int_sl_2

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: LI2 Town, INT Interviewer, OT1 Other, OT2 Other

@ID: brms|int|LI2|40;|female|Informant||Town|professional||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID: nan|int|OT1|||||Other|||

@ID: nan|int|OT2|||||Other|||

*LI2: da , vstajoš s utra i behom , s saboju vaz´mëš tam (.) ahučýkâ , lučka +/.

*INT: +< sabojku .

*LI2: sabojku .

*LI2: i behom na buraki .

*LI2: a ješčo i pâhuljac´ xacelâs´ .

*LI2: dâpazna (.) polêš , polêš écê (.) buraki , cjapâjêš , cjapâjêš étâj cjapkâj .

*LI2: pryxodzêš , užé vrodzê by tak +...

*LI2: papâ vykâpâl takuju ahromnuju sažýlku u nas na [_///] čérýz darohu .

*OT1: ozêrâ !

*LI2: ozêrâ !

*LI2: kakajê étâ ozêrâ ?

*LI2: étâ sažýlkâ prostâ .

*OT1: kâldaúskojê ozêrâ .

*LI2: vykupâjêšsê v étâj sažýlkê i behom +...

*LI2: mamâ +"/.

*LI2: +" lažycês´ spac´ , lažycês´ spac´ !

*LI2: nu , my na sênaval , letâm na sênavalê (.) zakrojê nas .

*LI2: +" usë hâvaryt ["-"] lažycês´ spac´ .

*LI2: zakrojê .

*LI2: a my (.) paru dosâčêk v étâ , v takoj , v ščyce atbilê i ucekalê letâm tak .

*LI2: huljac´ (.) ubjahalê .

*LI2: adzëžkê zânisëm , štob pêredzeccý , zaranêjê dnëm .

*LI2: tam paložým vsë krasivâ âkuratnâ .

*LI2: pêrýadzelêsê i behom !

*LI2: dažý umudralês´ nakrasêccý u cêmnace na sênavalê .

*INT: +< nêčevo sebe !

*LI2: fanarêk , zerkâl´cý , kasmecêkâ , vsë bylâ na sênavalê .

*LI2: tak ne puskalâ mamâ huljac´ .

*LI2: pâtamu šta utrâm ranâ nadâ vstavac´ , apjac´ ici .

*OT1: ješčo očýrýdz´ pasvêc´ karoú .

*LI2: a ješčo karovy bylâ dve , dzeržalê .

*LI2: nadâ bylâ ješčo i pasci karoú , usë .

*LI2: pâdnimajê utrâm , a my spim .

*LI2: nu , uspevalê vezdze .

*LI2: i pâhuljac´ , i rabotâc´ , da .

*INT: a klub , tancy bylê kakijê-nibudz´ ?

*LI2: u klub xadzilê my tožý za try kilametrâ , v sasednjuju dzireúnju xadzivêčý .

*LI2: oj , bylâ vesêlâ , kanešnâ .

*LI2: byl svoj ansambl´ , parnê ihralê samê .

*LI2: bylâ očýn´ vesêlâ .

*LI2: i na svadz´bê behâlê va use dziréúnê vakruh , sasednêjê .

*INT: tam vse sâbiralês´ ?

*LI2: vse sâbiralês´ s sasednêx dzêréven´ .

*LI2: jeslê svadz´bâ v kakoj-tâ dzerévnê , to (.) try kilametrâ blêzležaščýjê dzeréúnê , vse u nas tam +...

*LI2: blêzležaščýjê dzeréunê , étâ bylê vâsilevêčý , paréč´´jê , vêrab´jevêčý , xâdzivičý .

*LI2: nu , sin´koúščýnâ byla padal´šý .

*LI2: i my umudralês´ +...

*LI2: dzesêc´ kilametrâú at nas , i to umudralês´ +...

*LI2: na mâtacyklâx parnê bylê , na javâx ["] .

*LI2: tada étâ bylâ modnâ , étyjê mâtacykly javâ ["] va úsex bylê .

*LI2: umudralês´ .

*LI2: mašyn tada ne tak bylâ , to men´šý .

*LI2: to mâtacykly bylê .

*LI2: na mâtacyklâx s parnjamê jezdzêlê v sasednêjê dzeréúnê .

*LI2: i peškom try kilametrâ , étâ vsë +...

*LI2: každyjê vyxadnyjê prýježdzajêš damoj , vot (.) i zimoj , i každyjê vyxadnyjê na tancý v xâdzivičý .

*LI2: da , a jeslê svadz´bâ , oj , étâ vsë .

*LI2: vse padružkê , vse +/.

*OT1: i klub zharél .

*LI2: a ciper užé i klubâ netu , i klub spalilê (.) v toj dzeréúnê .

*LI2: i bylâ školâ bal´šajê , dvuxétažnâjê v toj dzeréúnê , v xadzevêčýx .

*LI2: užé i školy netu , zakrylê .

*LI2: i [_/] i úsë [_////] vsë pâzâkryvalê .

*LI2: i klub zharéú , školâ [_//] školu zarkylê .

@New Episode

*LI2: tožý tam byla dziréúnê vabščé , navernâ , v try razâ bol´šý našýj v to vrémê .

*LI2: a ciper tožý úžé astalâs´ tam +...

*LI2: pašči nêčévo ne astalâs´ at toj dziréúnê .

*LI2: ciper adna +...

*LI2: jedzinscvênnâjê , što astalâs´ , céntâr kalxozâ (.) vâsilevêčý ["] vot .

*LI2: kuda my xadzilê v školu .

*LI2: tam paréč´´jê , vâsilevêčý , tam dve dzeréúnê bukval´nâ +...

*LI2: tam ani slivajuccý , ani dažý +...

*LI2: dažý netu meždu nimi +...

*LI2: tam kladbêščý râzdzjaljajê .

*LI2: vot .

*LI2: školâ stajalâ meždu paréč´´jê , vâsilevêčý , nâzyvalâs´ paréčskâjê .

*LI2: vot ciper céntâr étâ kalxozâ (.) staú vâsilevêčý ["] , da .

*LI2: i tam užé +...

*LI2: kak by školâ tam astalâs´ .

*LI2: školâ tam âdnâétažnâjê .

*OT1: tam kantorâ , tam klub .

*LI2: tam klub , da , tam kantorâ .

*LI2: vot étâ tam astalâs´ ješčé .

*LI2: i počtâ tam , i vsë .

*LI2: a ran´šý bylâ , i ú xâdzevičýx bylâ počtâ , i ú paréč´´jê bylâ počtâ .

*LI2: v sasednê +...

*LI2: pačci va vsex dzeréunêx .

*LI2: tokâ našý užé byla , ščytalâs´ kak by men´šý dzeréúnê , to u nas ne bylâ počty .

*LI2: s paréč´´jê pâčtal´jon nasilâ počtu nam (.) u dziréúnju .

*LI2: vot .

*LI2: kanešnâ , bylâ vesêlâ .

*OT1: u nas i mâhazin užé zakrylê .

*LI2: da , užé i mâhazin ú nas , mâhazin +/.

*OT1: byú klub naš , étâ naš ješčo , ú majo (.) junâšýstvô , dzjavoctvô byú klub , a patom +/.

*LI2: zdzelâlê mâhazin .

*OT1: +, mâhazin zrabilê .

*OT1: a cjaper i mâhazin zakrylê , stajic´ tak .

*LI2: da .

*LI2: ješčé jeslê céntry vot kalxozâú dzeržâccý +...

*LI2: kak ani ščytajut étâ âhrâhâradkamê .

*LI2: to (.) sasednêjê , dažý blêžležaščýjê +...

*LI2: nu što vot tri kilametrâ dziréúnê , vzjac´ .

*LI2: možnâ ž bylâ zdzelâc´ vabščé +...

*LI2: dzesêc´ kilametrâú at horâdâ étâ dzeréúnê .

*LI2: možnâ bylâ zdzelâc´ étu dzeréúnju pêrspekciúnâj , ješčo kakoj .

*LI2: <bukval´nâ para>[_//] bukval´nâ paru kîlametrâú at našýj dzeréúnê nasosnâjê , vot étâ hazâvâjê +...

*LI2: zdzelâlê étu , hazâvuju vot étu stancýju .

*LI2: stancýju étu nasosnuju , hazâvuju .

*LI2: étâ ž vabščé možnâ bylâ zdzelâc´ takojê !

*LI2: bukval´nâ (.) za dzeréúnêj praxodzêt haz .

*LI2: nu pâčemu ne prâlažyc´ +...

*LI2: xacja ja pomnju svajo vot ješčo +...

*LI2: vo takojê vot byla , jak persname +...

*LI2: i kada prýxadzilê , abmerêlê ves´ naš dom .

*LI2: mol , cipâ +...

*LI2: +" budzêm hâzâficyrâvâc´ .

*LI2: da six por hâzâficyrujuc´ .

