int_sl_3

Int_sl_3

Zum nächsten Gespräch

@Begin

@Languages:brms, nan

@Participants:INT Interviewer, LI3 Migrant

@ID:nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID:brms|int|LI3|52;|female|Informant||Migrant|higher||

*INT:tak , nu , v nač´alê našývâ intérv´´ju ja by vas pâprasilâ predstavêc´ , što vy pišýcê knigu a sebe .

*INT:i vot što by vy râskazalê v étâj kingê ?

*INT:možnâ raskazyvâc´ vsë , što ugodnâ , vsë , što svjazânâ s vamê .

*LI3:oj , nu , taki vaprosy , dažý i ne znaju .

*INT:možýcê nač´ac´ s tavo tam , gdze radzilês´ .

*LI3:+< z dzectvâ , da ?

*LI3:možnâ z dzectvâ ?

*LI3:dzectvâ bylâ takojê incerésnâjê , svâjêabraznâjê , možnâ skazac´ .

*LI3:xoc´ i rasla v vëskê , vozlê kazlovš´čêny , étâ dzjatlâúskê rajon +...

*LI3:kazlovš´čênskêj byl sel´skêj savet , dzerevnê samojlâvš´čênâ .

*LI3:no izbalâvânâ byla v dzectvê , da , vot takajê sama pa sibe .

*LI3:pâtamu šta (.) sem´ja byla davol´nâ takajê zažytâč´nâjê .

*LI3:bylê dzed i babuškâ , s namê žylê .

*LI3:rabotâc´ minja ni xacelê zâstavljac´ .

*LI3:byla malajê izbalâvânâ .

*LI3:ja râskažu , adzin njuans kakoj (.) byl , prâjêzašol sa mnoj v dzectvê .

*LI3:nu , takajê vot , navernâ , očên´ abš´čicêl´nâjê byla z dzectvâ .

*LI3:paka vsju vësku ni âbbjahu , značêt , mamâ ni dâzavëcâ tam minja , i ni daklikâccý .

*LI3:i vot pomnju , bylâ ta letâ +...

*LI3:étâ ž ciper´ užé vsë kupljajut zimoj zimnêjê , letâm letnêjê .

*LI3:a tada ž byla , kak pâluč´ajêccý .

*LI3:i ja pomnju +...

*LI3:nu , naérnâ , ješ´čë da školy , kanešnâ .

*LI3:hâvaryt , pryjexâlê ani s bazarâ .

*LI3:a v slonêm jezdzêlê ani užé na bazar .

*LI3:tam prâdadut što-nibudz´ , skacinu jakuju ci što .

*LI3:i užé mne prývezli šapku zimnjuju .

*LI3:zimnê , ja pomnju , mutonâvâ .

*LI3:ja tada ni znalâ , što étâ , muton , zajêc tam ci krolêk , ci što .

*LI3:i , étâ samâjê , prývezli šapku mutonâvujê .

*LI3:ja ž étâj žaroju jejo pad borâdu zavjazâlâ i pa étâj vëskê .

*LI3:a sama kudrjavâjê-kudrjavâjê byla , vot takajê belâjê .

*LI3:vot étâ ž âbsaljutnâ nâtural´nâ vsë .

*INT:da ?

*LI3:u cebja tožý , navernâ , nâtural´nâ ?

*INT:net , étâ u minja krašýnyjê .

*LI3:da ?

*LI3:nu i vot , étâ samâjê , i pa étâj vëskê +...

*LI3:zapomnêlâ nastol´kâ jarkâ .

*LI3:i gâvaryt +"/.

*LI3:+" nu , užé persname persname pabehlâ .

*LI3:+" vsë , užé , značýt , abnovkâ u nejo .

*LI3:vot .

*LI3:a takoj ješčé jarkêj mament byl tožý xx , užé k pasxê .

*LI3:étâ ž âbezacêl´nâ nam pâkupalê hol´fêkê novên´kêjê , sukenâč´ku tam vot užé .

*INT:+< kak padarkê , da ?

*LI3:kak padarkê .

*LI3:étâ strohâ , âbezacêl´nâ bylâ .

*LI3:i pomnju , pasxâ bylâ takajê cëplâjê , i mamâ plac´jê +...

*LI3:a vsë ž na vyrâst bylâ .

*LI3:možýt , mne ješčé (.) čérýž try hodâ jevo âdzevac´ nadâ bylâ .

*LI3:ja jevo adzelâ , na zabor zalezlâ .

*LI3:kanešnâ , étym , spadnicâj zacépêlâsê i višu .

*LI3:slezlâ , prýxažu damoj i vsë perýdêm i perýdêm perýd étâj mamâj .

*LI3:ana +"/.

*LI3:+" dzeúkâ , pakazyvâj jubku .

*LI3:ja hâvarju +"/.

*LI3:+" ne , ne pâkažu .

*LI3:+" pakazyvâj jubku !

*LI3:hâvarju +"/.

*LI3:+" mamâ +...

*LI3:+" ty dze užé +...

*LI3:ja hâvarju +"/.

*LI3:+" ja , paverêš , ja idu , a jano samo trés´-trés´ , trés´-trés´ .

*INT:vydumâlê , da ?

*LI3:nu , vot takajê vydumš´čêcý .

*LI3:nu [_/] nu , v obš´čêm ta , dzectvâ xarošýjê bylâ .

*LI3:patom školâ nâčalas´ , da školy nadâ bylâ ici kilametrâ četyrê (.) peškom .

*LI3:i samuju pervuju školu , étâ my , dzecê +...

*LI3:i sneh , i sljakâc´ v zimu , to ješ´čë tam dze-nibudz´ dzed vpêredzi idze , nam pratopčê darožku .

*LI3:a tak vot peškom i xadzilâ v školu .

*LI3:v školu , va-pervyx , pašla ranâ .

*LI3:takajê užé udalâjê byla .

*LI3:brat pašol +...

*LI3:na četyrê hodâ menja staršý , da .

*LI3:i vse ž tada xadzilê tol´kâ s semi let .

*LI3:i vot užé tam nekê xlopêc z dzerevnê šol .

*LI3:i mne nadâ bylâ užé ždac´ pêreryvâ .

*LI3:a mne tak xacelâs´ s nim pajci , što +...

*LI3:kab užé z jim v školê učiccý .

*LI3:i menja vzjala učicêl´nêcâ .

*LI3:a pâtamu šta znalâ staršývâ bratâ .

*LI3:ana vypuscêlâ jevo , a menja užé nâbiralâ v nač´al´nyjê klasy .

*LI3:i mamâ pâprasilâ .

*LI3:ana hâvaryt +"/.

*LI3:+" nu davaj , xaj užé xoc´ bez zapêsê pâsidzit étâ tvaja vydrâ .

*LI3:+" i hâvaryt ["-"] užé budzêm bačýc´ .

*LI3:i ja pašla vmestâ semi vabščé v šésc´ .

*LI3:tada ab étâm i rečê ne bylâ , da .

*LI3:pašla v šés´ let .

*LI3:nu , a tak vot polhodâ (.) ani zapisyvâlê menja v žurnal .

*LI3:nu , navernâ , spasobnâjê byla .

*LI3:i tak , karočê , vot zakončêlâ školu .

*LI3:i vot nâčinajêccý pâstuplenêjê .

*LI3:nu , v obš´čêm ta , v školê takix jarkêx mamentâv ja dažý +...

*LI3:nu , ani takijê vse jarkêjê , navernâ , budzêm tak hâvaric´ .

*INT:nu xoc´ što-nibudz´ .

*LI3:+< ljubov´ .

*INT:vot pra ljubov´ i râskažycê , étâ vsegda inceresnâ .

*LI3:+< vot i pra ljubov´ +...

*LI3:étâ takajê byla ljubov´ z dzevjatâvâ +...

*LI3:dažý , navernâ , v vas´mom klasê .

*LI3:âdnaklasnêk .

*LI3:i sidzeú vot tak za mnoju .

*LI3:v zatylâk , možnâ skazac´ , dyšal , i ja nikak na nevo +...

*LI3:bo tam nravêlsê vot dze-tâ xto-tâ s druhoj stârany .

*LI3:i vot pâlučilâs´ tak , što vêčêra užé écê škol´nyjê +...

*LI3:nač´âlê my užé (.) prâvažaccý , vstreč´accý , nač´âlês´ padkolkê .

*LI3:neštâ užé i stydnâ stalâ , vrodzê kak étâ +...

*LI3:a patom dumâju +"/.

*LI3:+" da pašlo ano vsë v banju !

*LI3:+" mne pryjatnâ s écêm čýlavekâm , da i vsë .

*LI3:nu , vot tak vot bylâ .

*INT:a kak étâ vy na nevo vnimanêjê âbracilê ?

*LI3:on sam , na vêčerax v školê .

*LI3:i vsë .

*LI3:tol´kâ muzykâ zajhrajêt +...

*LI3:a tada ž ješ´čë vremê bylâ (.) âbadzinskâvâ .

*LI3:étâ <écê hlaza naprocêv , kâlêjdaskop ahnej>["] +...

*LI3:i vot (.) tam val´s žé tâncévalê .

*LI3:étâ ž ne prostâ écêx buhê-vuhê .

*LI3:i vot on prýhlasit menja .

*LI3:takoj mal´čêk byl tožý spasobnyj .

*LI3:i vot étât pervyj tanêc , i my +...

*LI3:na otmâx étâ ruka , i pa vsemu zalu .

*LI3:i užé za namê +...

