fam_ak_23

@Begin

@Languages:    hyb

@Participants:    AFM na

@ID:    hyb|fam|AFM|39;|female|central||na|professional||

@Situation:    AFM speaks on the phone with an acquaintance

*AFM:    vy domâ ?

*AFM:    (...) panjatnâ .

*AFM:    étâ samâ , mahu pazdravêc´ .

*AFM:    ty úžé sevodnê , étâ samâ , úžé jaúljaúsê pašci tružynêkâm lesxozâ .

*AFM:    (...) ja ž užé zâjaúlenê at cjabe pâdpisalâ .

<link >*AFM:    [_/] a ty jaščé ne znalâ ?</link>

*AFM:    (...) tak , sxodzêš na (.) biržu .

*AFM:    ja užé tudy .

*AFM:    i pâzvanilê , úsë .

*AFM:    zâberoš nâpraúlennê at nix , da i vsë .

*AFM:    prydzëš , étâ samâ , tam prykaz padpišýš .

*AFM:    (...) nadâ ž budzê .

*AFM:    (...) nu davaj .

*AFM:    (...) što ?

*AFM:    (...) kali [_/] kali ?

*AFM:    tak , étâ samâ .

*AFM:    bo ja ž haru@w , my pâzvanilê tudy , na biržu .

*AFM:    tabe tam nâpravlenêjê atmecêc´ .

*AFM:    štob atmecêlê , šo ty , cipâ [_///] ú cjabe ž âtrabotkâ štob išla i úsjaho .

*AFM:    sënê diréktâr vyzyvajê mjane .

*AFM:    ja ž zâjaúlenê nâpisalâ (.) at cjabe .

*AFM:    vyzyvajê +"/.

*AFM:    +" ty étu žénščýnu znajêš ?

*AFM:    +" znaju .

*AFM:    +" nu hljadzi ž , ana jakajê-nibut´ ni [_/] ni sinjužnâjê , ne ?

*AFM:    cipâ , étâ samâ , ni p´´jančuhâ ?

*AFM:    ja hâvaru +"/.

*AFM:    +" da ne .

*AFM:    haru@w +".

*AFM:    ja hâvaru +"/.

*AFM:    +" ja ú étâm čýlavekê uverýnâ .

*AFM:    hâvaru +".

*AFM:    jon +"/.

*AFM:    +" nu úsë .

*AFM:    gljažu , max , pâdpisaú .

*AFM:    usë nêkakix .

*AFM:    (...) sënê ?

*AFM:    a čym možnâ zânimacý ?

*AFM:    šas@w uto , swearword , pajdu kadzetâú hljadzec´ .

*AFM:    oj (.) jaščé +/.

*AFM:    nima , swearword , pakoju .

*AFM:    nu kab éty samy , dyk kudy b dze (.) i zbeh by .

*AFM:    dyk a nima kudy .

*AFM:    nima s kim .

*AFM:    ty užé na jakoj svjazê ?

*AFM:    (...) dyk , swearword , ja ne ponêlâ , a ty svajho nomêrâ tak ne pomnêš ?

*AFM:    (...) cjacerâ , čym ploxâ .

*AFM:    vâzmuščénêj bylo .

*AFM:    (...) u kaho ?

*AFM:    ne u mjane .

*AFM:    a ja dumâju , mo jakijê byli (.) vâzmuščénnê , što (.) pêrašla .

*AFM:    (...) slavu bohu .

*AFM:    mne sënê zvanok byú .

*AFM:    (...) da , s samâhâ ran´nja .

*AFM:    uznac´ , kakijê u mine dzila .

*AFM:    skazalâ , narmal´nâ .

*AFM:    šo-tâ z holâsâm .

*AFM:    ja haru@w +"/.

*AFM:    +" narmal´nâ .

*AFM:    +" mo užo zâbuxarýlâ ?

*AFM:    ja hâvaru +"/.

*AFM:    +" zdrascê@w .

*AFM:    +" poslê tvaix étyx samyx bol´š ne p´´ju .

<link >*AFM:    nu , <pâsmejalês´ tokâ@w>[_/] pâsmejalês´ tokâ@w , da .</link>

*AFM:    troxê swearword pâlučyú .

*AFM:    pâčému ne dastupên nikolê , swearword ?

*AFM:    oj , ja ciper u xatu , mol , cêlifonâ ne beru .

*AFM:    u mašynê tol´kê .

*AFM:    xacelâ skazac´ +"/.

*AFM:    +" znajêš što , idzi ty na swearword , taki xarošý .

*AFM:    kali nadâ dze , dyk , swearword , nikolê ne nojdzêš , ne syščýš .

*AFM:    šo ta mne , swearword , za svjaz´ takajê ?

*AFM:    +" oj , ja takoj zanêty , takoj zanêty .

*AFM:    oj , swearword , dal´šý nekudâ .

*AFM:    +" oj , a to mëd vykačvâú da úsjaho .