*LI2: a jeslê by , možýt , étu dzeréúnju hâzâficyrâvâlê v to vrémê +...

*LI2: xacja haz prahodzêt vo bukval´nâ (.) pa-za dzeréúnêju .

*LI2: jeslê by hâzâficyrâvâlê , možýt byc´ , étâ dzeréúnê i ne vymêrlâ by .

*LI2: možýt byc´ , ana nâbarot stalâ by pêrspekciúnâj .

*LI2: usë-taki nêdâleko at horâdâ , nêdâleko at céntrâ kalxozâ .

*LI2: možýt , mâladzëž i âstavalâs´ by , vsë .

*LI2: xacja (.) étâ vsë bylâ upuščýnâ , i ciper vsë [_/] vsë .

*LI2: vot tak u nas dzeréúnê i prâpadajut , i âtmirajut .

*LI2: vsë , vymirajut .

*LI2: i kak naš prýzidzent ni b´´joccý nad écêm , navernâ , ničo iz étâvâ (.) putnâvâ ne budzêt .

*LI2: ja tak dumâju .

*INT: da , vremê pakažýt .

*LI2: +< ničo , kalxozy +...

*LI2: ne znaju , pa cêlivizâru smotrýš , prýzidzent hâvaryt adno , a kada vo pryjedzêš i pasmotrýš , to saúsem pâlučajêccý nâjavu druhojê .

*LI2: v dzeréúnêx vse spivajuccý .

*LI2: dažý ta mâladzëž , katorâjê astalâs´ , ani p´´jut bezbožnâ .

*LI2: ani spivajuccý , pâtamu šta (.) ani +...

*LI2: jeslê tak vot râzabraccý , možýt , spivajuccý nekâtâryjê iz-zâ tavo , što +...

*LI2: a čém im zanêccý v étâj dzeréúnê ?

*LI2: tam [_/] tam nenu ničo takovâ .

*LI2: rabotâ , dom .

*LI2: rabotrâ , étâ raz , a vtarojê , što ščas +...

*LI2: ran´šý xazjajstvâ dzeržalê , ščas ne dzeržýt mâladzëž xazjajstvâ .

*LI2: ran´šý +/.

*OT1: ne xočuc´ rabic´ .

*LI2: jany +...

*LI2: da , jany rabotâc´ ne xočut , a pic´ xočuc´ .

*LI2: a zarplatâ malên´kâjê v dzeréúnê .

*LI2: vabščé , dažý [_/] dažý +/.

*OT1: xto xočý rabic´ , toj najdze sabe dzelô .

*OT1: i budzê rabic´ .

*OT1: bačýš´ , persname zâxaceú , nabraú zjamli (.) u kalxozê , pastrojêú svaju fermu , svinarnêk bal´šy , trymajê svinej (.) mnohô .

*OT1: zjamli mnohô jesc´ u jaho , jesc´ čym karmic´ svinej .

*OT1: vo nažaú , cjaper kupiú kambajênâ , cjaper donâ ["] .

*OT1: ne znaju , dze jon kupiú , no kupiú kambajnâ donâ ["] .

*OT1: nu i što ?

*OT1: xârašo .

*OT1: vykâpâú tam ozêrâ , užé da nas pa vodu ne jezdzêc´ .

*OT1: vykâpâú tam (.) u âl´šyne ozêrâ za sarajêm svajim , i xârašo .

*LI2: nu vot (.) étâ adzin iz , možý , vot vsex +...

*LI2: skokâ [_/] skokâ u nas v školê učylâsê ?

*LI2: i vse pârâz´´ježžalês´ , to étâ jon adzin jedzin´scvênny +/.

*OT1: astaúsê .

*LI2: +, iz , možý , iz tysêčý (.) vypuskoú [_//] vypusknikoú .

*LI2: persname sama sibe .

*LI2: uranilâ vot .

@New Episode

*INT: a za granicu kuda-nibudz´ jezdzêlê , bylê ?

*LI2: v blêzležaščýjê zârubež´´jê , ukrajinâ , na morâ âddyxac´ , na čornâjê morâ .

*INT: +< nu , i to xârašo .

*LI2: jezdzêlê âtdyxac´ .

*OT1: a ja by , kab mjane silâj tudy , u tyjê tajlandy , cjanulê , ni za što ne pajexâlâ .

*LI2: nu pâčému , mamâ ?

*LI2: tak +/.

*OT1: tam <očýn´ apasnô>[_/] očýn´ apasnô .

*LI2: nu tak étâ ž ne na pâstajannâjâ mestâ žycêl´stvâ cia@w .

*LI2: nu , pâsmatréc´ , pâčemu by +...

*LI2: jeslê by u menja , dapuscêm , bylâ vazmožnâsc´ (.) pâsmatréc´ [_///] s´´jezdzêc´ pâsmatréc´ mir , ja by s udavol´stvêjêm s´´jezdzêlâ by .

*LI2: jeslê b bylâ takajê vazmožnâs´ , što s´jezdzêc´ pâsmatréc´ .

@New Episode

*LI2: nu tak , mamâ +...

*LI2: nu tak k nam žé tožý prýježajut ljudzi iz zâhranicý pâsmatréc´ , kak žyvut bêlarusy , prýježajut +/.

@New Episode

*OT1: xx xx ni trébâ nijakêx tyx tajlandâú !

*OT1: tam jak hâvaryc´ tam z ljudzjamê ?

*OT1: jany ž ne znajuc´ našývâ jêzyka .

*LI2: ni hâvary .

*LI2: pryjedz´ pâsmatry , da i pajedzêš damoj .

*OT1: +< a ú amerýku ni za što ni pajexâlâ !

*OT1: tam ljudzej usjakêx raznyx +/.

*INT: oj , zatronulâ .

*OT1: tam trébâ xadzic´ i âhljadaccý .

*LI2: mamâ , i u nas takix xvatajê .

*OT1: xvatajê cjaper i u nas .

*LI2: vizdze i vsjudu .

*LI2: v sim´je ne bez urodâ , hâvarat .

@New Episode

*LI2: mamâ , vezdze prostâ +...

*LI2: ani jedut k nam pâsmatrec´ , kak my žyvëm .

*LI2: a nam , jescestvênnâ , v to že vrémê +...

*LI2: nam xočýccý pâsmatréc´ [_/] pâsmatréc´ +...

*LI2: kak ljudzê zývut tam , za hranicâj , tožý xočýccý pâsmatréc´ žé .

*LI2: nu , jana at školy vot âtdyxalâ ú pol´šý .

*LI2: ana v pol´skê klas xodzêt , tak ana at školy âtdyxalâ ú pol´šý .

*LI2: jej panravêlâsê tožý , da .

*OT2: ni prapalâ , babâ .

@New Episode

*INT: slavâ bohu !

@New Episode

*LI2: puskaj varýccý sup .

*LI2: kanešnâ , jeslê b bylâ vazmožnâsc´ , ja b , kanešnâ , xacelâ (.) pajexâc´ , pâsmatréc´ mir .

*LI2: kak ljudzê žyvut , druhijê strany kak žyvut .

@New Episode

*LI2: nu , vot my na čornâjê xx jezdzêlê âtdyxac´ .

*LI2: kanešnâ , mne očýn´ panravêlâs´ na čornâm morê tožý , očýn´ .

*LI2: my âtdyxalê , takojê (.) čýrnamorskâjê +...

*LI2: takoj on , hâradok +...

*LI2: on ne bal´šoj takoj hâradok , možýt , kak +...

*LI2: oj , možýt , dažý men´šý , čém naš slonêm .

*LI2: vot .

*LI2: nu mne , dapuscêm , panravêlâs´ .

*LI2: i ljudzê panravêlês´ , takijê +/.

*INT: ukrajincý ?

*LI2: da , ukrajincy samê , takijê (.) pryvetlêvyjê ljudzi .

*LI2: my žylê vot , v nas +...

*LI2: nu , my jezdzêlê pa pucëvkê , da , at turbjuro , i nas pâselilê u xazjajkê .

*LI2: xazjajkâ , maja âdnahodkâ , ravesnêcý , persname .

*LI2: dapuscêm , očýn´ takajê (.) žénščýnâ xarošýjê , abščycêl´nâjê , očýn´ xarošýjê takajê .

*LI2: vsë u nejo tak , vsë , nu +...

*LI2: ljudzê , kanešnâ +...

*LI2: nadâ zârabatyvâc´ dzen´hê na étâm .

*LI2: ani specal´nâ , u nix bal´šoj dom svoj .

*LI2: ani pastrojêlê takoj (.) troxétažnyj dom , bal´šoj katédž takoj .

*LI2: i specal´nâ dlja âtdyxajuščýx ani +...

*LI2: u ni +...

*LI2: tam vse , tam +/.

*INT: +< zdajut .

*LI2: net , ani ne tokâ svoj dom , ani zdajut +...

