Kontakt

Telefon (49) 441-798 3186

Fax (49) 441-798 4596

E-mail

Raum A10 1-107

Sprechstunde: nach Vereinbarung

 

Publikationen

Bücher

1995 Hybride Welten. Aspekte der Nieuwe Zakelijkheid in der niederländischen Literatur Stuttgart. Metzler & Poeschel.
1998 Hubert van den Berg/ Ralf Grüttemeier (Hrsg.): Manifeste: Intentionalität. Amsterdam/ Atlanta. Rodopi. [Avant Garde Critical Studies 11]
2000 Klaus Beekman/Ralf Grüttemeier (Hrsg.): Instrument Zitat. Amsterdam/Atlanta. Rodopi. [Avant GArde Critical Studies 13]
2000 Hubert van den Berg/Ralf Grüttemeier (Hrsg.): Avantgarde im Norden/Nordwesten. Avantgarde in het noorden/noordwesten. Groningen.
2001 Rainer Grübel/ Ralf Grüttemeier/ Helmut Lethen: Orientierung Literaturwissenschaft. Was sie kann, was sie will. Reinbek: Rowohlt.
2005 Klaus Beekman/Ralf Grüttemeier: De wet van de letter: literatuur en rechtspraak. Amsterdam: Athenaeum. ISBN 90-253-0318-8
2005 Rainer Grübel/Ralf Grüttemeier/Helmut Lethen: BA-Studium Literaturwissenschaft. Ein Lehrbuch. Rowohlts Enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
2006

Ralf Grüttemeier/ Maria-Theresia Leuker (Hrsg.): Niederländische Literaturgeschichte. Stuttgart etc.: Metzler, 2006

2007

Gillis Dorleijn/Ralf Grüttemeier/Liesbeth Korthals Altes (Hrsg.): The Autonomy of Literature at the fins de siècles (1900 and 2000). A Critical Assessment. Leuven etc.: Peeters.

2008 Ralf Grüttemeier/Jan Oosterholt (Hrsg): Een of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en Vlaamse Literatuur sinds 1830. Leuven: Peeters, 2008
2010

Dorleijn, Gillis J.; Grüttemeier, Ralf; Korthals Altes, Liesbeth (Hrsg.): Authorship revisited : conceptions of authorship around 1900 and 2000 / ed. by Gillis J. Dorleijn ; Ralf Grüttemeier ... - Leuven [u.a.] : Peeters, 2010. - XVI, 253 S. (Groningen studies in cultural change ; 38)

2011 Ralf Grüttemeier: Auteursintentie: Een beknopte geschiedenis. - Antwerpen [u.a.] : Garant, 2011. - 189 S. (Colleges literatuur ; 1) ISBN 978-90-441-2775-1
2013

R. Grüttemeier / K. Beekman / B. Rebel (red.): Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. Amsterdam / New York: Rodopi. [Avant Garde Critical Studies 29]

2016

R. Grüttemeier (Hg.): Literary Trials. Exceptio Artis and Theories of Literature in Court. New York etc.: Bloomsbury

2016 R. Grüttemeier / Janka Wagner (red.): Offene Fenster und Türen. Niederländische und flämische Autoren über Literatur. Oldenburg: BIS Verlag.
2021 R. Grüttemeier / Janka Wagner / Haimo Stiemer (Hrsg.): Neue Sachlichkeit im Kontrast - Deutschland und die Niederlande. Berlin/Boston: De Gruyter.
2022 R. Grüttemeier: Intention and Interpretation: A Short History. De Gruyter, 2022.

