Contact

Organisatiecomité

Dr. Franziska Buchmann

Suzanne Dekker

Andreas Hiemstra

Dr. Hanneke Loerts

Dr. Ankelien Schippers

Heike Schoormann  

Wetenschappelijk comité

Prof. dr. Leonie Cornips (Universiteit Maastricht)

Prof. dr. Joana Da Silveira Duarte (NHL Stenden / Rijksuniversiteit Groningen / Universiteit van Amsterdam)

Dr. Chris De Wulf (Universiteit Zürich)

Prof. dr. Jack Hoeksema (Rijksuniversiteit Groningen)

Prof dr. Jörg Peters (Universiteit Oldenburg)

Prof. dr. Esther Ruigendijk (Universiteit Oldenburg)

Prof. dr. Martijn Wieling (Rijksuniversiteit Groningen)

Small languages, big ideas

 

Small languages, big ideas: the smaller Germanic languages from a theoretical, general and comparative perspective

SLBI 2022 brengt onderzoekers samen die werken aan Germaanse talen vanuit verschillende taalkundige disciplines zoals fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek, historische linguïstiek, microvariatie, psycholinguïstiek, eerste- en tweedetaalverwerving en didactiek. De Germaanse talen vormen een belangrijk onderzoekspotentieel voor bredere taalkundige vragen en bieden vanwege hun rijke (micro)variatie een goed uitgerust en toegankelijk taallaboratorium.

De voorgaande (en eerste) editie van deze conferentie vond in 2019 plaats aan de Universiteit van Zürich (SLBI 2019). De 2020 editie wordt gezamenlijk georganiseerd door de universiteiten van Oldenburg en Groningen. Beide universiteiten hebben onderzoeks- en onderwijsprogramma’s voor verschillende kleinere Germaanse talen, in het bijzonder de variëteiten die in de omliggende regio’s worden gesproken. In Groningen heeft het Center for Language and Cognition (CLCG) een speciale verantwoordelijkheid voor de Nederlandse taal en de dialecten die in het noorden van Nederland worden gesproken (Fries en Nedersaksisch, inclusief het Grunnings). In Oldenburg wordt de Nederlandse taal onderzocht en onderwezen binnen het Instituut voor Neerlandistiek, terwijl het Instituut voor Duitse studies een onderzoeksgroep heeft voor Nederduits en Saterlandfries (Seeltersk), de enig levende afstammeling van Oudoostfries.

Bevestigde keynote sprekers:

  • PD dr. phil. Birte Arendt (Universität Greifswald): Small languages in the digital age - the example of Low German.
  • Prof. dr. Elma Blom (Universiteit Utrecht): How small language learners in Friesland and Limburg build big bilingual lexicons.
  • Prof. dr. Anne Breitbarth (Universiteit Gent): Parsing voices from the past: The Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten (GCND).
  • Dr. Mirjam Günther-van der Meij (NHL Stenden Hogeschool) & prof. dr. Joana Da Silveira Duarte (NHL Stenden Hogeschool/Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van Amsterdam): The multilingual and digital turns in Frisian and Low-Saxon applied educational research.
  • Prof. dr. Peter Gilles (Université du Luxembourg): An app-based language survey for Luxembourgish: regional variation and language contact.

Naast mondelinge voordrachten zal er tijdens de conferentie ook een postersessie worden gehouden aan het einde van de eerste dag. We nodigen in het bijzonder studenten uit deze mogelijkheid aan te grijpen om hun eigen werk te presenteren. Studenten die actief aan de conferentie deelnemen en een mondelinge presentatie of posterpresentatie geven ontvangen een certificaat voor hun deelname, waarop wordt vermeld dat de studieomvang equivalent is aan 3 ECTS (let op dat u met uw eigen universiteit moet bespreken of de studiepunten kunnen worden aangerekend – ons certificaat is geen officieel document!).

Als de coronamaatregelen het toelaten zal deze conferentie in Oldenburg plaatsvinden.

Deze conferentie wordt medegefinancierd door de Taalunie, het Förderprogramm Kooperationsprojekte Groningen - Oldenburg en het programma PRO*Niedersachsen – Wissenschaftliche Veranstaltungen der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften in Niedersachsen met middelen van het Niedersächsisches Vorab. Small languages, big ideas 2022 wordt bovendien medegefinancierd door het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, alsmede de deelstaat Nedersaksen.

Internetkoordinator (Changed: 20 jun 2022)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page