fam_ak_23

@Begin @Languages:    hyb @Participants:    AFM na @ID:    hyb|fam|AFM|39;|female|central||na|professional|| @Situation:    AFM speaks on the phone with an acquaintance *AFM:    vy domâ ? *AFM:    (...) panjatnâ . *AFM:    étâ samâ , mahu pazdravêc´ . *AFM:    ty úžé sevodnê , étâ samâ , úžé jaúljaúsê pašci tružynêkâm lesxozâ . *AFM:    (...) ja ž užé zâjaúlenê at cjabe pâdpisalâ . <link>*AFM:    [_/] a ty jaščé ne znalâ ? *AFM:    (...) tak , sxodzêš na (.) biržu . *AFM:    ja užé tudy . *AFM:    i pâzvanilê , úsë . *AFM:    zâberoš nâpraúlennê at nix , da i vsë . *AFM:    prydzëš , étâ samâ , tam prykaz padpišýš . *AFM:    (...) nadâ ž budzê . *AFM:    (...) nu davaj . *AFM:    (...) što ? *AFM:    (...) kali [_/] kali ? *AFM:    tak , étâ samâ . *AFM:    bo ja ž haru@w , my pâzvanilê tudy , na biržu . *AFM:    tabe tam nâpravlenêjê atmecêc´ . *AFM:    štob atmecêlê , šo ty , cipâ [_///] ú cjabe ž âtrabotkâ štob išla i úsjaho . *AFM:    sënê diréktâr vyzyvajê mjane . *AFM:    ja ž zâjaúlenê nâpisalâ (.) at cjabe . *AFM:    vyzyvajê +"/. *AFM:    +" ty étu žénščýnu znajêš ? *AFM:    +" znaju . *AFM:    +" nu hljadzi ž , ana jakajê-nibut´ ni [_/] ni sinjužnâjê , ne ? *AFM:    cipâ , étâ samâ , ni p´´jančuhâ ? *AFM:    ja hâvaru +"/. *AFM:    +" da ne . *AFM:    haru@w +". *AFM:    ja hâvaru +"/. *AFM:    +" ja ú étâm čýlavekê uverýnâ . *AFM:    hâvaru +". *AFM:    jon +"/. *AFM:    +" nu úsë . *AFM:    gljažu , max , pâdpisaú . *AFM:    usë nêkakix . *AFM:    (...) sënê ? *AFM:    a čym možnâ zânimacý ? *AFM:    šas@w uto , swearword , pajdu kadzetâú hljadzec´ . *AFM:    oj (.) jaščé +/. *AFM:    nima , swearword , pakoju . *AFM:    nu kab éty samy , dyk kudy b dze (.) i zbeh by . *AFM:    dyk a nima kudy . *AFM:    nima s kim . *AFM:    ty užé na jakoj svjazê ? *AFM:    (...) dyk , swearword , ja ne ponêlâ , a ty svajho nomêrâ tak ne pomnêš ? *AFM:    (...) cjacerâ , čym ploxâ . *AFM:    vâzmuščénêj bylo . *AFM:    (...) u kaho ? *AFM:    ne u mjane . *AFM:    a ja dumâju , mo jakijê byli (.) vâzmuščénnê , što (.) pêrašla . *AFM:    (...) slavu bohu . *AFM:    mne sënê zvanok byú . *AFM:    (...) da , s samâhâ ran´nja . *AFM:    uznac´ , kakijê u mine dzila . *AFM:    skazalâ , narmal´nâ . *AFM:    šo-tâ z holâsâm . *AFM:    ja haru@w +"/. *AFM:    +" narmal´nâ . *AFM:    +" mo užo zâbuxarýlâ ? *AFM:    ja hâvaru +"/. *AFM:    +" zdrascê@w . *AFM:    +" poslê tvaix étyx samyx bol´š ne p´´ju . <link>*AFM:    nu , <pâsmejalês´ tokâ@w>[_/] pâsmejalês´ tokâ@w , da . *AFM:    troxê swearword pâlučyú . *AFM:    pâčému ne dastupên nikolê , swearword ? *AFM:    oj , ja ciper u xatu , mol , cêlifonâ ne beru . *AFM:    u mašynê tol´kê . *AFM:    xacelâ skazac´ +"/. *AFM:    +" znajêš što , idzi ty na swearword , taki xarošý . *AFM:    kali nadâ dze , dyk , swearword , nikolê ne nojdzêš , ne syščýš . *AFM:    šo ta mne , swearword , za svjaz´ takajê ? *AFM:    +" oj , ja takoj zanêty , takoj zanêty . *AFM:    oj , swearword , dal´šý nekudâ . *AFM:    +" oj , a to mëd vykačvâú da úsjaho . *AFM:    +" ot i ú lesxozê skorâ budzêm vykačvâc´ . *AFM:    +" tak što hatoú bankê . *AFM:    ja garu@w +"/. *AFM:    +" da ? *AFM:    da jon havorýc´ , étâ samâ +... *AFM:    pašol by ty na swearword , taki xarošý . *AFM:    i s taboju , i s tvaim mëdâm , i s tvaim s usim razâm . *AFM:    swearword , ty znajêš što , ot (.) pazvonêc´ , kažýcý , šas@w skazac´ , šop (.) vsë . *AFM:    ni zvani i vašé@w . *AFM:    zabudz´ moj nomêr . *AFM:    jezyk ni pâvaračývâjêcý . *AFM:    dumâju , abi@k +... *AFM:    i to tady , swearword , lêskanulâ . *AFM:    tak , ty znajêš , u šutku . *AFM:    što , mol , étâ samâ , gljadzi , bo (.) skažu , šob zabyú darohu . *AFM:    dyk i to , swearword , načýú (.) čut´ ne čyrâz dzen´ , da každy dzen´ zvanic´ . *AFM:    to nikolê , swearword , to raz u mesêc pazvonêc´ . *AFM:    a to , swearword , gljažu , šo ta jon sil´nâ ispravêúsê . *AFM:    mabyc´ , čustvujê , šo ja jaho , swearword , k swearword xoču atpravêc´ . *AFM:    swearword , a maji pryjexâlê zamučýnyjê . *AFM:    (...) nu étâ ž byú slët . *AFM:    éty , nu . *AFM:    i adno , i drugojê bylo . *AFM:    (...) šéstojê , swearword . *AFM:    (...) bal´nicý . *AFM:    (...) kuda [_/] kuda ? *AFM:    sënê ? *AFM:    (...) aha , nu [_/] nu [_/] nu . *AFM:    dyk sluxâj , jon žý [_///] jemu ž nil´zja na rabocê . *AFM:    lučšý xaj sënê +... *AFM:    trébâ isci u hoscê . *AFM:    (...) zaútrâ ž amu ž na rabotu . *AFM:    kakajê , swearword , možý p´´jankâ byc´ ? *AFM:    ty što . *AFM:    xočýš , šob pa stac´ji uvolêlê ? *AFM:    na swearword nadâ . *AFM:    lučý úžo sënê . *AFM:    majho njama . *AFM:    nedzê , swearword , pašoú huljac´ . *AFM:    ščé@w pryšoú , grošýj pâprasiú u mjane . *AFM:    (...) kanešnâ . *AFM:    idzi na swearword , swearword , na úse čytyrý . *AFM:    +" a što , ú cibja dzenêx netu na kartâčkê ? *AFM:    ja haru@w +"/. *AFM:    +" jes´ . *AFM:    čo-tâ@w u mine ? *AFM:    +" u mine haru@w ["-"] denêx vseda xvatajê . *AFM:    pâhljadzeú na mjane tak . *AFM:    sprasi ty ú jaho . *AFM:    +" ja ž tabe kali-tâ davaú . *AFM:    hrošý jon mne kali-tâ davaú . *AFM:    uspomnêú . *AFM:    (...) čo@w krasnyjê pryšli ? *AFM:    ja taki kâljandarýk vjadu , ty znajêš . *AFM:    étâ točnâ tak zrablju . *AFM:    (...) až smešnâ . *AFM:    xočý každy dzen´ , štob u mâhazin sxadzilê . *AFM:    zâkupilê tam praduktâú žý . *AFM:    na šo-tâ ž žyc´ nadâ , aha . *AFM:    (...) i vabšé@w ja što-tâ [_//] neštâ ne úrubajus´ . *AFM:    nu što zrobêš , takajê žyzn´ . *AFM:    to , swearword , étu noč prâhužavaú swearword znajê dze . *AFM:    i nêjizvesnâ ž , hdze i s kem . *AFM:    pryjexâú , swearword , u dzevêc´ časoú ranêcý . *AFM:    ja haru@w +"/. *AFM:    +" šo ta u ce@w za pâhulenkê , swearword , takijê , kancy ta kancoú ? *AFM:    +" kali ja huljaú ? *AFM:    +" ax , swearword . *AFM:    hâvaru +". <link>*AFM:    +" jak načal´nêk <ja haru@w>["-"] šljajêšsê , swearword , swearword znajê dze . *AFM:    swearword , xoc´ by raz jaho dze prâučyc´ na fig . *AFM:    (...) davaj paprobuj . *AFM:    xaj kuma vylaúlêvâjê . *AFM:    (...) vsë , dobrâ . *AFM:    tak vy úžo hljadzicjô kadzetâú ? @End
(Stand: 20.04.2022)