int_sl_3

Zum nächsten Gespräch

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	INT Interviewer, LI3 Migrant
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
@ID:	brms|int|LI3|52;|female|Informant||Migrant|higher||
*INT:	tak , nu , v nač´alê našývâ intérv´´ju ja by vas pâprasilâ predstavêc´ , što vy pišýcê knigu a sebe .
*INT:	i vot što by vy râskazalê v étâj kingê ?
*INT:	možnâ raskazyvâc´ vsë , što ugodnâ , vsë , što svjazânâ s vamê .
*LI3:	oj , nu , taki vaprosy , dažý i ne znaju .
*INT:	možýcê nač´ac´ s tavo tam , gdze radzilês´ .
*LI3:	+< z dzectvâ , da ?
*LI3:	možnâ z dzectvâ ?
*LI3:	dzectvâ bylâ takojê incerésnâjê , svâjêabraznâjê , možnâ skazac´ .
*LI3:	xoc´ i rasla v vëskê , vozlê kazlovš´čêny , étâ dzjatlâúskê rajon +...
*LI3:	kazlovš´čênskêj byl sel´skêj savet , dzerevnê samojlâvš´čênâ .
*LI3:	no izbalâvânâ byla v dzectvê , da , vot takajê sama pa sibe .
*LI3:	pâtamu šta (.) sem´ja byla davol´nâ takajê zažytâč´nâjê .
*LI3:	bylê dzed i babuškâ , s namê žylê .
*LI3:	rabotâc´ minja ni xacelê zâstavljac´ .
*LI3:	byla malajê izbalâvânâ .
*LI3:	ja râskažu , adzin njuans kakoj (.) byl , prâjêzašol sa mnoj v dzectvê .
*LI3:	nu , takajê vot , navernâ , očên´ abš´čicêl´nâjê byla z dzectvâ .
*LI3:	paka vsju vësku ni âbbjahu , značêt , mamâ ni dâzavëcâ tam minja , i ni daklikâccý .
*LI3:	i vot pomnju , bylâ ta letâ +...
*LI3:	étâ ž ciper´ užé vsë kupljajut zimoj zimnêjê , letâm letnêjê .
*LI3:	a tada ž byla , kak pâluč´ajêccý .
*LI3:	i ja pomnju +...
*LI3:	nu , naérnâ , ješ´čë da školy , kanešnâ .
*LI3:	hâvaryt , pryjexâlê ani s bazarâ .
*LI3:	a v slonêm jezdzêlê ani užé na bazar .
*LI3:	tam prâdadut što-nibudz´ , skacinu jakuju ci što .
*LI3:	i užé mne prývezli šapku zimnjuju .
*LI3:	zimnê , ja pomnju , mutonâvâ .
*LI3:	ja tada ni znalâ , što étâ , muton , zajêc tam ci krolêk , ci što .
*LI3:	i , étâ samâjê , prývezli šapku mutonâvujê .
*LI3:	ja ž étâj žaroju jejo pad borâdu zavjazâlâ i pa étâj vëskê .
*LI3:	a sama kudrjavâjê-kudrjavâjê byla , vot takajê belâjê .
*LI3:	vot étâ ž âbsaljutnâ nâtural´nâ vsë .
*INT:	da ?
*LI3:	u cebja tožý , navernâ , nâtural´nâ ?
*INT:	net , étâ u minja krašýnyjê .
*LI3:	da ?
*LI3:	nu i vot , étâ samâjê , i pa étâj vëskê +...
*LI3:	zapomnêlâ nastol´kâ jarkâ .
*LI3:	i gâvaryt +"/.
*LI3:	+" nu , užé persname persname pabehlâ .
*LI3:	+" vsë , užé , značýt , abnovkâ u nejo .
*LI3:	vot .
*LI3:	a takoj ješčé jarkêj mament byl tožý xx , užé k pasxê .
*LI3:	étâ ž âbezacêl´nâ nam pâkupalê hol´fêkê novên´kêjê , sukenâč´ku tam vot užé .
*INT:	+< kak padarkê , da ?
*LI3:	kak padarkê .
*LI3:	étâ strohâ , âbezacêl´nâ bylâ .
*LI3:	i pomnju , pasxâ bylâ takajê cëplâjê , i mamâ plac´jê +...
*LI3:	a vsë ž na vyrâst bylâ .
*LI3:	možýt , mne ješčé (.) čérýž try hodâ jevo âdzevac´ nadâ bylâ .
*LI3:	ja jevo adzelâ , na zabor zalezlâ .
*LI3:	kanešnâ , étym , spadnicâj zacépêlâsê i višu .
*LI3:	slezlâ , prýxažu damoj i vsë perýdêm i perýdêm perýd étâj mamâj .
*LI3:	ana +"/.
*LI3:	+" dzeúkâ , pakazyvâj jubku .
*LI3:	ja hâvarju +"/.
*LI3:	+" ne , ne pâkažu .
*LI3:	+" pakazyvâj jubku !
*LI3:	hâvarju +"/.
*LI3:	+" mamâ +...
*LI3:	+" ty dze užé +...
*LI3:	ja hâvarju +"/.
*LI3:	+" ja , paverêš , ja idu , a jano samo trés´-trés´ , trés´-trés´ .
*INT:	vydumâlê , da ?
*LI3:	nu , vot takajê vydumš´čêcý .
*LI3:	nu [_/] nu , v obš´čêm ta , dzectvâ xarošýjê bylâ .
*LI3:	patom školâ nâčalas´ , da školy nadâ bylâ ici kilametrâ četyrê (.) peškom .
*LI3:	i samuju pervuju školu , étâ my , dzecê +...
*LI3:	i sneh , i sljakâc´ v zimu , to ješ´čë tam dze-nibudz´ dzed vpêredzi idze , nam pratopčê darožku .
*LI3:	a tak vot peškom i xadzilâ v školu .
*LI3:	v školu , va-pervyx , pašla ranâ .
*LI3:	takajê užé udalâjê byla .
*LI3:	brat pašol +...
*LI3:	na četyrê hodâ menja staršý , da .
*LI3:	i vse ž tada xadzilê tol´kâ s semi let .
*LI3:	i vot užé tam nekê xlopêc z dzerevnê šol .
*LI3:	i mne nadâ bylâ užé ždac´ pêreryvâ .
*LI3:	a mne tak xacelâs´ s nim pajci , što +...
*LI3:	kab užé z jim v školê učiccý .
*LI3:	i menja vzjala učicêl´nêcâ .
*LI3:	a pâtamu šta znalâ staršývâ bratâ .
*LI3:	ana vypuscêlâ jevo , a menja užé nâbiralâ v nač´al´nyjê klasy .
*LI3:	i mamâ pâprasilâ .
*LI3:	ana hâvaryt +"/.
*LI3:	+" nu davaj , xaj užé xoc´ bez zapêsê pâsidzit étâ tvaja vydrâ .
*LI3:	+" i hâvaryt ["-"] užé budzêm bačýc´ .
*LI3:	i ja pašla vmestâ semi vabščé v šésc´ .
*LI3:	tada ab étâm i rečê ne bylâ , da .
*LI3:	pašla v šés´ let .
*LI3:	nu , a tak vot polhodâ (.) ani zapisyvâlê menja v žurnal .
*LI3:	nu , navernâ , spasobnâjê byla .
*LI3:	i tak , karočê , vot zakončêlâ školu .
*LI3:	i vot nâčinajêccý pâstuplenêjê .
*LI3:	nu , v obš´čêm ta , v školê takix jarkêx mamentâv ja dažý +...
*LI3:	nu , ani takijê vse jarkêjê , navernâ , budzêm tak hâvaric´ .
*INT:	nu xoc´ što-nibudz´ .
*LI3:	+< ljubov´ .
*INT:	vot pra ljubov´ i râskažycê , étâ vsegda inceresnâ .
*LI3:	+< vot i pra ljubov´ +...
*LI3:	étâ takajê byla ljubov´ z dzevjatâvâ +...
*LI3:	dažý , navernâ , v vas´mom klasê .
*LI3:	âdnaklasnêk .
*LI3:	i sidzeú vot tak za mnoju .
*LI3:	v zatylâk , možnâ skazac´ , dyšal , i ja nikak na nevo +...
*LI3:	bo tam nravêlsê vot dze-tâ xto-tâ s druhoj stârany .
*LI3:	i vot pâlučilâs´ tak , što vêčêra užé écê škol´nyjê +...
*LI3:	nač´âlê my užé (.) prâvažaccý , vstreč´accý , nač´âlês´ padkolkê .
*LI3:	neštâ užé i stydnâ stalâ , vrodzê kak étâ +...
*LI3:	a patom dumâju +"/.
*LI3:	+" da pašlo ano vsë v banju !
*LI3:	+" mne pryjatnâ s écêm čýlavekâm , da i vsë .
*LI3:	nu , vot tak vot bylâ .
*INT:	a kak étâ vy na nevo vnimanêjê âbracilê ?
*LI3:	on sam , na vêčerax v školê .
*LI3:	i vsë .
*LI3:	tol´kâ muzykâ zajhrajêt +...
*LI3:	a tada ž ješ´čë vremê bylâ (.) âbadzinskâvâ .
*LI3:	étâ <écê hlaza naprocêv , kâlêjdaskop ahnej>["] +...
*LI3:	i vot (.) tam val´s žé tâncévalê .
*LI3:	étâ ž ne prostâ écêx buhê-vuhê .
*LI3:	i vot on prýhlasit menja .
*LI3:	takoj mal´čêk byl tožý spasobnyj .
*LI3:	i vot étât pervyj tanêc , i my +...
*LI3:	na otmâx étâ ruka , i pa vsemu zalu .
*LI3:	i užé za namê +...
