Selbstudium BBS

Zelfstudie Lektüreliste /Projekt: Wirtschaftspädagogik

Iedere student die de Master of Education: Lehramt Wipäd studeert, moet een mastermodule kiezen (keuze uit MM1- MM4).

Als je een MM taalwetenschap (MM1 of MM2) volgt, lees je enerzijds didactische vakliteratuur in omvang van 2 KP en anderzijds lees je in omvang van 1 KP literatuur uit de literatuurlijst letterkunde www.niederlandistik.uni-oldenburg.de/27607.html:

 • 2 KP zelfstudie didactische vakliteratuur:Kies de lijst met het opschrift: Selbststudium fachdidaktischer Literatur Gym./BBS: LW
 • 1 KP zelfstudie primaire literatuur

Als je een MM literatuurwetenschap (MM3 of MM4) kiest, lees je enerzijds didactische vakliteratuur in omvang van 2 KP en anderzijds lees in omvang van 1 KP literatuur van een zelf gekozen taalwetenschappelijke thema (vooraf te bespreken met de docente):

 • 2 KP zelfstudie didactische vakliteratuur: Kies de lijst met het opschrift: Selbststudium fachdidaktischer Literatur Gym./BBS: SW
 • 1 KP zelfstudie taalwetenschap eigen keuze

De mondelinge toets heeft twee zwaartepunten die met elkaar ook moeten verenigd worden:

Voor het onderdeel "zelfstudie van didactische vakliteratuur" vind je lijsten met literatuur voor de verschillende onderdelen van de didactiek: onderwijspraktijk, toetsing, taalonderwijs, literatuuronderwijs en nieuwe media. De bedoeling is om met behulp van deze lijst een mondelinge toets af te leggen waarbij het uitgangspunt "van theorie naar praktijk" is. Het is zinvol de literatuur goed te lezen om tijdens het tentamen in debat te kunnen treden en een eigen standpunt in te nemen. Bijvoorbeeld lees je van J. Rohrbach: Vom schädlichen Unsinn der Lückentests. Een eerste vraag zou kunnen zijn: "Vertel in het kort over welk probleem Rohrbach nadenkt." Een diepgaandere vraag is: "Geef commentaar op dit standpunt van J. Rohrbach waarbij je rekening houdt met de voor- en nadelen die eruit kunnen voortkomen. Beoordeel of je dit realistisch zou kunnen noemen."

Je kunt ook literatuur met een eigen zwaartepunt kiezen. Deze keuze moet in de eerste drie weken van het semester met de docent worden afgesproken, waarbij ook het tijdstip van toetsing wordt afgesproken.

Selbststudium fachdidaktischer Literatur (Gym./BBS): LW

Onderwijspraktijk

 • Braam, Manfred; Jansen, N.; Topoll, G.: Texte, Themen, Situationen - Beispiele für Klausuraufgaben im Fach Niederländisch in der gymnasialien Oberstufe. Agenda, Münster 2007. (64 S.)
 • Düwell, H.: Motivation und Motivierung im Fremdsprachenunterricht. In: Jung, U. (Hrsg.): Praktische Handreichung für Fremdsprachenlehrer, Peter Lang, Frankfurt am Main 1998, S. 38 - 45.
 • Hulstijn J.(red.): Nederlands als tweede taal. Handboek voor leerkrachten in de volwasseneneducatie, Meulenhoff, Utrecht/Zutphen, 1996, p. 37 - 54.
 • Kalsbeek, Alice van: Schoolse taalvaardigheden en Nederlands als tweede taal. Een praktijkbeschrijving uit het voortgezet onderwijs in Nederland. In: Kroon, S.; Vallen, T. (red.). Nederlands als tweede taal in het onderwijs. Praktijkbeschrijvingen uit Nederland en Vlaanderen. Sdu Uitgeverij Koninginnegracht Stichting Bibliographia Neerlandica, ´s Gravenhage 1994, p. 41 - 78.

Toetsing

 • Beheydt, Ludo: Toetsen in het leerproces Nederlands als vreemde taal, Handleidingen Tiende Colloquium Neerlandicum, Colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlands universiteiten, Gent 1988, p. 149 - 171.
 • Edelhoff, C.; Dr. Weskamp, R.: Leistungsbeurteilung im Fremdsprachenunterricht. Von der internationalen Perspektive zu den Entscheidungen vor Ort. In: Fremdsprachenunterricht, 4 (2002), S. 242 - 247.
 • Janssens, Guy. Typische fouten in het geschreven Nederlands van Duitstaligen: een verkennde analyse met suggesties voor remediërende leermiddelen, in: Leermiddelen voor het Nederlands als vreemde taal, Handelingen van het internationale colloquium aan Universite de Liege, Janssens, G., Hiligmann, P., Theissen, S. (ed) 1995, p. 91 - 105.
 • Rohrbach, J.: Vom schädlichen Unsinn der Lückentests. In: Praxis Fremdsprachenunterricht, 1/2006, S. 3 - 6.

