Kursangebot

Kursangebot im Bereich Niederländisch

Niederländisch Basismodul 1

Basismodul I findet im Wintersemester statt. Es hat einen Umfang von 56 Unterrichtsstunden; bei erfolgreicher Teilnahme werden dafür 6 Kreditpunkte vergeben.

Zielgruppe: Dieser Kurs richtet sich an Lernende ohne Vorkenntnisse.

Arbeitsmaterialien:

Verpflichtend:

„Welkom! Neu – Niederländisch für Anfänger“ 2015, Klett.

- Lehrbuch + CD. ISBN: 978-3-12-528990-1
- Übungsbuch + CD.  ISBN: 978-3-12-528991-8
- Lösungsheft. ISBN: 978-3-12-528992-5

Empfohlen:

- „Welkom! Neu– Niederländisch für Anfänger“, Klett. Vokabeltrainer + CDs. ISBN: 978-3-12-528995-6
- „Pons Kompaktwörterbuch niederländisch“. ISBN: 978-3-12-517567-9
- „Van Dale pocketwoordenboekNederlands als tweede taal-NT2“. ISBN: 978-9-0-664808-10
- „Pons Grammatik kurz & bündig niederländisch“. ISBN: 978-3-12-517587-9

Prüfungsleistungen:

semesterbegleitendes Portfolio.

Niederländisch Basismodul 2

Basismodul II findet im Sommersemester statt. Er hat einen Umfang von 56 Unterrichtsstunden; bei erfolgreicher Teilnahme werden dafür 6 Kreditpunkte vergeben.

Zielgruppe: Dieser Kurs richtet sich an Lernende die erfolgreich am Basismodul I teilgenommen haben.

Nach erfolgreicher Teilnahme am Kurs Basismodul II ist das Niveau A2 der Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) erreicht.

Arbeitsmaterialien:

Verpflichtend:

„Welkom! Neu – Niederländisch für Anfänger“ 2015, Klett.

- Lehrbuch + CD. ISBN: 978-3-12-528990-1
- Übungsbuch + CD.  ISBN: 978-3-12-528991-8
- Lösungsheft. ISBN: 978-3-12-528992-5

Empfohlen:

- „Welkom! Neu– Niederländisch für Anfänger“, Klett. Vokabeltrainer + CDs. ISBN: 978-3-12-528995-6
- „Pons Kompaktwörterbuch niederländisch“. ISBN: 978-3-12-517567-9
- „Van Dale pocketwoordenboekNederlands als tweede taal-NT2“. ISBN: 978-9-0-664808-10
- „Pons Grammatik kurz & bündig niederländisch“. ISBN: 978-3-12-517587-9

Prüfungsleistungen:

semesterbegleitendes Portfolio

Niederländisch Aufbaumodul 1

Aufbaumodul I findet im Wintersemester statt. Es hat einen Umfang von 56 Unterrichtsstunden; bei erfolgreicher Teilnahme werden dafür 6 Kreditpunkte vergeben.

Zielgruppe: Dieser Kurs richtet sich an Lernende die erfolgreich am Basismodul II teilgenommen haben.

Verpflichtend:

Arbeitsmaterialien:

„Welkom terug! – Niederländisch für Fortgeschrittene“, Klett.
Lehr- und Arbeitsbuch + CD. ISBN: 978-3-12-528901-7

Empfohlen:

- „Pons Kompaktwörterbuch niederländisch“. ISBN: 978-3-12-517567-9
- „Van Dale pocketwoordenboekNederlands als tweede taal-NT2“. ISBN: 978-9-0-664808-10
- „Pons Grammatik kurz & bündig niederländisch“. ISBN: 978-3-12-517587-9

Prüfungsleistungen:

semesterbegleitendes Portfolio

Aufbaumodul Niederländisch 2

 

In het komende zomersemester 2020 bied ik de cursus Aufbaumodul Niederländisch 2 aan. In deze cursus kunnen jullie je kennis van het Nederlands uitbreiden en perfectioneren.

We gaan werken met het leerboek Nederlands op niveau  – Methode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen (Klett Verlag: ISBN 978-3-12-528898-0, Neuauflage 2015). De thema’s die we in deze cursus gaan behandelen, sluiten nauw aan bij de maatschappelijke en politieke actualiteit in Nederland. We zullen discussies in de media volgen en artikelen uit kranten en tijdschriften lezen. Hiermee bereiken jullie op levendige en methodisch veelzijdige wijze het Niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK). Met deze kennis van het Nederlands kunnen jullie je niet alleen in alledaagse situaties maar ook in studie en beroep zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken. Jullie krijgen een inleiding in de Nederlandse samenleving die je in staat stelt om over maatschappelijke thema’s te kunnen oordelen en meepraten. Ook de situatie in het Nederlandstalig deel van België – Vlaanderen –  zal daarbij aan de orde komen. Uiteraard zullen jullie ook kennismaken met de kunst en cultuur die in deze beide landen in de loop van de eeuwen is voortgebracht.

Iedereen die niveau B1 van het ERK heeft bereikt, is hartelijk uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen. De lessen vinden twee maal per week plaats. De module wordt afgesloten met een portfolio dat uit verschillende deelopdrachten bestaat. Deze opdrachten worden in de loop van het semester uitgevoerd. Het eindcijfer wordt gevormd door het gemiddelde cijfer voor deze portfolio opdrachten. Jullie krijgen voor de module 6 KP.

(Stand: 09.06.2021)