int_sl_2

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	LI2 Town, INT Interviewer, OT1 Other, OT2 Other
@ID:	brms|int|LI2|40;|female|Informant||Town|professional||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
@ID:	nan|int|OT1|||||Other|||
@ID:	nan|int|OT2|||||Other|||
*LI2:	da , vstajoš s utra i behom , s saboju vaz´mëš tam (.) ahučýkâ , lučka +/.
*INT:	+< sabojku .
*LI2:	sabojku .
*LI2:	i behom na buraki .
*LI2:	a ješčo i pâhuljac´ xacelâs´ .
*LI2:	dâpazna (.) polêš , polêš écê (.) buraki , cjapâjêš , cjapâjêš étâj cjapkâj .
*LI2:	pryxodzêš , užé vrodzê by tak +...
*LI2:	papâ vykâpâl takuju ahromnuju sažýlku u nas na [_///] čérýz darohu .
*OT1:	ozêrâ !
*LI2:	ozêrâ !
*LI2:	kakajê étâ ozêrâ ?
*LI2:	étâ sažýlkâ prostâ .
*OT1:	kâldaúskojê ozêrâ .
*LI2:	vykupâjêšsê v étâj sažýlkê i behom +...
*LI2:	mamâ +"/.
*LI2:	+" lažycês´ spac´ , lažycês´ spac´ !
*LI2:	nu , my na sênaval , letâm na sênavalê (.) zakrojê nas .
*LI2:	+" usë hâvaryt ["-"] lažycês´ spac´ .
*LI2:	zakrojê .
*LI2:	a my (.) paru dosâčêk v étâ , v takoj , v ščyce atbilê i ucekalê letâm tak .
*LI2:	huljac´ (.) ubjahalê .
*LI2:	adzëžkê zânisëm , štob pêredzeccý , zaranêjê dnëm .
*LI2:	tam paložým vsë krasivâ âkuratnâ .
*LI2:	pêrýadzelêsê i behom !
*LI2:	dažý umudralês´ nakrasêccý u cêmnace na sênavalê .
*INT:	+< nêčevo sebe !
*LI2:	fanarêk , zerkâl´cý , kasmecêkâ , vsë bylâ na sênavalê .
*LI2:	tak ne puskalâ mamâ huljac´ .
*LI2:	pâtamu šta utrâm ranâ nadâ vstavac´ , apjac´ ici .
*OT1:	ješčo očýrýdz´ pasvêc´ karoú .
*LI2:	a ješčo karovy bylâ dve , dzeržalê .
*LI2:	nadâ bylâ ješčo i pasci karoú , usë .
*LI2:	pâdnimajê utrâm , a my spim .
*LI2:	nu , uspevalê vezdze .
*LI2:	i pâhuljac´ , i rabotâc´ , da .
*INT:	a klub , tancy bylê kakijê-nibudz´ ?
*LI2:	u klub xadzilê my tožý za try kilametrâ , v sasednjuju dzireúnju xadzivêčý .
*LI2:	oj , bylâ vesêlâ , kanešnâ .
*LI2:	byl svoj ansambl´ , parnê ihralê samê .
*LI2:	bylâ očýn´ vesêlâ .
*LI2:	i na svadz´bê behâlê va use dziréúnê vakruh , sasednêjê .
*INT:	tam vse sâbiralês´ ?
*LI2:	vse sâbiralês´ s sasednêx dzêréven´ .
*LI2:	jeslê svadz´bâ v kakoj-tâ dzerévnê , to (.) try kilametrâ blêzležaščýjê dzeréúnê , vse u nas tam +...
*LI2:	blêzležaščýjê dzeréunê , étâ bylê vâsilevêčý , paréč´´jê , vêrab´jevêčý , xâdzivičý .
*LI2:	nu , sin´koúščýnâ byla padal´šý .
*LI2:	i my umudralês´ +...
*LI2:	dzesêc´ kilametrâú at nas , i to umudralês´ +...
*LI2:	na mâtacyklâx parnê bylê , na javâx ["] .
*LI2:	tada étâ bylâ modnâ , étyjê mâtacykly javâ ["] va úsex bylê .
*LI2:	umudralês´ .
*LI2:	mašyn tada ne tak bylâ , to men´šý .
*LI2:	to mâtacykly bylê .
*LI2:	na mâtacyklâx s parnjamê jezdzêlê v sasednêjê dzeréúnê .
*LI2:	i peškom try kilametrâ , étâ vsë +...
*LI2:	každyjê vyxadnyjê prýježdzajêš damoj , vot (.) i zimoj , i každyjê vyxadnyjê na tancý v xâdzivičý .
*LI2:	da , a jeslê svadz´bâ , oj , étâ vsë .
*LI2:	vse padružkê , vse +/.
*OT1:	i klub zharél .
*LI2:	a ciper užé i klubâ netu , i klub spalilê (.) v toj dzeréúnê .
*LI2:	i bylâ školâ bal´šajê , dvuxétažnâjê v toj dzeréúnê , v xadzevêčýx .
*LI2:	užé i školy netu , zakrylê .
*LI2:	i [_/] i úsë [_////] vsë pâzâkryvalê .
*LI2:	i klub zharéú , školâ [_//] školu zarkylê .
@New Episode
*LI2:	tožý tam byla dziréúnê vabščé , navernâ , v try razâ bol´šý našýj v to vrémê .
*LI2:	a ciper tožý úžé astalâs´ tam +...
*LI2:	pašči nêčévo ne astalâs´ at toj dziréúnê .
*LI2:	ciper adna +...
*LI2:	jedzinscvênnâjê , što astalâs´ , céntâr kalxozâ (.) vâsilevêčý ["] vot .
*LI2:	kuda my xadzilê v školu .
*LI2:	tam paréč´´jê , vâsilevêčý , tam dve dzeréúnê bukval´nâ +...
*LI2:	tam ani slivajuccý , ani dažý +...
*LI2:	dažý netu meždu nimi +...
*LI2:	tam kladbêščý râzdzjaljajê .
*LI2:	vot .
*LI2:	školâ stajalâ meždu paréč´´jê , vâsilevêčý , nâzyvalâs´ paréčskâjê .
*LI2:	vot ciper céntâr étâ kalxozâ (.) staú vâsilevêčý ["] , da .
*LI2:	i tam užé +...
*LI2:	kak by školâ tam astalâs´ .
*LI2:	školâ tam âdnâétažnâjê .
*OT1:	tam kantorâ , tam klub .
*LI2:	tam klub , da , tam kantorâ .
*LI2:	vot étâ tam astalâs´ ješčé .
*LI2:	i počtâ tam , i vsë .
*LI2:	a ran´šý bylâ , i ú xâdzevičýx bylâ počtâ , i ú paréč´´jê bylâ počtâ .
*LI2:	v sasednê +...
*LI2:	pačci va vsex dzeréunêx .
*LI2:	tokâ našý užé byla , ščytalâs´ kak by men´šý dzeréúnê , to u nas ne bylâ počty .
*LI2:	s paréč´´jê pâčtal´jon nasilâ počtu nam (.) u dziréúnju .
*LI2:	vot .
*LI2:	kanešnâ , bylâ vesêlâ .
*OT1:	u nas i mâhazin užé zakrylê .
*LI2:	da , užé i mâhazin ú nas , mâhazin +/.
*OT1:	byú klub naš , étâ naš ješčo , ú majo (.) junâšýstvô , dzjavoctvô byú klub , a patom +/.
*LI2:	zdzelâlê mâhazin .
*OT1:	+, mâhazin zrabilê .
*OT1:	a cjaper i mâhazin zakrylê , stajic´ tak .
*LI2:	da .
*LI2:	ješčé jeslê céntry vot kalxozâú dzeržâccý +...
*LI2:	kak ani ščytajut étâ âhrâhâradkamê .
*LI2:	to (.) sasednêjê , dažý blêžležaščýjê +...
*LI2:	nu što vot tri kilametrâ dziréúnê , vzjac´ .
*LI2:	možnâ ž bylâ zdzelâc´ vabščé +...
*LI2:	dzesêc´ kilametrâú at horâdâ étâ dzeréúnê .
*LI2:	možnâ bylâ zdzelâc´ étu dzeréúnju pêrspekciúnâj , ješčo kakoj .
*LI2:	<bukval´nâ para>[_//] bukval´nâ paru kîlametrâú at našýj dzeréúnê nasosnâjê , vot étâ hazâvâjê +...
*LI2:	zdzelâlê étu , hazâvuju vot étu stancýju .
*LI2:	stancýju étu nasosnuju , hazâvuju .
*LI2:	étâ ž vabščé možnâ bylâ zdzelâc´ takojê !
*LI2:	bukval´nâ (.) za dzeréúnêj praxodzêt haz .
*LI2:	nu pâčemu ne prâlažyc´ +...
*LI2:	xacja ja pomnju svajo vot ješčo +...
*LI2:	vo takojê vot byla , jak persname +...
*LI2:	i kada prýxadzilê , abmerêlê ves´ naš dom .
*LI2:	mol , cipâ +...
*LI2:	+" budzêm hâzâficyrâvâc´ .