*LI3:	strohâ v formâx xadzilê v školu , kstacê , na vêčera škol´nyjê .
*LI3:	tak vo što ja utvarylâ , ja pajexâlâ +...
*LI3:	a , i vot pâstuplenêjê .
*LI3:	nu , ladnâ , étâ ljubov´ užé ljubov´ju , vstreč´alês´ , vstreč´alês´ +...
*LI3:	i pâstupac´ .
*LI3:	ja xacelâ pâstupac´ na filolâhâ .
*LI3:	očên´ xârašo bylâ u menja , v obš´čêm , tada s fêlalohêjêj .
*LI3:	i tam učicêl´nêcâ takajê u nas zâmeč´acêl´nâjê .
*LI3:	vot persname persname , cartstvâ jej nebesnâjê .
*LI3:	i ja kak by +...
*LI3:	a kahda užé (.) nač´âlê uznavac´ tam , pastupêš , ni pastupêš , minja takoj strax âdalel .
*LI3:	âdzinakâvy ékzamêny možnâ bylâ zdavat´ na bêblêaceč´ny fâkul´cet i možnâ na fêlalohêju .
*LI3:	étâ anhlijskê jazyk byl , istorêjê , sâčinenêjê i usnâ (.) jazyk i lêcêraturâ byla .
*LI3:	+" oj dumâju ["-"] ne , ja navernâ +...
*LI3:	mamê ničë@w +...
*LI3:	a mamâ maja , kstacê , bêblêacekâr .
*LI3:	prârabotâlâ vsju žys´ v kazlovš´čênê v bêblêacekê .
*LI3:	i , možý , ja tam kalja jaje vo tak vot poslê školy dze-tâ tam +...
*LI3:	nu , ne znaju što .
*LI3:	kahda ja pajexâlâ i âb´´javilâ , što pajedu ni +...
*LI3:	a tahda byl (.) minskê inscitut imênê hor´kâvâ .
*LI3:	patom vot on užé pêrêjêmênavalsê .
*LI3:	ja ne znaju , kak on š´č´as , vot étât , na ploš´č´adzi nêzavisê…@k [_///] dze pravicêl´stvâ .
*LI3:	kak étât ?
*INT:	maksimâ tankâ , pêdâgagičêskêj .
*LI3:	+< tankâ .
*LI3:	a étâ byl hor´kâvâ , da .
*LI3:	i tam étât , i bêblêaceč´nyj byl fâkul´cet , i étât , i fêlâlahičêskêj .
*LI3:	ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" mamâ , ja pajedu na bêblêaceč´nyj .
*LI3:	+" ty zdurélâ ?
*LI3:	+" jakajê bêblêacekâr s´ cebja ?
*LI3:	+" ty ž tam ni úsjadziš , cibe ž nadâ abšč´accý .
*LI3:	ja hâvarju +"/.
*LI3:	+" da vot tak i budu abš´č´accý .
*LI3:	fakt to , što ja prijexâlâ tuda .
*LI3:	i prijexâlâ +...
*LI3:	v âbš´čežycêjê bac´kâ zakinuú mjane (.) i skazaú +"/.
*LI3:	+" usë , ja pajexâú na rabotu .
*LI3:	ja v to âbš´čežycêjê prišla , nedzê menja pâselilê .
*LI3:	tut paru dnej ékzamêny .
*INT:	étâ dlja vstupicêl´nyx , da ?
*LI3:	+< da , étâ dlja vstupicêl´nyx .
*LI3:	étâ bylâ +...
*LI3:	kak žé ž étâ vulêcâ nâzyvalâs´ ?
*LI3:	na ârcêlirystâv byla , ulêcâ , âbš´čežycêjê našý .
*LI3:	zašla v taje âbš´čéžycêjê , plačju .
*LI3:	bac´kâ čêmadan kinuú , étyjê , valizkâ takajê byla na polstala .
*LI3:	havorâ +"/.
*LI3:	+" što ž ty tut budzêš dzelâc´ ?
*LI3:	nu i vsë .
*LI3:	i , karočê , nâč´alis´ ékzamêny .
*LI3:	pašla (.) pâstupac´ .
*LI3:	pervy ékzamên , nastol´kâ râvâlnavalâs´ , zdac´ zdala .
*LI3:	a inastranny , tak vabščé mne skazalê +"/.
*LI3:	+" jakuju ž vy školu kanč´alê ?
*LI3:	što takoj xarošýj jazyk vot byl .
*LI3:	u nas takoj byl učicêl´ (.) anhlijskâvâ , nu , at bohâ .
*LI3:	ja jevo i na sevodnê znaju .
*LI3:	ja sevodnê (.) tri klasâ pervyjê v šéstoj školê daju dzecêm rêpecitârstvâ .
*LI3:	vot tut vot .
*INT:	da ?
*LI3:	tak , na dobrâj asnovê , bez hrošýj , bez´ usjaho .
*LI3:	vot mne nravêccý .
*INT:	+< vot vidzêcê .
*LI3:	maji@w padruhê +...
*LI3:	vot ano astalâs´ nastol´kâ sil´nâ .
*INT:	vidzêcê , da , kak at učicêlê , da , zavisêt ?
*LI3:	da .
@New Episode
*LI3:	i vot ja tada +...
*LI3:	a , i vot vyšlâ s étâvâ ékzamênâ , râzvâlnavalâs´ .
*LI3:	a kuda ici , ne znaju .
*LI3:	hdze tojê âbš´čežycêjê ?
*LI3:	ja vsë paputâlâ .
*LI3:	toj minsk xx uverx , dâhary nahamê , i úsë stalâ +...
*LI3:	i ja , étâ samâé +...
*LI3:	dobrâ , nekê mêlêcýaner .
*LI3:	ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" hospâdzê , a kuda ici ?
*LI3:	+" a ulêcu hâvarju ["-"] ne pomnju .
*LI3:	+" vot ja vot , étâ , u inscitut pâstupaju , da .
*LI3:	hâvarit +"/.
*LI3:	+" nu , étâ , navernâ +...
*LI3:	a tam my kak-tâ peškom šli čerêz vakzal , čerêz žéleznuju darohu .
*LI3:	nu i on mne râskazaú .
*LI3:	pryšla damoj , plač´u .
*LI3:	a ni pisêm ni napišýš , pâtamu šta paka dajdut , pryjedzêš s étâvâ +...
*LI3:	ni cêlifonâ domâ , ničo .
*LI3:	sama pa sabe tam boútâlâsê pa tamu minsku .
*LI3:	kak xacelâs´ , tak i réšalâ .
*LI3:	nu , v obš´čêm ta , vsë pâlučilâs´ u menja .
*LI3:	vot .
*LI3:	i (.) kak by užé tam kakojê-tâ sâbesedâvânêjê , ja užé ne pomnju , bylâ .
*LI3:	i ani skazalê +"/.
*LI3:	+" nu , vot vy možýcê raš´čityvâc´ na pâstuplenêjê .
*LI3:	+" ty možýš raš´čityvâc´ , nu a ty tam pad vaprosâm .
*LI3:	i vsë .
*LI3:	i ja prýježaju damoj (.) s toj valiskâj , jak ja jaje cjanulâ .
*LI3:	a !
*LI3:	i prišla tuda na ékzamêny +...
*LI3:	mamâ +"/.
*LI3:	+" a što ž ty [_///] v čëm ty , dzicjatkâ , pajedzêš ?
*LI3:	ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" nu , ja ne znaju .
*LI3:	mamâ +"/.
*LI3:	+" nu , navernâ , davaj , étâ , v plac´jê škol´nâm .
*LI3:	u nas takijê karičnêvyjê bylê plac´jê s belên´kêmê vârâtnič´kamê , takijê pušystyjê .
*INT:	+< tak ja ješ´čë tožý v takom xadzilâ da četvërtâvâ klasâ .
*LI3:	da ?
*INT:	da .
*LI3:	i ja v étâm plac´jê karyčnêvâm , bant karyčnêvy , sama kudravâjê , xvost tam zavjazâny , i ja tak pryšla pâstupac´ v univer .
*LI3:	oj , v inscitut .
*LI3:	ja hâvaru , možý , any mjane pâškâdavalê ?
*LI3:	skazalê +"/.
*LI3:	+" nekâjê takajê zabitâjê .
*LI3:	+" na , užé nastavêm tabe tyx čétvërâk i picërâk , i pâstupaj .
*INT:	+< možnâ padumâc´ , sa školy srazu .
*LI3:	da , pânimajêš , nu vot (.) š´č´as vspâminajêm +...
*LI3:	maja doč´ hâvaryt +"/.
*LI3:	+" mamâ , kak u cibja mazhoú xvacilâ ?
*LI3:	ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" a xto minja âstanaúlêvâú ?
*LI3:	jedz´ vot da učisê .
*LI3:	nu i vsë .
*LI3:	i , karočê , ja pâstupilâ .
*LI3:	a , i pryjexâlâ , mamâ dojêc´ karovu .
*LI3:	a užé ž do étâvâ vyzâvâ tam dze-tâ +...
*LI3:	nu , dze-tâ +...
*LI3:	kak i ščas , k paslednêm čislâm avhustâ .
*LI3:	i vsë pâč´tal´jonku étu vyhljadyvâju , vyhljadyvâju .
*LI3:	idze +"/.
*LI3:	+" persname , tancuj !
*LI3:	čitaju +"/.
*LI3:	+" vy začislêny .
*LI3:	prýbjahaju v toj saraj da macêrý , hâvaru +"/.
*LI3:	+" mamâ , ja pâstupilâ !
*LI3:	a ana +"/.
*LI3:	+" oj , lepêj by ty ni pâstupilâ !
*LI3:	+" našla mne spêcyal´nâs´ , étâ večnâ i hrošý malyjê placêt , étâ +...
*LI3:	+" što étâ za rabotâ ?
