Drucken 08

Drucken 08

Deutsch

Arabisch

الطباعة

 

Französisch

Imprimer

8. Marque le centre du t-shirt avec une bande de ruban adhésif. (Conseil: un mètre pilant / règle peut être utile.)

 

 

Englisch

How to print

8. Mark the center of the T-shirt with a strip of tape (Tip: A folding rule / ruler can be helpful).

(Stand: 20.04.2022)