fam_ak_15

@Begin

@Languages: hyb, rus

@Participants: AFM na, AFP Migrant, AFJ Town, AFD Migrant

@ID: hyb|fam|AFM|39;|female|central||na|professional||

@ID: hyb|fam|AFP|46;|male|central||Migrant|higher||

@ID: rus|fam|AFJ|18;|female|central||Town|higher||

@ID: rus|fam|AFD|16;|female|central||Migrant|secondary||

@L1 of AFP: be+ru

@L1 of AFJ: be+ru

@L1 of AFD: ru

@MT of AFP: brms

@MT of AFJ: be

@MT of AFD: brms

@FL of AFP: brms

@FL of AFJ: brms

@FL of AFD: brms

@Situation: Conversation at home (at the computer)

*AFM: užé ihra načýlâs´ .

*AFP: nu čë@w ty nažalâ ?

*AFP: ulezlâ .

@New Episode

*AFM: ét@w , swearword , načýú padskazyvâc´ nipravêl´nâ .

*AFM: nu i što ?

*AFM: šo ty naščoúkâú tam ?

*AFP: cjurma ?

*AFP: da ne , ë@k p r@k s@k +/.

*AFM: dziryza .

*AFP: strýkaza .

*AFM: swearword , kaza dzêryza .

*AFP: étâvâ prostâ ne bylâ , vot étâvâ tožý .

*AFP: pustojê ilê sytâjê .

*AFP: pa idzejê +...

@New Episode

*AFP: nu davaj pustojê .

*AFP: sytâjê , nââbarot .

*AFP: kozy , da , bylê ?

*AFP: ilê oúcý ?

*AFM: oúcý .

*AFP: oúcý , da .

*AFM: pry kakom caré byl pastrojên +...

*AFM: barys hâdunoú .

*AFP: da , točnâ ?

*AFM: swearword , sičas , pâdaždžy .

*AFP: oj , da ladnâ .

*AFM: ni nadâ , ni šukâj .

*AFM: persname , pry kakom , étâ samâjê , byú (.) blažénnâhâ pastrojên ?

*AFM: barys hâdunoú ilê (.) hrozny ?

*AFM: hrozny .

*AFM: da šč´as@w , davajcê ja vam pâmahu .

*AFP: ni nadâ .

*AFJ: tak ja tam užé pačti , navernâjê , mnohâ čivo znaju .

*AFJ: tak , étâ ž +...

*AFJ: vot étâ , papâ , ty znajêš , ja pomnju +...

*AFM: <jon , had>[_/] jon , had , ploxâ padskazvâc´ nâčynajê .

*AFD: +< dobrâjê utrâ !

*AFM: dobrâjê .

*AFJ: blin , vot hady .

*AFP: oj , jon ne znajê , péúnâ .

*AFD: étâ pa kakoj oblâscê , persname , vapros ?

*AFJ: vot viš , kak ja .

*AFD: obânâ !

*AFD: vy tokâ@w na tryccýc´ vtarom , užé vse padskazkê ?

*AFD: vy što , šutêtê ?

*AFP: davaj ispanêjê .

*AFP: nja pravêl´nâ .

*AFM: pârtuhalêjâ .

*AFP: pârtuhalêjâ , akazvâjêccý .

*AFP: persname mil´jon úzjaú .

*AFM: ty što , šucêš ?

*AFD: nil´zja nohcê krasêc´ na nahax svetlym lakâm , mamâ .

*AFM: i što ?

*AFD: nadâ tëmnâjê .

*AFD: pâtamu što , kada@w svetlâjê krasêš , ani [_//] nohcê , karočê , kažýccý bolêjê hrubejê , čém ano jesc´ .

*AFD: vot smatri , kak vid minjajêccý .

*AFD: ty adin nohâc´ pakrasêlâ , skažy ?

*AFD: étê u nas karyčnêvyjê ilê čërnyjê ?

*AFM: aha , jiščé što-nibudz´ ty ni mahla prydumâc´ ?

*AFD: tëmnâ bardovâvâ , da , papâ ?

*AFM: pasibâ@w .

*AFJ: tak čë@w ty vot sprašývâl ?

@New Episode

*AFD: papâ , pap , tibe pâpadalsê vapros na@k [_//] pra ârxêtekturu ?

*AFD: papâ !

*AFP: pâdaždžy ty .

*AFP: ne , byú , da .

*AFD: persname , slyšýš ?

*AFJ: što ?

*AFD: tvoj vapros byl užé u papy .

*AFJ: papâ , pâpadalsê ?

*AFJ: na samâm delê ?

*AFJ: ilê net ?

*AFJ: tot vapros .

*AFP: tut tvoj , jon budzê tol´kê na (.) try mil´jony .