*LI3:	nu i vsë .
*LI3:	i tut ja pajexâlâ .
*LI3:	i tut +...
*LI3:	a mal´čêk , s katorym vstreč´alâs´ , on ni pâstupil .
*INT:	étâ vot katory za vamê sidzel , da ?
*LI3:	+< da , katory za mnoj sidzel .
*LI3:	katory u nas +...
*LI3:	nu , dze-tâ hod da četyrnâccýcê âtnašénêjê +...
*LI3:	i ja +...
*LI3:	a on ne pâstupil .
*INT:	a kuda on pâstupal ?
*LI3:	on pâstupal , pa-momu@w , v horêckuju sel´xozâkâdzêmâju .
*LI3:	ja užé š´č´as vot ne vspomnju .
*LI3:	i on ne pâstupiú , pašoú patom na pâdhâtavicêl´nyjê v horêckuju .
*LI3:	tada tožý étâ vsë prâkcêkavalâs´ .
*LI3:	cély hod zânimalês´ .
*LI3:	i my tak pêrêadzičêskê s nim vstreč´alês´ .
*LI3:	pâtamu što žylê v adnom mescê , nu , ljubov´ [_////] ljuboú byla .
*LI3:	on patom uzjaú mjane i kinuú .
*LI3:	ja takajê rastrojênâ byla .
*LI3:	da !
*LI3:	on pašol v armêju .
*LI3:	v armêjê jevo kâmêsavalê .
*LI3:	on +...
*LI3:	tam što-tâ (.) neš´č´asny sluč´âj +...
*LI3:	étâ ja užé byla na vtarom kursê .
*LI3:	i vot zimoj prýježaju damoj , on menja vstréčajêt .
*LI3:	ja pomnju tak , kak š´č´as étâ .
*LI3:	xrapâmê takajê darohâ bylâ .
*LI3:	étâ ni maroz , ni snehâ mnohâ bylâ , takajê +...
*LI3:	vot takajê .
*LI3:	nu , pânimajêš , što takojê xrapy ["] ?
*LI3:	nu takajê , uxaby takijê vot , zamëršýjê zemlja .
*LI3:	étâ bylâ zimnêjê sesêjê .
*LI3:	on menja vstreč´ajêt .
*LI3:	a tada (.) takijê , nu , bac´ki bahatyjê ú jaho byli , užé byla mašynâ .
*LI3:	i on menja na mašynê vstreč´ajêt i veze daxaty .
*LI3:	ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" tak pašli zajdzëm .
*LI3:	a on hâvaryt +"/.
*LI3:	+" ne , ja zajdu utrâm .
*LI3:	+" nu dumâju ["-"] ladnâ .
*LI3:	a utrâm +...
*LI3:	a , zašla damoj , a mamâ +"/.
*LI3:	+" dač´uškâ , a persname cibe pišý ?
*LI3:	hâvaru +"/.
*LI3:	+" pišý i vstréčaú , i ničohâ ne skazaú .
*LI3:	ja hâvaru , i ana davaj plakâc´ .
*LI3:	a pra naš étât raman tam , nu , užé znalê .
*LI3:	raméâ i dzul´jetâ , tam užé étâ vsë svecilâs´ .
*INT:	+< nu tak i stol´kâ vremênê , cem bolêjê .
*LI3:	a on mne +...
*LI3:	a ana hâvarit +"/.
*LI3:	+" dak jon tut užé s âpcekarkâj vstreč´ajêccý .
*LI3:	ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" jak apcekâr´kâ ?
*LI3:	a prislalê dzevâč´ku , i on , v obš´čêm ta +/.
*INT:	pa râsprêdzelenêju kakajê-tâ ?
*LI3:	da , da , pa râsprýdzelenêju .
*LI3:	i ana , karočê +...
*LI3:	pašli na tancý , a ja tam .
*LI3:	on vrodzê mne i pišýt , i zaxodzêt +...
*LI3:	no patom užé , navernâ , užé étâ stalâ vyjavljaccý .
*LI3:	i on utrâm pryxodzêt i hâvaryt +"/.
*LI3:	+" ja ne mahu mol ["-"] abmanyvâc´ , nam nadâ rastaccý .
*LI3:	+" étâ ne značêt , što ja uxažu na vseda , ja , navernâ , vernus´ ješ´čë .
*INT:	narmal´nâ !
*LI3:	da .
*LI3:	nu , vot tak vot , pânimajêš ?
*INT:	mâladzec !
*LI3:	i étâ byl kašmar .
*LI3:	a u menja zimnêjê sesêjê +...
*LI3:	i u menja bylâ takajê iscerýkâ .
*LI3:	kazalâs´ , zemlja ušla iz-pâd noh .
*LI3:	étâ junâsc´ , étâ daverýjê , étâ +...
*LI3:	kak sebja vzroslâj kakoj-tâ prýdstavljajêš +/.
*INT:	+< predacêl´stvâ kakojê-tâ užé .
*LI3:	da , prédacêl´stvâ .
*LI3:	i étâ sesêjê užé mne ne učiccý .
*LI3:	a on tuda ka mne v inscitut prýježal , i vse jevo znalê .
*LI3:	i tut ja užé ni uč´u .
*LI3:	i jexâc´ v minsk mamâ menja užé ne puskajê .
*LI3:	+" dač´uškâ , xoc´ hlidzi +...
*LI3:	+" nu [_/] nu xalerâ jaho bjary !
*LI3:	+" nu , tak užé +...
*LI3:	+" nu , tak byvajet .
*LI3:	prýježaju tuda , devčënkê v hrupê +"/.
*LI3:	+" što slučilâs´ ?
*LI3:	a vabš´če pa naturê očên´ takajê abš´čicêl´nâjê .
*LI3:	nu , navernâ , dažý pâzicivnâjê , dažý mahu tak skazac´ pra sebja .
*INT:	+< <nu da>[_/] nu da , vidnâ , nu .
*LI3:	i , étâ samâjê , i ani +"/.
*LI3:	+" što nârabilâsê ?
*INT:	+< ne unyvajuš´č´ýjê .
*LI3:	oj , ciper unyvajuš´č´ýjê .
*LI3:	vsë , ciper´ užé ne ta , étâ tahda byla .
*LI3:	i ana +"/.
*LI3:	+" a što slučilâs´ ?
*LI3:	i ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" nu , tak vot , persname kinuú .
*LI3:	+" ax ty , skacinâ !
*LI3:	+" najdzëm my tabe druhovâ .
*LI3:	i ja plač´u , a ici na ékzamên , âbsaljutnâ nulevajê .
*LI3:	i užé dzevâč´kê +...
*LI3:	abyč´nâ srédzi pervyx tam +...
*LI3:	znaju , ne znaju , no ne stajalâ nêkada pad dver´ju .
*LI3:	i dzevčënkê patom +...
*LI3:	starâstâ takajê xarošýjê , persname persname , byla .
*LI3:	ana hâvarit +"/.
*LI3:	+" znajêš što , persname , davaj my s taboj zajdzëm , ja râskažu .
*LI3:	+" nu , žalkâ +...
*LI3:	hâvaryt +".
*LI3:	a tada ž scipendzêjê , étâ ž bylâ vsë .
*LI3:	ja na nejo , v princýpê , i žyla .
*INT:	+< tak a š´č´as tožý , da .
*LI3:	sorâk pjac´ rublej pavyšýnâ .
*LI3:	u menja sorâk byla , sorâk pjac´ byla pavyšýnâ .
*LI3:	i my zaxodzêm , i ana hâvaryt +...
*LI3:	a prédmet byl biblêahrafêâ .
*LI3:	i očên´ ana , kažýccý , kak by vot lëhkâ .
*LI3:	a étâ nadâ klâsêfikacýju knihê polnâsc´ju sazdac´ .
*LI3:	vy étât ni prâxadzilê prédmet ?
*LI3:	takovâ u vas ne byvajêt , da ?
*LI3:	a , étâ samâjê , i ana hâvarit +"/.
*LI3:	+" pažalustâ +...
*LI3:	mužčinâ byl prýpâdavacêl´ .
*LI3:	+" nu dajcê xoc´ trojku , ana ničë@w ne atvecêt .
*LI3:	+" nu davaj xoc´ troxê tam pâhanjaju cibja .
*LI3:	nu , neštâ tam dlja priličêjê .
*LI3:	nu , v obš´čêm ta , v takoj čýlaveč´nyk +...
*LI3:	a ana jemu tam pač´li maju istorêju ne râskazalâ , što ja +...
*LI3:	tam ljubov´ , trahedzêjê +...
*LI3:	nu i , karočê , neštâ ja vykârâbkâlâs´ .
*LI3:	nu , vot i vsë .
@New Episode
*LI3:	i tam nâč´alis dlja menja patom +...
*LI3:	užé takajê žyzn´ očên´ +...
*LI3:	kak skazac´ ?
*LI3:	nu , nêincerésnâjê stalâ dlja menja .
*LI3:	ja jevo kak (.) pâceralâ , što-tâ u minja ni daverêjê , mne ni radâscê .
*LI3:	mne i damoj jexât´ ne xočýccý , i vstreč´accý ni_s_kem ni xočýccý .
*LI3:	a xacja asobâ kak-tâ tam i ne bylâ +...
*LI3:	fâkul´cet žénskê , babfak ["] my vsë nâzyvalê jevo .
*INT:	+< to žé samâjê i u nas , da , da .
*LI3:	babfâk , ni bibfak .
*LI3:	nu i vsë .
*LI3:	karočê , tak ja i zakončêlâ .
*LI3:	a , vot ješ´čo inceresnâ v majej sudzbe takoj mament .
*LI3:	my ž pâstupalê , ja hâvaru , vot +...
