fam_ak_19

@Begin @Languages:    hyb, rus, nan @Participants:    AFP Migrant, AFJ Town, AFF na, AFR na @ID:    hyb|fam|AFP|46;|male|central||Migrant|higher|| @ID:    rus|fam|AFJ|18;|female|central||Town|higher|| @ID:    nan|fam|AFF|||peripher||na||| @ID:    nan|fam|AFR|22;|male|peripher||na|professional|| @L1 of AFP:    be+ru @L1 of AFJ:    be+ru @L1 of AFR:    brms @MT of AFP:    brms @MT of AFJ:    be @MT of AFR:    be+ru @FL of AFP:    brms @FL of AFJ:    brms @FL of AFR:    brms @Situation:    AFP speaks on the phone about work; conversation at work *AFP:    vahony [_/] vahony , ét@w samâ , apjac´ , ét@w samâ , v subotu +... *AFP:    ne [_/] ne pastavêlê . *AFP:    ot sivodnê [_/] sivodnê , samâ , hraziccý jim , na dva vahončýkâ da samâhâ utra pastavêc´ nadâ . *AFP:    kak i hâvarylê , budêm srazu poslê étâj njadelê (.) pa dva vahonâ minêmum , hâvaryccý , pa dva stavêc´ i +... *AFP:    (.) budêm farsirâvâc´ vapros pahruzkê vahonâú . *AFP:    vot takajê sêtuacýjê pa vahonâx . @New Episode *AFP:    (...) jano , samâ , budzê , samâ , âdnaznačnâ , ja prostâ xaču tam paran´šý pryjexâc´ . *AFP:    (...) nu ja tak ponêl , hâvaryccý , što budzê sabran´nê . *AFP:    (...) budzê , da ? *AFP:    nu úsë tada@w , hâvaryccý . *AFP:    tak , sabran´nê budzê . *AFP:    značýt [_/] značýt [_/] značýt , ščas@w (.) padpisvâjêm úse étyjê bumahê i jedzêm na sabran´nê . *AFP:    vaprosâú ú mine bolêjê , čym prýdastatâčnâ . *AFJ:    kamu ? *AFJ:    hêneral´nâmu ? *AFP:    k hêneral´nâmu , k službâm tam i tak dalêjê . *AFP:    tak +/. *AFJ:    nu , tak ty persname pâzvani , skažy . *AFP:    nu , dyk ja sam pra što . *AFP:    tak , a ty što , tožý jedzêš ? *AFJ:    ne , mne ješ´čë k poldevjatâmu k zubnomu , v poldesjatâvâ . *AFP:    da . *AFP:    <dobry den´>[_/] dobry den´ . *AFP:    (...) da ne , <vrodê by>[_/] vrodê by sivodnê vy tut asobâ ta , da i asobâ ta i nečývâ . *AFP:    da znajêtê vy , što i tak zavalênâ pradukcýjê , sama . *AFP:    ja znaju +... *AFP:    (...) vidêl , kanešnê . *AFP:    vot tam , vrodê by , pa aktu ne takijê úžé , ét@w samâ , i bal´šyjê i razbežkê . *AFP:    paétâmu , hâvaryccý , tut u mine (.) vo , značýt +... *AFP:    (...) ja , ét@w samâ , ú kursê delâ , paétâmu zdelâjêm vot što . *AFP:    bukval´nâ (.) sivodnê u nas , ét@w samâ , sâvjaščan´nê ú mozyrý , da ? @New Episode *AFP:    paétâmu zaútrâ [_/] zaútrâ my z buhalcêrâm šoby úmescê , i paprobujêm étyjê úžé tam +... *AFP:    ne pa têljafonu , a (.) rašyc´ étyjê vaprosy . *AFJ:    ty zavtrâ kuda-tâ jedêš ? *AFP:    u sasnovy bor . *AFJ:    i da skal´ka ty tam budêš ? *AFP:    a ? *AFJ:    da skal´ka ? *AFP:    nu boh ix znajê , kada@w étâ . *AFP:    možýt byc´ , pajedu poslê abedâ xx , a što ? *AFJ:    ne , tak a zavtrâ (.) ja vsë žý jedu . *AFP:    nu da , tak jedêš . *AFP:    nu ja dumâju , ét@w samâ , pajedêš . *AFP:    sivodnê tibê râskažu , kudy ty pajedêš , patom pa têlifonu