fam_sm_11

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, nan
@Participants:    SFI Town, SFJ Town, SFF Town, SFE na
@ID:    hyru|fam|SFI| 9;|male|central||Town|in_education||
@ID:    hyb|fam|SFJ|11;|male|central||Town|in_education||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    nan|fam|SFE|18;|female|peripher||na|in_education||
@L1 of SFI:    ru
@L1 of SFJ:    ru
@L1 of SFF:    brms
@L1 of SFE:    be+ru
@MT of SFI:    be+ru
@MT of SFJ:    be+ru
@MT of SFF:    be+ru
@MT of SFE:    be
@FL of SFI:    brms
@FL of SFJ:    ru
@FL of SFF:    brms
@FL of SFE:    be+ru
@Situation:    Conversation at home
*SFI:    prykol´ny mêdvižonâk .
*SFI:    a gde zdes´ fléškâ úsoúvâjêccý u nijo ?
*SFJ:    ty biri dve štučkê .
*SFJ:    što , možý , ni xočýš bol´šý jescê ?
*SFJ:    scisnicêl´nyj , da ?
*SFJ:    vo étu temu pêridam .
*SFJ:    ni znaju , kak ana pêrypisyvâjêccý .
*SFI:    vo što-tâ pêrikačyvâjêccý .
*SFJ:    kak tut , persname , gromčý , cišý ?
*SFJ:    ne , ja tokâ@w tokâ@w nač´âl smatret´ étu štuku .
*SFI:    on užo (.) vam pêrêkačal .
*SFF:    što ?
*SFJ:    pryvet .
*SFE:    vot ja vam dažý prênisla tut +...
*SFE:    ugaš´č´ajtês´ .
*SFI:    vo skokâ@w ú persname pesên´ , smatri .
*SFI:    u minja počêrk , nikto ni râzbirët .
*SFI:    učitêl´nêcý pryxodêt , gavorýt +"/.
*SFI:    +" pêrêpišy , pažalustâ .
*SFI:    ne , spasibâ .
*SFI:    a što étâ za cvitok takoj krasivy ?
*SFJ:    u nas takoj žý samy .
*SFJ:    u nas vo taki vo , takim vo vyrâs , a patom sam âblamalsê .
*SFJ:    a u nas vo takoj vo , de-tâ kak nâpâlavinu vyrâs i sam âblamalsê .
*SFF:    kto u vas vidët vabš´č´e ?
*SFJ:    zabylsê , kak ijo@w zavut .
*SFJ:    dyk a u kavo persname vidët ?
*SFJ:    u nas dvajix .
*SFI:    ana , étâ , gavorâ , gavor@w adno , i nam nêčivo ni panjatnâ v klasê .
*SFI:    persname .
*SFJ:    u nas vsja grupâ pêrêvilas´ da drugoj učitêl´nêcý .
*SFI:    +< persname takoj , nêčivo ni sââbražajêt u klasê .
*SFI:    persname persname , samyj (.) nêspasobnyj nê_na_što .
*SFI:    persname persname ix učylâ .
*SFJ:    vo , smatri , u persname vot étâ vot pervâjê , a na samâm delê dalžno byt´ étâ .
*SFF:    dyk vo tokâ@w étâ i ni sâvpadajêt .
*SFJ:    persname , étâ adin , a ni palkâ kakajê-nibudz´ .
*SFF:    dyk a ty zapomnê , gde tvaji , a de persname .
*SFJ:    étâ vo čitvërtâjê .
*SFE:    vy , navernâ , tam šo-tâ pêrêdavalê , da ?
*SFI:    da !
*SFF:    s krajušku ix nâpišy , pâtymu što , vidêš , on scirajêt patom étâ i , pâlučjajêccý , scirajêt i to , i së@w , i vot étâ vo svajo .
*SFJ:    persname snizu scër vot écê vo .
*SFE:    dy ne , dyk ana pêripisyvâjêt to , što ja nâpisalâ .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page