*LI2: tam specal´nâ dlja âtdyxajuščýx pastrojênâ takajê , célâjê étâ +...

*LI2: tam bylâ , navernâ , pjac´ ilê šésc´ komnât .

*LI2: da , tam specal´nâ adzel´nâ komnâty , vot na pervâm étažé .

*LI2: značýt , takojê zdanêjê pastrojênê .

*LI2: vot na pervâm étažé bil´jardnâjê , stalovâjê .

*LI2: a na vtarom étažé , značýt , komnâty , hdze užé spac´ , nâčévac´ , i (.) tualet , vanâjê .

*LI2: vot , vsë étâ .

*INT: kak hascinêč´ny komplêks .

*LI2: da , da .

*LI2: vabščé , očýn´ xârašo tak .

*LI2: takajê xazjajkâ bylâ xarošýjê .

*LI2: ja hâvaru , mne [_/] mne očýn´ panravêlâs´ .

*LI2: ana prýhlašalâ +"/.

*LI2: +" prýježajcê .

*LI2: tam nekâtâryjê âtdyxajut u nejo (.) ne adzin hod užé .

*LI2: na mašynâx svajix prýježajut , takoj dvor bal´šoj .

*LI2: vot i minčanê tam (.) hod +...

*LI2: kada my bylê , trécê ilê čétvërty hod padrjad adni i ce žé vot prýježajut na mašynâx tožý .

*LI2: nekâtârým vot nravêccý , što (.) tak možnâ mašynu pastavêc´ va dvaré .

*LI2: ne apasnâ , što dze-tâ brosêl tam , i vsë .

*LI2: i morê , bukval´nâ vot dzesêc´ minut , i na morê .

*INT: zdorâvâ .

*LI2: da , vabščé zdorâvâ , vabščé .

*LI2: mnohâ očýn´ tam +...

*LI2: turbazâ radyškâm .

*LI2: srazu čérýz darohu , vot turbazâ bal´šajê .

*LI2: mryjê ["] nâzyvalâs´ , tožý tam i dzêskacekê , i vsë .

*LI2: hâradok , karočý , nêbal´šoj , no âtdaxnuc´ tam jesc´ hdze xx , večýrâm vyjcê .

*LI2: ja jezdzêlâ ješčo , bylâ malên´kâjê , malajê +...

*LI2: to , kanešnâ , nêkuda ne pajdzëš s maloj .

*LI2: nadâ byltâj xx smatréc´ , pâtamu šta spac´ paložýš , tožý ne brosêš rébënkâ âdnavo .

*LI2: nu my dnëm huljalê , xadzilê .

*LI2: tam tožý i na pljažý +...

*LI2: oj , vabščé xârašo .

*LI2: morý , kanešnâ , étâ +/.

*INT: a jeslê sravnêvâc´ vot bêlaruskê narod i ukrajincýv , jesc´ što-tâ , možýt , obš´čêjê ?

*INT: libâ kakijê-tâ âtličicêl´nyjê čerty u écêx dvux narodâú ?

*LI2: nu , kanešnâ , ani âtličajuccý .

*LI2: dažý +...

*LI2: u každâvâ svoj dažý +...

*LI2: svaji@w pryvyčkê , svoj hovâr tam , svaji@w écê samyjê +...

*LI2: no étâ očýn´ , možnâ skazac´ , radnyjê narody .

*LI2: očýn´ [_/] očýn´ takijê vot , nu , kakijê-tâ blizkêjê .

*LI2: blizkêjê vot vsë ravno .

*LI2: a <kak by>[_/] kak by , možnâ skazac´ , krovnyjê .

*LI2: samyjê blizkêjê narody , ukrajincy , ja ščytaju .

*LI2: ukrajinâ i bêlarus´ , étâ samyjê , navernâ , blizkêjê narody .

*LI2: ja +...

*LI2: pačému ta mne tak pâkazalâs´ , što +...

*LI2: nu , mnohâ obščývâ takovâ , mnohâ +...

*LI2: mnohâ dažý vot +...

*LI2: nu , kak vot my abščalês´ , vot +...

*LI2: cim bolêjê my bylê âdnavo vozrâstâ .

*LI2: i vot s xazjajkâj tak abšč´alês´ .

*LI2: my dažý vot [_/] vot šo-tâ prýhatovêc´ , što-tâ tam , étâ samâjê , što-tâ tam v kvarcirý vot , v domê tam šo-tâ vot pastavêc´ dažý +...

*LI2: vot dažý v étâm vot mnohâ [_/] mnohâ takovâ obščývâ , takovâ mnohâ sxodstvâ .

*LI2: hdze što pastavêc´ , hdze što pâlažyc´ , kak vot étâ zdzelâc´ , kak étâ zdzelâc´ , mnohâ obščývâ .

*LI2: mnohâ , kanešnâ , očên´ .

*INT: étâ xârašo .

*LI2: mnohâ obščývâ , da .

*LI2: menjalês´ , dažý abmenêvâlês´ répcéptâmê tam raznymê vot .

*LI2: vsë-taki my vsë ravno pâkupajêm dažý (.) vot jixnêjê vsjakêjê frukty tam i ovâš´čê .

*LI2: i hatovêm , i zâhatovkê dzelâjêm na zimu .

*LI2: tak abmenêvâlês´ dažý vsjakêmê récéptâmê s nej , da .

*LI2: vot .

*INT: kuxnê paxožý .

*LI2: da , kuxnê paxožýjê , da .

*LI2: vot .

*LI2: kuxnê paxožýjê .

*LI2: incirésnâ , kanešnâ , pâabščaccý tak .

*LI2: vot .

*LI2: a tak , v pryncýpê , pačci adno i to žé .

*LI2: oj .

*LI2: prydzëš dažý na rynâk , tam (.) ixny rynâk , naš rynâk , pašci adno i to žé .

*INT: a vot , nu , pa povâdu jazykâ , to jes´ byl kakoj-tâ bar´jer ilê net ?

*INT: na kakom [_///] kak vy abš´č´alês´ ?

*LI2: +< net , ne bylâ bar´´jerâ , pâtamu šta , nu , kak by ukrajinskêj , paxožýj jazyk .

*LI2: i jeslê dze-tâ što-tâ ani vot étâ +...

*LI2: nu ani v âsnavnom tožý tak vot +...

*LI2: s namê ani râzhavarývâlê , kanešnâ , akcént vot étât jixnê jes´ , hovâr ixnê ukrajinskê .

*LI2: nu si ravno ani tožý tak pytalês´ , nu +...

*LI2: abščalês´ my , možnâ skazac´ , bez prablem , abšalês´ s´ nimê .

*INT: xârašo .

*LI2: nu , bez prablem abšalês´ .

@New Episode

*INT: a pa-vašýmu , vot , nu , nâstajaš´čê bêlarus , on kakoj ?

*LI2: nâstajaščý bêlarus ?

*LI2: nu , ja +/.

*INT: što možnâ vlažyc´ v étâ panjacêjê ?

*LI2: vo nâstajaščý bêlarus .

@New Episode

*LI2: nâstajaščý bêlarus +...

*LI2: ja ščytaju , što nâstajaščý bêlarus , étâ vsë-taki tot , katoryj radzilsê , vyrâs na étâj zemle i vsju žyzn´ prožýl [_/] prožýl , nu , vot imênnâ što vot zdes´ .

*OT1: +< i bez´ zjamli ne mohuc´ +/.

*LI2: da , vot étâ bêlarusy , ani +...

*LI2: vot étâ nâstajaščýjê bêlarusy .

*LI2: vot jej , dejsc´vicêl´nâ , semsêt let (.) skorâ , a ana +...

*LI2: prosêš +"/.

*LI2: +" mamâ , ne rabotâj .

*LI2: +" nu začém ?

*LI2: nu pâžyvi ty užé dlja sea , nu ne nadâ .

*LI2: u nas vsë jes´ , kak gâvaryccý , vsë .

*LI2: +" ty lučšý vo pryjedz´ ka mne ú goscê , pâsidzi sa mnoj .

*LI2: da , a ana +"/.

*LI2: +" net , net , vot nadâ (.) zjamli , zjamli +/.

*INT: râbacjaš´č´ýjê .

*LI2: râbacjaščýjê .

*LI2: bêlarusy , očýn´ râbacjaščý narod .

*OT1: i pryvetlêvyjê .

*LI2: da , hâscêpryjimnyjê , pryvetlêvyjê i očýn´ râbacjaščýjê .

*LI2: ukrajincý , vot jeslê vzjac´ ukrajincýú , <ani tožý>[_//] u nix tožý +...

*LI2: no vsë ravno vot dažý jedzêš , smotrýš , u nix bol´šý palja jes´ takijê , pustujuščýjê .

*LI2: a u nas v bêlarusê takohâ ne uvidzêš .

@New Episode

*LI2: râbacjahê .