*LI3:	ja kak skazalâ , bêblêaceč´ny fâkul´cet , étâ bylâ (.) hor´kâvâ , da , inscitut hor´kâvâ .
*LI3:	a (.) na četvërtâm kursê užé pastrojêlê inscitut kul´tury .
*LI3:	i nas vsex tuda družnên´kâ .
*LI3:	oj , nu tam étâ bylâ užé +...
*LI3:	zaly , étâ bylâ +...
*LI3:	écê , dlja lekcýj takijê zaly , takijê zdarovyjê .
*LI3:	nu vabš´če .
*LI3:	a prêpâdavacêlê incerésnyjê .
*LI3:	tam užé patom nač´âlê i cêatralâú âb´jêdzinjac´ .
*LI3:	i my užé tam troxê aperylêsê , užé nekêjê xlopcy stalê pâjaúljaccý .
*LI3:	da , užé takijê vêsjalejšýjê .
*INT:	užé vêselejê .
*LI3:	da .
*LI3:	nu i vot +...
*LI3:	i zakončêlâ .
*LI3:	pâdnapisânâ v dziplomê , pâstupilâ v inscitut , da , pêdâhahičêskê , bêblêaceč´ny fâkul´cet , a zakončêlâ užé inscitut kul´tury , bêblêaceč´ny fâkul´cet .
*LI3:	nu i vot , étâ samâjê , râsprýdzelenêjê dal´šý .
*LI3:	padruhâ ú minja byla , oj , tožý , étâ atpad baški .
*LI3:	karočê , ana , étâ samâjê , ana byla s (.) mâhilëvskâj oblâscê .
*LI3:	persname takajê , persname .
*LI3:	a ja s (.) hrodnênskâj , da .
*LI3:	nu , ana takajê +...
*LI3:	ja užé vrodzê kak takajê vot (.) pravornâjê , a ana ješ´čë kručê menja .
*LI3:	va-pervyx , očên´ kantaktnâjê .
*LI3:	i , navernâ , ja nastol´kâ jej blâhadarnâ .
*LI3:	s č´ustvtâm jumârâ , s č´ustvtâm vkusâ .
*LI3:	i vot étâ privilâ ana mne .
*LI3:	ano va mne , možýt , hdze-tâ zadatkê i byli .
*LI3:	ja vot tak vot , patom vot +...
*LI3:	persname dažý , svajej dočêrê , ciper´ raskazyvâju .
*LI3:	hâvar´u +"/.
*LI3:	+" dač´uškâ , i mamâ +...
*LI3:	ana vot i š´č´as +...
*LI3:	što-tâ kupic´ (.) dažý tam , pa cêlefonu +...
*LI3:	ja jejo vižu v étâj veš´čê i hâvaru +"/.
*LI3:	+" ana cibe ne pâdajdzët .
*LI3:	ana hâvaryt +"/.
*LI3:	+" mne druhoj +...
*LI3:	+" ni padruhê mne ne nadâ , ni mužčinâ , štoby vot rjadâm stajal .
*LI3:	vot majo mnenêjê dlja nejo očên´ važnâ .
*INT:	aha , zdorâvâ .
*LI3:	nu i vot étâ persname , adzel´ny takoj vapros .
*LI3:	značêt , pervy kurs ja žyla u cëtkê v minskê .
*LI3:	znalâ tol´kâ adzin maršrut , trynaccýty .
*LI3:	étâ kuda-tâ tuda šol on na praspekt puškênâ .
*LI3:	i ne daj boh ja na tom tra@k ne pryjedu , vsë užé .
*LI3:	+" bac´kê pâzvanju !
*LI3:	+" zâbiraj svajo salâ , jajcý , jed´ daxaty , i ne budu ja za taboj tut hlidzec´ !
*LI3:	nu nêkuda +...
*LI3:	ja vabščé tavo minskâ bajalâs´ .
*LI3:	nu užé pasla v âbš´čežycêjê , nu , tam-tâ užé troškê vêselej .
*INT:	+< nu da .
*LI3:	i tam vot my s persname +...
*LI3:	a pâselilâs´ s četvërtym kursâm .
*LI3:	ja vtaroj , a étâ s četvërtym .
*LI3:	i ani +...
*LI3:	dlja menja bylâ samâjê strašnâjê , étâ hatovêc´ jesc´ .
*LI3:	va-pervyx , ja skazalâ pânač´alu , što ja byla izbalâvânâ v dzectvê .
*LI3:	mamâ v červonuju peč´ pâzâpixalâ , babâ za š´čëkê jedy mne nâpixalâ , i ja rasla +/.
*INT:	i vsë .
*LI3:	+, vot takim , nu , vot takim , navernâ , cvetoč´kâm .
*LI3:	a ani tam (.) borš´č´ varêt , neku selëdku pad šubâj .
*LI3:	ja tada pervy raz znalâ [_//] uznalâ , što takojê selëdkâ pad šubâj .
*LI3:	i étâ , i jany vsë étâ hatovêt , a ja étâvâ +...
*LI3:	i nedzelju adna hatovêt , i pervâ , vtarojê , trécêjê .
*LI3:	répâ vot takajê vyrâslâ , sama užé ni_va_što ne vlezaju .
*LI3:	pajexâlâ xudajê +...
*LI3:	i vot maja očêrêdz´ hatovêt´ .
*LI3:	ja užé ne dumâju ni pra lekcýjê , ja na lekcýjêx sâstavljaju menju , što mne kupic´ i kak étâ +/.
*INT:	a vy pa očêrêdzê tak vot gatovêlê , pa nidzelêm ?
*LI3:	+< pa očêrêdzê , prêdstavljajêš ?
*INT:	na vsex , da ?
*LI3:	da .
*LI3:	nacêt , nas pjac´ čêlavek žyla v komnâcê +/.
*INT:	+< s uma sajci !
*INT:	božý moj !
*LI3:	+, i na vsex étâ hatovêc´ .
@New Episode
*LI3:	céluju nedzelju .
*LI3:	i ješčo štob ne pâvtarjalâs´ .
*LI3:	i vse izvraš´č´alês´ .
*LI3:	božý , nu mne étâ užé byú kanec .
*LI3:	i vsë , hatovlju , ani burč´at .
*LI3:	pasudu pamoju , ne tak pamoju .
*LI3:	vsë +"/.
*LI3:	+" bur-bur-bur .
*LI3:	i tut vot , hâvaru , persname étâ maja hâvaryt +"/.
*LI3:	+" znajêš što , persname , kidaj ty étât svaji@w četvërtyj kurs .
*LI3:	+" ani užé izdzevajuccý nad taboj .
*LI3:	a ja +...
*LI3:	a nam +...
*LI3:	možý , my dze pajdzëm , pêražka s´´jedzim tavo +/.
*INT:	i xvacêt .
*LI3:	a poslê scipendzêjê , kstacê , v ce vrýmena vy vsehda xadzilê +...
*LI3:	byla takojê kafé vesna ["] .
*LI3:	i mahli pazvolêc´ sebe rýstaran raz v mesêc ilê kafé kakojê-tâ .
*LI3:	étâ kâlbasa , sêrvilat , takajê krasivâjê .
*LI3:	dze domâ +...
*LI3:	my vabščé jejo ne znalê , kromê ak na peč´kê sušýnuju .
*LI3:	étâ dlja menja bylâ +...
*LI3:	i tam vadzič´kê , kakovâ vina pap´jom .
*LI3:	i my pajdzëm (.) v , étâ , v rýstaran toj ilê kuda , dzeúkê ž tyjê halodnyjê .
*LI3:	ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" persname , ja ne mahu ú toj rýstaran ici , nadâ ž étu (.) xeúru karmic´ .
*INT:	kašmar !
*LI3:	nu vot , persname , étâ kašmar .
*LI3:	nu , karoč´ê hâvarja , ja skazalâ +"/.
*LI3:	+" ja vybyvaju s étâvâ âbš´č´aka .
*LI3:	vse pânâduvalêsê na menja .
*LI3:	jak étâ tak ?
*INT:	nu , ne ugadzilâ .
*LI3:	+" a što , my budzêm jesc´ , a ty budzêš sidzec´ ?
*LI3:	ja hâvarju +"/.
*LI3:	+" da ne , ja budu vyxadzic´ , ja ne budu vas smuš´č´ac´ .
*LI3:	i vabš´če nikak +...
*LI3:	i takajê nemnožkâ hanenêjê nač´ýlâs´ , pânimajêš ?
*LI3:	vot užé ladnâ tam abed hdze-tâ kak-tâ , a užýn užé vse vmescê .
*LI3:	ani tam č´aji , varen´jê damu damu prêvazilê .
*LI3:	cmokâjut sidzjat , a ja užé takajê neš´č´asnâjê , v tu storânu ni hližu .
*LI3:	nu my patom užé +...
*LI3:	étât hod ja pêremučêlâs´ , i patom my užé s persname stalê žyc´ vmescê .
*LI3:	i užé , kanešnâ , mne patom +...
*LI3:	kak xacelê , tak i žylê .
*LI3:	mahla , scipendzêjê , mamâ č´uc´-č´uč´ k scipendzêjê , i sâpahi sibe kupic´ , pânimajêš .
*LI3:	étâ ž češskâjê obuv´ tada bylâ .
*LI3:	étâ , pravdâ , pad očêrêdzê , no my âtstajim s persname .
*LI3:	takijê užé dzevkê stalê .
*INT:	étâ kakijê gody bylê , vy +...
*LI3:	étâ ž ja semdzêsêt (.) pervâm pâstupilâ , v semsêt šéstom zakončêlâ .
*LI3:	semsêt vtarom , semsêt šéstom .
*LI3:	čétyrý hodâ tada bylâ , ni pjac´ bêblêaceč´ny byl .
*LI3:	ciper´ užé apjac´ , a tada čétyrý hodâ bylâ .
