Fk. VI
Department für Humanmedizin

Neem contact op met

Anatomie

PD Dr. med. Veysel Ödemis
Specialist in Anatomie

Faculteit VI Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg
Carl-von-Ossietzky Str. 9-11
26129 Oldenburg

Onderwijs in het modeldiploma geneeskunde

Het modulaire curriculum van de modulaire opleiding Humane Geneeskunde wordt vooral gekenmerkt door de interdisciplinaire integratie van basiskennis met klinische inhoud. Anatomie, als een van de belangrijkste basisvakken in de geneeskunde, wordt intensief onderwezen in de eerste drie jaar van het programma. Door herhaling en consolidatie wordt een leerspiraal gecreëerd die studenten helpt de essentiële anatomische en klinische relaties te begrijpen.

Op de volgende pagina's wordt de belangrijkste informatie over de organisatie en uitvoering van het onderwijs in anatomie samengevat:

Lezing over anatomie, embryologie en histologie

De colleges anatomie, embryologie en histologie worden aangeboden als een longitudinale collegereeks in de eerste drie studiejaren. De inhoud van de colleges is aangepast aan de moduleonderwerpen en brengt de basiskennis van anatomie over en bereidt studenten voor op de practica en seminars.

In het eerste studiejaar ligt de nadruk op de basiskennis van anatomie. De klinische onderwerpen dienen als "voorgerecht" voor een basiskennis van het lichaam, organen en weefsels. Het anatomisch onderwijs is zo gestructureerd dat de systematische, functionele en topografische inhoud centraal staat.

In het tweede studiejaar worden onderwerpen uit het eerste jaar opnieuw opgepakt en verdiept in de zin van een leerspiraal. Om de anatomie te koppelen aan klinische vraagstukken worden gezamenlijke cursussen met klinische vakken georganiseerd. Daarnaast worden onderwerpen uit de neuroanatomie en de zintuigen onderwezen.

Het derde studiejaar wordt gekenmerkt door de overkoepelende klinische vakgebieden neurologie, psychiatrie, gynaecologie, urologie en kindergeneeskunde. Bij anatomie ligt de nadruk op het leren van neuroanatomie en de vrouwelijke en mannelijke voortplantingsorganen. Een deel van de cursusinhoud wordt samen met clinici gegeven

Lezing Anatomie/Radiologie

Het college anatomie/radiologie is een interdisciplinaire collegereeks in het 2e en 3e studiejaar. Samen met de radiologische en klinische afdelingen van het Universitair Medisch Centrum Oldenburg wordt de anatomie herhaald en verdiept en gekoppeld aan radiologisch-klinische methoden en vragen. De geleerde inhoud wordt in de praktijk gebracht in radiologisch-anatomische seminars.

Histologie stage

De cursus microscopische anatomie vindt plaats in de cursusruimte van de nieuwe microscopieruimte (A03 Microscopieruimte van Haarentor), die is uitgerust met de nieuwste mediatechnologie. Alle microscopen van de studenten zijn uitgerust met digitale camera's en kunnen worden aangesloten op een laptop. Hierdoor kunnen studenten live opnames maken van de preparaten en deze delen met docenten en medestudenten. Het virtuele microscopieplatform Smartzoom wordt ook gebruikt in de cursus en voor de voorbereiding en follow-up van de cursusinhoud.

Stage Anatomie in Groningen

In tegenstelling tot veel andere faculteiten kan de Universiteit Oldenburg op dit moment geen eigen anatomiepracticum aanbieden, omdat de infrastructuur voor natte anatomie nog in opbouw is. Om studenten toch toegang te geven tot anatomische preparaten, vinden de anatomiepractica plaats op de anatomieafdeling van het UMCG als onderdeel van de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor worden studenten een aantal keer per semester naar de Rijksuniversiteit Groningen gereisd om daar hun anatomiestage te lopen. Aangezien de Rijksuniversiteit Groningen geen dissectiecollege aanbiedt aan geneeskundestudenten, wordt het practicum anatomie gegeven met behulp van uitstekend geprepareerde demonstratie-exemplaren en plastinaten. Om Oldenburgse geneeskundestudenten in staat te stellen hun anatomische praktijkkennis te verdiepen en aan te vullen, biedt de afdeling Anatomie van Oldenburg ook de volgende aanvullende cursussen aan:

