fam_ak_15

@Begin

@Languages:hyb, rus

@Participants:AFM na, AFP Migrant, AFJ Town, AFD Migrant

@ID:hyb|fam|AFM|39;|female|central||na|professional||

@ID:hyb|fam|AFP|46;|male|central||Migrant|higher||

@ID:rus|fam|AFJ|18;|female|central||Town|higher||

@ID:rus|fam|AFD|16;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of AFP:be+ru

@L1 of AFJ:be+ru

@L1 of AFD:ru

@MT of AFP:brms

@MT of AFJ:be

@MT of AFD:brms

@FL of AFP:brms

@FL of AFJ:brms

@FL of AFD:brms

@Situation:Conversation at home (at the computer)

*AFM:užé ihra načýlâs´ .

*AFP:nu čë@w ty nažalâ ?

*AFP:ulezlâ .

@New Episode

*AFM:ét@w , swearword , načýú padskazyvâc´ nipravêl´nâ .

*AFM:nu i što ?

*AFM:šo ty naščoúkâú tam ?

*AFP:cjurma ?

*AFP:da ne , ë@k p r@k s@k +/.

*AFM:dziryza .

*AFP:strýkaza .

*AFM:swearword , kaza dzêryza .

*AFP:étâvâ prostâ ne bylâ , vot étâvâ tožý .

*AFP:pustojê ilê sytâjê .

*AFP:pa idzejê +...

@New Episode

*AFP:nu davaj pustojê .

*AFP:sytâjê , nââbarot .

*AFP:kozy , da , bylê ?

*AFP:ilê oúcý ?

*AFM:oúcý .

*AFP:oúcý , da .

*AFM:pry kakom caré byl pastrojên +...

*AFM:barys hâdunoú .

*AFP:da , točnâ ?

*AFM:swearword , sičas , pâdaždžy .

*AFP:oj , da ladnâ .

*AFM:ni nadâ , ni šukâj .

*AFM:persname , pry kakom , étâ samâjê , byú (.) blažénnâhâ pastrojên ?

*AFM:barys hâdunoú ilê (.) hrozny ?

*AFM:hrozny .

*AFM:da šč´as@w , davajcê ja vam pâmahu .

*AFP:ni nadâ .

*AFJ:tak ja tam užé pačti , navernâjê , mnohâ čivo znaju .

*AFJ:tak , étâ ž +...

*AFJ:vot étâ , papâ , ty znajêš , ja pomnju +...

*AFM:<jon , had>[_/] jon , had , ploxâ padskazvâc´ nâčynajê .

*AFD:+< dobrâjê utrâ !

*AFM:dobrâjê .

*AFJ:blin , vot hady .

*AFP:oj , jon ne znajê , péúnâ .

*AFD:étâ pa kakoj oblâscê , persname , vapros ?

*AFJ:vot viš , kak ja .

*AFD:obânâ !

*AFD:vy tokâ@w na tryccýc´ vtarom , užé vse padskazkê ?

*AFD:vy što , šutêtê ?

*AFP:davaj ispanêjê .

*AFP:nja pravêl´nâ .

*AFM:pârtuhalêjâ .

*AFP:pârtuhalêjâ , akazvâjêccý .

*AFP:persname mil´jon úzjaú .

*AFM:ty što , šucêš ?

*AFD:nil´zja nohcê krasêc´ na nahax svetlym lakâm , mamâ .

*AFM:i što ?

*AFD:nadâ tëmnâjê .

*AFD:pâtamu što , kada@w svetlâjê krasêš , ani [_//] nohcê , karočê , kažýccý bolêjê hrubejê , čém ano jesc´ .

*AFD:vot smatri , kak vid minjajêccý .

*AFD:ty adin nohâc´ pakrasêlâ , skažy ?

*AFD:étê u nas karyčnêvyjê ilê čërnyjê ?

*AFM:aha , jiščé što-nibudz´ ty ni mahla prydumâc´ ?

*AFD:tëmnâ bardovâvâ , da , papâ ?

*AFM:pasibâ@w .

*AFJ:tak čë@w ty vot sprašývâl ?

@New Episode

*AFD:papâ , pap , tibe pâpadalsê vapros na@k [_//] pra ârxêtekturu ?

*AFD:papâ !

*AFP:pâdaždžy ty .

*AFP:ne , byú , da .

*AFD:persname , slyšýš ?

*AFJ:što ?

*AFD:tvoj vapros byl užé u papy .

*AFJ:papâ , pâpadalsê ?

*AFJ:na samâm delê ?

*AFJ:ilê net ?

*AFJ:tot vapros .

*AFP:tut tvoj , jon budzê tol´kê na (.) try mil´jony .

*AFP:tut takoj sumy njama .