*AFP: tut takoj sumy njama .

*AFJ: a my na vosêm stavêlê .

*AFP: zvanok druhu .

*AFP: ščas@w skažý +"/.

*AFP: +" ni znaju .

*AFJ: ani zâkâlibalê , pâstajannâ nêčevo ne znajut .

*AFJ: kak budtâ kakim-tâ tupym zvanjat .

*AFP: nêčavo sjabe jaki !

*AFP: jon znajê , hlaúnâ .

*AFP: ne , nu vernâ âtvjačajê .

@New Episode

*AFJ: ja tokâ@w âdnavo znaju .

*AFJ: net , dažý dvux .

*AFM: tak , blin , bylo ž pra hac´je .

*AFM: čyvo ty ?

*AFM: što étâ ?

*AFJ: ne , étâ tak .

*AFM: šo za nâpâminan´nê ?

*AFJ: što bylâ vâabšče tam ?

*AFJ: papâ , davaj pasmotrêm .

*AFP: davaj !

*AFM: a jak ty na svajo úsmatrén´nê dumâjêš ?

*AFP: mâdâhaskar , v pryncýpê , bal´šy ostrâú .

*AFP: persname vâabščé ni znaju .

*AFJ: nu , kstatê , ja tožý .

@New Episode

*AFP: vaz´mu pêdzisjat na pêdzisjat , budzê mâdâhaskar ilê sumatrâ .

*AFM: ni bjary jaščé padskazku .

*AFJ: nu vot [_/] vot takoj mâdâgaskar .

*AFP: tut dze-tâ pra sumatru pâhljadzi .

*AFP: nu tak , mâdâhaskar bol´šý , pravêl´nâ ?

*AFJ: +< net , mne kažýccý , mâdâgaskar bol´šý .

*AFP: pravêl´nâ .

*AFP: ja vâabšé nja znaju .

*AFJ: mne kažýccý , jeslê ix netu , to ani javnâ dalžny byt´ men´šý .

*AFJ: tebe ni kažýccý ?

*AFP: ladnâ +...

*AFP: s čornâj hryvâj i xvastom .

*AFP: nu panjatnâ , što xvost .

*AFM: a ja dumâlâ , ihrynê .

*AFM: znajêš iz-zâ čyvo ?

*AFM: pâtamu što jon râznamasny .

*AFM: étâ ihra takajê .

*AFJ: ne , a xto slyšýl kakijê-nit´@w nazvanêjê ?

@New Episode

*AFJ: davaj padskazku , možýt ?

*AFP: nu davaj vaz´mëm , nu .

*AFP: pomâšč zalâ , da ?

*AFP: nu davaj .

*AFP: davol´nâ úverânâ , ty znajêš .

*AFP: men´š , čym na zjamle .

*AFD: persname , kakoj vapros ?

*AFJ: na kakoj strane +/.

*AFP: ne , kakoj planetê .

*AFJ: tak , kakajê tam jest´ ?

*AFD: kakajê samâjê dal´nêjê ?

*AFP: tut nadâ smatréc´ , dzecê , znajêcê što ?

*AFP: kakajê strana men´šýjê , čym zjamlja , skažým tak .

*AFP: jupicêr (.) bol´šý .

*AFJ: i ne tol´kâ , ješ´čë v étâm .

*AFP: o , xx âtpadajê âdnaznačnâ .

*AFP: niptun tožý .

*AFP: vsë , saturn ljadzi@w .

*AFP: nu , jon tožý bol´š .

*AFP: tak , nu ka davaj , sama , uran .

*AFP: ne , vot neptun .

*AFJ: papâ , tut ne v étâm delâ .

*AFJ: a jiščë pa plotnâstê tožý zavisêt .

*AFJ: te@w ni kažýccý ?

*AFP: nu davaj plotnâst´ hljadzi .

*AFP: raúno adzin , dvaccýc´ vosêm .

*AFP: značýt , adzin , pisjat@w pjac´ .

*AFP: nu , davaj dal´šý .

*AFD: mamâ !

*AFP: ni xréna sibê !

*AFD: kapustu možnâ jest´ ?

*AFD: vsju , što tut stajit v xâladil´nêkê ?

*AFM: sprasi ú persname .

*AFJ: lapša .

@New Episode

*AFP: da étâ ja znaju .

