fam_sm_27

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    SFF Town, SF10 Town
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||
@L1 of SFF:    brms
@L1 of SF10:    brms
@MT of SFF:    be+ru
@MT of SF10:    be+ru+brms
@FL of SFF:    brms
@FL of SF10:    brms
@Situation:    Conversation at home
*SFF:    a pervâjê ljubov´ ?
*SF10:    o !
*SFF:    u školê byla ilê ne ?
*SF10:    +< iščo ja dažý , jeslê čésnâ , ne mahu skazac´ , katorâjê iz jix bylâ pâ-nâstajašýmu pervâjê .
*SF10:    srazu vrodzê z´dzelâú , što adna pervâjê .
*SF10:    adna pervâjê .
*SFF:    aha .
*SF10:    use pervyjê .
*SF10:    patom âkazalâsê , što étâ tak , nejkâjê dzetstvâ .
*SF10:    patom byla vtarajê .
*SF10:    navernâ , vtarajê vsë-taki , katorâjê byla vtarajê , vo ta byla , navernâ , i pervâjê .
*SF10:    dzjaúčynkâ byla z vil´nusâ , da nas na vësku prýjazdžalâ .
*SF10:    i vot ja jaje znaú , navernâ , let (.) s šysci .
*SFF:    oho .
*SF10:    nu i tam , nu , prýjazdžalâ prýjazdžalâ .
*SF10:    kada@w mne bylâ úžo hadoú pitnaccýc´ , i ja úžo byú bryhadnym hêneralâm tam , u svaix mêsnascjax .
*SF10:    abyčnâ vse u minja sâbiralêsê , patom my šli na tancý .
*SF10:    i ja vyxažu (.) z ban´kê , mjane úžo úse tam čakajuc´ .
*SF10:    smatru , nejkâjê âdnaklasnêcý maja .
*SF10:    hljan´ , kakajê-tâ dzjaúčynâ .
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" a cé xto ?
*SF10:    +" étâ persname .
*SF10:    nu , paka bylê my malên´kêjê tam , bylâ nam da dzevâk ž ni incirésnâ úžo tam .
*SF10:    ja (.) vsë dumâju +"/.
*SF10:    +" tak , persname , nadâ nam s taboj pâznakomêccý pabližý .
*SFF:    aha .
*SF10:    klub u nas tam ni rabotâú , pâtamu što , karočê , kakijê-tâ tam pap´janê okny pabilê , čertê , i klub zakrylê .
*SF10:    my xadzilê na pryrodu , jak byla pahodâ .
*SF10:    s majho mâtacyklâ snimalê kâmuljatâr@w .
*SFF:    aha .
*SF10:    bralê moj dvuxkasetnêk (.) i përlê tam na sažýlku jakuju , na ozêrâ .
*SFF:    aha .
*SF10:    nâbiralê tam jady , pic´cja , kascër , palatku i baldzelê cély vyxadnyjê .
*SF10:    i úsë , tam nâpilisê , stalê ú butylâčku ihrac´ .
*SF10:    i kak-tâ ja tak udačnâ kruciú , što vsë vrémê pâpadalâ na étu persname .
*SF10:    patom (.) pâčimu-tâ +...
*SF10:    nu , vse iščé tam laktalê , âddyxalê .
*SF10:    a my ryšylê s persname , šo nam užé damoj nadâ ici .
*SF10:    vsë , usja ljubov´ .
*SF10:    no jana byla iz vil´nusâ , prýjazdžalâ tam na letâ , na kanikuly .
*SF10:    patom pâstupilâ tam v kakoj-tâ unêvêrsitet , nu i (.) zahloxlâ .
*SFF:    +< tam u sibja ú vil´nusê ?
*SF10:    da , u litve .
*SF10:    i vsë , i pêrastalâ prýjazdžac´ .
*SF10:    nu , dze-tâ hodzêkâ try nazad vidzêú jaje mladšýhâ bratâ tut +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, na bêlarusê .
*SF10:    vyšlâ zamuž , synu tam dva ilê try hodâ , vot .
*SF10:    vsë narmal´nâ , karočê .
*SF10:    i ú jaje narmal´nâ úsë , i ú mjane +/.
*SFF:    i u tibja .
*SF10:    +, narmal´nâ .
*SF10:    trébâ kali z´jezdzêc´ u hoscê budzê , možý , ú litvu .
*SFF:    nu , kanešnâ .
*SF10:    jak zrobêc´ bezvizâvy réžym , našý ž smarhon´ vo tut pâpadajê pad pêsêcêkêlâmetrovuju zonu .
*SF10:    nu , bezvizâvy réžym , to isc´ pisjat@w kilâmetrâú v hlub´ bêlarusê +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    i pisjat@w kilâmetrâú v hlub´ litvy , majêš pravâ jexâc´ bez vizy .
*SF10:    no šo-tâ úžo hod jany jaho robêc´ , nijak ne zrobêc´ .
*SFF:    a , nu , jaščé ni zrabilê .
*SF10:    da .
*SFF:    aha .
*SF10:    tak ja , jeslê tam pajedu , tam , kaneč´nâ , ja (.) âddaxnu .
*SF10:    pâtamu što vse druz´ja +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, junâscê tumannâj (.) saveckêx vrymën .
*SF10:    druz´ja , padruhê , radni tam vabš´č´e (.) vo .
*SFF:    v litve ?
*SF10:    da .
*SF10:    i ú mjane tut na bêlarusê radni prakcičýskê net .
*SF10:    brat , sistra tam , mamkâ , nu , čo-tâ@w paru dvajurâdnyx .
*SF10:    vse v litve .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page