int_sl_5

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: LI5 na, INT Interviewer @ID: brms|int|LI5|65;|female|Informant||na|professional|| @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| *LI5: pašla ú pervy klas , akončýlâ pervy klas , pêrejexâlê v druhojê mestâ žycêl´stvâ . *LI5: pêrejexâlê (.) v mescečkâ vyroúščýnâ . *LI5: tam xadzilâ ú hiryčý ú školu , va vtaroj klas i trécê klas . *LI5: u čétvërty klas pêrejexâlê my (.) v hârackoj pasëlâk nâvajel´nê , tožý vsë hrodnênskâj oblâscê . *LI5: i tam ja akončýlâ školu . *LI5: poslê školy pastu@k [_/] pâstupilâ učyccý v ašmjanskê sel´xozcexnêkum . *LI5: akončýúšýs´ [_//] akončýúšý ko@k [_//] étât (.) cexnêkum , vyšlâ zamuž , pêrejexâlê u slonêm , horâd slonêm . *LI5: nu , i tut stalâ nârabotâc´ . *LI5: rabotâlâ ja u (.) urtorhê prâdaúcom . *LI5: patom râdzila (.) synâ , u sýjsjat séstom hadu . *LI5: synâ zvalê persname . *LI5: čerêz dva hodâ râdzila vtarohâ synâ , persname . *LI5: adzin syn rabotâjê inžynerâm (.) pa snabžénêju . *LI5: mladšý rabotâjê prýpâdavacêlêm fêzkul´tury u školê nomêr sem horâdâ slonêmâ . *LI5: nu i što ? *LI5: i ja ciperâčý (.) na pensêjê . *LI5: nu i së . *LI5: što bol´šý ja mahu skazac´ ? *LI5: domâ sižu . *LI5: nu , mužý , praúdâ , sxâranilâ ú semsêt dzevjatâm hadu . *LI5: trycâc´ šés´ let astalâs´ udavoj . *LI5: cêžalo bylâ vsë , nu pêrežylê , slavâ bohu . *LI5: nu i vsë . *LI5: što ja bol´šý mahu skazac´ ? *INT: pra molâdâsc´ možýcê svaju râskazac´ , pra gody učoby , slol´nyjê gody . *LI5: +< nu , v molâdâscê bylâ vesêlâ vabščé . *LI5: v škol´nyjê hody tožý vesêlâ bylo (.) vsë . *LI5: nas družnyjê rebjatâ byli i dzeúčonkê . *LI5: vot . *LI5: v slonêmê tut što ? *LI5: užé ne to bylâ , što ran´šý . *LI5: pâtamu~štâ xx pastaršý bylê , vsë . *LI5: a tak (.) vsë . *LI5: što tut možnâ bol´šý skazac´ ? *INT: nu , možýt , vâspâminanêjê kakijê-tâ xx +/. *LI5: nu , xto jaho znajê , što jakojê . *INT: sâbiralês´ vêčeramê , možýt , pesnê pelê ? *LI5: +< nu tak . *LI5: véčéramê ješ´čë , pomnju , ješ´čë u školu kada ú nâvajel´nê ješ´čë xadzilâ +... *LI5: a my žylê pa nâvagruckâj ulêcý , a tam (.) klub žýlêznâdarožnêkâú byú . *LI5: nu i v +... *LI5: étâ , letâm oknâ atkrytyjê , vsë . *LI5: pâdajdzëš k aknu , pasmotrýš . *LI5: +" oj , kak vesêlâ mâladzëž tancujê . *LI5: +" skaréj by školu končýc´ ! *INT: skarej by pâvzraslec´ , da ? *LI5: i na tancý écê papas´@k +... *LI5: vo tak ža škol´nêkâm ne râzrašalê ú klub xadzic´ . *LI5: tokâ ú školê večýrâm bylê . *LI5: nu i úsë , nu . *LI5: a jak kada užé pašli samê , tožý vesêlâ bylo . *LI5: asobênnâ (.) kada učylês´ v cexnêkumê , vesêlâ bylo . *LI5: vêčara prâvadzilê , vsë . *LI5: nu i së . *INT: a kakijê-tâ zâpâminajuš´čêjêsê slučêjê jest´ ? *INT: takijê kakijê-nibud´ , možýt , prâjišéstvêjê inceresnyjê ? *LI5: +< nu xto jaho znajê ? *LI5: prâjišéstvêj u mjane takix ne bylo . *LI5: tam puscjački tol´kâ takijê , što niloúkâ i hâvaryc´ pra jix . *LI5: nu , s parnjamê ústréčalês´ , na pâsidzelkê xadzilê . *LI5: letâm zâharac´ xadzilê , ú les xadzilê (.) kampanêjêj . *LI5: jahâdy , hryby sâbiralê . *LI5: nu , tak i žylê . *INT: a kakijê uvlečenêjê u vas bylê ? *LI5: ja vyšyvalâ . *INT: v školê nâučilês´ ilê net ? *LI5: minja mamâ vyšyvalâ , i âna minja nâučylâ . *LI5: étâ užé na vystâúku pâsylalê vyšýúkê . *LI5: nu , a ciperâčý (.) domâ tam astavêlâ , u mamy ú domê . *LI5: damoj nêčyvo , tamu što sceny takijê , što hvazdzja ni ubic´ takohâ . *LI5: mâladzëž ciper ni xočý , kab domâ što-tâ viselâ . *LI5: tak , ničohâ inciresnâhô ni mahu râskazac´ . *INT: ni možýt byc´ ! *LI5: oj , čë-tâ@w pâperxnulâs´ . *INT: ne valnujcês´ . *LI5: nu i vsë , što tam bol´šý ? *INT: a vnukê jesc´ u vas , da ? *LI5: jes´ vnuk , dzêvjanostâ šéstohâ . *LI5: i dzêvjanostâ vas´mohâ hodâ vnučkâ . *LI5: vot ciper žyvu ja tut adna v domê . *LI5: adzin syn na nêzavisêmâscê žyvët , staršýj . *LI5: mladšýj na sim@k [_///] pervâj sêmiletkê . *LI5: vse žynatyjê . *LI5: ne inceresnyj