*AFJ:

[_/] a ja snačalâ nipravêl´nâ nâpisalâ . *AFP: a étâ ne [_/] ne [_/] ne , étâ ja točnâ znal . *AFP: tak ja ž inahda têlivizâr smatru , dzecê . *AFP: bylâ , da ? *AFP: étâ [_/] étâ mylê ["] tak nâpisanâ . *AFJ: a jo majo , blin ! *AFJ: nadâ budêt (.) pravêl´nâ nâpisat´ . *AFM: xlus maly ! *AFP: byvajê takojê , da . *AFJ: a mne ? *AFP: umovâjê karovâ , étâ kakajê ? *AFP: bylâ takojê ? *AFD: étâ bizrogâjê , pa-mojmu . *AFJ: papâ , nu , blin , dal by nam pâčitat´ . *AFJ: étâ žý +/. *AFP: dyk ! *AFD: my ž užé hâvarim tibê tut . *AFJ: blin , persname , a ja ? *AFJ: nu , a mne ? *AFD: ja šas@w ložku vaz´mu . *AFM: žénščýnâ ú belym . *AFD: točnâ ? *AFM: ja ni znaju . *AFM: suéckê kanal . *AFM: skol´kê jaho dlina ? *AFJ: oj , takovâ u minja ne bylâ . *AFD: šas@w , pâdaždi , pap . *AFD: pap , pâdaždi , ni biri . *AFD: persname , gde on naxodêccý ? *AFP: sto dvaccýc´ , sto sorâk , sto šysjat@w , sto vosêmsêt . *AFJ: + jegipêt . *AFP: ci sto sorâk , ilê sto šýdesjat . *AFJ: nu von , afrêkâ , i +... @New Episode *AFM: hljadzec´ nadâ ú takoj vo knihê . *AFP: ja nja znaju , što skažý . *AFP: a , sto šýdesjat . *AFP: tak i trébâ . *AFP: tada@w dze-tâ srédnêjê budzê . *AFP: a , étâ ž my hljadzelê . *AFP: ilê ne bylâ ? *AFD: ja ni pomnu . @New Episode *AFP: da ne , oj , davaj pjarsej , ladnâ . *AFD: vot papâ , blin . *AFJ: što , ugadal ? *AFD: da , vtaroj raz , blin , padrjad . @New Episode *AFD: úsë nâuhad , da ? *AFP: da ne +... *AFM: intujicýjê . *AFP: nu tut užé byú , da . *AFM: nu , čë@w tam bylâ napisânâ ? *AFP: vot étâvâ ne bylâ . *AFP: ja takovâ fil´mâ nja slyšýl . *AFP: persname , idzi sjudy . *AFJ: mironâf i +/. *AFP: maškoú . *AFJ: maškof . *AFJ: papâ , nu vspâminaj . *AFP: tak , pâdažžy . *AFJ: gospâdê , nu pamêt´ . *AFP: hétâ samâjê , tak my ž tut uhadalê . *AFP: tak , nu što ? *AFP: davaj zvanok druhu . *AFP: što vy xacicê ? *AFP: ântarkcidâ , ponêl ? *AFP: jon znajê , hlaúnâ . *AFP: xârašo . *AFM: dze m anholâ-tatary xadzilê ? *AFP: ladnâ , davaj patom +/. *AFJ: a , kažýccý , ukrajinâ . *AFP: saratâúskâ-daneckâjê oblâsc´ . *AFJ: persname ! *AFM: kudy ty njasessê nazad ? *AFM: idzi sam ! *AFP: da ! *AFP: nu . *AFJ: persname , psikaj . *AFP: (...) što takojê tam ? *AFD: jamu složnâ nâpisat´ ? *AFP: (...) xârašo . *AFP: dabro . *AFP: šas@w [_//] ščas@w prykinêm , dobrâ . *AFD: što dzyn´kâjêt ? *AFP: nu što tam ? *AFP: ne , dyk davajtê úžé dab´´jom étu manašku . *AFM: šo , apjat´ pânâpivalêsê ? *AFP: da ne , vrodê by trézvy . *AFP: tak , nu ja tožý by skazaú , što vsë-taki étâ budzê daneckâjê oblâst´ ukrajiny . *AFD: a saratâf ne ukraji@k +/. *AFJ: ja by srazu skazalâ , što étâ ukrajinâ . *AFP: tak , tjêžalejšý vapros . *AFJ: davaj na slučajnyj vapros . *AFP: ne , nu tak panjatnâjê dzelâ , što my jivo ispol´zujêm . *AFP: pâdažy . *AFP: nu davaj , nu . *AFD: nu , blin . *AFM: urody . *AFM: skol´kê ? *AFP: limon , swearword . @New Episode *AFD: mam , pâsmatri , tut nohât´ rastët dva mesêcý . *AFD: i zdes´ lakâm pakrylâ , da . *AFM: persname , ty šo , ty pajedêš kuda ? *AFM: tak ty kuda ? @New Episode *AFM: sil´nâ ty zanêty , blin +... *AFM: rajêt , ubiraj sjudy . *AFM: šas@w , râzbižalâs´ . @End

(Stand: 09.06.2021)