*LI2: bêlarusy , rabočý narod , kanešnâ .

@New Episode

*LI2: nu kanešnâ .

*LI2: vot ja hâvaru , ja , dapuscêm , jezdzêlâ v maskvu .

*LI2: jedzêš v rasiju , tak (.) rasijê , kanešnâ +...

*LI2: râsianê +...

*LI2: râsianê , dapuscêm +...

*LI2: râsianê ne xacjat tak rabotâc´ , kak bêlarusy .

*LI2: i vot pâd´´ježajêš , dažý vot hranicu pêrejedzêš i užé jedzêš , užé smalensk tuda +...

*LI2: vot étâ , smortýš , tak hr´aznâ , tak vsë zapuščýnâ .

*LI2: a maskva , tak étâ vabščé .

*LI2: jeslê ja +...

*LI2: maskva , étâ vabščé musârnâjê jamâ .

*LI2: étâ [_/] étâ vabščé .

*LI2: ja kada pervy raz pryjexâlâ , ja prostâ byla pârâžéna .

*LI2: ja bylâ pârâžéna .

*LI2: vzjac´ dažý tu krasnuju ploščýdz´ +...

*LI2: pomnju , osên´ , vecêr (.) prët bumahê vsjakêjê , musâr pa krasnâj ploš´č´ýdzê , bumažkê .

*LI2: dumâju +"/.

*LI2: +" božý , pa cêlivizâru vidzêlâ adno , a nâjavu uvidzêlâ saúsem druhojê .

*LI2: lisc´jê , étâ +...

*LI2: lisc´jê [_/] lisc´jê , étâ dažý ne ščytajuccý musârâm , možnâ skazac´ .

*INT: osên´ju .

*LI2: osên´ju , da .

*LI2: no stokâ +...

*LI2: nu a jeslê jexâc´ vo tak vo v pojêzdzê i smatréc´ v akoškâ , étâ [_/] étâ , nu , bêlarus´ uznajêš srazu .

*LI2: kada vyjêžžýjêš v bêlarus´ .

*LI2: étâ vabščé .

*LI2: u nas nihdze takovâ netu , štob takijê vot svalkê vozlê darohê .

*LI2: tam stol´kâ +...

*LI2: vot pâd´´ježžajêš , ja hâvaru +...

*LI2: v rasiju jedzêš , pa rasijê , vidzêš , skokâ [_/] skokâ musârâ , skokâ svalâk vozlê darohê .

*LI2: pramâ hory musârâ , vot hory vsjakâvâ musârâ vot étâvâ .

*LI2: i plascêkâ , i butylâk , i tam vsjakâvâ , nu , pročývâ , bumah vsjakêx , vsevo .

*LI2: hory musârâ , hory .

*LI2: vabščé .

*LI2: ja [_/] ja sama byla prostâ pârâžéna i udzêvlena , kada ja étâ uvidzêlâ .

*LI2: vabščé .

@New Episode

*LI2: možý , dze i ú slonêmê jes´ , kanešnâ , i svalkê tam , i musâr .

*LI2: no [_/] no étâ kak-tâ +...

*LI2: dažý [_/] dažý v bêlarusê vot , nu , kak by za vsë étâ nakazyvâjut .

*LI2: i (.) dažý jeslê dze-tâ [_/] dze-tâ i , nu , ljudzê pytajuccý vykênuc´ , no étâ vsë ravno kak-tâ vhlub´ [_/] vhlub´ dze-tâ lesâ .

*LI2: dze-tâ , štob tak [_///] ne tak bylâ vidnâ .

*LI2: no ja hâvaru , v rasijê , étâ vabščé .

*LI2: étâ , prâježajêš étâ vsë i vidzêš écê hory musârâ , étâ dažý , nu , kak-tâ (.) nêpryjatnâ kanešnâ , nêpryjatnâ .

*LI2: a u nas jeslê , dapuscêm , kakoj-tâ jubilej dze-tâ , kakovâ-tâ horâdâ , étâ ž vabščé vsë pâvylizvâjuc´ vezdze .

*LI2: papračuc´ vsë , zanykâjuc´ tak , što nidze ničo ne najdzëš .

*LI2: vsë [_/] vsë ú takijê ukromnyjê uhalki papračuc´ .

*INT: ne prêkapajêšsê .

*LI2: musâr i vsë .

*LI2: a (.) tam , ja hâvaru +...

*LI2: my , dapuscêm , jezdzêlê +...

*LI2: my jexâlê tada , bylâ , pomnju +...

*LI2: my jexâlê k vas´mi +...

*LI2: vâs´mêpêcêdzêsêcilecêjê [_///] vâsemsot pesjat let maskve bylâ .

*LI2: tak étâ ž vabšče !

*LI2: ja byla prostâ pârâžéna , što (.) jubilej horâdâ tam , i vsë , i stalicâ rasijê , i (.) takovâ musârâ .

*LI2: patom my jezdzêlê tožý tam na poxârâny rodstvênnêkâú , užé požžý , i ja +...

*LI2: da , užé ja ne udiúljalâs´ .

*LI2: užé étâ bylâ ne pervyj raz , paétâmu kak-tâ (.) užé bolêjê pryvyčnâ .

*LI2: no kada pervyj raz jexâlâ , étâ , kanešnâ , bylâ (.) da .

*OT1: nu jes´ [_/] jes´ tam ulicý i čystyjê .

*LI2: nu kanešnâ , ubirajêccý tot céntâr maskvy , vsë .

*LI2: no ja hâvaru , kada zašla na krasnuju ploščýdzê , bumažkê letajuc´ pa krasnâj ploščýdzê .

*LI2: skazac´ , vezdze fatohrâfy étyjê stajac´ , fâtâhrafirujuc´ vsë .

*LI2: dumâjêš +"/.

*LI2: +" božý , ščas vsë na fâtagrafêjêx buduc´ v étâm musârý stajac´ .

*LI2: nu , pravdâ , nu .

*LI2: a spuskajêšsê , tak krasnâ ploščýdz´ kak-tâ tak pad naklonâm , spuskajêšsê , tam humy , cumy écê bal´šuščýjê , ahromnyjê .

*LI2: tak tam vabščé v každâm uhalke , vezdze , étâ , célyjê musârnêkê .

*LI2: ja byla prostâ pârâžýna .

*LI2: ilê tam ne spravljajuccý ubirac´ étâ , tam (.) što stokâ narodâ , tam i turystâú , i vsevo .

*LI2: i vsë-taki vsë étâ u nas kak-tâ tožý vsë kul´turnâ vezdze stajic´ , écê musârnyjê meški .

*LI2: dažý vot +...

*LI2: dažý vzjac´ na toj ukrajinê , ja hâvaru , stokâ (.) âtdyxajuščýx , vsë , nu kak-tâ +...

*LI2: nu ne znaju .

*LI2: mne pâkazalâs´ , tam namnohâ ujutnêj , tam na ukrajinê , čém [_/] čém v rasijê .

*INT: a jeslê gâvaric´ pra bêlaruskuju kul´turu vot , na vaš vzhljad , što možýt javljaccý nêat´´jemlêmâj č´asc´ju ?

*INT: vot što pervyjê âsâcyacýjê , kakijê vâznikajut s bêlaruskâj kul´turâj ?

*LI2: bêlaruskâjê kul´turâ +...

*LI2: nu , kanešnâ , tožý v étâm planê užé ú nas tožý mnohâ čévo zabrošýnâ .

*LI2: va-pervyx , net u nas jêzyka našývâ bêlaruskâvâ .

*LI2: u nas nixto ne râzhavarývâjêt na čystâ bêlaruskâm jêzyke .

*OT1: nu , râzhavarývâjuc´ .

*LI2: nu xto , mamâ ?

*LI2: a čom ty hâvaryš ?

*LI2: xto râzhavarývâjêt na čystâ bêlaruskâm jêzyke ?

*LI2: jeslê râskryvajêš hazetu i čytajêš +...

*LI2: vot v bréscê , k jubileju bréstâ , atkrylê pamêtnêk .

*LI2: i na étâm pamêtnêkê tam pisalâs´ letâpês´ bêlarusê .

*LI2: i na nëm zdzelânâ semsêt dve ârxâhrafičýskêx ašybkê .

*LI2: izvinicê minja , tak xto [_/] xto u nas možýt tada râzhavarývâc´ na čystâ bêlaruskâm ?

*LI2: jeslê ljudzê , katoryjê (.) dzestvicêl´nâ nêpasrédstvênnâ kasajuccý étâmu i zânimalês´ vot écêm (.) pamêtnêkâm , pisalê étu letâpês´ na écêx vot , i to ani nadzelâlê stokâ ašybâk .

*LI2: netu u nas , pâlučajêccý +...

*LI2: kuluturâ našý pâhibajêt .

*LI2: zâhibajêccý [_/] zâhibajêccý našý kul´turâ .