*AFJ:a my na vosêm stavêlê .

*AFP:zvanok druhu .

*AFP:ščas@w skažý +"/.

*AFP:+" ni znaju .

*AFJ:ani zâkâlibalê , pâstajannâ nêčevo ne znajut .

*AFJ:kak budtâ kakim-tâ tupym zvanjat .

*AFP:nêčavo sjabe jaki !

*AFP:jon znajê , hlaúnâ .

*AFP:ne , nu vernâ âtvjačajê .

@New Episode

*AFJ:ja tokâ@w âdnavo znaju .

*AFJ:net , dažý dvux .

*AFM:tak , blin , bylo ž pra hac´je .

*AFM:čyvo ty ?

*AFM:što étâ ?

*AFJ:ne , étâ tak .

*AFM:šo za nâpâminan´nê ?

*AFJ:što bylâ vâabšče tam ?

*AFJ:papâ , davaj pasmotrêm .

*AFP:davaj !

*AFM:a jak ty na svajo úsmatrén´nê dumâjêš ?

*AFP:mâdâhaskar , v pryncýpê , bal´šy ostrâú .

*AFP:persname vâabščé ni znaju .

*AFJ:nu , kstatê , ja tožý .

@New Episode

*AFP:vaz´mu pêdzisjat na pêdzisjat , budzê mâdâhaskar ilê sumatrâ .

*AFM:ni bjary jaščé padskazku .

*AFJ:nu vot [_/] vot takoj mâdâgaskar .

*AFP:tut dze-tâ pra sumatru pâhljadzi .

*AFP:nu tak , mâdâhaskar bol´šý , pravêl´nâ ?

*AFJ:+< net , mne kažýccý , mâdâgaskar bol´šý .

*AFP:pravêl´nâ .

*AFP:ja vâabšé nja znaju .

*AFJ:mne kažýccý , jeslê ix netu , to ani javnâ dalžny byt´ men´šý .

*AFJ:tebe ni kažýccý ?

*AFP:ladnâ +...

*AFP:s čornâj hryvâj i xvastom .

*AFP:nu panjatnâ , što xvost .

*AFM:a ja dumâlâ , ihrynê .

*AFM:znajêš iz-zâ čyvo ?

*AFM:pâtamu što jon râznamasny .

*AFM:étâ ihra takajê .

*AFJ:ne , a xto slyšýl kakijê-nit´@w nazvanêjê ?

@New Episode

*AFJ:davaj padskazku , možýt ?

*AFP:nu davaj vaz´mëm , nu .

*AFP:pomâšč zalâ , da ?

*AFP:nu davaj .

*AFP:davol´nâ úverânâ , ty znajêš .

*AFP:men´š , čym na zjamle .

*AFD:persname , kakoj vapros ?

*AFJ:na kakoj strane +/.

*AFP:ne , kakoj planetê .

*AFJ:tak , kakajê tam jest´ ?

*AFD:kakajê samâjê dal´nêjê ?

*AFP:tut nadâ smatréc´ , dzecê , znajêcê što ?

*AFP:kakajê strana men´šýjê , čym zjamlja , skažým tak .

*AFP:jupicêr (.) bol´šý .

*AFJ:i ne tol´kâ , ješ´čë v étâm .

*AFP:o , xx âtpadajê âdnaznačnâ .

*AFP:niptun tožý .

*AFP:vsë , saturn ljadzi@w .

*AFP:nu , jon tožý bol´š .

*AFP:tak , nu ka davaj , sama , uran .

*AFP:ne , vot neptun .

*AFJ:papâ , tut ne v étâm delâ .

*AFJ:a jiščë pa plotnâstê tožý zavisêt .

*AFJ:te@w ni kažýccý ?

*AFP:nu davaj plotnâst´ hljadzi .

*AFP:raúno adzin , dvaccýc´ vosêm .

*AFP:značýt , adzin , pisjat@w pjac´ .

*AFP:nu , davaj dal´šý .

*AFD:mamâ !

*AFP:ni xréna sibê !

*AFD:kapustu možnâ jest´ ?

*AFD:vsju , što tut stajit v xâladil´nêkê ?

*AFM:sprasi ú persname .

*AFJ:lapša .

@New Episode

*AFP:da étâ ja znaju .

