int_sl_2

@Begin

@Languages:brms, nan

@Participants:LI2 Town, INT Interviewer, OT1 Other, OT2 Other

@ID:brms|int|LI2|40;|female|Informant||Town|professional||

@ID:nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID:nan|int|OT1|||||Other|||

@ID:nan|int|OT2|||||Other|||

*LI2:da , vstajoš s utra i behom , s saboju vaz´mëš tam (.) ahučýkâ , lučka +/.

*INT:+< sabojku .

*LI2:sabojku .

*LI2:i behom na buraki .

*LI2:a ješčo i pâhuljac´ xacelâs´ .

*LI2:dâpazna (.) polêš , polêš écê (.) buraki , cjapâjêš , cjapâjêš étâj cjapkâj .

*LI2:pryxodzêš , užé vrodzê by tak +...

*LI2:papâ vykâpâl takuju ahromnuju sažýlku u nas na [_///] čérýz darohu .

*OT1:ozêrâ !

*LI2:ozêrâ !

*LI2:kakajê étâ ozêrâ ?

*LI2:étâ sažýlkâ prostâ .

*OT1:kâldaúskojê ozêrâ .

*LI2:vykupâjêšsê v étâj sažýlkê i behom +...

*LI2:mamâ +"/.

*LI2:+" lažycês´ spac´ , lažycês´ spac´ !

*LI2:nu , my na sênaval , letâm na sênavalê (.) zakrojê nas .

*LI2:+" usë hâvaryt ["-"] lažycês´ spac´ .

*LI2:zakrojê .

*LI2:a my (.) paru dosâčêk v étâ , v takoj , v ščyce atbilê i ucekalê letâm tak .

*LI2:huljac´ (.) ubjahalê .

*LI2:adzëžkê zânisëm , štob pêredzeccý , zaranêjê dnëm .

*LI2:tam paložým vsë krasivâ âkuratnâ .

*LI2:pêrýadzelêsê i behom !

*LI2:dažý umudralês´ nakrasêccý u cêmnace na sênavalê .

*INT:+< nêčevo sebe !

*LI2:fanarêk , zerkâl´cý , kasmecêkâ , vsë bylâ na sênavalê .

*LI2:tak ne puskalâ mamâ huljac´ .

*LI2:pâtamu šta utrâm ranâ nadâ vstavac´ , apjac´ ici .

*OT1:ješčo očýrýdz´ pasvêc´ karoú .

*LI2:a ješčo karovy bylâ dve , dzeržalê .

*LI2:nadâ bylâ ješčo i pasci karoú , usë .

*LI2:pâdnimajê utrâm , a my spim .

*LI2:nu , uspevalê vezdze .

*LI2:i pâhuljac´ , i rabotâc´ , da .

*INT:a klub , tancy bylê kakijê-nibudz´ ?

*LI2:u klub xadzilê my tožý za try kilametrâ , v sasednjuju dzireúnju xadzivêčý .

*LI2:oj , bylâ vesêlâ , kanešnâ .

*LI2:byl svoj ansambl´ , parnê ihralê samê .

*LI2:bylâ očýn´ vesêlâ .

*LI2:i na svadz´bê behâlê va use dziréúnê vakruh , sasednêjê .

*INT:tam vse sâbiralês´ ?

*LI2:vse sâbiralês´ s sasednêx dzêréven´ .

*LI2:jeslê svadz´bâ v kakoj-tâ dzerévnê , to (.) try kilametrâ blêzležaščýjê dzeréúnê , vse u nas tam +...

*LI2:blêzležaščýjê dzeréunê , étâ bylê vâsilevêčý , paréč´´jê , vêrab´jevêčý , xâdzivičý .

*LI2:nu , sin´koúščýnâ byla padal´šý .

*LI2:i my umudralês´ +...

*LI2:dzesêc´ kilametrâú at nas , i to umudralês´ +...

*LI2:na mâtacyklâx parnê bylê , na javâx ["] .

*LI2:tada étâ bylâ modnâ , étyjê mâtacykly javâ ["] va úsex bylê .

*LI2:umudralês´ .

*LI2:mašyn tada ne tak bylâ , to men´šý .

*LI2:to mâtacykly bylê .

*LI2:na mâtacyklâx s parnjamê jezdzêlê v sasednêjê dzeréúnê .

*LI2:i peškom try kilametrâ , étâ vsë +...

*LI2:každyjê vyxadnyjê prýježdzajêš damoj , vot (.) i zimoj , i každyjê vyxadnyjê na tancý v xâdzivičý .

*LI2:da , a jeslê svadz´bâ , oj , étâ vsë .

*LI2:vse padružkê , vse +/.

*OT1:i klub zharél .

*LI2:a ciper užé i klubâ netu , i klub spalilê (.) v toj dzeréúnê .

*LI2:i bylâ školâ bal´šajê , dvuxétažnâjê v toj dzeréúnê , v xadzevêčýx .

*LI2:užé i školy netu , zakrylê .

*LI2:i [_/] i úsë [_////] vsë pâzâkryvalê .

*LI2:i klub zharéú , školâ [_//] školu zarkylê .

@New Episode

*LI2:tožý tam byla dziréúnê vabščé , navernâ , v try razâ bol´šý našýj v to vrémê .

*LI2:a ciper tožý úžé astalâs´ tam +...

*LI2:pašči nêčévo ne astalâs´ at toj dziréúnê .

*LI2:ciper adna +...

*LI2:jedzinscvênnâjê , što astalâs´ , céntâr kalxozâ (.) vâsilevêčý ["] vot .

*LI2:kuda my xadzilê v školu .

*LI2:tam paréč´´jê , vâsilevêčý , tam dve dzeréúnê bukval´nâ +...

*LI2:tam ani slivajuccý , ani dažý +...

*LI2:dažý netu meždu nimi +...

*LI2:tam kladbêščý râzdzjaljajê .

*LI2:vot .

*LI2:školâ stajalâ meždu paréč´´jê , vâsilevêčý , nâzyvalâs´ paréčskâjê .

*LI2:vot ciper céntâr étâ kalxozâ (.) staú vâsilevêčý ["] , da .

*LI2:i tam užé +...

*LI2:kak by školâ tam astalâs´ .

*LI2:školâ tam âdnâétažnâjê .

*OT1:tam kantorâ , tam klub .

*LI2:tam klub , da , tam kantorâ .

*LI2:vot étâ tam astalâs´ ješčé .

*LI2:i počtâ tam , i vsë .

*LI2:a ran´šý bylâ , i ú xâdzevičýx bylâ počtâ , i ú paréč´´jê bylâ počtâ .

*LI2:v sasednê +...

*LI2:pačci va vsex dzeréunêx .

*LI2:tokâ našý užé byla , ščytalâs´ kak by men´šý dzeréúnê , to u nas ne bylâ počty .

*LI2:s paréč´´jê pâčtal´jon nasilâ počtu nam (.) u dziréúnju .

*LI2:vot .

*LI2:kanešnâ , bylâ vesêlâ .

*OT1:u nas i mâhazin užé zakrylê .

*LI2:da , užé i mâhazin ú nas , mâhazin +/.

*OT1:byú klub naš , étâ naš ješčo , ú majo (.) junâšýstvô , dzjavoctvô byú klub , a patom +/.

*LI2:zdzelâlê mâhazin .

*OT1:+, mâhazin zrabilê .

*OT1:a cjaper i mâhazin zakrylê , stajic´ tak .

*LI2:da .

*LI2:ješčé jeslê céntry vot kalxozâú dzeržâccý +...

*LI2:kak ani ščytajut étâ âhrâhâradkamê .

*LI2:to (.) sasednêjê , dažý blêžležaščýjê +...

*LI2:nu što vot tri kilametrâ dziréúnê , vzjac´ .

*LI2:možnâ ž bylâ zdzelâc´ vabščé +...

*LI2:dzesêc´ kilametrâú at horâdâ étâ dzeréúnê .

*LI2:možnâ bylâ zdzelâc´ étu dzeréúnju pêrspekciúnâj , ješčo kakoj .

*LI2:<bukval´nâ para>[_//] bukval´nâ paru kîlametrâú at našýj dzeréúnê nasosnâjê , vot étâ hazâvâjê +...

*LI2:zdzelâlê étu , hazâvuju vot étu stancýju .

*LI2:stancýju étu nasosnuju , hazâvuju .

*LI2:étâ ž vabščé možnâ bylâ zdzelâc´ takojê !

*LI2:bukval´nâ (.) za dzeréúnêj praxodzêt haz .

*LI2:nu pâčemu ne prâlažyc´ +...

*LI2:xacja ja pomnju svajo vot ješčo +...

*LI2:vo takojê vot byla , jak persname +...

*LI2:i kada prýxadzilê , abmerêlê ves´ naš dom .

*LI2:mol , cipâ +...

*LI2:+" budzêm hâzâficyrâvâc´ .