*LI3:strohâ v formâx xadzilê v školu , kstacê , na vêčera škol´nyjê .

*LI3:tak vo što ja utvarylâ , ja pajexâlâ +...

*LI3:a , i vot pâstuplenêjê .

*LI3:nu , ladnâ , étâ ljubov´ užé ljubov´ju , vstreč´alês´ , vstreč´alês´ +...

*LI3:i pâstupac´ .

*LI3:ja xacelâ pâstupac´ na filolâhâ .

*LI3:očên´ xârašo bylâ u menja , v obš´čêm , tada s fêlalohêjêj .

*LI3:i tam učicêl´nêcâ takajê u nas zâmeč´acêl´nâjê .

*LI3:vot persname persname , cartstvâ jej nebesnâjê .

*LI3:i ja kak by +...

*LI3:a kahda užé (.) nač´âlê uznavac´ tam , pastupêš , ni pastupêš , minja takoj strax âdalel .

*LI3:âdzinakâvy ékzamêny možnâ bylâ zdavat´ na bêblêaceč´ny fâkul´cet i možnâ na fêlalohêju .

*LI3:étâ anhlijskê jazyk byl , istorêjê , sâčinenêjê i usnâ (.) jazyk i lêcêraturâ byla .

*LI3:+" oj dumâju ["-"] ne , ja navernâ +...

*LI3:mamê ničë@w +...

*LI3:a mamâ maja , kstacê , bêblêacekâr .

*LI3:prârabotâlâ vsju žys´ v kazlovš´čênê v bêblêacekê .

*LI3:i , možý , ja tam kalja jaje vo tak vot poslê školy dze-tâ tam +...

*LI3:nu , ne znaju što .

*LI3:kahda ja pajexâlâ i âb´´javilâ , što pajedu ni +...

*LI3:a tahda byl (.) minskê inscitut imênê hor´kâvâ .

*LI3:patom vot on užé pêrêjêmênavalsê .

*LI3:ja ne znaju , kak on š´č´as , vot étât , na ploš´č´adzi nêzavisê…@k [_///] dze pravicêl´stvâ .

*LI3:kak étât ?

*INT:maksimâ tankâ , pêdâgagičêskêj .

*LI3:+< tankâ .

*LI3:a étâ byl hor´kâvâ , da .

*LI3:i tam étât , i bêblêaceč´nyj byl fâkul´cet , i étât , i fêlâlahičêskêj .

*LI3:ja hâvaru +"/.

*LI3:+" mamâ , ja pajedu na bêblêaceč´nyj .

*LI3:+" ty zdurélâ ?

*LI3:+" jakajê bêblêacekâr s´ cebja ?

*LI3:+" ty ž tam ni úsjadziš , cibe ž nadâ abšč´accý .

*LI3:ja hâvarju +"/.

*LI3:+" da vot tak i budu abš´č´accý .

*LI3:fakt to , što ja prijexâlâ tuda .

*LI3:i prijexâlâ +...

*LI3:v âbš´čežycêjê bac´kâ zakinuú mjane (.) i skazaú +"/.

*LI3:+" usë , ja pajexâú na rabotu .

*LI3:ja v to âbš´čežycêjê prišla , nedzê menja pâselilê .

*LI3:tut paru dnej ékzamêny .

*INT:étâ dlja vstupicêl´nyx , da ?

*LI3:+< da , étâ dlja vstupicêl´nyx .

*LI3:étâ bylâ +...

*LI3:kak žé ž étâ vulêcâ nâzyvalâs´ ?

*LI3:na ârcêlirystâv byla , ulêcâ , âbš´čežycêjê našý .

*LI3:zašla v taje âbš´čéžycêjê , plačju .

*LI3:bac´kâ čêmadan kinuú , étyjê , valizkâ takajê byla na polstala .

*LI3:havorâ +"/.

*LI3:+" što ž ty tut budzêš dzelâc´ ?

*LI3:nu i vsë .

*LI3:i , karočê , nâč´alis´ ékzamêny .

*LI3:pašla (.) pâstupac´ .

*LI3:pervy ékzamên , nastol´kâ râvâlnavalâs´ , zdac´ zdala .

*LI3:a inastranny , tak vabščé mne skazalê +"/.

*LI3:+" jakuju ž vy školu kanč´alê ?

*LI3:što takoj xarošýj jazyk vot byl .

*LI3:u nas takoj byl učicêl´ (.) anhlijskâvâ , nu , at bohâ .

*LI3:ja jevo i na sevodnê znaju .

*LI3:ja sevodnê (.) tri klasâ pervyjê v šéstoj školê daju dzecêm rêpecitârstvâ .

*LI3:vot tut vot .

*INT:da ?

*LI3:tak , na dobrâj asnovê , bez hrošýj , bez´ usjaho .

*LI3:vot mne nravêccý .

*INT:+< vot vidzêcê .

*LI3:maji@w padruhê +...

*LI3:vot ano astalâs´ nastol´kâ sil´nâ .

*INT:vidzêcê , da , kak at učicêlê , da , zavisêt ?

*LI3:da .

@New Episode

*LI3:i vot ja tada +...

*LI3:a , i vot vyšlâ s étâvâ ékzamênâ , râzvâlnavalâs´ .

*LI3:a kuda ici , ne znaju .

*LI3:hdze tojê âbš´čežycêjê ?

*LI3:ja vsë paputâlâ .

*LI3:toj minsk xx uverx , dâhary nahamê , i úsë stalâ +...

*LI3:i ja , étâ samâé +...

*LI3:dobrâ , nekê mêlêcýaner .

*LI3:ja hâvaru +"/.

*LI3:+" hospâdzê , a kuda ici ?

*LI3:+" a ulêcu hâvarju ["-"] ne pomnju .

*LI3:+" vot ja vot , étâ , u inscitut pâstupaju , da .

*LI3:hâvarit +"/.

*LI3:+" nu , étâ , navernâ +...

*LI3:a tam my kak-tâ peškom šli čerêz vakzal , čerêz žéleznuju darohu .

*LI3:nu i on mne râskazaú .

*LI3:pryšla damoj , plač´u .

*LI3:a ni pisêm ni napišýš , pâtamu šta paka dajdut , pryjedzêš s étâvâ +...

*LI3:ni cêlifonâ domâ , ničo .

*LI3:sama pa sabe tam boútâlâsê pa tamu minsku .

*LI3:kak xacelâs´ , tak i réšalâ .

*LI3:nu , v obš´čêm ta , vsë pâlučilâs´ u menja .

*LI3:vot .

*LI3:i (.) kak by užé tam kakojê-tâ sâbesedâvânêjê , ja užé ne pomnju , bylâ .

*LI3:i ani skazalê +"/.

*LI3:+" nu , vot vy možýcê raš´čityvâc´ na pâstuplenêjê .

*LI3:+" ty možýš raš´čityvâc´ , nu a ty tam pad vaprosâm .

*LI3:i vsë .

*LI3:i ja prýježaju damoj (.) s toj valiskâj , jak ja jaje cjanulâ .

*LI3:a !

*LI3:i prišla tuda na ékzamêny +...

*LI3:mamâ +"/.

*LI3:+" a što ž ty [_///] v čëm ty , dzicjatkâ , pajedzêš ?

*LI3:ja hâvaru +"/.

*LI3:+" nu , ja ne znaju .

*LI3:mamâ +"/.

*LI3:+" nu , navernâ , davaj , étâ , v plac´jê škol´nâm .

*LI3:u nas takijê karičnêvyjê bylê plac´jê s belên´kêmê vârâtnič´kamê , takijê pušystyjê .

*INT:+< tak ja ješ´čë tožý v takom xadzilâ da četvërtâvâ klasâ .

*LI3:da ?

*INT:da .

*LI3:i ja v étâm plac´jê karyčnêvâm , bant karyčnêvy , sama kudravâjê , xvost tam zavjazâny , i ja tak pryšla pâstupac´ v univer .

*LI3:oj , v inscitut .

*LI3:ja hâvaru , možý , any mjane pâškâdavalê ?

*LI3:skazalê +"/.

*LI3:+" nekâjê takajê zabitâjê .

*LI3:+" na , užé nastavêm tabe tyx čétvërâk i picërâk , i pâstupaj .

*INT:+< možnâ padumâc´ , sa školy srazu .

*LI3:da , pânimajêš , nu vot (.) š´č´as vspâminajêm +...

*LI3:maja doč´ hâvaryt +"/.

*LI3:+" mamâ , kak u cibja mazhoú xvacilâ ?

*LI3:ja hâvaru +"/.

*LI3:+" a xto minja âstanaúlêvâú ?

*LI3:jedz´ vot da učisê .

*LI3:nu i vsë .

*LI3:i , karočê , ja pâstupilâ .

*LI3:a , i pryjexâlâ , mamâ dojêc´ karovu .

*LI3:a užé ž do étâvâ vyzâvâ tam dze-tâ +...

*LI3:nu , dze-tâ +...

*LI3:kak i ščas , k paslednêm čislâm avhustâ .

*LI3:i vsë pâč´tal´jonku étu vyhljadyvâju , vyhljadyvâju .

*LI3:idze +"/.

*LI3:+" persname , tancuj !

*LI3:čitaju +"/.

*LI3:+" vy začislêny .

*LI3:prýbjahaju v toj saraj da macêrý , hâvaru +"/.

*LI3:+" mamâ , ja pâstupilâ !

*LI3:a ana +"/.

*LI3:+" oj , lepêj by ty ni pâstupilâ !