@New Episode

*LI2: dak [_/] u nas prostâ smešýnyj jazyk .

*LI2: u nas netu čystâ bêlaruskâvâ i netu čystâ ruskâhâ jêzyka .

*LI2: my râzhavarývâjêm na kakom-tâ smešýnâm jêzyke .

*LI2: vot .

*INT: a vot na takom smešýnâm , kak vy dumâjêcê , nu , čêlavek možýt râzhavarêvâc´ tol´kâ v adnoj âprêdzelënâj sêtuacýjê ?

*INT: ilê vot , nu , i na rabocê , i domâ , bez raznêcý gdze ?

*INT: nu , vot on vybrâl smešýnyj +/.

*LI2: da , navernâ , my i domâ , i na rabocê , vezdze na takom smešýnâm jêzyke râzhavarývâjêm .

*LI2: pâtamu šta u nas netu čýstakroúnyx tam râsian .

*LI2: jeslê xto-tâ [_///] čýstakroúnyjê râsianê pêrýježajut k nam , ixnê hovâr srazu slyšýccý vot v jêzyke .

*LI2: srazu slyšýn hovâr .

*LI2: u nix bolêjê tako o@ls ["] vydzêlênâ , v râsian .

*LI2: a vot étât hovâr rasijskê srazu slyšýccý .

*LI2: a nas srazu uznajut , bêlarusâú , tožý vezdze pa našýmu hovâru .

*LI2: vezdze .

*LI2: dapuscêm , ja hâvaru , kada ja prýježalâ v rasiju , našý dažý vot rodsc´vênêkê , râsianê , ani prasilê +/.

*LI2: +" a pâhâvary s namê <pa čystâ>[_//] na čystâ bêlaruskâm .

*LI2: im bylâ incerésnâ , štob pâhâvarylâ na čystâ bêlaruskâm .

*LI2: što-nibudz´ takojê vot skazalâ jim na bêlaruskâj movê našýj čystâj .

*LI2: nu , a tak (.) kul´turâ +...

*LI2: nu što ješ´čë ?

*LI2: nu , našý [_/] našý ljudzê , što ješ´čë , takijê +...

*LI2: kanešnâ , našý bêlarusy , hâscêpryjimny narod .

*LI2: našý kul´turâ +...

*LI2: ran´šý [_/] ran´šý , kak-tâ vot v vrémê , kada ja učylâs´ v školê , my kak by bol´šý , étâ , zânimalês´ vot bêlaruskê , vot étâj +...

*LI2: my što-tâ našý bêlaruskâjê tam pleli s salomkê , takijê padzelkê bêlaruskêjê .

*LI2: našý +...

*LI2: vyšyvalê babkê našý ran´šý .

*LI2: i ručniki écê vyšyvalê , i ce +...

*LI2: i tkalê , i pâkryvalê ce tkalê takijê , na écê samyjê +...

@New Episode

*LI2: s bêlaruskêm vot našým uzorâm , arnamêntâm .

*LI2: staralês´ .

@New Episode

*LI2: i rušniki ce , i ce vot vsjakêjê +...

*LI2: dažý ran´šý , vaz´mëš , babul´kê ce dažý prostynê vyšyvalê na kravacê , navâlâč´kê vyšyvalê .

*LI2: vot kak-tâ étâ bol´šý padzeržývâlês´ .

*LI2: šas užé étâ redkâ hdze .

*LI2: nu , možý , dze ú dzeréúnê ščo ú babulêú écêx i astalâs´ .

*LI2: što vot <prydzëš u>[_//] zajdzëš v dom u dzeréúnju , hdze jes´ .

*LI2: zaxodzêš i vot +...

*LI2: da , pa cêlevizâry pakazyvâlê tokâ , pa cêlevizâry i pakažut tokâ .

*LI2: u dzeréúnê , kak v muzejê dze-nibudz´ .

*LI2: v adnoj kakoj dzeréúnê étâ sâxranjajêt kak muzejnâjê rédkâs´ .

*LI2: što zajdzëš , tam vyšýtyjê paduškê , navâlkê vyšýtyjê , vot écê prostynê vyšýtyjê , vsë vot étâ pavyšýtâ .

*LI2: ščas étâ užé vabščé âtmirajêt .

*LI2: vot étâ , ja ščytaju , što étâ tožý našý kul´turâ .

*LI2: našý vot kak-tâ +...

*LI2: što vot (.) čém +...

*LI2: našý [_/] našý rýmeslo , čém zânimalês´ v bêlarusê , bêlarusy .

*LI2: i vyšývkâ , i (.) tkalê , i pleli što-tâ iz salomy .

*LI2: patom vot écê vot (.) padzelkê takijê .

*LI2: dzelâlê vot étâ , čém my pol´zâvâlês´ v bytu .

*LI2: vsjakêjê bočýčkê , vsjakêjê écê , takijê +...

*LI2: kak ana nâzyvalâs´ ?

*LI2: dzeža , v katorâj xleb stavêlê .

*LI2: vot dzeža .

*LI2: vot étâ dzelâlê dzežu , vot écê vydzêlkê .

*LI2: pleli košýkê vsjakêjê , kašolâčkê vsjakêjê .

*LI2: nu , a ciper što étâ [_/] étâ užé astalês´ ščytânyjê ljudzê , navernâ , iz stârykov , xto vot écêm možýt zânimaccý .

*LI2: vot na každâm šahu +...

*LI2: vot smotrýš i vidzêš , što étâ vsë-taki <vsë âtmirajê>[_/] vsë âtmirajê .

*LI2: iz lazy pleli i iz (.) salomy dzelâlê padzelkê , i tkalê , pralê .

*LI2: i ciper dažý , navernâ , užé nixto ne dzeržýt tyx +...

*LI2: i tak v svjazi s´ cem , što dzeréúnê âtmirajêt , nixto ne dzeržýt tyx avec .

*LI2: ni_u_kavo netu toj voúny , iz katorâj prjalê vot dzestvicêl´nâ takijê [_///] étâ vsjakâjê +...

*LI2: i vjazalê , da , vsë svajo .

*LI2: i tkalê , i vjazalê .

*LI2: netu .

*LI2: vsë , vot [_/] vot pâluč´ajêccý , što hod za hodâm vymirajut dzeréúnê , i vymirajê našý kul´turâ bêlaruskâjê .

*LI2: vsë âtmirajê .

@New Episode

*INT: a vot (.) v predzelâx slonêmâ , slonêmš´čêny , možýt , kakijê-tâ mesta jesc´ takijê asobênnyjê , na katoryjê možnâ âbracic´ vnimanêjê ?

*LI2: oj , v slonêmê mnohâ mest krasivyx jesc´ .

*LI2: jes´ mnohâ mest v âr´bel´cinê , očýn´ mnohâ xx mest krasivyx .

*LI2: jes´ vot , étâ vot , vozlê ozêrâ pamesc´jê , nâzyvajêmâjê ciper kanjušnêj .

*LI2: tam , dze zdzelâlê +...

*LI2: davolê krasivâjê mestâ , očýn´ krasivâjê mestâ .

*LI2: krasivâjê vot (.) samo vot étâ pamesc´jê , vot étyjê dzerév´´ê .

*LI2: ani užé takijê vabščé zdarovyjê , ahromnyjê .

*LI2: vot .

*LI2: ozêrâ krasivâjê .

*LI2: nu v to žé vrémê vot étât zavod , on étâ ozêrâ vot , možnâ skazac´ , unêčtažajêt .

*LI2: večýrâm tam nêvazmožnâ , écê vot atstojnêkê tam , vot étâ +...

*LI2: tam takoj zapâx , što tam ni vazmožnâ , nečým dyšac´ , možnâ skazac´ .

*LI2: ja ne znaju , kak tam ljudzê zývuc´ i vsë vrémê dyšuc´ vot écêm zapâxâm .

*LI2: étâ ž vabščé .

*LI2: nu , vzjac´ v nas žyrovêcý , da .

*LI2: étâ , kanešnâ , ne zamenêt nihdze ni adno (.) mestâ .

*LI2: tam ciper cim bolêjê âhrâhâradok , tam +...

*LI2: mânastyr , kanešnâ , tožý razrossê .

*LI2: tam (.) pastrojêlê ahromnuju ciper hascinêcu (.) dlja pryježýx .

*LI2: istočnêkê âbnavilê , vsë âkul´turýlê .

*LI2: istočnêkê očýn´ krasivyjê .

*LI2: v samom mânâstyré krasivâjê trapêznâjê mânastyrskâjê pastrojênâ .

*LI2: kstacê , tam inahda menja prýhlašajuc´ pamoč´ im pa praznêkâm .

*INT: +< da ?

*LI2: da .

*LI2: ja im tam pâmahaju , prâdaju +...

*LI2: nu , v kačýstvê prâdavca .

*LI2: inahda pâdmenjalâ , pâmahalâ tožý , otpusk .