Artikel

1984 H. Van Uffelen/ R.Grüttemeier: "Der weiße Neger im flämischen Kolonialroman". In: Tijdschrift voor Nederlands en Afrikaans 2, 87-101.
1988 "De impasse rond ´Bint´ en een aanzet tot overwinning". In: Forum der Letteren 29, 221-228.
1989 "Intertextuele aspecten van F.Bordewijks Bint". In: Spiegel der Letteren 31, 101-115.
1990 "Er staat niet wie er staat. Antwoord aan S.Bakker". In: Spiegel der Letteren 32, 199-201.
1991 "De wingerdrank en Bint: Schrijven met schilderijen". In: Literatuur 8, 302-307.
1993 "Von der dreimal heiligen Sachlichkeit. Religiöses bei Alfred Döblin". In: Neophilologus 77, 285-296.
1993 "La métaphore dans le réalisme: la Nouvelle Objectivité". In: Henriette Ritter/ Annelies Schulte Nordholt (red.): La Révolution dans les lettres. Textes pour Fernand Drijkoningen. Amsterdam/Atlanta, 345-356.
1993 "Dialogizität und Intentionalität bei Bachtin". In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 67, 764-783.
1993 "Enkele opmerkingen bij ´Intertextualiteit in Bordewijks Bint´". In: De nieuwe taalgids 86, 541-543.
1994 "Die dokumentarische Poetik Jef Lasts". In: Avantgarde. Critical Studies 8, 85-102.
1994 "Een samengestelde roman. Over F.Bordewijks Karakter". In: Literatuur 11, 266-273.
1995 "De Nieuwe Zakelijkheid als spiegel van de literatuurwetenschap". In: Forum der Letteren 36, 19-30.
1996 "Is W.F.Hermans´ Conserve inderdaad ´hetzelfde´?" In: Spiegel der Letteren 38, 1-14.
1996 "Over de dromen in Gerard Reves De avonden". In: Nederlandse Letterkunde 1, 167-178.
1996 "Intentionis laus: Über Nutzen und Grenzen von Intentionalität anhand von Erasmus´ Lob der Torheit". In: Neophilologus 80, 341-357.
1996 "F. Bordewijks Karakter en het recht". In: Voortgang, Jaarboek voor de Neerlandistiek 16, 173-187.
1997 "Voor de wet. Over de interpretatie van literatuur in de rechtspraak". In: Tijdschrift voor literatuurwetenschap 2, 40-52.
1998 Hubert van den Berg/Ralf Grüttemeier: "Interpretation, Funktionalität und Strategie. Versuch einer intentionalen Bestimmung des Manifests". In: Hubert van den Berg/ Ralf Grüttemeier (Hrsg.): Manifeste: Intentionalität. Amsterdam/ Atlanta, 7-38.
1998 "Das Manifest ist tot - Es lebe das Manifest! Über die poetologische Dimension der Debatte um postmoderne Manifeste". In: Hubert van den Berg/ Ralf Grüttemeier (Hrsg.): Manifeste: Intentionalität. Amsterdam/ Atlanta, 367-383.
1998 "Wat wil de auteur daarmee zeggen? Processen tegen schrijvers in een literatuurdidactisch perspectief". In: Arie Pos/ Antoinet Brink (red.): Nederlandse taal-, vertaal- en letterkunde. Colloquium van docenten in de Neerlandistiek in Zuid-Europa 1-2 april 1996. Coimbra, 101-109.
1998 "Het œuvre van Willem Frederik Hermans: gelijk hebben in een chaotische werkelijkheid". In: Neerlandica extra muros 36, nr. 2, 7-16.
1998 "Vlaamse zakelijkheid? Over de nieuwe zakelijkheid als poëticaal concept in Vlaanderen". In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 114, 138-155.
1998 "Literaturtheoretische Implikationen literarischer Gerichtsprozesse". In: SPIEL 15 (1996), 252-264.
1998 "Is W.F.Hermanns´ Conserve inderdaad ´hetzelfde´?" In: Kees de Bakker (Hg.): Over Conserve. De eerste roman van Willem Frederik Hermans. Schoorl. Uitgeverij Conserve, 125-143. [zuvor erschienen in Spiegel der Letteren 38 (1996), 1-14]
1999 Intentionalität als Kippfigur. Oldenburg. BIS-Verlag. [Oldenburger Universitätsreden Nr. 116]