*LI3:+" našla mne spêcyal´nâs´ , étâ večnâ i hrošý malyjê placêt , étâ +...

*LI3:+" što étâ za rabotâ ?

*LI3:nu i vsë .

*LI3:i tut ja pajexâlâ .

*LI3:i tut +...

*LI3:a mal´čêk , s katorym vstreč´alâs´ , on ni pâstupil .

*INT:étâ vot katory za vamê sidzel , da ?

*LI3:+< da , katory za mnoj sidzel .

*LI3:katory u nas +...

*LI3:nu , dze-tâ hod da četyrnâccýcê âtnašénêjê +...

*LI3:i ja +...

*LI3:a on ne pâstupil .

*INT:a kuda on pâstupal ?

*LI3:on pâstupal , pa-momu@w , v horêckuju sel´xozâkâdzêmâju .

*LI3:ja užé š´č´as vot ne vspomnju .

*LI3:i on ne pâstupiú , pašoú patom na pâdhâtavicêl´nyjê v horêckuju .

*LI3:tada tožý étâ vsë prâkcêkavalâs´ .

*LI3:cély hod zânimalês´ .

*LI3:i my tak pêrêadzičêskê s nim vstreč´alês´ .

*LI3:pâtamu što žylê v adnom mescê , nu , ljubov´ [_////] ljuboú byla .

*LI3:on patom uzjaú mjane i kinuú .

*LI3:ja takajê rastrojênâ byla .

*LI3:da !

*LI3:on pašol v armêju .

*LI3:v armêjê jevo kâmêsavalê .

*LI3:on +...

*LI3:tam što-tâ (.) neš´č´asny sluč´âj +...

*LI3:étâ ja užé byla na vtarom kursê .

*LI3:i vot zimoj prýježaju damoj , on menja vstréčajêt .

*LI3:ja pomnju tak , kak š´č´as étâ .

*LI3:xrapâmê takajê darohâ bylâ .

*LI3:étâ ni maroz , ni snehâ mnohâ bylâ , takajê +...

*LI3:vot takajê .

*LI3:nu , pânimajêš , što takojê xrapy ["] ?

*LI3:nu takajê , uxaby takijê vot , zamëršýjê zemlja .

*LI3:étâ bylâ zimnêjê sesêjê .

*LI3:on menja vstreč´ajêt .

*LI3:a tada (.) takijê , nu , bac´ki bahatyjê ú jaho byli , užé byla mašynâ .

*LI3:i on menja na mašynê vstreč´ajêt i veze daxaty .

*LI3:ja hâvaru +"/.

*LI3:+" tak pašli zajdzëm .

*LI3:a on hâvaryt +"/.

*LI3:+" ne , ja zajdu utrâm .

*LI3:+" nu dumâju ["-"] ladnâ .

*LI3:a utrâm +...

*LI3:a , zašla damoj , a mamâ +"/.

*LI3:+" dač´uškâ , a persname cibe pišý ?

*LI3:hâvaru +"/.

*LI3:+" pišý i vstréčaú , i ničohâ ne skazaú .

*LI3:ja hâvaru , i ana davaj plakâc´ .

*LI3:a pra naš étât raman tam , nu , užé znalê .

*LI3:raméâ i dzul´jetâ , tam užé étâ vsë svecilâs´ .

*INT:+< nu tak i stol´kâ vremênê , cem bolêjê .

*LI3:a on mne +...

*LI3:a ana hâvarit +"/.

*LI3:+" dak jon tut užé s âpcekarkâj vstreč´ajêccý .

*LI3:ja hâvaru +"/.

*LI3:+" jak apcekâr´kâ ?

*LI3:a prislalê dzevâč´ku , i on , v obš´čêm ta +/.

*INT:pa râsprêdzelenêju kakajê-tâ ?

*LI3:da , da , pa râsprýdzelenêju .

*LI3:i ana , karočê +...

*LI3:pašli na tancý , a ja tam .

*LI3:on vrodzê mne i pišýt , i zaxodzêt +...

*LI3:no patom užé , navernâ , užé étâ stalâ vyjavljaccý .

*LI3:i on utrâm pryxodzêt i hâvaryt +"/.

*LI3:+" ja ne mahu mol ["-"] abmanyvâc´ , nam nadâ rastaccý .

*LI3:+" étâ ne značêt , što ja uxažu na vseda , ja , navernâ , vernus´ ješ´čë .

*INT:narmal´nâ !

*LI3:da .

*LI3:nu , vot tak vot , pânimajêš ?

*INT:mâladzec !

*LI3:i étâ byl kašmar .

*LI3:a u menja zimnêjê sesêjê +...

*LI3:i u menja bylâ takajê iscerýkâ .

*LI3:kazalâs´ , zemlja ušla iz-pâd noh .

*LI3:étâ junâsc´ , étâ daverýjê , étâ +...

*LI3:kak sebja vzroslâj kakoj-tâ prýdstavljajêš +/.

*INT:+< predacêl´stvâ kakojê-tâ užé .

*LI3:da , prédacêl´stvâ .

*LI3:i étâ sesêjê užé mne ne učiccý .

*LI3:a on tuda ka mne v inscitut prýježal , i vse jevo znalê .

*LI3:i tut ja užé ni uč´u .

*LI3:i jexâc´ v minsk mamâ menja užé ne puskajê .

*LI3:+" dač´uškâ , xoc´ hlidzi +...

*LI3:+" nu [_/] nu xalerâ jaho bjary !

*LI3:+" nu , tak užé +...

*LI3:+" nu , tak byvajet .

*LI3:prýježaju tuda , devčënkê v hrupê +"/.

*LI3:+" što slučilâs´ ?

*LI3:a vabš´če pa naturê očên´ takajê abš´čicêl´nâjê .

*LI3:nu , navernâ , dažý pâzicivnâjê , dažý mahu tak skazac´ pra sebja .

*INT:+< <nu da>[_/] nu da , vidnâ , nu .

*LI3:i , étâ samâjê , i ani +"/.

*LI3:+" što nârabilâsê ?

*INT:+< ne unyvajuš´č´ýjê .

*LI3:oj , ciper unyvajuš´č´ýjê .

*LI3:vsë , ciper´ užé ne ta , étâ tahda byla .

*LI3:i ana +"/.

*LI3:+" a što slučilâs´ ?

*LI3:i ja hâvaru +"/.

*LI3:+" nu , tak vot , persname kinuú .

*LI3:+" ax ty , skacinâ !

*LI3:+" najdzëm my tabe druhovâ .

*LI3:i ja plač´u , a ici na ékzamên , âbsaljutnâ nulevajê .

*LI3:i užé dzevâč´kê +...

*LI3:abyč´nâ srédzi pervyx tam +...

*LI3:znaju , ne znaju , no ne stajalâ nêkada pad dver´ju .

*LI3:i dzevčënkê patom +...

*LI3:starâstâ takajê xarošýjê , persname persname , byla .

*LI3:ana hâvarit +"/.

*LI3:+" znajêš što , persname , davaj my s taboj zajdzëm , ja râskažu .

*LI3:+" nu , žalkâ +...

*LI3:hâvaryt +".

*LI3:a tada ž scipendzêjê , étâ ž bylâ vsë .

*LI3:ja na nejo , v princýpê , i žyla .

*INT:+< tak a š´č´as tožý , da .

*LI3:sorâk pjac´ rublej pavyšýnâ .

*LI3:u menja sorâk byla , sorâk pjac´ byla pavyšýnâ .

*LI3:i my zaxodzêm , i ana hâvaryt +...

*LI3:a prédmet byl biblêahrafêâ .

*LI3:i očên´ ana , kažýccý , kak by vot lëhkâ .

*LI3:a étâ nadâ klâsêfikacýju knihê polnâsc´ju sazdac´ .

*LI3:vy étât ni prâxadzilê prédmet ?

*LI3:takovâ u vas ne byvajêt , da ?

*LI3:a , étâ samâjê , i ana hâvarit +"/.

*LI3:+" pažalustâ +...

*LI3:mužčinâ byl prýpâdavacêl´ .

*LI3:+" nu dajcê xoc´ trojku , ana ničë@w ne atvecêt .

*LI3:+" nu davaj xoc´ troxê tam pâhanjaju cibja .

*LI3:nu , neštâ tam dlja priličêjê .

*LI3:nu , v obš´čêm ta , v takoj čýlaveč´nyk +...

*LI3:a ana jemu tam pač´li maju istorêju ne râskazalâ , što ja +...

*LI3:tam ljubov´ , trahedzêjê +...

*LI3:nu i , karočê , neštâ ja vykârâbkâlâs´ .

*LI3:nu , vot i vsë .

@New Episode

*LI3:i tam nâč´alis dlja menja patom +...

*LI3:užé takajê žyzn´ očên´ +...

*LI3:kak skazac´ ?

*LI3:nu , nêincerésnâjê stalâ dlja menja .

*LI3:ja jevo kak (.) pâceralâ , što-tâ u minja ni daverêjê , mne ni radâscê .

*LI3:mne i damoj jexât´ ne xočýccý , i vstreč´accý ni_s_kem ni xočýccý .

*LI3:a xacja asobâ kak-tâ tam i ne bylâ +...

*LI3:fâkul´cet žénskê , babfak ["] my vsë nâzyvalê jevo .

*INT:+< to žé samâjê i u nas , da , da .

*LI3:babfâk , ni bibfak .

*LI3:nu i vsë .

*LI3:karočê , tak ja i zakončêlâ .

*LI3:a , vot ješ´čo inceresnâ v majej sudzbe takoj mament .

