Dr. Beata Chachulska

1. Monographien

 • 2003: Zmierzyć, zważyć policzyć, …, czyli o tzw. wykadnikach parametryzacji świata. Kraków. (= Nauka dla wszystkich)
 • 2002: Analiza składniowa leksykalnych wykładników parametryzacji świata. Kraków (= Prace IJP PAN)

2. Aufsätze

 • Chachulska, Beata: Is the Accusative for the Genitive its Death: On the Disappearance of the Genitive Case in Contemporary Polish, in: Trends in Slavic Studies, Quero Gervilla, E. f. Barros GarcíA, B. Kopylova, T. R. (red.), URSS, Moscow 2015, S. 563-582; ISBN 978-5-396-00701-7;  urss.ru/pers/203677Trends.pdf
 • 2008: Prädikativer Instrumental, Kasuskongruenz oder analytische Markierung bei sekundären Prädikaten im Polnischen. In: Ch. Schroeder, G. Hentschel, W. Boeder (eds.): Secondary predicates in Eastern European languages and beyond, Studia Slavica Oldenburgensia 16, S. 41-68.
 • 2007: Narzędnik predykatywny a alternatywny przypadek zgody w języku polskim i wybranych językach słowiańskich. In: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 41, S. 21-36.
 • 2007: [mit G. Hentschel] On the morphosyntactic marking of the addressee with the Polish verba dicendi mówić and powiedzieć: lexical meaning, syntactic meaning, variation. In: Studies in Polish Linguistics 3, S. 127-146.
 • 2006: Wariantywność grup nominalnych w języku polskim — uwagi wstępne. In: Polonica XXVI-XXVII, S. 221–23.
 • 2006: ''Tacy byli go żarty”, czyli o nierodzimej odmianie polszczyzny. Analiza błędów językowych cudzoziemców uczących się polskiego. In: Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu, Kraków, S. 107–119.
 • 2005a: [mit Rafał L. Górski] Korpusy języków słowiańskich. In: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 40, S. 483-507.
 • 2005b: Korpus języka polskiego w nauczaniu JPjO. In: P. Garncarek (ed.) Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, S. 344–350.
 • 2003: [mit Rafał L. Górski] Passive voice in written Polish. In: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (ed.), PALC 2001: Practical Applications in Language Corpora. Frankfurt a.M., S. 281-294.
 • 2002: [mit Rafał L. Górski] Frekwencja form wyrażających kategorię bierności. In: Język Polski LXXXII / 4, S. 252-259.
 • 2001: Propozycja syntaktycznego opisu czasowników polskich na przykładzie synonimów wybałuszać / wytrzeszczać. In: Polonica XXI, S. 231–236.
 • 2000: Jeszcze o liczebnikach typu pięć. In: Polonica XX, S. 137-159.
 • 1998: Analiza łączliwości składniowej polskich leksemów robić i czynić. In: Polonica XIX, S.149-159.

3. Rezensionen

 • mit G. Hentschel, im Druck: Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen von Erica Worbs, Andrzej Markowski und Andreas Meger, Harrassowitz Verlag 2007.
 • 2005a: G. Hentschel, Th. Menzel, Präpositionen im Polnischen. Oldenburg, 2003. In: Polonica XXIV-XXV, S. 369-374.
 • 2005b: Langenscheidt Słownik polsko-niemiecki niemiecko-polski. In: Polonica XXIV-XXV, S. 345-349.
 • 1998: K. Kowalik, Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny. In: Polonica XIX, S. 218-221.
 • 1997: M. Szupryczyńska, Pozycja składniowa frazy celownikowej w zdaniu polskim. In: Język Polski LXXVII / 4-5, S. 351-353.
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page