sâbesednêk . *INT: nu pâčemu ? *INT: a sebe bol´šý kak by paka nêčevo , da ? *LI5: nu , ničohâ . *LI5: što bol´šý ? *LI5: zamuž bol´šý ni vyxadzilâ . *LI5: ni naxodzêúsê taki čýlavek , jaki ja xacelâ . *LI5: i úsë . *INT: nu , xârašo . *INT: ja tada vam , možýt , budu zâdavac´ vaprosy ? *INT: a vy jeslê budzêcê vspâminac´ pâralel´nâ s écêmê vaprosâmê +... *INT: možýt , u vas [_///] ja nâvidu vas na što-tâ , kakijê-tâ vâspâminanêjê , to budzêcê raskazyvâc´ . *INT: ano , v princýpê , vsida tak prixodzêt . *INT: vapros zadaš , a tam iš´čë vspomnêl , iš´čë vspomnêl , i tak vot . *INT: skažycê , pažalustâ , vot , nâprimer , jeslê by inastranêc pâprasil vas râskazac´ o bêlarusê , vot što by vy jemu râskazalê ? *INT: a slonêmš´čênê +/. *LI5: nu , što ja mahu skazac´ a slonêm +/. *INT: +< kak by predstavêlê svaju +/. *LI5: slonêm naš ni +... *LI5: užé ciper , jak skazac´ , bal´šoj hâradok staú . *LI5: rasšyrýúsê , strajicêl´stvâ skokâ bylo . *LI5: čysty , xarošý (.) hâradok . *LI5: nu vot u nas tol´kâ štob trâtuary ščé zdzelâlê . *INT: o , étâ toč´nâ . *LI5: nu , vâdâpravod u minja jes´ , haz jes´ , vse udobstvâ domâ jesc´ . *LI5: nu tokâ (.) zarplatâ malên´kâjê , čy pen´sêjê (.) mâlavatâ . *LI5: štob pabol´šý placilê , a to i na ljakarstvâ ne xvatajê . *LI5: mne vot dva hodâ tamu nazad +... *LI5: u bal´nicê zdzes´ ljažalâ . *LI5: patom atpravêlê ú hrodnâ , prââperyrâvâlê . *LI5: a ciper trébâ vsë vrémê na (.) étyx mêdzikamêntâx . *LI5: ad étyx mêdzikamêntâú adno âlerhijê idzët . *LI5: i ne znajêš , čém spasaccý . *LI5: a tak što ? *LI5: vsivo , v mâhazinâx vsivo xvatajêt . *LI5: vsë , tokâ liš by dzen´hê bylê . *INT: a iz kakix-tâ dâstâprêmeč´acêl´nâstêj možýcê čem-nibud´ paxvastâccý perêd inastrancâm ? *LI5: nu , jaki u nas étât +... *LI5: érdéka xarošý u nas . *LI5: vot vâdapad , adzin i vtaroj , na énkê i u nas u céntrý . *INT: a gdze na énkê ? *INT: a na énkê tam tožý vâdapad jes´ . *INT: oj , étât , nu +... *INT: étât , fantan . *INT: a , fantan , aha . *LI5: izvinjajus´ . *LI5: étâ vâdapad u nas zdzes´ v âl´bercinê jesc´ , a fantan na énkê . *LI5: i , étâ samâjê +/. *INT: +< i v céntrê ješ´čë . *INT: da , tri . *LI5: i v céntrê , nu , naprocêú skverýkâ . *LI5: nu i što ? *LI5: rynâk bal´šoj . *LI5: tut dva rynkâ ilê try dažý rynkâ . *INT: try . *LI5: try rynkâ jes´ : na tâpalëvâj tam , na (.) énkê i ú céntrý ú nas tut . *LI5: mâgaziny novyjê , úsë étâ , dom tarhoúlê . *LI5: ja sama ú dom tarhoúlê rabotâlâ v žénskâm addzelê . *INT: da ? *LI5: dzesêc´ let paslednêx prârabotâlâ , attudâ i ušla na pen´sêju . *INT: +< panravêlâs´ rabotâc´ ? *LI5: nu , rabotâ xarošýjê byla . *LI5: tokâ vot kada užé vsë načýlâ prâpadac´ , šýataž takoj byú , nêvynasimâ bylâ prostâ . *LI5: ni vyžýc´ , jak havorâc´ . *LI5: davilê nas , ruhalê nas . *INT: a za što ? *LI5: nu , što my vênavatyjê , malâ tavaru dajuc´ . *LI5: vsë , ne xvatajê úsim . *LI5: a bralê pa-mnohu , pa dve , pa try veščy za raz . *LI5: pal´to asobênnâ vot xvatalê , vsë . *LI5: a tak bylo narmal´nâ . *LI5: ščas tožý vot prýhlašajuc´ vsehda . *LI5: vo bylo sârâkâpêcilecêjê domâ tarhoúlê , prýhlašalê , davalê nam +/. *INT: byvšýx rabotnêkâv , da ? *LI5: da . *LI5: nu , my užé âkcýjanerâmê ščytajêmsê tam , pâtamuštâ my vykupalê hétât (.) mâgazin užé . *INT: nêčevo sebe ! *LI5: vot prýhlašalê , v pâlanézê ["] +/. *INT: večêr ? *LI5: +, večýr byú . *LI5: padarkê davalê , hramâty davalê . *LI5: vot . *INT: ja i ne znalâ , što takojê +/. *LI5: uhaščénnê bylo , stol byú (.) nakryty . *LI5: nu , vabščé xârašo prâveli . *LI5: damoj minja na taksi pryvezlê . *INT: sérvês ! *LI5: ja xacelâ ici na aútobus , any +"/. *LI5: +" ne-e-e , persname persname , davajcê , ščas pâvizëm (.) s šykâm . *LI5: vot i úsë . *LI5: tak što ješčo u nas tut u slonêmê +... *LI5: mêrâpryjacêjê pravodzêt ža častâ (.) v étym , v parkê , tam masâvyjê huljanêjê , jarmârkê éjyjê byvajuc´ . @New Episode *INT: a ne xodzêcê vot na vêčera , na praznêkê dlja cex , kamu za [_///] <pad zvukê duxavovâ arkestrâ>["] ? *INT: ja seodnê pa slonêm-tévé ["] vidzêlâ . *INT: slušýjcê , nu tak inceresnâ , kak tancujut žénš´čêny . *LI5: +< nu , ja u synâ byla , tožý pâzdraúlenêjê , úsë . *LI5: ne , ja ne xažu . *LI5: minja daúlenêjê vysokâjê . *LI5: ja vo čuc´-čuc´ pârabotâju v âharodzê i vo sižu , užé mne étâ +/. *INT: gâlava užé +/. *LI5: a étâ (.) šum . *LI5: vot ja ž hâvaru , byl +... *LI5: v mâgazinê kada rabotâlâ , étât , ljudzej mnohâ , šuršat nahamê , vsë . *LI5: mne vyzyvalê skoruju , pâtamu što davlenêjê pâdymalâs´ at étâvâ šumâ . *LI5: ja dažý v les ne xažu , ni mahu . *LI5: étyjê sosny šumjac´ , pâdymajêccý davlenêjê . *INT: nêčevo sebe . *LI5: pajdu , jeslê tokâ čas pabudu , i úsë . *LI5: a tak +/. *INT: pânimnožku . *INT: skažycê , a vot (.) jeslê gâvaric´ o bêlaruskâm narodzê , vy magli by vydzêlêc´ kakijê-tâ âtličicêl´nyjê čerty bêlaruskâvâ narodâ po sravnenêju s drugimê ? *INT: vot što vydzeljajêt bêlaruskê narod sredzi âstal´nyx ? *LI5: +< nu što ? *LI5: hâscêpryimnyj , mne kažýccý tak , narod , dâbradušnyj . *LI5: i vsehda mohuc´ âkazac´ pomâšč . *INT: a bylê kakijê-tâ vot slučýjê , kada nu prjam prakcičêskê na sto pracéntâv ubeždalês´ v étâm , što vot étâ bêlarus ? *LI5: nu , is majej žyznê +... *LI5: v majej žyznê što bylâ . *LI5: vot kada muž umêr , vse-vse kinulês´ , vse pâmahalê , vsë . *LI5: ciper tožý vot u nivestkê majej étâj (.) pjatâvâ čysla pâxâranilê bratâ . *LI5: jezdzêlê u maskvu zâbiralê . *LI5: tam krémirâvânêjê my dzelâlê , pâtamu šta nêvazmožnâ prývesci . *LI5: try tysêčý dolârâú , i tak u dolh zalezlê , prývesci jaho . *LI5: vot tožý vse tut , i sasedzê vsë pâmahalê , sâbiralê dzen´hê . *LI5: nu i vabščé vsë vrémê zdes´ +... *LI5: vot dažý pa našýj ulêcý , my tut vot dzevêc´ (.) vdovušýk , u nas v rad , žyvëm my , tak vabščé +/. *INT: kak , pa adnoj stârane prjam ? *LI5: vot . *LI5: tam (.) užé jon , praúdâ , na vojkâvâ vyxodzêc´ , dom . *LI5: tut adzin , étâ , tuda tâžé , na vojkâvâ , nu jana +... *LI5: âharod vyxodzêt na +... *LI5: étâ persname persname . *LI5: u jeje@w muž umêr +... *LI5: moj ran´šý , u sem´sêt dzevjaty , jej papožžý . *LI5: ja , ciper adna , vtarajê , trécê , čytvërtâjê . *LI5: ciper na étu storânu . *LI5: tol´kâ zdes´ vot , étâ , mužčynâ , a tak tut , étâ , tožý vse (.) pên´sêanery užé i (.) vdovuškê . *LI5: tut užé vsë vrémê sâbirajêmsê , dze i na +... *LI5: vot na skamejêčkê , vyjdzêm pâhavorým . *LI5: vabščé my tut sa vsemê družým . *LI5: ja ne znaju , jak što , nu u nas étât vot (.) učastâk vabščé družny . *LI5: u nas vot s sasedkâj kalitkâ umescê , vot ana praxodzêc´ . *INT: +< nu tak , ja pâsmatrelâ . *INT: ja kada k nej pâdašla , sprašývâlâ pra vas +/. *LI5: ana užé tut vo +/. *INT: +, ana prašla , da , smatrju . *INT: +" vo dumâju ["-"] nêčevo sebe ! *LI5: +< sabač´kâ moj ne trohâjê jaje . *LI5: vabš´č´e ú mjane sabač´kâ xarošý . *LI5: barsêkâm nâzyvajêccý . *INT: barsêkâm ? *LI5: nu . *LI5: prýnjasu kušýc´ , jon stajit hljadzit , nadâ spinku jamu pâčasac´ . *LI5: kak tokâ na lavâčku sjadzêš , jon tut ža . *LI5: raz (.) perednjuju lapku pad sibja i stajit , ždze . *LI5: ja hâaru +"/. *LI5: +" što ty xočýš ? *LI5: štob spinku pâčésalâ . *INT: xitrý ! *LI5: +< ni stanê kušýc´ , paka spinku ne pačéšýš . *INT: taki damašnê . *LI5: tak vabščé . *LI5: tožý vot i sased tak byú , tožý pâmahalê mne tada . *LI5: i haz kada prâvadzilê , étâ +... *LI5: kapac´ (.) tranšéju hétuju , vadu kada pâdvadzilâ . *LI5: vabščé use xârašo âtnasilês´ druh_k_druhu . *INT: zdorâvâ . *LI5: i dal´šý tožý tudy vot sasedzê pa vulêcý , vot at mâgazinâ , užé tam dal´šý , užé druhi kust , užé my ne tam . *LI5: nu abščajêmsê , râzhavarývâjêm , dze ústréčajêmsê , usë . *LI5: vot . *LI5: nu , tak usë narmal´nâ . *INT: slavâ bohu ! *INT: skažycê , pažalustâ , pa-vašýmu , što vot javljajêccý nêatjemlêmâj č´asc´ju bêlaruskâj kul´tury ? *INT: vot jeslê gâvaric´ <bêlaruskâjê kul´turâ>["] , možýt , kakijê-tâ âsâcyyacýjê srazu