*LI3:	tak klasnâ âdzevalês´ .
*LI3:	nač´âlê užé jubkê +...
*LI3:	a šylê ž vsë .
*LI3:	ničë@w ž v mâhazinâx tada ne bylâ .
*LI3:	domâ paš´´jom .
*LI3:	a u menja ješ´čë cëtkâ , radnja v avstralêjê jesc´ .
*LI3:	ani va vrémê vajny +...
*LI3:	dzjadz´kâ +...
*LI3:	vot kak étâ mâladzëž +...
*LI3:	uhanjalê na rabotu <v étu>[_/] v étu samuju , v hermanêju .
*LI3:	poslê étâvâ on kak-tâ âkazalsê (.) v avstralêjê .
*LI3:	i ani prýsylalê nam pasylkê .
*LI3:	krempleny , katoryx ni_u_kavo ne bylâ , tol´kâ u menja .
*LI3:	takijê vsjakêjê koftâč´kê .
*LI3:	nu i étâvâ vsevo , užé ja šylâ plac´jê .
*LI3:	domâ paš´´ju , narmal´nâ .
*LI3:	mamâ skažý +"/.
*LI3:	+" persname , pa kalenâ .
*LI3:	dobrâ , pa kalenâ .
*LI3:	pryjedu v minsk , atšastâju na vsë .
*LI3:	i vsë na fâtagrafêjêx .
*LI3:	persname moj hâvaryc´ , muž , hâvaryt +"/.
*LI3:	+" hospâdzê , nu nêkakovâ komplêksâ .
*LI3:	noh nima , no jubkâ vot dasjudâ .
*LI3:	ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" nu , pâtamu šta takajê dzeúkâ byla udalâjê .
*LI3:	vot .
*LI3:	i , karočê , râsprêdzelenêjê .
*LI3:	persname , kanešnâ , astalâs´ v minskê .
*LI3:	my šli neploxâ pa râsprýdzelenêju , no +...
*LI3:	tada skazalê +"/.
*LI3:	+" u kavo jes´ minskâjê prapiskâ , pažalustâ , âstavajcês´ .
*LI3:	+" u kavo netu +...
*LI3:	u menja , kanešnâ , jejo ne bylâ .
*LI3:	ja šla , rydalâ tam .
*LI3:	écê kupcy sidzjat tam pa âblascjam .
*LI3:	ja ne znaju , kak u vas na râsprýdzilenêjê +/.
*INT:	v smyslê kupcy ?
*LI3:	kupcy ["] v nas nâzyvalê .
*LI3:	vot prýježalê , dapuscêm , s adzelâ kul´tury (.) hrodnênskâvâ oblêspalkomâ , âblasnyjê .
*INT:	+< a , katoryjê zapros kak by dzelâjut ?
*LI3:	da .
*LI3:	ani ran´šý , navernâ , dzelâlê zapros , a ciper prêježalê smatrelê .
*INT:	kupcy .
*LI3:	da , kupcamê nâzyvalê ix .
*LI3:	vaočêju smatrélê , što étâ dzicja saboj prýdstaúljajêt .
*LI3:	ano , možý , jej ne panravêlâs´ .
*LI3:	i vot ani +...
*LI3:	ja takajê +"/.
*LI3:	+" ja xač´u v minskê +...
*LI3:	nu , a dékan-tâ znal , on hâvaryt +"/.
*LI3:	+" persname astalâs´ , i vy [_//] ty xočêš .
*LI3:	na vy ["] nas , kstacê +...
*LI3:	vas na vy ["] nâzyvajut ciper´ ?
*INT:	da , da , da .
*LI3:	+< da .
*LI3:	+" i vy +...
*LI3:	i ja hâvarju +"/.
*LI3:	+" i ja xač´u .
*LI3:	nu nikak .
*LI3:	nu , vot prapisku +...
*LI3:	dze ž ty tam prâbyla , tuju prapisku , nu +...
*LI3:	+" nu hâvaru ["-"] nu ladnâ .
*LI3:	i patom žénš´čênâ sidzelâ s hrodnênskâvâ abkomâ prâfsajuzâ .
*LI3:	ni kul´tury adzel , a abkom prâfsajuzâ .
*LI3:	a ana hâvaryt +"/.
*LI3:	+" pajdzëš rabotâc´ v prâfsajuznuju bêblêaceku .
*LI3:	ja kak-tâ tak ješ´čë smutnâ prýstavljalâ .
*LI3:	nu , bêblêacekâ .
@New Episode
*LI3:	prâfsajuznâvâ ana pâdčinenêjê ilê at kul´tury , mne aby bêblêacekâ .
*LI3:	ja hâvarju +"/.
*LI3:	+" pajdu .
*LI3:	+" étâ budzêš ty rabotâc´ v âvtaparkê , tam jes´ bêblêacekâ v hrodnâ .
*LI3:	+" oj dumâju ["-"] nu tam , navernâ , dobrâ .
*LI3:	+" kâvalerâú budzê palno .
*LI3:	+" pajedu ja užé v tojê hrodnâ .
@New Episode
*LI3:	i vsë , pâbyla domâ , i s pervâvâ avhustâ nadâ bylâ užé jecâc´ .
*LI3:	pajexâlâ v tojê hrodnâ .
*LI3:	ani mne hâvarjat +"/.
*LI3:	+" vot tut paka mestâ zanêtâ (.) da novâvâ hodâ , ždzëm , v dzikrét ujdzët kakajê-tâ žénš´cênâ .
*LI3:	+" pajedzcê vy pârabotâjcê v slonêm .
*LI3:	nu , a slonêm +...
*LI3:	kazlovš´čênâ tut , triccýc´ kilametrâú .
*LI3:	mne +...
*LI3:	mamâ užé , kanešnâ , radâ +"/.
*LI3:	+" aj , dač´uškâ , dobrâ , vot budzêš vozlê (.) domâ .
*INT:	+< pabližý k domu .
*LI3:	da , pabližý k domu .
*LI3:	i , étâ samâjê , nu i vsë , i ja +...
*LI3:	a âtkréplenêjê mne ne davalê .
*LI3:	nu , ani kak by prasležývâlê , što , étâ samâjê , ja tut .
*LI3:	nu i vot da novâvâ hodâ ja dârabotâlâ , ta ušla v dzikrét , hrodnênskâjê , ani mne +/.
*INT:	a zdes´ gdze rabotâlê ?
*LI3:	v bêblêace@k +...
*LI3:	a , i vot prijexâlâ ja sjuda , v âl´bercin .
*LI3:	vot v âl´bercin , bêblêacekâ kartonnâ-bumažnâvâ zavodâ .
*LI3:	prijexâlâ , pryšla na zavod .
*LI3:	dumâju +"/.
*LI3:	+" dze tajê bêblêacekâ ?
*LI3:	menja atpravêlê s écêm , s kvitkom écêm râsprýdzilicêl´nym .
*LI3:	prýxažu ú prâfsajuz , v adzel , v prafkom étât .
*LI3:	ja hâvarju +"/.
*LI3:	+" ja k vam .
*LI3:	+" da , my znajêm .
*LI3:	+" nu , idzi ustrajêvâjsê .
*LI3:	+" znajêš , kuda ici ?
*LI3:	hâvarju +"/.
*LI3:	+" ne znaju .
*LI3:	a zavod tak vo tut vot za mastom , a klub u nas vot tut naxodzêccý .
*INT:	da , ja znaju , znaju .
*LI3:	i mne nadâ bylâ prajci at zavodâ .
*LI3:	idu , idu , zâxažu vot sjuda , da écêx varot .
*LI3:	dumâju +"/.
*LI3:	+" kakoj-tâ les .
*LI3:	a park byl takoj hustoj , nêpanjatnâ .
*LI3:	dumâju +"/.
*LI3:	+" kuda ž ta ja idsu ?
*LI3:	prýxažu , i tut zamâk âtkryvajêccý .
*LI3:	šykarnâ !
*LI3:	vidzêlâ ty vozlê +...
*LI3:	oj , ja , kanešnâ , âbaldzelâ .
*INT:	nu , tam žé i š´č´as bêblêacekâ .
*LI3:	da-da-da .
*LI3:	nu étâ užé ne ta bêblêacekâ .
*LI3:	i (.) ja pryšla tuda .
*LI3:	krasivâ , parketnyjê paly , sam , kak pala@k +...
*LI3:	étâ ž majontâk panâ puslovskâvâ .
*LI3:	vot .
*LI3:	ja pryšla tuda , ja samlelâ .
*LI3:	va-pervyx , mne krâsata +...
*LI3:	užé pra tyjê knihê i zabylâ , što mne nadâ .
*LI3:	xažu vot , hlaza écê pjalju .
*LI3:	ozêrâ , vsë tam zdorâvâ , écê listvênêcy panskêjê .
*LI3:	étâ úsja krâsata .
*LI3:	nu i zašla tuda .
*LI3:	+" nu , ja takajê-tâ , takajê-tâ .
*LI3:	+" nu dobrâ .
*LI3:	+" nu úsë , nu , davaj rabotâj .
*LI3:	+" a dze žyc´ budêš ?
*LI3:	ja hâvarju +"/.
*LI3:	+" ne znaju .
*LI3:	hâvarju +"/.
*LI3:	+" dažý vo sën´nê pêrênâčévac´ nehdzê .
*LI3:	a xarošýjê byla , carstvâ jej nebesnâjê , zaveduš´č´ýjâ .
*LI3:	takajê persname persname persname .
*LI3:	ana hâvaryt +"/.
*LI3:	+" nu , adnu noč´ , persname , pânač´ujêš u menja , a tam u menja vo sasedkâ , stâryki , možý , any puscêt .
*LI3:	ana pâhâvarylâ , menja vzjalê na kvarciru .