1999 "´Ondingen´ in de negentiende eeuw: over de term en het concept hybride". In: K.D. Beekman/M.T.C. Mathijsen-Verkooijen/G.F.H. Raat (Hg.): De as van de Romantiek. Opstellen aangeboden bij het afscheid vanWillem van den Berg. Amsterdam.
1999 "Was will der Autor damit sagen? Prozesse gegen Schriftsteller in einer literaturdidaktischen Perspektive". In: nachbarsprache niederländisch 14, 132-144.
1999 "Bordewijk en de Nieuwe Zakelijkheid". In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115, 334-355.
2000 Das Bild vom Autor in der modernen niederländischen Literatur. Oldenburg. [Bibliotheksgesellschaft Oldenburg. Vorträge-Reden-Berichte. Nr. 31]
2000 Hubert van den Berg/Ralf Grüttemeier: "Internationale avantgarde - regionaal. Inleiding. Internationale Avantgarde - regional. Einführung". In: Hubert van den Berg/ Ralf Grüttemeier (Hrsg.): Avantgarde im Norden/Nordwesten. Avantgarde in het noorden/noordwesten. Groningen, 1-14.
2000 "Neue Sachlichkeit, die Literatur und die nördlichen Niederlande". In: Hubert van den Berg/Ralf Grüttemeier (Hrsg.): Avantgarde im Norden/Nordwesten.Avantgarde in het noorden/noordwesten. Groningen, 125-128.
2000 "Willem Frederik Herman´s in eserleri: karmakarisik bir gercegin ortasinda hakli olmak". In: Gündogan Edebiyat 23, nr. 6, 57-67. [Übersetzung von Grüttemeier 1999: "Het oeuvre van Willem Hermans: gelijk hebben in een chaotische werkelijkheid".]
2000 "Bachtin en de narratologie. Een aanzet tot kruisbestuiving". Liesbeth Korthals Altes/Dick Schram (Hg.): Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie. Assen: Van Gorcum, 145-156.
2000 Klaus Beekman/ Ralf Grüttemeier: "Zitat und Zitieren aus literaturwissenschaftlicher Sicht. Einleitung". In: Klaus Beekman/ Ralf Grüttemeier (Hrsg.): Instrument Zitat. Amsterdam/ Atlanta, 133-164
2000 "Über Markierung, Zitat und Zitatbereich als literaturhistorische Parameter. Am Beispiel der "Nieuwe Zakelijkheid". In: Klaus Beekman/ Ralf Grüttemeier (Hrsg.): Instrument Zitat. Amsterdam/ Atlanta, 133-164
2001 "'De Schriftuure bewijst niets met zeekerheid'. Botsingen tussen literatuur en recht vóór 1800". In: Literatuur 18, 10-18.
2001 "Motto". In: Gert Ueding (Hg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Band 5. Tübingen, 1495-1498.
2001 "Is Max Havelaar een historische roman?" In: Nederlandse Letterkunde 6, 138-149.
2001 "Migrantenliteratuur in de Nederlandse en Duitse letteren". In: Neerlandica extra muros 39, nr. 3 (Okt.), 13-25.
2001 Klaus Beekman/ Ralf Grüttemeier: "Constant van Wessem". In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Hg. Ad Zuiderent/ Hugo Brems/ Tom van Deel. 83. Lieferung, November 2001, Groningen.
2002 "Organische eenheid en de avantgarde". In: Hubert F. van den Berg/ Gillis J. Dorleijn (Hg.): Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd. Nijmegen, 205-214, 232-233.
2002 "Een vergeten boek. Nationaal-socialistische sporen in Büro Rechtsanwalt Stroomkoning van Bordewijk". In: Literatuur 19, 223-231.
2002 "Kanttekeningen bij het beeld van J.C.Bloem". In: Voortgang, Jaarboek voor de neerlandistiek 20 (2001), 165-178.
2002 "Ogen bij Leopold. J.H. Leopolds ´Voor vrouwestem´". In: Nachbarsprache Niederländisch 17 (2002), 11-22.
2003 "Paratext". In: Gerd Ueding (Hg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Band 6. Tübingen, 570-573.
2003 "Nachbarländer als Vorbildländer? Die Rezeption der Migrantenliteratur in Deutschland und den Niederlanden". In: Einwanderungsland Niederlande - Politik und Kultur. Hg. Dita Vogel, 2003, 179-202. IKO-Verlag
2003