*LI2: prasilê (.) zâmenic´ v kulinarnâm , v kulênaryjê , v pekarnâm céxê .

*LI2: u nix svaja pekarnê bal´šajê .

@New Episode

*LI2: ani vsë dlja mânâstyra , vsju vypêčku étu dzelâjut âbsaljutnâ : i xleb pekut samê , i bely , i čorny , i vypêčku , i bulâčkê , raznyjê pirožnyjê i sočnêkê .

@New Episode

*LI2: tam na cêritorêjê , kanešnâ , mânâstyra , da , tam âtdyxajêš i dušoj , i celâm .

*LI2: i (.) vabščé étâ +...

*LI2: navernâ , nihdze tak ne +...

*INT: jak v druhi svet pâpadajêš .

*LI2: da .

*LI2: pâpadajêš kak v druhoj svet .

*LI2: ljudzê prýježajut , kanešnâ , sa vsex uhalkoú mirâ .

*LI2: vabščé .

*LI2: dažý prýxadzilâs´ vot abslužyvâc´ , étâ , s raznyx +...

*LI2: nekâtâryjê s pêrevodčýkâm , a s nekâtârýmê pytalâs´ abščaccý sama , štob panjac´ , što ani xacjat kupic´ u nas , prýâbrésci vot , nu .

*LI2: pytalâs´ kak-tâ tam što-tâ +...

*LI2: nu , nu vsë-taki .

*INT: na pal´câx .

*LI2: da , i na pal´câx , i na mihâx , na predmetâx .

*LI2: nu vsë-taki pâlučylâs´ , udalos´ ix mne nâkarmic´ .

*LI2: ani âkazalês´ ješčo vêhêtâriancy .

*LI2: vot .

*LI2: i (.) kak-tâ , karočý , samê ani +...

*LI2: ja tak tolkâm ni +...

*LI2: šo-tâ [_//] što-tâ +...

*LI2: ilê ani rumyny , ilê (.) balhary , vot što-tâ takojê tam .

*LI2: tam takoj hovâr , mešýnyj cipâ .

*LI2: ja snačalâ dumâlâ , što ani paljakê (.) vabščé , pa hovâru .

*LI2: no âkazalâs´ , što ni paljakê .

*LI2: vot .

*LI2: i ješčo v dabavâk ani (.) bylê vêhêtâryancy .

*LI2: ani patom očýn´ blâhâdarylê i skazalê , što +...

*LI2: +" my užé céluju nedzelju naxodzêmsê na (.) bêlarusêjê i (.) mnohâ hdze pâbyvalê .

*LI2: +" očýn´ xârašo u vas .

*LI2: u nas tam trapêznâjê takajê .

*LI2: značýt , vsë kak-tâ , nu , krasivâ tak tožý zdzelânâ , pa sâvrémennâmu tak (.) dzizajnu .

*LI2: nu , i stajit rukamojnêk takoj , nu , krasivyj umyval´nêk tam , vsë .

*LI2: a ana mne pakazyvâlâ , âbesnjalâ , što očýn´ [_/] očýn´ xârašo vot étâ .

*LI2: tam na lomânâm ruskâm , kanešnâ , paru slov ana +...

*LI2: dzevâčkâ vabščé ne râzhavarýâjêt .

*LI2: ani bylê sem´joj , papâ , mamâ i dzevâčkâ takajê vot .

*LI2: dzevâčkâ i papâ vabščé ne râzhavarývâlê na ruskâm , a ana nemnožkâ tam pytalâs´ sa mnoj abščaccý .

*LI2: što +...

*LI2: +" očýn´ xârašo , što v vas v rýstaranâx nihdze takovâ netu +...

*LI2: što tam možnâ rukê vot pamyc´ perêd jedoj .

*LI2: i vsë .

*LI2: +" a u vas što zdes´ , vot (.) očýn´ xârašo .

*LI2: bylâ davol´nâ , što očên´ mnohâ dlja vêhêtâryancýú .

*LI2: u nix tam mnohâ očýn´ pâlučylâs´ (.) piščý .

*LI2: što v rýstaranâx tam vsë mjasâ , mjasâ , mjasâ , a tut +...

*LI2: u nas bylê tam rysâvyjê katlety s âvaš´č´amê tam , vsjakêjê tam dranêkê , blinčêkê .

*LI2: i mnohâ rybnâjê tam .

*LI2: im očýn´ panravêlâs´ étâ .

*LI2: nâkarmilâ ix , ani skazalê +"/.

*LI2: +" tak mnogâ ni kušýlê nihdze , tak kak v mânâstyre pajelê .

*INT: zdorâvâ , udzivilê gascej .

*LI2: da , udzivilê hascej , nu , kanešnâ , ja hâvaru , tam (.) očýn´ incerésnyjê ékskursêjê sêmênarysty pravodzêc´ .

*LI2: očýn´ icerésnâ .

*LI2: étâ jeslê vot prostâ xadzic´ pa mânâstyru i sâmamu smatréc´ , kak-tâ tak ješčo .

*LI2: nu kada sêmênarysty pravodzêt , to prýsâjêdziniccý k ékskursêjê kakoj i paslušýc´ , to (.) očýn´ xx incerésnâ .

@New Episode

*LI2: da .

*LI2: i mnohâ čévo jes´ pâsmatréc´ , pâljubavaccý .

@New Episode

*LI2: vsë uxožýnâ , da .

*LI2: vsë uxožýnâ , vsë .

@New Episode

*LI2: da , tam krasivâ v ljubom uhaločkê .

*LI2: dažý [_/] dažý <hdze ni>[_/] hdze ni , kak hâvaryccý , ni dastupnâ hlazu dažý vot écêh (.) ékskursêj , da .

*LI2: vot jeslê ty rabotnêk , tam rabotâjêš , to , kanešnâ , i užé mnohâ (.) let , tam (.) znajêš vsë .

*LI2: i vezdze jes´ takijê ukromnyjê uhaločkê .

*LI2: tam jes´ svajo ozêrâ takojê , krasivâjê .

*LI2: tam vot écê , hdze âpârtamenty vladykê , hdze vladykâ žyvët , i za écêm domâm +...

*LI2: tam dom takoj , zdanêjê dvuxétažnâjê , hdze vladykâ žyvët .

*LI2: tam v nivo adzel´nâ vsë : kuxnê +...

*LI2: vsë adzel´nâ .

*LI2: i za écêm domâm tam jes´ pračêčnâjê vnizu , vsë .

*LI2: a tam dal´šý takojê ozêrâ .

*LI2: tam očýn´ krasivâ .

*LI2: takijê ivy (.) krâsivennyjê , i vot +...

*LI2: nu , takojê vot +...

*LI2: stârynu nâpâminajêt takuju .

*LI2: što takijê vot starynnyjê cipâ zdanêjê vot écê (.) mânastyrskêjê takijê vot stajat , vsë .

*LI2: i vnizu pâlučajêccý , tak vot étâ ozêrâ , vsë vezdze vakruh zaroššýjê .

*LI2: tam âharod , tam dze-tâ ciplicy stajat vakruh vot .

*LI2: i vot takijê vot écê nâklanënnyjê , krasivyjê , ahromnyjê ivy , lodkâ takajê na étâm +/.

*INT: klasnâ .

*LI2: +< nêbal´šojê takojê âzerco , nu tak krasivâ , vabščé [_/] vabščé bêspadobnâ tam !

*LI2: ja kada pervy raz zašla , uvidzêlâ étâ âzerco , hâvaru +"/.

*LI2: +" mamâ dârahajê , étâ vabščé , étâ takoj žývapisny uhalok tam .

*LI2: étâ dlja kakovâ-nibudz´ vot dažý sâvrémennâvâ paétâ ilê vot (.) xudožnêkâ , vot étâ vot rýsavac´ .

*LI2: étâ [_/] étâ [_/] étâ bêspadobnâjê mestâ !

*LI2: vabščé klasnâ , vot (.) vabščé .

*LI2: incerésnâ , kanešnâ , pâbyvac´ , vot vezdze pâxadzic´ .

*LI2: ja samâ dažý kada byla +/.

@New Episode

*LI2: da , ščas vezdze .

@New Episode

*LI2: nu étâ ščytajuccý vsë céntâr , âhrâhâradki .

@New Episode

*LI2: pâtamu šta u vas tam netu nêkavo , u vas pustyjê dama vozlê +...

*LI2: kamu tam sadzic´ c´vety ?

@New Episode

*LI2: tam pabol´šý , krupny âhrâhâradok , ščytajêccý .

@New Episode

*LI2: da , našý bêlarus´ vot , étâ vot , navernâ , čýstatoju , kanešnâ , ana prývasxodzêt vsjakêjê bližnêjê i , možýt , dal´nêjê nêkataryjê zârubež´´jê , kanešnâ .