*LI3:my ž pâstupalê , ja hâvaru , vot +...

*LI3:ja kak skazalâ , bêblêaceč´ny fâkul´cet , étâ bylâ (.) hor´kâvâ , da , inscitut hor´kâvâ .

*LI3:a (.) na četvërtâm kursê užé pastrojêlê inscitut kul´tury .

*LI3:i nas vsex tuda družnên´kâ .

*LI3:oj , nu tam étâ bylâ užé +...

*LI3:zaly , étâ bylâ +...

*LI3:écê , dlja lekcýj takijê zaly , takijê zdarovyjê .

*LI3:nu vabš´če .

*LI3:a prêpâdavacêlê incerésnyjê .

*LI3:tam užé patom nač´âlê i cêatralâú âb´jêdzinjac´ .

*LI3:i my užé tam troxê aperylêsê , užé nekêjê xlopcy stalê pâjaúljaccý .

*LI3:da , užé takijê vêsjalejšýjê .

*INT:užé vêselejê .

*LI3:da .

*LI3:nu i vot +...

*LI3:i zakončêlâ .

*LI3:pâdnapisânâ v dziplomê , pâstupilâ v inscitut , da , pêdâhahičêskê , bêblêaceč´ny fâkul´cet , a zakončêlâ užé inscitut kul´tury , bêblêaceč´ny fâkul´cet .

*LI3:nu i vot , étâ samâjê , râsprýdzelenêjê dal´šý .

*LI3:padruhâ ú minja byla , oj , tožý , étâ atpad baški .

*LI3:karočê , ana , étâ samâjê , ana byla s (.) mâhilëvskâj oblâscê .

*LI3:persname takajê , persname .

*LI3:a ja s (.) hrodnênskâj , da .

*LI3:nu , ana takajê +...

*LI3:ja užé vrodzê kak takajê vot (.) pravornâjê , a ana ješ´čë kručê menja .

*LI3:va-pervyx , očên´ kantaktnâjê .

*LI3:i , navernâ , ja nastol´kâ jej blâhadarnâ .

*LI3:s č´ustvtâm jumârâ , s č´ustvtâm vkusâ .

*LI3:i vot étâ privilâ ana mne .

*LI3:ano va mne , možýt , hdze-tâ zadatkê i byli .

*LI3:ja vot tak vot , patom vot +...

*LI3:persname dažý , svajej dočêrê , ciper´ raskazyvâju .

*LI3:hâvar´u +"/.

*LI3:+" dač´uškâ , i mamâ +...

*LI3:ana vot i š´č´as +...

*LI3:što-tâ kupic´ (.) dažý tam , pa cêlefonu +...

*LI3:ja jejo vižu v étâj veš´čê i hâvaru +"/.

*LI3:+" ana cibe ne pâdajdzët .

*LI3:ana hâvaryt +"/.

*LI3:+" mne druhoj +...

*LI3:+" ni padruhê mne ne nadâ , ni mužčinâ , štoby vot rjadâm stajal .

*LI3:vot majo mnenêjê dlja nejo očên´ važnâ .

*INT:aha , zdorâvâ .

*LI3:nu i vot étâ persname , adzel´ny takoj vapros .

*LI3:značêt , pervy kurs ja žyla u cëtkê v minskê .

*LI3:znalâ tol´kâ adzin maršrut , trynaccýty .

*LI3:étâ kuda-tâ tuda šol on na praspekt puškênâ .

*LI3:i ne daj boh ja na tom tra@k ne pryjedu , vsë užé .

*LI3:+" bac´kê pâzvanju !

*LI3:+" zâbiraj svajo salâ , jajcý , jed´ daxaty , i ne budu ja za taboj tut hlidzec´ !

*LI3:nu nêkuda +...

*LI3:ja vabščé tavo minskâ bajalâs´ .

*LI3:nu užé pasla v âbš´čežycêjê , nu , tam-tâ užé troškê vêselej .

*INT:+< nu da .

*LI3:i tam vot my s persname +...

*LI3:a pâselilâs´ s četvërtym kursâm .

*LI3:ja vtaroj , a étâ s četvërtym .

*LI3:i ani +...

*LI3:dlja menja bylâ samâjê strašnâjê , étâ hatovêc´ jesc´ .

*LI3:va-pervyx , ja skazalâ pânač´alu , što ja byla izbalâvânâ v dzectvê .

*LI3:mamâ v červonuju peč´ pâzâpixalâ , babâ za š´čëkê jedy mne nâpixalâ , i ja rasla +/.

*INT:i vsë .

*LI3:+, vot takim , nu , vot takim , navernâ , cvetoč´kâm .

*LI3:a ani tam (.) borš´č´ varêt , neku selëdku pad šubâj .

*LI3:ja tada pervy raz znalâ [_//] uznalâ , što takojê selëdkâ pad šubâj .

*LI3:i étâ , i jany vsë étâ hatovêt , a ja étâvâ +...

*LI3:i nedzelju adna hatovêt , i pervâ , vtarojê , trécêjê .

*LI3:répâ vot takajê vyrâslâ , sama užé ni_va_što ne vlezaju .

*LI3:pajexâlâ xudajê +...

*LI3:i vot maja očêrêdz´ hatovêt´ .

*LI3:ja užé ne dumâju ni pra lekcýjê , ja na lekcýjêx sâstavljaju menju , što mne kupic´ i kak étâ +/.

*INT:a vy pa očêrêdzê tak vot gatovêlê , pa nidzelêm ?

*LI3:+< pa očêrêdzê , prêdstavljajêš ?

*INT:na vsex , da ?

*LI3:da .

*LI3:nacêt , nas pjac´ čêlavek žyla v komnâcê +/.

*INT:+< s uma sajci !

*INT:božý moj !

*LI3:+, i na vsex étâ hatovêc´ .

@New Episode

*LI3:céluju nedzelju .

*LI3:i ješčo štob ne pâvtarjalâs´ .

*LI3:i vse izvraš´č´alês´ .

*LI3:božý , nu mne étâ užé byú kanec .

*LI3:i vsë , hatovlju , ani burč´at .

*LI3:pasudu pamoju , ne tak pamoju .

*LI3:vsë +"/.

*LI3:+" bur-bur-bur .

*LI3:i tut vot , hâvaru , persname étâ maja hâvaryt +"/.

*LI3:+" znajêš što , persname , kidaj ty étât svaji@w četvërtyj kurs .

*LI3:+" ani užé izdzevajuccý nad taboj .

*LI3:a ja +...

*LI3:a nam +...

*LI3:možý , my dze pajdzëm , pêražka s´´jedzim tavo +/.

*INT:i xvacêt .

*LI3:a poslê scipendzêjê , kstacê , v ce vrýmena vy vsehda xadzilê +...

*LI3:byla takojê kafé vesna ["] .

*LI3:i mahli pazvolêc´ sebe rýstaran raz v mesêc ilê kafé kakojê-tâ .

*LI3:étâ kâlbasa , sêrvilat , takajê krasivâjê .

*LI3:dze domâ +...

*LI3:my vabščé jejo ne znalê , kromê ak na peč´kê sušýnuju .

*LI3:étâ dlja menja bylâ +...

*LI3:i tam vadzič´kê , kakovâ vina pap´jom .

*LI3:i my pajdzëm (.) v , étâ , v rýstaran toj ilê kuda , dzeúkê ž tyjê halodnyjê .

*LI3:ja hâvaru +"/.

*LI3:+" persname , ja ne mahu ú toj rýstaran ici , nadâ ž étu (.) xeúru karmic´ .

*INT:kašmar !

*LI3:nu vot , persname , étâ kašmar .

*LI3:nu , karoč´ê hâvarja , ja skazalâ +"/.

*LI3:+" ja vybyvaju s étâvâ âbš´č´aka .

*LI3:vse pânâduvalêsê na menja .

*LI3:jak étâ tak ?

*INT:nu , ne ugadzilâ .

*LI3:+" a što , my budzêm jesc´ , a ty budzêš sidzec´ ?

*LI3:ja hâvarju +"/.

*LI3:+" da ne , ja budu vyxadzic´ , ja ne budu vas smuš´č´ac´ .

*LI3:i vabš´če nikak +...

*LI3:i takajê nemnožkâ hanenêjê nač´ýlâs´ , pânimajêš ?

*LI3:vot užé ladnâ tam abed hdze-tâ kak-tâ , a užýn užé vse vmescê .

*LI3:ani tam č´aji , varen´jê damu damu prêvazilê .

*LI3:cmokâjut sidzjat , a ja užé takajê neš´č´asnâjê , v tu storânu ni hližu .

*LI3:nu my patom užé +...

*LI3:étât hod ja pêremučêlâs´ , i patom my užé s persname stalê žyc´ vmescê .

*LI3:i užé , kanešnâ , mne patom +...

*LI3:kak xacelê , tak i žylê .

*LI3:mahla , scipendzêjê , mamâ č´uc´-č´uč´ k scipendzêjê , i sâpahi sibe kupic´ , pânimajêš .

*LI3:étâ ž češskâjê obuv´ tada bylâ .

*LI3:étâ , pravdâ , pad očêrêdzê , no my âtstajim s persname .

*LI3:takijê užé dzevkê stalê .

*INT:étâ kakijê gody bylê , vy +...

*LI3:étâ ž ja semdzêsêt (.) pervâm pâstupilâ , v semsêt šéstom zakončêlâ .

*LI3:semsêt vtarom , semsêt šéstom .

*LI3:čétyrý hodâ tada bylâ , ni pjac´ bêblêaceč´ny byl .