*LI3:	i pâsadzilê menja +...
*LI3:	ne , snač´alâ šo-tâ ja , étâ , snač´alâ prastajê bylâ .
*LI3:	nu tak étâ bystrâ patom nač´ýlsê rost u menja .
*LI3:	vot étyjê vse nekêjê užé beremênnêlê , uxadzilê , i mne užé bylâ (.) pad´´jom .
*INT:	vovrêmê papalê .
*LI3:	da .
*LI3:	i ja , karočê hâvarja , pašla na [_//] v abslužývânêjê .
*LI3:	a patom pašla +...
*LI3:	samâ klasnâ , što mne nravêlâs´ .
*LI3:	atdzel âbrabotkê .
*LI3:	étâ prýxadzilê novyjê knihê âbsaljutnâ , z zapâxâm cêpahrafskêm , s ânatacýjêmê .
*LI3:	i pervâjê knihâ byla maja vsehda .
*INT:	+< ljublju novyjê knigê .
*LI3:	i pervâjê knihâ , maja .
*LI3:	i ja užé takajê blatnajê stalâ .
*LI3:	paka +...
*LI3:	užé pa blatu nâč´ala vydavac´ .
*LI3:	a tada ž dzêficyt knih byl vabš´če strašnejšýj .
*LI3:	a pâpalnenêjê bylê bahatyjê , a knih nemerênâ .
*LI3:	oj , étâ kašmar , étâ č´udtâ !
*LI3:	na étâm vot [_///] blâhâdarja étâj bêblêacekê i sazdalâ svaju sem´ju , navernâ .
*LI3:	muž očên´ čitajuš´čêj , jevo sestra čitajuš´č´ýjâ .
*LI3:	ani prêxadzilê tuda .
*LI3:	v obš´čêm ta , znajêcê , vot byvajêt takojê ješ´čë v žyznê , kak +...
*LI3:	knihu ljubêš , no vot prâčitac´ jejo kak-tâ druhoj raz +...
*LI3:	navernâ , étâ bêblêacekâ izbalâvâlâ .
*LI3:	ânatacýju +...
*LI3:	ljudzê vsë sprašývâjut .
*LI3:	ânatacýjêmê [_/] ânatacýjêmê +...
*LI3:	i moj persname skaal +"/.
*LI3:	+" ne , milâjê maja .
*LI3:	+" ty vot étu ânatacýju prâčitajêš , i ty užé +"/.
*LI3:	+" oj , takajê knihâ , takajê +...
*LI3:	+" a nu-kâ davaj čitaj rjadâm sa mnoj .
*LI3:	a on zapojnâ +...
*LI3:	u nix vabš´če vsja sem´ja takajê , očên´ érudzirâvânâ .
*LI3:	i doč´ u menja na sevodnê +...
*LI3:	ja hâvarju , ja tak rada , ana [_/] ana ne ljubêt fil´my .
*LI3:	ana ljubêt šélêst stranic .
*LI3:	kak ana hâvaryt +"/.
*LI3:	+" mamâ , ja sljahu , étâ mne kajf .
*LI3:	štob ani vot listalês´ , vot tada +...
*LI3:	nu , možnâ v kamp´´jutérê prâčitac´ , no étâ užé ne to .
*INT:	oj , na kamp´´jutérê ne to čitac´ , u menja +...
*INT:	my samê vot +...
*INT:	u nas mnogâ +...
*INT:	u nas žé tožý tri liceratury , agromny ab´´jom , vse écê ramany , prâizvedzenêjê .
*INT:	nu vsë , da , praxodzêm .
*LI3:	+< tak a ja skol´kâ ?
*LI3:	na bêblêaceč´nâm nadâ bylâ čitac´ .
*LI3:	oj , a što my tam vytvarjalê !
*LI3:	ješčo pêreb´ju , vspomnju étât +...
*LI3:	byl u nas takoj persname , zârubežnâjê lêcêraturâ byla .
*LI3:	nu hdze ž ty prâčitajêš k sesêjê tam , možý , pêdzesjat nâjêmênavanêj .
*LI3:	i tožý hdze-tâ s lekcýjê , hdze-tâ étâ +...
*LI3:	a ljubil dzevâk krasivyx .
*LI3:	a sam takoj tožý kak atélâ byl .
*LI3:	nu , tak on tam i passê u nas .
*LI3:	i my užé prydzëm , užé pânâmalëvâjêmsê , résnicý écê vot takijê vot .
*LI3:	aby tol´kâ +...
*LI3:	+" prydzëš zaútrâ !
*LI3:	nu ne tak , kak étâ , ni zloj .
*LI3:	nu vot liš by tak nemnožýé´kâ pâkaketnêč´ýc´ ilê , kak tam nazvac´ , z dzeúkâmê pâzajihrývâc´ .
*INT:	u nas tožý takijê jesc´ .
*LI3:	nu i , étâ samâjê , i prydzëš zaútrâ .
*LI3:	nu , prydzëš , užé zaútrâ pastavêc´ cié acénku .
*LI3:	vot .
*LI3:	i vot tut užé nâč´alas´ maja žyzn´ âl´bercinskâjê .
*LI3:	i ja +...
*LI3:	a , i vot pryxodzêt novy hod .
*LI3:	i mne užé zvanjat attudâ , iz hrodnâ , i hâvarat +"/.
*LI3:	+" my cebja ždzëm .
*LI3:	a ja užé ni xač´u , u menja užé tut ramany .
@New Episode
*LI3:	kâvalerâú nemerênâ , dzeúkâ novâjê na âl´bercinê .
*LI3:	étâ , adzin prâvažajêt , druhoj vstreč´ajêt .
*LI3:	ja hâvarju +"/.
*LI3:	+" a možnâ mne užé ne jexât´ ?
*LI3:	+" ustrajêvâjêc´ ?
*LI3:	ja hâvarju +"/.
*LI3:	+" ustrajêvâjêc´ .
*LI3:	+" vsë xârašo , tokâ pryjedz´ zâberi âtkréplenêjê .
*LI3:	ja pajexâlâ , vzjala âtkreplenêjê .
*LI3:	vse davol´ny : mamâ radâ , ja radâ .
*LI3:	i vsë , i tut užé pašla u menja takajê žyzn´ (.) âl´bercinskâjê .
*LI3:	tožý âbsaljutnâ ne žaleju , što ja sjuda prijexâlâ .
*LI3:	blâhâdara étâmu âl´bercinu , ja hâvaru , i vot i muž , i dzicja majo , samâjê udalâjê u mirý .
*LI3:	kak ja vsehda hâvaru +"/.
*LI3:	+" ty u menja samâjê-samâjê .
*LI3:	xočýš , fâtahrafêju pâkažu ?
*INT:	nu pâkažycê .
*LI3:	étâ ž vrémê , navernâ , ujdzët kuda-tâ .
*INT:	nêčevo , nêkuda ano ne ujdzët .
*LI3:	+< oj , a kak žé étâ mne tut ne uranic´ ?
*INT:	+< oj , davajcê .
*LI3:	(...) étâ vot takajê paslednêjê .
*LI3:	étâ jejo na étât , na kâlendar´ .
@New Episode
*LI3:	étâ majo dzicja takojê , da .
*INT:	zdorâvâ +...
*LI3:	nu ana na menja , navernâ , ne paxožý .
*LI3:	paxožý ?
*LI3:	nu atca ty ne znajêš ?
*INT:	+< nu , kak-tâ vot iz-zâ cvetâ +...
*INT:	ne .
*INT:	iz-zâ cvetâ valos ni panjatnâ kak-tâ , da .
*LI3:	iz-zâ cvetâ valos .
*LI3:	ana at pryrody , ana +...
*LI3:	kak étâ nâzyvac´ ?
*LI3:	šaténkâ , da ?
*INT:	+< net , navernâ , što-tâ jesc´ .
*LI3:	nu nos +...
*LI3:	možýt byc´ , nos .
*INT:	nos , da , formâ nosêkâ paxožý .
*LI3:	šaténkâ , a étâ vykrâsêlâs´ u čërny .
*LI3:	vajuju da paslednêvê , ruhajêmsê , i každy dzen´ +...
*INT:	i v ulybkê zdzes´ vot tožý jesc´ , da .
@New Episode
*LI3:	i vot , karočê , âl´bercinâm ja davol´nâ .
*LI3:	ja davol´nâ (.) vsem .
*LI3:	što tut u menja slažylâs´ lič´nâjê žyzn´ .
*LI3:	nač´ýlsê rost (.) v rabocê tožý vot .
*LI3:	značêt , ja rabotâlâ [_/] rabotâlâ v bêblêacekê , patom menja pastavêlê užé +...
*LI3:	byla takajê bêblêaceč´nâjê céntrâlizovânâjê siscemâ .
*LI3:	i menja pastavêlê dzirektârâ , étâ prâfsajuznâjê imênnâ .
*LI3:	u menja bylâ trinaccýc´ bêblêacek v pâdčinenêjê .
*LI3:	ja takajê (.) važnâjê prâverjajusč´ýjê jezdzêlâ tam .
*LI3:	nu .
*LI3:	nu menja ljubilê .
*LI3:	ja ne to šta vot +...
*LI3:	ja xač´u kak-tâ vot , ni zacyklêvâjês´ na étâm , nu , vot +...
*LI3:	ljubilê écê rabotnêkê .
*LI3:	i vsë bylâ u nas pa-dobrâmu .
*LI3:	i dni raždzenêjê , i praznêkê my âtmeč´alê s pesnêmê , s vyxâdâmê kuda-nibudz´ .
*LI3:	vot .
*LI3:	patom (.) ja vyšlâ zamuž .
*LI3:	zamuž vyšlâ tožý ne tak , jak use .
*LI3:	râspisalâsê v četverh (.) i mamê skazalâ +"/.
