Frühere Semester

Vorige Semester

1. Literaturwissenschaft
2. Sprachwissenschaft
3. Landeskunde
4. Niederlande Studien

 • Der phantastische Roman (HSt,SE)
 • Poëzie na 1950 (GSt,SE)
 • Überblick über das Mittelalter (GSt,HSt,VL)
 • Einführung in die Literaturwissenschaft (GSt,EV)
 • Revisor-Prosa (GSt,HSt,SE)
 • Zum epischen Werk Cees Nootebooms (GSt,HSt,SE)

SS 95

 • Das 16. Jahrhundert (Zyklus der niederländischen Literaturgeschichte 2. Teil) (GSt,HSt,SE)
 • Kurzformen der niederländischen Prosa (GSt,Ü)
 • Politik in erster Person: Zur niederländischen ,,Frauenliteratur" der siebziger Jahre (GSt,HSt,SE)
 • Modernisme en avantgarde (GSt,HSt,SE)
 • E.du Perron: Het land van herkomst (HSt,SE)
 • Anne Frank (GSt,HSt,SE)
 • Forschungskolloquium (Doktorandenkolloquium)

WS 95/96

 • Einführung in die Literaturwissenschaft (GSt)
 • Satire als feministische vertelstrategie (GSt,HSt)
 • Vrouwenbeelden in de naturalistische roman 1885-1910 (GSt,HSt)
 • Literaturgeschichte 1885-1940 (GSt,HSt)
 • Nederlands proza in de jaren zeventig (GSt)
 • De verbeelding aan de macht - Postmodernistisch schrijven in Nederland (HSt)

SS 96

 • Korte verhalen (Ü,GSt)
 • Literaturgeschichte des 17. Jahrhunderts (SE, GSt)
 • Cd. Busken Huet en E.J. Potgieter: twee critici van de l9de eeuw (SE,GSt)
 • Joodse literatuur van de tweede generatie (SE,GSt,HSt)
 • Van toevluchtsoord naar gevangenis: het gezin in Nededands proza tussen 1780 en1980 (SE,GSt,HSt)
 • Forschungskolloquium (KO,HSt)

  WS 96/97

 • Einführung in die Literaturwissenschaft (EV,GSt)
 • Vertaalworkshop (Ü,GSt, HSt)
 • Literatuurgeschiedenis: 18e eeuw (VL,GSt)
 • Proseminar (SE,GSt)
 • Proseminar / Hauptseminar (SE,GSt,HSt)
 • Hauptseminar (SE,HSt)


  SS 97

 • De Noord- en Zuid Nederlandse literatuur in de 19e eeuw (VL,GSt,HSt)
 • Travestie-verhalen in de Noord- en Zuid Nederlandse literatuur 1700 tot heden (SE,GSt,HSt)
 • Empirische literatuurwetenschap in Nederland en Duitsiand (SE,HSt)
 • Gedichten van J.C.Bloem - tekstbegrip en literaire vertaling (Ü,GSt,HSt)
 • Literatuuropvattingen van feministische schrijfsters en critici uit de jaren zeventig (SE,GSt,HSt)
 • Doktorandenkolloquium (KO)


  WS 97/98

 • Einführung in die Literaturwissenschaft (EV,GSt)
 • Zuid- en Noordnederlandse Iiteratuur in de twintigste eeuw (VL,GSt,HSt)
 • De NieuweZakelijkheid 1: Vlaanderen (SE,GSt,HSt)
 • Multatulis Max Havelaaren de historische roman (SE,HSt)
 • Moderne Nederlandse poezie (SE,GSt,HSt)
 • Het realisme in de Nederlandse letterkunde (SE,GSt,HSt)


  SS 98

 • Literaire vertaling (Ü,GSt,HSt)
 • Nederlandstalige literatuur tot en met de 17e eeuw (VL,GSt,HSt)
 • Nieuwe Zakelijkheid in de Nederlandse letterkunde (SE,GSt/HSt)
 • Genretheore aan den hand van het literaire manifest (SE,HSt)
 • Aspekte der niederländischen Literaturgeschichte (SE,GSt)
 • Aspekte der niederländischen Literaturtheorie (SE,GSt)