*LI3:ciper´ užé apjac´ , a tada čétyrý hodâ bylâ .

*LI3:tak klasnâ âdzevalês´ .

*LI3:nač´âlê užé jubkê +...

*LI3:a šylê ž vsë .

*LI3:ničë@w ž v mâhazinâx tada ne bylâ .

*LI3:domâ paš´´jom .

*LI3:a u menja ješ´čë cëtkâ , radnja v avstralêjê jesc´ .

*LI3:ani va vrémê vajny +...

*LI3:dzjadz´kâ +...

*LI3:vot kak étâ mâladzëž +...

*LI3:uhanjalê na rabotu <v étu>[_/] v étu samuju , v hermanêju .

*LI3:poslê étâvâ on kak-tâ âkazalsê (.) v avstralêjê .

*LI3:i ani prýsylalê nam pasylkê .

*LI3:krempleny , katoryx ni_u_kavo ne bylâ , tol´kâ u menja .

*LI3:takijê vsjakêjê koftâč´kê .

*LI3:nu i étâvâ vsevo , užé ja šylâ plac´jê .

*LI3:domâ paš´´ju , narmal´nâ .

*LI3:mamâ skažý +"/.

*LI3:+" persname , pa kalenâ .

*LI3:dobrâ , pa kalenâ .

*LI3:pryjedu v minsk , atšastâju na vsë .

*LI3:i vsë na fâtagrafêjêx .

*LI3:persname moj hâvaryc´ , muž , hâvaryt +"/.

*LI3:+" hospâdzê , nu nêkakovâ komplêksâ .

*LI3:noh nima , no jubkâ vot dasjudâ .

*LI3:ja hâvaru +"/.

*LI3:+" nu , pâtamu šta takajê dzeúkâ byla udalâjê .

*LI3:vot .

*LI3:i , karočê , râsprêdzelenêjê .

*LI3:persname , kanešnâ , astalâs´ v minskê .

*LI3:my šli neploxâ pa râsprýdzelenêju , no +...

*LI3:tada skazalê +"/.

*LI3:+" u kavo jes´ minskâjê prapiskâ , pažalustâ , âstavajcês´ .

*LI3:+" u kavo netu +...

*LI3:u menja , kanešnâ , jejo ne bylâ .

*LI3:ja šla , rydalâ tam .

*LI3:écê kupcy sidzjat tam pa âblascjam .

*LI3:ja ne znaju , kak u vas na râsprýdzilenêjê +/.

*INT:v smyslê kupcy ?

*LI3:kupcy ["] v nas nâzyvalê .

*LI3:vot prýježalê , dapuscêm , s adzelâ kul´tury (.) hrodnênskâvâ oblêspalkomâ , âblasnyjê .

*INT:+< a , katoryjê zapros kak by dzelâjut ?

*LI3:da .

*LI3:ani ran´šý , navernâ , dzelâlê zapros , a ciper prêježalê smatrelê .

*INT:kupcy .

*LI3:da , kupcamê nâzyvalê ix .

*LI3:vaočêju smatrélê , što étâ dzicja saboj prýdstaúljajêt .

*LI3:ano , možý , jej ne panravêlâs´ .

*LI3:i vot ani +...

*LI3:ja takajê +"/.

*LI3:+" ja xač´u v minskê +...

*LI3:nu , a dékan-tâ znal , on hâvaryt +"/.

*LI3:+" persname astalâs´ , i vy [_//] ty xočêš .

*LI3:na vy ["] nas , kstacê +...

*LI3:vas na vy ["] nâzyvajut ciper´ ?

*INT:da , da , da .

*LI3:+< da .

*LI3:+" i vy +...

*LI3:i ja hâvarju +"/.

*LI3:+" i ja xač´u .

*LI3:nu nikak .

*LI3:nu , vot prapisku +...

*LI3:dze ž ty tam prâbyla , tuju prapisku , nu +...

*LI3:+" nu hâvaru ["-"] nu ladnâ .

*LI3:i patom žénš´čênâ sidzelâ s hrodnênskâvâ abkomâ prâfsajuzâ .

*LI3:ni kul´tury adzel , a abkom prâfsajuzâ .

*LI3:a ana hâvaryt +"/.

*LI3:+" pajdzëš rabotâc´ v prâfsajuznuju bêblêaceku .

*LI3:ja kak-tâ tak ješ´čë smutnâ prýstavljalâ .

*LI3:nu , bêblêacekâ .

@New Episode

*LI3:prâfsajuznâvâ ana pâdčinenêjê ilê at kul´tury , mne aby bêblêacekâ .

*LI3:ja hâvarju +"/.

*LI3:+" pajdu .

*LI3:+" étâ budzêš ty rabotâc´ v âvtaparkê , tam jes´ bêblêacekâ v hrodnâ .

*LI3:+" oj dumâju ["-"] nu tam , navernâ , dobrâ .

*LI3:+" kâvalerâú budzê palno .

*LI3:+" pajedu ja užé v tojê hrodnâ .

@New Episode

*LI3:i vsë , pâbyla domâ , i s pervâvâ avhustâ nadâ bylâ užé jecâc´ .

*LI3:pajexâlâ v tojê hrodnâ .

*LI3:ani mne hâvarjat +"/.

*LI3:+" vot tut paka mestâ zanêtâ (.) da novâvâ hodâ , ždzëm , v dzikrét ujdzët kakajê-tâ žénš´cênâ .

*LI3:+" pajedzcê vy pârabotâjcê v slonêm .

*LI3:nu , a slonêm +...

*LI3:kazlovš´čênâ tut , triccýc´ kilametrâú .

*LI3:mne +...

*LI3:mamâ užé , kanešnâ , radâ +"/.

*LI3:+" aj , dač´uškâ , dobrâ , vot budzêš vozlê (.) domâ .

*INT:+< pabližý k domu .

*LI3:da , pabližý k domu .

*LI3:i , étâ samâjê , nu i vsë , i ja +...

*LI3:a âtkréplenêjê mne ne davalê .

*LI3:nu , ani kak by prasležývâlê , što , étâ samâjê , ja tut .

*LI3:nu i vot da novâvâ hodâ ja dârabotâlâ , ta ušla v dzikrét , hrodnênskâjê , ani mne +/.

*INT:a zdes´ gdze rabotâlê ?

*LI3:v bêblêace@k +...

*LI3:a , i vot prijexâlâ ja sjuda , v âl´bercin .

*LI3:vot v âl´bercin , bêblêacekâ kartonnâ-bumažnâvâ zavodâ .

*LI3:prijexâlâ , pryšla na zavod .

*LI3:dumâju +"/.

*LI3:+" dze tajê bêblêacekâ ?

*LI3:menja atpravêlê s écêm , s kvitkom écêm râsprýdzilicêl´nym .

*LI3:prýxažu ú prâfsajuz , v adzel , v prafkom étât .

*LI3:ja hâvarju +"/.

*LI3:+" ja k vam .

*LI3:+" da , my znajêm .

*LI3:+" nu , idzi ustrajêvâjsê .

*LI3:+" znajêš , kuda ici ?

*LI3:hâvarju +"/.

*LI3:+" ne znaju .

*LI3:a zavod tak vo tut vot za mastom , a klub u nas vot tut naxodzêccý .

*INT:da , ja znaju , znaju .

*LI3:i mne nadâ bylâ prajci at zavodâ .

*LI3:idu , idu , zâxažu vot sjuda , da écêx varot .

*LI3:dumâju +"/.

*LI3:+" kakoj-tâ les .

*LI3:a park byl takoj hustoj , nêpanjatnâ .

*LI3:dumâju +"/.

*LI3:+" kuda ž ta ja idsu ?

*LI3:prýxažu , i tut zamâk âtkryvajêccý .

*LI3:šykarnâ !

*LI3:vidzêlâ ty vozlê +...

*LI3:oj , ja , kanešnâ , âbaldzelâ .

*INT:nu , tam žé i š´č´as bêblêacekâ .

*LI3:da-da-da .

*LI3:nu étâ užé ne ta bêblêacekâ .

*LI3:i (.) ja pryšla tuda .

*LI3:krasivâ , parketnyjê paly , sam , kak pala@k +...

*LI3:étâ ž majontâk panâ puslovskâvâ .

*LI3:vot .

*LI3:ja pryšla tuda , ja samlelâ .

*LI3:va-pervyx , mne krâsata +...

*LI3:užé pra tyjê knihê i zabylâ , što mne nadâ .

*LI3:xažu vot , hlaza écê pjalju .

*LI3:ozêrâ , vsë tam zdorâvâ , écê listvênêcy panskêjê .

*LI3:étâ úsja krâsata .

*LI3:nu i zašla tuda .

*LI3:+" nu , ja takajê-tâ , takajê-tâ .

*LI3:+" nu dobrâ .

*LI3:+" nu úsë , nu , davaj rabotâj .

*LI3:+" a dze žyc´ budêš ?

*LI3:ja hâvarju +"/.

*LI3:+" ne znaju .

*LI3:hâvarju +"/.

*LI3:+" dažý vo sën´nê pêrênâčévac´ nehdzê .

*LI3:a xarošýjê byla , carstvâ jej nebesnâjê , zaveduš´č´ýjâ .

*LI3:takajê persname persname persname .

*LI3:ana hâvaryt +"/.

*LI3:+" nu , adnu noč´ , persname , pânač´ujêš u menja , a tam u menja vo sasedkâ , stâryki , možý , any puscêt .