"The Message of the Avant-Garde. On the Intentional Dimension of Cultural Repertoires". In: Gillis J. Dorleijn/ Herman L.J. Vanstiphout (ed.): Cultural Repertoires. Structure, Function and Dynamics. Leuven etc. 2003, 161-178.

2003

"Continuïteit of breuk?" In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 119, 254-259.

2004 "De economie leer U: Nieuwe Zakelijkheid en Wetenschap". In: Nederlandse Letterkunde, Jaargang 9, Nr. 3, September 2004, 296-312.
2005 "Sprachskepsis im Modernismus - eine Texteigenschaft?: anhand von Carry van Bruggen: Eva (1927). In: Neophilologus. ISSN 0028-2677. - 89 (2005), S. [181] - 200.
2005

"Nederlandse migrantenliteratuur in Duitse vertaling: een receptieonderzoek naar de journalistieke literatuurkritiek". In: Neerlandica extra muros. (2005), Nr. 1, S. 1-11.

2006 "Strafrecht und Literatur. Am Beispiel von Theo van Goghs ´Een Messias zonder kruis´". In: Herbert Van Uffelen und Dirk de Geest [Hrsg.]: Niederländische Literaturwissenschaft auf neuen Wegen. S. 89-107.
2007 "De oriëntatie van literatuurgeschiedschrijving aan de hand van de vermeende oppositie tussen theorie en praktijk". In: Jane Fenoulhet e.a. (Hg.): Neerlandistiek in contrast. Amsterdam, 2007, 45-56
2007 "On Intentionality and Avant-Garde Criticism". In: Klaus Beekman/ Jan de Vries (Hg.): Avant-Garde and Criticism. Amsterdam/New York, 2007, 269-288. [Avant-Garde Critical Studies 21]
2007

"Religie als blinde vlek? Aan de hand van F. Bordewijks Bint en Noorderlicht". In: Elke Brems e.a. (red.): Achter de verhalen. Leuven, 2007 etc., 286-299.

2007 Grüttemeier, Ralf; Leuker, Maria-Theresia
Zwei Literaturen, zwei Lesarten / von Ralf Grüttemeier und Maria-Theresia Leuker. - 2007, In: Einblicke. - ISSN 0930-8253. - 23 (2007), 45, S. [4] - 7
2007 Klaus Beekman / Ralf Grüttemeier: "Victor E. van Vriesland". In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Hg. Ad Zuiderent/ Hugo Brems/ Sander Bax. 111. Lieferung, November, Groningen.
2007 Gillis J. Dorleijn / Liesbeth Korthals Altes / Ralf Grüttemeier: "'The Autonomy of Literature'. To be handled with care". In: Gillis J. Dorleijn / Liesbeth Korthals Altes / Ralf Grüttemeier (Hrsg.): The Autonomy of Literature at the fins de siècles (1900 and 2000). A Critical Assessment. Leuven etc.: Peeters, ix-xxvi.
2007 "Law and the Autonomy of Literature". In: Gillis Dorleijn / Liesbeth Korthals Altes / Ralf Grüttemeier (Hrsg.): The Autonomy of Literature at the fins de siècles (1900 and 2000). A Critical Assessment. Leuven etc.: Peeters, 175-192.
2008 "Jef Last". In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Hg. Ad Zuiderent/ Hugo Brems/ Sander Bax. 109. Lieferung, Mai, Groningen.
2008 Ralf Grüttemeier / Jan Oosterholt: "Voorwoord". In: Ralf Grüttemeier / Jan Oosterholt (Hrsg.): Een of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur sinds 1830. Leuven: Peeters, 1-7.
2008 "'De Grote Drie' in Nederland en Vlaanderen". In: Ralf Grüttemeier / Jan Oosterholt (Hrsg.): Een of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur sinds 1830. Leuven: Peeters, 291-306.
2008 Klaus Beekman / Ralf Grüttemeier: "Victor E. van Vriesland". In: Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Hg. Ad Zuiderent/ Hugo Brems/ Sander Bax. 111. Lieferung, November, Groningen.
2009 Klaus Beekman / Ralf Grüttemeier: "Zaakkundige zakelijkheid en organische verbanden". In: Gillis. J. Dorleijn, Dirk de Geest, Koen Rymenants en Pieter Verstraeten (red.): Kritiek in crisistijd. Literaire kritiek in Nederlanden Vlaanderen tijdens de jaren dertig. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen.
2009