  WS 98/99

 • Nederlandse literatuur van de 18e eeuw (VL,GSt,HSt)
 • Institutie literatuurkritiek (Seminar, HSt)
 • F.Bordewijk en de Nieuwe Zakelijkheid (Seminar,GSt,HSt)
 • Recente literatuur: Arnon Grunberg: Blauwe maandagen (Ü,GSt,HSt)
 • De domineedichters in de negentiende eeuw: van Beets tot De Genestet (SE,GSt;HSt)
 • Einführung in die Literaturwissenschaft (EV,GSt)
 • Een Europese booswicht in de Middeleeuwen Reynke de vos (Lübeck, 1498) en zijn Nederlandse voorlopers (SE,HSt)
 • Lektüre Reinaert de Vos (mittelniederländisch) / Reynke de Vos (mittelniederdeutsch) (Ü,GSt,HSt)
 • Leeropdracht: Janet Luis: De praktijk van de literatuurkritiek (Ü,HSt)


  SS 99

 • Frauen inkognito: die Hosenrolle in deutscher und niederländischer Literatur des achtzehnten Jahrhunderts (SE,GSt,HSt)
 • Hoorcollege: Nederlandse literatuur van de 19de eeuw (VL, GSt, HSt)
 • Structuuranalyse: Couperus (SE,GSt,HSt)
 • De moderne Nederlandse en Duitse universiteitsroman: op de grens van het literaire systeem? (SE,HSt)
 • Editiewetenschap (SE,GSt,HSt)
 • van Van Goens tot Brandt Corstius (SE,GSt,HSt)
 • De romans van Simon Vestdijk (SE,GSt,HSt)


  WS 99/00

 • "Maaslandse dichter uit de 12de eeuw voor het keizerrijk"? Hendrik van Veldeke in het "Nederlande" en Duitse" cultuurgebied (SE,HSt)
 • Lektürekurs Henrik van Veldeke / Heinrich von Veldeke (Ü,GSt,HSt)
 • Nederlandstalige literatuur in de 20e eeuw (VL,GSt,HSt)
 • Intertextualität (SE,GSt,HSt)
 • De poezie van J.C. Bloem (SE,GSt,HSt)
 • Einführung in die Literaturwissenschaft (VL,GSt,HSt)
 • Doktorandencolloquium
 • Literaturstudium in Literaturwissenschaft I (Selbststudium, GSt)
 • Literaturstudium in Literaturwissenschaft II (Selbststudium, HSt)


  SS 2000

 • Einführung in die Literaturwissenschaft I (SE,GSt)
 • Avantgarde im Norden (SE,GSt,HSt)
 • Hoorcollege: Nederlandse literatuur 11e - 17e eeuw (VL,GSt,HSt)
 • Theorie van de literatuurgeschiedenis (SE,HSt)
 • Een van de grote drie: Harry Mulisch (SE,GSt,HSt)
 • Literaturstudium in Literaturwissenschaft I (Selbststudium, GSt)
 •  Literaturstudium in Literaturwissenschaft II (Selbststudium, HSt)


  WS 00/01

 • Nederlandse literatuur in de 18e eeuw (VL,GSt,HSt)
 • Orientierung Literaturwissenschaft (VL,GSt)
 • Literatuur voor de rechter (SE,GSt,HSt)
 • Poëtica-onderzoek: mogelijkheden, problemen en recente ontwikkelingen (SE,HSt)
 • Literaturstudium in Literaturwissenschaft I (Selbststudium, GSt)
 •  Literaturstudium in Literaturwissenschaft II (Selbststudium, HSt)
 • Het Duitslandbeeld in recente literatuur (SE,GSt,HSt)
 • Literaire, stilistische en taalkundige aspecten van Nederlandse cabaretteksten uit de tweede helft van de twintigste eeuw (SE,GSt,HSt)
 • Der Genfer Psalter und die Psalmendichtung in Deutschland und den Niederlanden im 16./17. Jahrhundert (SE,GSt,HSt)


  SS 2001

 • Einführung in die Literaturwissenschaft (EV,GSt)
 • Die Nooteboom-Rezeption in Deutschland und den Niederlanden (SE,Gst)
 • Literaturstudium in Literaturwissenschaft I (Selbststudium, GSt)
 • Literaturstudium in Literaturwissenschaft II (Selbststudium, HSt)