*LI2:da six por hâzâficyrujuc´ .

*LI2:a jeslê by , možýt , étu dzeréúnju hâzâficyrâvâlê v to vrémê +...

*LI2:xacja haz prahodzêt vo bukval´nâ (.) pa-za dzeréúnêju .

*LI2:jeslê by hâzâficyrâvâlê , možýt byc´ , étâ dzeréúnê i ne vymêrlâ by .

*LI2:možýt byc´ , ana nâbarot stalâ by pêrspekciúnâj .

*LI2:usë-taki nêdâleko at horâdâ , nêdâleko at céntrâ kalxozâ .

*LI2:možýt , mâladzëž i âstavalâs´ by , vsë .

*LI2:xacja (.) étâ vsë bylâ upuščýnâ , i ciper vsë [_/] vsë .

*LI2:vot tak u nas dzeréúnê i prâpadajut , i âtmirajut .

*LI2:vsë , vymirajut .

*LI2:i kak naš prýzidzent ni b´´joccý nad écêm , navernâ , ničo iz étâvâ (.) putnâvâ ne budzêt .

*LI2:ja tak dumâju .

*INT:da , vremê pakažýt .

*LI2:+< ničo , kalxozy +...

*LI2:ne znaju , pa cêlivizâru smotrýš , prýzidzent hâvaryt adno , a kada vo pryjedzêš i pasmotrýš , to saúsem pâlučajêccý nâjavu druhojê .

*LI2:v dzeréúnêx vse spivajuccý .

*LI2:dažý ta mâladzëž , katorâjê astalâs´ , ani p´´jut bezbožnâ .

*LI2:ani spivajuccý , pâtamu šta (.) ani +...

*LI2:jeslê tak vot râzabraccý , možýt , spivajuccý nekâtâryjê iz-zâ tavo , što +...

*LI2:a čém im zanêccý v étâj dzeréúnê ?

*LI2:tam [_/] tam nenu ničo takovâ .

*LI2:rabotâ , dom .

*LI2:rabotrâ , étâ raz , a vtarojê , što ščas +...

*LI2:ran´šý xazjajstvâ dzeržalê , ščas ne dzeržýt mâladzëž xazjajstvâ .

*LI2:ran´šý +/.

*OT1:ne xočuc´ rabic´ .

*LI2:jany +...

*LI2:da , jany rabotâc´ ne xočut , a pic´ xočuc´ .

*LI2:a zarplatâ malên´kâjê v dzeréúnê .

*LI2:vabščé , dažý [_/] dažý +/.

*OT1:xto xočý rabic´ , toj najdze sabe dzelô .

*OT1:i budzê rabic´ .

*OT1:bačýš´ , persname zâxaceú , nabraú zjamli (.) u kalxozê , pastrojêú svaju fermu , svinarnêk bal´šy , trymajê svinej (.) mnohô .

*OT1:zjamli mnohô jesc´ u jaho , jesc´ čym karmic´ svinej .

*OT1:vo nažaú , cjaper kupiú kambajênâ , cjaper donâ ["] .

*OT1:ne znaju , dze jon kupiú , no kupiú kambajnâ donâ ["] .

*OT1:nu i što ?

*OT1:xârašo .

*OT1:vykâpâú tam ozêrâ , užé da nas pa vodu ne jezdzêc´ .

*OT1:vykâpâú tam (.) u âl´šyne ozêrâ za sarajêm svajim , i xârašo .

*LI2:nu vot (.) étâ adzin iz , možý , vot vsex +...

*LI2:skokâ [_/] skokâ u nas v školê učylâsê ?

*LI2:i vse pârâz´´ježžalês´ , to étâ jon adzin jedzin´scvênny +/.

*OT1:astaúsê .

*LI2:+, iz , možý , iz tysêčý (.) vypuskoú [_//] vypusknikoú .

*LI2:persname sama sibe .

*LI2:uranilâ vot .

@New Episode

*INT:a za granicu kuda-nibudz´ jezdzêlê , bylê ?

*LI2:v blêzležaščýjê zârubež´´jê , ukrajinâ , na morâ âddyxac´ , na čornâjê morâ .

*INT:+< nu , i to xârašo .

*LI2:jezdzêlê âtdyxac´ .

*OT1:a ja by , kab mjane silâj tudy , u tyjê tajlandy , cjanulê , ni za što ne pajexâlâ .

*LI2:nu pâčému , mamâ ?

*LI2:tak +/.

*OT1:tam <očýn´ apasnô>[_/] očýn´ apasnô .

*LI2:nu tak étâ ž ne na pâstajannâjâ mestâ žycêl´stvâ cia@w .

*LI2:nu , pâsmatréc´ , pâčemu by +...

*LI2:jeslê by u menja , dapuscêm , bylâ vazmožnâsc´ (.) pâsmatréc´ [_///] s´´jezdzêc´ pâsmatréc´ mir , ja by s udavol´stvêjêm s´´jezdzêlâ by .

*LI2:jeslê b bylâ takajê vazmožnâs´ , što s´jezdzêc´ pâsmatréc´ .

@New Episode

*LI2:nu tak , mamâ +...

*LI2:nu tak k nam žé tožý prýježajut ljudzi iz zâhranicý pâsmatréc´ , kak žyvut bêlarusy , prýježajut +/.

@New Episode

*OT1:xx xx ni trébâ nijakêx tyx tajlandâú !

*OT1:tam jak hâvaryc´ tam z ljudzjamê ?

*OT1:jany ž ne znajuc´ našývâ jêzyka .

*LI2:ni hâvary .

*LI2:pryjedz´ pâsmatry , da i pajedzêš damoj .

*OT1:+< a ú amerýku ni za što ni pajexâlâ !

*OT1:tam ljudzej usjakêx raznyx +/.

*INT:oj , zatronulâ .

*OT1:tam trébâ xadzic´ i âhljadaccý .

*LI2:mamâ , i u nas takix xvatajê .

*OT1:xvatajê cjaper i u nas .

*LI2:vizdze i vsjudu .

*LI2:v sim´je ne bez urodâ , hâvarat .

@New Episode

*LI2:mamâ , vezdze prostâ +...

*LI2:ani jedut k nam pâsmatrec´ , kak my žyvëm .

*LI2:a nam , jescestvênnâ , v to že vrémê +...

*LI2:nam xočýccý pâsmatréc´ [_/] pâsmatréc´ +...

*LI2:kak ljudzê zývut tam , za hranicâj , tožý xočýccý pâsmatréc´ žé .

*LI2:nu , jana at školy vot âtdyxalâ ú pol´šý .

*LI2:ana v pol´skê klas xodzêt , tak ana at školy âtdyxalâ ú pol´šý .

*LI2:jej panravêlâsê tožý , da .

*OT2:ni prapalâ , babâ .

@New Episode

*INT:slavâ bohu !

@New Episode

*LI2:puskaj varýccý sup .

*LI2:kanešnâ , jeslê b bylâ vazmožnâsc´ , ja b , kanešnâ , xacelâ (.) pajexâc´ , pâsmatréc´ mir .

*LI2:kak ljudzê žyvut , druhijê strany kak žyvut .

@New Episode

*LI2:nu , vot my na čornâjê xx jezdzêlê âtdyxac´ .

*LI2:kanešnâ , mne očýn´ panravêlâs´ na čornâm morê tožý , očýn´ .

*LI2:my âtdyxalê , takojê (.) čýrnamorskâjê +...

*LI2:takoj on , hâradok +...

*LI2:on ne bal´šoj takoj hâradok , možýt , kak +...

*LI2:oj , možýt , dažý men´šý , čém naš slonêm .

*LI2:vot .

*LI2:nu mne , dapuscêm , panravêlâs´ .

*LI2:i ljudzê panravêlês´ , takijê +/.

*INT:ukrajincý ?

*LI2:da , ukrajincy samê , takijê (.) pryvetlêvyjê ljudzi .

*LI2:my žylê vot , v nas +...

*LI2:nu , my jezdzêlê pa pucëvkê , da , at turbjuro , i nas pâselilê u xazjajkê .

*LI2:xazjajkâ , maja âdnahodkâ , ravesnêcý , persname .

*LI2:dapuscêm , očýn´ takajê (.) žénščýnâ xarošýjê , abščycêl´nâjê , očýn´ xarošýjê takajê .

*LI2:vsë u nejo tak , vsë , nu +...

*LI2:ljudzê , kanešnâ +...

*LI2:nadâ zârabatyvâc´ dzen´hê na étâm .

*LI2:ani specal´nâ , u nix bal´šoj dom svoj .

*LI2:ani pastrojêlê takoj (.) troxétažnyj dom , bal´šoj katédž takoj .

*LI2:i specal´nâ dlja âtdyxajuščýx ani +...

*LI2:u ni +...

*LI2:tam vse , tam +/.

*INT:+< zdajut .