*LI2:	da six por hâzâficyrujuc´ .
*LI2:	a jeslê by , možýt , étu dzeréúnju hâzâficyrâvâlê v to vrémê +...
*LI2:	xacja haz prahodzêt vo bukval´nâ (.) pa-za dzeréúnêju .
*LI2:	jeslê by hâzâficyrâvâlê , možýt byc´ , étâ dzeréúnê i ne vymêrlâ by .
*LI2:	možýt byc´ , ana nâbarot stalâ by pêrspekciúnâj .
*LI2:	usë-taki nêdâleko at horâdâ , nêdâleko at céntrâ kalxozâ .
*LI2:	možýt , mâladzëž i âstavalâs´ by , vsë .
*LI2:	xacja (.) étâ vsë bylâ upuščýnâ , i ciper vsë [_/] vsë .
*LI2:	vot tak u nas dzeréúnê i prâpadajut , i âtmirajut .
*LI2:	vsë , vymirajut .
*LI2:	i kak naš prýzidzent ni b´´joccý nad écêm , navernâ , ničo iz étâvâ (.) putnâvâ ne budzêt .
*LI2:	ja tak dumâju .
*INT:	da , vremê pakažýt .
*LI2:	+< ničo , kalxozy +...
*LI2:	ne znaju , pa cêlivizâru smotrýš , prýzidzent hâvaryt adno , a kada vo pryjedzêš i pasmotrýš , to saúsem pâlučajêccý nâjavu druhojê .
*LI2:	v dzeréúnêx vse spivajuccý .
*LI2:	dažý ta mâladzëž , katorâjê astalâs´ , ani p´´jut bezbožnâ .
*LI2:	ani spivajuccý , pâtamu šta (.) ani +...
*LI2:	jeslê tak vot râzabraccý , možýt , spivajuccý nekâtâryjê iz-zâ tavo , što +...
*LI2:	a čém im zanêccý v étâj dzeréúnê ?
*LI2:	tam [_/] tam nenu ničo takovâ .
*LI2:	rabotâ , dom .
*LI2:	rabotrâ , étâ raz , a vtarojê , što ščas +...
*LI2:	ran´šý xazjajstvâ dzeržalê , ščas ne dzeržýt mâladzëž xazjajstvâ .
*LI2:	ran´šý +/.
*OT1:	ne xočuc´ rabic´ .
*LI2:	jany +...
*LI2:	da , jany rabotâc´ ne xočut , a pic´ xočuc´ .
*LI2:	a zarplatâ malên´kâjê v dzeréúnê .
*LI2:	vabščé , dažý [_/] dažý +/.
*OT1:	xto xočý rabic´ , toj najdze sabe dzelô .
*OT1:	i budzê rabic´ .
*OT1:	bačýš´ , persname zâxaceú , nabraú zjamli (.) u kalxozê , pastrojêú svaju fermu , svinarnêk bal´šy , trymajê svinej (.) mnohô .
*OT1:	zjamli mnohô jesc´ u jaho , jesc´ čym karmic´ svinej .
*OT1:	vo nažaú , cjaper kupiú kambajênâ , cjaper donâ ["] .
*OT1:	ne znaju , dze jon kupiú , no kupiú kambajnâ donâ ["] .
*OT1:	nu i što ?
*OT1:	xârašo .
*OT1:	vykâpâú tam ozêrâ , užé da nas pa vodu ne jezdzêc´ .
*OT1:	vykâpâú tam (.) u âl´šyne ozêrâ za sarajêm svajim , i xârašo .
*LI2:	nu vot (.) étâ adzin iz , možý , vot vsex +...
*LI2:	skokâ [_/] skokâ u nas v školê učylâsê ?
*LI2:	i vse pârâz´´ježžalês´ , to étâ jon adzin jedzin´scvênny +/.
*OT1:	astaúsê .
*LI2:	+, iz , možý , iz tysêčý (.) vypuskoú [_//] vypusknikoú .
*LI2:	persname sama sibe .
*LI2:	uranilâ vot .
@New Episode
*INT:	a za granicu kuda-nibudz´ jezdzêlê , bylê ?
*LI2:	v blêzležaščýjê zârubež´´jê , ukrajinâ , na morâ âddyxac´ , na čornâjê morâ .
*INT:	+< nu , i to xârašo .
*LI2:	jezdzêlê âtdyxac´ .
*OT1:	a ja by , kab mjane silâj tudy , u tyjê tajlandy , cjanulê , ni za što ne pajexâlâ .
*LI2:	nu pâčému , mamâ ?
*LI2:	tak +/.
*OT1:	tam <očýn´ apasnô>[_/] očýn´ apasnô .
*LI2:	nu tak étâ ž ne na pâstajannâjâ mestâ žycêl´stvâ cia@w .
*LI2:	nu , pâsmatréc´ , pâčemu by +...
*LI2:	jeslê by u menja , dapuscêm , bylâ vazmožnâsc´ (.) pâsmatréc´ [_///] s´´jezdzêc´ pâsmatréc´ mir , ja by s udavol´stvêjêm s´´jezdzêlâ by .
*LI2:	jeslê b bylâ takajê vazmožnâs´ , što s´jezdzêc´ pâsmatréc´ .
@New Episode
*LI2:	nu tak , mamâ +...
*LI2:	nu tak k nam žé tožý prýježajut ljudzi iz zâhranicý pâsmatréc´ , kak žyvut bêlarusy , prýježajut +/.
@New Episode
*OT1:	xx xx ni trébâ nijakêx tyx tajlandâú !
*OT1:	tam jak hâvaryc´ tam z ljudzjamê ?
*OT1:	jany ž ne znajuc´ našývâ jêzyka .
*LI2:	ni hâvary .
*LI2:	pryjedz´ pâsmatry , da i pajedzêš damoj .
*OT1:	+< a ú amerýku ni za što ni pajexâlâ !
*OT1:	tam ljudzej usjakêx raznyx +/.
*INT:	oj , zatronulâ .
*OT1:	tam trébâ xadzic´ i âhljadaccý .
*LI2:	mamâ , i u nas takix xvatajê .
*OT1:	xvatajê cjaper i u nas .
*LI2:	vizdze i vsjudu .
*LI2:	v sim´je ne bez urodâ , hâvarat .
@New Episode
*LI2:	mamâ , vezdze prostâ +...
*LI2:	ani jedut k nam pâsmatrec´ , kak my žyvëm .
*LI2:	a nam , jescestvênnâ , v to že vrémê +...
*LI2:	nam xočýccý pâsmatréc´ [_/] pâsmatréc´ +...
*LI2:	kak ljudzê zývut tam , za hranicâj , tožý xočýccý pâsmatréc´ žé .
*LI2:	nu , jana at školy vot âtdyxalâ ú pol´šý .
*LI2:	ana v pol´skê klas xodzêt , tak ana at školy âtdyxalâ ú pol´šý .
*LI2:	jej panravêlâsê tožý , da .
*OT2:	ni prapalâ , babâ .
@New Episode
*INT:	slavâ bohu !
@New Episode
*LI2:	puskaj varýccý sup .
*LI2:	kanešnâ , jeslê b bylâ vazmožnâsc´ , ja b , kanešnâ , xacelâ (.) pajexâc´ , pâsmatréc´ mir .
*LI2:	kak ljudzê žyvut , druhijê strany kak žyvut .
@New Episode
*LI2:	nu , vot my na čornâjê xx jezdzêlê âtdyxac´ .
*LI2:	kanešnâ , mne očýn´ panravêlâs´ na čornâm morê tožý , očýn´ .
*LI2:	my âtdyxalê , takojê (.) čýrnamorskâjê +...
*LI2:	takoj on , hâradok +...
*LI2:	on ne bal´šoj takoj hâradok , možýt , kak +...
*LI2:	oj , možýt , dažý men´šý , čém naš slonêm .
*LI2:	vot .
*LI2:	nu mne , dapuscêm , panravêlâs´ .
*LI2:	i ljudzê panravêlês´ , takijê +/.
*INT:	ukrajincý ?
*LI2:	da , ukrajincy samê , takijê (.) pryvetlêvyjê ljudzi .
*LI2:	my žylê vot , v nas +...
*LI2:	nu , my jezdzêlê pa pucëvkê , da , at turbjuro , i nas pâselilê u xazjajkê .
*LI2:	xazjajkâ , maja âdnahodkâ , ravesnêcý , persname .
*LI2:	dapuscêm , očýn´ takajê (.) žénščýnâ xarošýjê , abščycêl´nâjê , očýn´ xarošýjê takajê .
*LI2:	vsë u nejo tak , vsë , nu +...
*LI2:	ljudzê , kanešnâ +...
*LI2:	nadâ zârabatyvâc´ dzen´hê na étâm .
*LI2:	ani specal´nâ , u nix bal´šoj dom svoj .
*LI2:	ani pastrojêlê takoj (.) troxétažnyj dom , bal´šoj katédž takoj .
*LI2:	i specal´nâ dlja âtdyxajuščýx ani +...
*LI2:	u ni +...
*LI2:	tam vse , tam +/.
*INT:	+< zdajut .