*LI3:	+" mamâ , ne budêt nêkakoj svad´by .
*LI3:	persname byl procêv étâvâ .
*LI3:	on skazal +"/.
*LI3:	+" ja tožý , ja ni xač´u .
*LI3:	u nevo mamâ byla , nu , kak by +...
*LI3:	nu , ana trajix dzicej sama pâdnimalâ .
*LI3:	i u mamy dzenêh , navernâ , ne bylâ .
*LI3:	on poslê armêjê pryšol .
*LI3:	on hâvaryt +"/.
*LI3:	+" ty svad´bu xočêš ?
*LI3:	ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" ja ne xa +...
*LI3:	ja kak by pad nevo padstrojêlâs´ .
*LI3:	+" ja ne budu , mene ne nadâ nêčevo .
*LI3:	my majej mamê skazalê +"/.
*LI3:	+" mamâ , svadz´by ne budêt , slyšýš ?
*LI3:	ana +"/.
*LI3:	+" vsë , dač´uškâ , ne-ne-ne .
*LI3:	+" nu to vy xoc´ , jak raspišýcê , užo ž xoc´ pryjedzcê da nas .
*LI3:	on +"/.
*LI3:	+" nu raspišýmsê .
*LI3:	my v četverh s nim râspisalêsê , u pjatnêcu +"/.
*LI3:	+" to ty ci pryjedzês , ci ne ?
*LI3:	zvonêt tam sasedkê .
*LI3:	ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" dak jedzêm .
*LI3:	+" nu svekrov žé vaz´mi s saboj .
*LI3:	nu , úzjala .
*LI3:	ja prýježaju , a tam svadz´bâ .
*LI3:	muzykâ hrajê , harmonêkê bârabanêc´ .
*LI3:	a mamâ rabotâlâ v bêblêacekê , étâ vabš´če !
*INT:	oj , étâ našý ljudzê !
*LI3:	+< étâ č´udtâ !
*LI3:	étâ +...
*LI3:	ty prýdstavljajêš ?
*LI3:	rabotâlâ v bêblêacekê (.) mamâ , a bêblêacekâ byla pry klubê .
*LI3:	a tam xlopcy étyjê na bajanâx , na hitarâx +...
*LI3:	ani hâvarat +"/.
*LI3:	+" persname , my tabe úsë zrobêm , ne pêrêžyvaj .
*LI3:	+" liš by tokâ ana xoc´ pryjexâlâ , a to budzêm ihrac´ ni +...
*LI3:	hoscê úse sozvâny , my prýježajêm , svadz´bâ .
*LI3:	vot takajê , âbyknavennâjê .
*INT:	nêčevo sié !
*LI3:	+< étâ možnâ bylâ +...
*LI3:	no ú dzerevnê ž što ?
*LI3:	s kanca ú kanec , vsex prýhlašajut .
*LI3:	vo tak use pêrêradnilês´ , use pêrêkumilês´ .
@New Episode
*LI3:	kum , svat , brat i vsë pročêjê .
*LI3:	nu , étâ byl , kanešnâ +...
*LI3:	nu i vsë , selê za toj stol , i svadz´bâ tak vot našý +...
*LI3:	vot .
*LI3:	nu , kanešnâ , net , ja blâhadarnâ sudzbe .
*LI3:	i pa-novâmu što-tâ ja b ničë@w ne xacelâ v svajej žyznê .
*LI3:	ja imeju v vidu vot (.) s persname , vot écê lič´nyjê âtnašénêjê .
*LI3:	prablemnyj , nêprastoj , no takoj +...
*LI3:	navernâ , s nêprastymê vsehda incerésnâ .
*LI3:	pâtamu šta kada ty ne uspejêš hljanuc´ , a on užé stajit v pozê tam ispalnicêlê +...
*LI3:	nadâ tožý mužčinâ , štob +...
*LI3:	tožý štob žénš´čênâ č´ustvâvâlâ .
*LI3:	pravêl´nâ ?
*LI3:	ne , étâ ž nênarmal´nâ tada +/.
*INT:	+< nu da , sahlasnâ .
*LI3:	jak maja persname hâvaryt +"/.
*LI3:	+" mamâ , a ja net +...
*LI3:	+" ja xač´u byc´ za (.) mužým .
*LI3:	+" ja xač´u , štoby on rešal .
*LI3:	+" ja , kanešnâ , ja budu tožý +...
*LI3:	+" ja vsehda budu rabotâc´ , ja budu dzelâc´ tam i kar´´jeru .
*LI3:	+" i budu dzetâk ljubic´ , i vsë pročêjê .
*LI3:	+" no (.) on dolžýn prici skazac´ +"/.
*LI3:	+" sevodnê my idzëm v kino , zavtrâ my pajdzëm tuda , a sevodnê ty vybêrý kuda .
*LI3:	hâvaru +"/.
*LI3:	+" nu , vot tak .
*LI3:	a ne abyč´nâ +...
*LI3:	+" idzi zrabi tojê !
*LI3:	+" ne pajdu .
*LI3:	+" idzi !
*LI3:	i vot tâlkačëm takim byc´ , net , tak nel´zja .
*LI3:	vot .
*LI3:	nu i vsë , i vot zamužým my zakončêlê .
*LI3:	patom râdzilas´ maja persname , vot étâ majo sčasc´jê .
*LI3:	i ja mahu hardziccý jeju .
*LI3:	i ja jejo ljublju bol´šý žyznê .
*LI3:	i vabš´če (.) samy nêâbyknavenny rébënâk .
*LI3:	očên´ umnâjê , očên´ cêlêustrymlënnâjâ .
*LI3:	vot , nu , ne znaju .
*LI3:	možýt , takoj nemnožkâ mužskoj sklad xarakcêrâ .
*LI3:	xarošýjê dzicja .
*INT:	nu slavâ bohu !
*LI3:	vot ana +...
*LI3:	i užé kada râdzilas´ ana , užé , kanešnâ , žyzn´ (.) kak-tâ radzê nejo pašla .
*LI3:	ja kak mahla , kanešnâ , vezdze i vsjudu +...
*LI3:	i na juh jejo , i v hirmanêju jejo na liče@k +...
*LI3:	vot écê , kak vyježžalê pa vot černobyl´skêm kakim-tâ écêm .
*LI3:	kak mahla .
*LI3:	vot mne xacelâs´ , štob doč´kâ maja +...
*LI3:	kab pâhledzelâ svet .
*LI3:	i vot ana pâstupilâ , patom (.) zakončêlâ četyrý kursâ (.) i pajexâlâ pa étâj studzenčêskâj prahramê v anhlêju .
*LI3:	kak by tak vot .
*LI3:	i my i ne bylê nastrojêny +...
*LI3:	nu , ja ne znaju .
*LI3:	tam , vidnâ , pajexâlâ ix mnohâ s minskâ , my ix prâvažalê .
*LI3:	ja tam plakâlâ , plakâlâ +...
*LI3:	i vsë dumâju +"/.
*LI3:	+" hospâdzê , xoc´ by ty , dzicjatkâ , vernulâs´ !
*LI3:	a ana +"/.
*LI3:	+" da , kanešnâ .
*LI3:	i vot vse užé vâzvraš´č´ajuccý , vizâ byla do pervâvâ dzêkabra , a maja persname ne vâzvraš´č´ajêccý .
*INT:	pâčemu ?
*LI3:	hâvaru +"/.
*LI3:	+" persname , što nârabilâsê ?
*LI3:	+" što tam užé ?
*LI3:	u nejo tam , navernâ , možnâ dažý skazac´ , pervâjê kakajê-tâ ljubov´ byla .
*LI3:	jej bylâ dvaccýc´ adzin hod tahda .
*LI3:	mal´čêk byl kirhiz .
*LI3:	âbsaljutnâ ja jevo nika +/.
*INT:	+< i v anhlêjê vstrecêlâ ?
*LI3:	da .
*LI3:	tam étâ ž našý vse , našý ž vse , ves´ possaveckêj étât +...
*LI3:	vse tam sidzjat , bolêjê menêjê xto .
*LI3:	ja skazalâ +"/.
*LI3:	+" éty kirhiz tol´kâ vyskâčýú s aulâ .
*LI3:	+" tuda pis´mênnâs´ pryšla znajêš kahda ?
*LI3:	+" poslê semnaccýtâvâ hodâ .
*LI3:	+" jany ruč´kê u rukax ne umejut dzeržac´ .
*LI3:	hâvaru +"/.
*LI3:	+" ty što , âxrenelâ ?
*LI3:	hâvarju +"/.
*LI3:	+" damoj bystrên´kâ !
*LI3:	i vsë , i nêčevo .
*LI3:	i u nas nač´ýlâs´ takajê vot vajna s nej .
*LI3:	ja jej zvanju , ana vsë +"/.
*LI3:	+" mamâ , ja vzjala bilet , ja jedu .
*LI3:	+" vstreč´aj menja v minskê , vyletaju .
*LI3:	ja tokâ dâhâvarus´ s mašynâj +...
*LI3:	a persname byl (.) v picêrê tada na rabocê .
*LI3:	ja tokâ sjadu užé v mašynu , jexâc´ tuda , ana mne zvanit .
*LI3:	a s sotâvâvâ , užé u nejo byla tam sotâvâjê svjaz´ .
*LI3:	u nas ješ´čë tut ne bylâ sotâvyx cêlefonâú .
*LI3:	ana mne zvanit +"/.
*LI3:	+" ne vyježžaj , ja sdala bilet .
*LI3:	i étâ bylâ tak try razâ .
*LI3:	+" daj mne trubku jemu .
*LI3:	+" daj mne trubku , inačê ja uroju .
*LI3:	+" ja dâleč´u da toj anhlêjê , ja râskâlač´u , ty mamu znajêš .