  WS 01/02

 • Nederlandse literatuur in de 19e eeuw (VL,GSt,HSt)
 • Abdolah, Accord, Bouazza ....migranten-, postkoloniale of Nederlandse literatuur? (SE,HSt)
 • F. Bordewijk: Karakter - analyse en receptie, vertaling en verfilming (SE,GSt)
 • Literaire vertaling aan de hand van Thomas Rosenboom: Publieke werken (SE,GSt,HSt)
 • Verwey en George: literair verkeer tussen Duitsland en Nederland aan het begin van de twintigste eeuw (SE,GSt,HSt)
 • Poëzie-analyse (SE,GSt,HSt)
 • Literaturstudium in Literaturwissenschaft I (Selbststudium, GSt)
 •  Literaturstudium in Literaturwissenschaft II (Selbststudium, HSt)

2. Sprachwissenschaft / Taalwetenschap

  WS 94/95
 • Einführung in die Sprachwissenschaft (GSt,EV)
 • Geschichte der niederländischen Sprache (GSt,SE)
 • Muttersprachenerwerb und Fremdsprachenerwerb (HSt,SE)
 • Syntax (HSt,SE)
 • Einführung Afrikaans (GSl,HSt,EV)


  SS 95

 • De grammatica van het Nederlands: Zinsanalyse (GSt,Ü)
 • Het debat over Chomsky- versus Meadtheorieen in de taalkunde (GSt,HSt,SE)
 • Forschungakolloquium: Syntactische theorieen over het verschijnsel coördinatie (HSt,SE)
 • De rol van taalbeschouwingsonderwijs bij taalverwervingsonderwijs (GSt,HSt,SE)


  WS 95/96

 • Einführung Sprachwissenschaft (GSt)
 • Geschiedenis van het Nederlands (GSt)
 • Syntaxis van het Nederlands (GSt,HSt)
 • Functionele projekties in de x-bar theorie (HSt)


  SS 96

 • Einführung in die Sprachwissenschaft (EV,GSt)
 • Grammatica van het Nedertande (SE,GSt)
 • Het verhaal van een taal: de geschiedenis van het Nederlands (SE,GSt)
 • Capita selecta uit dc syntaxis van het Nederlands (SE,GSt,HSt)
 • Het subcategoriseren van werkwoorden (SE,HSt)


  WS 96/97

 • Einführung Sprachwissenschaft (EV,GSt)
 • Geschichte der niederländischen Sprache (SE,GSt)
 • Morfologie van het Nederlands (SE,GSt,HSt)
 • Taalverwervingstheorieën (SE,HSt)


  SS 97

 • Universele taalkunde: syntaxis en semantiek (EV,GSt)
 • Zinsanalyse (GSt)
 • De herziene uitgave van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (SE,GSt,HSt)
 • Grammatica opnieuw bekeken (SE,HSt)


  WS 97/98

 • Einführung Sprachwissenschaft (EV,GSt)
 • Geschiedenis van de Neerlandistiek (SE,GSt,HSt)
 • Taalvariatle in het Nederlands (SE,GSt,Hst)
 • De syntactische structuur van zinnen in het Nederlands (SE,HSt)


  SS 98

 • Syntax + Semantik (EV,SE,GSt)
 • Geschiedenis van de Nederlandse taal (SE,GSt)


  WS 98 / 99

 • Einführung Sprachwissenschaft I (SE,GSt)
 • De grammatica van het Nederlands (SE,GSt)
 • Capita selecta uit de taalkunde van het Nederlands (SE,GSt,HSt)
 • Taalverwervingstheorieën (SE, HSt)


  SS 99

 • Geschiedenis van de Nederlandse taal (SE,GSt)
 • De nieuwe editie van de ANS (SE,GSt,HSt)
 • Syntaxis en Semantiek (SE,GSt)
 • Verbale groepen in het Nederlands en het Duits (SE,Hst)
 • Literaturstudium in Sprachwissenschaft I (GSt)
 • Literaturstudium in Sprachwissenschaft II (HSt)


  WS 99/00

 • Satzanalyse (SE,GSt)
 • Sociolinguistiek: Taalvariatie in het Nederlands (SE,GSt,HSt)
 • Morfologie en fonologie van het Nederlands (SE,GSt,HSt)
 • Zuinig met woorden: Over ellipsen (SE,HSt)
 • Literaturstudium in Sprachwissenschaft I (GSt)
 • Literaturstudium in Sprachwissenschaft II (HSt)