*LI2:	net , ani ne tokâ svoj dom , ani zdajut +...
*LI2:	tam specal´nâ dlja âtdyxajuščýx pastrojênâ takajê , célâjê étâ +...
*LI2:	tam bylâ , navernâ , pjac´ ilê šésc´ komnât .
*LI2:	da , tam specal´nâ adzel´nâ komnâty , vot na pervâm étažé .
*LI2:	značýt , takojê zdanêjê pastrojênê .
*LI2:	vot na pervâm étažé bil´jardnâjê , stalovâjê .
*LI2:	a na vtarom étažé , značýt , komnâty , hdze užé spac´ , nâčévac´ , i (.) tualet , vanâjê .
*LI2:	vot , vsë étâ .
*INT:	kak hascinêč´ny komplêks .
*LI2:	da , da .
*LI2:	vabščé , očýn´ xârašo tak .
*LI2:	takajê xazjajkâ bylâ xarošýjê .
*LI2:	ja hâvaru , mne [_/] mne očýn´ panravêlâs´ .
*LI2:	ana prýhlašalâ +"/.
*LI2:	+" prýježajcê .
*LI2:	tam nekâtâryjê âtdyxajut u nejo (.) ne adzin hod užé .
*LI2:	na mašynâx svajix prýježajut , takoj dvor bal´šoj .
*LI2:	vot i minčanê tam (.) hod +...
*LI2:	kada my bylê , trécê ilê čétvërty hod padrjad adni i ce žé vot prýježajut na mašynâx tožý .
*LI2:	nekâtârým vot nravêccý , što (.) tak možnâ mašynu pastavêc´ va dvaré .
*LI2:	ne apasnâ , što dze-tâ brosêl tam , i vsë .
*LI2:	i morê , bukval´nâ vot dzesêc´ minut , i na morê .
*INT:	zdorâvâ .
*LI2:	da , vabščé zdorâvâ , vabščé .
*LI2:	mnohâ očýn´ tam +...
*LI2:	turbazâ radyškâm .
*LI2:	srazu čérýz darohu , vot turbazâ bal´šajê .
*LI2:	mryjê ["] nâzyvalâs´ , tožý tam i dzêskacekê , i vsë .
*LI2:	hâradok , karočý , nêbal´šoj , no âtdaxnuc´ tam jesc´ hdze xx , večýrâm vyjcê .
*LI2:	ja jezdzêlâ ješčo , bylâ malên´kâjê , malajê +...
*LI2:	to , kanešnâ , nêkuda ne pajdzëš s maloj .
*LI2:	nadâ byltâj xx smatréc´ , pâtamu šta spac´ paložýš , tožý ne brosêš rébënkâ âdnavo .
*LI2:	nu my dnëm huljalê , xadzilê .
*LI2:	tam tožý i na pljažý +...
*LI2:	oj , vabščé xârašo .
*LI2:	morý , kanešnâ , étâ +/.
*INT:	a jeslê sravnêvâc´ vot bêlaruskê narod i ukrajincýv , jesc´ što-tâ , možýt , obš´čêjê ?
*INT:	libâ kakijê-tâ âtličicêl´nyjê čerty u écêx dvux narodâú ?
*LI2:	nu , kanešnâ , ani âtličajuccý .
*LI2:	dažý +...
*LI2:	u každâvâ svoj dažý +...
*LI2:	svaji@w pryvyčkê , svoj hovâr tam , svaji@w écê samyjê +...
*LI2:	no étâ očýn´ , možnâ skazac´ , radnyjê narody .
*LI2:	očýn´ [_/] očýn´ takijê vot , nu , kakijê-tâ blizkêjê .
*LI2:	blizkêjê vot vsë ravno .
*LI2:	a <kak by>[_/] kak by , možnâ skazac´ , krovnyjê .
*LI2:	samyjê blizkêjê narody , ukrajincy , ja ščytaju .
*LI2:	ukrajinâ i bêlarus´ , étâ samyjê , navernâ , blizkêjê narody .
*LI2:	ja +...
*LI2:	pačému ta mne tak pâkazalâs´ , što +...
*LI2:	nu , mnohâ obščývâ takovâ , mnohâ +...
*LI2:	mnohâ dažý vot +...
*LI2:	nu , kak vot my abščalês´ , vot +...
*LI2:	cim bolêjê my bylê âdnavo vozrâstâ .
*LI2:	i vot s xazjajkâj tak abšč´alês´ .
*LI2:	my dažý vot [_/] vot šo-tâ prýhatovêc´ , što-tâ tam , étâ samâjê , što-tâ tam v kvarcirý vot , v domê tam šo-tâ vot pastavêc´ dažý +...
*LI2:	vot dažý v étâm vot mnohâ [_/] mnohâ takovâ obščývâ , takovâ mnohâ sxodstvâ .
*LI2:	hdze što pastavêc´ , hdze što pâlažyc´ , kak vot étâ zdzelâc´ , kak étâ zdzelâc´ , mnohâ obščývâ .
*LI2:	mnohâ , kanešnâ , očên´ .
*INT:	étâ xârašo .
*LI2:	mnohâ obščývâ , da .
*LI2:	menjalês´ , dažý abmenêvâlês´ répcéptâmê tam raznymê vot .
*LI2:	vsë-taki my vsë ravno pâkupajêm dažý (.) vot jixnêjê vsjakêjê frukty tam i ovâš´čê .
*LI2:	i hatovêm , i zâhatovkê dzelâjêm na zimu .
*LI2:	tak abmenêvâlês´ dažý vsjakêmê récéptâmê s nej , da .
*LI2:	vot .
*INT:	kuxnê paxožý .
*LI2:	da , kuxnê paxožýjê , da .
*LI2:	vot .
*LI2:	kuxnê paxožýjê .
*LI2:	incirésnâ , kanešnâ , pâabščaccý tak .
*LI2:	vot .
*LI2:	a tak , v pryncýpê , pačci adno i to žé .
*LI2:	oj .
*LI2:	prydzëš dažý na rynâk , tam (.) ixny rynâk , naš rynâk , pašci adno i to žé .
*INT:	a vot , nu , pa povâdu jazykâ , to jes´ byl kakoj-tâ bar´jer ilê net ?
*INT:	na kakom [_///] kak vy abš´č´alês´ ?
*LI2:	+< net , ne bylâ bar´´jerâ , pâtamu šta , nu , kak by ukrajinskêj , paxožýj jazyk .
*LI2:	i jeslê dze-tâ što-tâ ani vot étâ +...
*LI2:	nu ani v âsnavnom tožý tak vot +...
*LI2:	s namê ani râzhavarývâlê , kanešnâ , akcént vot étât jixnê jes´ , hovâr ixnê ukrajinskê .
*LI2:	nu si ravno ani tožý tak pytalês´ , nu +...
*LI2:	abščalês´ my , možnâ skazac´ , bez prablem , abšalês´ s´ nimê .
*INT:	xârašo .
*LI2:	nu , bez prablem abšalês´ .
@New Episode
*INT:	a pa-vašýmu , vot , nu , nâstajaš´čê bêlarus , on kakoj ?
*LI2:	nâstajaščý bêlarus ?
*LI2:	nu , ja +/.
*INT:	što možnâ vlažyc´ v étâ panjacêjê ?
*LI2:	vo nâstajaščý bêlarus .
@New Episode
*LI2:	nâstajaščý bêlarus +...
*LI2:	ja ščytaju , što nâstajaščý bêlarus , étâ vsë-taki tot , katoryj radzilsê , vyrâs na étâj zemle i vsju žyzn´ prožýl [_/] prožýl , nu , vot imênnâ što vot zdes´ .
*OT1:	+< i bez´ zjamli ne mohuc´ +/.
*LI2:	da , vot étâ bêlarusy , ani +...
*LI2:	vot étâ nâstajaščýjê bêlarusy .
*LI2:	vot jej , dejsc´vicêl´nâ , semsêt let (.) skorâ , a ana +...
*LI2:	prosêš +"/.
*LI2:	+" mamâ , ne rabotâj .
*LI2:	+" nu začém ?
*LI2:	nu pâžyvi ty užé dlja sea , nu ne nadâ .
*LI2:	u nas vsë jes´ , kak gâvaryccý , vsë .
*LI2:	+" ty lučšý vo pryjedz´ ka mne ú goscê , pâsidzi sa mnoj .
*LI2:	da , a ana +"/.
*LI2:	+" net , net , vot nadâ (.) zjamli , zjamli +/.
*INT:	râbacjaš´č´ýjê .
*LI2:	râbacjaščýjê .
*LI2:	bêlarusy , očýn´ râbacjaščý narod .
*OT1:	i pryvetlêvyjê .
*LI2:	da , hâscêpryjimnyjê , pryvetlêvyjê i očýn´ râbacjaščýjê .
*LI2:	ukrajincý , vot jeslê vzjac´ ukrajincýú , <ani tožý>[_//] u nix tožý +...
*LI2:	no vsë ravno vot dažý jedzêš , smotrýš , u nix bol´šý palja jes´ takijê , pustujuščýjê .
*LI2:	a u nas v bêlarusê takohâ ne uvidzêš .