*LI2:net , ani ne tokâ svoj dom , ani zdajut +...

*LI2:tam specal´nâ dlja âtdyxajuščýx pastrojênâ takajê , célâjê étâ +...

*LI2:tam bylâ , navernâ , pjac´ ilê šésc´ komnât .

*LI2:da , tam specal´nâ adzel´nâ komnâty , vot na pervâm étažé .

*LI2:značýt , takojê zdanêjê pastrojênê .

*LI2:vot na pervâm étažé bil´jardnâjê , stalovâjê .

*LI2:a na vtarom étažé , značýt , komnâty , hdze užé spac´ , nâčévac´ , i (.) tualet , vanâjê .

*LI2:vot , vsë étâ .

*INT:kak hascinêč´ny komplêks .

*LI2:da , da .

*LI2:vabščé , očýn´ xârašo tak .

*LI2:takajê xazjajkâ bylâ xarošýjê .

*LI2:ja hâvaru , mne [_/] mne očýn´ panravêlâs´ .

*LI2:ana prýhlašalâ +"/.

*LI2:+" prýježajcê .

*LI2:tam nekâtâryjê âtdyxajut u nejo (.) ne adzin hod užé .

*LI2:na mašynâx svajix prýježajut , takoj dvor bal´šoj .

*LI2:vot i minčanê tam (.) hod +...

*LI2:kada my bylê , trécê ilê čétvërty hod padrjad adni i ce žé vot prýježajut na mašynâx tožý .

*LI2:nekâtârým vot nravêccý , što (.) tak možnâ mašynu pastavêc´ va dvaré .

*LI2:ne apasnâ , što dze-tâ brosêl tam , i vsë .

*LI2:i morê , bukval´nâ vot dzesêc´ minut , i na morê .

*INT:zdorâvâ .

*LI2:da , vabščé zdorâvâ , vabščé .

*LI2:mnohâ očýn´ tam +...

*LI2:turbazâ radyškâm .

*LI2:srazu čérýz darohu , vot turbazâ bal´šajê .

*LI2:mryjê ["] nâzyvalâs´ , tožý tam i dzêskacekê , i vsë .

*LI2:hâradok , karočý , nêbal´šoj , no âtdaxnuc´ tam jesc´ hdze xx , večýrâm vyjcê .

*LI2:ja jezdzêlâ ješčo , bylâ malên´kâjê , malajê +...

*LI2:to , kanešnâ , nêkuda ne pajdzëš s maloj .

*LI2:nadâ byltâj xx smatréc´ , pâtamu šta spac´ paložýš , tožý ne brosêš rébënkâ âdnavo .

*LI2:nu my dnëm huljalê , xadzilê .

*LI2:tam tožý i na pljažý +...

*LI2:oj , vabščé xârašo .

*LI2:morý , kanešnâ , étâ +/.

*INT:a jeslê sravnêvâc´ vot bêlaruskê narod i ukrajincýv , jesc´ što-tâ , možýt , obš´čêjê ?

*INT:libâ kakijê-tâ âtličicêl´nyjê čerty u écêx dvux narodâú ?

*LI2:nu , kanešnâ , ani âtličajuccý .

*LI2:dažý +...

*LI2:u každâvâ svoj dažý +...

*LI2:svaji@w pryvyčkê , svoj hovâr tam , svaji@w écê samyjê +...

*LI2:no étâ očýn´ , možnâ skazac´ , radnyjê narody .

*LI2:očýn´ [_/] očýn´ takijê vot , nu , kakijê-tâ blizkêjê .

*LI2:blizkêjê vot vsë ravno .

*LI2:a <kak by>[_/] kak by , možnâ skazac´ , krovnyjê .

*LI2:samyjê blizkêjê narody , ukrajincy , ja ščytaju .

*LI2:ukrajinâ i bêlarus´ , étâ samyjê , navernâ , blizkêjê narody .

*LI2:ja +...

*LI2:pačému ta mne tak pâkazalâs´ , što +...

*LI2:nu , mnohâ obščývâ takovâ , mnohâ +...

*LI2:mnohâ dažý vot +...

*LI2:nu , kak vot my abščalês´ , vot +...

*LI2:cim bolêjê my bylê âdnavo vozrâstâ .

*LI2:i vot s xazjajkâj tak abšč´alês´ .

*LI2:my dažý vot [_/] vot šo-tâ prýhatovêc´ , što-tâ tam , étâ samâjê , što-tâ tam v kvarcirý vot , v domê tam šo-tâ vot pastavêc´ dažý +...

*LI2:vot dažý v étâm vot mnohâ [_/] mnohâ takovâ obščývâ , takovâ mnohâ sxodstvâ .

*LI2:hdze što pastavêc´ , hdze što pâlažyc´ , kak vot étâ zdzelâc´ , kak étâ zdzelâc´ , mnohâ obščývâ .

*LI2:mnohâ , kanešnâ , očên´ .

*INT:étâ xârašo .

*LI2:mnohâ obščývâ , da .

*LI2:menjalês´ , dažý abmenêvâlês´ répcéptâmê tam raznymê vot .

*LI2:vsë-taki my vsë ravno pâkupajêm dažý (.) vot jixnêjê vsjakêjê frukty tam i ovâš´čê .

*LI2:i hatovêm , i zâhatovkê dzelâjêm na zimu .

*LI2:tak abmenêvâlês´ dažý vsjakêmê récéptâmê s nej , da .

*LI2:vot .

*INT:kuxnê paxožý .

*LI2:da , kuxnê paxožýjê , da .

*LI2:vot .

*LI2:kuxnê paxožýjê .

*LI2:incirésnâ , kanešnâ , pâabščaccý tak .

*LI2:vot .

*LI2:a tak , v pryncýpê , pačci adno i to žé .

*LI2:oj .

*LI2:prydzëš dažý na rynâk , tam (.) ixny rynâk , naš rynâk , pašci adno i to žé .

*INT:a vot , nu , pa povâdu jazykâ , to jes´ byl kakoj-tâ bar´jer ilê net ?

*INT:na kakom [_///] kak vy abš´č´alês´ ?

*LI2:+< net , ne bylâ bar´´jerâ , pâtamu šta , nu , kak by ukrajinskêj , paxožýj jazyk .

*LI2:i jeslê dze-tâ što-tâ ani vot étâ +...

*LI2:nu ani v âsnavnom tožý tak vot +...

*LI2:s namê ani râzhavarývâlê , kanešnâ , akcént vot étât jixnê jes´ , hovâr ixnê ukrajinskê .

*LI2:nu si ravno ani tožý tak pytalês´ , nu +...

*LI2:abščalês´ my , možnâ skazac´ , bez prablem , abšalês´ s´ nimê .

*INT:xârašo .

*LI2:nu , bez prablem abšalês´ .

@New Episode

*INT:a pa-vašýmu , vot , nu , nâstajaš´čê bêlarus , on kakoj ?

*LI2:nâstajaščý bêlarus ?

*LI2:nu , ja +/.

*INT:što možnâ vlažyc´ v étâ panjacêjê ?

*LI2:vo nâstajaščý bêlarus .

@New Episode

*LI2:nâstajaščý bêlarus +...

*LI2:ja ščytaju , što nâstajaščý bêlarus , étâ vsë-taki tot , katoryj radzilsê , vyrâs na étâj zemle i vsju žyzn´ prožýl [_/] prožýl , nu , vot imênnâ što vot zdes´ .

*OT1:+< i bez´ zjamli ne mohuc´ +/.

*LI2:da , vot étâ bêlarusy , ani +...

*LI2:vot étâ nâstajaščýjê bêlarusy .

*LI2:vot jej , dejsc´vicêl´nâ , semsêt let (.) skorâ , a ana +...

*LI2:prosêš +"/.

*LI2:+" mamâ , ne rabotâj .

*LI2:+" nu začém ?

*LI2:nu pâžyvi ty užé dlja sea , nu ne nadâ .

*LI2:u nas vsë jes´ , kak gâvaryccý , vsë .

*LI2:+" ty lučšý vo pryjedz´ ka mne ú goscê , pâsidzi sa mnoj .

*LI2:da , a ana +"/.

*LI2:+" net , net , vot nadâ (.) zjamli , zjamli +/.

*INT:râbacjaš´č´ýjê .

*LI2:râbacjaščýjê .

*LI2:bêlarusy , očýn´ râbacjaščý narod .

*OT1:i pryvetlêvyjê .

*LI2:da , hâscêpryjimnyjê , pryvetlêvyjê i očýn´ râbacjaščýjê .

*LI2:ukrajincý , vot jeslê vzjac´ ukrajincýú , <ani tožý>[_//] u nix tožý +...

*LI2:no vsë ravno vot dažý jedzêš , smotrýš , u nix bol´šý palja jes´ takijê , pustujuščýjê .

*LI2:a u nas v bêlarusê takohâ ne uvidzêš .

