Navigation

Prüfungsamt

Susanne Osterkamp

+49 441 798-2524  (F&P

+49 441 798-2518

Raum: A12 2-221

Prüfungsausschuss

Prof. Birger Kollmeier

We3o7p7bmjnfnastelir (infjd/iyoportal-gyssty+9azudiumomd@uolmjcb.de00fp) (Stand: 12.06.2020)