@New Episode
*LI2:	râbacjahê .
*LI2:	bêlarusy , rabočý narod , kanešnâ .
@New Episode
*LI2:	nu kanešnâ .
*LI2:	vot ja hâvaru , ja , dapuscêm , jezdzêlâ v maskvu .
*LI2:	jedzêš v rasiju , tak (.) rasijê , kanešnâ +...
*LI2:	râsianê +...
*LI2:	râsianê , dapuscêm +...
*LI2:	râsianê ne xacjat tak rabotâc´ , kak bêlarusy .
*LI2:	i vot pâd´´ježajêš , dažý vot hranicu pêrejedzêš i užé jedzêš , užé smalensk tuda +...
*LI2:	vot étâ , smortýš , tak hr´aznâ , tak vsë zapuščýnâ .
*LI2:	a maskva , tak étâ vabščé .
*LI2:	jeslê ja +...
*LI2:	maskva , étâ vabščé musârnâjê jamâ .
*LI2:	étâ [_/] étâ vabščé .
*LI2:	ja kada pervy raz pryjexâlâ , ja prostâ byla pârâžéna .
*LI2:	ja bylâ pârâžéna .
*LI2:	vzjac´ dažý tu krasnuju ploščýdz´ +...
*LI2:	pomnju , osên´ , vecêr (.) prët bumahê vsjakêjê , musâr pa krasnâj ploš´č´ýdzê , bumažkê .
*LI2:	dumâju +"/.
*LI2:	+" božý , pa cêlivizâru vidzêlâ adno , a nâjavu uvidzêlâ saúsem druhojê .
*LI2:	lisc´jê , étâ +...
*LI2:	lisc´jê [_/] lisc´jê , étâ dažý ne ščytajuccý musârâm , možnâ skazac´ .
*INT:	osên´ju .
*LI2:	osên´ju , da .
*LI2:	no stokâ +...
*LI2:	nu a jeslê jexâc´ vo tak vo v pojêzdzê i smatréc´ v akoškâ , étâ [_/] étâ , nu , bêlarus´ uznajêš srazu .
*LI2:	kada vyjêžžýjêš v bêlarus´ .
*LI2:	étâ vabščé .
*LI2:	u nas nihdze takovâ netu , štob takijê vot svalkê vozlê darohê .
*LI2:	tam stol´kâ +...
*LI2:	vot pâd´´ježžajêš , ja hâvaru +...
*LI2:	v rasiju jedzêš , pa rasijê , vidzêš , skokâ [_/] skokâ musârâ , skokâ svalâk vozlê darohê .
*LI2:	pramâ hory musârâ , vot hory vsjakâvâ musârâ vot étâvâ .
*LI2:	i plascêkâ , i butylâk , i tam vsjakâvâ , nu , pročývâ , bumah vsjakêx , vsevo .
*LI2:	hory musârâ , hory .
*LI2:	vabščé .
*LI2:	ja [_/] ja sama byla prostâ pârâžéna i udzêvlena , kada ja étâ uvidzêlâ .
*LI2:	vabščé .
@New Episode
*LI2:	možý , dze i ú slonêmê jes´ , kanešnâ , i svalkê tam , i musâr .
*LI2:	no [_/] no étâ kak-tâ +...
*LI2:	dažý [_/] dažý v bêlarusê vot , nu , kak by za vsë étâ nakazyvâjut .
*LI2:	i (.) dažý jeslê dze-tâ [_/] dze-tâ i , nu , ljudzê pytajuccý vykênuc´ , no étâ vsë ravno kak-tâ vhlub´ [_/] vhlub´ dze-tâ lesâ .
*LI2:	dze-tâ , štob tak [_///] ne tak bylâ vidnâ .
*LI2:	no ja hâvaru , v rasijê , étâ vabščé .
*LI2:	étâ , prâježajêš étâ vsë i vidzêš écê hory musârâ , étâ dažý , nu , kak-tâ (.) nêpryjatnâ kanešnâ , nêpryjatnâ .
*LI2:	a u nas jeslê , dapuscêm , kakoj-tâ jubilej dze-tâ , kakovâ-tâ horâdâ , étâ ž vabščé vsë pâvylizvâjuc´ vezdze .
*LI2:	papračuc´ vsë , zanykâjuc´ tak , što nidze ničo ne najdzëš .
*LI2:	vsë [_/] vsë ú takijê ukromnyjê uhalki papračuc´ .
*INT:	ne prêkapajêšsê .
*LI2:	musâr i vsë .
*LI2:	a (.) tam , ja hâvaru +...
*LI2:	my , dapuscêm , jezdzêlê +...
*LI2:	my jexâlê tada , bylâ , pomnju +...
*LI2:	my jexâlê k vas´mi +...
*LI2:	vâs´mêpêcêdzêsêcilecêjê [_///] vâsemsot pesjat let maskve bylâ .
*LI2:	tak étâ ž vabšče !
*LI2:	ja byla prostâ pârâžéna , što (.) jubilej horâdâ tam , i vsë , i stalicâ rasijê , i (.) takovâ musârâ .
*LI2:	patom my jezdzêlê tožý tam na poxârâny rodstvênnêkâú , užé požžý , i ja +...
*LI2:	da , užé ja ne udiúljalâs´ .
*LI2:	užé étâ bylâ ne pervyj raz , paétâmu kak-tâ (.) užé bolêjê pryvyčnâ .
*LI2:	no kada pervyj raz jexâlâ , étâ , kanešnâ , bylâ (.) da .
*OT1:	nu jes´ [_/] jes´ tam ulicý i čystyjê .
*LI2:	nu kanešnâ , ubirajêccý tot céntâr maskvy , vsë .
*LI2:	no ja hâvaru , kada zašla na krasnuju ploščýdzê , bumažkê letajuc´ pa krasnâj ploščýdzê .
*LI2:	skazac´ , vezdze fatohrâfy étyjê stajac´ , fâtâhrafirujuc´ vsë .
*LI2:	dumâjêš +"/.
*LI2:	+" božý , ščas vsë na fâtagrafêjêx buduc´ v étâm musârý stajac´ .
*LI2:	nu , pravdâ , nu .
*LI2:	a spuskajêšsê , tak krasnâ ploščýdz´ kak-tâ tak pad naklonâm , spuskajêšsê , tam humy , cumy écê bal´šuščýjê , ahromnyjê .
*LI2:	tak tam vabščé v každâm uhalke , vezdze , étâ , célyjê musârnêkê .
*LI2:	ja byla prostâ pârâžýna .
*LI2:	ilê tam ne spravljajuccý ubirac´ étâ , tam (.) što stokâ narodâ , tam i turystâú , i vsevo .
*LI2:	i vsë-taki vsë étâ u nas kak-tâ tožý vsë kul´turnâ vezdze stajic´ , écê musârnyjê meški .
*LI2:	dažý vot +...
*LI2:	dažý vzjac´ na toj ukrajinê , ja hâvaru , stokâ (.) âtdyxajuščýx , vsë , nu kak-tâ +...
*LI2:	nu ne znaju .
*LI2:	mne pâkazalâs´ , tam namnohâ ujutnêj , tam na ukrajinê , čém [_/] čém v rasijê .
*INT:	a jeslê gâvaric´ pra bêlaruskuju kul´turu vot , na vaš vzhljad , što možýt javljaccý nêat´´jemlêmâj č´asc´ju ?
*INT:	vot što pervyjê âsâcyacýjê , kakijê vâznikajut s bêlaruskâj kul´turâj ?
*LI2:	bêlaruskâjê kul´turâ +...
*LI2:	nu , kanešnâ , tožý v étâm planê užé ú nas tožý mnohâ čévo zabrošýnâ .
*LI2:	va-pervyx , net u nas jêzyka našývâ bêlaruskâvâ .
*LI2:	u nas nixto ne râzhavarývâjêt na čystâ bêlaruskâm jêzyke .
*OT1:	nu , râzhavarývâjuc´ .
*LI2:	nu xto , mamâ ?
*LI2:	a čom ty hâvaryš ?
*LI2:	xto râzhavarývâjêt na čystâ bêlaruskâm jêzyke ?
*LI2:	jeslê râskryvajêš hazetu i čytajêš +...
*LI2:	vot v bréscê , k jubileju bréstâ , atkrylê pamêtnêk .
*LI2:	i na étâm pamêtnêkê tam pisalâs´ letâpês´ bêlarusê .
*LI2:	i na nëm zdzelânâ semsêt dve ârxâhrafičýskêx ašybkê .
*LI2:	izvinicê minja , tak xto [_/] xto u nas možýt tada râzhavarývâc´ na čystâ bêlaruskâm ?
*LI2:	jeslê ljudzê , katoryjê (.) dzestvicêl´nâ nêpasrédstvênnâ kasajuccý étâmu i zânimalês´ vot écêm (.) pamêtnêkâm , pisalê étu letâpês´ na écêx vot , i to ani nadzelâlê stokâ ašybâk .
*LI2:	netu u nas , pâlučajêccý +...
*LI2:	kuluturâ našý pâhibajêt .