@New Episode

*LI2:râbacjahê .

*LI2:bêlarusy , rabočý narod , kanešnâ .

@New Episode

*LI2:nu kanešnâ .

*LI2:vot ja hâvaru , ja , dapuscêm , jezdzêlâ v maskvu .

*LI2:jedzêš v rasiju , tak (.) rasijê , kanešnâ +...

*LI2:râsianê +...

*LI2:râsianê , dapuscêm +...

*LI2:râsianê ne xacjat tak rabotâc´ , kak bêlarusy .

*LI2:i vot pâd´´ježajêš , dažý vot hranicu pêrejedzêš i užé jedzêš , užé smalensk tuda +...

*LI2:vot étâ , smortýš , tak hr´aznâ , tak vsë zapuščýnâ .

*LI2:a maskva , tak étâ vabščé .

*LI2:jeslê ja +...

*LI2:maskva , étâ vabščé musârnâjê jamâ .

*LI2:étâ [_/] étâ vabščé .

*LI2:ja kada pervy raz pryjexâlâ , ja prostâ byla pârâžéna .

*LI2:ja bylâ pârâžéna .

*LI2:vzjac´ dažý tu krasnuju ploščýdz´ +...

*LI2:pomnju , osên´ , vecêr (.) prët bumahê vsjakêjê , musâr pa krasnâj ploš´č´ýdzê , bumažkê .

*LI2:dumâju +"/.

*LI2:+" božý , pa cêlivizâru vidzêlâ adno , a nâjavu uvidzêlâ saúsem druhojê .

*LI2:lisc´jê , étâ +...

*LI2:lisc´jê [_/] lisc´jê , étâ dažý ne ščytajuccý musârâm , možnâ skazac´ .

*INT:osên´ju .

*LI2:osên´ju , da .

*LI2:no stokâ +...

*LI2:nu a jeslê jexâc´ vo tak vo v pojêzdzê i smatréc´ v akoškâ , étâ [_/] étâ , nu , bêlarus´ uznajêš srazu .

*LI2:kada vyjêžžýjêš v bêlarus´ .

*LI2:étâ vabščé .

*LI2:u nas nihdze takovâ netu , štob takijê vot svalkê vozlê darohê .

*LI2:tam stol´kâ +...

*LI2:vot pâd´´ježžajêš , ja hâvaru +...

*LI2:v rasiju jedzêš , pa rasijê , vidzêš , skokâ [_/] skokâ musârâ , skokâ svalâk vozlê darohê .

*LI2:pramâ hory musârâ , vot hory vsjakâvâ musârâ vot étâvâ .

*LI2:i plascêkâ , i butylâk , i tam vsjakâvâ , nu , pročývâ , bumah vsjakêx , vsevo .

*LI2:hory musârâ , hory .

*LI2:vabščé .

*LI2:ja [_/] ja sama byla prostâ pârâžéna i udzêvlena , kada ja étâ uvidzêlâ .

*LI2:vabščé .

@New Episode

*LI2:možý , dze i ú slonêmê jes´ , kanešnâ , i svalkê tam , i musâr .

*LI2:no [_/] no étâ kak-tâ +...

*LI2:dažý [_/] dažý v bêlarusê vot , nu , kak by za vsë étâ nakazyvâjut .

*LI2:i (.) dažý jeslê dze-tâ [_/] dze-tâ i , nu , ljudzê pytajuccý vykênuc´ , no étâ vsë ravno kak-tâ vhlub´ [_/] vhlub´ dze-tâ lesâ .

*LI2:dze-tâ , štob tak [_///] ne tak bylâ vidnâ .

*LI2:no ja hâvaru , v rasijê , étâ vabščé .

*LI2:étâ , prâježajêš étâ vsë i vidzêš écê hory musârâ , étâ dažý , nu , kak-tâ (.) nêpryjatnâ kanešnâ , nêpryjatnâ .

*LI2:a u nas jeslê , dapuscêm , kakoj-tâ jubilej dze-tâ , kakovâ-tâ horâdâ , étâ ž vabščé vsë pâvylizvâjuc´ vezdze .

*LI2:papračuc´ vsë , zanykâjuc´ tak , što nidze ničo ne najdzëš .

*LI2:vsë [_/] vsë ú takijê ukromnyjê uhalki papračuc´ .

*INT:ne prêkapajêšsê .

*LI2:musâr i vsë .

*LI2:a (.) tam , ja hâvaru +...

*LI2:my , dapuscêm , jezdzêlê +...

*LI2:my jexâlê tada , bylâ , pomnju +...

*LI2:my jexâlê k vas´mi +...

*LI2:vâs´mêpêcêdzêsêcilecêjê [_///] vâsemsot pesjat let maskve bylâ .

*LI2:tak étâ ž vabšče !

*LI2:ja byla prostâ pârâžéna , što (.) jubilej horâdâ tam , i vsë , i stalicâ rasijê , i (.) takovâ musârâ .

*LI2:patom my jezdzêlê tožý tam na poxârâny rodstvênnêkâú , užé požžý , i ja +...

*LI2:da , užé ja ne udiúljalâs´ .

*LI2:užé étâ bylâ ne pervyj raz , paétâmu kak-tâ (.) užé bolêjê pryvyčnâ .

*LI2:no kada pervyj raz jexâlâ , étâ , kanešnâ , bylâ (.) da .

*OT1:nu jes´ [_/] jes´ tam ulicý i čystyjê .

*LI2:nu kanešnâ , ubirajêccý tot céntâr maskvy , vsë .

*LI2:no ja hâvaru , kada zašla na krasnuju ploščýdzê , bumažkê letajuc´ pa krasnâj ploščýdzê .

*LI2:skazac´ , vezdze fatohrâfy étyjê stajac´ , fâtâhrafirujuc´ vsë .

*LI2:dumâjêš +"/.

*LI2:+" božý , ščas vsë na fâtagrafêjêx buduc´ v étâm musârý stajac´ .

*LI2:nu , pravdâ , nu .

*LI2:a spuskajêšsê , tak krasnâ ploščýdz´ kak-tâ tak pad naklonâm , spuskajêšsê , tam humy , cumy écê bal´šuščýjê , ahromnyjê .

*LI2:tak tam vabščé v každâm uhalke , vezdze , étâ , célyjê musârnêkê .

*LI2:ja byla prostâ pârâžýna .

*LI2:ilê tam ne spravljajuccý ubirac´ étâ , tam (.) što stokâ narodâ , tam i turystâú , i vsevo .

*LI2:i vsë-taki vsë étâ u nas kak-tâ tožý vsë kul´turnâ vezdze stajic´ , écê musârnyjê meški .

*LI2:dažý vot +...

*LI2:dažý vzjac´ na toj ukrajinê , ja hâvaru , stokâ (.) âtdyxajuščýx , vsë , nu kak-tâ +...

*LI2:nu ne znaju .

*LI2:mne pâkazalâs´ , tam namnohâ ujutnêj , tam na ukrajinê , čém [_/] čém v rasijê .

*INT:a jeslê gâvaric´ pra bêlaruskuju kul´turu vot , na vaš vzhljad , što možýt javljaccý nêat´´jemlêmâj č´asc´ju ?

*INT:vot što pervyjê âsâcyacýjê , kakijê vâznikajut s bêlaruskâj kul´turâj ?

*LI2:bêlaruskâjê kul´turâ +...

*LI2:nu , kanešnâ , tožý v étâm planê užé ú nas tožý mnohâ čévo zabrošýnâ .

*LI2:va-pervyx , net u nas jêzyka našývâ bêlaruskâvâ .

*LI2:u nas nixto ne râzhavarývâjêt na čystâ bêlaruskâm jêzyke .

*OT1:nu , râzhavarývâjuc´ .

*LI2:nu xto , mamâ ?

*LI2:a čom ty hâvaryš ?

*LI2:xto râzhavarývâjêt na čystâ bêlaruskâm jêzyke ?

*LI2:jeslê râskryvajêš hazetu i čytajêš +...

*LI2:vot v bréscê , k jubileju bréstâ , atkrylê pamêtnêk .

*LI2:i na étâm pamêtnêkê tam pisalâs´ letâpês´ bêlarusê .

*LI2:i na nëm zdzelânâ semsêt dve ârxâhrafičýskêx ašybkê .

*LI2:izvinicê minja , tak xto [_/] xto u nas možýt tada râzhavarývâc´ na čystâ bêlaruskâm ?

*LI2:jeslê ljudzê , katoryjê (.) dzestvicêl´nâ nêpasrédstvênnâ kasajuccý étâmu i zânimalês´ vot écêm (.) pamêtnêkâm , pisalê étu letâpês´ na écêx vot , i to ani nadzelâlê stokâ ašybâk .

*LI2:netu u nas , pâlučajêccý +...

*LI2:kuluturâ našý pâhibajêt .

*LI2:zâhibajêccý [_/] zâhibajêccý našý kul´turâ .