pâzvanju časêkâú [_///] nu , ne ran´šý dêsjaci , de-tâ tak . @New Episode *AFP:    prét ! *AFF:    zdaroú ! *AFP:    što takojê ? @New Episode *AFP:    (...) xârašo , strajicêlêm na rymont jivo . *AFP:    tak , nu jaščé razok , s étâvâ mesêcý smatry čotkâ . *AFP:    u prošlym mesêcý my limit âtkêravalê boh znajê na skol´kâ . *AFJ:    kto tja@w pâvizët ? *AFP:    ja sam pajedu . *AFJ:    i ty [_/] ty vsë budêš da šysti ? *AFP:    hde ? *AFJ:    tam , v mozyrê . *AFP:    mahu i pozžý . *AFJ:    ladnâ , nu pâkrutis´ , daj ka ja pâsmatrju tja@w (.) v novyx brjukâx . *AFP:    prajci , da ? *AFJ:    ne , tak ty stan´ sjuda . @New Episode *AFJ:    sjuda , zdes´ pakrutêšsê . @New Episode *AFP:    što b jon , ét@w samâ , nâpisaú zajivlenêjê (.) vot imênnâ ščas@w bukval´nâ , hâvaryccý , i addaú jaho na (.) otpusk , s pasledujščým (.) uxodâm na pensêju . *AFP:    vsë , étâ jimu nadâ bukval´nâ , hâvaryccý +... *AFP:    sivodnê , zaútrâ puskaj mne étâ zajivlenêjê mne paložýt na stol . *AFR:    tak jaho ž tam pâlučajêccý +/. *AFP:    my prykidvâlê , étâ budzê šasnaccýtâvâ , samâ , časla . *AFP:    jon svabodny byú ici , ét@w samâ , fêvralja , šasnaccýtâhâ fêvralja . *AFP:    vsë , s kadrâmê ja sazvanêvâúsê , my prykinulê , šasnaccýtâhâ fêvralja jon užé , hâvaryccý , dolžýn , hâvaryccý , vot imênnâ +... *AFP:    uxodêt na +/. *AFR:    v otpusk ? *AFP:    a ne , stop [_/] stop . @New Episode *AFP:    tak , pâjasnjaju , hâvaryccý , sêtuacýju . *AFP:    kak , hâvaryccý , jano budzê z étym , našým +... *AFP:    šasnaccýtâhâ fêvralja , tak , étâ étât kak by prýstupajê tam . *AFP:    pljus (.) prýkidajêm na čytyrnâccýc´ dnej . *AFP:    tak , šasnaccýtâhâ , tak +... *AFP:    s pervâvâ (.) aprélê (.) jon uxodêt v otpusk . *AFR:    mo martâ ? *AFP:    vernejê martâ . *AFP:    da , s pervâvâ martâ úxodêt v otpusk . *AFR:    sahlasên . *AFP:    da , patom +... *AFP:    otpusk , i srazu idzët na pensêju . *AFR:    u jivo stajit v hrafêkê , tak , pjatnaccýtâvâ fêvralja . @New Episode *AFP:    pervâvâ aprélê jon uxodêt v otpusk (.) i s otpuskâ srazu idzët na pensêju . *AFP:    no , učityvâjê to , što bjarom étâvâ mâladovâ xlopcý , my dalžny ici v nakat . *AFR:    tak vy našli kavo-nibud´ ? *AFP:    našli , da , ét@w samâ , jesc´ xlopêc , jon sam dolžýn vot imênnâ vot k šasnaccýtâmu prajci vse étu kamisêju i tak dalêjê . @New Episode *AFP:    dve nidelê budzê stâžyroúkê . *AFR:    nu pravêl´nâ . *AFP:    pânimajêcê ? *AFP:    vsë , za dve njadelê , hâvaryccý , âtstâžyrujêccý , patom , hâvaryccý , zâminjajê otpusk , patom , poslê jaho uxodâ na pensêju , stanovêccý na âsnaúnuju rabotu . *AFR:    vaprosâv nima , vsë jasnâ . @New Episode *AFP:    vsë , značýt , vot imênnâ at jaho dalžno byt´ zâjavlenêjê , što vot imênnâ s pervâvâ čysla jon idët v otpusk . *AFP:    i ú étym zâjavlenêjê pišý +"/. *AFP:    +" s pasleduščým uxodâm na pensêju . *AFR:    vsë ponêl . @New