@New Episode

*LI2: čystâ .

@New Episode

*LI2: étâ užé tožý horâd , dzjaréčýn , hâracki pasëlâk .

@New Episode

*LI2: nu ú nas slonêmê , kanešnâ +...

*LI2: v slonêmê u nas mnohâ mest xarošýx , da .

*LI2: vot ja hâvaru , žyrovêcý , étâ , kanešnâ , ničo ne zamenêt .

*LI2: žyrovêcy [_//] v žyrovêcýx âtdyxajêš i dušoj , i celâm .

*LI2: vabščé .

@New Episode

*LI2: âkul´tury@k lâbazovskê pljaž , vot ozêrâ , tožý âkul´turýlê .

*LI2: šas tam tožý âhâradzilê vsë , zabor pastavêlê takoj .

*LI2: tožý âkul´turýlê , tožý krasivâ stalâ .

*LI2: i na pljažý stalâ +...

*LI2: i dzetkâm zdzelâlê vot atdzel´nâ étât lêhušatnêčýk , dze možnâ pâkupaccý .

*LI2: vsë , kada [_/] kada vsë âkul´turývâjêccý , kanešnâ , vsë prýâbražajêccý , vsë .

*LI2: dažý tot cekscil´ščýk , scenku von načýlê štukaturýc´ , tam krasêc´ , vsë .

*LI2: užé , kažýccý , užé savsem druhoj vid .

*INT: savsem pâ-drugomu smotrêccý .

*LI2: +< netu +...

*LI2: da , savsem pâ-druhomu smotrýccý .

*LI2: netu tavo ubožýstvâ , što bylâ .

*LI2: kada praxodzêš i , kanešnâ , vsë étâ (.) abšarpânâjê takojê , strašnâjê , to kanešnâ .

@New Episode

*LI2: každâmu svajo .

*LI2: kab ty hétâ +...

@New Episode

*LI2: tam dzêrýktara minjajuccý , na étym cekscil´ščýkê , jak i na kamvol´nâj fabrýkê .

*LI2: any menjajuccý .

*LI2: cekscil´ščýk ščas pêréjexâl žé užé v ando zdanêjê s kamvol´nâj fabrýkâj .

*INT: da ?

*LI2: da .

*LI2: cekscil´ščýk pêréjexâl v ando zdanêjê .

*LI2: nastokâ užé stal on (.) mizârny i malên´kê , cekscil´ščýk , što +/.

*INT: mahli b i mâhazin svoj atkryc´ v +...

*INT: kakoj-nibudz´ firmênnyj .

*INT: on ta jes´ vrodzê v céntrê , sa dvara dze-tâ .

*LI2: +< da .

*LI2: oj jes´ v âbščéžycêjê tam dze-tâ .

*INT: mahli b paluščý što-nibudz´ takojê +/.

*LI2: oj xx , tam užé âbarudâvânêjê , mamâ +...

*LI2: a čom ty hâvaryš ?

*LI2: tam takojê užé starâjê âbarudâvânêjê .

*LI2: tam že tamu âbarudâvânêju +...

*LI2: užé jeslê kada-tâ prýježalê écê na kamvol´nuju +...

*LI2: užé , navernâ , let (.) sem nazad prýježalê écê vsjakêjê (.) iz-zâ +...

*LI2: vot écê , xto pastavlêú âbarudâvânêjê na kamvol´nuju fabrýku tam .

@New Episode

*LI2: ital´jancy i +...

*LI2: xto tam ješčo ?

*LI2: hermancy tam i vse écê +...

*LI2: to jani skazalê +...

*LI2: ani za holâvy vzjalês´ .

*LI2: +" kak vy rabotâjêcê na étâm âbarudâvânêjê da six por ?

*LI2: a étâ [_/] étâ strašnâ , étâ užasnâ , što ješ´čë étâ âbarudâvânêjê da six por rabotâjêt .

*LI2: užé davno ano (.) vyšlâ is srokâ hodnâscê , daúnym-daúno .

*LI2: a my vsë ješ´čë rabotâjêm , nâzyvajêccý .

*LI2: tak cekscil´ščýk , étâ užé +...

*LI2: étâ v try razâ staryjê tam vsë (.) tam , čém na kamvol´ny , prédstav´cê sié .

*LI2: ljudzê ješčo pytajuccý na nëm što-tâ vypuskac´ .

*LI2: i vypuskajut , i žyvut za étâ .

*LI2: kak ani žyvut , ja ne zna@k +...

*LI2: étâ užé , kanešnâ , suščéstvujut .

*LI2: vot cekscil´ščýk +...

@New Episode

*LI2: snimajut fil´m .

@New Episode

*LI2: u nas tožý ščas očýn´ krasivâ , vo pâsmatry .

*LI2: von ty ne bylâ , kanešnâ , na zapravâčnâj sta@k +...

*LI2: na zapravkâx u nas dažý +...

@New Episode

*LI2: vse zapravâčnyjê stancýjê u nas nastokâ krasivâ vse vot sdzelâny , ujutnyjê .

*LI2: a on (.) na énkê pastavêú , persname , pryvëz pastavêú +...

*LI2: is senâ sdelânâ lašadkâ , is dosâk tam écêx kalësâ .

*LI2: mužyk sidzic´ , mâneken , adzelê vo šljapu , vsë .

*LI2: sidzic´ , jedzê kak vsë ravno .

*LI2: zadzê bočkâ pryčéplênâjê , vsë .

@New Episode

*LI2: ni persname , on prostâ persname +...

*LI2: kak on byú ran´šý hajovym , ščas staú časny prýdprýnimacêl´ .

*LI2: on tam vykupêú dze-tâ ú kâscjanjax , ilê dze , ozêrâ .

*LI2: vsë , jon tam sdzelâv krâsatu .

*LI2: na étâm ozêrý vsë pâadzelâú .

*LI2: a ščas užé étâ +...

*LI2: da , u persname +...

*LI2: nu , prýdprýnimacêlê .

*LI2: no étâ užé žél´vênskê rajon .

@New Episode

*LI2: krâsata vezdze tam , hdze čýlavek pryložýt svaje rukê .

*LI2: vot .

*LI2: a hdze (.) ljudzê ne xacjat rabotâc´ , vsë .

*LI2: u nas vot , vzjac´ , tožý vot v ârbel´cin jedzêš , očýn´ u časnym sektârý tam tožý (.) ljudzê pâadzelyvâlê va dvarax tožý krâsatu .

*LI2: vabščé .

*LI2: da .

*LI2: i , vzjac´ , v ryščýcâh von na bêréhu ščary , tožý .

*LI2: ljudzê u každy svoj domêk +...

*LI2: xto prýlažyú rukê , u taho krâsata va dvaré .

*LI2: i dom krasivy , i va dvaré krasivâ , i vakruh domâ krasivâ .

*LI2: a xto ne xočý rabotâc´ , u taho zabrošýnyjê dama .

*OT1: +< kol´kê ž vrémê užé , tavarýščý ?

*LI2: pervy čas .

*LI2: ne pêrýžyvaj , ščas (.) palezêš kupaccý .

@New Episode

*LI2: persname pryjedzê , zâveze .

*INT: tak , nu , i +...

*INT: ne znaju .

*INT: u menja , v princýpê , vaprosy vse .

*INT: pa-momu@w , vy na vsë atvecêlê .

*INT: vot dažý pa âtnašénêju k smešýnâmu jêzyku kak by mne vašý âtnašénêjê panjatnâ .

*INT: nu , možýt , ješ´čë azvuč´cê , kak vy k étâmu atnosêcês´ , što smešývâjut ruskê i bêlaruskê .

*OT1: nu +...

*OT1: +" xaj havorâc´ <skazaú prýzidzent>["-"] xto na jakom xočý .

*LI2: da , prýzidzent skazaú .

*OT1: liš by vy pânimalê druh_druhâ .

@New Episode

*OT1: my dažý na ukrajinskôm umejêm i pesnê spjavac´ , i râzhavarvâc´ .

*LI2: my-tâ umejêm , no , kanešnâ , jeslê +...

*LI2: jeslê za to , štoby našý kul´turâ vabščé ne iščézlâ , ne prapalâ nič´ë , to , kanešnâ , žélacêl´nâ bylâ by , štob (.) bêlaruskê jazyk , kanešnâ , ne prapaú .

*LI2: štob +/.

*OT1: bol´š râzhavarvâlê .

*LI2: nu , kanešnâ , štob bol´šý +...

*LI2: štoby ljudzê +...

*LI2: šob bêlarusy imelê tožý svoj jazyk .

*LI2: štob ne tak vot , kak +...

*LI2: ukrajincý imejut svoj jazyk , râsijanê imejut svoj jazyk .

*LI2: nu pâčemu ta bêlarusy vot , étâ , ne imejut .

*LI2: paljakê +...

*LI2: vse [_/] vse imejut svoj jazyk .