Grüttemeier, Ralf: 'Zo schrijft hij en zo doet hij' : literatuur als bewijsmateriaal in strafzaken tegen schrijvers' / Ralf Grüttemeier. 2009 In: Nederlandse letterkunde. - 14 (2009), S. 155 - 179. - ISSN 1384-5829.

2009 ‘Een revolutie van het oog en het oor. Over Gedichten (1968) van Hans Faverey. In: Dirk de Gees/ Marc van Vaeck/ Piet Couttenier (red.): ‘Ergens beginnen.’ Bijdragen over Nederlandse poёzie (1967-2009) voor Hugo Brems bij zijn emeritaat. Leuven, 10-19.
2009 ‘Die Autorintention im Mittelalter.’ In: Cord Meyer/ Ralf G. Päsler/ Matthias Janßen (Hg.): Forschen, denken, wissen. Vom Wert des Genauen in den ‚ungenauen Wissenschaften‘. S. Hinzel Vergal Stuttgart, 15-30.
2010

Grüttemeier, Ralf: "Den Autor besser verstehen als er sich selbst?" Zum 'Problem' der Autorintention im Russischen Formalismus". In: Gun-Britt Kohler (Hg.): Blickwechsel. Perspektiven der slawischen Moderne. Festschrift für Rainer Grübel. Wien/München/Berlin, 2010, 155-166.

2010

Grüttemeier, Ralf: "Würdigung Rainer Grübel, 20. Juni 2008". In: Gun-Britt Kohler (Hg.): Blickwechsel. Perspektiven der slawischen Moderne. Festschrift für Rainer Grübel. Wien/München/Berlin, 2010, 479-483.

2010

Grüttemeier, Ralf; Peter Waterdrinker / door Ralf Grüttemeier. In: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur / onder red. van: Ad Zuiderent . - Houten [u.a.]. - 117.2010, insges. 11 S. - S. 1, 3-10. - <11>. - ISBN 90-6500-390-8.

2010

Grüttemeier, Ralf; De rechter en de 'autonomiedoctrine' : over institutionele en poëticale autonomie in literaire processen / Ralf Grüttemeier. In: Vooys : tijdschrift voor letteren. - Utrecht. - 28.2010, 3. - S. 42-52. - ISSN 0921--396.

2010

Dorleijn, Gillis J.; Grüttemeier, Ralf; Korthals Altes, Liesbeth; Aspects of authorship : professionalising, posturing, intention ; an introduction / Gillis J. Dorleijn ; Ralf Grüttemeier, Liesbeth Korthals Altes. In: Authorship revisited : conceptions of authorship around 1900 and 2000 / ed. by Gillis J. Dorleijn ; Ralf Grüttemeier . - Leuven [u.a.]. - 2010. - S. IX - XVI. - <8>. - ISBN 978-90-429-2377-5.

2010

Grüttemeier, Ralf; Author and critic divorced? : on concepts of intentionality in Dutch literary criticsm around 1900 / Ralf Grüttemeier. In: Authorship revisited : conceptions of authorship around 1900 and 2000 / ed. by Gillis J. Dorleijn ; Ralf Grüttemeier . - Leuven [u.a.]. - 2010. - S. 195-212. - ISBN 978-90-429-2377-5.

