fam_ak_15

@Begin
@Languages:	hyb, rus
@Participants:	AFM na, AFP Migrant, AFJ Town, AFD Migrant
@ID:	hyb|fam|AFM|39;|female|central||na|professional||
@ID:	hyb|fam|AFP|46;|male|central||Migrant|higher||
@ID:	rus|fam|AFJ|18;|female|central||Town|higher||
@ID:	rus|fam|AFD|16;|female|central||Migrant|secondary||
@L1 of AFP:	be+ru
@L1 of AFJ:	be+ru
@L1 of AFD:	ru
@MT of AFP:	brms
@MT of AFJ:	be
@MT of AFD:	brms
@FL of AFP:	brms
@FL of AFJ:	brms
@FL of AFD:	brms
@Situation:	Conversation at home (at the computer)
*AFM:	užé ihra načýlâs´ .
*AFP:	nu čë@w ty nažalâ ?
*AFP:	ulezlâ .
@New Episode
*AFM:	ét@w , swearword , načýú padskazyvâc´ nipravêl´nâ .
*AFM:	nu i što ?
*AFM:	šo ty naščoúkâú tam ?
*AFP:	cjurma ?
*AFP:	da ne , ë@k p r@k s@k +/.
*AFM:	dziryza .
*AFP:	strýkaza .
*AFM:	swearword , kaza dzêryza .
*AFP:	étâvâ prostâ ne bylâ , vot étâvâ tožý .
*AFP:	pustojê ilê sytâjê .
*AFP:	pa idzejê +...
@New Episode
*AFP:	nu davaj pustojê .
*AFP:	sytâjê , nââbarot .
*AFP:	kozy , da , bylê ?
*AFP:	ilê oúcý ?
*AFM:	oúcý .
*AFP:	oúcý , da .
*AFM:	pry kakom caré byl pastrojên +...
*AFM:	barys hâdunoú .
*AFP:	da , točnâ ?
*AFM:	swearword , sičas , pâdaždžy .
*AFP:	oj , da ladnâ .
*AFM:	ni nadâ , ni šukâj .
*AFM:	persname , pry kakom , étâ samâjê , byú (.) blažénnâhâ pastrojên ?
*AFM:	barys hâdunoú ilê (.) hrozny ?
*AFM:	hrozny .
*AFM:	da šč´as@w , davajcê ja vam pâmahu .
*AFP:	ni nadâ .
*AFJ:	tak ja tam užé pačti , navernâjê , mnohâ čivo znaju .
*AFJ:	tak , étâ ž +...
*AFJ:	vot étâ , papâ , ty znajêš , ja pomnju +...
*AFM:	<jon , had>[_/] jon , had , ploxâ padskazvâc´ nâčynajê .
*AFD:	+< dobrâjê utrâ !
*AFM:	dobrâjê .
*AFJ:	blin , vot hady .
*AFP:	oj , jon ne znajê , péúnâ .
*AFD:	étâ pa kakoj oblâscê , persname , vapros ?
*AFJ:	vot viš , kak ja .
*AFD:	obânâ !
*AFD:	vy tokâ@w na tryccýc´ vtarom , užé vse padskazkê ?
*AFD:	vy što , šutêtê ?
*AFP:	davaj ispanêjê .
*AFP:	nja pravêl´nâ .
*AFM:	pârtuhalêjâ .
*AFP:	pârtuhalêjâ , akazvâjêccý .
*AFP:	persname mil´jon úzjaú .
*AFM:	ty što , šucêš ?
*AFD:	nil´zja nohcê krasêc´ na nahax svetlym lakâm , mamâ .
*AFM:	i što ?
*AFD:	nadâ tëmnâjê .
*AFD:	pâtamu što , kada@w svetlâjê krasêš , ani [_//] nohcê , karočê , kažýccý bolêjê hrubejê , čém ano jesc´ .
*AFD:	vot smatri , kak vid minjajêccý .
*AFD:	ty adin nohâc´ pakrasêlâ , skažy ?
*AFD:	étê u nas karyčnêvyjê ilê čërnyjê ?
*AFM:	aha , jiščé što-nibudz´ ty ni mahla prydumâc´ ?
*AFD:	tëmnâ bardovâvâ , da , papâ ?
*AFM:	pasibâ@w .
*AFJ:	tak čë@w ty vot sprašývâl ?
@New Episode
*AFD:	papâ , pap , tibe pâpadalsê vapros na@k [_//] pra ârxêtekturu ?
*AFD:	papâ !
*AFP:	pâdaždžy ty .
*AFP:	ne , byú , da .
*AFD:	persname , slyšýš ?
*AFJ:	što ?
*AFD:	tvoj vapros byl užé u papy .
*AFJ:	papâ , pâpadalsê ?
*AFJ:	na samâm delê ?
*AFJ:	ilê net ?
*AFJ:	tot vapros .
*AFP:	tut tvoj , jon budzê tol´kê na (.) try mil´jony .
*AFP:	tut takoj sumy njama .
*AFJ:	a my na vosêm stavêlê .
