Contact

Organisatiecomité

Dr. Franziska Buchmann

Suzanne Dekker

Andreas Hiemstra

Dr. Hanneke Loerts

Dr. Ankelien Schippers

Heike Schoormann  

Wetenschappelijk comité

Prof. dr. Leonie Cornips (Universiteit Maastricht)

Prof. dr. Joana Da Silveira Duarte (NHL Stenden / Rijksuniversiteit Groningen / Universiteit van Amsterdam)

Dr. Chris De Wulf (Universiteit Zürich)

Prof. dr. Jack Hoeksema (Rijksuniversiteit Groningen)

Prof dr. Jörg Peters (Universiteit Oldenburg)

Prof. dr. Esther Ruigendijk (Universiteit Oldenburg)

Prof. dr. Martijn Wieling (Rijksuniversiteit Groningen)

Informatie voor actieve deelnemers (mogelijkheden voor financiële steun & presentaties)

Financiële steun voor actieve deelnemers

We hebben beperkte fondsen beschikbaar voor actieve deelnemers zonder affiliatie of van wie de kosten niet door hun eigen instelling kunnen worden vergoed. Neem contact met ons op () als u financiële steun nodig hebt, en vermeld een schatting van uw reis- en verblijfkosten.

Praktische informatie voor de presentaties

Lezingen (talks)

De duur van de presentaties bedraagt 20 minuten (plus 10 minuten discussie). Indien u gebruik wenst te maken van de ter beschikking gestelde presentatielaptop, verzoeken wij u ons uw presentatie vooraf per e-mail toe te zenden om vertragingen te voorkomen.

Posters

De presentatie van de posters vindt plaats in een postersessie. De precieze datum van de postersessie op donderdag is te vinden in het programma. Het is de bedoeling dat de postersessie wordt opgedeeld in even en oneven nummers, zodat de presentatoren in de postersessie ook de gelegenheid hebben om, althans gedeeltelijk, andere posters te bezoeken. Posterbijdragen met even nummers worden gepresenteerd van 15.00 tot 16.00 uur, posterbijdragen met oneven nummers van 15.45 tot 16.45 uur. De toewijzing van de bijdragen als even/oneven geschiedt tijdens de inschrijving ter plaatse. U kunt uw posters direct voor de postersessie ophangen. Passend materiaal zal worden verstrekt.

Posterformaat: Posters moeten indien mogelijk in A0 staand formaat (verticale bladoriëntatie) worden ontworpen. Een kleiner formaat (A2) en een horizontale paginarichting zijn aanvaardbaar, maar niet aanbevolen.

Taal

Lezingen (talks) moeten in het Duits of Engels worden gegeven. Posters kunnen ook in andere talen worden geleverd. Om echter ook voor deze bijdragen wetenschappelijke uitwisseling mogelijk te maken, vragen wij u een vertaling van de poster in het Engels als hand-out gereed te houden.

Internetkoordinator (Changed: 24 mei 2022)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page