int_sl_3

Zum nächsten Gespräch
@Begin @Languages: brms, nan @Participants: INT Interviewer, LI3 Migrant @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| @ID: brms|int|LI3|52;|female|Informant||Migrant|higher|| *INT: tak , nu , v nač´alê našývâ intérv´´ju ja by vas pâprasilâ predstavêc´ , što vy pišýcê knigu a sebe . *INT: i vot što by vy râskazalê v étâj kingê ? *INT: možnâ raskazyvâc´ vsë , što ugodnâ , vsë , što svjazânâ s vamê . *LI3: oj , nu , taki vaprosy , dažý i ne znaju . *INT: možýcê nač´ac´ s tavo tam , gdze radzilês´ . *LI3: +< z dzectvâ , da ? *LI3: možnâ z dzectvâ ? *LI3: dzectvâ bylâ takojê incerésnâjê , svâjêabraznâjê , možnâ skazac´ . *LI3: xoc´ i rasla v vëskê , vozlê kazlovš´čêny , étâ dzjatlâúskê rajon +... *LI3: kazlovš´čênskêj byl sel´skêj savet , dzerevnê samojlâvš´čênâ . *LI3: no izbalâvânâ byla v dzectvê , da , vot takajê sama pa sibe . *LI3: pâtamu šta (.) sem´ja byla davol´nâ takajê zažytâč´nâjê . *LI3: bylê dzed i babuškâ , s namê žylê . *LI3: rabotâc´ minja ni xacelê zâstavljac´ . *LI3: byla malajê izbalâvânâ . *LI3: ja râskažu , adzin njuans kakoj (.) byl , prâjêzašol sa mnoj v dzectvê . *LI3: nu , takajê vot , navernâ , očên´ abš´čicêl´nâjê byla z dzectvâ . *LI3: paka vsju vësku ni âbbjahu , značêt , mamâ ni dâzavëcâ tam minja , i ni daklikâccý . *LI3: i vot pomnju , bylâ ta letâ +... *LI3: étâ ž ciper´ užé vsë kupljajut zimoj zimnêjê , letâm letnêjê . *LI3: a tada ž byla , kak pâluč´ajêccý . *LI3: i ja pomnju +... *LI3: nu , naérnâ , ješ´čë da školy , kanešnâ . *LI3: hâvaryt , pryjexâlê ani s bazarâ . *LI3: a v slonêm jezdzêlê ani užé na bazar . *LI3: tam prâdadut što-nibudz´ , skacinu jakuju ci što . *LI3: i užé mne prývezli šapku zimnjuju . *LI3: zimnê , ja pomnju , mutonâvâ . *LI3: ja tada ni znalâ , što étâ , muton , zajêc tam ci krolêk , ci što . *LI3: i , étâ samâjê , prývezli šapku mutonâvujê . *LI3: ja ž étâj žaroju jejo pad borâdu zavjazâlâ i pa étâj vëskê . *LI3: a sama kudrjavâjê-kudrjavâjê byla , vot takajê belâjê . *LI3: vot étâ ž âbsaljutnâ nâtural´nâ vsë . *INT: da ? *LI3: u cebja tožý , navernâ , nâtural´nâ ? *INT: net , étâ u minja krašýnyjê . *LI3: da ? *LI3: nu i vot , étâ samâjê , i pa étâj vëskê +... *LI3: zapomnêlâ nastol´kâ jarkâ . *LI3: i gâvaryt +"/. *LI3: +" nu , užé persname persname pabehlâ . *LI3: +" vsë , užé , značýt , abnovkâ u nejo . *LI3: vot . *LI3: a takoj ješčé jarkêj mament byl tožý xx , užé k pasxê . *LI3: étâ ž âbezacêl´nâ nam pâkupalê hol´fêkê novên´kêjê , sukenâč´ku tam vot užé . *INT: +< kak padarkê , da ? *LI3: kak padarkê . *LI3: étâ strohâ , âbezacêl´nâ bylâ . *LI3: i pomnju , pasxâ bylâ takajê cëplâjê , i mamâ plac´jê +... *LI3: a vsë ž na vyrâst bylâ . *LI3: možýt , mne ješčé (.) čérýž try hodâ jevo âdzevac´ nadâ bylâ . *LI3: ja jevo adzelâ , na zabor zalezlâ . *LI3: kanešnâ , étym , spadnicâj zacépêlâsê i višu . *LI3: slezlâ , prýxažu damoj i vsë perýdêm i perýdêm perýd étâj mamâj . *LI3: ana +"/. *LI3: +" dzeúkâ , pakazyvâj jubku . *LI3: ja hâvarju +"/. *LI3: +" ne , ne pâkažu . *LI3: +" pakazyvâj jubku ! *LI3: hâvarju +"/. *LI3: +" mamâ +... *LI3: +" ty dze užé +... *LI3: ja hâvarju +"/. *LI3: +" ja , paverêš , ja idu , a jano samo trés´-trés´ , trés´-trés´ . *INT: vydumâlê , da ? *LI3: nu , vot takajê vydumš´čêcý . *LI3: nu [_/] nu , v obš´čêm ta , dzectvâ xarošýjê bylâ . *LI3: patom školâ nâčalas´ , da školy nadâ bylâ ici kilametrâ četyrê (.) peškom . *LI3: i samuju pervuju školu , étâ my , dzecê +... *LI3: i sneh , i sljakâc´ v zimu , to ješ´čë tam dze-nibudz´ dzed vpêredzi idze , nam pratopčê darožku . *LI3: a tak vot peškom i xadzilâ v školu . *LI3: v školu , va-pervyx , pašla ranâ . *LI3: takajê užé udalâjê byla . *LI3: brat pašol +... *LI3: na četyrê hodâ menja staršý , da . *LI3: i vse ž tada xadzilê tol´kâ s semi let . *LI3: i vot užé tam nekê xlopêc z dzerevnê šol . *LI3: i mne nadâ bylâ užé ždac´ pêreryvâ . *LI3: a mne tak xacelâs´ s nim pajci , što +... *LI3: kab užé z jim v školê učiccý . *LI3: i menja vzjala učicêl´nêcâ . *LI3: a pâtamu šta znalâ staršývâ bratâ . *LI3: ana vypuscêlâ jevo , a menja užé nâbiralâ v nač´al´nyjê klasy . *LI3: i mamâ pâprasilâ . *LI3: ana hâvaryt +"/. *LI3: +" nu davaj , xaj užé xoc´ bez zapêsê pâsidzit étâ tvaja vydrâ . *LI3: +" i hâvaryt ["-"] užé budzêm bačýc´ . *LI3: i ja pašla vmestâ semi vabščé v šésc´ . *LI3: tada ab étâm i rečê ne bylâ , da . *LI3: pašla v šés´ let . *LI3: nu , a tak vot polhodâ (.) ani zapisyvâlê menja v žurnal . *LI3: nu , navernâ , spasobnâjê byla . *LI3: i tak , karočê , vot zakončêlâ školu . *LI3: i vot nâčinajêccý pâstuplenêjê . *LI3: nu , v obš´čêm ta , v školê takix jarkêx mamentâv ja dažý +... *LI3: nu , ani takijê vse jarkêjê , navernâ , budzêm tak hâvaric´ . *INT: nu xoc´ što-nibudz´ . *LI3: +< ljubov´ . *INT: vot pra ljubov´ i râskažycê , étâ vsegda inceresnâ . *LI3: +< vot i pra ljubov´ +... *LI3: étâ takajê byla ljubov´ z dzevjatâvâ +... *LI3: dažý , navernâ , v vas´mom klasê . *LI3: âdnaklasnêk . *LI3: i sidzeú vot tak za mnoju . *LI3: v zatylâk , možnâ skazac´ , dyšal , i ja nikak na nevo +... *LI3: bo tam nravêlsê vot dze-tâ xto-tâ s druhoj stârany . *LI3: i vot pâlučilâs´ tak , što vêčêra užé écê škol´nyjê +... *LI3: nač´âlê my užé (.) prâvažaccý , vstreč´accý , nač´âlês´ padkolkê . *LI3: neštâ užé i stydnâ stalâ , vrodzê kak étâ +... *LI3: a patom dumâju +"/. *LI3: +" da pašlo ano vsë v banju ! *LI3: +" mne pryjatnâ s écêm čýlavekâm , da i vsë . *LI3: nu , vot tak vot bylâ . *INT: a kak étâ vy na nevo vnimanêjê âbracilê ? *LI3: on sam , na vêčerax v školê . *LI3: i vsë . *LI3: tol´kâ muzykâ zajhrajêt +... *LI3: a tada ž ješ´čë vremê bylâ (.) âbadzinskâvâ . *LI3: étâ <écê hlaza naprocêv , kâlêjdaskop ahnej>["] +... *LI3: i vot (.) tam val´s žé tâncévalê . *LI3: étâ ž ne prostâ écêx buhê-vuhê . *LI3: i vot on prýhlasit menja . *LI3: takoj mal´čêk byl tožý spasobnyj . *LI3: i vot étât pervyj tanêc , i my +... *LI3: na otmâx étâ ruka , i pa vsemu zalu . *LI3: i užé za namê +... *LI3: strohâ v formâx xadzilê v školu , kstacê , na vêčera škol´nyjê . *LI3: tak vo što ja utvarylâ , ja pajexâlâ +... *LI3: a , i vot pâstuplenêjê . *LI3: nu , ladnâ , étâ ljubov´ užé ljubov´ju , vstreč´alês´ , vstreč´alês´ +... *LI3: i pâstupac´ . *LI3: ja xacelâ pâstupac´ na filolâhâ . *LI3: očên´ xârašo bylâ u menja , v obš´čêm , tada s fêlalohêjêj . *LI3: i tam učicêl´nêcâ takajê u nas zâmeč´acêl´nâjê . *LI3: vot persname persname , cartstvâ jej nebesnâjê . *LI3: i ja kak by +... *LI3: a kahda užé (.) nač´âlê uznavac´ tam , pastupêš , ni pastupêš , minja takoj strax âdalel . *LI3: âdzinakâvy ékzamêny možnâ bylâ zdavat´ na bêblêaceč´ny fâkul´cet i možnâ na fêlalohêju . *LI3: étâ anhlijskê jazyk byl , istorêjê , sâčinenêjê i usnâ (.) jazyk i lêcêraturâ byla . *LI3: +" oj dumâju ["-"] ne , ja navernâ +... *LI3: mamê ničë@w +... *LI3: a mamâ maja , kstacê , bêblêacekâr . *LI3: prârabotâlâ vsju žys´ v kazlovš´čênê v bêblêacekê . *LI3: i , možý , ja tam kalja jaje vo tak vot poslê školy dze-tâ tam +... *LI3: nu , ne znaju što . *LI3: kahda ja pajexâlâ i âb´´javilâ , što pajedu ni +... *LI3: a tahda byl (.) minskê inscitut imênê hor´kâvâ . *LI3: patom vot on užé pêrêjêmênavalsê . *LI3: ja ne znaju , kak on š´č´as , vot étât , na ploš´č´adzi nêzavisê…@k [_///] dze pravicêl´stvâ . *LI3: kak étât ? *INT: maksimâ tankâ , pêdâgagičêskêj . *LI3: +< tankâ . *LI3: a étâ byl hor´kâvâ , da . *LI3: i tam étât , i bêblêaceč´nyj byl fâkul´cet , i étât , i fêlâlahičêskêj . *LI3: ja hâvaru +"/. *LI3: +" mamâ , ja pajedu na bêblêaceč´nyj . *LI3: +" ty zdurélâ ? *LI3: +" jakajê bêblêacekâr s´ cebja ? *LI3: +" ty ž tam ni úsjadziš , cibe ž nadâ abšč´accý . *LI3: ja hâvarju +"/. *LI3: +" da vot tak i budu abš´č´accý . *LI3: fakt to , što ja prijexâlâ tuda . *LI3: i prijexâlâ +... *LI3: v âbš´čežycêjê bac´kâ zakinuú mjane (.) i skazaú +"/. *LI3: +" usë , ja pajexâú na rabotu . *LI3: ja v to âbš´čežycêjê prišla , nedzê menja pâselilê . *LI3: tut paru dnej ékzamêny . *INT: étâ dlja vstupicêl´nyx , da ? *LI3: +< da , étâ dlja vstupicêl´nyx . *LI3: étâ bylâ +... *LI3: kak žé ž étâ vulêcâ nâzyvalâs´ ? *LI3: na ârcêlirystâv byla , ulêcâ , âbš´čežycêjê našý . *LI3: zašla v taje âbš´čéžycêjê , plačju . *LI3: bac´kâ čêmadan kinuú , étyjê , valizkâ takajê byla na polstala . *LI3: havorâ +"/. *LI3: +" što ž ty tut budzêš dzelâc´ ? *LI3: nu i vsë . *LI3: i , karočê , nâč´alis´ ékzamêny . *LI3: pašla (.) pâstupac´ . *LI3: pervy ékzamên , nastol´kâ râvâlnavalâs´ , zdac´ zdala . *LI3: a inastranny , tak vabščé mne skazalê +"/. *LI3: +" jakuju ž vy školu kanč´alê ? *LI3: što takoj xarošýj jazyk vot byl . *LI3: u nas takoj byl učicêl´ (.) anhlijskâvâ , nu , at bohâ . *LI3: ja jevo i na sevodnê znaju . *LI3: ja sevodnê (.) tri klasâ pervyjê v šéstoj školê daju dzecêm rêpecitârstvâ . *LI3: vot tut vot . *INT: da ? *LI3: tak , na dobrâj asnovê , bez hrošýj , bez´ usjaho . *LI3: vot mne nravêccý . *INT: +< vot vidzêcê . *LI3: maji@w padruhê +... *LI3: vot ano astalâs´ nastol´kâ sil´nâ . *INT: vidzêcê , da , kak at učicêlê , da , zavisêt ? *LI3: da . @New Episode *LI3: i vot ja tada +... *LI3: a , i vot vyšlâ s étâvâ ékzamênâ , râzvâlnavalâs´ . *LI3: a kuda ici , ne znaju . *LI3: hdze tojê âbš´čežycêjê ? *LI3: ja vsë paputâlâ . *LI3: toj minsk xx uverx , dâhary nahamê , i úsë stalâ +... *LI3: i ja , étâ samâé +... *LI3: dobrâ , nekê mêlêcýaner . *LI3: ja hâvaru +"/. *LI3: +" hospâdzê , a kuda ici ? *LI3: +" a ulêcu hâvarju ["-"] ne pomnju . *LI3: +" vot ja vot , étâ , u inscitut pâstupaju , da . *LI3: hâvarit +"/. *LI3: +" nu , étâ , navernâ +... *LI3: a tam my kak-tâ peškom šli čerêz vakzal , čerêz žéleznuju darohu . *LI3: nu i on mne râskazaú . *LI3: pryšla damoj , plač´u . *LI3: a ni pisêm ni napišýš , pâtamu šta paka dajdut , pryjedzêš s étâvâ +... *LI3: ni cêlifonâ domâ , ničo . *LI3: sama pa sabe tam boútâlâsê pa tamu minsku . *LI3: kak xacelâs´ , tak i réšalâ . *LI3: nu , v obš´čêm ta , vsë pâlučilâs´ u menja . *LI3: vot . *LI3: i (.) kak by užé tam kakojê-tâ sâbesedâvânêjê , ja užé ne pomnju , bylâ . *LI3: i ani skazalê +"/. *LI3: +" nu , vot vy možýcê raš´čityvâc´ na pâstuplenêjê . *LI3: +" ty možýš raš´čityvâc´ , nu a ty tam pad vaprosâm . *LI3: i vsë . *LI3: i ja prýježaju damoj (.) s toj valiskâj , jak ja jaje cjanulâ . *LI3: a ! *LI3: i prišla tuda na ékzamêny +... *LI3: mamâ +"/. *LI3: +" a što ž ty [_///] v čëm ty , dzicjatkâ , pajedzêš ? *LI3: ja hâvaru +"/. *LI3: +" nu , ja ne znaju . *LI3: mamâ +"/. *LI3: +" nu , navernâ , davaj , étâ , v plac´jê škol´nâm . *LI3: u nas takijê karičnêvyjê bylê plac´jê s belên´kêmê vârâtnič´kamê , takijê pušystyjê . *INT: +< tak ja ješ´čë tožý v takom xadzilâ da četvërtâvâ klasâ . *LI3: da ? *INT: da . *LI3: i ja v étâm plac´jê karyčnêvâm , bant karyčnêvy , sama kudravâjê , xvost tam zavjazâny , i ja tak pryšla pâstupac´ v univer . *LI3: oj , v inscitut . *LI3: ja hâvaru , možý , any mjane pâškâdavalê ? *LI3: skazalê +"/. *LI3: +" nekâjê takajê zabitâjê . *LI3: +" na , užé nastavêm tabe tyx čétvërâk i picërâk , i pâstupaj . *INT: +< možnâ padumâc´ , sa školy srazu . *LI3: da , pânimajêš , nu vot (.) š´č´as vspâminajêm +... *LI3: maja doč´ hâvaryt +"/. *LI3: +" mamâ , kak u cibja mazhoú xvacilâ ? *LI3: ja hâvaru +"/. *LI3: +" a xto minja âstanaúlêvâú ? *LI3: jedz´ vot da učisê . *LI3: nu i vsë . *LI3: i , karočê , ja pâstupilâ . *LI3: a , i pryjexâlâ , mamâ dojêc´ karovu . *LI3: a užé ž do étâvâ vyzâvâ tam dze-tâ +... *LI3: nu , dze-tâ +... *LI3: kak i ščas , k paslednêm čislâm avhustâ . *LI3: i vsë pâč´tal´jonku étu vyhljadyvâju , vyhljadyvâju . *LI3: idze +"/. *LI3: +" persname , tancuj ! *LI3: čitaju +"/. *LI3: +" vy začislêny . *LI3: prýbjahaju v toj saraj da macêrý , hâvaru +"/. *LI3: +" mamâ , ja pâstupilâ ! *LI3: a ana +"/. *LI3: +" oj , lepêj by ty ni pâstupilâ ! *LI3: +" našla mne spêcyal´nâs´ , étâ večnâ i hrošý malyjê placêt , étâ +... *LI3: +" što étâ za rabotâ ? *LI3: nu i vsë . *LI3: i tut ja pajexâlâ . *LI3: i tut +... *LI3: a mal´čêk , s katorym vstreč´alâs´ , on ni pâstupil . *INT: étâ vot katory za vamê sidzel , da ? *LI3: +< da , katory za mnoj sidzel . *LI3: katory u nas +... *LI3: nu , dze-tâ hod da četyrnâccýcê âtnašénêjê +... *LI3: i ja +... *LI3: a on ne pâstupil . *INT: a kuda on pâstupal ? *LI3: on pâstupal , pa-momu@w , v horêckuju sel´xozâkâdzêmâju . *LI3: ja užé š´č´as vot ne vspomnju . *LI3: i on ne pâstupiú , pašoú patom na pâdhâtavicêl´nyjê v horêckuju . *LI3: tada tožý étâ vsë prâkcêkavalâs´ . *LI3: cély hod zânimalês´ . *LI3: i my tak pêrêadzičêskê s nim vstreč´alês´ . *LI3: pâtamu što žylê v adnom mescê , nu , ljubov´ [_////] ljuboú byla . *LI3: on patom uzjaú mjane i kinuú . *LI3: ja takajê rastrojênâ byla . *LI3: da ! *LI3: on pašol v armêju . *LI3: v armêjê jevo kâmêsavalê . *LI3: on +... *LI3: tam što-tâ (.) neš´č´asny sluč´âj +... *LI3: étâ ja užé byla na vtarom kursê . *LI3: i vot zimoj prýježaju damoj , on menja vstréčajêt . *LI3: ja pomnju tak , kak š´č´as étâ . *LI3: xrapâmê takajê darohâ bylâ . *LI3: étâ ni maroz , ni snehâ mnohâ bylâ , takajê +... *LI3: vot takajê . *LI3: nu , pânimajêš , što takojê xrapy ["] ? *LI3: nu takajê , uxaby takijê vot , zamëršýjê zemlja . *LI3: étâ bylâ zimnêjê sesêjê . *LI3: on menja vstreč´ajêt . *LI3: a tada (.) takijê , nu , bac´ki bahatyjê ú jaho byli , užé byla mašynâ . *LI3: i on menja na mašynê vstreč´ajêt i veze daxaty . *LI3: ja hâvaru +"/. *LI3: +" tak pašli zajdzëm . *LI3: a on hâvaryt +"/. *LI3: +" ne , ja zajdu utrâm . *LI3: +" nu dumâju ["-"] ladnâ . *LI3: a utrâm +... *LI3: a , zašla damoj , a mamâ +"/. *LI3: +" dač´uškâ , a persname cibe pišý ? *LI3: hâvaru +"/. *LI3: +" pišý i vstréčaú , i ničohâ ne skazaú . *LI3: ja hâvaru , i ana davaj plakâc´ . *LI3: a pra naš étât raman tam , nu , užé znalê . *LI3: raméâ i dzul´jetâ , tam užé étâ vsë svecilâs´ . *INT: +< nu tak i stol´kâ vremênê , cem bolêjê . *LI3: a on mne +... *LI3: a ana hâvarit +"/. *LI3: +" dak jon tut užé s âpcekarkâj vstreč´ajêccý . *LI3: ja hâvaru +"/. *LI3: +" jak apcekâr´kâ ? *LI3: a prislalê dzevâč´ku , i on , v obš´čêm ta +/. *INT: pa râsprêdzelenêju kakajê-tâ ? *LI3: da , da , pa râsprýdzelenêju . *LI3: i ana , karočê +... *LI3: pašli na tancý , a ja tam . *LI3: on vrodzê mne i pišýt , i zaxodzêt +... *LI3: no patom užé , navernâ , užé étâ stalâ vyjavljaccý . *LI3: i on utrâm pryxodzêt i hâvaryt +"/. *LI3: +" ja ne mahu mol ["-"] abmanyvâc´ , nam nadâ rastaccý . *LI3: +" étâ ne značêt , što ja uxažu na vseda , ja , navernâ , vernus´ ješ´čë . *INT: narmal´nâ ! *LI3: da . *LI3: nu , vot tak vot , pânimajêš ? *INT: mâladzec ! *LI3: i étâ byl kašmar . *LI3: a u menja zimnêjê sesêjê +... *LI3: i u menja bylâ takajê iscerýkâ . *LI3: kazalâs´ , zemlja ušla iz-pâd noh . *LI3: étâ junâsc´ , étâ daverýjê , étâ +... *LI3: kak sebja vzroslâj kakoj-tâ prýdstavljajêš +/. *INT: +< predacêl´stvâ kakojê-tâ užé . *LI3: da , prédacêl´stvâ . *LI3: i étâ sesêjê užé mne ne učiccý . *LI3: a on tuda ka mne v inscitut prýježal , i vse jevo znalê . *LI3: i tut ja užé ni uč´u . *LI3: i jexâc´ v minsk mamâ menja užé ne puskajê . *LI3: +" dač´uškâ , xoc´ hlidzi +... *LI3: +" nu [_/] nu xalerâ jaho bjary ! *LI3: +" nu , tak užé +... *LI3: +" nu , tak byvajet . *LI3: prýježaju tuda , devčënkê v hrupê +"/. *LI3: +" što slučilâs´ ? *LI3: a vabš´če pa naturê očên´ takajê abš´čicêl´nâjê . *LI3: nu , navernâ , dažý pâzicivnâjê , dažý mahu tak skazac´ pra sebja . *INT: +< <nu da>[_/] nu da , vidnâ , nu . *LI3: i , étâ samâjê , i ani +"/. *LI3: +" što nârabilâsê ? *INT: +< ne unyvajuš´č´ýjê . *LI3: oj , ciper unyvajuš´č´ýjê . *LI3: vsë , ciper´ užé ne ta , étâ tahda byla . *LI3: i ana +"/. *LI3: +" a što slučilâs´ ? *LI3: i ja hâvaru +"/. *LI3: +" nu , tak vot , persname kinuú . *LI3: +" ax ty , skacinâ ! *LI3: +" najdzëm my tabe druhovâ . *LI3: i ja plač´u , a ici na ékzamên , âbsaljutnâ nulevajê . *LI3: i užé dzevâč´kê +... *LI3: abyč´nâ srédzi pervyx tam +... *LI3: znaju , ne znaju , no ne stajalâ nêkada pad dver´ju . *LI3: i dzevčënkê patom +... *LI3: starâstâ takajê xarošýjê , persname persname , byla . *LI3: ana hâvarit +"/. *LI3: +" znajêš što , persname , davaj my s taboj zajdzëm , ja râskažu . *LI3: +" nu , žalkâ +... *LI3: hâvaryt +". *LI3: a tada ž scipendzêjê , étâ ž bylâ vsë . *LI3: ja na nejo , v princýpê , i žyla . *INT: +< tak a š´č´as tožý , da . *LI3: sorâk pjac´ rublej pavyšýnâ . *LI3: u menja sorâk byla , sorâk pjac´ byla pavyšýnâ . *LI3: i my zaxodzêm , i ana hâvaryt +... *LI3: a prédmet byl biblêahrafêâ . *LI3: i očên´ ana , kažýccý , kak by vot lëhkâ . *LI3: a étâ nadâ klâsêfikacýju knihê polnâsc´ju sazdac´ . *LI3: vy étât ni prâxadzilê prédmet ? *LI3: takovâ u vas ne byvajêt , da ? *LI3: a , étâ samâjê , i ana hâvarit +"/. *LI3: +" pažalustâ +... *LI3: mužčinâ byl prýpâdavacêl´ . *LI3: +" nu dajcê xoc´ trojku , ana ničë@w ne atvecêt . *LI3: +" nu davaj xoc´ troxê tam pâhanjaju cibja . *LI3: nu , neštâ tam dlja priličêjê . *LI3: nu , v obš´čêm ta , v takoj čýlaveč´nyk +... *LI3: a ana jemu tam pač´li maju istorêju ne râskazalâ , što ja +... *LI3: tam ljubov´ , trahedzêjê +... *LI3: nu i , karočê , neštâ ja vykârâbkâlâs´ . *LI3: nu , vot i vsë . @New Episode *LI3: i tam nâč´alis dlja menja patom +... *LI3: užé takajê žyzn´ očên´ +... *LI3: kak skazac´ ? *LI3: nu , nêincerésnâjê stalâ dlja menja . *LI3: ja jevo kak (.) pâceralâ , što-tâ u minja ni daverêjê , mne ni radâscê . *LI3: mne i damoj jexât´ ne xočýccý , i vstreč´accý ni_s_kem ni xočýccý . *LI3: a xacja asobâ kak-tâ tam i ne bylâ +... *LI3: fâkul´cet žénskê , babfak ["] my vsë nâzyvalê jevo . *INT: +< to žé samâjê i u nas , da , da . *LI3: babfâk , ni bibfak . *LI3: nu i vsë . *LI3: karočê , tak ja i zakončêlâ . *LI3: a , vot ješ´čo inceresnâ v majej sudzbe takoj mament . *LI3: my ž pâstupalê , ja hâvaru , vot +... *LI3: ja kak skazalâ , bêblêaceč´ny fâkul´cet , étâ bylâ (.) hor´kâvâ , da , inscitut hor´kâvâ . *LI3: a (.) na četvërtâm kursê užé pastrojêlê inscitut kul´tury . *LI3: i nas vsex tuda družnên´kâ . *LI3: oj , nu tam étâ bylâ užé +... *LI3: zaly , étâ bylâ +... *LI3: écê , dlja lekcýj takijê zaly , takijê zdarovyjê . *LI3: nu vabš´če . *LI3: a prêpâdavacêlê incerésnyjê . *LI3: tam užé patom nač´âlê i cêatralâú âb´jêdzinjac´ . *LI3: i my užé tam troxê aperylêsê , užé nekêjê xlopcy stalê pâjaúljaccý . *LI3: da , užé takijê vêsjalejšýjê . *INT: užé vêselejê . *LI3: da . *LI3: nu i vot +... *LI3: i zakončêlâ . *LI3: pâdnapisânâ v dziplomê , pâstupilâ v inscitut , da , pêdâhahičêskê , bêblêaceč´ny fâkul´cet , a zakončêlâ užé inscitut kul´tury , bêblêaceč´ny fâkul´cet . *LI3: nu i vot , étâ samâjê , râsprýdzelenêjê dal´šý . *LI3: padruhâ ú minja byla , oj , tožý , étâ atpad baški . *LI3: karočê , ana , étâ samâjê , ana byla s (.) mâhilëvskâj oblâscê . *LI3: persname takajê , persname . *LI3: a ja s (.) hrodnênskâj , da . *LI3: nu , ana takajê +... *LI3: ja užé vrodzê kak takajê vot (.) pravornâjê , a ana ješ´čë kručê menja . *LI3: va-pervyx , očên´ kantaktnâjê . *LI3: i , navernâ , ja nastol´kâ jej blâhadarnâ . *LI3: s č´ustvtâm jumârâ , s č´ustvtâm vkusâ . *LI3: i vot étâ privilâ ana mne . *LI3: ano va mne , možýt , hdze-tâ zadatkê i byli . *LI3: ja vot tak vot , patom vot +... *LI3: persname dažý , svajej dočêrê , ciper´ raskazyvâju . *LI3: hâvar´u +"/. *LI3: +" dač´uškâ , i mamâ +... *LI3: ana vot i š´č´as +... *LI3: što-tâ kupic´ (.) dažý tam , pa cêlefonu +... *LI3: ja jejo vižu v étâj veš´čê i hâvaru +"/. *LI3: +" ana cibe ne pâdajdzët . *LI3: ana hâvaryt +"/. *LI3: +" mne druhoj +... *LI3: +" ni padruhê mne ne nadâ , ni mužčinâ , štoby vot rjadâm stajal . *LI3: vot majo mnenêjê dlja nejo očên´ važnâ . *INT: aha , zdorâvâ . *LI3: nu i vot étâ persname , adzel´ny takoj vapros . *LI3: značêt , pervy kurs ja žyla u cëtkê v minskê . *LI3: znalâ tol´kâ adzin maršrut , trynaccýty . *LI3: étâ kuda-tâ tuda šol on na praspekt puškênâ . *LI3: i ne daj boh ja na tom tra@k ne pryjedu , vsë užé . *LI3: +" bac´kê pâzvanju ! *LI3: +" zâbiraj svajo salâ , jajcý , jed´ daxaty , i ne budu ja za taboj tut hlidzec´ ! *LI3: nu nêkuda +... *LI3: ja vabščé tavo minskâ bajalâs´ . *LI3: nu užé pasla v âbš´čežycêjê , nu , tam-tâ užé troškê vêselej . *INT: +< nu da . *LI3: i tam vot my s persname +... *LI3: a pâselilâs´ s četvërtym kursâm . *LI3: ja vtaroj , a étâ s četvërtym . *LI3: i ani +... *LI3: dlja menja bylâ samâjê strašnâjê , étâ hatovêc´ jesc´ . *LI3: va-pervyx , ja skazalâ pânač´alu , što ja byla izbalâvânâ v dzectvê . *LI3: mamâ v červonuju peč´ pâzâpixalâ , babâ za š´čëkê jedy mne nâpixalâ , i ja rasla +/. *INT: i vsë . *LI3: +, vot takim , nu , vot takim , navernâ , cvetoč´kâm . *LI3: a ani tam (.) borš´č´ varêt , neku selëdku pad šubâj . *LI3: ja tada pervy raz znalâ [_//] uznalâ , što takojê selëdkâ pad šubâj . *LI3: i étâ , i jany vsë étâ hatovêt , a ja étâvâ +... *LI3: i nedzelju adna hatovêt , i pervâ , vtarojê , trécêjê . *LI3: répâ vot takajê vyrâslâ , sama užé ni_va_što ne vlezaju . *LI3: pajexâlâ xudajê +... *LI3: i vot maja očêrêdz´ hatovêt´ . *LI3: ja užé ne dumâju ni pra lekcýjê , ja na lekcýjêx sâstavljaju menju , što mne kupic´ i kak étâ +/. *INT: a vy pa očêrêdzê tak vot gatovêlê , pa nidzelêm ? *LI3: +< pa očêrêdzê , prêdstavljajêš ? *INT: na vsex , da ? *LI3: da . *LI3: nacêt , nas pjac´ čêlavek žyla v komnâcê +/. *INT: +< s uma sajci ! *INT: božý moj ! *LI3: +, i na vsex étâ hatovêc´ . @New Episode *LI3: céluju nedzelju . *LI3: i ješčo štob ne pâvtarjalâs´ . *LI3: i vse izvraš´č´alês´ . *LI3: božý , nu mne étâ užé byú kanec . *LI3: i vsë , hatovlju , ani burč´at . *LI3: pasudu pamoju , ne tak pamoju . *LI3: vsë +"/. *LI3: +" bur-bur-bur . *LI3: i tut vot , hâvaru , persname étâ maja hâvaryt +"/. *LI3: +" znajêš što , persname , kidaj ty étât svaji@w četvërtyj kurs . *LI3: +" ani užé izdzevajuccý nad taboj . *LI3: a ja +... *LI3: a nam +... *LI3: možý , my dze pajdzëm , pêražka s´´jedzim tavo +/. *INT: i xvacêt . *LI3: a poslê scipendzêjê , kstacê , v ce vrýmena vy vsehda xadzilê +... *LI3: byla takojê kafé vesna ["] . *LI3: i mahli pazvolêc´ sebe rýstaran raz v mesêc ilê kafé kakojê-tâ . *LI3: étâ kâlbasa , sêrvilat , takajê krasivâjê . *LI3: dze domâ +... *LI3: my vabščé jejo ne znalê , kromê ak na peč´kê sušýnuju . *LI3: étâ dlja menja bylâ +... *LI3: i tam vadzič´kê , kakovâ vina pap´jom . *LI3: i my pajdzëm (.) v , étâ , v rýstaran toj ilê kuda , dzeúkê ž tyjê halodnyjê . *LI3: ja hâvaru +"/. *LI3: +" persname , ja ne mahu ú toj rýstaran ici , nadâ ž étu (.) xeúru karmic´ . *INT: kašmar ! *LI3: nu vot , persname , étâ kašmar . *LI3: nu , karoč´ê hâvarja , ja skazalâ +"/. *LI3: +" ja vybyvaju s étâvâ âbš´č´aka . *LI3: vse pânâduvalêsê na menja . *LI3: jak étâ tak ? *INT: nu , ne ugadzilâ . *LI3: +" a što , my budzêm jesc´ , a ty budzêš sidzec´ ? *LI3: ja hâvarju +"/. *LI3: +" da ne , ja budu vyxadzic´ , ja ne budu vas smuš´č´ac´ . *LI3: i vabš´če nikak +... *LI3: i takajê nemnožkâ hanenêjê nač´ýlâs´ , pânimajêš ? *LI3: vot užé ladnâ tam abed hdze-tâ kak-tâ , a užýn užé vse vmescê . *LI3: ani tam č´aji , varen´jê damu damu prêvazilê . *LI3: cmokâjut sidzjat , a ja užé takajê neš´č´asnâjê , v tu storânu ni hližu . *LI3: nu my patom užé +... *LI3: étât hod ja pêremučêlâs´ , i patom my užé s persname stalê žyc´ vmescê . *LI3: i užé , kanešnâ , mne patom +... *LI3: kak xacelê , tak i žylê . *LI3: mahla , scipendzêjê , mamâ č´uc´-č´uč´ k scipendzêjê , i sâpahi sibe kupic´ , pânimajêš . *LI3: étâ ž češskâjê obuv´ tada bylâ . *LI3: étâ , pravdâ , pad očêrêdzê , no my âtstajim s persname . *LI3: takijê užé