  SS 2000

 • Einführung in die Sprachwissenschaft (SE,GSt)
 • Geschiedenis van de Nederlandse taal (SE,GSt,HSt)
 • Relatieve bijzinnen in het Nederlands en het Duits (SE,GSt,HSt)
 • Literaturstudium in Sprachwissenschaft I (GSt)
 • Literaturstudium in Sprachwissenschaft II (HSt)


  WS 00/01

 • Zinsanalyse (SE,GSt,HSt)
 • Het werk van de taalkundige Paardekooper (SE,GSt,HSt)
 • Zich en zichself: Pragmatiek of syntaxis? (SE,GSt,HSt)
 • Literaire, stilistische en taalkundige aspecten van Nederlandse cabaretteksten uit de tweede helft van de twintigste eeuw (SE,GSt,HSt)
 • Literaturstudium in Sprachwissenschaft I (GSt)
 • Literaturstudium in Sprachwissenschaft II (HSt)

SS 2001

 • Einführung in die Sprachwissenschaft (EV,GSt)
 • Geschiedenis van de Nederlandse-taal (SE,GSt)
 • Van bekakt tot plat: Over de variëteiten van het Nederlands (SE,GSt,HSt)
 • Literaturstudium in Sprachwissenschaft I (GSt)
 • Literaturstudium in Sprachwissenschaft II (HSt)

WS 01/02

 • Fonologie van het Nederlands (SE,GSt)
 • De verschillen tussen objecten en adjuncten (SE,GSt,HSt)
 • Onze Taal (SE,GSt,HSt)
 • X-bar theorie en minimalisme (SE,HSt)
 • Literaturstudium in Sprachwissenschaft I (GSt)
 • Literaturstudium in Sprachwissenschaft II (HSt)

  3. Landeskunde / Kennis van land en volk

WS 94/95

 • Niederländische Medien (HSt,GSt,SE)
 • Einführung in die Landeskunde Belgiens und der Niederlande (GSt,EV)


SS 95

 • Paars Nederland (GSt,HSt,SE)

WS 95/96

 • Einführung Landeskunde (GSt)


SS 96

 • Die nördlichen Niederlande (SE,GSt,HSt)


WS 96/97

 • Einführung Landeskunde (EV,GSt)
 • Actuele ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijssysteem (SE,GSt,HSt)
 • Nederland in de twintigste eeuw (SE,GSt,HSt)


SS 97

 • België: de zaak-Dutroux (SE,GSt,HSt)
 • Nederland: De Randstad (SE,GSt)


WS 97/98

 • Einführung in die Landeskunde der Niederlande und Flandern (EV,GSt)
 • Geschiedenis van Nederland 1579-1795 (SE,GSt,HSt)

SS 98

 • Nederland voor de verkiezingen (SE,GSt,HSt)
 • Geschiedenis van Nederland 1795-1900 (SE,GSt,HSt)
 • Amsterdam en Den Haag: Twee Nederlandse Metropolen (mit Exkursion) (SE,GSt,HSt)

WS 98 / 99

 • Einführung in die Landeskunde der Niederlande und Flandern (EV/GSt)
 • Im Zerrspiegel des Nachbarlandes: Das deutsche Niederlandebild und das niederländische Deutschlandbild (mit Exkursion) (SE,GSt)
 • Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland und den Niederlanden: Ein Vergleich (GSt,HSt)

SS 99

 • Einführung in die Landeskunde der Niederlande und Flanderns II: Überblick über die Geschichte (1500-heute). (EV,GSt)
 • Verzuiling: een sleutelbegrip voor de Nederlandse identiteit en geschiedenis in internationaal-vergelijkend perspectief (SE,GSt,HSt)

WS 99/00

 • Einführung in die Landeskunde der Niederlande und Flandern I (EV,GSt)
 • Einführung in die Landeskunde der Niederlande und Flandern II (EV,GSt)
 • Friesland: Geschichte und Identität einer Region (SE,GSt,HSt)

SS 2000

 • Die frühe und die verspätete Nation - Aspekte der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland und den Niederlanden vom 17. bis zum 20. Jahrhundert (SE,GSt)
 • Nationale Stereotypen in der deutschen und der niederländsichen Literatur (SE,GSt,HSt)

