Navigation

Kontakt

InfoLine Studium

+49 441 798-2728  (F&P

Fachstudienberaterinnen und Fachstudienberater

International Office

+49 441 798-2478  (F&P

Semester: Wintersemester 2020 - Sommersemester 2021

2.01.004-A AG Softwareprojekt (A) -  


Veranstaltungstermine

  • Dienstag: 14:00 - 16:00, wöchentlich (20.04.2021 - 13.07.2021)
  • Dienstag: 16:00 - 18:00, wöchentlich (20.10.2020 - 02.02.2021)

DozentIn

Studienbereiche

  • Professionalisierungsbereich Informatik
  • Professionalisierungsbereich Wirtschaftsinformatik

SWS
--

empfohlenes Fachsemester
--

Webmalqsterq7bw (infuiusjopornrfmtaljzef-stmjxqudiuaom@uor+al.depygbr) (Stand: 21.08.2020)