vâznikajut ? *LI5: a xto +... *LI5: ja [_/] ja ne znaju , što tut jak skazac´ . *LI5: vrodzê vsë narmal´nâ . *INT: nu , tut imejêccý v vidu , što vot vy vkladyvâjêcê v panjacêjê <bêlaruskâjê kul´turâ>["] . *INT: što dlja vas bêlaruskâjê kul´turâ ? *INT: vot z čivo ana skladyvâjêccý ? *LI5: oj , kul´turâ , mne kažýccý , vzâîmââtnašénêjê ljudzej k druhim nacýjêm . *LI5: nu , mne kažýccý , vse ú nas +... *LI5: u bêlarusê mnohâ nacýj ciperâčý prâžyvajê , usex prýnimajêm . *INT: da , sa vsex kancov mirâ . *LI5: naš bac´kâ lukašénkâ xarošý . *LI5: jon nêkamu ne atkazvâjê , usex prýnimajê . *LI5: nu a tak +... *LI5: nu što tut bol´š skažýš ? *LI5: ja tak pânimaju , što my hâscêpryjimnyjê , jak hâvarjat , vsë . *INT: xârašo . *INT: tak , ciper´ paru vaprosâv pro (.) jazyk . *INT: vot (.) kak vy š´čitajêcê ilê , možýt byc´ , nu , samê nâbljudalê , možnâ kakoj-tâ primer prêvesci +... *INT: čêlavek , on (.) vizdze gâvarit na kakom-tâ adnom jêzyke ilê pêrestrajvâjêccý na drugoj jazyk v zavisêmoscê ot sêtuacýjê ? *LI5: ja ščytaju , što v zavisêmâscê at sêtuacýjê nemnožkâ izmenjajê svoj jazyk . *LI5: nu ja , nâprymer , u školê ja učylâ nimeckê , nemnožkâ francuskê . *LI5: nu , pâtamu šta s´ mestâ na mestâ pêrêježžalê , kak učylâs´ . *LI5: i anhliskê +... *LI5: anhliskê bol´šý . *LI5: nu , vot što u nas adna byla učycêl´nêcý , jejo zabralê patom pêrevočýcâj . *LI5: ana nu tak âb´´jasnjalâ héty jazyk +... *LI5: +" vot tak vot êzyčok , <vot tak>[_/] vot tak +... *LI5: i úsë paka +/. *INT: +< vsë prâiznašénêjê . *LI5: +, pakažý , kak , što +... *LI5: prâiznašénêjê hétâ . *LI5: ja to zapomnêlâ . *LI5: nu i što ? *LI5: sa slâvarom , i to trudnâ . *LI5: a tak , étâ , jêzyki , vot havorâc´ +... *LI5: ja mahu i pâ-bêlarusku čystâ hâvaryc´ , i pa-ruskê . *LI5: nu srazu +... *LI5: xto na ruskâm tokâ jêzyke râzhavarývâjêt , prýjažajuc´ s rasijê , srazu âtličyš at bêlaruskôhô . *LI5: prâiznašénêjê saúsem druhojê . *LI5: ja pomnju , u nas dzeúčonkâ dna , persname persname , ana pajexâlâ v rasiju (.) k sestre tam jejo . *LI5: nu i prýježdžajê , i užé +... *LI5: +" persname ! *LI5: ana +"/. *LI5: +" čito ? *LI5: nu razvê ž čito ["] hâvariš ? *INT: nu , u nas tak ne hâvarjat . *LI5: nu , što ["] , ana čyto ["] . *LI5: tak jaje i prazvalê , čyto ["] . *INT: da ? *LI5: nu . *LI5: <saúsem vot>[_/] saúsem vot , srazu paznajuc´ +... *LI5: i bêlarusâ pâznajuc´ (.) vezdze , ak pryjezê . *LI5: +" a , étâ kažý ["-"] bêlarus pryjexâú . *LI5: râsijanê . *INT: +< a bêlarusâ pa čëm možnâ uznac´ ? *LI5: nu , pa prâiznašénêju . *LI5: vsë raúno +... *LI5: vot kak ni hâvary , a si raúno prâiznašénêjê ni to , što užé (.) čýlavek v rasijê pažyú , pa-ruskê hâvaryu , i úsë . *LI5: nu , ja vot pol´skê nimnožkâ (.) pânimaju , jak hâvarjat , taki vot . *LI5: u menja , étâ samâjê , u sim´je brat éščé jesc´ , žyvët tam +... *LI5: u nâvajel´nê astaúsê . *LI5: mamâ +/. *INT: radnoj , da ? *LI5: da , radnoj brat . *LI5: jevo , étyjê , dočýry u minsku žyvuc´ , adna i druhajê zamužým . *LI5: to étâ , jon bêlarus u mine , a ja pa nâcýanal´nâscê pol´kâ . *INT: a kak étâ ? *LI5: i papâ paljak , i mamâ bêlaruskâ . *LI5: dyk on na mine nâzyvajê +"/. *LI5: +" ty ne maja sistra , ty druhoj nacýjê . *LI5: a pâčemu ? *LI5: pâtamu šta mamâ i s papâj v adnoj dzéréúnê , a kada étyjê +... *LI5: užé ne znaju , kak tut skazac´ . *LI5: paljakê čy (.) bêlâpaljakê , jak tam nâzyvalê jix , pryšli , âpaljačýlê pâlavinu dzerevnê , paljakê , pâlavinu bêlarusy . *LI5: i vot tak jany i pâžénilêsê , papâ paljak , i ja pol´kâ . *LI5: nas [_///] maja i familêjê dzevêč´jê persname (.) byla , ciper persname . *LI5: vot . *LI5: i tak on častâ na mjane kažý +"/. *LI5: +" ty ne maja sjastra , ty druhoj nacýjê . *INT: étâ to žé samâjê , kak mne dvajurâdnyj brat . *INT: nâzyval v menja +... *INT: ja râdzilas´ v girmanêjê , minja papâ služyl tam . *INT: my tokâ , nu , vot poslê dzêvjanostâ pervâvâ godâ , kak sajuz raspalsê , tokâ prijexâlê v bêlarus´ abratnâ . *INT: a tak vot da pici let prakcičêskê , kak mne ispolnêlâs´ , žylê v germanêjê . *INT: i râdzilas´ ja tam . *INT: tak brat dvajurâdnyj patom mne vseda nemkâj nâzyval . *INT: +" o , nemkâ , nemkâ +... *INT: +" ty ne bêlaruskâ , ty nemkâ ! *INT: kakajê ja nemkâ ? *INT: ja ž bêlaruskâ ! *INT: mamâ , bêlarus , papâ , bêlarus , vse dzedy , babuškê +/. *LI5: +< nu i héty kažý +"/. *LI5: +" ty ne maja sjastra , bo ty druhoj nacýjê . @New Episode *INT: xârašo . *INT: a kak vot vy atnosêcês´ k tamu , što ljudzê smešývâjut ruskê i bêlaruskê jazyk ? *INT: gâvarjat na trasjankê , tak budzêm gâvari +/. *LI5: nu , <jak xto>[_/] jak xto znajê , jaki jazyk , na takom i hâvarit . *LI5: s adnim pâhâvariš na ruskâm , s druhim na étâm , narmal´nâ . *LI5: pâtamuštâ i sama tak hâvaru . @New Episode *LI5: ja pomnju , kada , étâ samâjê , pâznakomêlâs´ svajim mužým , ja iščo kančalâ učyccý , to , éty , nâpisalâ pis´mo jamu čystâ pâ-bêlaruskê . *LI5: ješčé úzjalâ slavar , sa slâvara +/. *INT: štoby pravêl´nâ vsë , da ? *LI5: to jon kažý +"/. *LI5: +" ja z bratâm râzbiraúsê . *LI5: sam bêlarus . *LI5: vot čýpjalëvâ , nêdalëkâ ž tuda . *INT: a , u menja tam dvajurâdnâjê babuškâ žyve . *LI5: to étâ , kažý +"/. *LI5: +" râzbiraúsê , ne znaju , što takojê list ["] . *LI5: nu što takojê list ["] ? *INT: pis´mo . *LI5: nu , i tam takijê raznyjê slava . *LI5: vot jak u nas [_///] sa mnoj učylêsê (.) s étâvâ , mâladzečýnskâhô rajonâ tam dzeúčonkê , jany dzis´ ["] prâiznasilê , grafkâ ["] , randélêk ["] . *INT: a što takojê hrafkâ ["] ? *LI5: hrafkâ ["] , hétâ bulaúkâ , a dzis´ ["] , étâ sivodnê , urljub ["] , étâ otpusk , nu . *INT: tak étâ , možýt , dzêalektnyjê kakijê slava ? *LI5: nu , vot kak-tâ tak +... *LI5: i étâ , jak , byvalâ , prýjaždžajuc´ any užé s vyxadnyx +... *LI5: pâtamuštâ nêdalëkâ tam bylo . *LI5: éty +... *LI5: oj , zabylâ , jak tam dzerevnê (.) étâjê ú mâladzečnâ tam nâzyvalâsê . *LI5: pryjeduc´ , jak iduc´ jany , tak bystrâ râzhavarvâlê . *LI5: +" i-ta-ty-ty-ty +... *LI5: my na pjatym étažé žylê v âbščéžycêjê , any na pervym , bylâ slyšnâ , jak jany iduc´ . *LI5: nu , kažý mužý +"/. *LI5: +" persname z persname iduc´ . *LI5: târatorât , târatorât . *LI5: zajduc´ u komnâtu i jaščé úsë havorâ +... *LI5: kažým +"/. *LI5: +" da ladnâ , âstânavicês´ vy . *INT: a kada takimê slavamê râzhavarêvâlê , panjatnâ bylâ vsë ? *LI5: nu tak my užé pryvyklê da ix . *LI5: srazu my tožý +"/. *LI5: +" što [_/] što za dzis´ ["] ? *LI5: +" hétâ +... *LI5: +" što za dzis´ ["] ? *LI5: +" nu , étâ +... *LI5: nu i tožý pa-pol´skê kak-tâ i dzis´ ["] +... *LI5: byvajê , nêkatoryjê dze , ú mesnâscê jakoj (.) hâvarjat tak , a u druhix inâčý . *LI5: nu nemnožkâ panjac´ možnâ bylâ . *INT: a kakojê tam iš´čë bylâ slovâ ? *LI5: grafkâ ["] . *INT: grafkâ ["] ? *LI5: dzis´ ["] , grafkâ ["] , urljub ["] , randélêk ["] . *INT: a randélêk ["] , što takojê ? *LI5: randélêk ["] , étâ (.) takajê kastrulê . *INT: a , incjarésnâ . *INT: možý , kakijê pol´skêjê slava ? *LI5: nu , dak ja ž hâvaru , vot tam tak jana +... *LI5: i tak vo jak načnuc´ hâvaryc´ , byvalâ , božý moj ! *LI5: i pâsmjajomsê +... *LI5: sidzim , rty razinêm i slušýjêm . *LI5: vesêlâ bylo kaliscê , a ciper užo nima toj vêsjaloscê . *INT: a vy v âbš´čežycêjê žylê , da , kada učilês´ ? *LI5: v âbščéžycêjê , da . *LI5: a vot dlja vas žyzn´ v âbš´čežycêjê byla asobênnâj čem-tâ ilê net ? *LI5: pâtamu šta ja ni âdnavo godâ ne žyla v âbš´čežycêjê . *LI5: vot skokâ studzentkâ , ja nêkada ni žyla . *LI5: +< nu , v âbščéžycêjê bylâ vabščé vesêlâ . *LI5: i vot u naš u komnâcê use (.) pevučýjê dzeúčaty nejk byli . *LI5: ja užé slabej kryšku (.) ad jix . *LI5: vot . *LI5: tak , byvalâ , sidzim užé , padcjahêvâju malen´kâ , pajom . *LI5: a sâbjaruccý +... *LI5: ne éty užé , na étažé étyjê pa dver´´ju . *LI5: i patom nâčynajut , nam užé âpladzirujuc´ . *LI5: +" iščo , dziúčonkê , iščo , ješčo ! *LI5: a ješčo što incirésnâ bylo , utrâm , kada ran´šý úsex ustanêš , vyjdzêš na