Streszczenie po polsku

Kobiecy modernizm (wariant środkowoeuropejski) - Lena Magnone

Referat będzie poświęcony pisarkom debiutującym około 1900 roku i współtworzącym Młodą Polskę. Zostaną one przedstawione jednak nie z perspektywy tego narodowego ruchu artystycznego, ale w ujęciu porównawczym, na tle podobnych wystąpień kobiet w innych przestrzeniach językowych regionu (niemieckiej, czeskiej, ukraińskiej). Chciałabym postawić tezę, że chociaż w każdym z "młodych" ruchów w Europie Środkowej artystki były marginalizowane, ich twórczość składa się na transnarodowy kobiecy modernizm, osobne zjawisko historycznoliterackie, z własną chronologią i dynamiką. Spróbuję również odpowiedzieć na pytanie, czy w ramach tak zdefiniowanego prądu można mówić o wariancie środkowoeuropejskim i na czym polegałaby jego specyfika względem kobiecego modernizmu w wydaniu zachodnioeuropejskim (anglosaskim).

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page