WS 00/01

 • Inleiding I: Geschiedenis (SE,GSt)
 • Inleiding II: Actueel (SE,GSt)
 • Die Reformation in den NIederlanden (SE,GSt,HSt)
 • Nederland onderwijsland: actuele ontwikkelingen (SE,Gst)

SS 2001

 • Werd daar wat groots verricht? Geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (mit Exkursion) (SE,GSt)
 • Niederländisch-deutsche Liedkultur im Vergleich (SE,GSt,HSt)
 • De nieuwe kaaskop: Nederland en de Nederlanders in de jaren negentig (SE,GSt)

WS 01/02

 • Einführung I: Überblick über die Geschichte der Niederlande und Flandern (EV,GSt)
 • Einführung II: Die Niederlande und Flandern heute (EV,GSt)
 • Frauenbewegung im zwanzigsten Jahrhundert: Niederlande-Deutschland (SE,GSt,HSt)

  4. Niederlande-Studie

WS 98 / 99

 • Vaktaal: zakelijk Nederlands (Ü/HSt)
 • Einführung Wirtschaftswissenschaften/Rechtswissenschaften für Geisteswissenschaftler (SE,HSt)
 • Deutsch-niederländische Beziehungen im Spiegel der Kirchengeschichte (SE,GSt,HSt)
 • Politik beim Nachbarn: Niederlande, Österreich, Schweiz (SE,HD,HSt)
 • Was Deutsche und Niederländer voneinander wissen sollten. (SE,HD,Ef,HSt)
 • Didaktische Kategorien wirtschaftlicher Aus- und Weiterbildung in den Niederlanden Deutsch-Niederländisches Kooperationsseminar (Teil I) (SE,HSt) 

SS 99

 • Strukturen und Institutionen in Deutschland. Eine Einführung für ausländische Studierende (SE,HSt)
 • Ökonomische Grundlagen sozialer Sicherung am Beispiel Deutschlands und der Niederlande (SE,HSt)
 • Illegaler Aufenthalt in Deutschland und den Niederlanden - empirische Analysen (SE,HSt)
 • Vaktaal (Ü,HSt)
 • Verzuiling: een sleutelbegrip voor de Nederlandse identiteit en geschiedenis in internationaal-vergelijkend perspectief (SE,GSt,HSt) 

WS 99/00

 • Einführung in die Wirtschafts- und Rechtswissenschaft für GeisteswissenschaftlerInnen (SE,HSt)
 • Didaktische Kategorien wirtschaftsberuflicher Aus- und Weiterbildung in den Niederlanden und Deutschland (SE,HSt) 

SS 2000

 • Arbeits- und Bildungsmobilität zwischen Deutschland und den Niederlanden (SE,HSt)
 • Zuwanderung und Zuwanderungspolitik in Deutschland, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten (SE,HSt)
 • Strukturen und Institutionen in Deutschland. Eine Einführung für ausländische Studierende (EV,HSt)
 • Vaktaal (Ü,HSt)
 • Avantgarde im Norden (SE,GSt,HSt)
 • Nationale Stereotypen in der deutschen und der niederländischen Literatur (SE,GSt,HSt)
 • Normenkontrolle als Rechtsschutz (SE,HD,HSt)
 • Deutsch-niederländisches Seminar: Routinen, Rituale und Idiomatik 

WS 00/01

 • Einführung in die Wirtschafts- und Rechtswissenschaften für GeisteswissenschaftlerInnen (SE,HSt) 

SS 2001

 • Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands und der Niederlande nach 1945 im Vergleich - ausgewählte Aspekte (SE,HSt)
 • Eine Einführung in die deutsche Rechtsordnung für ausländische Studierende (EV,GSt,HSt)
 • Recht und Rechtswirklichkeit am Beispiel der Antidiskriminierungsgesetzgebung der Niederlande (SE,HSt) 

WS 01/02

 • Einführung in die Wirtschafts- und Rechtswissenschaften für GeisteswissenschaftlerInnen (SE,HSt)
 • Zuwanderung und Zuwanderungspolitik in Deutschland, den Vereinigten Staaten und den Niederlanden (SE,HSt)
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page