*LI3:ana pâhâvarylâ , menja vzjalê na kvarciru .

*LI3:i pâsadzilê menja +...

*LI3:ne , snač´alâ šo-tâ ja , étâ , snač´alâ prastajê bylâ .

*LI3:nu tak étâ bystrâ patom nač´ýlsê rost u menja .

*LI3:vot étyjê vse nekêjê užé beremênnêlê , uxadzilê , i mne užé bylâ (.) pad´´jom .

*INT:vovrêmê papalê .

*LI3:da .

*LI3:i ja , karočê hâvarja , pašla na [_//] v abslužývânêjê .

*LI3:a patom pašla +...

*LI3:samâ klasnâ , što mne nravêlâs´ .

*LI3:atdzel âbrabotkê .

*LI3:étâ prýxadzilê novyjê knihê âbsaljutnâ , z zapâxâm cêpahrafskêm , s ânatacýjêmê .

*LI3:i pervâjê knihâ byla maja vsehda .

*INT:+< ljublju novyjê knigê .

*LI3:i pervâjê knihâ , maja .

*LI3:i ja užé takajê blatnajê stalâ .

*LI3:paka +...

*LI3:užé pa blatu nâč´ala vydavac´ .

*LI3:a tada ž dzêficyt knih byl vabš´če strašnejšýj .

*LI3:a pâpalnenêjê bylê bahatyjê , a knih nemerênâ .

*LI3:oj , étâ kašmar , étâ č´udtâ !

*LI3:na étâm vot [_///] blâhâdarja étâj bêblêacekê i sazdalâ svaju sem´ju , navernâ .

*LI3:muž očên´ čitajuš´čêj , jevo sestra čitajuš´č´ýjâ .

*LI3:ani prêxadzilê tuda .

*LI3:v obš´čêm ta , znajêcê , vot byvajêt takojê ješ´čë v žyznê , kak +...

*LI3:knihu ljubêš , no vot prâčitac´ jejo kak-tâ druhoj raz +...

*LI3:navernâ , étâ bêblêacekâ izbalâvâlâ .

*LI3:ânatacýju +...

*LI3:ljudzê vsë sprašývâjut .

*LI3:ânatacýjêmê [_/] ânatacýjêmê +...

*LI3:i moj persname skaal +"/.

*LI3:+" ne , milâjê maja .

*LI3:+" ty vot étu ânatacýju prâčitajêš , i ty užé +"/.

*LI3:+" oj , takajê knihâ , takajê +...

*LI3:+" a nu-kâ davaj čitaj rjadâm sa mnoj .

*LI3:a on zapojnâ +...

*LI3:u nix vabš´če vsja sem´ja takajê , očên´ érudzirâvânâ .

*LI3:i doč´ u menja na sevodnê +...

*LI3:ja hâvarju , ja tak rada , ana [_/] ana ne ljubêt fil´my .

*LI3:ana ljubêt šélêst stranic .

*LI3:kak ana hâvaryt +"/.

*LI3:+" mamâ , ja sljahu , étâ mne kajf .

*LI3:štob ani vot listalês´ , vot tada +...

*LI3:nu , možnâ v kamp´´jutérê prâčitac´ , no étâ užé ne to .

*INT:oj , na kamp´´jutérê ne to čitac´ , u menja +...

*INT:my samê vot +...

*INT:u nas mnogâ +...

*INT:u nas žé tožý tri liceratury , agromny ab´´jom , vse écê ramany , prâizvedzenêjê .

*INT:nu vsë , da , praxodzêm .

*LI3:+< tak a ja skol´kâ ?

*LI3:na bêblêaceč´nâm nadâ bylâ čitac´ .

*LI3:oj , a što my tam vytvarjalê !

*LI3:ješčo pêreb´ju , vspomnju étât +...

*LI3:byl u nas takoj persname , zârubežnâjê lêcêraturâ byla .

*LI3:nu hdze ž ty prâčitajêš k sesêjê tam , možý , pêdzesjat nâjêmênavanêj .

*LI3:i tožý hdze-tâ s lekcýjê , hdze-tâ étâ +...

*LI3:a ljubil dzevâk krasivyx .

*LI3:a sam takoj tožý kak atélâ byl .

*LI3:nu , tak on tam i passê u nas .

*LI3:i my užé prydzëm , užé pânâmalëvâjêmsê , résnicý écê vot takijê vot .

*LI3:aby tol´kâ +...

*LI3:+" prydzëš zaútrâ !

*LI3:nu ne tak , kak étâ , ni zloj .

*LI3:nu vot liš by tak nemnožýé´kâ pâkaketnêč´ýc´ ilê , kak tam nazvac´ , z dzeúkâmê pâzajihrývâc´ .

*INT:u nas tožý takijê jesc´ .

*LI3:nu i , étâ samâjê , i prydzëš zaútrâ .

*LI3:nu , prydzëš , užé zaútrâ pastavêc´ cié acénku .

*LI3:vot .

*LI3:i vot tut užé nâč´alas´ maja žyzn´ âl´bercinskâjê .

*LI3:i ja +...

*LI3:a , i vot pryxodzêt novy hod .

*LI3:i mne užé zvanjat attudâ , iz hrodnâ , i hâvarat +"/.

*LI3:+" my cebja ždzëm .

*LI3:a ja užé ni xač´u , u menja užé tut ramany .

@New Episode

*LI3:kâvalerâú nemerênâ , dzeúkâ novâjê na âl´bercinê .

*LI3:étâ , adzin prâvažajêt , druhoj vstreč´ajêt .

*LI3:ja hâvarju +"/.

*LI3:+" a možnâ mne užé ne jexât´ ?

*LI3:+" ustrajêvâjêc´ ?

*LI3:ja hâvarju +"/.

*LI3:+" ustrajêvâjêc´ .

*LI3:+" vsë xârašo , tokâ pryjedz´ zâberi âtkréplenêjê .

*LI3:ja pajexâlâ , vzjala âtkreplenêjê .

*LI3:vse davol´ny : mamâ radâ , ja radâ .

*LI3:i vsë , i tut užé pašla u menja takajê žyzn´ (.) âl´bercinskâjê .

*LI3:tožý âbsaljutnâ ne žaleju , što ja sjuda prijexâlâ .

*LI3:blâhâdara étâmu âl´bercinu , ja hâvaru , i vot i muž , i dzicja majo , samâjê udalâjê u mirý .

*LI3:kak ja vsehda hâvaru +"/.

*LI3:+" ty u menja samâjê-samâjê .

*LI3:xočýš , fâtahrafêju pâkažu ?

*INT:nu pâkažycê .

*LI3:étâ ž vrémê , navernâ , ujdzët kuda-tâ .

*INT:nêčevo , nêkuda ano ne ujdzët .

*LI3:+< oj , a kak žé étâ mne tut ne uranic´ ?

*INT:+< oj , davajcê .

*LI3:(...) étâ vot takajê paslednêjê .

*LI3:étâ jejo na étât , na kâlendar´ .

@New Episode

*LI3:étâ majo dzicja takojê , da .

*INT:zdorâvâ +...

*LI3:nu ana na menja , navernâ , ne paxožý .

*LI3:paxožý ?

*LI3:nu atca ty ne znajêš ?

*INT:+< nu , kak-tâ vot iz-zâ cvetâ +...

*INT:ne .

*INT:iz-zâ cvetâ valos ni panjatnâ kak-tâ , da .

*LI3:iz-zâ cvetâ valos .

*LI3:ana at pryrody , ana +...

*LI3:kak étâ nâzyvac´ ?

*LI3:šaténkâ , da ?

*INT:+< net , navernâ , što-tâ jesc´ .

*LI3:nu nos +...

*LI3:možýt byc´ , nos .

*INT:nos , da , formâ nosêkâ paxožý .

*LI3:šaténkâ , a étâ vykrâsêlâs´ u čërny .

*LI3:vajuju da paslednêvê , ruhajêmsê , i každy dzen´ +...

*INT:i v ulybkê zdzes´ vot tožý jesc´ , da .

@New Episode

*LI3:i vot , karočê , âl´bercinâm ja davol´nâ .

*LI3:ja davol´nâ (.) vsem .

*LI3:što tut u menja slažylâs´ lič´nâjê žyzn´ .

*LI3:nač´ýlsê rost (.) v rabocê tožý vot .

*LI3:značêt , ja rabotâlâ [_/] rabotâlâ v bêblêacekê , patom menja pastavêlê užé +...

*LI3:byla takajê bêblêaceč´nâjê céntrâlizovânâjê siscemâ .

*LI3:i menja pastavêlê dzirektârâ , étâ prâfsajuznâjê imênnâ .

*LI3:u menja bylâ trinaccýc´ bêblêacek v pâdčinenêjê .

*LI3:ja takajê (.) važnâjê prâverjajusč´ýjê jezdzêlâ tam .

*LI3:nu .

*LI3:nu menja ljubilê .

*LI3:ja ne to šta vot +...

*LI3:ja xač´u kak-tâ vot , ni zacyklêvâjês´ na étâm , nu , vot +...

*LI3:ljubilê écê rabotnêkê .

*LI3:i vsë bylâ u nas pa-dobrâmu .

*LI3:i dni raždzenêjê , i praznêkê my âtmeč´alê s pesnêmê , s vyxâdâmê kuda-nibudz´ .

*LI3:vot .

*LI3:patom (.) ja vyšlâ zamuž .

*LI3:zamuž vyšlâ tožý ne tak , jak use .

*LI3:râspisalâsê v četverh (.) i mamê skazalâ +"/.