*LI2:	zâhibajêccý [_/] zâhibajêccý našý kul´turâ .
@New Episode
*LI2:	dak [_/] u nas prostâ smešýnyj jazyk .
*LI2:	u nas netu čystâ bêlaruskâvâ i netu čystâ ruskâhâ jêzyka .
*LI2:	my râzhavarývâjêm na kakom-tâ smešýnâm jêzyke .
*LI2:	vot .
*INT:	a vot na takom smešýnâm , kak vy dumâjêcê , nu , čêlavek možýt râzhavarêvâc´ tol´kâ v adnoj âprêdzelënâj sêtuacýjê ?
*INT:	ilê vot , nu , i na rabocê , i domâ , bez raznêcý gdze ?
*INT:	nu , vot on vybrâl smešýnyj +/.
*LI2:	da , navernâ , my i domâ , i na rabocê , vezdze na takom smešýnâm jêzyke râzhavarývâjêm .
*LI2:	pâtamu šta u nas netu čýstakroúnyx tam râsian .
*LI2:	jeslê xto-tâ [_///] čýstakroúnyjê râsianê pêrýježajut k nam , ixnê hovâr srazu slyšýccý vot v jêzyke .
*LI2:	srazu slyšýn hovâr .
*LI2:	u nix bolêjê tako o@ls ["] vydzêlênâ , v râsian .
*LI2:	a vot étât hovâr rasijskê srazu slyšýccý .
*LI2:	a nas srazu uznajut , bêlarusâú , tožý vezdze pa našýmu hovâru .
*LI2:	vezdze .
*LI2:	dapuscêm , ja hâvaru , kada ja prýježalâ v rasiju , našý dažý vot rodsc´vênêkê , râsianê , ani prasilê +/.
*LI2:	+" a pâhâvary s namê <pa čystâ>[_//] na čystâ bêlaruskâm .
*LI2:	im bylâ incerésnâ , štob pâhâvarylâ na čystâ bêlaruskâm .
*LI2:	što-nibudz´ takojê vot skazalâ jim na bêlaruskâj movê našýj čystâj .
*LI2:	nu , a tak (.) kul´turâ +...
*LI2:	nu što ješ´čë ?
*LI2:	nu , našý [_/] našý ljudzê , što ješ´čë , takijê +...
*LI2:	kanešnâ , našý bêlarusy , hâscêpryjimny narod .
*LI2:	našý kul´turâ +...
*LI2:	ran´šý [_/] ran´šý , kak-tâ vot v vrémê , kada ja učylâs´ v školê , my kak by bol´šý , étâ , zânimalês´ vot bêlaruskê , vot étâj +...
*LI2:	my što-tâ našý bêlaruskâjê tam pleli s salomkê , takijê padzelkê bêlaruskêjê .
*LI2:	našý +...
*LI2:	vyšyvalê babkê našý ran´šý .
*LI2:	i ručniki écê vyšyvalê , i ce +...
*LI2:	i tkalê , i pâkryvalê ce tkalê takijê , na écê samyjê +...
@New Episode
*LI2:	s bêlaruskêm vot našým uzorâm , arnamêntâm .
*LI2:	staralês´ .
@New Episode
*LI2:	i rušniki ce , i ce vot vsjakêjê +...
*LI2:	dažý ran´šý , vaz´mëš , babul´kê ce dažý prostynê vyšyvalê na kravacê , navâlâč´kê vyšyvalê .
*LI2:	vot kak-tâ étâ bol´šý padzeržývâlês´ .
*LI2:	šas užé étâ redkâ hdze .
*LI2:	nu , možý , dze ú dzeréúnê ščo ú babulêú écêx i astalâs´ .
*LI2:	što vot <prydzëš u>[_//] zajdzëš v dom u dzeréúnju , hdze jes´ .
*LI2:	zaxodzêš i vot +...
*LI2:	da , pa cêlevizâry pakazyvâlê tokâ , pa cêlevizâry i pakažut tokâ .
*LI2:	u dzeréúnê , kak v muzejê dze-nibudz´ .
*LI2:	v adnoj kakoj dzeréúnê étâ sâxranjajêt kak muzejnâjê rédkâs´ .
*LI2:	što zajdzëš , tam vyšýtyjê paduškê , navâlkê vyšýtyjê , vot écê prostynê vyšýtyjê , vsë vot étâ pavyšýtâ .
*LI2:	ščas étâ užé vabščé âtmirajêt .
*LI2:	vot étâ , ja ščytaju , što étâ tožý našý kul´turâ .
*LI2:	našý vot kak-tâ +...
*LI2:	što vot (.) čém +...
*LI2:	našý [_/] našý rýmeslo , čém zânimalês´ v bêlarusê , bêlarusy .
*LI2:	i vyšývkâ , i (.) tkalê , i pleli što-tâ iz salomy .
*LI2:	patom vot écê vot (.) padzelkê takijê .
*LI2:	dzelâlê vot étâ , čém my pol´zâvâlês´ v bytu .
*LI2:	vsjakêjê bočýčkê , vsjakêjê écê , takijê +...
*LI2:	kak ana nâzyvalâs´ ?
*LI2:	dzeža , v katorâj xleb stavêlê .
*LI2:	vot dzeža .
*LI2:	vot étâ dzelâlê dzežu , vot écê vydzêlkê .
*LI2:	pleli košýkê vsjakêjê , kašolâčkê vsjakêjê .
*LI2:	nu , a ciper što étâ [_/] étâ užé astalês´ ščytânyjê ljudzê , navernâ , iz stârykov , xto vot écêm možýt zânimaccý .
*LI2:	vot na každâm šahu +...
*LI2:	vot smotrýš i vidzêš , što étâ vsë-taki <vsë âtmirajê>[_/] vsë âtmirajê .
*LI2:	iz lazy pleli i iz (.) salomy dzelâlê padzelkê , i tkalê , pralê .
*LI2:	i ciper dažý , navernâ , užé nixto ne dzeržýt tyx +...
*LI2:	i tak v svjazi s´ cem , što dzeréúnê âtmirajêt , nixto ne dzeržýt tyx avec .
*LI2:	ni_u_kavo netu toj voúny , iz katorâj prjalê vot dzestvicêl´nâ takijê [_///] étâ vsjakâjê +...
*LI2:	i vjazalê , da , vsë svajo .
*LI2:	i tkalê , i vjazalê .
*LI2:	netu .
*LI2:	vsë , vot [_/] vot pâluč´ajêccý , što hod za hodâm vymirajut dzeréúnê , i vymirajê našý kul´turâ bêlaruskâjê .
*LI2:	vsë âtmirajê .
@New Episode
*INT:	a vot (.) v predzelâx slonêmâ , slonêmš´čêny , možýt , kakijê-tâ mesta jesc´ takijê asobênnyjê , na katoryjê možnâ âbracic´ vnimanêjê ?
*LI2:	oj , v slonêmê mnohâ mest krasivyx jesc´ .
*LI2:	jes´ mnohâ mest v âr´bel´cinê , očýn´ mnohâ xx mest krasivyx .
*LI2:	jes´ vot , étâ vot , vozlê ozêrâ pamesc´jê , nâzyvajêmâjê ciper kanjušnêj .
*LI2:	tam , dze zdzelâlê +...
*LI2:	davolê krasivâjê mestâ , očýn´ krasivâjê mestâ .
*LI2:	krasivâjê vot (.) samo vot étâ pamesc´jê , vot étyjê dzerév´´ê .
*LI2:	ani užé takijê vabščé zdarovyjê , ahromnyjê .
*LI2:	vot .
*LI2:	ozêrâ krasivâjê .
*LI2:	nu v to žé vrémê vot étât zavod , on étâ ozêrâ vot , možnâ skazac´ , unêčtažajêt .
*LI2:	večýrâm tam nêvazmožnâ , écê vot atstojnêkê tam , vot étâ +...
*LI2:	tam takoj zapâx , što tam ni vazmožnâ , nečým dyšac´ , možnâ skazac´ .
*LI2:	ja ne znaju , kak tam ljudzê zývuc´ i vsë vrémê dyšuc´ vot écêm zapâxâm .
*LI2:	étâ ž vabščé .
*LI2:	nu , vzjac´ v nas žyrovêcý , da .
*LI2:	étâ , kanešnâ , ne zamenêt nihdze ni adno (.) mestâ .
*LI2:	tam ciper cim bolêjê âhrâhâradok , tam +...
*LI2:	mânastyr , kanešnâ , tožý razrossê .
*LI2:	tam (.) pastrojêlê ahromnuju ciper hascinêcu (.) dlja pryježýx .
*LI2:	istočnêkê âbnavilê , vsë âkul´turýlê .
*LI2:	istočnêkê očýn´ krasivyjê .
*LI2:	v samom mânâstyré krasivâjê trapêznâjê mânastyrskâjê pastrojênâ .
*LI2:	kstacê , tam inahda menja prýhlašajuc´ pamoč´ im pa praznêkâm .
*INT:	+< da ?
*LI2:	da .
*LI2:	ja im tam pâmahaju , prâdaju +...
*LI2:	nu , v kačýstvê prâdavca .