  • Pre-klinisch keuzevak "Anatomische dissectie".
  • Cursus Hersendissectie

Anatomieseminar met klinische referenties

Het anatomieseminar helpt studenten om de geleerde anatomische stof te herhalen en te consolideren. De vragen en taken in het seminar worden in kleine groepen uitgewerkt en aan het eind van de werkfase met de docent besproken. Om de anatomische kennis te koppelen aan klinische onderwerpen, werken de studenten aan geselecteerde taken over klinisch-anatomische onderwerpen, die ze samen presenteren.

Radiologisch-anatomisch seminar

Vanaf het 2e jaar organiseren we samen met artsen van de afdeling radiologie het interdisciplinaire radiologisch-anatomische seminar. Met behulp van radiologische beeldvormingsprocedures (klassieke röntgendiagnostiek, CT, MRI, sonografie), die nu een integraal onderdeel zijn van de dagelijkse klinische praktijk, worden studenten opnieuw vertrouwd gemaakt met de "normale" anatomie. Daarnaast worden basispathologieën die al zijn gepresenteerd in klinische colleges herhaald en verdiept aan de hand van geselecteerde radiologische beelden. Net als bij het anatomieseminar vinden we het ook bij dit seminar belangrijk dat studenten een actieve rol spelen door zelfstandig aan de gestelde vragen te werken.

Anatomie in vivo

Naast het klassieke practicum anatomie wordt in het eerste semester de cursus "Anatomie in vivo" (anatomie bij leven) aangeboden. Deze cursus, die samen met de Oldenburgse fysiotherapiescholen wordt georganiseerd, is nauw verbonden met de anatomiestage en de klinische examencursussen. In deze interdisciplinaire cursus leren ze toegepaste anatomie op mensen samen met fysiotherapiestagiaires en worden ze begeleid door klinische, anatomische en fysiotherapiedocenten. Het doel is om de technieken van basaal lichamelijk onderzoek te begrijpen door middel van wederzijds onderzoek, om de anatomische structuren beter te begrijpen en om een open, waarderende en respectvolle houding aan te nemen in het interprofessionele team.

Breinvoorbereidingscursus

Als onderdeel van het practicum neuroanatomie krijgen alle derdejaars studenten de gelegenheid om de volledige hersenen te ontleden. Deze 1-daagse cursus vindt plaats op de afdeling anatomie in Groningen.

Pre-klinisch keuzevak "Anatomische dissectie".

Aangezien Oldenburgse studenten geen dissectieles hebben als onderdeel van het curriculum, biedt de afdeling Anatomie het pre-klinische keuzevak "Anatomische dissectie" aan in samenwerking met de sectie Anatomie en Medische Fysiologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In totaal krijgt de helft van de geïnteresseerde tweedejaarsstudenten (30 studenten in oktober van elk wintersemester) en derdejaarsstudenten (30 studenten in maart van elk zomersemester) de kans om zelf preparaten te ontleden. De dagstage duurt een week en vindt plaats in Groningen. Deze stage stelt studenten in staat hun anatomische kennis in de praktijk te brengen, te verdiepen en aan te passen aan klinische vraagstukken. Aan het eind van het practicum presenteren de studenten hun ontleedgebieden.

E-learning platform Smartzoom

Het Smartzoom microscopieplatform, dat in 2015 werd geïntroduceerd, maakt het mogelijk om continu in te zoomen op histologische preparaten, markeringen aan te brengen, vragen te stellen aan docenten, kennis te testen met een quiz en beeldsecties en vergrotingen te delen met andere gebruikers. Een groot voordeel is de onafhankelijkheid van de conventionele cursus lichtmicroscopie, omdat de digitale dia's toegankelijk zijn met elk apparaat met internetverbinding (smartphone, tablet, pc).

Onderzoeksprojecten

2022 - 2023 Doctoraalstudent Geneeskunde
Dora Schwetje

(Changed: 30 apr 2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page