*LI3:+" mamâ , ne budêt nêkakoj svad´by .

*LI3:persname byl procêv étâvâ .

*LI3:on skazal +"/.

*LI3:+" ja tožý , ja ni xač´u .

*LI3:u nevo mamâ byla , nu , kak by +...

*LI3:nu , ana trajix dzicej sama pâdnimalâ .

*LI3:i u mamy dzenêh , navernâ , ne bylâ .

*LI3:on poslê armêjê pryšol .

*LI3:on hâvaryt +"/.

*LI3:+" ty svad´bu xočêš ?

*LI3:ja hâvaru +"/.

*LI3:+" ja ne xa +...

*LI3:ja kak by pad nevo padstrojêlâs´ .

*LI3:+" ja ne budu , mene ne nadâ nêčevo .

*LI3:my majej mamê skazalê +"/.

*LI3:+" mamâ , svadz´by ne budêt , slyšýš ?

*LI3:ana +"/.

*LI3:+" vsë , dač´uškâ , ne-ne-ne .

*LI3:+" nu to vy xoc´ , jak raspišýcê , užo ž xoc´ pryjedzcê da nas .

*LI3:on +"/.

*LI3:+" nu raspišýmsê .

*LI3:my v četverh s nim râspisalêsê , u pjatnêcu +"/.

*LI3:+" to ty ci pryjedzês , ci ne ?

*LI3:zvonêt tam sasedkê .

*LI3:ja hâvaru +"/.

*LI3:+" dak jedzêm .

*LI3:+" nu svekrov žé vaz´mi s saboj .

*LI3:nu , úzjala .

*LI3:ja prýježaju , a tam svadz´bâ .

*LI3:muzykâ hrajê , harmonêkê bârabanêc´ .

*LI3:a mamâ rabotâlâ v bêblêacekê , étâ vabš´če !

*INT:oj , étâ našý ljudzê !

*LI3:+< étâ č´udtâ !

*LI3:étâ +...

*LI3:ty prýdstavljajêš ?

*LI3:rabotâlâ v bêblêacekê (.) mamâ , a bêblêacekâ byla pry klubê .

*LI3:a tam xlopcy étyjê na bajanâx , na hitarâx +...

*LI3:ani hâvarat +"/.

*LI3:+" persname , my tabe úsë zrobêm , ne pêrêžyvaj .

*LI3:+" liš by tokâ ana xoc´ pryjexâlâ , a to budzêm ihrac´ ni +...

*LI3:hoscê úse sozvâny , my prýježajêm , svadz´bâ .

*LI3:vot takajê , âbyknavennâjê .

*INT:nêčevo sié !

*LI3:+< étâ možnâ bylâ +...

*LI3:no ú dzerevnê ž što ?

*LI3:s kanca ú kanec , vsex prýhlašajut .

*LI3:vo tak use pêrêradnilês´ , use pêrêkumilês´ .

@New Episode

*LI3:kum , svat , brat i vsë pročêjê .

*LI3:nu , étâ byl , kanešnâ +...

*LI3:nu i vsë , selê za toj stol , i svadz´bâ tak vot našý +...

*LI3:vot .

*LI3:nu , kanešnâ , net , ja blâhadarnâ sudzbe .

*LI3:i pa-novâmu što-tâ ja b ničë@w ne xacelâ v svajej žyznê .

*LI3:ja imeju v vidu vot (.) s persname , vot écê lič´nyjê âtnašénêjê .

*LI3:prablemnyj , nêprastoj , no takoj +...

*LI3:navernâ , s nêprastymê vsehda incerésnâ .

*LI3:pâtamu šta kada ty ne uspejêš hljanuc´ , a on užé stajit v pozê tam ispalnicêlê +...

*LI3:nadâ tožý mužčinâ , štob +...

*LI3:tožý štob žénš´čênâ č´ustvâvâlâ .

*LI3:pravêl´nâ ?

*LI3:ne , étâ ž nênarmal´nâ tada +/.

*INT:+< nu da , sahlasnâ .

*LI3:jak maja persname hâvaryt +"/.

*LI3:+" mamâ , a ja net +...

*LI3:+" ja xač´u byc´ za (.) mužým .

*LI3:+" ja xač´u , štoby on rešal .

*LI3:+" ja , kanešnâ , ja budu tožý +...

*LI3:+" ja vsehda budu rabotâc´ , ja budu dzelâc´ tam i kar´´jeru .

*LI3:+" i budu dzetâk ljubic´ , i vsë pročêjê .

*LI3:+" no (.) on dolžýn prici skazac´ +"/.

*LI3:+" sevodnê my idzëm v kino , zavtrâ my pajdzëm tuda , a sevodnê ty vybêrý kuda .

*LI3:hâvaru +"/.

*LI3:+" nu , vot tak .

*LI3:a ne abyč´nâ +...

*LI3:+" idzi zrabi tojê !

*LI3:+" ne pajdu .

*LI3:+" idzi !

*LI3:i vot tâlkačëm takim byc´ , net , tak nel´zja .

*LI3:vot .

*LI3:nu i vsë , i vot zamužým my zakončêlê .

*LI3:patom râdzilas´ maja persname , vot étâ majo sčasc´jê .

*LI3:i ja mahu hardziccý jeju .

*LI3:i ja jejo ljublju bol´šý žyznê .

*LI3:i vabš´če (.) samy nêâbyknavenny rébënâk .

*LI3:očên´ umnâjê , očên´ cêlêustrymlënnâjâ .

*LI3:vot , nu , ne znaju .

*LI3:možýt , takoj nemnožkâ mužskoj sklad xarakcêrâ .

*LI3:xarošýjê dzicja .

*INT:nu slavâ bohu !

*LI3:vot ana +...

*LI3:i užé kada râdzilas´ ana , užé , kanešnâ , žyzn´ (.) kak-tâ radzê nejo pašla .

*LI3:ja kak mahla , kanešnâ , vezdze i vsjudu +...

*LI3:i na juh jejo , i v hirmanêju jejo na liče@k +...

*LI3:vot écê , kak vyježžalê pa vot černobyl´skêm kakim-tâ écêm .

*LI3:kak mahla .

*LI3:vot mne xacelâs´ , štob doč´kâ maja +...

*LI3:kab pâhledzelâ svet .

*LI3:i vot ana pâstupilâ , patom (.) zakončêlâ četyrý kursâ (.) i pajexâlâ pa étâj studzenčêskâj prahramê v anhlêju .

*LI3:kak by tak vot .

*LI3:i my i ne bylê nastrojêny +...

*LI3:nu , ja ne znaju .

*LI3:tam , vidnâ , pajexâlâ ix mnohâ s minskâ , my ix prâvažalê .

*LI3:ja tam plakâlâ , plakâlâ +...

*LI3:i vsë dumâju +"/.

*LI3:+" hospâdzê , xoc´ by ty , dzicjatkâ , vernulâs´ !

*LI3:a ana +"/.

*LI3:+" da , kanešnâ .

*LI3:i vot vse užé vâzvraš´č´ajuccý , vizâ byla do pervâvâ dzêkabra , a maja persname ne vâzvraš´č´ajêccý .

*INT:pâčemu ?

*LI3:hâvaru +"/.

*LI3:+" persname , što nârabilâsê ?

*LI3:+" što tam užé ?

*LI3:u nejo tam , navernâ , možnâ dažý skazac´ , pervâjê kakajê-tâ ljubov´ byla .

*LI3:jej bylâ dvaccýc´ adzin hod tahda .

*LI3:mal´čêk byl kirhiz .

*LI3:âbsaljutnâ ja jevo nika +/.

*INT:+< i v anhlêjê vstrecêlâ ?

*LI3:da .

*LI3:tam étâ ž našý vse , našý ž vse , ves´ possaveckêj étât +...

*LI3:vse tam sidzjat , bolêjê menêjê xto .

*LI3:ja skazalâ +"/.

*LI3:+" éty kirhiz tol´kâ vyskâčýú s aulâ .

*LI3:+" tuda pis´mênnâs´ pryšla znajêš kahda ?

*LI3:+" poslê semnaccýtâvâ hodâ .

*LI3:+" jany ruč´kê u rukax ne umejut dzeržac´ .

*LI3:hâvaru +"/.

*LI3:+" ty što , âxrenelâ ?

*LI3:hâvarju +"/.

*LI3:+" damoj bystrên´kâ !

*LI3:i vsë , i nêčevo .

*LI3:i u nas nač´ýlâs´ takajê vot vajna s nej .

*LI3:ja jej zvanju , ana vsë +"/.

*LI3:+" mamâ , ja vzjala bilet , ja jedu .

*LI3:+" vstreč´aj menja v minskê , vyletaju .

*LI3:ja tokâ dâhâvarus´ s mašynâj +...

*LI3:a persname byl (.) v picêrê tada na rabocê .

*LI3:ja tokâ sjadu užé v mašynu , jexâc´ tuda , ana mne zvanit .

*LI3:a s sotâvâvâ , užé u nejo byla tam sotâvâjê svjaz´ .

*LI3:u nas ješ´čë tut ne bylâ sotâvyx cêlefonâú .

*LI3:ana mne zvanit +"/.

*LI3:+" ne vyježžaj , ja sdala bilet .

*LI3:i étâ bylâ tak try razâ .

*LI3:+" daj mne trubku jemu .

*LI3:+" daj mne trubku , inačê ja uroju .

*LI3:+" ja dâleč´u da toj anhlêjê , ja râskâlač´u , ty mamu znajêš .