@New Episode

*LI2:dak [_/] u nas prostâ smešýnyj jazyk .

*LI2:u nas netu čystâ bêlaruskâvâ i netu čystâ ruskâhâ jêzyka .

*LI2:my râzhavarývâjêm na kakom-tâ smešýnâm jêzyke .

*LI2:vot .

*INT:a vot na takom smešýnâm , kak vy dumâjêcê , nu , čêlavek možýt râzhavarêvâc´ tol´kâ v adnoj âprêdzelënâj sêtuacýjê ?

*INT:ilê vot , nu , i na rabocê , i domâ , bez raznêcý gdze ?

*INT:nu , vot on vybrâl smešýnyj +/.

*LI2:da , navernâ , my i domâ , i na rabocê , vezdze na takom smešýnâm jêzyke râzhavarývâjêm .

*LI2:pâtamu šta u nas netu čýstakroúnyx tam râsian .

*LI2:jeslê xto-tâ [_///] čýstakroúnyjê râsianê pêrýježajut k nam , ixnê hovâr srazu slyšýccý vot v jêzyke .

*LI2:srazu slyšýn hovâr .

*LI2:u nix bolêjê tako o@ls ["] vydzêlênâ , v râsian .

*LI2:a vot étât hovâr rasijskê srazu slyšýccý .

*LI2:a nas srazu uznajut , bêlarusâú , tožý vezdze pa našýmu hovâru .

*LI2:vezdze .

*LI2:dapuscêm , ja hâvaru , kada ja prýježalâ v rasiju , našý dažý vot rodsc´vênêkê , râsianê , ani prasilê +/.

*LI2:+" a pâhâvary s namê <pa čystâ>[_//] na čystâ bêlaruskâm .

*LI2:im bylâ incerésnâ , štob pâhâvarylâ na čystâ bêlaruskâm .

*LI2:što-nibudz´ takojê vot skazalâ jim na bêlaruskâj movê našýj čystâj .

*LI2:nu , a tak (.) kul´turâ +...

*LI2:nu što ješ´čë ?

*LI2:nu , našý [_/] našý ljudzê , što ješ´čë , takijê +...

*LI2:kanešnâ , našý bêlarusy , hâscêpryjimny narod .

*LI2:našý kul´turâ +...

*LI2:ran´šý [_/] ran´šý , kak-tâ vot v vrémê , kada ja učylâs´ v školê , my kak by bol´šý , étâ , zânimalês´ vot bêlaruskê , vot étâj +...

*LI2:my što-tâ našý bêlaruskâjê tam pleli s salomkê , takijê padzelkê bêlaruskêjê .

*LI2:našý +...

*LI2:vyšyvalê babkê našý ran´šý .

*LI2:i ručniki écê vyšyvalê , i ce +...

*LI2:i tkalê , i pâkryvalê ce tkalê takijê , na écê samyjê +...

@New Episode

*LI2:s bêlaruskêm vot našým uzorâm , arnamêntâm .

*LI2:staralês´ .

@New Episode

*LI2:i rušniki ce , i ce vot vsjakêjê +...

*LI2:dažý ran´šý , vaz´mëš , babul´kê ce dažý prostynê vyšyvalê na kravacê , navâlâč´kê vyšyvalê .

*LI2:vot kak-tâ étâ bol´šý padzeržývâlês´ .

*LI2:šas užé étâ redkâ hdze .

*LI2:nu , možý , dze ú dzeréúnê ščo ú babulêú écêx i astalâs´ .

*LI2:što vot <prydzëš u>[_//] zajdzëš v dom u dzeréúnju , hdze jes´ .

*LI2:zaxodzêš i vot +...

*LI2:da , pa cêlevizâry pakazyvâlê tokâ , pa cêlevizâry i pakažut tokâ .

*LI2:u dzeréúnê , kak v muzejê dze-nibudz´ .

*LI2:v adnoj kakoj dzeréúnê étâ sâxranjajêt kak muzejnâjê rédkâs´ .

*LI2:što zajdzëš , tam vyšýtyjê paduškê , navâlkê vyšýtyjê , vot écê prostynê vyšýtyjê , vsë vot étâ pavyšýtâ .

*LI2:ščas étâ užé vabščé âtmirajêt .

*LI2:vot étâ , ja ščytaju , što étâ tožý našý kul´turâ .

*LI2:našý vot kak-tâ +...

*LI2:što vot (.) čém +...

*LI2:našý [_/] našý rýmeslo , čém zânimalês´ v bêlarusê , bêlarusy .

*LI2:i vyšývkâ , i (.) tkalê , i pleli što-tâ iz salomy .

*LI2:patom vot écê vot (.) padzelkê takijê .

*LI2:dzelâlê vot étâ , čém my pol´zâvâlês´ v bytu .

*LI2:vsjakêjê bočýčkê , vsjakêjê écê , takijê +...

*LI2:kak ana nâzyvalâs´ ?

*LI2:dzeža , v katorâj xleb stavêlê .

*LI2:vot dzeža .

*LI2:vot étâ dzelâlê dzežu , vot écê vydzêlkê .

*LI2:pleli košýkê vsjakêjê , kašolâčkê vsjakêjê .

*LI2:nu , a ciper što étâ [_/] étâ užé astalês´ ščytânyjê ljudzê , navernâ , iz stârykov , xto vot écêm možýt zânimaccý .

*LI2:vot na každâm šahu +...

*LI2:vot smotrýš i vidzêš , što étâ vsë-taki <vsë âtmirajê>[_/] vsë âtmirajê .

*LI2:iz lazy pleli i iz (.) salomy dzelâlê padzelkê , i tkalê , pralê .

*LI2:i ciper dažý , navernâ , užé nixto ne dzeržýt tyx +...

*LI2:i tak v svjazi s´ cem , što dzeréúnê âtmirajêt , nixto ne dzeržýt tyx avec .

*LI2:ni_u_kavo netu toj voúny , iz katorâj prjalê vot dzestvicêl´nâ takijê [_///] étâ vsjakâjê +...

*LI2:i vjazalê , da , vsë svajo .

*LI2:i tkalê , i vjazalê .

*LI2:netu .

*LI2:vsë , vot [_/] vot pâluč´ajêccý , što hod za hodâm vymirajut dzeréúnê , i vymirajê našý kul´turâ bêlaruskâjê .

*LI2:vsë âtmirajê .

@New Episode

*INT:a vot (.) v predzelâx slonêmâ , slonêmš´čêny , možýt , kakijê-tâ mesta jesc´ takijê asobênnyjê , na katoryjê možnâ âbracic´ vnimanêjê ?

*LI2:oj , v slonêmê mnohâ mest krasivyx jesc´ .

*LI2:jes´ mnohâ mest v âr´bel´cinê , očýn´ mnohâ xx mest krasivyx .

*LI2:jes´ vot , étâ vot , vozlê ozêrâ pamesc´jê , nâzyvajêmâjê ciper kanjušnêj .

*LI2:tam , dze zdzelâlê +...

*LI2:davolê krasivâjê mestâ , očýn´ krasivâjê mestâ .

*LI2:krasivâjê vot (.) samo vot étâ pamesc´jê , vot étyjê dzerév´´ê .

*LI2:ani užé takijê vabščé zdarovyjê , ahromnyjê .

*LI2:vot .

*LI2:ozêrâ krasivâjê .

*LI2:nu v to žé vrémê vot étât zavod , on étâ ozêrâ vot , možnâ skazac´ , unêčtažajêt .

*LI2:večýrâm tam nêvazmožnâ , écê vot atstojnêkê tam , vot étâ +...

*LI2:tam takoj zapâx , što tam ni vazmožnâ , nečým dyšac´ , možnâ skazac´ .

*LI2:ja ne znaju , kak tam ljudzê zývuc´ i vsë vrémê dyšuc´ vot écêm zapâxâm .

*LI2:étâ ž vabščé .

*LI2:nu , vzjac´ v nas žyrovêcý , da .

*LI2:étâ , kanešnâ , ne zamenêt nihdze ni adno (.) mestâ .

*LI2:tam ciper cim bolêjê âhrâhâradok , tam +...

*LI2:mânastyr , kanešnâ , tožý razrossê .

*LI2:tam (.) pastrojêlê ahromnuju ciper hascinêcu (.) dlja pryježýx .

*LI2:istočnêkê âbnavilê , vsë âkul´turýlê .

*LI2:istočnêkê očýn´ krasivyjê .

*LI2:v samom mânâstyré krasivâjê trapêznâjê mânastyrskâjê pastrojênâ .

*LI2:kstacê , tam inahda menja prýhlašajuc´ pamoč´ im pa praznêkâm .

*INT:+< da ?

*LI2:da .

*LI2:ja im tam pâmahaju , prâdaju +...

*LI2:nu , v kačýstvê prâdavca .