Literatuuronderwijs

 • Kamalski, J.; Sanders, T.; Lentz, L.;van den Bergh, H.: Hoe kun je het beste meten of een leerling een tekst begrijpt? In: Levende Talen Tijdschrift, jaargang 6, nummer 4 december 2005, p. 3 - 9.
 • Peer, Will van; Soetaert, R.: De canon onder water? Over de positie van de literaire canon in het onderwijs. In: Peer, Will van; Soetaert, R. (red.): De literaire canon in het onderwijs. Stichting Bibliographia Neerlandica ´s Gravenhage, Den Haag 1993, p. 11 - 24.
 • Spinner, Kaspar: Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch 200/2006, S. 6 - 16.
 • Vriend de, Gerard: Literatuuronderwijs als voldongen feit. Legitemeringen voor het lezen van literatuur op school. Amsterdam 1996 (Kap. 1, 4-5, 7-8) 130 p.

Nieuwe media

 • Corda, Alessandra: Internet in het talenonderwijs. Uitgeverij coutinho, Bussum 1999, p. 147 - 188.
 • Roche, Jörg: Lerntechnologie und Spracherwerb. Grundrisse einer medienadäquaten, interkulturellen Sprachdidaktik. In: Deutsch als Fremdsprache, 37, 3 (2000), S. 136 - 143.
 • Rösler, Dietmar: E-Learning. Fremdsprachen - eine kritische Einführung. Stauffenburg Verlag, Tübingen 2004, S. 75 - 148.

Selbststudium fachdidaktischer Literatur (Gym./BBS): SW

Onderwijspraktijk

 • Braam, Manfred; Jansen, N.; Topoll, G.: Texte, Themen, Situationen - Beispiele für Klausuraufgaben im Fach Niederländisch in der gymnasialien Oberstufe. Agenda, Münster 2007. (64 S.)
 • Düwell, H.: Motivation und Motivierung im Fremdsprachenunterricht. In: Jung, U. (Hrsg.): Praktische Handreichung für Fremdsprachenlehrer, Peter Lang, Frankfurt am Main 1998, S. 38 - 45.
 • Hulstijn J.(red.): Nederlands als tweede taal. Handboek voor leerkrachten in de volwasseneneducatie, Meulenhoff, Utrecht/Zutphen, 1996, p. 37 - 54.
 • Kalsbeek, Alice van: Schoolse taalvaardigheden en Nederlands als tweede taal. Een praktijkbeschrijving uit het voortgezet onderwijs in Nederland. In: Kroon, S.; Vallen, T. (red.). Nederlands als tweede taal in het onderwijs. Praktijkbeschrijvingen uit Nederland en Vlaanderen. Sdu Uitgeverij Koninginnegracht Stichting Bibliographia Neerlandica, ´s Gravenhage 1994, p. 41 - 78.

Toetsing

 • Beheydt, Ludo: Toetsen in het leerproces Nederlands als vreemde taal, Handleidingen Tiende Colloquium Neerlandicum, Colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlands universiteiten, Gent 1988, p. 149 - 171.
 • Edelhoff, C.; Dr. Weskamp, R.: Leistungsbeurteilung im Fremdsprachenunterricht. Von der internationalen Perspektive zu den Entscheidungen vor Ort. In: Fremdsprachenunterricht, 4 (2002), S. 242 - 247.
 • Janssens, Guy. Typische fouten in het geschreven Nederlands van Duitstaligen: een verkennde analyse met suggesties voor remediërende leermiddelen, in: Leermiddelen voor het Nederlands als vreemde taal, Handelingen van het internationale colloquium aan Universite de Liege, Janssens, G., Hiligmann, P., Theissen, S. (ed) 1995, p. 91 - 105.
 • Rohrbach, J.: Vom schädlichen Unsinn der Lückentests. In: Praxis Fremdsprachenunterricht, 1/2006, S. 3 - 6.

Taalonderwijs

 • Hulstijn, J.: Grammatica. In: Hulstijn J. (red.): Nederlands als tweede taal. Handboek voor docenten. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam1996, p. 195 - 212.
 • Lalleman, J: De ene pen is de andere niet: Schrijfvaardigheidsonderwijs Nederlands aan gevorderde anderstaligen. In: Neerlandica extra muros, no 36, mei 1998, p. 15 - 27.
 • Nieuwborg, E., Ree van der, S. C.: De grammatica aan het woord, Neerlandica 33, 1, februari 1995, p. 13 - 26.
 • Verhallen, M.; Verhallen, S.: Woorden leren. Woorden onderwijzen. Handreiking voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Hoevelaken, Groningen 1994.

Nieuwe media

 • Corda, Alessandra: Internet in het talenonderwijs. Uitgeverij coutinho, Bussum 1999, p. 147 - 188.
 • Roche, Jörg: Lerntechnologie und Spracherwerb. Grundrisse einer medienadäquaten, interkulturellen Sprachdidaktik. In: Deutsch als Fremdsprache, 37, 3 (2000), S. 136 - 143.
 • Rösler, Dietmar: E-Learning. Fremdsprachen - eine kritische Einführung. Stauffenburg Verlag, Tübingen 2004, S. 75 - 148.
(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page