Navigation

Forschungsinteressen

Forschungsinteressen

  • Optimizing cloud based applications
  • Microservices software architecture
  • Load testing microservices based applications on cloud environment / Microsoft Azure.
VLBs5A-gbWebmd+pszastiwrq4eriva (vlbaaw5-adrzqvmin@uibbiol1vy.de) (Stand: 07.11.2019)