Episode *AFP:    tak , persname , ja pâsmatru vašý [_/] vašý cyfry . *AFP:    što padščoty , što vy , samâ , mne âddajocê , ne pljašý . *AFR:    da ja ix tak +... *AFR:    a što ne pljašý ? *AFP:    vot , idzi ka sjuda . *AFP:    âbraznoj xvojê (.) sto pjac´ kubêkâú . *AFP:    tak , âbraznoj mjahkâlistvênnâj +... *AFP:    šo tut ? *AFP:    minus nol´ , tryccýc´ čytyrý dalžno pâlučaccý . *AFR:    dak étâ +/. *AFP:    tak , paletkâ xvojnâjê , dvaccýc´ (.) devêc´ kuboú ščytajêm . *AFR:    a , paletku ne addaú žý . *AFP:    tut netu , da ? *AFR:    zâpišycê , nu . *AFR:    jana ž ljažyc´ , dvaccýc´ sem kuboú ljažyc´ +/. *AFP:    nu ? *AFR:    +, étâj [_/] étâj jolkê . *AFR:    pljus (.) to , šta pililê . *AFP:    dâbaúljajêcê . *AFP:    nu jeslê úsë étâ tak , tada@w , hâvaryccý , tada@w ú nas bolêjê menêjê +/. *AFR:    sokâ paletkâ ? *AFP:    tut , samâ , dvaccýc´ vosêm xvojênâ , dvaccýc´ vosêm dzêvjanostâ dva , i mjahkâlistvâ na (.) nol´ , adzinâccýc´ . *AFP:    a jeslê tak , tadâ@w +... *AFP:    tak , âbréznoj tvërdâlistvênnêj ú nas čatyrý , pisjat@w vosêm jaščé visit . @New Episode *AFR:    imênnâ (.) moj ? *AFP:    nu vot , ja tut úžo čo@w ? *AFP:    jeslê tak , tada@w , hâvaryccý , ty tut smatry . *AFP:    dze-tâ tryccýc´ kubêkâú addajcê . *AFP:    dâbaúljaj +/. *AFR:    +< dajcê . *AFP:    što ? @New Episode *AFR:    ja ž ne úključaú , u mjane ž jaščé +... *AFR:    tam , étâ vot , nâpiliú užé dlja sobstvênnyx nužd . @New Episode *AFR:    dvaccatkâ tajê , brus ljažyc´ . *AFR:    étâ ž dlja sibja . *AFP:    nu jasnâ . *AFR:    a to , što nadâ rýâlêzavac´ , nâpisaú . *AFP:    úsë , na sivodnê my âprýdzjalilês´ . *AFR:    vapros adzin ne rašony , stropy nadâ . *AFR:    my pol´zâvâlêsê dvuma parâmê strop . *AFR:    adzin karotkê , kada@w , dapuscêm , hruzêm vahon , karočý , i pâdlinnejê . *AFR:    pa jidzejê , nadâ úžé i ce , i ce mjanjac´ . *AFR:    úžé any jiduc´ +... @New Episode *AFP:    tak , skol´kê my strop pâlučylê za étâ úrémê ? *AFR:    kakix ? *AFP:    nu vâabšče , vot (.) novyx strop +... *AFP:    skol´kâ , hâvaryccý , pâlučylê , skažým , nu , za paslednêjê polhodâ ? *AFR:    my tokâ@w pâlučylê stropy na kabêl´ kranâ . *AFR:    i tojê s nix dve addalê persname . *AFR:    prývazilê čatyrý štukê . *AFR:    i prývazilê , navernâ , ix dzesêc´ ilê vosêm +... @New Episode *AFP:    palučým dvjanaccýc´ štuk . *AFR:    lučšý úse čytyrnâccýc´ , šob ne bylâ vaprosâú . *AFR:    stropy pad (.) kran , étâ sjuda . *AFR:    ran´šý zâplitalê my samê ix , vot . *AFR:    i karotkêjê i dlinnyjê mne zâplitaú paslednê raz persname . @New Episode *AFR:    nu paslednê raz ni sâhlasiúsê . *AFR:    zrén´nê plaxojê . *AFR:    to zdaroúê , tojê-sëjê , nja znaju . *AFP:    tak , ladnâ , stropy tada@w . *AFP:    značýt , kakijê dliny ? *AFP:    dziamêtry mne . *AFR:    nu šas@w ja skažu . *AFR:    karočý , papožý pâzvanju na mabil´nêk . @End  
(Stand: 20.04.2022)