dzevkê stalê . *INT: étâ kakijê gody bylê , vy +... *LI3: étâ ž ja semdzêsêt (.) pervâm pâstupilâ , v semsêt šéstom zakončêlâ . *LI3: semsêt vtarom , semsêt šéstom . *LI3: čétyrý hodâ tada bylâ , ni pjac´ bêblêaceč´ny byl . *LI3: ciper´ užé apjac´ , a tada čétyrý hodâ bylâ . *LI3: tak klasnâ âdzevalês´ . *LI3: nač´âlê užé jubkê +... *LI3: a šylê ž vsë . *LI3: ničë@w ž v mâhazinâx tada ne bylâ . *LI3: domâ paš´´jom . *LI3: a u menja ješ´čë cëtkâ , radnja v avstralêjê jesc´ . *LI3: ani va vrémê vajny +... *LI3: dzjadz´kâ +... *LI3: vot kak étâ mâladzëž +... *LI3: uhanjalê na rabotu <v étu>[_/] v étu samuju , v hermanêju . *LI3: poslê étâvâ on kak-tâ âkazalsê (.) v avstralêjê . *LI3: i ani prýsylalê nam pasylkê . *LI3: krempleny , katoryx ni_u_kavo ne bylâ , tol´kâ u menja . *LI3: takijê vsjakêjê koftâč´kê . *LI3: nu i étâvâ vsevo , užé ja šylâ plac´jê . *LI3: domâ paš´´ju , narmal´nâ . *LI3: mamâ skažý +"/. *LI3: +" persname , pa kalenâ . *LI3: dobrâ , pa kalenâ . *LI3: pryjedu v minsk , atšastâju na vsë . *LI3: i vsë na fâtagrafêjêx . *LI3: persname moj hâvaryc´ , muž , hâvaryt +"/. *LI3: +" hospâdzê , nu nêkakovâ komplêksâ . *LI3: noh nima , no jubkâ vot dasjudâ . *LI3: ja hâvaru +"/. *LI3: +" nu , pâtamu šta takajê dzeúkâ byla udalâjê . *LI3: vot . *LI3: i , karočê , râsprêdzelenêjê . *LI3: persname , kanešnâ , astalâs´ v minskê . *LI3: my šli neploxâ pa râsprýdzelenêju , no +... *LI3: tada skazalê +"/. *LI3: +" u kavo jes´ minskâjê prapiskâ , pažalustâ , âstavajcês´ . *LI3: +" u kavo netu +... *LI3: u menja , kanešnâ , jejo ne bylâ . *LI3: ja šla , rydalâ tam . *LI3: écê kupcy sidzjat tam pa âblascjam . *LI3: ja ne znaju , kak u vas na râsprýdzilenêjê +/. *INT: v smyslê kupcy ? *LI3: kupcy ["] v nas nâzyvalê . *LI3: vot prýježalê , dapuscêm , s adzelâ kul´tury (.) hrodnênskâvâ oblêspalkomâ , âblasnyjê . *INT: +< a , katoryjê zapros kak by dzelâjut ? *LI3: da . *LI3: ani ran´šý , navernâ , dzelâlê zapros , a ciper prêježalê smatrelê . *INT: kupcy . *LI3: da , kupcamê nâzyvalê ix . *LI3: vaočêju smatrélê , što étâ dzicja saboj prýdstaúljajêt . *LI3: ano , možý , jej ne panravêlâs´ . *LI3: i vot ani +... *LI3: ja takajê +"/. *LI3: +" ja xač´u v minskê +... *LI3: nu , a dékan-tâ znal , on hâvaryt +"/. *LI3: +" persname astalâs´ , i vy [_//] ty xočêš . *LI3: na vy ["] nas , kstacê +... *LI3: vas na vy ["] nâzyvajut ciper´ ? *INT: da , da , da . *LI3: +< da . *LI3: +" i vy +... *LI3: i ja hâvarju +"/. *LI3: +" i ja xač´u . *LI3: nu nikak . *LI3: nu , vot prapisku +... *LI3: dze ž ty tam prâbyla , tuju prapisku , nu +... *LI3: +" nu hâvaru ["-"] nu ladnâ . *LI3: i patom žénš´čênâ sidzelâ s hrodnênskâvâ abkomâ prâfsajuzâ . *LI3: ni kul´tury adzel , a abkom prâfsajuzâ . *LI3: a ana hâvaryt +"/. *LI3: +" pajdzëš rabotâc´ v prâfsajuznuju bêblêaceku . *LI3: ja kak-tâ tak ješ´čë smutnâ prýstavljalâ . *LI3: nu , bêblêacekâ . @New Episode *LI3: prâfsajuznâvâ ana pâdčinenêjê ilê at kul´tury , mne aby bêblêacekâ . *LI3: ja hâvarju +"/. *LI3: +" pajdu . *LI3: +" étâ budzêš ty rabotâc´ v âvtaparkê , tam jes´ bêblêacekâ v hrodnâ . *LI3: +" oj dumâju ["-"] nu tam , navernâ , dobrâ . *LI3: +" kâvalerâú budzê palno . *LI3: +" pajedu ja užé v tojê hrodnâ . @New Episode *LI3: i vsë , pâbyla domâ , i s pervâvâ avhustâ nadâ bylâ užé jecâc´ . *LI3: pajexâlâ v tojê hrodnâ . *LI3: ani mne hâvarjat +"/. *LI3: +" vot tut paka mestâ zanêtâ (.) da novâvâ hodâ , ždzëm , v dzikrét ujdzët kakajê-tâ žénš´cênâ . *LI3: +" pajedzcê vy pârabotâjcê v slonêm . *LI3: nu , a slonêm +... *LI3: kazlovš´čênâ tut , triccýc´ kilametrâú . *LI3: mne +... *LI3: mamâ užé , kanešnâ , radâ +"/. *LI3: +" aj , dač´uškâ , dobrâ , vot budzêš vozlê (.) domâ . *INT: +< pabližý k domu . *LI3: da , pabližý k domu . *LI3: i , étâ samâjê , nu i vsë , i ja +... *LI3: a âtkréplenêjê mne ne davalê . *LI3: nu , ani kak by prasležývâlê , što , étâ samâjê , ja tut . *LI3: nu i vot da novâvâ hodâ ja dârabotâlâ , ta ušla v dzikrét , hrodnênskâjê , ani mne +/. *INT: a zdes´ gdze rabotâlê ? *LI3: v bêblêace@k +... *LI3: a , i vot prijexâlâ ja sjuda , v âl´bercin . *LI3: vot v âl´bercin , bêblêacekâ kartonnâ-bumažnâvâ zavodâ . *LI3: prijexâlâ , pryšla na zavod . *LI3: dumâju +"/. *LI3: +" dze tajê bêblêacekâ ? *LI3: menja atpravêlê s écêm , s kvitkom écêm râsprýdzilicêl´nym . *LI3: prýxažu ú prâfsajuz , v adzel , v prafkom étât . *LI3: ja hâvarju +"/. *LI3: +" ja k vam . *LI3: +" da , my znajêm . *LI3: +" nu , idzi ustrajêvâjsê . *LI3: +" znajêš , kuda ici ? *LI3: hâvarju +"/. *LI3: +" ne znaju . *LI3: a zavod tak vo tut vot za mastom , a klub u nas vot tut naxodzêccý . *INT: da , ja znaju , znaju . *LI3: i mne nadâ bylâ prajci at zavodâ . *LI3: idu , idu , zâxažu vot sjuda , da écêx varot . *LI3: dumâju +"/. *LI3: +" kakoj-tâ les . *LI3: a park byl takoj hustoj , nêpanjatnâ . *LI3: dumâju +"/. *LI3: +" kuda ž ta ja idsu ? *LI3: prýxažu , i tut zamâk âtkryvajêccý . *LI3: šykarnâ ! *LI3: vidzêlâ ty vozlê +... *LI3: oj , ja , kanešnâ , âbaldzelâ . *INT: nu , tam žé i š´č´as bêblêacekâ . *LI3: da-da-da . *LI3: nu étâ užé ne ta bêblêacekâ . *LI3: i (.) ja pryšla tuda . *LI3: krasivâ , parketnyjê paly , sam , kak pala@k +... *LI3: étâ ž majontâk panâ puslovskâvâ . *LI3: vot . *LI3: ja pryšla tuda , ja samlelâ . *LI3: va-pervyx , mne krâsata +... *LI3: užé pra tyjê knihê i zabylâ , što mne nadâ . *LI3: xažu vot , hlaza écê pjalju . *LI3: ozêrâ , vsë tam zdorâvâ , écê listvênêcy panskêjê . *LI3: étâ úsja krâsata . *LI3: nu i zašla tuda . *LI3: +" nu , ja takajê-tâ , takajê-tâ . *LI3: +" nu dobrâ . *LI3: +" nu úsë , nu , davaj rabotâj . *LI3: +" a dze žyc´ budêš ? *LI3: ja hâvarju +"/. *LI3: +" ne znaju . *LI3: hâvarju +"/. *LI3: +" dažý vo sën´nê pêrênâčévac´ nehdzê . *LI3: a xarošýjê byla , carstvâ jej nebesnâjê , zaveduš´č´ýjâ . *LI3: takajê persname persname persname . *LI3: ana hâvaryt +"/. *LI3: +" nu , adnu noč´ , persname , pânač´ujêš u menja , a tam u menja vo sasedkâ , stâryki , možý , any puscêt . *LI3: ana pâhâvarylâ , menja vzjalê na kvarciru . *LI3: i pâsadzilê menja +... *LI3: ne , snač´alâ šo-tâ ja , étâ , snač´alâ prastajê bylâ . *LI3: nu tak étâ bystrâ patom nač´ýlsê rost u menja . *LI3: vot étyjê vse nekêjê užé beremênnêlê , uxadzilê , i mne užé bylâ (.) pad´´jom . *INT: vovrêmê papalê . *LI3: da . *LI3: i ja , karočê hâvarja , pašla na [_//] v abslužývânêjê . *LI3: a patom pašla +... *LI3: samâ klasnâ , što mne nravêlâs´ . *LI3: atdzel âbrabotkê . *LI3: étâ prýxadzilê novyjê knihê âbsaljutnâ , z zapâxâm cêpahrafskêm , s ânatacýjêmê . *LI3: i pervâjê knihâ byla maja vsehda . *INT: +< ljublju novyjê knigê . *LI3: i pervâjê knihâ , maja . *LI3: i ja užé takajê blatnajê stalâ . *LI3: paka +... *LI3: užé pa blatu nâč´ala vydavac´ . *LI3: a tada ž dzêficyt knih byl vabš´če strašnejšýj . *LI3: a pâpalnenêjê bylê bahatyjê , a knih nemerênâ . *LI3: oj , étâ kašmar , étâ č´udtâ ! *LI3: na étâm vot [_///] blâhâdarja étâj bêblêacekê i sazdalâ svaju sem´ju , navernâ . *LI3: muž očên´ čitajuš´čêj , jevo sestra čitajuš´č´ýjâ . *LI3: ani prêxadzilê tuda . *LI3: v obš´čêm ta , znajêcê , vot byvajêt takojê ješ´čë v žyznê , kak +... *LI3: knihu ljubêš , no vot prâčitac´ jejo kak-tâ druhoj raz +... *LI3: navernâ , étâ bêblêacekâ izbalâvâlâ . *LI3: ânatacýju +... *LI3: ljudzê vsë sprašývâjut . *LI3: ânatacýjêmê [_/] ânatacýjêmê +... *LI3: i moj persname skaal +"/. *LI3: +" ne , milâjê maja . *LI3: +" ty vot étu ânatacýju prâčitajêš , i ty užé +"/. *LI3: +" oj , takajê knihâ , takajê +... *LI3: +" a nu-kâ davaj čitaj rjadâm sa mnoj . *LI3: a on zapojnâ +... *LI3: u nix vabš´če vsja sem´ja takajê , očên´ érudzirâvânâ . *LI3: i doč´ u menja na sevodnê +... *LI3: ja hâvarju , ja tak rada , ana [_/] ana ne ljubêt fil´my . *LI3: ana ljubêt šélêst stranic . *LI3: kak ana hâvaryt +"/. *LI3: +" mamâ , ja sljahu , étâ mne kajf . *LI3: štob ani vot listalês´ , vot tada +... *LI3: nu , možnâ v kamp´´jutérê prâčitac´ , no étâ užé ne to . *INT: oj , na kamp´´jutérê ne to čitac´ , u menja +... *INT: my samê vot +... *INT: u nas mnogâ +... *INT: u nas žé tožý tri liceratury , agromny ab´´jom , vse écê ramany , prâizvedzenêjê . *INT: nu vsë , da , praxodzêm . *LI3: +< tak a ja skol´kâ ? *LI3: na bêblêaceč´nâm nadâ bylâ čitac´ . *LI3: oj , a što my tam vytvarjalê ! *LI3: ješčo pêreb´ju , vspomnju étât +... *LI3: byl u nas takoj persname , zârubežnâjê lêcêraturâ byla . *LI3: nu hdze ž ty prâčitajêš k sesêjê tam , možý , pêdzesjat nâjêmênavanêj . *LI3: i tožý hdze-tâ s lekcýjê , hdze-tâ étâ +... *LI3: a ljubil dzevâk krasivyx . *LI3: a sam takoj tožý kak atélâ byl . *LI3: nu , tak on tam i passê u nas . *LI3: i my užé prydzëm , užé pânâmalëvâjêmsê , résnicý écê vot takijê vot . *LI3: aby tol´kâ +... *LI3: +" prydzëš zaútrâ ! *LI3: nu ne tak , kak étâ , ni zloj . *LI3: nu vot liš by tak nemnožýé´kâ pâkaketnêč´ýc´ ilê , kak tam nazvac´ , z dzeúkâmê pâzajihrývâc´ . *INT: u nas tožý takijê jesc´ . *LI3: nu i , étâ samâjê , i prydzëš zaútrâ . *LI3: nu , prydzëš , užé zaútrâ pastavêc´ cié acénku . *LI3: vot . *LI3: i vot tut užé nâč´alas´ maja žyzn´ âl´bercinskâjê . *LI3: i ja +... *LI3: a , i vot pryxodzêt novy hod . *LI3: i mne užé zvanjat attudâ , iz hrodnâ , i hâvarat +"/. *LI3: +" my cebja ždzëm . *LI3: a ja užé ni xač´u , u menja užé tut ramany . @New Episode *LI3: kâvalerâú nemerênâ , dzeúkâ novâjê na âl´bercinê . *LI3: étâ , adzin prâvažajêt , druhoj vstreč´ajêt . *LI3: ja hâvarju +"/. *LI3: +" a možnâ mne užé ne jexât´ ? *LI3: +" ustrajêvâjêc´ ? *LI3: ja hâvarju +"/. *LI3: +" ustrajêvâjêc´ . *LI3: +" vsë xârašo , tokâ pryjedz´ zâberi âtkréplenêjê . *LI3: ja pajexâlâ , vzjala âtkreplenêjê . *LI3: vse davol´ny : mamâ radâ , ja radâ . *LI3: i vsë , i tut užé pašla u menja takajê žyzn´ (.) âl´bercinskâjê . *LI3: tožý âbsaljutnâ ne žaleju , što ja sjuda prijexâlâ . *LI3: blâhâdara étâmu âl´bercinu , ja hâvaru , i vot i muž , i dzicja majo , samâjê udalâjê u mirý . *LI3: kak ja vsehda hâvaru +"/. *LI3: +" ty u menja samâjê-samâjê . *LI3: xočýš , fâtahrafêju pâkažu ? *INT: nu pâkažycê . *LI3: étâ ž vrémê , navernâ , ujdzët kuda-tâ . *INT: nêčevo , nêkuda ano ne ujdzët . *LI3: +< oj , a kak žé étâ mne tut ne uranic´ ? *INT: +< oj , davajcê . *LI3: (...) étâ vot takajê paslednêjê . *LI3: étâ jejo na étât , na kâlendar´ . @New Episode *LI3: étâ majo dzicja takojê , da . *INT: zdorâvâ +... *LI3: nu ana na menja , navernâ , ne paxožý . *LI3: paxožý ? *LI3: nu atca ty ne znajêš ? *INT: +< nu , kak-tâ vot iz-zâ cvetâ +... *INT: ne . *INT: iz-zâ cvetâ valos ni panjatnâ kak-tâ , da . *LI3: iz-zâ cvetâ valos . *LI3: ana at pryrody , ana +... *LI3: kak étâ nâzyvac´ ? *LI3: šaténkâ , da ? *INT: +< net , navernâ , što-tâ jesc´ . *LI3: nu nos +... *LI3: možýt byc´ , nos . *INT: nos , da , formâ nosêkâ paxožý . *LI3: šaténkâ , a étâ vykrâsêlâs´ u čërny . *LI3: vajuju da paslednêvê , ruhajêmsê , i každy dzen´ +... *INT: i v ulybkê zdzes´ vot tožý jesc´ , da . @New Episode *LI3: i vot , karočê , âl´bercinâm ja davol´nâ . *LI3: ja davol´nâ (.) vsem . *LI3: što tut u menja slažylâs´ lič´nâjê žyzn´ . *LI3: nač´ýlsê rost (.) v rabocê tožý vot . *LI3: značêt , ja rabotâlâ [_/] rabotâlâ v bêblêacekê , patom menja pastavêlê užé +... *LI3: byla takajê bêblêaceč´nâjê céntrâlizovânâjê siscemâ . *LI3: i menja pastavêlê dzirektârâ , étâ prâfsajuznâjê imênnâ . *LI3: u menja bylâ trinaccýc´ bêblêacek v pâdčinenêjê . *LI3: ja takajê (.) važnâjê prâverjajusč´ýjê jezdzêlâ tam . *LI3: nu . *LI3: nu menja ljubilê . *LI3: ja ne to šta vot +... *LI3: ja xač´u kak-tâ vot , ni zacyklêvâjês´ na étâm , nu , vot +... *LI3: ljubilê écê rabotnêkê . *LI3: i vsë bylâ u nas pa-dobrâmu . *LI3: i dni raždzenêjê , i praznêkê my âtmeč´alê s pesnêmê , s vyxâdâmê kuda-nibudz´ . *LI3: vot . *LI3: patom (.) ja vyšlâ zamuž . *LI3: zamuž vyšlâ tožý