*AFP:	zvanok druhu .
*AFP:	ščas@w skažý +"/.
*AFP:	+" ni znaju .
*AFJ:	ani zâkâlibalê , pâstajannâ nêčevo ne znajut .
*AFJ:	kak budtâ kakim-tâ tupym zvanjat .
*AFP:	nêčavo sjabe jaki !
*AFP:	jon znajê , hlaúnâ .
*AFP:	ne , nu vernâ âtvjačajê .
@New Episode
*AFJ:	ja tokâ@w âdnavo znaju .
*AFJ:	net , dažý dvux .
*AFM:	tak , blin , bylo ž pra hac´je .
*AFM:	čyvo ty ?
*AFM:	što étâ ?
*AFJ:	ne , étâ tak .
*AFM:	šo za nâpâminan´nê ?
*AFJ:	što bylâ vâabšče tam ?
*AFJ:	papâ , davaj pasmotrêm .
*AFP:	davaj !
*AFM:	a jak ty na svajo úsmatrén´nê dumâjêš ?
*AFP:	mâdâhaskar , v pryncýpê , bal´šy ostrâú .
*AFP:	persname vâabščé ni znaju .
*AFJ:	nu , kstatê , ja tožý .
@New Episode
*AFP:	vaz´mu pêdzisjat na pêdzisjat , budzê mâdâhaskar ilê sumatrâ .
*AFM:	ni bjary jaščé padskazku .
*AFJ:	nu vot [_/] vot takoj mâdâgaskar .
*AFP:	tut dze-tâ pra sumatru pâhljadzi .
*AFP:	nu tak , mâdâhaskar bol´šý , pravêl´nâ ?
*AFJ:	+< net , mne kažýccý , mâdâgaskar bol´šý .
*AFP:	pravêl´nâ .
*AFP:	ja vâabšé nja znaju .
*AFJ:	mne kažýccý , jeslê ix netu , to ani javnâ dalžny byt´ men´šý .
*AFJ:	tebe ni kažýccý ?
*AFP:	ladnâ +...
*AFP:	s čornâj hryvâj i xvastom .
*AFP:	nu panjatnâ , što xvost .
*AFM:	a ja dumâlâ , ihrynê .
*AFM:	znajêš iz-zâ čyvo ?
*AFM:	pâtamu što jon râznamasny .
*AFM:	étâ ihra takajê .
*AFJ:	ne , a xto slyšýl kakijê-nit´@w nazvanêjê ?
@New Episode
*AFJ:	davaj padskazku , možýt ?
*AFP:	nu davaj vaz´mëm , nu .
*AFP:	pomâšč zalâ , da ?
*AFP:	nu davaj .
*AFP:	davol´nâ úverânâ , ty znajêš .
*AFP:	men´š , čym na zjamle .
*AFD:	persname , kakoj vapros ?
*AFJ:	na kakoj strane +/.
*AFP:	ne , kakoj planetê .
*AFJ:	tak , kakajê tam jest´ ?
*AFD:	kakajê samâjê dal´nêjê ?
*AFP:	tut nadâ smatréc´ , dzecê , znajêcê što ?
*AFP:	kakajê strana men´šýjê , čym zjamlja , skažým tak .
*AFP:	jupicêr (.) bol´šý .
*AFJ:	i ne tol´kâ , ješ´čë v étâm .
*AFP:	o , xx âtpadajê âdnaznačnâ .
*AFP:	niptun tožý .
*AFP:	vsë , saturn ljadzi@w .
*AFP:	nu , jon tožý bol´š .
*AFP:	tak , nu ka davaj , sama , uran .
*AFP:	ne , vot neptun .
*AFJ:	papâ , tut ne v étâm delâ .
*AFJ:	a jiščë pa plotnâstê tožý zavisêt .
*AFJ:	te@w ni kažýccý ?
*AFP:	nu davaj plotnâst´ hljadzi .
*AFP:	raúno adzin , dvaccýc´ vosêm .
*AFP:	značýt , adzin , pisjat@w pjac´ .
*AFP:	nu , davaj dal´šý .
*AFD:	mamâ !
*AFP:	ni xréna sibê !
*AFD:	kapustu možnâ jest´ ?
*AFD:	vsju , što tut stajit v xâladil´nêkê ?
*AFM:	sprasi ú persname .
*AFJ:	lapša .
@New Episode
*AFP:	da étâ ja znaju .
*AFJ:	[_/] a ja snačalâ nipravêl´nâ nâpisalâ .
*AFP:	a étâ ne [_/] ne [_/] ne , étâ ja točnâ znal .
*AFP:	tak ja ž inahda têlivizâr smatru , dzecê .
*AFP:	bylâ , da ?
*AFP:	étâ [_/] étâ mylê ["] tak nâpisanâ .
*AFJ:	a jo majo , blin !
*AFJ:	nadâ budêt (.) pravêl´nâ nâpisat´ .
*AFM:	xlus maly !
*AFP:	byvajê takojê , da .
*AFJ:	a mne ?