*LI2:	inahda pâdmenjalâ , pâmahalâ tožý , otpusk .
*LI2:	prasilê (.) zâmenic´ v kulinarnâm , v kulênaryjê , v pekarnâm céxê .
*LI2:	u nix svaja pekarnê bal´šajê .
@New Episode
*LI2:	ani vsë dlja mânâstyra , vsju vypêčku étu dzelâjut âbsaljutnâ : i xleb pekut samê , i bely , i čorny , i vypêčku , i bulâčkê , raznyjê pirožnyjê i sočnêkê .
@New Episode
*LI2:	tam na cêritorêjê , kanešnâ , mânâstyra , da , tam âtdyxajêš i dušoj , i celâm .
*LI2:	i (.) vabščé étâ +...
*LI2:	navernâ , nihdze tak ne +...
*INT:	jak v druhi svet pâpadajêš .
*LI2:	da .
*LI2:	pâpadajêš kak v druhoj svet .
*LI2:	ljudzê prýježajut , kanešnâ , sa vsex uhalkoú mirâ .
*LI2:	vabščé .
*LI2:	dažý prýxadzilâs´ vot abslužyvâc´ , étâ , s raznyx +...
*LI2:	nekâtâryjê s pêrevodčýkâm , a s nekâtârýmê pytalâs´ abščaccý sama , štob panjac´ , što ani xacjat kupic´ u nas , prýâbrésci vot , nu .
*LI2:	pytalâs´ kak-tâ tam što-tâ +...
*LI2:	nu , nu vsë-taki .
*INT:	na pal´câx .
*LI2:	da , i na pal´câx , i na mihâx , na predmetâx .
*LI2:	nu vsë-taki pâlučylâs´ , udalos´ ix mne nâkarmic´ .
*LI2:	ani âkazalês´ ješčo vêhêtâriancy .
*LI2:	vot .
*LI2:	i (.) kak-tâ , karočý , samê ani +...
*LI2:	ja tak tolkâm ni +...
*LI2:	šo-tâ [_//] što-tâ +...
*LI2:	ilê ani rumyny , ilê (.) balhary , vot što-tâ takojê tam .
*LI2:	tam takoj hovâr , mešýnyj cipâ .
*LI2:	ja snačalâ dumâlâ , što ani paljakê (.) vabščé , pa hovâru .
*LI2:	no âkazalâs´ , što ni paljakê .
*LI2:	vot .
*LI2:	i ješčo v dabavâk ani (.) bylê vêhêtâryancy .
*LI2:	ani patom očýn´ blâhâdarylê i skazalê , što +...
*LI2:	+" my užé céluju nedzelju naxodzêmsê na (.) bêlarusêjê i (.) mnohâ hdze pâbyvalê .
*LI2:	+" očýn´ xârašo u vas .
*LI2:	u nas tam trapêznâjê takajê .
*LI2:	značýt , vsë kak-tâ , nu , krasivâ tak tožý zdzelânâ , pa sâvrémennâmu tak (.) dzizajnu .
*LI2:	nu , i stajit rukamojnêk takoj , nu , krasivyj umyval´nêk tam , vsë .
*LI2:	a ana mne pakazyvâlâ , âbesnjalâ , što očýn´ [_/] očýn´ xârašo vot étâ .
*LI2:	tam na lomânâm ruskâm , kanešnâ , paru slov ana +...
*LI2:	dzevâčkâ vabščé ne râzhavarýâjêt .
*LI2:	ani bylê sem´joj , papâ , mamâ i dzevâčkâ takajê vot .
*LI2:	dzevâčkâ i papâ vabščé ne râzhavarývâlê na ruskâm , a ana nemnožkâ tam pytalâs´ sa mnoj abščaccý .
*LI2:	što +...
*LI2:	+" očýn´ xârašo , što v vas v rýstaranâx nihdze takovâ netu +...
*LI2:	što tam možnâ rukê vot pamyc´ perêd jedoj .
*LI2:	i vsë .
*LI2:	+" a u vas što zdes´ , vot (.) očýn´ xârašo .
*LI2:	bylâ davol´nâ , što očên´ mnohâ dlja vêhêtâryancýú .
*LI2:	u nix tam mnohâ očýn´ pâlučylâs´ (.) piščý .
*LI2:	što v rýstaranâx tam vsë mjasâ , mjasâ , mjasâ , a tut +...
*LI2:	u nas bylê tam rysâvyjê katlety s âvaš´č´amê tam , vsjakêjê tam dranêkê , blinčêkê .
*LI2:	i mnohâ rybnâjê tam .
*LI2:	im očýn´ panravêlâs´ étâ .
*LI2:	nâkarmilâ ix , ani skazalê +"/.
*LI2:	+" tak mnogâ ni kušýlê nihdze , tak kak v mânâstyre pajelê .
*INT:	zdorâvâ , udzivilê gascej .
*LI2:	da , udzivilê hascej , nu , kanešnâ , ja hâvaru , tam (.) očýn´ incerésnyjê ékskursêjê sêmênarysty pravodzêc´ .
*LI2:	očýn´ icerésnâ .
*LI2:	étâ jeslê vot prostâ xadzic´ pa mânâstyru i sâmamu smatréc´ , kak-tâ tak ješčo .
*LI2:	nu kada sêmênarysty pravodzêt , to prýsâjêdziniccý k ékskursêjê kakoj i paslušýc´ , to (.) očýn´ xx incerésnâ .
@New Episode
*LI2:	da .
*LI2:	i mnohâ čévo jes´ pâsmatréc´ , pâljubavaccý .
@New Episode
*LI2:	vsë uxožýnâ , da .
*LI2:	vsë uxožýnâ , vsë .
@New Episode
*LI2:	da , tam krasivâ v ljubom uhaločkê .
*LI2:	dažý [_/] dažý <hdze ni>[_/] hdze ni , kak hâvaryccý , ni dastupnâ hlazu dažý vot écêh (.) ékskursêj , da .
*LI2:	vot jeslê ty rabotnêk , tam rabotâjêš , to , kanešnâ , i užé mnohâ (.) let , tam (.) znajêš vsë .
*LI2:	i vezdze jes´ takijê ukromnyjê uhaločkê .
*LI2:	tam jes´ svajo ozêrâ takojê , krasivâjê .
*LI2:	tam vot écê , hdze âpârtamenty vladykê , hdze vladykâ žyvët , i za écêm domâm +...
*LI2:	tam dom takoj , zdanêjê dvuxétažnâjê , hdze vladykâ žyvët .
*LI2:	tam v nivo adzel´nâ vsë : kuxnê +...
*LI2:	vsë adzel´nâ .
*LI2:	i za écêm domâm tam jes´ pračêčnâjê vnizu , vsë .
*LI2:	a tam dal´šý takojê ozêrâ .
*LI2:	tam očýn´ krasivâ .
*LI2:	takijê ivy (.) krâsivennyjê , i vot +...
*LI2:	nu , takojê vot +...
*LI2:	stârynu nâpâminajêt takuju .
*LI2:	što takijê vot starynnyjê cipâ zdanêjê vot écê (.) mânastyrskêjê takijê vot stajat , vsë .
*LI2:	i vnizu pâlučajêccý , tak vot étâ ozêrâ , vsë vezdze vakruh zaroššýjê .
*LI2:	tam âharod , tam dze-tâ ciplicy stajat vakruh vot .
*LI2:	i vot takijê vot écê nâklanënnyjê , krasivyjê , ahromnyjê ivy , lodkâ takajê na étâm +/.
*INT:	klasnâ .
*LI2:	+< nêbal´šojê takojê âzerco , nu tak krasivâ , vabščé [_/] vabščé bêspadobnâ tam !
*LI2:	ja kada pervy raz zašla , uvidzêlâ étâ âzerco , hâvaru +"/.
*LI2:	+" mamâ dârahajê , étâ vabščé , étâ takoj žývapisny uhalok tam .
*LI2:	étâ dlja kakovâ-nibudz´ vot dažý sâvrémennâvâ paétâ ilê vot (.) xudožnêkâ , vot étâ vot rýsavac´ .
*LI2:	étâ [_/] étâ [_/] étâ bêspadobnâjê mestâ !
*LI2:	vabščé klasnâ , vot (.) vabščé .
*LI2:	incerésnâ , kanešnâ , pâbyvac´ , vot vezdze pâxadzic´ .
*LI2:	ja samâ dažý kada byla +/.
@New Episode
*LI2:	da , ščas vezdze .
@New Episode
*LI2:	nu étâ ščytajuccý vsë céntâr , âhrâhâradki .
@New Episode
*LI2:	pâtamu šta u vas tam netu nêkavo , u vas pustyjê dama vozlê +...
*LI2:	kamu tam sadzic´ c´vety ?
@New Episode
*LI2:	tam pabol´šý , krupny âhrâhâradok , ščytajêccý .
@New Episode
*LI2:	da , našý bêlarus´ vot , étâ vot , navernâ , čýstatoju , kanešnâ , ana prývasxodzêt vsjakêjê bližnêjê i , možýt , dal´nêjê nêkataryjê zârubež´´jê , kanešnâ .
