fam_ak_19

@Begin
@Languages:    hyb, rus, nan
@Participants:    AFP Migrant, AFJ Town, AFF na, AFR na
@ID:    hyb|fam|AFP|46;|male|central||Migrant|higher||
@ID:    rus|fam|AFJ|18;|female|central||Town|higher||
@ID:    nan|fam|AFF|||peripher||na|||
@ID:    nan|fam|AFR|22;|male|peripher||na|professional||
@L1 of AFP:    be+ru
@L1 of AFJ:    be+ru
@L1 of AFR:    brms
@MT of AFP:    brms
@MT of AFJ:    be
@MT of AFR:    be+ru
@FL of AFP:    brms
@FL of AFJ:    brms
@FL of AFR:    brms
@Situation:    AFP speaks on the phone about work; conversation at work
*AFP:    vahony [_/] vahony , ét@w samâ , apjac´ , ét@w samâ , v subotu +...
*AFP:    ne [_/] ne pastavêlê .
*AFP:    ot sivodnê [_/] sivodnê , samâ , hraziccý jim , na dva vahončýkâ da samâhâ utra pastavêc´ nadâ .
*AFP:    kak i hâvarylê , budêm srazu poslê étâj njadelê (.) pa dva vahonâ minêmum , hâvaryccý , pa dva stavêc´ i +...
*AFP:    (.) budêm farsirâvâc´ vapros pahruzkê vahonâú .
*AFP:    vot takajê sêtuacýjê pa vahonâx .
@New Episode
*AFP:    (...) jano , samâ , budzê , samâ , âdnaznačnâ , ja prostâ xaču tam paran´šý pryjexâc´ .
*AFP:    (...) nu ja tak ponêl , hâvaryccý , što budzê sabran´nê .
*AFP:    (...) budzê , da ?
*AFP:    nu úsë tada@w , hâvaryccý .
*AFP:    tak , sabran´nê budzê .
*AFP:    značýt [_/] značýt [_/] značýt , ščas@w (.) padpisvâjêm úse étyjê bumahê i jedzêm na sabran´nê .
*AFP:    vaprosâú ú mine bolêjê , čym prýdastatâčnâ .
*AFJ:    kamu ?
*AFJ:    hêneral´nâmu ?
*AFP:    k hêneral´nâmu , k službâm tam i tak dalêjê .
*AFP:    tak +/.
*AFJ:    nu , tak ty persname pâzvani , skažy .
*AFP:    nu , dyk ja sam pra što .
*AFP:    tak , a ty što , tožý jedzêš ?
*AFJ:    ne , mne ješ´čë k poldevjatâmu k zubnomu , v poldesjatâvâ .
*AFP:    da .
*AFP:    <dobry den´>[_/] dobry den´ .
*AFP:    (...) da ne , <vrodê by>[_/] vrodê by sivodnê vy tut asobâ ta , da i asobâ ta i nečývâ .
*AFP:    da znajêtê vy , što i tak zavalênâ pradukcýjê , sama .
*AFP:    ja znaju +...
*AFP:    (...) vidêl , kanešnê .
*AFP:    vot tam , vrodê by , pa aktu ne takijê úžé , ét@w samâ , i bal´šyjê i razbežkê .
*AFP:    paétâmu , hâvaryccý , tut u mine (.) vo , značýt +...
*AFP:    (...) ja , ét@w samâ , ú kursê delâ , paétâmu zdelâjêm vot što .
*AFP:    bukval´nâ (.) sivodnê u nas , ét@w samâ , sâvjaščan´nê ú mozyrý , da ?
@New Episode
*AFP:    paétâmu zaútrâ [_/] zaútrâ my z buhalcêrâm šoby úmescê , i paprobujêm étyjê úžé tam +...
*AFP:    ne pa têljafonu , a (.) rašyc´ étyjê vaprosy .
*AFJ:    ty zavtrâ kuda-tâ jedêš ?
*AFP:    u sasnovy bor .
*AFJ:    i da skal´ka ty tam budêš ?
*AFP:    a ?
*AFJ:    da skal´ka ?
*AFP:    nu boh ix znajê , kada@w étâ .
*AFP:    možýt byc´ , pajedu poslê abedâ xx , a što ?
*AFJ:    ne , tak a zavtrâ (.) ja vsë žý jedu .
*AFP:    nu da , tak jedêš .
*AFP:    nu ja dumâju , ét@w samâ , pajedêš .
*AFP:    sivodnê tibê râskažu , kudy ty pajedêš , patom pa têlifonu pâzvanju časêkâú [_///] nu , ne ran´šý dêsjaci , de-tâ tak .
