fam_ak_1

@Begin

@Languages: hyb, nan

@Participants: AFV na, AFP Migrant

@ID: nan|fam|AFV|||peripher||na|||

@ID: hyb|fam|AFP|46;|male|central||Migrant|higher||

@L1 of AFP: be+ru

@MT of AFP: brms

@FL of AFP: brms

@Situation: Conversation at work

*AFV: ničohâ mne nixto ne hâvaryú .

*AFV: buhalcerýjê ljažyc´ ú mašynê .

*AFP: tak , značýc´ , slušýj sjuda .

*AFP: tam balotâ , paétâmu , v pryncýpê , samâ âpcimal´nâ [-] izmel´čenêjê i razbrasyvânêjê .

*AFP: štob vse étyjê parubâčnyjê astatkê na (.) trylëvâčny volâk .

*AFP: ne nadâ jaho cjahac´ tuda .

*AFV: tak my i dzelâlê , persname .

*AFP: i vam samâ proščý bylâ , da , harycý@w .

*AFP: no v to žý vrémê štob patom mahli , samâ , étu dzjaljanku srazu zdac´ .

*AFV: da tam prakcičýskê , tam (.) nu dajcê volâk .

*AFP: pânimajêš što , haryccý@w , vsju ž vsja u nas pradukcýjê budzê ici na (.) promplaščadku .

*AFP: paétâmu trylëvâčny volâk , vernejê , samâ [_/] sama , dzjaljankâ , pa idzejê , harycý@w , dalžna u vas , xlopcý , byc´ čystâjê .

*AFV: no ja by tam , nu atrézâú tam sotâk dvacýc´ , mo , dvacýc´ pjac´ .

*AFV: vyrâzâú užé (.) tam .

*AFV: atrézâú usë , na vyxâd sjuda .

*AFP: vsë .

*AFP: i srazu vsë âčyščajcê .

*AFP: dzjaljankê my brac´ ne budzêm .

*AFP: tak što tut , ja dumâju , vaprosâú byc´ ne dalžno .

*AFP: imênnâ pra to , što dze-tâ tam pryjexâlê , namusârýlê , samâ , apjac´ i (.) tak dalê@w .

*AFV: i mašyny (.) tuda , persname , étâ samâ .

*AFV: tam âsârciment , tam njama čo@w rabic´ .

*AFP: tak , značýt , slušýj sjudy .

*AFP: v âbezacêl´nâm paradkê , xlopcý , v samâm dzelê .

*AFP: ja užé tožý nêâdnakratnâ ânâlizirâvâú étu sêtuacýju .

*AFP: dzelâjcê .

*AFP: tam vsevo cem bolêjê parod to dve .

*AFP: pravêl´nâ ?

*AFP: sasna i dze-nidze bjarozy .

@End

(Stand: 09.06.2021)