2011

"Ben Stroman". In: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. O.r.v. Ad Zuiderent / Hugo Brems / Sander Bax. Groningen.

2011

"Interdisciplinariteit als participerende objectivering. Over de erkenning van de institutionele autonomie van literatuur in het recht in Nederland rond 1920". In: Nederlandse Letterkunde 16, 65-84

2011  ‘Het proces n.a.v. ‘Ik heb altijd gelijk’ en de autonomie van literatuur. Maar welke?’ In: Zdenka Hrnčířova [red. o.a.]: Praagse Perspectieven 7. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag op dondergan 24 en vrijdag 25 maart 2001. Praag, 35-48.
2011 ‘Über Absichten von und mit Monstern anhand von F. Bordewijks Bint (1934). In: Sabine Kyora/ Uwe Schwagmeier: How to make a monster. Konstruktionen des Monströsen. Würzburg, 125-135.
2011 ‘Hij moet nu eindelijk het dorp uit.Over de strategische dimensie van de Walschap/kritieken van Viktor van Vriesland.’ In: Manu van der Ara (red. o.a.). Gerard Walschap genootschap. Jaarboek 3. Antwerpen, 109-134.
2013 De omgang van de rechtspraak met literatuur in België aan de hand van Jef Geeraerts’ Black Venus“. In: Spiegel der Letteren 55, 35-49
2013 R. Grüttemeier / K. Beekman / B. Rebel: „Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. An introduction“. In: R. Grüttemeier / K. Beekman / B. Rebel (red.): Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. Amsterdam / New York: Rodopi, 7-16
2013 „The Function of Ilja Ehrenburg Concerning the Dutch prose of the Nieuwe Zakelijkheid“.In: R. Grüttemeier / K. Beekman / B. Rebel (red.): Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. Amsterdam / New York: Rodopi, 229-254
2013 R. Grüttemeier / T. Laros: „Literature in Law: Exceptio Artis and the Emergence of Literary Fields“. In: Law and Humanities 7, nr. 2 (winter), 129-142
2014

„On concepts and naps. A historical account of intentionality in criticism and law“. In: Arcadia 49, 21-39.

2014

„Auteursintentie“. In: Mathijs Sanders & Tom Sintobin (red.): Lezen in verwondering. Veertien leeswijzers bij een roman van Hugo Claus. Nijmegen: Vantilt, 57-69.

2014

Katharina Hupe / Ralf Grüttemeier: „Vier maanden gevangenis voor de Drievuldigheid bloot. Hugo Claus’ toneelstuk Masscheroen“. In: Rick Honings, Lotte Jensen & Olga van Marion (red.): Schokkende boeken! Hilversum: Verloren, 73-80.

2014

„Dass man aus dem Œuvre eines Autors seine Bibliothek rekonstruieren könne“. Ferdinand Bordewijk, Karakter (1938)“. In: Johanna van Bundschuh-Duikeren, Lut Missinne, Jan Konst (red.): Grundkurs Literatur aus Flandern und den Niederlanden I. 12 Texte – 12 Zugänge. Münster: LIT, 206-226.

2014

„Terug naar de tekst – maar waarom zouden we? Over praktijken van kennisproductie in de Nederlandse literatuurwetenschap“. In: Nederlandse Letterkunde 19, 149-167.

2015

Katharina Hupe & Ralf Grüttemeier. “Het Brugse process tegen Camille Lemonniers L’Homme en amour en zijn betekenis voor het Belgische literaire veld rond 1900.” Spiegel der Letteren 57.3 (2015): 323-342.