@New Episode
*LI2:	čystâ .
@New Episode
*LI2:	étâ užé tožý horâd , dzjaréčýn , hâracki pasëlâk .
@New Episode
*LI2:	nu ú nas slonêmê , kanešnâ +...
*LI2:	v slonêmê u nas mnohâ mest xarošýx , da .
*LI2:	vot ja hâvaru , žyrovêcý , étâ , kanešnâ , ničo ne zamenêt .
*LI2:	žyrovêcy [_//] v žyrovêcýx âtdyxajêš i dušoj , i celâm .
*LI2:	vabščé .
@New Episode
*LI2:	âkul´tury@k lâbazovskê pljaž , vot ozêrâ , tožý âkul´turýlê .
*LI2:	šas tam tožý âhâradzilê vsë , zabor pastavêlê takoj .
*LI2:	tožý âkul´turýlê , tožý krasivâ stalâ .
*LI2:	i na pljažý stalâ +...
*LI2:	i dzetkâm zdzelâlê vot atdzel´nâ étât lêhušatnêčýk , dze možnâ pâkupaccý .
*LI2:	vsë , kada [_/] kada vsë âkul´turývâjêccý , kanešnâ , vsë prýâbražajêccý , vsë .
*LI2:	dažý tot cekscil´ščýk , scenku von načýlê štukaturýc´ , tam krasêc´ , vsë .
*LI2:	užé , kažýccý , užé savsem druhoj vid .
*INT:	savsem pâ-drugomu smotrêccý .
*LI2:	+< netu +...
*LI2:	da , savsem pâ-druhomu smotrýccý .
*LI2:	netu tavo ubožýstvâ , što bylâ .
*LI2:	kada praxodzêš i , kanešnâ , vsë étâ (.) abšarpânâjê takojê , strašnâjê , to kanešnâ .
@New Episode
*LI2:	každâmu svajo .
*LI2:	kab ty hétâ +...
@New Episode
*LI2:	tam dzêrýktara minjajuccý , na étym cekscil´ščýkê , jak i na kamvol´nâj fabrýkê .
*LI2:	any menjajuccý .
*LI2:	cekscil´ščýk ščas pêréjexâl žé užé v ando zdanêjê s kamvol´nâj fabrýkâj .
*INT:	da ?
*LI2:	da .
*LI2:	cekscil´ščýk pêréjexâl v ando zdanêjê .
*LI2:	nastokâ užé stal on (.) mizârny i malên´kê , cekscil´ščýk , što +/.
*INT:	mahli b i mâhazin svoj atkryc´ v +...
*INT:	kakoj-nibudz´ firmênnyj .
*INT:	on ta jes´ vrodzê v céntrê , sa dvara dze-tâ .
*LI2:	+< da .
*LI2:	oj jes´ v âbščéžycêjê tam dze-tâ .
*INT:	mahli b paluščý što-nibudz´ takojê +/.
*LI2:	oj xx , tam užé âbarudâvânêjê , mamâ +...
*LI2:	a čom ty hâvaryš ?
*LI2:	tam takojê užé starâjê âbarudâvânêjê .
*LI2:	tam že tamu âbarudâvânêju +...
*LI2:	užé jeslê kada-tâ prýježalê écê na kamvol´nuju +...
*LI2:	užé , navernâ , let (.) sem nazad prýježalê écê vsjakêjê (.) iz-zâ +...
*LI2:	vot écê , xto pastavlêú âbarudâvânêjê na kamvol´nuju fabrýku tam .
@New Episode
*LI2:	ital´jancy i +...
*LI2:	xto tam ješčo ?
*LI2:	hermancy tam i vse écê +...
*LI2:	to jani skazalê +...
*LI2:	ani za holâvy vzjalês´ .
*LI2:	+" kak vy rabotâjêcê na étâm âbarudâvânêjê da six por ?
*LI2:	a étâ [_/] étâ strašnâ , étâ užasnâ , što ješ´čë étâ âbarudâvânêjê da six por rabotâjêt .
*LI2:	užé davno ano (.) vyšlâ is srokâ hodnâscê , daúnym-daúno .
*LI2:	a my vsë ješ´čë rabotâjêm , nâzyvajêccý .
*LI2:	tak cekscil´ščýk , étâ užé +...
*LI2:	étâ v try razâ staryjê tam vsë (.) tam , čém na kamvol´ny , prédstav´cê sié .
*LI2:	ljudzê ješčo pytajuccý na nëm što-tâ vypuskac´ .
*LI2:	i vypuskajut , i žyvut za étâ .
*LI2:	kak ani žyvut , ja ne zna@k +...
*LI2:	étâ užé , kanešnâ , suščéstvujut .
*LI2:	vot cekscil´ščýk +...
@New Episode
*LI2:	snimajut fil´m .
@New Episode
*LI2:	u nas tožý ščas očýn´ krasivâ , vo pâsmatry .
*LI2:	von ty ne bylâ , kanešnâ , na zapravâčnâj sta@k +...
*LI2:	na zapravkâx u nas dažý +...
@New Episode
*LI2:	vse zapravâčnyjê stancýjê u nas nastokâ krasivâ vse vot sdzelâny , ujutnyjê .
*LI2:	a on (.) na énkê pastavêú , persname , pryvëz pastavêú +...
*LI2:	is senâ sdelânâ lašadkâ , is dosâk tam écêx kalësâ .
*LI2:	mužyk sidzic´ , mâneken , adzelê vo šljapu , vsë .
*LI2:	sidzic´ , jedzê kak vsë ravno .
*LI2:	zadzê bočkâ pryčéplênâjê , vsë .
@New Episode
*LI2:	ni persname , on prostâ persname +...
*LI2:	kak on byú ran´šý hajovym , ščas staú časny prýdprýnimacêl´ .
*LI2:	on tam vykupêú dze-tâ ú kâscjanjax , ilê dze , ozêrâ .
*LI2:	vsë , jon tam sdzelâv krâsatu .
*LI2:	na étâm ozêrý vsë pâadzelâú .
*LI2:	a ščas užé étâ +...
*LI2:	da , u persname +...
*LI2:	nu , prýdprýnimacêlê .
*LI2:	no étâ užé žél´vênskê rajon .
@New Episode
*LI2:	krâsata vezdze tam , hdze čýlavek pryložýt svaje rukê .
*LI2:	vot .
*LI2:	a hdze (.) ljudzê ne xacjat rabotâc´ , vsë .
*LI2:	u nas vot , vzjac´ , tožý vot v ârbel´cin jedzêš , očýn´ u časnym sektârý tam tožý (.) ljudzê pâadzelyvâlê va dvarax tožý krâsatu .
*LI2:	vabščé .
*LI2:	da .
*LI2:	i , vzjac´ , v ryščýcâh von na bêréhu ščary , tožý .
*LI2:	ljudzê u každy svoj domêk +...
*LI2:	xto prýlažyú rukê , u taho krâsata va dvaré .
*LI2:	i dom krasivy , i va dvaré krasivâ , i vakruh domâ krasivâ .
*LI2:	a xto ne xočý rabotâc´ , u taho zabrošýnyjê dama .
*OT1:	+< kol´kê ž vrémê užé , tavarýščý ?
*LI2:	pervy čas .
*LI2:	ne pêrýžyvaj , ščas (.) palezêš kupaccý .
@New Episode
*LI2:	persname pryjedzê , zâveze .
*INT:	tak , nu , i +...
*INT:	ne znaju .
*INT:	u menja , v princýpê , vaprosy vse .
*INT:	pa-momu@w , vy na vsë atvecêlê .
*INT:	vot dažý pa âtnašénêju k smešýnâmu jêzyku kak by mne vašý âtnašénêjê panjatnâ .
*INT:	nu , možýt , ješ´čë azvuč´cê , kak vy k étâmu atnosêcês´ , što smešývâjut ruskê i bêlaruskê .
*OT1:	nu +...
*OT1:	+" xaj havorâc´ <skazaú prýzidzent>["-"] xto na jakom xočý .
*LI2:	da , prýzidzent skazaú .
*OT1:	liš by vy pânimalê druh_druhâ .
@New Episode
*OT1:	my dažý na ukrajinskôm umejêm i pesnê spjavac´ , i râzhavarvâc´ .
*LI2:	my-tâ umejêm , no , kanešnâ , jeslê +...
*LI2:	jeslê za to , štoby našý kul´turâ vabščé ne iščézlâ , ne prapalâ nič´ë , to , kanešnâ , žélacêl´nâ bylâ by , štob (.) bêlaruskê jazyk , kanešnâ , ne prapaú .
*LI2:	štob +/.
*OT1:	bol´š râzhavarvâlê .
*LI2:	nu , kanešnâ , štob bol´šý +...
*LI2:	štoby ljudzê +...
*LI2:	šob bêlarusy imelê tožý svoj jazyk .
*LI2:	štob ne tak vot , kak +...
*LI2:	ukrajincý imejut svoj jazyk , râsijanê imejut svoj jazyk .
*LI2:	nu pâčemu ta bêlarusy vot , étâ , ne imejut .
*LI2:	paljakê +...
*LI2:	vse [_/] vse imejut svoj jazyk .