ne tak , jak use . *LI3: râspisalâsê v četverh (.) i mamê skazalâ +"/. *LI3: +" mamâ , ne budêt nêkakoj svad´by . *LI3: persname byl procêv étâvâ . *LI3: on skazal +"/. *LI3: +" ja tožý , ja ni xač´u . *LI3: u nevo mamâ byla , nu , kak by +... *LI3: nu , ana trajix dzicej sama pâdnimalâ . *LI3: i u mamy dzenêh , navernâ , ne bylâ . *LI3: on poslê armêjê pryšol . *LI3: on hâvaryt +"/. *LI3: +" ty svad´bu xočêš ? *LI3: ja hâvaru +"/. *LI3: +" ja ne xa +... *LI3: ja kak by pad nevo padstrojêlâs´ . *LI3: +" ja ne budu , mene ne nadâ nêčevo . *LI3: my majej mamê skazalê +"/. *LI3: +" mamâ , svadz´by ne budêt , slyšýš ? *LI3: ana +"/. *LI3: +" vsë , dač´uškâ , ne-ne-ne . *LI3: +" nu to vy xoc´ , jak raspišýcê , užo ž xoc´ pryjedzcê da nas . *LI3: on +"/. *LI3: +" nu raspišýmsê . *LI3: my v četverh s nim râspisalêsê , u pjatnêcu +"/. *LI3: +" to ty ci pryjedzês , ci ne ? *LI3: zvonêt tam sasedkê . *LI3: ja hâvaru +"/. *LI3: +" dak jedzêm . *LI3: +" nu svekrov žé vaz´mi s saboj . *LI3: nu , úzjala . *LI3: ja prýježaju , a tam svadz´bâ . *LI3: muzykâ hrajê , harmonêkê bârabanêc´ . *LI3: a mamâ rabotâlâ v bêblêacekê , étâ vabš´če ! *INT: oj , étâ našý ljudzê ! *LI3: +< étâ č´udtâ ! *LI3: étâ +... *LI3: ty prýdstavljajêš ? *LI3: rabotâlâ v bêblêacekê (.) mamâ , a bêblêacekâ byla pry klubê . *LI3: a tam xlopcy étyjê na bajanâx , na hitarâx +... *LI3: ani hâvarat +"/. *LI3: +" persname , my tabe úsë zrobêm , ne pêrêžyvaj . *LI3: +" liš by tokâ ana xoc´ pryjexâlâ , a to budzêm ihrac´ ni +... *LI3: hoscê úse sozvâny , my prýježajêm , svadz´bâ . *LI3: vot takajê , âbyknavennâjê . *INT: nêčevo sié ! *LI3: +< étâ možnâ bylâ +... *LI3: no ú dzerevnê ž što ? *LI3: s kanca ú kanec , vsex prýhlašajut . *LI3: vo tak use pêrêradnilês´ , use pêrêkumilês´ . @New Episode *LI3: kum , svat , brat i vsë pročêjê . *LI3: nu , étâ byl , kanešnâ +... *LI3: nu i vsë , selê za toj stol , i svadz´bâ tak vot našý +... *LI3: vot . *LI3: nu , kanešnâ , net , ja blâhadarnâ sudzbe . *LI3: i pa-novâmu što-tâ ja b ničë@w ne xacelâ v svajej žyznê . *LI3: ja imeju v vidu vot (.) s persname , vot écê lič´nyjê âtnašénêjê . *LI3: prablemnyj , nêprastoj , no takoj +... *LI3: navernâ , s nêprastymê vsehda incerésnâ . *LI3: pâtamu šta kada ty ne uspejêš hljanuc´ , a on užé stajit v pozê tam ispalnicêlê +... *LI3: nadâ tožý mužčinâ , štob +... *LI3: tožý štob žénš´čênâ č´ustvâvâlâ . *LI3: pravêl´nâ ? *LI3: ne , étâ ž nênarmal´nâ tada +/. *INT: +< nu da , sahlasnâ . *LI3: jak maja persname hâvaryt +"/. *LI3: +" mamâ , a ja net +... *LI3: +" ja xač´u byc´ za (.) mužým . *LI3: +" ja xač´u , štoby on rešal . *LI3: +" ja , kanešnâ , ja budu tožý +... *LI3: +" ja vsehda budu rabotâc´ , ja budu dzelâc´ tam i kar´´jeru . *LI3: +" i budu dzetâk ljubic´ , i vsë pročêjê . *LI3: +" no (.) on dolžýn prici skazac´ +"/. *LI3: +" sevodnê my idzëm v kino , zavtrâ my pajdzëm tuda , a sevodnê ty vybêrý kuda . *LI3: hâvaru +"/. *LI3: +" nu , vot tak . *LI3: a ne abyč´nâ +... *LI3: +" idzi zrabi tojê ! *LI3: +" ne pajdu . *LI3: +" idzi ! *LI3: i vot tâlkačëm takim byc´ , net , tak nel´zja . *LI3: vot . *LI3: nu i vsë , i vot zamužým my zakončêlê . *LI3: patom râdzilas´ maja persname , vot étâ majo sčasc´jê . *LI3: i ja mahu hardziccý jeju . *LI3: i ja jejo ljublju bol´šý žyznê . *LI3: i vabš´če (.) samy nêâbyknavenny rébënâk . *LI3: očên´ umnâjê , očên´ cêlêustrymlënnâjâ . *LI3: vot , nu , ne znaju . *LI3: možýt , takoj nemnožkâ mužskoj sklad xarakcêrâ . *LI3: xarošýjê dzicja . *INT: nu slavâ bohu ! *LI3: vot ana +... *LI3: i užé kada râdzilas´ ana , užé , kanešnâ , žyzn´ (.) kak-tâ radzê nejo pašla . *LI3: ja kak mahla , kanešnâ , vezdze i vsjudu +... *LI3: i na juh jejo , i v hirmanêju jejo na liče@k +... *LI3: vot écê , kak vyježžalê pa vot černobyl´skêm kakim-tâ écêm . *LI3: kak mahla . *LI3: vot mne xacelâs´ , štob doč´kâ maja +... *LI3: kab pâhledzelâ svet . *LI3: i vot ana pâstupilâ , patom (.) zakončêlâ četyrý kursâ (.) i pajexâlâ pa étâj studzenčêskâj prahramê v anhlêju . *LI3: kak by tak vot . *LI3: i my i ne bylê nastrojêny +... *LI3: nu , ja ne znaju . *LI3: tam , vidnâ , pajexâlâ ix mnohâ s minskâ , my ix prâvažalê . *LI3: ja tam plakâlâ , plakâlâ +... *LI3: i vsë dumâju +"/. *LI3: +" hospâdzê , xoc´ by ty , dzicjatkâ , vernulâs´ ! *LI3: a ana +"/. *LI3: +" da , kanešnâ . *LI3: i vot vse užé vâzvraš´č´ajuccý , vizâ byla do pervâvâ dzêkabra , a maja persname ne vâzvraš´č´ajêccý . *INT: pâčemu ? *LI3: hâvaru +"/. *LI3: +" persname , što nârabilâsê ? *LI3: +" što tam užé ? *LI3: u nejo tam , navernâ , možnâ dažý skazac´ , pervâjê kakajê-tâ ljubov´ byla . *LI3: jej bylâ dvaccýc´ adzin hod tahda . *LI3: mal´čêk byl kirhiz . *LI3: âbsaljutnâ ja jevo nika +/. *INT: +< i v anhlêjê vstrecêlâ ? *LI3: da . *LI3: tam étâ ž našý vse , našý ž vse , ves´ possaveckêj étât +... *LI3: vse tam sidzjat , bolêjê menêjê xto . *LI3: ja skazalâ +"/. *LI3: +" éty kirhiz tol´kâ vyskâčýú s aulâ . *LI3: +" tuda pis´mênnâs´ pryšla znajêš kahda ? *LI3: +" poslê semnaccýtâvâ hodâ . *LI3: +" jany ruč´kê u rukax ne umejut dzeržac´ . *LI3: hâvaru +"/. *LI3: +" ty što , âxrenelâ ? *LI3: hâvarju +"/. *LI3: +" damoj bystrên´kâ ! *LI3: i vsë , i nêčevo . *LI3: i u nas nač´ýlâs´ takajê vot vajna s nej . *LI3: ja jej zvanju , ana vsë +"/. *LI3: +" mamâ , ja vzjala bilet , ja jedu . *LI3: +" vstreč´aj menja v minskê , vyletaju . *LI3: ja tokâ dâhâvarus´ s mašynâj +... *LI3: a persname byl (.) v picêrê tada na rabocê . *LI3: ja tokâ sjadu užé v mašynu , jexâc´ tuda , ana mne zvanit . *LI3: a s sotâvâvâ , užé u nejo byla tam sotâvâjê svjaz´ . *LI3: u nas ješ´čë tut ne bylâ sotâvyx cêlefonâú . *LI3: ana mne zvanit +"/. *LI3: +" ne vyježžaj , ja sdala bilet . *LI3: i étâ bylâ tak try razâ . *LI3: +" daj mne trubku jemu . *LI3: +" daj mne trubku , inačê ja uroju . *LI3: +" ja dâleč´u da toj anhlêjê , ja râskâlač´u , ty mamu znajêš . *LI3: jana dajot