fam_sm_14

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, nan
@Participants:    SFJ Town, SFI Town, SFE na, SFF Town
@ID:    hyb|fam|SFJ|11;|male|central||Town|in_education||
@ID:    hyru|fam|SFI| 9;|male|central||Town|in_education||
@ID:    nan|fam|SFE|18;|female|peripher||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of SFJ:    ru
@L1 of SFI:    ru
@L1 of SFE:    be+ru
@L1 of SFF:    brms
@MT of SFJ:    be+ru
@MT of SFI:    be+ru
@MT of SFE:    be
@MT of SFF:    be+ru
@FL of SFJ:    ru
@FL of SFI:    brms
@FL of SFE:    be+ru
@FL of SFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*SFJ:    dyk vo nam bukval´nâ , možý , dnja tri , čityrê nazad tokâ@w prêvizli kamp´´jutâr .
*SFI:    s novâvâ hodâ dvaccýc´ pjatâvâ čisla dalê .
*SFJ:    tak on tokâ@w vo , možý , nidelju nazad tokâ@w i zdelâl nam .
*SFE:    dyk a vy puskalê saljuty na novy god ?
*SFJ:    da , bylâ dêvitnaccýc´ écêx (.) zarjadâv , nu , étêx lamp .
*SFJ:    ilê kak any ?
*SFJ:    i zato (.) ani kakijê-tâ vaše@w moš´č´nyjê takijê bylê , až na ves´ dvor .
*SFJ:    a étât vo +...
*SFJ:    ljudê idut pavsjudu , étât birët bingal´skêj , pâdžygajêt tak s karmanâ i vykidyvâjêt pavsjudu .
*SFJ:    i tam mâladëž nejkâjê idët , tokâ@w fux tak , bux tak .
*SFJ:    <tak vo>[_/] tak vo litajut i vzryvajuccý .
*SFI:    vot mne panravêlâs´ , samâjê incirésnâjê , kagda persname uzjal pâvirnulsê (.) k pitardê zadâm tak .
*SFI:    patom étâ pitardâ strel´nulâ <pa nage>[_//] okâlâ nagi i načýlâ tâncyvac´ , étâ .
*SFE:    i on spugalsê ?
*SFI:    on dumâl , što adna pitardâ adin raz vzryvajêccý , a étâ žý try razâ .
*SFJ:    na novy god takajê vot štuč´kâ , kak by kak nâstajaščýjê étâ , bazukâ , i tak vylitajêt , tak bux i vzryvajêccý .
*SFJ:    i tam až écê iskry pašli , neštâ tam (.) kak pâabvalêvâlâs´ , kamên´ tam neštâ .
*SFE:    ne , my ničë@w ni pač´ustvâvâlê (.) kak-tâ tak .
*SFE:    persname persname , što im (.) v prošlâm gadu nejkêjê p´´janyjê balâs´´ [_/] balâs´ .
*SFE:    écêm saljutâm až v akno papalê im .
*SFE:    saljut zâlicel v xatu i tam rvanul u nix .
*SFI:    svistuškâ upalâ i prjamâ (.) vo tak pâlicelâ .
*SFI:    no ja ni pânimaju , kak ana vyrâvnêlâs´ vo tak (.) perêd aknom .
*SFF:    dyk a ani patom našli étêx ljudej ?
*SFJ:    da .
*SFI:    a vot iš´če dnim takim žý saljutâm persname padžog .
*SFI:    on vo tak krucilsê i vo tak (.) upililsê apjac´ v našu (.) étu , v našu xatu , tokâ@w užé v drugoj bok , i žylezkâ âtvalilâs´ tam .
*SFJ:    tokâ@w vam dva saljutâ zâpuscilê , adin vo taki vo i adin takoj vo .
*SFJ:    ja takoj prêstavljaju , tak scenkâ , tak kusok vyvalêvâjêccý .
*SFI:    vyvalêvâjêccý , a ty ližyš spakojnâ (.) adna .
*SFE:    net , užé jeslê scenkâ vyvalêvâjêccý , to i ja to li [_//] ilê vyvâljus´ , ilê na minja étâ scenkâ upadët .
*SFI:    skaréj vsivo na cibja .
*SFJ:    gâvarilê , što gde-tâ étâ +...
*SFJ:    gde-tâ mesêc nazad bylâ , što tam (.) v vastoč´nâm étu dêvêtêétažku vo tut vo , gde (.) garjač´ýjê vada praxodêt +...
*SFJ:    gâvarilê , što dêvêtêétažku vsju scenku étu râzlamalâ , i vse étê xaty bylê v vade (.) garjačâj .
*SFJ:    a kak persname bajalsê étêx bingal´skêx agnëv +...
*SFJ:    i tak vo kinul , i kak raz v rolêkâx byl .
*SFJ:    i takajê vo dyrkâ u nas v zalê (.) prapalênâ .
*SFJ:    a tëtê persname , kagda na novy god , nu , bylâ nimnogâ vypêvšýjê +...
*SFJ:    i ana tak sidit , tak vo binhal´skê deržýt , smotrêt , ana sama sibe v džynsâx dyrku prâpalilâ .
*SFF:    dyk on upal , bingal´skêj ?
*SFI:    iš´če nam , étâ , papâ +...
*SFI:    ni dumâjcê , što ja stajal s abyč´nym bingal´skêm .
*SFI:    énân bingal´skê byl uvêličën .
*SFI:    ja tak kidal , padsunuú .
*SFE:    vo , pač´ti č´as vy nam nâgâvarilê .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page