*LI2:	no tokâ adni bêlarusy pâčemu ta étâvâ ne imejut .
*LI2:	étâ u nix užé iščézajê , vot v kornê iščézajêt .
*OT1:	+< pâtamu šta tut i narodu mnohô raznôhâ žyve , na bêlarusê .
*LI2:	nu vezdze narodu mnohâ raznâvâ žyvët , vezdze .
*LI2:	pâsmatry , rasijê , tam vabščé vsë (.) pêrépolnênâ , nêpanjatnâ .
*LI2:	tam užé , navernâ , râsijan astanêccý men´šý skorâ , čém samix écêx , samix čém +...
*LI2:	kitajcy , japoncy +...
*LI2:	i vsex , kavo tam tokâ netu .
@New Episode
*LI2:	i hruziny +...
*LI2:	i v bêlarusê to žé samâjê .
*LI2:	nu pâčému ta vsë ravno (.) ruskê jazyk , étâ ruskê , pol´skê , étâ pol´skê , ukrajênskê , étâ ukrajinskê , a bêlaruskâvâ kak tâkavo netu .
*LI2:	xacelâs´ by , kanešnâ , da +...
*LI2:	tokâ v školê (.) prýpâdajut .
*LI2:	i to (.) skokâ tam ?
*LI2:	adzin urok v nedzelju (.) bêlaruskâvâ jêzyka .
@New Episode
*LI2:	nu , étâ (.) značýt +/.
@New Episode
*INT:	nu , isxadzja iz étâvâ , i isxadzja iz étâvâ , vot kakojê buduš´č´ýjê možýt byc´ u bêlaruskâvâ jêzyka ?
*INT:	kakim jevo možnâ predstavêc´ ?
*LI2:	isxadzja iz étâvâ vsevo ?
*LI2:	hljadzê (.) v buduščýjê , isxadzja is sevodnêšnêvâ dnja , vsë-taki dumâjêccý , što , navernâ , vsë-taki (.) vymrâ vsë bêlaruskâjê .
*LI2:	ne verýccý , što što-tâ astanêccý .
*LI2:	pâtamu šta isxadzja is sevodnêšnêvâ dnja , vsë âtmirajê , vsë vymirajê .
*LI2:	ničë ne budzê .
*OT1:	+< étâ u nas , a jes´ takijê dzjaréúnê , što tam i mâladyjê ljudzê +/.
*LI2:	+< mamâ , étâ ne tokâ u nas .
*LI2:	neâ .
@New Episode
*LI2:	nu , mamâ , pa cêlivizâru možnâ pâkazac´ vsë što uhodnâ , mamâ .
@New Episode
*LI2:	nu i što cijé étâ pâkazalê ?
*LI2:	étâ v rasijê .
*LI2:	nu što ty hâvaryš ?
*LI2:	nu , étâ v rasijê .
*LI2:	ja samâ vidzêlâ étu pêrédaču , étâ v rasijê .
*LI2:	byúšý vajenny (.) vzjal kusok zemli i pajexâl u dzeréúnju .
*LI2:	i tam (.) dal ljudzêm rabotu , ščas razvël svênafermu tožý .
*LI2:	étâ v rasijê .
*OT1:	i u nas je takijê .
*LI2:	nu , jesc´ , mamâ , <no étâ>[_/] no étâ jêdzinicy , pânimajêš , jêdzinicy .
*LI2:	dažý isxadzja is tavo slučýjê +...
*LI2:	vot vzjac´ slučýj étât s [_////] z persname .
*LI2:	nu i što ?
*LI2:	čévo on v svajej žyznê dabilsê kak fermêr ?
*LI2:	paka nêčévo .
*LI2:	i jemu skorâ vot étâ vsë nâdajest , i on vsë étâ brosêt .
*LI2:	on nêčevo ne dabiúsê v svajej žyznê , nêčyvo .
*LI2:	nêčévo on tam +...
*LI2:	on ni nažyúsê na étâj zemle , on ni râzbâhaceú at étâj zemli , on nêčévo takovâ +...
*LI2:	nu netu [_/] netu u nevo nêčévo tavo , čem by on moh , kak hâvaryccý +...
*LI2:	vot kak bêlarus vot skazac´ +"/.
*LI2:	+" vot ja bêlarus , vot ja zdzes´ abžyúsê , vot ja zdzes´ (.) dom pastrojêú , dzicej vyrâscêú .
*LI2:	<nu što>[_/] nu što ?
*OT1:	+< nu , jon jaščé ničohâ +...
*OT1:	a persname ?
*OT1:	a ú persname to úsë xârašo .
*LI2:	a ú persname biznés prostâ .
*LI2:	étâ [_/] étâ ja ne ščytaju , što étâ prostâ vot kak on bêlarus , zažytâčny bêlarus .
*LI2:	vot .
*LI2:	étâ , persname prostâ biznésmén , i úsë .
*LI2:	jon prostâ strojêc´ +...
*LI2:	jon prostâ našol svaju vot (.) kakuju-tâ vot +...
*LI2:	sceržýn´ biznésâ , možnâ skazac´ .
*INT:	kuda možnâ dzen´hiê vlažyc´ .
*LI2:	kuda možnâ vlažývâc´ dzen´hê , at ix što-tâ imec´ .
*LI2:	a ja étâ ni imeju v vidu , étâ , što vot étâ vot bêlarus .
*LI2:	a ja vot imeju +...
*LI2:	vot dzejsc´vicêl´nâ to , što vot [_/] vot čêlavek radziúsê , vot čêlavek vyrâs tut , vot čêlavek (.) pastrojêú svajo xazjajstvâ zdzes´ .
*LI2:	on , kak hâvaryccý , zdzes´ što-tâ načýl prâizvadzic´ .
*LI2:	i at čevo by vsem bêlarusâm dzesc´vicêl´nâ vot +...
*LI2:	kak vot étât râsianên , jon dal rabotu , kak hâvaryccý .
*LI2:	a persname , on dažý ne možýt dac´ svajim , vot étâ , na zemle +...
*LI2:	étâ on sam rabotâjê , on [_/] on [_//] z javo sem patoú sxodzêc´ , a on at étâvâ nêčévo ni imejê .
*LI2:	on patom ne možý dažý +...
*LI2:	zerno étâ vyrâščýnâ , on ne možý dažý zbyc´ jevo , možnâ skazac´ .
*LI2:	on prostâ kak by sam [_/] sam +/.
*OT1:	nu čo@w ?
*OT1:	zbyc´ jon možý .
*LI2:	za kapejkê .
*LI2:	nu kak by vot , nu , netu [_/] netu +...
*LI2:	vot kak by +...
*LI2:	ja xacelâ skazac´ , što netu u nevo at tavo , što vot on vlažývâjê +...
*LI2:	nu , at étâvâ atdačý ému netu nêkakoj .
*LI2:	i netu tavo , štob vot bêlarus´ at étâvâ vot kak by râzvivalâs´ , râzrastalâs´ i prâcvetalâ .
*LI2:	net , nâbarot , vot étâ vot stajit na adnom mescê , mërtvym [_/] mërtvym , kak hâvaryccý , hruzâm .
*LI2:	i ano patom +...
*LI2:	čýlavek , vot étâ vot u nevo kak by praxojêt , vot étâ paryú , rvenêjê vot étâ vot k rabocê , ka vsemu étâmu .
*LI2:	u nevo vot étâ vsë praxodzêt , i u nevo âpuskajêuccý rukê .
*LI2:	i v itohê étâ vsë (.) lažyccý mërtvym kamnêm na dno .
*LI2:	i vsë .
*LI2:	i patom (.) što ?
*LI2:	v itâhe nêčévo .
*LI2:	apjac´ žé zabrasyvâjêccý étâ úsja i fermâ , i écê palja , i vsë zârasce bur´´janom .
*LI2:	pâtamu ša čêlavek prostâ ne v silâx , jamu netu pomâščý , netu vot (.) pomâščê , netu nêatkudâ .
*LI2:	pâtamu šta +...
*LI2:	ja ščytaju tak , što vot jeslê b vot jon zdzes´ pastrojêú , zdzes´ (.) što-tâ râzvivalâs´ +...
*LI2:	štob ljudzê jemu pâmahalê , prýsâjêdzinjalês´ , štob dzesc´vicêl´nâ vot raslo [_//] rasla étâ dzeréúnê .
*LI2:	vot , dapuscêm , pryjexâl adzin čêlavek v dzeréúnju , vot kak toj , ty hâvaryš , persname , nabraú zemli , i úsë .
*LI2:	šob ljudzê k nemu šli rabotâc´ , štob étâ úsë , kak hâvaryccý , vot pašlo , pašlo , pašlo , râzrastalâs´ , râzvivalâs´ .
*LI2:	a étâ pâlučajêccý , što on adzin , b´´joccý kak rybâ ab lëd .
*LI2:	a v itohê vsë étâ u nevo +...
*LI2:	prâpadajê ves´ azart , i vsë .
*LI2:	vot i úsë .
@New Episode
*LI2:	smačnâ jescê , huljac´ , da +...
@End

(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page