*LI2:inahda pâdmenjalâ , pâmahalâ tožý , otpusk .

*LI2:prasilê (.) zâmenic´ v kulinarnâm , v kulênaryjê , v pekarnâm céxê .

*LI2:u nix svaja pekarnê bal´šajê .

@New Episode

*LI2:ani vsë dlja mânâstyra , vsju vypêčku étu dzelâjut âbsaljutnâ : i xleb pekut samê , i bely , i čorny , i vypêčku , i bulâčkê , raznyjê pirožnyjê i sočnêkê .

@New Episode

*LI2:tam na cêritorêjê , kanešnâ , mânâstyra , da , tam âtdyxajêš i dušoj , i celâm .

*LI2:i (.) vabščé étâ +...

*LI2:navernâ , nihdze tak ne +...

*INT:jak v druhi svet pâpadajêš .

*LI2:da .

*LI2:pâpadajêš kak v druhoj svet .

*LI2:ljudzê prýježajut , kanešnâ , sa vsex uhalkoú mirâ .

*LI2:vabščé .

*LI2:dažý prýxadzilâs´ vot abslužyvâc´ , étâ , s raznyx +...

*LI2:nekâtâryjê s pêrevodčýkâm , a s nekâtârýmê pytalâs´ abščaccý sama , štob panjac´ , što ani xacjat kupic´ u nas , prýâbrésci vot , nu .

*LI2:pytalâs´ kak-tâ tam što-tâ +...

*LI2:nu , nu vsë-taki .

*INT:na pal´câx .

*LI2:da , i na pal´câx , i na mihâx , na predmetâx .

*LI2:nu vsë-taki pâlučylâs´ , udalos´ ix mne nâkarmic´ .

*LI2:ani âkazalês´ ješčo vêhêtâriancy .

*LI2:vot .

*LI2:i (.) kak-tâ , karočý , samê ani +...

*LI2:ja tak tolkâm ni +...

*LI2:šo-tâ [_//] što-tâ +...

*LI2:ilê ani rumyny , ilê (.) balhary , vot što-tâ takojê tam .

*LI2:tam takoj hovâr , mešýnyj cipâ .

*LI2:ja snačalâ dumâlâ , što ani paljakê (.) vabščé , pa hovâru .

*LI2:no âkazalâs´ , što ni paljakê .

*LI2:vot .

*LI2:i ješčo v dabavâk ani (.) bylê vêhêtâryancy .

*LI2:ani patom očýn´ blâhâdarylê i skazalê , što +...

*LI2:+" my užé céluju nedzelju naxodzêmsê na (.) bêlarusêjê i (.) mnohâ hdze pâbyvalê .

*LI2:+" očýn´ xârašo u vas .

*LI2:u nas tam trapêznâjê takajê .

*LI2:značýt , vsë kak-tâ , nu , krasivâ tak tožý zdzelânâ , pa sâvrémennâmu tak (.) dzizajnu .

*LI2:nu , i stajit rukamojnêk takoj , nu , krasivyj umyval´nêk tam , vsë .

*LI2:a ana mne pakazyvâlâ , âbesnjalâ , što očýn´ [_/] očýn´ xârašo vot étâ .

*LI2:tam na lomânâm ruskâm , kanešnâ , paru slov ana +...

*LI2:dzevâčkâ vabščé ne râzhavarýâjêt .

*LI2:ani bylê sem´joj , papâ , mamâ i dzevâčkâ takajê vot .

*LI2:dzevâčkâ i papâ vabščé ne râzhavarývâlê na ruskâm , a ana nemnožkâ tam pytalâs´ sa mnoj abščaccý .

*LI2:što +...

*LI2:+" očýn´ xârašo , što v vas v rýstaranâx nihdze takovâ netu +...

*LI2:što tam možnâ rukê vot pamyc´ perêd jedoj .

*LI2:i vsë .

*LI2:+" a u vas što zdes´ , vot (.) očýn´ xârašo .

*LI2:bylâ davol´nâ , što očên´ mnohâ dlja vêhêtâryancýú .

*LI2:u nix tam mnohâ očýn´ pâlučylâs´ (.) piščý .

*LI2:što v rýstaranâx tam vsë mjasâ , mjasâ , mjasâ , a tut +...

*LI2:u nas bylê tam rysâvyjê katlety s âvaš´č´amê tam , vsjakêjê tam dranêkê , blinčêkê .

*LI2:i mnohâ rybnâjê tam .

*LI2:im očýn´ panravêlâs´ étâ .

*LI2:nâkarmilâ ix , ani skazalê +"/.

*LI2:+" tak mnogâ ni kušýlê nihdze , tak kak v mânâstyre pajelê .

*INT:zdorâvâ , udzivilê gascej .

*LI2:da , udzivilê hascej , nu , kanešnâ , ja hâvaru , tam (.) očýn´ incerésnyjê ékskursêjê sêmênarysty pravodzêc´ .

*LI2:očýn´ icerésnâ .

*LI2:étâ jeslê vot prostâ xadzic´ pa mânâstyru i sâmamu smatréc´ , kak-tâ tak ješčo .

*LI2:nu kada sêmênarysty pravodzêt , to prýsâjêdziniccý k ékskursêjê kakoj i paslušýc´ , to (.) očýn´ xx incerésnâ .

@New Episode

*LI2:da .

*LI2:i mnohâ čévo jes´ pâsmatréc´ , pâljubavaccý .

@New Episode

*LI2:vsë uxožýnâ , da .

*LI2:vsë uxožýnâ , vsë .

@New Episode

*LI2:da , tam krasivâ v ljubom uhaločkê .

*LI2:dažý [_/] dažý <hdze ni>[_/] hdze ni , kak hâvaryccý , ni dastupnâ hlazu dažý vot écêh (.) ékskursêj , da .

*LI2:vot jeslê ty rabotnêk , tam rabotâjêš , to , kanešnâ , i užé mnohâ (.) let , tam (.) znajêš vsë .

*LI2:i vezdze jes´ takijê ukromnyjê uhaločkê .

*LI2:tam jes´ svajo ozêrâ takojê , krasivâjê .

*LI2:tam vot écê , hdze âpârtamenty vladykê , hdze vladykâ žyvët , i za écêm domâm +...

*LI2:tam dom takoj , zdanêjê dvuxétažnâjê , hdze vladykâ žyvët .

*LI2:tam v nivo adzel´nâ vsë : kuxnê +...

*LI2:vsë adzel´nâ .

*LI2:i za écêm domâm tam jes´ pračêčnâjê vnizu , vsë .

*LI2:a tam dal´šý takojê ozêrâ .

*LI2:tam očýn´ krasivâ .

*LI2:takijê ivy (.) krâsivennyjê , i vot +...

*LI2:nu , takojê vot +...

*LI2:stârynu nâpâminajêt takuju .

*LI2:što takijê vot starynnyjê cipâ zdanêjê vot écê (.) mânastyrskêjê takijê vot stajat , vsë .

*LI2:i vnizu pâlučajêccý , tak vot étâ ozêrâ , vsë vezdze vakruh zaroššýjê .

*LI2:tam âharod , tam dze-tâ ciplicy stajat vakruh vot .

*LI2:i vot takijê vot écê nâklanënnyjê , krasivyjê , ahromnyjê ivy , lodkâ takajê na étâm +/.

*INT:klasnâ .

*LI2:+< nêbal´šojê takojê âzerco , nu tak krasivâ , vabščé [_/] vabščé bêspadobnâ tam !

*LI2:ja kada pervy raz zašla , uvidzêlâ étâ âzerco , hâvaru +"/.

*LI2:+" mamâ dârahajê , étâ vabščé , étâ takoj žývapisny uhalok tam .

*LI2:étâ dlja kakovâ-nibudz´ vot dažý sâvrémennâvâ paétâ ilê vot (.) xudožnêkâ , vot étâ vot rýsavac´ .

*LI2:étâ [_/] étâ [_/] étâ bêspadobnâjê mestâ !

*LI2:vabščé klasnâ , vot (.) vabščé .

*LI2:incerésnâ , kanešnâ , pâbyvac´ , vot vezdze pâxadzic´ .

*LI2:ja samâ dažý kada byla +/.

@New Episode

*LI2:da , ščas vezdze .

@New Episode

*LI2:nu étâ ščytajuccý vsë céntâr , âhrâhâradki .

@New Episode

*LI2:pâtamu šta u vas tam netu nêkavo , u vas pustyjê dama vozlê +...

*LI2:kamu tam sadzic´ c´vety ?

@New Episode

*LI2:tam pabol´šý , krupny âhrâhâradok , ščytajêccý .

@New Episode

*LI2:da , našý bêlarus´ vot , étâ vot , navernâ , čýstatoju , kanešnâ , ana prývasxodzêt vsjakêjê bližnêjê i , možýt , dal´nêjê nêkataryjê zârubež´´jê , kanešnâ .