*AFJ:

[_/] a ja snačalâ nipravêl´nâ nâpisalâ . *AFP:a étâ ne [_/] ne [_/] ne , étâ ja točnâ znal . *AFP:tak ja ž inahda têlivizâr smatru , dzecê . *AFP:bylâ , da ? *AFP:étâ [_/] étâ mylê ["] tak nâpisanâ . *AFJ:a jo majo , blin ! *AFJ:nadâ budêt (.) pravêl´nâ nâpisat´ . *AFM:xlus maly ! *AFP:byvajê takojê , da . *AFJ:a mne ? *AFP:umovâjê karovâ , étâ kakajê ? *AFP:bylâ takojê ? *AFD:étâ bizrogâjê , pa-mojmu . *AFJ:papâ , nu , blin , dal by nam pâčitat´ . *AFJ:étâ žý +/. *AFP:dyk ! *AFD:my ž užé hâvarim tibê tut . *AFJ:blin , persname , a ja ? *AFJ:nu , a mne ? *AFD:ja šas@w ložku vaz´mu . *AFM:žénščýnâ ú belym . *AFD:točnâ ? *AFM:ja ni znaju . *AFM:suéckê kanal . *AFM:skol´kê jaho dlina ? *AFJ:oj , takovâ u minja ne bylâ . *AFD:šas@w , pâdaždi , pap . *AFD:pap , pâdaždi , ni biri . *AFD:persname , gde on naxodêccý ? *AFP:sto dvaccýc´ , sto sorâk , sto šysjat@w , sto vosêmsêt . *AFJ:+ jegipêt . *AFP:ci sto sorâk , ilê sto šýdesjat . *AFJ:nu von , afrêkâ , i +... @New Episode *AFM:hljadzec´ nadâ ú takoj vo knihê . *AFP:ja nja znaju , što skažý . *AFP:a , sto šýdesjat . *AFP:tak i trébâ . *AFP:tada@w dze-tâ srédnêjê budzê . *AFP:a , étâ ž my hljadzelê . *AFP:ilê ne bylâ ? *AFD:ja ni pomnu . @New Episode *AFP:da ne , oj , davaj pjarsej , ladnâ . *AFD:vot papâ , blin . *AFJ:što , ugadal ? *AFD:da , vtaroj raz , blin , padrjad . @New Episode *AFD:úsë nâuhad , da ? *AFP:da ne +... *AFM:intujicýjê . *AFP:nu tut užé byú , da . *AFM:nu , čë@w tam bylâ napisânâ ? *AFP:vot étâvâ ne bylâ . *AFP:ja takovâ fil´mâ nja slyšýl . *AFP:persname , idzi sjudy . *AFJ:mironâf i +/. *AFP:maškoú . *AFJ:maškof . *AFJ:papâ , nu vspâminaj . *AFP:tak , pâdažžy . *AFJ:gospâdê , nu pamêt´ . *AFP:hétâ samâjê , tak my ž tut uhadalê . *AFP:tak , nu što ? *AFP:davaj zvanok druhu . *AFP:što vy xacicê ? *AFP:ântarkcidâ , ponêl ? *AFP:jon znajê , hlaúnâ . *AFP:xârašo . *AFM:dze m anholâ-tatary xadzilê ? *AFP:ladnâ , davaj patom +/. *AFJ:a , kažýccý , ukrajinâ . *AFP:saratâúskâ-daneckâjê oblâsc´ . *AFJ:persname ! *AFM:kudy ty njasessê nazad ? *AFM:idzi sam ! *AFP:da ! *AFP:nu . *AFJ:persname , psikaj . *AFP:(...) što takojê tam ? *AFD:jamu složnâ nâpisat´ ? *AFP:(...) xârašo . *AFP:dabro . *AFP:šas@w [_//] ščas@w prykinêm , dobrâ . *AFD:što dzyn´kâjêt ? *AFP:nu što tam ? *AFP:ne , dyk davajtê úžé dab´´jom étu manašku . *AFM:šo , apjat´ pânâpivalêsê ? *AFP:da ne , vrodê by trézvy . *AFP:tak , nu ja tožý by skazaú , što vsë-taki étâ budzê daneckâjê oblâst´ ukrajiny . *AFD:a saratâf ne ukraji@k +/. *AFJ:ja by srazu skazalâ , što étâ ukrajinâ . *AFP:tak , tjêžalejšý vapros . *AFJ:davaj na slučajnyj vapros . *AFP:ne , nu tak panjatnâjê dzelâ , što my jivo ispol´zujêm . *AFP:pâdažy . *AFP:nu davaj , nu . *AFD:nu , blin . *AFM:urody . *AFM:skol´kê ? *AFP:limon , swearword . @New Episode *AFD:mam , pâsmatri , tut nohât´ rastët dva mesêcý . *AFD:i zdes´ lakâm pakrylâ , da . *AFM:persname , ty šo , ty pajedêš kuda ? *AFM:tak ty kuda ? @New Episode *AFM:sil´nâ ty zanêty , blin +... *AFM:rajêt , ubiraj sjudy . *AFM:šas@w , râzbižalâs´ . @End

(Stand: 09.06.2021)