*AFP:	umovâjê karovâ , étâ kakajê ?
*AFP:	bylâ takojê ?
*AFD:	étâ bizrogâjê , pa-mojmu .
*AFJ:	papâ , nu , blin , dal by nam pâčitat´ .
*AFJ:	étâ žý +/.
*AFP:	dyk !
*AFD:	my ž užé hâvarim tibê tut .
*AFJ:	blin , persname , a ja ?
*AFJ:	nu , a mne ?
*AFD:	ja šas@w ložku vaz´mu .
*AFM:	žénščýnâ ú belym .
*AFD:	točnâ ?
*AFM:	ja ni znaju .
*AFM:	suéckê kanal .
*AFM:	skol´kê jaho dlina ?
*AFJ:	oj , takovâ u minja ne bylâ .
*AFD:	šas@w , pâdaždi , pap .
*AFD:	pap , pâdaždi , ni biri .
*AFD:	persname , gde on naxodêccý ?
*AFP:	sto dvaccýc´ , sto sorâk , sto šysjat@w , sto vosêmsêt .
*AFJ:	+ jegipêt .
*AFP:	ci sto sorâk , ilê sto šýdesjat .
*AFJ:	nu von , afrêkâ , i +...
@New Episode
*AFM:	hljadzec´ nadâ ú takoj vo knihê .
*AFP:	ja nja znaju , što skažý .
*AFP:	a , sto šýdesjat .
*AFP:	tak i trébâ .
*AFP:	tada@w dze-tâ srédnêjê budzê .
*AFP:	a , étâ ž my hljadzelê .
*AFP:	ilê ne bylâ ?
*AFD:	ja ni pomnu .
@New Episode
*AFP:	da ne , oj , davaj pjarsej , ladnâ .
*AFD:	vot papâ , blin .
*AFJ:	što , ugadal ?
*AFD:	da , vtaroj raz , blin , padrjad .
@New Episode
*AFD:	úsë nâuhad , da ?
*AFP:	da ne +...
*AFM:	intujicýjê .
*AFP:	nu tut užé byú , da .
*AFM:	nu , čë@w tam bylâ napisânâ ?
*AFP:	vot étâvâ ne bylâ .
*AFP:	ja takovâ fil´mâ nja slyšýl .
*AFP:	persname , idzi sjudy .
*AFJ:	mironâf i +/.
*AFP:	maškoú .
*AFJ:	maškof .
*AFJ:	papâ , nu vspâminaj .
*AFP:	tak , pâdažžy .
*AFJ:	gospâdê , nu pamêt´ .
*AFP:	hétâ samâjê , tak my ž tut uhadalê .
*AFP:	tak , nu što ?
*AFP:	davaj zvanok druhu .
*AFP:	što vy xacicê ?
*AFP:	ântarkcidâ , ponêl ?
*AFP:	jon znajê , hlaúnâ .
*AFP:	xârašo .
*AFM:	dze m anholâ-tatary xadzilê ?
*AFP:	ladnâ , davaj patom +/.
*AFJ:	a , kažýccý , ukrajinâ .
*AFP:	saratâúskâ-daneckâjê oblâsc´ .
*AFJ:	persname !
*AFM:	kudy ty njasessê nazad ?
*AFM:	idzi sam !
*AFP:	da !
*AFP:	nu .
*AFJ:	persname , psikaj .
*AFP:	(...) što takojê tam ?
*AFD:	jamu složnâ nâpisat´ ?
*AFP:	(...) xârašo .
*AFP:	dabro .
*AFP:	šas@w [_//] ščas@w prykinêm , dobrâ .
*AFD:	što dzyn´kâjêt ?
*AFP:	nu što tam ?
*AFP:	ne , dyk davajtê úžé dab´´jom étu manašku .
*AFM:	šo , apjat´ pânâpivalêsê ?
*AFP:	da ne , vrodê by trézvy .
*AFP:	tak , nu ja tožý by skazaú , što vsë-taki étâ budzê daneckâjê oblâst´ ukrajiny .
*AFD:	a saratâf ne ukraji@k +/.
*AFJ:	ja by srazu skazalâ , što étâ ukrajinâ .
*AFP:	tak , tjêžalejšý vapros .
*AFJ:	davaj na slučajnyj vapros .
*AFP:	ne , nu tak panjatnâjê dzelâ , što my jivo ispol´zujêm .
*AFP:	pâdažy .
*AFP:	nu davaj , nu .
*AFD:	nu , blin .
*AFM:	urody .
*AFM:	skol´kê ?
*AFP:	limon , swearword .
@New Episode
*AFD:	mam , pâsmatri , tut nohât´ rastët dva mesêcý .
*AFD:	i zdes´ lakâm pakrylâ , da .
*AFM:	persname , ty šo , ty pajedêš kuda ?
*AFM:	tak ty kuda ?
@New Episode
*AFM:	sil´nâ ty zanêty , blin +...
*AFM:	rajêt , ubiraj sjudy .
*AFM:	šas@w , râzbižalâs´ .
@End

(Stand: 16.03.2023)  |