@New Episode

*LI2:čystâ .

@New Episode

*LI2:étâ užé tožý horâd , dzjaréčýn , hâracki pasëlâk .

@New Episode

*LI2:nu ú nas slonêmê , kanešnâ +...

*LI2:v slonêmê u nas mnohâ mest xarošýx , da .

*LI2:vot ja hâvaru , žyrovêcý , étâ , kanešnâ , ničo ne zamenêt .

*LI2:žyrovêcy [_//] v žyrovêcýx âtdyxajêš i dušoj , i celâm .

*LI2:vabščé .

@New Episode

*LI2:âkul´tury@k lâbazovskê pljaž , vot ozêrâ , tožý âkul´turýlê .

*LI2:šas tam tožý âhâradzilê vsë , zabor pastavêlê takoj .

*LI2:tožý âkul´turýlê , tožý krasivâ stalâ .

*LI2:i na pljažý stalâ +...

*LI2:i dzetkâm zdzelâlê vot atdzel´nâ étât lêhušatnêčýk , dze možnâ pâkupaccý .

*LI2:vsë , kada [_/] kada vsë âkul´turývâjêccý , kanešnâ , vsë prýâbražajêccý , vsë .

*LI2:dažý tot cekscil´ščýk , scenku von načýlê štukaturýc´ , tam krasêc´ , vsë .

*LI2:užé , kažýccý , užé savsem druhoj vid .

*INT:savsem pâ-drugomu smotrêccý .

*LI2:+< netu +...

*LI2:da , savsem pâ-druhomu smotrýccý .

*LI2:netu tavo ubožýstvâ , što bylâ .

*LI2:kada praxodzêš i , kanešnâ , vsë étâ (.) abšarpânâjê takojê , strašnâjê , to kanešnâ .

@New Episode

*LI2:každâmu svajo .

*LI2:kab ty hétâ +...

@New Episode

*LI2:tam dzêrýktara minjajuccý , na étym cekscil´ščýkê , jak i na kamvol´nâj fabrýkê .

*LI2:any menjajuccý .

*LI2:cekscil´ščýk ščas pêréjexâl žé užé v ando zdanêjê s kamvol´nâj fabrýkâj .

*INT:da ?

*LI2:da .

*LI2:cekscil´ščýk pêréjexâl v ando zdanêjê .

*LI2:nastokâ užé stal on (.) mizârny i malên´kê , cekscil´ščýk , što +/.

*INT:mahli b i mâhazin svoj atkryc´ v +...

*INT:kakoj-nibudz´ firmênnyj .

*INT:on ta jes´ vrodzê v céntrê , sa dvara dze-tâ .

*LI2:+< da .

*LI2:oj jes´ v âbščéžycêjê tam dze-tâ .

*INT:mahli b paluščý što-nibudz´ takojê +/.

*LI2:oj xx , tam užé âbarudâvânêjê , mamâ +...

*LI2:a čom ty hâvaryš ?

*LI2:tam takojê užé starâjê âbarudâvânêjê .

*LI2:tam že tamu âbarudâvânêju +...

*LI2:užé jeslê kada-tâ prýježalê écê na kamvol´nuju +...

*LI2:užé , navernâ , let (.) sem nazad prýježalê écê vsjakêjê (.) iz-zâ +...

*LI2:vot écê , xto pastavlêú âbarudâvânêjê na kamvol´nuju fabrýku tam .

@New Episode

*LI2:ital´jancy i +...

*LI2:xto tam ješčo ?

*LI2:hermancy tam i vse écê +...

*LI2:to jani skazalê +...

*LI2:ani za holâvy vzjalês´ .

*LI2:+" kak vy rabotâjêcê na étâm âbarudâvânêjê da six por ?

*LI2:a étâ [_/] étâ strašnâ , étâ užasnâ , što ješ´čë étâ âbarudâvânêjê da six por rabotâjêt .

*LI2:užé davno ano (.) vyšlâ is srokâ hodnâscê , daúnym-daúno .

*LI2:a my vsë ješ´čë rabotâjêm , nâzyvajêccý .

*LI2:tak cekscil´ščýk , étâ užé +...

*LI2:étâ v try razâ staryjê tam vsë (.) tam , čém na kamvol´ny , prédstav´cê sié .

*LI2:ljudzê ješčo pytajuccý na nëm što-tâ vypuskac´ .

*LI2:i vypuskajut , i žyvut za étâ .

*LI2:kak ani žyvut , ja ne zna@k +...

*LI2:étâ užé , kanešnâ , suščéstvujut .

*LI2:vot cekscil´ščýk +...

@New Episode

*LI2:snimajut fil´m .

@New Episode

*LI2:u nas tožý ščas očýn´ krasivâ , vo pâsmatry .

*LI2:von ty ne bylâ , kanešnâ , na zapravâčnâj sta@k +...

*LI2:na zapravkâx u nas dažý +...

@New Episode

*LI2:vse zapravâčnyjê stancýjê u nas nastokâ krasivâ vse vot sdzelâny , ujutnyjê .

*LI2:a on (.) na énkê pastavêú , persname , pryvëz pastavêú +...

*LI2:is senâ sdelânâ lašadkâ , is dosâk tam écêx kalësâ .

*LI2:mužyk sidzic´ , mâneken , adzelê vo šljapu , vsë .

*LI2:sidzic´ , jedzê kak vsë ravno .

*LI2:zadzê bočkâ pryčéplênâjê , vsë .

@New Episode

*LI2:ni persname , on prostâ persname +...

*LI2:kak on byú ran´šý hajovym , ščas staú časny prýdprýnimacêl´ .

*LI2:on tam vykupêú dze-tâ ú kâscjanjax , ilê dze , ozêrâ .

*LI2:vsë , jon tam sdzelâv krâsatu .

*LI2:na étâm ozêrý vsë pâadzelâú .

*LI2:a ščas užé étâ +...

*LI2:da , u persname +...

*LI2:nu , prýdprýnimacêlê .

*LI2:no étâ užé žél´vênskê rajon .

@New Episode

*LI2:krâsata vezdze tam , hdze čýlavek pryložýt svaje rukê .

*LI2:vot .

*LI2:a hdze (.) ljudzê ne xacjat rabotâc´ , vsë .

*LI2:u nas vot , vzjac´ , tožý vot v ârbel´cin jedzêš , očýn´ u časnym sektârý tam tožý (.) ljudzê pâadzelyvâlê va dvarax tožý krâsatu .

*LI2:vabščé .

*LI2:da .

*LI2:i , vzjac´ , v ryščýcâh von na bêréhu ščary , tožý .

*LI2:ljudzê u každy svoj domêk +...

*LI2:xto prýlažyú rukê , u taho krâsata va dvaré .

*LI2:i dom krasivy , i va dvaré krasivâ , i vakruh domâ krasivâ .

*LI2:a xto ne xočý rabotâc´ , u taho zabrošýnyjê dama .

*OT1:+< kol´kê ž vrémê užé , tavarýščý ?

*LI2:pervy čas .

*LI2:ne pêrýžyvaj , ščas (.) palezêš kupaccý .

@New Episode

*LI2:persname pryjedzê , zâveze .

*INT:tak , nu , i +...

*INT:ne znaju .

*INT:u menja , v princýpê , vaprosy vse .

*INT:pa-momu@w , vy na vsë atvecêlê .

*INT:vot dažý pa âtnašénêju k smešýnâmu jêzyku kak by mne vašý âtnašénêjê panjatnâ .

*INT:nu , možýt , ješ´čë azvuč´cê , kak vy k étâmu atnosêcês´ , što smešývâjut ruskê i bêlaruskê .

*OT1:nu +...

*OT1:+" xaj havorâc´ <skazaú prýzidzent>["-"] xto na jakom xočý .

*LI2:da , prýzidzent skazaú .

*OT1:liš by vy pânimalê druh_druhâ .

@New Episode

*OT1:my dažý na ukrajinskôm umejêm i pesnê spjavac´ , i râzhavarvâc´ .

*LI2:my-tâ umejêm , no , kanešnâ , jeslê +...

*LI2:jeslê za to , štoby našý kul´turâ vabščé ne iščézlâ , ne prapalâ nič´ë , to , kanešnâ , žélacêl´nâ bylâ by , štob (.) bêlaruskê jazyk , kanešnâ , ne prapaú .

*LI2:štob +/.

*OT1:bol´š râzhavarvâlê .

*LI2:nu , kanešnâ , štob bol´šý +...

*LI2:štoby ljudzê +...

*LI2:šob bêlarusy imelê tožý svoj jazyk .

*LI2:štob ne tak vot , kak +...

*LI2:ukrajincý imejut svoj jazyk , râsijanê imejut svoj jazyk .

*LI2:nu pâčemu ta bêlarusy vot , étâ , ne imejut .

*LI2:paljakê +...

*LI2:vse [_/] vse imejut svoj jazyk .