*AFM:    +" ot i ú lesxozê skorâ budzêm vykačvâc´ .

*AFM:    +" tak što hatoú bankê .

*AFM:    ja garu@w +"/.

*AFM:    +" da ?

*AFM:    da jon havorýc´ , étâ samâ +...

*AFM:    pašol by ty na swearword , taki xarošý .

*AFM:    i s taboju , i s tvaim mëdâm , i s tvaim s usim razâm .

*AFM:    swearword , ty znajêš što , ot (.) pazvonêc´ , kažýcý , šas@w skazac´ , šop (.) vsë .

*AFM:    ni zvani i vašé@w .

*AFM:    zabudz´ moj nomêr .

*AFM:    jezyk ni pâvaračývâjêcý .

*AFM:    dumâju , abi@k +...

*AFM:    i to tady , swearword , lêskanulâ .

*AFM:    tak , ty znajêš , u šutku .

*AFM:    što , mol , étâ samâ , gljadzi , bo (.) skažu , šob zabyú darohu .

*AFM:    dyk i to , swearword , načýú (.) čut´ ne čyrâz dzen´ , da každy dzen´ zvanic´ .

*AFM:    to nikolê , swearword , to raz u mesêc pazvonêc´ .

*AFM:    a to , swearword , gljažu , šo ta jon sil´nâ ispravêúsê .

*AFM:    mabyc´ , čustvujê , šo ja jaho , swearword , k swearword xoču atpravêc´ .

*AFM:    swearword , a maji pryjexâlê zamučýnyjê .

*AFM:    (...) nu étâ ž byú slët .

*AFM:    éty , nu .

*AFM:    i adno , i drugojê bylo .

*AFM:    (...) šéstojê , swearword .

*AFM:    (...) bal´nicý .

*AFM:    (...) kuda [_/] kuda ?

*AFM:    sënê ?

*AFM:    (...) aha , nu [_/] nu [_/] nu .

*AFM:    dyk sluxâj , jon žý [_///] jemu ž nil´zja na rabocê .

*AFM:    lučšý xaj sënê +...

*AFM:    trébâ isci u hoscê .

*AFM:    (...) zaútrâ ž amu ž na rabotu .

*AFM:    kakajê , swearword , možý p´´jankâ byc´ ?

*AFM:    ty što .

*AFM:    xočýš , šob pa stac´ji uvolêlê ?

*AFM:    na swearword nadâ .

*AFM:    lučý úžo sënê .

*AFM:    majho njama .

*AFM:    nedzê , swearword , pašoú huljac´ .

*AFM:    ščé@w pryšoú , grošýj pâprasiú u mjane .

*AFM:    (...) kanešnâ .

*AFM:    idzi na swearword , swearword , na úse čytyrý .

*AFM:    +" a što , ú cibja dzenêx netu na kartâčkê ?

*AFM:    ja haru@w +"/.

*AFM:    +" jes´ .

*AFM:    čo-tâ@w u mine ?

*AFM:    +" u mine haru@w ["-"] denêx vseda xvatajê .

*AFM:    pâhljadzeú na mjane tak .

*AFM:    sprasi ty ú jaho .

*AFM:    +" ja ž tabe kali-tâ davaú .

*AFM:    hrošý jon mne kali-tâ davaú .

*AFM:    uspomnêú .

*AFM:    (...) čo@w krasnyjê pryšli ?

*AFM:    ja taki kâljandarýk vjadu , ty znajêš .

*AFM:    étâ točnâ tak zrablju .

*AFM:    (...) až smešnâ .

*AFM:    xočý každy dzen´ , štob u mâhazin sxadzilê .

*AFM:    zâkupilê tam praduktâú žý .

*AFM:    na šo-tâ ž žyc´ nadâ , aha .

*AFM:    (...) i vabšé@w ja što-tâ [_//] neštâ ne úrubajus´ .

*AFM:    nu što zrobêš , takajê žyzn´ .

*AFM:    to , swearword , étu noč prâhužavaú swearword znajê dze .

*AFM:    i nêjizvesnâ ž , hdze i s kem .

*AFM:    pryjexâú , swearword , u dzevêc´ časoú ranêcý .

*AFM:    ja haru@w +"/.

*AFM:    +" šo ta u ce@w za pâhulenkê , swearword , takijê , kancy ta kancoú ?

*AFM:    +" kali ja huljaú ?

*AFM:    +" ax , swearword .

*AFM:    hâvaru +".

<link >*AFM:    +" jak načal´nêk <ja haru@w>["-"] šljajêšsê , swearword , swearword znajê dze .</link>

*AFM:    swearword , xoc´ by raz jaho dze prâučyc´ na fig .

*AFM:    (...) davaj paprobuj .

*AFM:    xaj kuma vylaúlêvâjê .

*AFM:    (...) vsë , dobrâ .

*AFM:    tak vy úžo hljadzicjô kadzetâú ?

@End

 

(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page