@New Episode
*AFP:    prét !
*AFF:    zdaroú !
*AFP:    što takojê ?
@New Episode
*AFP:    (...) xârašo , strajicêlêm na rymont jivo .
*AFP:    tak , nu jaščé razok , s étâvâ mesêcý smatry čotkâ .
*AFP:    u prošlym mesêcý my limit âtkêravalê boh znajê na skol´kâ .
*AFJ:    kto tja@w pâvizët ?
*AFP:    ja sam pajedu .
*AFJ:    i ty [_/] ty vsë budêš da šysti ?
*AFP:    hde ?
*AFJ:    tam , v mozyrê .
*AFP:    mahu i pozžý .
*AFJ:    ladnâ , nu pâkrutis´ , daj ka ja pâsmatrju tja@w (.) v novyx brjukâx .
*AFP:    prajci , da ?
*AFJ:    ne , tak ty stan´ sjuda .
@New Episode
*AFJ:    sjuda , zdes´ pakrutêšsê .
@New Episode
*AFP:    što b jon , ét@w samâ , nâpisaú zajivlenêjê (.) vot imênnâ ščas@w bukval´nâ , hâvaryccý , i addaú jaho na (.) otpusk , s pasledujščým (.) uxodâm na pensêju .
*AFP:    vsë , étâ jimu nadâ bukval´nâ , hâvaryccý +...
*AFP:    sivodnê , zaútrâ puskaj mne étâ zajivlenêjê mne paložýt na stol .
*AFR:    tak jaho ž tam pâlučajêccý +/.
*AFP:    my prykidvâlê , étâ budzê šasnaccýtâvâ , samâ , časla .
*AFP:    jon svabodny byú ici , ét@w samâ , fêvralja , šasnaccýtâhâ fêvralja .
*AFP:    vsë , s kadrâmê ja sazvanêvâúsê , my prykinulê , šasnaccýtâhâ fêvralja jon užé , hâvaryccý , dolžýn , hâvaryccý , vot imênnâ +...
*AFP:    uxodêt na +/.
*AFR:    v otpusk ?
*AFP:    a ne , stop [_/] stop .
@New Episode
*AFP:    tak , pâjasnjaju , hâvaryccý , sêtuacýju .
*AFP:    kak , hâvaryccý , jano budzê z étym , našým +...
*AFP:    šasnaccýtâhâ fêvralja , tak , étâ étât kak by prýstupajê tam .
*AFP:    pljus (.) prýkidajêm na čytyrnâccýc´ dnej .
*AFP:    tak , šasnaccýtâhâ , tak +...
*AFP:    s pervâvâ (.) aprélê (.) jon uxodêt v otpusk .
*AFR:    mo martâ ?
*AFP:    vernejê martâ .
*AFP:    da , s pervâvâ martâ úxodêt v otpusk .
*AFR:    sahlasên .
*AFP:    da , patom +...
*AFP:    otpusk , i srazu idzët na pensêju .
*AFR:    u jivo stajit v hrafêkê , tak , pjatnaccýtâvâ fêvralja .
@New Episode
*AFP:    pervâvâ aprélê jon uxodêt v otpusk (.) i s otpuskâ srazu idzët na pensêju .
*AFP:    no , učityvâjê to , što bjarom étâvâ mâladovâ xlopcý , my dalžny ici v nakat .
*AFR:    tak vy našli kavo-nibud´ ?
*AFP:    našli , da , ét@w samâ , jesc´ xlopêc , jon sam dolžýn vot imênnâ vot k šasnaccýtâmu prajci vse étu kamisêju i tak dalêjê .
@New Episode
*AFP:    dve nidelê budzê stâžyroúkê .
*AFR:    nu pravêl´nâ .
*AFP:    pânimajêcê ?
*AFP:    vsë , za dve njadelê , hâvaryccý , âtstâžyrujêccý , patom , hâvaryccý , zâminjajê otpusk , patom , poslê jaho uxodâ na pensêju , stanovêccý na âsnaúnuju rabotu .
*AFR:    vaprosâv nima , vsë jasnâ .
@New Episode
*AFP:    vsë , značýt , vot imênnâ at jaho dalžno byt´ zâjavlenêjê , što vot imênnâ s pervâvâ čysla jon idët v otpusk .
*AFP:    i ú étym zâjavlenêjê pišý +"/.
*AFP:    +" s pasleduščým uxodâm na pensêju .
*AFR:    vsë ponêl .
@New Episode
*AFP:    tak , persname , ja pâsmatru vašý [_/] vašý cyfry .
