Navigation

Skiplinks

Prüfungsamt

Susanne Osterkamp

+49 441 798-2524  (F&P

+49 441 798-2518

Raum: A12 2-221

Prüfungsausschuss

Prof. Birger Kollmeier

Homepage

Webmasbyter (inf7woportal-stem9xudium@2fuol.de) (Stand: 12.02.2019)