Literaturliste AM5/6

Zelfstudie van Lektüreliste / Projekt: GHR

Iedere student die de Master of Education: Lehramt GHR studeert, moet in AM 5 of AM 6 het project “zelfstudie van didactische vakliteratuur” doen. Je vindt onderstaand een lijst met literatuur voor de verschillende onderdelen van de didactiek: onderwijspraktijk, toetsing, taalonderwijs, literatuuronderwijs en nieuwe media. De bedoeling is om met behulp van deze lijst een mondelinge toets af te leggen waarbij het uitgangspunt “van theorie naar praktijk” is.

Het is zinvol de literatuur goed te lezen om tijdens het tentamen in debat te kunnen treden met de docent(e) en een eigen standpunt in te nemen. Bijvoorbeeld lees je van J. Rohrbach: Vom schädlichen Unsinn der Lückentests. Een eerste vraag zou kunnen zijn: “Vertel in het kort over welk probleem Rohrbach nadenkt.” Een diepgaandere vraag is: “Geef commentaar op dit standpunt van J. Rohrbach waarbij je rekening houdt met de voor- en nadelen die eruit kunnen voortkomen. Beoordeel of je dit realistisch zou kunnen noemen.”

Selbststudium fachdidaktischer Literatur (GHR)

Onderwijspraktijk

 • Düwell, H.: Motivation und Motivierung im Fremdsprachenunterricht. In: Jung, U. (Hrsg.): Praktische Handreichung für Fremdsprachenlehrer, Peter Lang, Frankfurt am Main 1998, S. 38 – 45.
 • Hulstijn J.(red.): Nederlands als tweede taal. Handboek voor leerkrachten in de volwasseneneducatie, Meulenhoff, Utrecht/Zutphen, 1996, p. 37 – 54.
 • Reich, K.: Erfinder, Entdecker und Enttarner von Wirklichkeit. Das systematisch-konstruktivistische Verständnis von Lernen und Lehren. In: Pädagogik, Januar 2010, S. 42-47.

Toetsing

 • Broeder, P.; Aarts, R.: Ervaringen met een taalportfolio in het basisonderwijs. In: Levende Talen, Jaargang 6, nummer 4, 2005, p. 29 – 37.
 • Janssens, Guy. Typische fouten in het geschreven Nederlands van Duitstaligen: een verkennde analyse met suggesties voor remediërende leermiddelen, in: Leermiddelen voor het Nederlands als vreemde taal, Handelingen van het internationale colloquium aan Universite de Liege, Janssens, G., Hiligmann, P., Theissen, S. (ed) 1995, p. 91 – 105.
 • Rohrbach, J.: Vom schädlichen Unsinn der Lückentests. In: Praxis Fremdsprachenunterricht, 1/2006, S. 3 – 6.

Taalonderwijs

 • Bossers, B: Lezen. In: Hulstijn J.(red.): Nederlands als tweede taal. Handboek voor docenten. ThiemeMeulenhoff, Amsterdam1996, p. 89 – 100.
 • Nieuwborg, E., Ree van der, S. C.: De grammatica aan het woord, Neerlandica 33, 1, februari 1995, p. 13 – 26.
 • Verhallen, M.; Verhallen, S.: Woorden leren. Woorden onderwijzen. Handreiking voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Hoevelaken, Groningen 1994.

Literatuuronderwijs

 • Kamalski, J.; Sanders, T.; Lentz, L.;van den Bergh, H.: Hoe kun je het beste meten of een leerling een tekst begrijpt? In: Levende Talen Tijdschrift, jaargang 6, nummer 4 december 2005, p. 3 – 9.
 • Peer, Will van; Soetaert, R.: De canon onder water? Over de positie van de literaire canon in het onderwijs. In: Peer, Will van; Soetaert, R. (red.): De literaire canon in het onderwijs. Stichting Bibliographia Neerlandica ´s Gravenhage, Den Haag 1993, p. 11 – 24.
 • Spinner, Kaspar: Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch 200/2006, S. 6 – 16.

Nieuwe media

 • Corda, Alessandra: Internet in het talenonderwijs. Uitgeverij coutinho, Bussum 1999, p. 147 – 188.
 • Roche, Jörg: Lerntechnologie und Spracherwerb. Grundrisse einer medienadäquaten, interkulturellen Sprachdidaktik. In: Deutsch als Fremdsprache, 37, 3 (2000), S. 136 – 143.


(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page