2015 F. Bordewijk: Karakter (1938). Context’. Online publicatie: literairecanon.be/werken/karakter
2016 ’Literary Trials as Mirrors. An Introduction’. In: R. Grüttemeier (Hg.): Literary Trials. Exceptio Artis and Theories of Literature in Court. New York etc.: Bloomsbury, 1-18.
2016 ’Literature Losing Legal Ground in Germany? The Case of Maxim Billers Esra (2003-2009)’. In: R. Grüttemeier (Hg.): Literary Trials. Exceptio Artis and Theories of Literature in Court. New York etc.: Bloomsbury, 141-158.
2016 ’Precarious Alliances between Literature and Law: A Tentative Account of the Case of Australia’. In: M. Butler / A. Hausmann / A. Kirchhofer (Hrsg.): Precarious Alliances. Cultures of Participation in Print and Other Media. Bielefeld: transcript, 257-279.
2016 “De journalist”. In: Erica van Boven / Pieter Verstraeten (red.): Schrijverstypen. De moderne auteur tussen individu en collectief. Hilversum: Verloren, 117-128.
2016 Ralf Grüttemeier / Janka Wagner: “Nachwort”. In: R. Grüttemeier / Janka Wagner (red.): Offene Fenster und Türen. Niederländische und flämische Autoren über Literatur. Oldenburg: BIS Verlag, 169-181.
2016 “Nederland en de Nobelprijs voor literatuur 1901-1965”. In: Nederlandse Letterkunde 21, 159-184.

2018

“Nederlandse reserves tegenover moderne Nederlandstalige literatuur. Het beeld van Multatuli in literatuurgeschiedenissen”. In: Indische Letteren 33 (2018), nr. 1, 69-90.

2018

Ralf Grüttemeier & Geert Warnar: „Niederlande“. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 65 (2018), 190-193. (themanummer Prekär. Berichte, Positionen und Konzepte zur Lage des germanistischen ‚Mittelbaus‘, red. Mark-Georg Gehrmann & Albrecht Hausmann).

2018

“Menno Wigman in Berlijn: autofictie in poëzie?” In: Irena Barbara Kalla & Dirk de Geest (red.): Dichters op reis. Moderne Nederlandstalige poëzie over het buitenland. Gent: Academia, 2018, 33-46.

2018

“Bestsellers als uitdaging voor de literatuurwetenschap. F. Bordewijks Karakter”. In: Lizet Duyvendak & Jan Oosterholt (red.): Uit de marge. Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon. Hilversum: Verloren, 2018, 81-86.

2019

“Oraties als barometer: Over specifieke vakkennis in de Moderne Nederlandse letterkunde”. In: Internationale Neerlandistiek 57, nr. 2, 145-160.

2019

Janka Wagner & Ralf Grüttemeier: “Grenscontroles in het Nederlandse literaire veld van het interbellum. De literatuurcriticus A.M. de Jong en de Nieuwe Zakelijkheid”. In: Nederlandse letterkunde 24, nr. 3, 355-378.

2021

Ralf Grüttemeier / Janka Wagner / Haimo Stiemer: „Nieuwe Zakelijkheid und Neue Sachlichkeit im Kontrast. Eine Einleitung“. In: Ralf Grüttemeier / Janka Wagner / Haimo Stiemer (red.): Neue Sachlichkeit im Kontrast – Deutschland und die Niederlande. Berlin / Boston: De Gruyter, 1-13.

2021

„Niko Tinbergens Eskimoland (1934) und der Autortyp der Nieuwe Zakelijkheid“. In: Ralf Grüttemeier / Janka Wagner / Haimo Stiemer (red.): Neue Sachlichkeit im Kontrast – Deutschland und die Niederlande. Berlin / Boston: De Gruyter, 127-148.

2021

„Partners in crime. Schrijvers, juristen, literatuurwetenschappers en de penisgroet“. In: Gwennie Debergh / Nele Janssens / Lieselot De Taeye (red.): Oproer in de Nederlandse letteren. Voorvallen van literair protest in de Lage Landen. Gent: Academia Press, 2021, 155-176.

2021

Kerstin Bohne & Ralf Grüttemeier: „Die Nominierungen deutschsprachiger Autoren für den Literaturnobelpreis 1901-1966“. In: Christoph Jürgensen & Antonius Weixler (red.): Literaturpreise. Geschichte und Kontexte. Stuttgart: Metzler, 2021, 119-138.

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page