trubku +"/. *LI3: +" ja lublu vašu doč´ . *LI3: hâvarju +"/. *LI3: +" što ? *LI3: +" što ty tam skazal ? *LI3: ja hâvarju +"/. *LI3: +" ja cea š´č´a@w pâljublju ! *LI3: +" pusci majo dzicja , ponêl ? *LI3: hâvaru +"/. *LI3: +" ja cea i tam dastanu . *LI3: +" tam kanec cibe budzêt , âtpusci majo dzicja ! *LI3: +" ja jejo ne dzeržu , ja lublu . *LI3: a jej skazalâ +... *LI3: vot pravdu ž hâvaru pry cibe . *LI3: hâvaru +"/. *LI3: +" tak , vot bystrâ damoj [_/] damoj , i vsë , bol´šý nêkakix at´´jezdâv ! *LI3: a tut s univerâ (.) menja dušýt . *LI3: jeslê ana ne vâzvraš´č´ajêccý , ja dalžna vâzmescicê za vse hody učëby čerêz sud summu dzenêh . *LI3: i mne pryxo@k +/. *INT: ani ž tožý atsležývâjut vsë . *LI3: i mne tut pryxodzêt (.) s minskâvâ nekâvâ rajonâ saveckâvâ prýježac´ užé na sud . *LI3: ja jej zvanju +"/. *LI3: +" pažalâstâ , davajcê vstrécêmsê s vamê , no étâ žé +... *LI3: +" u vas tožý dzecê . *LI3: +" i moj rebënâk . *LI3: +" davajcê pâhâvarym kak mac´ s macêr´´ju . *LI3: +" nu pâdaždzicê , nu ana pryjedzêt , ne pâdavajcê v sud . *LI3: i ana pâdala . *LI3: i ja tada persname tol´kâ vot écêm nâpuhalâ . *LI3: i ja hâvaru , ja ne znaju +... *LI3: haru , rabotâ užé (.) složnâjê . *LI3: pâtamu šta vizâ zakončêlâs´ . *LI3: kada byla vizâ , u nejo tam pâluč´alâs´ s rabotâj . *LI3: vsë bylâ dobrâ . *LI3: i étâ +... *LI3: a vizâ zakončêlâs´ , pêrestalê anhlêkê@k +... *LI3: ani očên´ takijê kânsêrvacivnyjê . *LI3: možýt , ciper´ ani nemnožkâ +... *LI3: nu , étâ ž užé davno bylâ . *LI3: i ani ne xacjat brac´ na rabotu . *LI3: +" nu cë@k tam budzêš dzelâc´ ? *LI3: +" nu-kâ bystrýn´kâ damoj . *LI3: i vot ana prêježajêt , i my užé na toj sud ne pajexâlê . *LI3: pâtamu šta vot ano tak vot , prostâ scečenêjê âbstajacêl´stv . *LI3: i ana +... *LI3: zvanju jej , hâvaru +"/. *LI3: +" persname prijexâlâ . *LI3: +" mne mala étâvâ zvanka , paka ne pajavêccý u menja . *LI3: ana pajexâlâ tuda , pâkazalâs´ . *LI3: a v univer bralê tožý do pervâvâ dzêkabrja xto javilsê . *LI3: ana prijexâlâ čisla , navernâ , pitnaccýtâvâ dzêkabrja . *LI3: ja k dékanu . *LI3: dékan hâvarit +"/. *LI3: +" ja znaju , ana krépkâjê dzevâč´kâ , ana +... *LI3: +" étâ vsë , no ja ni imeju pravâ . *LI3: +" druhijê pêdahohê ne vaz´mut jejo . *LI3: +" pâtamu šta začëtnâjê užé étâjê pašla sesêjê , écê začëty , étâ vsë , nêčevo ne načitânâ , i vsë . *LI3: +" i s nej nixto ne budzêt vaziccý , berycê âkâdzemičêskê . *LI3: i my vzjalê âkâdzemičêskêj . @New Episode *LI3: i vot étâ majo dzicja , dzekabr , čêrnata , poslê anhlêjê , dze vsë harit , svecêccý , dažý poslê minskâ +... *LI3: i ana sidzit vot tut vot sa mnoju . *LI3: étâ byl ad . *LI3: ja užé kak mahla jejo râzvlekalâ . *LI3: knihâmê +... *LI3: +" davaj na važdenêjê budzêm xadzic´ , davaj tuda +... *LI3: ana nêkuda . *LI3: u nejo byl (.) takoj stopâr , étâ byl kašmar . *LI3: no ana na sevodnê davol´nâ . *LI3: skazalâ +"/. *LI3: +" vsë ty pravêl´nâ , mamâ , sdelâlâ , što ty menja vydrâlâ attudâ . *LI3: nêkakajê anhlêjê +... *LI3: i nihdze , i nêkahda , i ne ver´ nêkamu , što tam xârašo . *LI3: étâ ackêj trud ! *LI3: étâ mazân´ju bucerbrodâú , râznasic´ poč´tu , paloc´ klubniku , ubirac´ klubniku , vot hdze my nužny . *LI3: i nêkahda my ne stanêm s nimê ravnymê , i ni za što . *LI3: i ni ver´ nêkamu , što lordy našýx dzevâk pabralê zamuž i dalê im tam xx prasvet . *LI3: nêkamu ty tam ne nužýn . *LI3: i dažý jeslê , naérnâ , palučêš âbrâzavanêjê tam ix , i to , navernâ , ne prab´jošsê . *LI3: ja ne znaju . *LI3: nu , karočê , fakt to , što my jejo vydrâlê . *LI3: i ana na sevodnê skazalâ +... *LI3: vot užé š´č´as užé vzroslâjê . *LI3: hâvaru +"/. *LI3: +" persname , možýt pajedêš´ kuda-nibudz´ ? *LI3: ana hâvarit +"/. *LI3: +" ne-ne-ne-ne-ne , mne tak dobrâ v minskê . *LI3: +" u menja (.) svoj kâbinecêk , u menja svoj kamp´´jutâr , ja nakrašýnnâjê , ja uxožýnnâjê . *LI3: +" ja sabralâ kapejku , tuda sletalâ , tuda sletalâ , ja âtdaxnulâ . *LI3: hâvarit +"/. *LI3: +" našto mne étâ anhlêjê ci kakajê tam amerýkâ ? *LI3: +" ničë@w ne nadâ . *LI3: net , nastrojênâ âbsaljutnâ tol´kâ vot tut . *LI3: no kâr´´jerystkâ , vot vižu . *LI3: takajê célêustrémlënnâjâ . *LI3: tut pâdrascët , nima na étâm prýdpryjacêjê rostâ , ana na druhojê uxodzêt . *LI3: ja hâvaru +"/. *LI3: +" ty užé tam behâjêš pa étâmu minsku . *LI3: ana hâvaryt +"/. *LI3: +" ciper tak vse delâjut . *LI3: nixto tam ne dzeržýccý za adno mestâ . *LI3: étâ ješ´čë na +... *LI3: v hosstrukturâx xto-tâ . *LI3: vot . *LI3: ljublju svoj dom , ljublju svoj âharod . *LI3: vot ja sjuda prýxažu , ja (.) vot zakrylâ kalitku , i vsë . *LI3: i xat tokâ tam , majo carstvâ , majo hâsudarstvâ , moj dom , maja krépâsc´ . *LI3: ja š´čitaju , tut užé ja što xač´u +... *LI3: i tut +... *LI3: vy xacicê , padhljadyvâjcê , ja što-tâ , možýt , ne to delâju , no étâ ja delâju v svajom âharodzê . *INT: +< nu pravêl´nâ , svaja cêritorêjê , vsë . *LI3: da , da . *LI3: ljublju sabač´ku . *LI3: nu vot sabač´kê u menja š´č´as netu . *LI3: bylâ u menja malên´kâjê taksâ . *LI3: tožý persname , vot užé žulêk , étâ samâjê , vot na pervâm kursê +... *LI3: idzëm pa âl´bercinu , ja jejo vstreč´aju s pojêzdâ , i žénš´čênâ idët , i malên´kâjê taksâ bežyt . *LI3: nu ana ješ´čë takajê , da hodzêkâ byla . *LI3: +" mamâ ! *LI3: i ja samlelâ . *LI3: ja vabš´če nêkavo : ni katov , ni sabak +... *LI3: kak-tâ k nim spakojnâ . *LI3: +" davaj vaz´mëm . *LI3: hâvaru +"/. *LI3: +" vy âtdadzicê ? *LI3: a znakomâjê , ana hâvaryt +"/. *LI3: +" zâbirajcê , radzê bohâ , zâbirajcê . *LI3: étâ malajê jejo na puzâ sebe , prývâlakla damoj , tri dnja u menja pâžyla , pabehâlâ tut s nej i pajexâlâ sibe v minsk svoj . *LI3: a ja hâvaru +"/. *LI3: +" a što mne rabic´ s étâj sabakâj ? *INT: +< a jejo astavêlâ ! *LI3: i vsë , i ja nastol´kâ jejo pâljubilâ , što užé +... *LI3: ana ú nas žyla trinaccýc´ let . *LI3: mne tak xârašo . @End
(Stand: 20.04.2022)