kýrydor +... *LI5: a kýrydor dlinny na étažé , hétyjê komnâty pa (.) pravâj stârane . *LI5: idzëš k umyval´nêku , hledzêš , to tam , to tam kravac´ sa spjaščým . *LI5: étâ tak spjac´ , što vynêsuc´ noč´´ju kravac´ju na kýrydor . *INT: +< i ne pač´ustvujut ? *LI5: i ne pačustvujuc´ . *LI5: i tada tol´kâ prydzê , i rohât , rohât , rohât , rohât éty . *LI5: xto abidzêccý , xto sam pâsmijoccý . *LI5: vo takijê bylê dzela . *LI5: vesêlâ , karočý , vesêlâ . *INT: +< prjam na kâridor vynasilê , da ? *LI5: na kâridor . *LI5: pramâ vot na étažé na kârydorý úsë , vozlê étâj komnâ@k +... *LI5: ilê vaz´mut zânjasu dal´šý užé at étâj komnâty , na étâ +/. *INT: a kakijê pesnê pelê ? *LI5: ot <belym puxâm>["] +... *LI5: étâ ran´šý , jak bylo +... *LI5: patom étâjê [_/] étâjê +... *LI5: kak étâ ješčo ? *LI5: (...) zabylâ užé , u mine pamêc´ ciper atšyblâ . *LI5: aj , <jeslê b ty ni žyla na sasednêj lesênkê , jeslê b ty nêkahda mne ni pelâ pesênkê>["] . *LI5: vot étu vot pesnju . *LI5: éty , patom (.) što ješčo ? *LI5: étâ , <tâpaliny pux>["] ja hâvarylâ . *LI5: nu , <kanduktâr , ne spešy , kanduktâr>["] , vot étu . *LI5: vot . *LI5: patom +... *LI5: oj , mnohâ kakix , ja užé pâzâbyvalâ kakijê . *INT: a napec´ što-nibudz´ možýcê ? *LI5: nu , ničohâ ja ne úmeju . *LI5: kacjušu ["] hétu pejêlê . *LI5: ja úsë vnučku +... *LI5: z vnučkâj pajom i z vnukâm hétu kacjušu ["] . *LI5: vot +... *INT: a spojcê ! *LI5: aj , ni udobnâ . *INT: da spojcê , čivo vy ? *INT: nu , étâ ž xârašo , nâbarot inciresnâ . *LI5: ne , ne spajomsê , ne palučýccý . *INT: aj , zrja . *LI5: vmescê tol´kâ . *INT: a ja , navernâ , slov ne znaju . *LI5: nu jak tut +... *LI5: <râsc´vitalê jablânê i grušý , pâplyli tumany nad rekoj , vyxadzilâ na berêx kacjušý , na vysokêj na berêx krutoj>["] . *LI5: xvacêc´ ! *INT: nu xvacêt ! *INT: nu možnâ bylâ b ješ´čë . *INT: mâlaccy , bravâ ! *LI5: takijê dzela . *LI5: vesêlâ . *LI5: a ciper žé što ? *LI5: vot étu minja , éty , vnuk nâvučyú , éty , <rannêm solnêčnym utrýčkâm>["] . *LI5: étuju , pra saldatâ . *LI5: tožý xarošýjê pesnê . *LI5: u jaho na [_//] u cêlifon zapisânâ . *LI5: i úsë . *LI5: +" babuškâ , nu papoj , nu papoj . *INT: a spojcê jejo ješ´čë . *LI5: <rannêm solnêčmym utrýčkâm prâvažalâ âna svâjevo nênagljadnâvâ , svâjevo pârén´ka>["] . *LI5: <ty služy , nênagljadny moj , abâ mne ne tužy , i kol´ slučýccý što , abâ vsëm nâpišy>["] . *LI5: <ne praxodzêc´ i godzêkâ , parýn´ vestâčku šlët>["] . *LI5: <pêrebilâ mne nožýnkê , âbažglo vsë lico>["] . *LI5: <kolê ljubêš pa-prežnêmu , i garit âganëk , prêježžaj zâberi menja>["] . *LI5: <pišýt jej pârenëk>["] . *LI5: <nu atvecêlâ dzevuškâ , što ljubvi bol´šý net>["] . *LI5: <što ljuboú už pacerênâ , vot takoú byú atvet>["] . *LI5: <kâvyljaj pâcixonêčku , a menja ty zabudz´ , zârastut tvaje nožýnkê , prâžyvëš kak-nibudz´>["] . *LI5: xvacêc´ . *INT: nu dobrâ , pasibâ . *INT: xârašo . @New Episode *INT: tak , nu što ? *INT: sleduš´čêj vapros , da ? *LI5: nu , ne znaju , atvečý , ne atveču . *INT: atvecêcê . *INT: prostâ , možýt , vy ješ´čë što-nibudz´ vspomnêlê ? *INT: tak raskazvâjcê . *LI5: ničohâ takohâ nima . *LI5: aj , tam +... *LI5: dze tam vsjaku melâč uspomnêš , étâ užo vot +/. *INT: ne , tak , možýt , nêâbizacêl´nâ melâc´ . *LI5: +< étâ , pâdaždaúšý tam dzen´-dva , tada što-tâ možnâ bylo b uspomnêc´ . *INT: +< nu da , ja vam š´č´as râstârmašu pamêc´ . *INT: vy ješ´čë nâvspâminajêcê , a ja ujedu užé . *LI5: ja pa počcê pryšlju . *INT: dobrâ [_////] xârašo . *INT: skažycê , pažalustâ , a vot dlja bêlaruskâvâ jêzyka kakojê buduš´čêjê možýcê predstavêc´ ? *LI5: ne znaju , jak [_/] jak narod pastavêc´ hétâ užé buduščýjê . *INT: nu , pa-vašýmu mnenêju , vot (.) budzêt u nevo buduš´čêjê , ne budzêt ? *INT: kak vy š´čitajêtê ? *LI5: +< dalžno byc´ ! *INT: dalžno byc´ . *LI5: raždajêmâs´ u bêlarusê užé pavysêlâs´ , značýt , dalžno byc´ . *LI5: novâjê pâkalenêjê rascët , vsë . *LI5: dalžno stavêc´ pa-novâmu vsë . *LI5: dalžno byc´ . *LI5: pryjexâc´ dolžýn . *INT: a kak vy š´čitajêtê , at čevo vot zavisêt razvicêjê bêlaruskâvâ jêzyka ? *LI5: kak ? *INT: at čevo zavisêt razvicêjê jêzyka bêlaruskâvâ ? *LI5: a xto jaho znajê ? *LI5: ja ne znaju , jak tut skazac´ . *LI5: at čyvo zavisêc´ razvicêjê jêzyka ? *LI5: at samix ljudzej . *LI5: jeslê ja xaču hâvaryc´ pâ-bêlaruskê , ja budu hâvaryc´ . *LI5: a jeslê net , tak budu (.) kârtavêc´ , no budu hâvaryc´ ne pâ-bêlarusku . *LI5: ja tak pânimaju . *INT: xârašo . *INT: nu , minja , v princýpê , vaprosy vse . *INT: možýt , ješ´čë što-nibudz´ raskažýcê ? *INT: vspomnêlê što-nibudz´ ? *LI5: nu što tut râskazac´ ? *INT: možýt , ja ni sprasilâ , prâpuscilâ što-nibudz´ . *LI5: ni znaju . *LI5: ni pryxodzêt na um , što [_//] pra što +... *LI5: vydumyvâ@k ni xaču . *INT: da ? *INT: ne , tak vydumyvâ@k ne nadâ . *LI5: što tam vot tak i tak bylâ . *LI5: karočý , ran´šý bylâ vêselejê žyc´ , čym ciper . *LI5: vot na skokâ ja sama pa sibe sužu . *LI5: ran´šý i mâladzëž kak-tâ (.) bol´šý vêselilâs´ , i úsë . *LI5: a ciper étyjê dzêskatékê , tak ja ne znaju , pânâpivajuccý , p´janyjê . *LI5: ja , nâprymer , jak byla , u nas ni adzin (.) parýn´ ne byl p´´jany . *LI5: jeslê on prydze vypêúšý , tam inahda byvajê , nixto iz´ dzeúčonâk z jim tâncavac´ ne idzët . *LI5: jon pervy raz pryšoú vypêúšý , na druhoj raz užé net , prydzê užé trézvy . *INT: i kada trezvy , užé tancujêt , da ? *INT: praš´č´ajut ? *LI5: da , a tak vot i ú školê , i na vêčarax tožý +... *LI5: a to ž étâ užé vot , jak ciper pâhljadziš , škol´nêkê i p´jut , i kurât . *LI5: vot jak moj syn vot u školê , dak kažý , pâsylajut dažý . *LI5: a patom (.) radzicêlê xodzêc´ , štob acénku jamu pavyšý pastavêlê . *INT: +< da , da . *INT: i učycêlê vênavaty ješ´čë . *LI5: da , i učycêlê vinic´ . *LI5: ja užé svajmu synu hâvaru +"/. *LI5: +" ty xoc´ užé jak-nibudz´ +... *LI5: +" a to hâvaru ["-"] končýc´ škodu [_//] školu , patom pryduc´ da adlupêc´ dze-nibudz´ . *LI5: da , da . *LI5: što ne znajêš , što at ix ždac´ . *LI5: skokâ jes´ vo +... *LI5: jak u <pus´ hâvarjat>["] pakazyvâlê , što učycêlê izbilê , ubilê dažý . *INT: +< mne samoj čérýz god ici v školu , ja kak-tâ (.) ne znaju . *INT: minja sistra v étâm hadu zakončêlâ školu , vot adzinâccýty klas . *INT: ja u nejo sprašývâju , gru +"/. *INT: +" persname , nu vot ty mne skažy , kak zâvâjevac´ učênikov , vot ciperêšnêx učênikov ? *INT: pâtamu šta dažý vot my pjat´ let nazad što vypuskalês´ , mne kažéccý , my âbsaljutnâ drugijê bylê +/. *LI5: da , da . *INT: +, čem vot sejča@k [_//] ciperêšnêjê vypuskniki , staršýjê škol´nêkê . *INT: a ana mne znajêcê što skazalâ ? *INT: grit +"/. *INT: +" nu , jeslê ty (.) budzêš prêxadzic´ čerêz urok na urok i stavêc´ vas´mërkê , dzevjatkê , to ani cibja budut ljubit´ , da . *INT: nu narmal´nâ ? *LI5: nadâ tožý padxod , nadâ padxod imec´ , nu . *LI5: dak ja jak synu dyk hâvaru [_////] kažu +"/. *LI5: +" tu užé javo i tam +... *LI5: +" hospâdzê , nu što ta ž užé fêzkul´turâ ? *LI5: kažý +"/. *LI5: +" a fêzkul´turâ , ciper samy hlaúny urok . *LI5: vot . *LI5: éty +... *LI5: +" staú užo tuju acénku +... *LI5: tam bez formy xto pryšoú . *LI5: hryt +"/. *LI5: +" nu , ja puš +... *LI5: +" na urok ne vaz´mëš bez formy . *LI5: +" a vypuscê , tak bué@w lazêc´ , dziréktâr mine +... *LI5: +" što skažý ["-"] čévo bez (.) uvažycêl´nâj pryčyny jon huljajê , ne na urokê ? *LI5: +" i kažý ["-"] mine nakažuc´ , lišac´ usivo , i prâhrésiúkê , i vsevo . *LI5: nu tak što , étâ usja žyz´ zavisêc´ at samyx ljudzej . *LI5: i svaja sobstvênnâjê žyz´ , i kak sebja pâvedzëš . *INT: da , s kakoj pazicýjêj pajdëš , tak i budzêt . *INT: xârašo . *INT: nu što , u minja , v princýpê , vsë . *LI5: nu i u minja vsë , bol´š ni mahu nêčého vspomnêc´ na dannyj mament . *INT: xârašo . *LI5: étâ nadâ bylâ mne ran´šý , za mesêc pâdhatovêccý , nâpisac´ usë , i tada ja by raz , raz , prâčytalâ by bez étyx vâprosâú . *INT: pa planu , da ? *LI5: srazu vaprosy étyjê +/. *INT: nu , složnâ , kanešnâ , ja pânimaju , što srazu tak vspâminac´ . *LI5: +< mamâ vot u menja +... *LI5: étâ , papâ v vosêmsêt (.) šéstom hadu umêr . *LI5: tožý on , kryšu čynilê , úpaú (.) na čémênt , dvor čýmentirâvâny tožý . *LI5: hod pažyú , i užé vsë , pašlo +... *LI5: mamâ u menja , étâjê , ja zabralâ . *LI5: ana , éty , u synâ žyla , u bratâ mâjevo . *LI5: ja jaje sjudy zabralâ , užé jak pašla na pen´sêju . *LI5: toj , étâ , šéjku bedra sla@k +... *LI5: srazu ključycu , ješ´čë domâ tam u sibja , slamalâ . *LI5: patom tut vot u dvuxtysêčnâ trécêm hadu na šyj +... *LI5: dzêvjanostym hodzê (.) umerla . *LI5: oj , tožý trudnâ bylâ vaziccý z jej . *LI5: jej trudnâ , i mne trudnâ bylo . *LI5: vot . *LI5: bylâ i étâ , skleroz napaú užé . *LI5: nâzyvalâ mine i mamâj , i sjastroj , i +... *LI5: +" oj , hétâ persname . *LI5: kažý +". *LI5: +" udzen´ kažý ["-"] persname vrédnâjê , noč´´ju lepšýjê persname . *LI5: +" adna persname dobrâ , druhajê persname plaxajê . *INT: dzve persname . *LI5: a ja hâvaru +"/. *LI5: +" mamâ , a čamu (.) adna , éty , vrédnâ , druhajê ne ? *LI5: +" bo hétâ úsë zâstaúljajê jescê ! *LI5: ja kažu +"/. *LI5: +" mamâ , nu tak trébâ ž jescê . *LI5: +" pravêl´nâ kažu ["-"] tajê persname robêc´ , što cibe zâstaúljajê . *INT: pâxvalilê svaju persname . *LI5: kažý +"/. *LI5: +" hétâ nekâ malajê , a hétâ nekâ vel´kâ persname . *LI5: jana jak sidzic´ , joj kažýccý men´š , jak ljažyc´ , tak bol´šý kažýšsê , nu . *LI5: tožý dva s pâlavinâj hodâ ljažalâ . *LI5: usjaho mnohâ pêrênesla , usjaho , i mužý sxranilâ vot , i svekroú (.) pâxâranilâ . *LI5: a ciperâčý (.) svat umêr , čérýz dva hodâ svaxâ . *LI5: poslê svaxê čérýz try mesêcý syn . *LI5: étât , ubilê u hrodnâ , jedučý s pojêzdâ vybrâsêlê . *INT: +< o , božý moj ! *LI5: š´č´as u maskvu jehdzêlê zâbiralê étâvâ vtarohâ synâ svaxênâho . *LI5: i vot nivestkâ u mine adna astalâs´ âdzinëšýn´kâ tut . *LI5: užé iz svajej sem´jê , rodâ@k , étâ +... *LI5: nu , rodstvênnêkê jes´ , ale užé ne radnyjê . *LI5: vot . *LI5: mâtacykl zbiú u maskve . *LI5: ne pašol na (.) pêšéxodny pêrexod , a nâpramuju šol . *LI5: mašynâ âstânavilâsê , a mâtâcyklist zzadzê , i (.) vsë . *INT: oj , kašmar . *LI5: tožý bylê mašynu pâmjanjalê , zalezlê ú dolh , a tut pryšlos´ apjac´ (.) u dolh lezcê . *INT: +< ješ´čë paxleš´čê . *LI5: vot . *LI5: staršýmu synu tožý vot užé try hodâ , jak âperacýju na sercâ zdzelâlê ú minskê . *LI5: râzrézalê úsju +... *LI5: rabotâjê , pâtamu šta nadâ . *LI5: kvarciru ščas pâlučylê tam na tâpalëvâj (.) troxkomnâtnuju . *LI5: u jix dvuxkomnâtnâ byla pa šýryne tam . *LI5: usë nadâ i nadâ . *INT: +< v écêx novyx damax dze-tâ ? *LI5: tam vot , dze +... *LI5: jak jexât´ na énku , strojêccý adzin , i vot tam užé zâselënny . *LI5: jiščé ni úse úsililês´ , jaščé ty mladšý usë pâmahajê tam rabic´ . *LI5: on sam i plitku robêc´ , i špakljujê úsë . *LI5: sënnê z étym , možý , jixnym synâm pajexâú tuda . *INT: nu , xârašo , xoc´ xto-tâ pâmahajêt , a to +/. *LI5: tožý étâ nevestkâ robêc´ u školê , tožý fizrukom . *LI5: končýlê cexnêkum adno i druhojê [_//] i étât inscitut tada (.) u étym , u minskê , da . *LI5: a étyjê , staršýhâ synâ žéna v zberbankê rabotâjê , buhalcêr . *LI5: usë râskazalâ , vsju pâdnahotnuju svaju , vsë . *INT: mâlaccy ! *LI5: vsë , bol´š nima čaho . *INT: +< ja za vas radâ ! *LI5: tam budzê bâlbatan´nê majo +/. *INT: budzê , usë budzê ! *LI5: buduc´ smjajâccý , skažuc´ +"/. *LI5: +" nekâ nêpucëvâ , ni pa paradku havorâ . *INT: nipraúdâ ! *LI5: ja hâvaru , jak umeju . *INT: vsë narmal´nâ , vsë xârašo . *LI5: vsë hâvaru , jak umeju . *INT: vsë xârašo , mâlaccy ! *INT: a vy bajalês´ +/. *LI5: tak . *LI5: nu , dumâju +"/. *LI5: +" nu jeslê tokâ budzê u hazecê , xaj tokâ dze +/. *INT: ne , vy što ! *LI5: tak , ciper mne +... *LI5: ščas dam bumažku , i svaji@w dannyjê nâpišycê , štob ja +/. *INT: +< xârašo . *INT: mne vyključ´ac´ užé ? *LI5: nu úsë , vyključajcê . *INT: pasibâ . @End
(Stand: 20.04.2022)