вивчаємо українську мову та літературу». 2013.-№ 32.-С.36-39)
 • 2013b: Kotrij či jakij? In: Kul’tura Slova 78, 198-204 ISSN 0201-419X (Котрий чи який? – Збірник «Культура слова». – Випуск 78. – С.198-204)
 • 2013c: Сulturological aspects of the foreign language study. In: Conference proceedings: ICT for Language Learning. 6th edition. ISBN 978-88-6292-423-8. – Published by Libreriauniversitaria.it
 • 2012: Jevropa očima ukraïnciv. Italija. In: Ja vivčaju ukraïns’ku movu. Žurnal pro tebe № 4 (16). Charkiv: Osnova, 10-13. ISSN 2222354-1 (Європа очима українців. Італія. – Я вивчаю українську мову. Журнал про тебе. № 4 (16). Квітень 2012 року. Харків: «Основа», 10-13)
 • Країни Бенілюксу Нідерланди та Бельгія очима українців (стереотипний портрет). – Життя – у слові: Збірник наукових праць на пошану академіка В.М. Русанівського/ Відп. ред. В.Г.Скляренко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – с. 288-295.
 • Середземноморські країни очима українців (стереотипний портрет). – Мовні й концептуальні картини світу. – Випуск № 36. – 2011.
 • Європа та європейці очима українців: стереотипні портрети/ Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. - № 34-36. – с.84-91
 • Давні й нові фразеологізми в художній прозі Євгенії Кононенко. – Культура слова. – Випуск 72. – К.2010. – с.60-66.
 • Ознаки сьогодення в семантиці й стилістиці фразеологізмів (на матеріалі сучасної художньої прози). – «Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського». Науковий журнал. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 22 (61). № 4. Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 2009. – с.119-124.
 • Епітети в лексико-семантичному полі «Психічний та фізичний стан людини» у тексті Івана Багряного (на матеріалі прозових творів). – Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць. – Випуск 2. – Дрогобич. – 2001. – с.218-226.
 • Кольористичний епітет як ознака тоталітарної доби (за творами Івана Багряного). – Дивослово. - № 5 – 2001. – с.14-15.
 • Функції епітетів у зовнішній характеристиці персонажів Івана Багряного. – Дискурс сучасної історичної романістики: поетика жанру. ВЦ «Київський університет». – 2000. – с.85-90.
 • Епітетні словосполучення як характеристика стану людини (за прозовими творами Івана Багряного). – Культура слова. – Випуск 53-54. – К. 2000. – с. 99-102.
 • Епітетні словосполучення з означуваним центром людина (за творами Івана Багряного). – Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Вип. 4, Київ. – Видавничий центр КДПУ. – 2000. – с.227-231.
(Stand: 21.08.2020)