*LI2: no tokâ adni bêlarusy pâčemu ta étâvâ ne imejut .

*LI2: étâ u nix užé iščézajê , vot v kornê iščézajêt .

*OT1: +< pâtamu šta tut i narodu mnohô raznôhâ žyve , na bêlarusê .

*LI2: nu vezdze narodu mnohâ raznâvâ žyvët , vezdze .

*LI2: pâsmatry , rasijê , tam vabščé vsë (.) pêrépolnênâ , nêpanjatnâ .

*LI2: tam užé , navernâ , râsijan astanêccý men´šý skorâ , čém samix écêx , samix čém +...

*LI2: kitajcy , japoncy +...

*LI2: i vsex , kavo tam tokâ netu .

@New Episode

*LI2: i hruziny +...

*LI2: i v bêlarusê to žé samâjê .

*LI2: nu pâčému ta vsë ravno (.) ruskê jazyk , étâ ruskê , pol´skê , étâ pol´skê , ukrajênskê , étâ ukrajinskê , a bêlaruskâvâ kak tâkavo netu .

*LI2: xacelâs´ by , kanešnâ , da +...

*LI2: tokâ v školê (.) prýpâdajut .

*LI2: i to (.) skokâ tam ?

*LI2: adzin urok v nedzelju (.) bêlaruskâvâ jêzyka .

@New Episode

*LI2: nu , étâ (.) značýt +/.

@New Episode

*INT: nu , isxadzja iz étâvâ , i isxadzja iz étâvâ , vot kakojê buduš´č´ýjê možýt byc´ u bêlaruskâvâ jêzyka ?

*INT: kakim jevo možnâ predstavêc´ ?

*LI2: isxadzja iz étâvâ vsevo ?

*LI2: hljadzê (.) v buduščýjê , isxadzja is sevodnêšnêvâ dnja , vsë-taki dumâjêccý , što , navernâ , vsë-taki (.) vymrâ vsë bêlaruskâjê .

*LI2: ne verýccý , što što-tâ astanêccý .

*LI2: pâtamu šta isxadzja is sevodnêšnêvâ dnja , vsë âtmirajê , vsë vymirajê .

*LI2: ničë ne budzê .

*OT1: +< étâ u nas , a jes´ takijê dzjaréúnê , što tam i mâladyjê ljudzê +/.

*LI2: +< mamâ , étâ ne tokâ u nas .

*LI2: neâ .

@New Episode

*LI2: nu , mamâ , pa cêlivizâru možnâ pâkazac´ vsë što uhodnâ , mamâ .

@New Episode

*LI2: nu i što cijé étâ pâkazalê ?

*LI2: étâ v rasijê .

*LI2: nu što ty hâvaryš ?

*LI2: nu , étâ v rasijê .

*LI2: ja samâ vidzêlâ étu pêrédaču , étâ v rasijê .

*LI2: byúšý vajenny (.) vzjal kusok zemli i pajexâl u dzeréúnju .

*LI2: i tam (.) dal ljudzêm rabotu , ščas razvël svênafermu tožý .

*LI2: étâ v rasijê .

*OT1: i u nas je takijê .

*LI2: nu , jesc´ , mamâ , <no étâ>[_/] no étâ jêdzinicy , pânimajêš , jêdzinicy .

*LI2: dažý isxadzja is tavo slučýjê +...

*LI2: vot vzjac´ slučýj étât s [_////] z persname .

*LI2: nu i što ?

*LI2: čévo on v svajej žyznê dabilsê kak fermêr ?

*LI2: paka nêčévo .

*LI2: i jemu skorâ vot étâ vsë nâdajest , i on vsë étâ brosêt .

*LI2: on nêčevo ne dabiúsê v svajej žyznê , nêčyvo .

*LI2: nêčévo on tam +...

*LI2: on ni nažyúsê na étâj zemle , on ni râzbâhaceú at étâj zemli , on nêčévo takovâ +...

*LI2: nu netu [_/] netu u nevo nêčévo tavo , čem by on moh , kak hâvaryccý +...

*LI2: vot kak bêlarus vot skazac´ +"/.

*LI2: +" vot ja bêlarus , vot ja zdzes´ abžyúsê , vot ja zdzes´ (.) dom pastrojêú , dzicej vyrâscêú .

*LI2: <nu što>[_/] nu što ?

*OT1: +< nu , jon jaščé ničohâ +...

*OT1: a persname ?

*OT1: a ú persname to úsë xârašo .

*LI2: a ú persname biznés prostâ .

*LI2: étâ [_/] étâ ja ne ščytaju , što étâ prostâ vot kak on bêlarus , zažytâčny bêlarus .

*LI2: vot .

*LI2: étâ , persname prostâ biznésmén , i úsë .

*LI2: jon prostâ strojêc´ +...

*LI2: jon prostâ našol svaju vot (.) kakuju-tâ vot +...

*LI2: sceržýn´ biznésâ , možnâ skazac´ .

*INT: kuda možnâ dzen´hiê vlažyc´ .

*LI2: kuda možnâ vlažývâc´ dzen´hê , at ix što-tâ imec´ .

*LI2: a ja étâ ni imeju v vidu , étâ , što vot étâ vot bêlarus .

*LI2: a ja vot imeju +...

*LI2: vot dzejsc´vicêl´nâ to , što vot [_/] vot čêlavek radziúsê , vot čêlavek vyrâs tut , vot čêlavek (.) pastrojêú svajo xazjajstvâ zdzes´ .

*LI2: on , kak hâvaryccý , zdzes´ što-tâ načýl prâizvadzic´ .

*LI2: i at čevo by vsem bêlarusâm dzesc´vicêl´nâ vot +...

*LI2: kak vot étât râsianên , jon dal rabotu , kak hâvaryccý .

*LI2: a persname , on dažý ne možýt dac´ svajim , vot étâ , na zemle +...

*LI2: étâ on sam rabotâjê , on [_/] on [_//] z javo sem patoú sxodzêc´ , a on at étâvâ nêčévo ni imejê .

*LI2: on patom ne možý dažý +...

*LI2: zerno étâ vyrâščýnâ , on ne možý dažý zbyc´ jevo , možnâ skazac´ .

*LI2: on prostâ kak by sam [_/] sam +/.

*OT1: nu čo@w ?

*OT1: zbyc´ jon možý .

*LI2: za kapejkê .

*LI2: nu kak by vot , nu , netu [_/] netu +...

*LI2: vot kak by +...

*LI2: ja xacelâ skazac´ , što netu u nevo at tavo , što vot on vlažývâjê +...

*LI2: nu , at étâvâ atdačý ému netu nêkakoj .

*LI2: i netu tavo , štob vot bêlarus´ at étâvâ vot kak by râzvivalâs´ , râzrastalâs´ i prâcvetalâ .

*LI2: net , nâbarot , vot étâ vot stajit na adnom mescê , mërtvym [_/] mërtvym , kak hâvaryccý , hruzâm .

*LI2: i ano patom +...

*LI2: čýlavek , vot étâ vot u nevo kak by praxojêt , vot étâ paryú , rvenêjê vot étâ vot k rabocê , ka vsemu étâmu .

*LI2: u nevo vot étâ vsë praxodzêt , i u nevo âpuskajêuccý rukê .

*LI2: i v itohê étâ vsë (.) lažyccý mërtvym kamnêm na dno .

*LI2: i vsë .

*LI2: i patom (.) što ?

*LI2: v itâhe nêčévo .

*LI2: apjac´ žé zabrasyvâjêccý étâ úsja i fermâ , i écê palja , i vsë zârasce bur´´janom .

*LI2: pâtamu ša čêlavek prostâ ne v silâx , jamu netu pomâščý , netu vot (.) pomâščê , netu nêatkudâ .

*LI2: pâtamu šta +...

*LI2: ja ščytaju tak , što vot jeslê b vot jon zdzes´ pastrojêú , zdzes´ (.) što-tâ râzvivalâs´ +...

*LI2: štob ljudzê jemu pâmahalê , prýsâjêdzinjalês´ , štob dzesc´vicêl´nâ vot raslo [_//] rasla étâ dzeréúnê .

*LI2: vot , dapuscêm , pryjexâl adzin čêlavek v dzeréúnju , vot kak toj , ty hâvaryš , persname , nabraú zemli , i úsë .

*LI2: šob ljudzê k nemu šli rabotâc´ , štob étâ úsë , kak hâvaryccý , vot pašlo , pašlo , pašlo , râzrastalâs´ , râzvivalâs´ .

*LI2: a étâ pâlučajêccý , što on adzin , b´´joccý kak rybâ ab lëd .

*LI2: a v itohê vsë étâ u nevo +...

*LI2: prâpadajê ves´ azart , i vsë .

*LI2: vot i úsë .

@New Episode

*LI2: smačnâ jescê , huljac´ , da +...

@End

(Stand: 09.06.2021)