*LI3:	jana dajot trubku +"/.
*LI3:	+" ja lublu vašu doč´ .
*LI3:	hâvarju +"/.
*LI3:	+" što ?
*LI3:	+" što ty tam skazal ?
*LI3:	ja hâvarju +"/.
*LI3:	+" ja cea š´č´a@w pâljublju !
*LI3:	+" pusci majo dzicja , ponêl ?
*LI3:	hâvaru +"/.
*LI3:	+" ja cea i tam dastanu .
*LI3:	+" tam kanec cibe budzêt , âtpusci majo dzicja !
*LI3:	+" ja jejo ne dzeržu , ja lublu .
*LI3:	a jej skazalâ +...
*LI3:	vot pravdu ž hâvaru pry cibe .
*LI3:	hâvaru +"/.
*LI3:	+" tak , vot bystrâ damoj [_/] damoj , i vsë , bol´šý nêkakix at´´jezdâv !
*LI3:	a tut s univerâ (.) menja dušýt .
*LI3:	jeslê ana ne vâzvraš´č´ajêccý , ja dalžna vâzmescicê za vse hody učëby čerêz sud summu dzenêh .
*LI3:	i mne pryxo@k +/.
*INT:	ani ž tožý atsležývâjut vsë .
*LI3:	i mne tut pryxodzêt (.) s minskâvâ nekâvâ rajonâ saveckâvâ prýježac´ užé na sud .
*LI3:	ja jej zvanju +"/.
*LI3:	+" pažalâstâ , davajcê vstrécêmsê s vamê , no étâ žé +...
*LI3:	+" u vas tožý dzecê .
*LI3:	+" i moj rebënâk .
*LI3:	+" davajcê pâhâvarym kak mac´ s macêr´´ju .
*LI3:	+" nu pâdaždzicê , nu ana pryjedzêt , ne pâdavajcê v sud .
*LI3:	i ana pâdala .
*LI3:	i ja tada persname tol´kâ vot écêm nâpuhalâ .
*LI3:	i ja hâvaru , ja ne znaju +...
*LI3:	haru , rabotâ užé (.) složnâjê .
*LI3:	pâtamu šta vizâ zakončêlâs´ .
*LI3:	kada byla vizâ , u nejo tam pâluč´alâs´ s rabotâj .
*LI3:	vsë bylâ dobrâ .
*LI3:	i étâ +...
*LI3:	a vizâ zakončêlâs´ , pêrestalê anhlêkê@k +...
*LI3:	ani očên´ takijê kânsêrvacivnyjê .
*LI3:	možýt , ciper´ ani nemnožkâ +...
*LI3:	nu , étâ ž užé davno bylâ .
*LI3:	i ani ne xacjat brac´ na rabotu .
*LI3:	+" nu cë@k tam budzêš dzelâc´ ?
*LI3:	+" nu-kâ bystrýn´kâ damoj .
*LI3:	i vot ana prêježajêt , i my užé na toj sud ne pajexâlê .
*LI3:	pâtamu šta vot ano tak vot , prostâ scečenêjê âbstajacêl´stv .
*LI3:	i ana +...
*LI3:	zvanju jej , hâvaru +"/.
*LI3:	+" persname prijexâlâ .
*LI3:	+" mne mala étâvâ zvanka , paka ne pajavêccý u menja .
*LI3:	ana pajexâlâ tuda , pâkazalâs´ .
*LI3:	a v univer bralê tožý do pervâvâ dzêkabrja xto javilsê .
*LI3:	ana prijexâlâ čisla , navernâ , pitnaccýtâvâ dzêkabrja .
*LI3:	ja k dékanu .
*LI3:	dékan hâvarit +"/.
*LI3:	+" ja znaju , ana krépkâjê dzevâč´kâ , ana +...
*LI3:	+" étâ vsë , no ja ni imeju pravâ .
*LI3:	+" druhijê pêdahohê ne vaz´mut jejo .
*LI3:	+" pâtamu šta začëtnâjê užé étâjê pašla sesêjê , écê začëty , étâ vsë , nêčevo ne načitânâ , i vsë .
*LI3:	+" i s nej nixto ne budzêt vaziccý , berycê âkâdzemičêskê .
*LI3:	i my vzjalê âkâdzemičêskêj .
@New Episode
*LI3:	i vot étâ majo dzicja , dzekabr , čêrnata , poslê anhlêjê , dze vsë harit , svecêccý , dažý poslê minskâ +...
*LI3:	i ana sidzit vot tut vot sa mnoju .
*LI3:	étâ byl ad .
*LI3:	ja užé kak mahla jejo râzvlekalâ .
*LI3:	knihâmê +...
*LI3:	+" davaj na važdenêjê budzêm xadzic´ , davaj tuda +...
*LI3:	ana nêkuda .
*LI3:	u nejo byl (.) takoj stopâr , étâ byl kašmar .
*LI3:	no ana na sevodnê davol´nâ .
*LI3:	skazalâ +"/.
*LI3:	+" vsë ty pravêl´nâ , mamâ , sdelâlâ , što ty menja vydrâlâ attudâ .
*LI3:	nêkakajê anhlêjê +...
*LI3:	i nihdze , i nêkahda , i ne ver´ nêkamu , što tam xârašo .
*LI3:	étâ ackêj trud !
*LI3:	étâ mazân´ju bucerbrodâú , râznasic´ poč´tu , paloc´ klubniku , ubirac´ klubniku , vot hdze my nužny .
*LI3:	i nêkahda my ne stanêm s nimê ravnymê , i ni za što .
*LI3:	i ni ver´ nêkamu , što lordy našýx dzevâk pabralê zamuž i dalê im tam xx prasvet .
*LI3:	nêkamu ty tam ne nužýn .
*LI3:	i dažý jeslê , naérnâ , palučêš âbrâzavanêjê tam ix , i to , navernâ , ne prab´jošsê .
*LI3:	ja ne znaju .
*LI3:	nu , karočê , fakt to , što my jejo vydrâlê .
*LI3:	i ana na sevodnê skazalâ +...
*LI3:	vot užé š´č´as užé vzroslâjê .
*LI3:	hâvaru +"/.
*LI3:	+" persname , možýt pajedêš´ kuda-nibudz´ ?
*LI3:	ana hâvarit +"/.
*LI3:	+" ne-ne-ne-ne-ne , mne tak dobrâ v minskê .
*LI3:	+" u menja (.) svoj kâbinecêk , u menja svoj kamp´´jutâr , ja nakrašýnnâjê , ja uxožýnnâjê .
*LI3:	+" ja sabralâ kapejku , tuda sletalâ , tuda sletalâ , ja âtdaxnulâ .
*LI3:	hâvarit +"/.
*LI3:	+" našto mne étâ anhlêjê ci kakajê tam amerýkâ ?
*LI3:	+" ničë@w ne nadâ .
*LI3:	net , nastrojênâ âbsaljutnâ tol´kâ vot tut .
*LI3:	no kâr´´jerystkâ , vot vižu .
*LI3:	takajê célêustrémlënnâjâ .
*LI3:	tut pâdrascët , nima na étâm prýdpryjacêjê rostâ , ana na druhojê uxodzêt .
*LI3:	ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" ty užé tam behâjêš pa étâmu minsku .
*LI3:	ana hâvaryt +"/.
*LI3:	+" ciper tak vse delâjut .
*LI3:	nixto tam ne dzeržýccý za adno mestâ .
*LI3:	étâ ješ´čë na +...
*LI3:	v hosstrukturâx xto-tâ .
*LI3:	vot .
*LI3:	ljublju svoj dom , ljublju svoj âharod .
*LI3:	vot ja sjuda prýxažu , ja (.) vot zakrylâ kalitku , i vsë .
*LI3:	i xat tokâ tam , majo carstvâ , majo hâsudarstvâ , moj dom , maja krépâsc´ .
*LI3:	ja š´čitaju , tut užé ja što xač´u +...
*LI3:	i tut +...
*LI3:	vy xacicê , padhljadyvâjcê , ja što-tâ , možýt , ne to delâju , no étâ ja delâju v svajom âharodzê .
*INT:	+< nu pravêl´nâ , svaja cêritorêjê , vsë .
*LI3:	da , da .
*LI3:	ljublju sabač´ku .
*LI3:	nu vot sabač´kê u menja š´č´as netu .
*LI3:	bylâ u menja malên´kâjê taksâ .
*LI3:	tožý persname , vot užé žulêk , étâ samâjê , vot na pervâm kursê +...
*LI3:	idzëm pa âl´bercinu , ja jejo vstreč´aju s pojêzdâ , i žénš´čênâ idët , i malên´kâjê taksâ bežyt .
*LI3:	nu ana ješ´čë takajê , da hodzêkâ byla .
*LI3:	+" mamâ !
*LI3:	i ja samlelâ .
*LI3:	ja vabš´če nêkavo : ni katov , ni sabak +...
*LI3:	kak-tâ k nim spakojnâ .
*LI3:	+" davaj vaz´mëm .
*LI3:	hâvaru +"/.
*LI3:	+" vy âtdadzicê ?
*LI3:	a znakomâjê , ana hâvaryt +"/.
*LI3:	+" zâbirajcê , radzê bohâ , zâbirajcê .
*LI3:	étâ malajê jejo na puzâ sebe , prývâlakla damoj , tri dnja u menja pâžyla , pabehâlâ tut s nej i pajexâlâ sibe v minsk svoj .
*LI3:	a ja hâvaru +"/.
*LI3:	+" a što mne rabic´ s étâj sabakâj ?
*INT:	+< a jejo astavêlâ !
*LI3:	i vsë , i ja nastol´kâ jejo pâljubilâ , što užé +...
*LI3:	ana ú nas žyla trinaccýc´ let .
*LI3:	mne tak xârašo .
@End

(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page