fam_ak_1

@Begin
@Languages:	hyb, nan
@Participants:	AFV na, AFP Migrant
@ID:	nan|fam|AFV|||peripher||na|||
@ID:	hyb|fam|AFP|46;|male|central||Migrant|higher||
@L1 of AFP:	be+ru
@MT of AFP:	brms
@FL of AFP:	brms
@Situation:	Conversation at work
*AFV:	ničohâ mne nixto ne hâvaryú .
*AFV:	buhalcerýjê ljažyc´ ú mašynê .
*AFP:	tak , značýc´ , slušýj sjuda .
*AFP:	tam balotâ , paétâmu , v pryncýpê , samâ âpcimal´nâ [-] izmel´čenêjê i razbrasyvânêjê .
*AFP:	štob vse étyjê parubâčnyjê astatkê na (.) trylëvâčny volâk .
*AFP:	ne nadâ jaho cjahac´ tuda .
*AFV:	tak my i dzelâlê , persname .
*AFP:	i vam samâ proščý bylâ , da , harycý@w .
*AFP:	no v to žý vrémê štob patom mahli , samâ , étu dzjaljanku srazu zdac´ .
*AFV:	da tam prakcičýskê , tam (.) nu dajcê volâk .
*AFP:	pânimajêš što , haryccý@w , vsju ž vsja u nas pradukcýjê budzê ici na (.) promplaščadku .
*AFP:	paétâmu trylëvâčny volâk , vernejê , samâ [_/] sama , dzjaljankâ , pa idzejê , harycý@w , dalžna u vas , xlopcý , byc´ čystâjê .
*AFV:	no ja by tam , nu atrézâú tam sotâk dvacýc´ , mo , dvacýc´ pjac´ .
*AFV:	vyrâzâú užé (.) tam .
*AFV:	atrézâú usë , na vyxâd sjuda .
*AFP:	vsë .
*AFP:	i srazu vsë âčyščajcê .
*AFP:	dzjaljankê my brac´ ne budzêm .
*AFP:	tak što tut , ja dumâju , vaprosâú byc´ ne dalžno .
*AFP:	imênnâ pra to , što dze-tâ tam pryjexâlê , namusârýlê , samâ , apjac´ i (.) tak dalê@w .
*AFV:	i mašyny (.) tuda , persname , étâ samâ .
*AFV:	tam âsârciment , tam njama čo@w rabic´ .
*AFP:	tak , značýt , slušýj sjudy .
*AFP:	v âbezacêl´nâm paradkê , xlopcý , v samâm dzelê .
*AFP:	ja užé tožý nêâdnakratnâ ânâlizirâvâú étu sêtuacýju .
*AFP:	dzelâjcê .
*AFP:	tam vsevo cem bolêjê parod to dve .
*AFP:	pravêl´nâ ?
*AFP:	sasna i dze-nidze bjarozy .
@End
(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page