fam_sm_12

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, nan

@Participants:    SFI Town, SFJ Town, SFE na, SFF Town

@ID:    hyru|fam|SFI| 9;|male|central||Town|in_education||

@ID:    hyb|fam|SFJ|11;|male|central||Town|in_education||

@ID:    nan|fam|SFE|18;|female|peripher||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of SFI:    ru

@L1 of SFJ:    ru

@L1 of SFE:    be+ru

@L1 of SFF:    brms

@MT of SFI:    be+ru

@MT of SFJ:    be+ru

@MT of SFE:    be

@MT of SFF:    be+ru

@FL of SFI:    brms

@FL of SFJ:    ru

@FL of SFE:    be+ru

@FL of SFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*SFI:    lepšý persname ce@w ni znac´ .

*SFI:    vot (.) u persname prymernâ každy den´ +/.

*SFJ:    +< nêudâvlêtvarycêl´nyjê , neudy .

*SFI:    +, pa dva ilê pa tri vot écêx neudâ .

*SFE:    a što on dzelâjêt ?

*SFI:    vy pryšli ú klas by , uvidêlê .

*SFJ:    étâ persname užé vsem nâdajelâ .

*SFE:    tožý u vas vidët što-tâ ?

*SFJ:    ruskêj i ruskâjê čcenêjê .

*SFJ:    vo (.) paslednêjê try scixa my jej raskazyvâjêm .

*SFJ:    a jana vsë vrémê aré iz-zâ nečýhâ , ni znaju čaho .

*SFJ:    u ix étâ dzevâčkâ učýccý .

*SFJ:    abyčnâ ž v klasâx byvajê , dzevâčkê bolêjê takijê spakojnyjê , a mal´čêkê bolêjê šustrýjê , a u nas vsë nâbarot .

*SFJ:    v trécêm klasê (.) ujexâlê , nu , at nas ujexâlê +...

*SFJ:    ú hétu , v rasiju kuda-tâ ujexâl .

*SFJ:    a , i (.) v prošlâm gadu (.) ušla atlič´nêcý .

*SFI:    pomnêš , bac´kâ zvonêt ?

*SFJ:    što bac´kâ zvonêt ?

*SFI:    dažý ja ni pomnju , štob (.) gde-nibud´ stajal snêgavik , ilê snegâ bylâ mnogâ .

*SFJ:    aha , a kagda my da babuškê , ni pomnêš , kak išli , pastrojêlê snêgavik ?

*SFJ:    i my jevo šapku bylê pavesêlê , on ijo@w zabylsê .

*SFI:    a ja ni moh šapku najsci , dumâl , pasejêl [_/] pasejêl .

*SFJ:    a tut u snêgâvika stalâ .

*SFI:    sivodnê pryšol ja s étâj (.) xaty ú školu i hljažu +...

*SFI:    idu spakojnâ , dumâju +"/.

*SFI:    +" nu , apjac´ persname persname budêt ruhac´ .

*SFI:    zâxažu ú klas , a tam persname mamâ na persname arot s persname persname .

*SFI:    +" čyvo ty maju persname izbival ?

*SFJ:    pabil , da ?

*SFJ:    poslê školy .

*SFJ:    za to , što na ivo@w hljadzelâ .

*SFF:    dyk a sil´nâ on tam ijo@w udarêl ?

*SFI:    byvalâ tam , u xacê , úsë .

*SFI:    pryšla (.) v školu s takim fingalâm .

*SFJ:    dzevâčkâ s fingalâm , ni prêstavljaju .

*SFE:    što za mal´čýk u vas ?

*SFI:    +< a mamâ pryxodêt , pudrâj .

*SFI:    hljažu , fingalâ netu .

*SFJ:    u nas dzevâčkê takijê vo .

*SFI:    ani pljujuccý na golâvu , ixnyjê dzevâčkê , što xočýš .

*SFJ:    ne , pa pravdê .

*SFJ:    i pa partâm begâjut .

*SFJ:    ani pa pravdê .

*SFJ:    pakul´ učycêlê netu +/.

*SFI:    any naš adzin ras tožý zašli +/.

*SFJ:    +< ani +...

*SFJ:    paka my prydzëm , jany úžo pa partâm pabehâjuc´ .

*SFI:    v klas zašli , étâ , devâč´kâ (.) našý , persname persname , begâjêt pa partâm s persname .

*SFI:    i prygâlâ tam , upalâ énâ bal´šajê , na nijo upalâ .

*SFI:    ana zaplakâlâ , kabutâ@w ijo@w tam ne bylâ , i úsë .

*SFJ:    nu , my v a klasê učêmsê , a b klas , no ani b´´juccý , b´´juccý , bjuccý i až v naš klas zašli , b´´juccý .

*SFJ:    persname persname sjadzic´ tak , smotrýt .

*SFJ:    ana patom ix âstânavilâ , ani si@w rano b´´juccý .

*SFJ:    a persname persname znajêcê takovâ ?

*SFE:    da .

*SFJ:    slava učyc´ nadâ .

*SFF:    i tancujêcê tam pa parâm ?

*SFJ:    ne , ja užé ne .

*SFF:    užé ne ?

*SFF:    a pâčimu ?

*SFJ:    a ja ran´šý tâncyval , ciper ne .

*SFJ:    netu vrémênê , vsë vrémê na muzykal´nuju školu .

*SFJ:    na bajanê trecê hod .

*SFE:    a my slyšýlê .

*SFJ:    étâ , možý , persname igral , ja ciper rédkâ gde-tâ domâ igraju .

*SFJ:    tokâ@w on užé ni xočýt xadic´ .

*SFI:    a tam legko , dërgâj za noty , i úsë .

*SFI:    adin raz (.) v školu prêtaščilê vot takuju agromnuju skripku , tam unizu tak noty , provâlâčkâj tak .

*SFJ:    persname , možnâ ščytac´ , što adin god učêccý , a ja (.) kak by kada@w išë bylê nulivyjê klasy , ja učilsê .

*SFJ:    na bârabanâx , navernâ , samy ligko učyccý .

*SFJ:    na bârabanâx tak lihko , tam iš´čë étu nahu nadâ tak stavêc´ .

*SFJ:    vo étâ sasedkâ , ana u minja vidët (.) bajan .

*SFJ:    naprocêú .

*SFJ:    étâ , persname , ja ni pomnju .

*SFJ:    učus´ trécê hod i ni pomnju .

*SFJ:    a u nas étât , z direvnê jes´ , persname zavut , takoj zdarovy , katory v traktârčýkê ihrajê .

*SFJ:    on užé v divjatyj (.) ilê v vas´mom klasê , a iš´čë v étê , v ihruškê ihrajê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)