*LI2:no tokâ adni bêlarusy pâčemu ta étâvâ ne imejut .

*LI2:étâ u nix užé iščézajê , vot v kornê iščézajêt .

*OT1:+< pâtamu šta tut i narodu mnohô raznôhâ žyve , na bêlarusê .

*LI2:nu vezdze narodu mnohâ raznâvâ žyvët , vezdze .

*LI2:pâsmatry , rasijê , tam vabščé vsë (.) pêrépolnênâ , nêpanjatnâ .

*LI2:tam užé , navernâ , râsijan astanêccý men´šý skorâ , čém samix écêx , samix čém +...

*LI2:kitajcy , japoncy +...

*LI2:i vsex , kavo tam tokâ netu .

@New Episode

*LI2:i hruziny +...

*LI2:i v bêlarusê to žé samâjê .

*LI2:nu pâčému ta vsë ravno (.) ruskê jazyk , étâ ruskê , pol´skê , étâ pol´skê , ukrajênskê , étâ ukrajinskê , a bêlaruskâvâ kak tâkavo netu .

*LI2:xacelâs´ by , kanešnâ , da +...

*LI2:tokâ v školê (.) prýpâdajut .

*LI2:i to (.) skokâ tam ?

*LI2:adzin urok v nedzelju (.) bêlaruskâvâ jêzyka .

@New Episode

*LI2:nu , étâ (.) značýt +/.

@New Episode

*INT:nu , isxadzja iz étâvâ , i isxadzja iz étâvâ , vot kakojê buduš´č´ýjê možýt byc´ u bêlaruskâvâ jêzyka ?

*INT:kakim jevo možnâ predstavêc´ ?

*LI2:isxadzja iz étâvâ vsevo ?

*LI2:hljadzê (.) v buduščýjê , isxadzja is sevodnêšnêvâ dnja , vsë-taki dumâjêccý , što , navernâ , vsë-taki (.) vymrâ vsë bêlaruskâjê .

*LI2:ne verýccý , što što-tâ astanêccý .

*LI2:pâtamu šta isxadzja is sevodnêšnêvâ dnja , vsë âtmirajê , vsë vymirajê .

*LI2:ničë ne budzê .

*OT1:+< étâ u nas , a jes´ takijê dzjaréúnê , što tam i mâladyjê ljudzê +/.

*LI2:+< mamâ , étâ ne tokâ u nas .

*LI2:neâ .

@New Episode

*LI2:nu , mamâ , pa cêlivizâru možnâ pâkazac´ vsë što uhodnâ , mamâ .

@New Episode

*LI2:nu i što cijé étâ pâkazalê ?

*LI2:étâ v rasijê .

*LI2:nu što ty hâvaryš ?

*LI2:nu , étâ v rasijê .

*LI2:ja samâ vidzêlâ étu pêrédaču , étâ v rasijê .

*LI2:byúšý vajenny (.) vzjal kusok zemli i pajexâl u dzeréúnju .

*LI2:i tam (.) dal ljudzêm rabotu , ščas razvël svênafermu tožý .

*LI2:étâ v rasijê .

*OT1:i u nas je takijê .

*LI2:nu , jesc´ , mamâ , <no étâ>[_/] no étâ jêdzinicy , pânimajêš , jêdzinicy .

*LI2:dažý isxadzja is tavo slučýjê +...

*LI2:vot vzjac´ slučýj étât s [_////] z persname .

*LI2:nu i što ?

*LI2:čévo on v svajej žyznê dabilsê kak fermêr ?

*LI2:paka nêčévo .

*LI2:i jemu skorâ vot étâ vsë nâdajest , i on vsë étâ brosêt .

*LI2:on nêčevo ne dabiúsê v svajej žyznê , nêčyvo .

*LI2:nêčévo on tam +...

*LI2:on ni nažyúsê na étâj zemle , on ni râzbâhaceú at étâj zemli , on nêčévo takovâ +...

*LI2:nu netu [_/] netu u nevo nêčévo tavo , čem by on moh , kak hâvaryccý +...

*LI2:vot kak bêlarus vot skazac´ +"/.

*LI2:+" vot ja bêlarus , vot ja zdzes´ abžyúsê , vot ja zdzes´ (.) dom pastrojêú , dzicej vyrâscêú .

*LI2:<nu što>[_/] nu što ?

*OT1:+< nu , jon jaščé ničohâ +...

*OT1:a persname ?

*OT1:a ú persname to úsë xârašo .

*LI2:a ú persname biznés prostâ .

*LI2:étâ [_/] étâ ja ne ščytaju , što étâ prostâ vot kak on bêlarus , zažytâčny bêlarus .

*LI2:vot .

*LI2:étâ , persname prostâ biznésmén , i úsë .

*LI2:jon prostâ strojêc´ +...

*LI2:jon prostâ našol svaju vot (.) kakuju-tâ vot +...

*LI2:sceržýn´ biznésâ , možnâ skazac´ .

*INT:kuda možnâ dzen´hiê vlažyc´ .

*LI2:kuda možnâ vlažývâc´ dzen´hê , at ix što-tâ imec´ .

*LI2:a ja étâ ni imeju v vidu , étâ , što vot étâ vot bêlarus .

*LI2:a ja vot imeju +...

*LI2:vot dzejsc´vicêl´nâ to , što vot [_/] vot čêlavek radziúsê , vot čêlavek vyrâs tut , vot čêlavek (.) pastrojêú svajo xazjajstvâ zdzes´ .

*LI2:on , kak hâvaryccý , zdzes´ što-tâ načýl prâizvadzic´ .

*LI2:i at čevo by vsem bêlarusâm dzesc´vicêl´nâ vot +...

*LI2:kak vot étât râsianên , jon dal rabotu , kak hâvaryccý .

*LI2:a persname , on dažý ne možýt dac´ svajim , vot étâ , na zemle +...

*LI2:étâ on sam rabotâjê , on [_/] on [_//] z javo sem patoú sxodzêc´ , a on at étâvâ nêčévo ni imejê .

*LI2:on patom ne možý dažý +...

*LI2:zerno étâ vyrâščýnâ , on ne možý dažý zbyc´ jevo , možnâ skazac´ .

*LI2:on prostâ kak by sam [_/] sam +/.

*OT1:nu čo@w ?

*OT1:zbyc´ jon možý .

*LI2:za kapejkê .

*LI2:nu kak by vot , nu , netu [_/] netu +...

*LI2:vot kak by +...

*LI2:ja xacelâ skazac´ , što netu u nevo at tavo , što vot on vlažývâjê +...

*LI2:nu , at étâvâ atdačý ému netu nêkakoj .

*LI2:i netu tavo , štob vot bêlarus´ at étâvâ vot kak by râzvivalâs´ , râzrastalâs´ i prâcvetalâ .

*LI2:net , nâbarot , vot étâ vot stajit na adnom mescê , mërtvym [_/] mërtvym , kak hâvaryccý , hruzâm .

*LI2:i ano patom +...

*LI2:čýlavek , vot étâ vot u nevo kak by praxojêt , vot étâ paryú , rvenêjê vot étâ vot k rabocê , ka vsemu étâmu .

*LI2:u nevo vot étâ vsë praxodzêt , i u nevo âpuskajêuccý rukê .

*LI2:i v itohê étâ vsë (.) lažyccý mërtvym kamnêm na dno .

*LI2:i vsë .

*LI2:i patom (.) što ?

*LI2:v itâhe nêčévo .

*LI2:apjac´ žé zabrasyvâjêccý étâ úsja i fermâ , i écê palja , i vsë zârasce bur´´janom .

*LI2:pâtamu ša čêlavek prostâ ne v silâx , jamu netu pomâščý , netu vot (.) pomâščê , netu nêatkudâ .

*LI2:pâtamu šta +...

*LI2:ja ščytaju tak , što vot jeslê b vot jon zdzes´ pastrojêú , zdzes´ (.) što-tâ râzvivalâs´ +...

*LI2:štob ljudzê jemu pâmahalê , prýsâjêdzinjalês´ , štob dzesc´vicêl´nâ vot raslo [_//] rasla étâ dzeréúnê .

*LI2:vot , dapuscêm , pryjexâl adzin čêlavek v dzeréúnju , vot kak toj , ty hâvaryš , persname , nabraú zemli , i úsë .

*LI2:šob ljudzê k nemu šli rabotâc´ , štob étâ úsë , kak hâvaryccý , vot pašlo , pašlo , pašlo , râzrastalâs´ , râzvivalâs´ .

*LI2:a étâ pâlučajêccý , što on adzin , b´´joccý kak rybâ ab lëd .

*LI2:a v itohê vsë étâ u nevo +...

*LI2:prâpadajê ves´ azart , i vsë .

*LI2:vot i úsë .

@New Episode

*LI2:smačnâ jescê , huljac´ , da +...

@End

(Stand: 09.06.2021)