*LI3:jana dajot trubku +"/.

*LI3:+" ja lublu vašu doč´ .

*LI3:hâvarju +"/.

*LI3:+" što ?

*LI3:+" što ty tam skazal ?

*LI3:ja hâvarju +"/.

*LI3:+" ja cea š´č´a@w pâljublju !

*LI3:+" pusci majo dzicja , ponêl ?

*LI3:hâvaru +"/.

*LI3:+" ja cea i tam dastanu .

*LI3:+" tam kanec cibe budzêt , âtpusci majo dzicja !

*LI3:+" ja jejo ne dzeržu , ja lublu .

*LI3:a jej skazalâ +...

*LI3:vot pravdu ž hâvaru pry cibe .

*LI3:hâvaru +"/.

*LI3:+" tak , vot bystrâ damoj [_/] damoj , i vsë , bol´šý nêkakix at´´jezdâv !

*LI3:a tut s univerâ (.) menja dušýt .

*LI3:jeslê ana ne vâzvraš´č´ajêccý , ja dalžna vâzmescicê za vse hody učëby čerêz sud summu dzenêh .

*LI3:i mne pryxo@k +/.

*INT:ani ž tožý atsležývâjut vsë .

*LI3:i mne tut pryxodzêt (.) s minskâvâ nekâvâ rajonâ saveckâvâ prýježac´ užé na sud .

*LI3:ja jej zvanju +"/.

*LI3:+" pažalâstâ , davajcê vstrécêmsê s vamê , no étâ žé +...

*LI3:+" u vas tožý dzecê .

*LI3:+" i moj rebënâk .

*LI3:+" davajcê pâhâvarym kak mac´ s macêr´´ju .

*LI3:+" nu pâdaždzicê , nu ana pryjedzêt , ne pâdavajcê v sud .

*LI3:i ana pâdala .

*LI3:i ja tada persname tol´kâ vot écêm nâpuhalâ .

*LI3:i ja hâvaru , ja ne znaju +...

*LI3:haru , rabotâ užé (.) složnâjê .

*LI3:pâtamu šta vizâ zakončêlâs´ .

*LI3:kada byla vizâ , u nejo tam pâluč´alâs´ s rabotâj .

*LI3:vsë bylâ dobrâ .

*LI3:i étâ +...

*LI3:a vizâ zakončêlâs´ , pêrestalê anhlêkê@k +...

*LI3:ani očên´ takijê kânsêrvacivnyjê .

*LI3:možýt , ciper´ ani nemnožkâ +...

*LI3:nu , étâ ž užé davno bylâ .

*LI3:i ani ne xacjat brac´ na rabotu .

*LI3:+" nu cë@k tam budzêš dzelâc´ ?

*LI3:+" nu-kâ bystrýn´kâ damoj .

*LI3:i vot ana prêježajêt , i my užé na toj sud ne pajexâlê .

*LI3:pâtamu šta vot ano tak vot , prostâ scečenêjê âbstajacêl´stv .

*LI3:i ana +...

*LI3:zvanju jej , hâvaru +"/.

*LI3:+" persname prijexâlâ .

*LI3:+" mne mala étâvâ zvanka , paka ne pajavêccý u menja .

*LI3:ana pajexâlâ tuda , pâkazalâs´ .

*LI3:a v univer bralê tožý do pervâvâ dzêkabrja xto javilsê .

*LI3:ana prijexâlâ čisla , navernâ , pitnaccýtâvâ dzêkabrja .

*LI3:ja k dékanu .

*LI3:dékan hâvarit +"/.

*LI3:+" ja znaju , ana krépkâjê dzevâč´kâ , ana +...

*LI3:+" étâ vsë , no ja ni imeju pravâ .

*LI3:+" druhijê pêdahohê ne vaz´mut jejo .

*LI3:+" pâtamu šta začëtnâjê užé étâjê pašla sesêjê , écê začëty , étâ vsë , nêčevo ne načitânâ , i vsë .

*LI3:+" i s nej nixto ne budzêt vaziccý , berycê âkâdzemičêskê .

*LI3:i my vzjalê âkâdzemičêskêj .

@New Episode

*LI3:i vot étâ majo dzicja , dzekabr , čêrnata , poslê anhlêjê , dze vsë harit , svecêccý , dažý poslê minskâ +...

*LI3:i ana sidzit vot tut vot sa mnoju .

*LI3:étâ byl ad .

*LI3:ja užé kak mahla jejo râzvlekalâ .

*LI3:knihâmê +...

*LI3:+" davaj na važdenêjê budzêm xadzic´ , davaj tuda +...

*LI3:ana nêkuda .

*LI3:u nejo byl (.) takoj stopâr , étâ byl kašmar .

*LI3:no ana na sevodnê davol´nâ .

*LI3:skazalâ +"/.

*LI3:+" vsë ty pravêl´nâ , mamâ , sdelâlâ , što ty menja vydrâlâ attudâ .

*LI3:nêkakajê anhlêjê +...

*LI3:i nihdze , i nêkahda , i ne ver´ nêkamu , što tam xârašo .

*LI3:étâ ackêj trud !

*LI3:étâ mazân´ju bucerbrodâú , râznasic´ poč´tu , paloc´ klubniku , ubirac´ klubniku , vot hdze my nužny .

*LI3:i nêkahda my ne stanêm s nimê ravnymê , i ni za što .

*LI3:i ni ver´ nêkamu , što lordy našýx dzevâk pabralê zamuž i dalê im tam xx prasvet .

*LI3:nêkamu ty tam ne nužýn .

*LI3:i dažý jeslê , naérnâ , palučêš âbrâzavanêjê tam ix , i to , navernâ , ne prab´jošsê .

*LI3:ja ne znaju .

*LI3:nu , karočê , fakt to , što my jejo vydrâlê .

*LI3:i ana na sevodnê skazalâ +...

*LI3:vot užé š´č´as užé vzroslâjê .

*LI3:hâvaru +"/.

*LI3:+" persname , možýt pajedêš´ kuda-nibudz´ ?

*LI3:ana hâvarit +"/.

*LI3:+" ne-ne-ne-ne-ne , mne tak dobrâ v minskê .

*LI3:+" u menja (.) svoj kâbinecêk , u menja svoj kamp´´jutâr , ja nakrašýnnâjê , ja uxožýnnâjê .

*LI3:+" ja sabralâ kapejku , tuda sletalâ , tuda sletalâ , ja âtdaxnulâ .

*LI3:hâvarit +"/.

*LI3:+" našto mne étâ anhlêjê ci kakajê tam amerýkâ ?

*LI3:+" ničë@w ne nadâ .

*LI3:net , nastrojênâ âbsaljutnâ tol´kâ vot tut .

*LI3:no kâr´´jerystkâ , vot vižu .

*LI3:takajê célêustrémlënnâjâ .

*LI3:tut pâdrascët , nima na étâm prýdpryjacêjê rostâ , ana na druhojê uxodzêt .

*LI3:ja hâvaru +"/.

*LI3:+" ty užé tam behâjêš pa étâmu minsku .

*LI3:ana hâvaryt +"/.

*LI3:+" ciper tak vse delâjut .

*LI3:nixto tam ne dzeržýccý za adno mestâ .

*LI3:étâ ješ´čë na +...

*LI3:v hosstrukturâx xto-tâ .

*LI3:vot .

*LI3:ljublju svoj dom , ljublju svoj âharod .

*LI3:vot ja sjuda prýxažu , ja (.) vot zakrylâ kalitku , i vsë .

*LI3:i xat tokâ tam , majo carstvâ , majo hâsudarstvâ , moj dom , maja krépâsc´ .

*LI3:ja š´čitaju , tut užé ja što xač´u +...

*LI3:i tut +...

*LI3:vy xacicê , padhljadyvâjcê , ja što-tâ , možýt , ne to delâju , no étâ ja delâju v svajom âharodzê .

*INT:+< nu pravêl´nâ , svaja cêritorêjê , vsë .

*LI3:da , da .

*LI3:ljublju sabač´ku .

*LI3:nu vot sabač´kê u menja š´č´as netu .

*LI3:bylâ u menja malên´kâjê taksâ .

*LI3:tožý persname , vot užé žulêk , étâ samâjê , vot na pervâm kursê +...

*LI3:idzëm pa âl´bercinu , ja jejo vstreč´aju s pojêzdâ , i žénš´čênâ idët , i malên´kâjê taksâ bežyt .

*LI3:nu ana ješ´čë takajê , da hodzêkâ byla .

*LI3:+" mamâ !

*LI3:i ja samlelâ .

*LI3:ja vabš´če nêkavo : ni katov , ni sabak +...

*LI3:kak-tâ k nim spakojnâ .

*LI3:+" davaj vaz´mëm .

*LI3:hâvaru +"/.

*LI3:+" vy âtdadzicê ?

*LI3:a znakomâjê , ana hâvaryt +"/.

*LI3:+" zâbirajcê , radzê bohâ , zâbirajcê .

*LI3:étâ malajê jejo na puzâ sebe , prývâlakla damoj , tri dnja u menja pâžyla , pabehâlâ tut s nej i pajexâlâ sibe v minsk svoj .

*LI3:a ja hâvaru +"/.

*LI3:+" a što mne rabic´ s étâj sabakâj ?

*INT:+< a jejo astavêlâ !

*LI3:i vsë , i ja nastol´kâ jejo pâljubilâ , što užé +...

*LI3:ana ú nas žyla trinaccýc´ let .

*LI3:mne tak xârašo .

@End

(Stand: 09.06.2021)