*AFP:    što padščoty , što vy , samâ , mne âddajocê , ne pljašý .
*AFR:    da ja ix tak +...
*AFR:    a što ne pljašý ?
*AFP:    vot , idzi ka sjuda .
*AFP:    âbraznoj xvojê (.) sto pjac´ kubêkâú .
*AFP:    tak , âbraznoj mjahkâlistvênnâj +...
*AFP:    šo tut ?
*AFP:    minus nol´ , tryccýc´ čytyrý dalžno pâlučaccý .
*AFR:    dak étâ +/.
*AFP:    tak , paletkâ xvojnâjê , dvaccýc´ (.) devêc´ kuboú ščytajêm .
*AFR:    a , paletku ne addaú žý .
*AFP:    tut netu , da ?
*AFR:    zâpišycê , nu .
*AFR:    jana ž ljažyc´ , dvaccýc´ sem kuboú ljažyc´ +/.
*AFP:    nu ?
*AFR:    +, étâj [_/] étâj jolkê .
*AFR:    pljus (.) to , šta pililê .
*AFP:    dâbaúljajêcê .
*AFP:    nu jeslê úsë étâ tak , tada@w , hâvaryccý , tada@w ú nas bolêjê menêjê +/.
*AFR:    sokâ paletkâ ?
*AFP:    tut , samâ , dvaccýc´ vosêm xvojênâ , dvaccýc´ vosêm dzêvjanostâ dva , i mjahkâlistvâ na (.) nol´ , adzinâccýc´ .
*AFP:    a jeslê tak , tadâ@w +...
*AFP:    tak , âbréznoj tvërdâlistvênnêj ú nas čatyrý , pisjat@w vosêm jaščé visit .
@New Episode
*AFR:    imênnâ (.) moj ?
*AFP:    nu vot , ja tut úžo čo@w ?
*AFP:    jeslê tak , tada@w , hâvaryccý , ty tut smatry .
*AFP:    dze-tâ tryccýc´ kubêkâú addajcê .
*AFP:    dâbaúljaj +/.
*AFR:    +< dajcê .
*AFP:    što ?
@New Episode
*AFR:    ja ž ne úključaú , u mjane ž jaščé +...
*AFR:    tam , étâ vot , nâpiliú užé dlja sobstvênnyx nužd .
@New Episode
*AFR:    dvaccatkâ tajê , brus ljažyc´ .
*AFR:    étâ ž dlja sibja .
*AFP:    nu jasnâ .
*AFR:    a to , što nadâ rýâlêzavac´ , nâpisaú .
*AFP:    úsë , na sivodnê my âprýdzjalilês´ .
*AFR:    vapros adzin ne rašony , stropy nadâ .
*AFR:    my pol´zâvâlêsê dvuma parâmê strop .
*AFR:    adzin karotkê , kada@w , dapuscêm , hruzêm vahon , karočý , i pâdlinnejê .
*AFR:    pa jidzejê , nadâ úžé i ce , i ce mjanjac´ .
*AFR:    úžé any jiduc´ +...
@New Episode
*AFP:    tak , skol´kê my strop pâlučylê za étâ úrémê ?
*AFR:    kakix ?
*AFP:    nu vâabšče , vot (.) novyx strop +...
*AFP:    skol´kâ , hâvaryccý , pâlučylê , skažým , nu , za paslednêjê polhodâ ?
*AFR:    my tokâ@w pâlučylê stropy na kabêl´ kranâ .
*AFR:    i tojê s nix dve addalê persname .
*AFR:    prývazilê čatyrý štukê .
*AFR:    i prývazilê , navernâ , ix dzesêc´ ilê vosêm +...
@New Episode
*AFP:    palučým dvjanaccýc´ štuk .
*AFR:    lučšý úse čytyrnâccýc´ , šob ne bylâ vaprosâú .
*AFR:    stropy pad (.) kran , étâ sjuda .
*AFR:    ran´šý zâplitalê my samê ix , vot .
*AFR:    i karotkêjê i dlinnyjê mne zâplitaú paslednê raz persname .
@New Episode
*AFR:    nu paslednê raz ni sâhlasiúsê .
*AFR:    zrén´nê plaxojê .
*AFR:    to zdaroúê , tojê-sëjê , nja znaju .
*AFP:    tak , ladnâ , stropy tada@w .
*AFP:    značýt , kakijê dliny ?
*AFP:    dziamêtry mne .
*AFR:    nu šas@w ja skažu .
*AFR:    karočý , papožý pâzvanju na mabil´nêk .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page