Contact

Press & Communication

+49 (0) 441 798-5446

  • Paar op tandem

    Samen in de toekomst : persoonlijke contacten vullen de samenwerking tussen de twee universiteiten met leven. Foto: istock/simonkr

Een partnerschap die je bij blijft

40 jaar coöperatie tussen de universiteiten van Oldenburg en Groningen: Dankzij de lange samenwerking zijn Groningen en Oldenburgers in de loop der jaren collega's, vrienden en vertrouwelingen geworden - en soms zelfs meer.

40 jaar coöperatie tussen de universiteiten van Oldenburg en Groningen: Dankzij de lange samenwerking zijn Groningen en Oldenburgers in de loop der jaren collega's, vrienden en vertrouwelingen geworden - en soms zelfs meer. Hier beschrijven ze hun persoonlijke ervaringen.

Prof. Dr. Esther Ruigendijk, Neerlandica en Groningen-ambassadeur van de Universiteit Oldenburg, en Jodien Houwers, Regionaal Coördinator West-Europa en Senior Policy Advisor for International Relations in Groningen:

"Zelfs jaren na mijn studie en promotie in Groningen voelen de stad en de universiteit nog steeds als "thuis". Ik ben dan ook heel blij dat wij de afgelopen jaren onze samenwerking hebben kunnen intensiveren. De samenwerking is snel, prettig en ongecompliceerd en daarom erg leuk. Momenteel wordt een "roadmap" ontwikkeld als een strategiedocument voor de universiteits- en faculteitsleidingen. Ook wat onderzoeksprojecten betreft werk ik graag met Groningen samen. Zo heb ik in een project met Petra Hendriks onderzoek gedaan naar het begrip van persoonlijke voornaamwoorden bij Nederlands- en Duitstalige kinderen. Heel spannend!"

 

 

"Sinds ik in 1988 aan de Rijksuniversiteit ben begonnen, ben ik verantwoordelijk voor de samenwerking en heb ik vele "generaties" van leuke collega's in het Oldenburgse universiteitsbestuur en het presidium meegemaakt. Wat altijd voor mij overblijft: We staan dicht bij elkaar – regionaal en cultureel – en zijn toch zo verschillend, met verschillen in bijvoorbeeld het bestuur van onze universiteiten. In het Bologna-proces met de invoering van bachelor- en masterstructuren hebben we veel van elkaar geleerd en samen tot stand gebracht. Ook als het gaat om gezamenlijke aanvragen voor derde geldstroomfinanciering, kun je met Oldenburg altijd snel handelen, omdat we elkaar kennen en geïnteresseerd zijn in elkaar.”

Johannes Stalter, Oldenburgse student in de humane geneeskunde, en Kim Sussmann, studente geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen:

"Het was pas na mijn uitwisselingsjaar in Groningen dat het klikte – maar al toen ontmoette ik mijn huidige vriendin Kim in een hoorcollege. We studeerden in hetzelfde semester en zaten pas aan het einde toevallig eens naast elkaar. We zagen elkaar nog een of twee keer op een feestje in de binnenstad van Groningen, dat was het, we wisselden eerst geen telefoonnummers uit. Pas één jaar later ontmoetten we elkaar toevallig weer op een festival voor medici en begonnen we elkaar te schrijven. Sindsdien hadden we een relatie op afstand tussen de twee steden – totdat we in de Corona-periode hier in Oldenburg spontaan zijn gaan samenwonen."

 

 

"Hoewel de Duitse uitwisselingsstudenten uit Oldenburg in Groningen direct mijn aandacht trokken, leerde ik Johannes pas aan het eind van zijn uitwisselingsjaar kennen. Dat was in een hoorcollege dat zeker een van mijn grappigste was. Daarna hebben we elkaar nog een paar keer gezien, maar toen gingen hij en de andere Oldenburgers weer terug. Het toeval wilde dat we elkaar ongeveer een jaar later weer zouden ontmoeten op een festival, en toen klikte het gewoon! Samen genieten we van de tijd en voelen ons in beide steden op ons gemak. Zijn Nederlands is nog steeds aan verbetering toe – maar hij werkt eraan!" 

Dr. Christiane Brokmann-Nooren, Hoofd Public Science bij C3L – Centrum voor levenslang leren, en Anja van Berkum, langdurige medewerkster bij de Seniorenacademie Groningen, Drenthe, Frysland:

"De samenwerking met de Seniorenacademie en mijn Nederlandse collega Anja van Berkum heeft me mijn hele professionele leven begeleid: Al meer dan 30 jaar hebben we onze jaarlijkse bijeenkomsten met seniorstudenten uit Groningen en gaststudenten uit Oldenburg niet alleen maar uitgevoerd, maar ook geleefd. De serie lezingen "Grenzkontakte" in Groningen, Oldenburg en Leer – quasi "op de grens" – is een van mijn persoonlijke hoogtepunten, omdat ik geloof dat wij en onze deelnemers veel hebben geleerd en bereikt op het gebied van de verstandhouding tussen verschillende culturen."

 

 

 

"Deze samenwerking is het belangrijkste wat ik heb gedaan in mijn beroepsleven. Dat is ook een van de redenen waarom ik me erg heb ingezet om tenminste een deel van ons laatste programma in Corona-tijden overeind te houden. De grenscontacten hebben in de loop der jaren veel gebracht voor de deelnemers, Christiane en mij. En voor mij persoonlijk een tweede thuis: Oldenburg!“

Prof. Dr. Ingo Mose, Coördinator van de masteropleiding „Water and Coastal Management“ (WCM), en Dr. Elen-Maarja Trell, Coördinator van de masteropleiding WCM in Groningen:

"De samenwerking heeft een onschatbare waarde voor de milieu- en duurzaamheidswetenschappen van de Uni Oldenburg: ze heeft onderzoeksprojecten bevorderd, de gezamenlijke masteropleiding WCM mogelijk gemaakt en heeft bijgedragen aan de academische kwalificatie van meerdere collega's. Met de Noordzeekust en de Waddenzee delen we een interesse die het belang van de samenwerking op indrukwekkende wijze onderstreept: klimaatverandering, natuurbeheer, toerisme en andere onderwerpen confronteren ons met uitdagingen waarop vandaag de dag alleen grensoverschrijdend en interdisciplinair duurzame antwoorden kunnen worden gevonden."

 

"De waarde van onze grensoverschrijdende partnerschap gaat veel verder dan de uitwisseling van kennis en gezamenlijk onderwijs. In de loop der jaren hebben zich vriendschappen en solidariteit tussen onderzoekers, docenten en studenten ontwikkeld, begrip en waardering voor interculturele en -institutionele verschillen – en daarnaast hebben we verrassende overeenkomsten en aanknopingspunten gevonden. Onze Double-Degree-Master laat zien dat de samenwerking een unieke mogelijkheid biedt voor interdisciplinair en internationaal onderwijs en de studenten belangrijke inzichten biedt om de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer te overwinnen."

(Changed: 2022-01-14)