fam_sm_3

@Begin
@Languages:    hybe, hyb, hyru, nan
@Participants:    SFB Migrant, SFA Migrant, SFG na, SFH na, SFC Migrant, SFI Town, SFJ Town, SFD Migrant, SFN Migrant
@ID:    hybe|fam|SFB|47;|male|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|SFG|34;|female|peripher||na|higher||
@ID:    nan|fam|SFH|||peripher||na|||
@ID:    hybe|fam|SFC|41;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyru|fam|SFI| 9;|male|central||Town|in_education||
@ID:    hyb|fam|SFJ|11;|male|central||Town|in_education||
@ID:    hyru|fam|SFD|49;|male|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFN|43;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of SFB:    brms
@L1 of SFA:    be+pl
@L1 of SFG:    brms
@L1 of SFH:    brms
@L1 of SFC:    brms
@L1 of SFI:    ru
@L1 of SFJ:    ru
@L1 of SFD:    ru
@L1 of SFN:    be
@MT of SFB:    be+ru
@MT of SFA:    be+ru
@MT of SFG:    be
@MT of SFH:    brms
@MT of SFC:    brms
@MT of SFI:    be+ru
@MT of SFJ:    be+ru
@MT of SFD:    ru
@MT of SFN:    be
@FL of SFB:    brms
@FL of SFA:    be+pl
@FL of SFG:    be+ru
@FL of SFH:    brms
@FL of SFC:    brms
@FL of SFI:    brms
@FL of SFJ:    ru
@FL of SFD:    ru
@FL of SFN:    be
@Situation:    Conversation at home (while eating)
*SFB:    nu nima [_/] nima tam persname , pânimajêš ili ne ?
*SFA:    jana .
*SFB:    hény byú .
*SFA:    jana pêrêadzičýskê , persname , jaho vaspityvâjê , jak hétâ persname .
*SFG:    kab persname byl by , dyk +/.
*SFA:    šo ty , vystaúljajê klumkê .
*SFG:    da !
*SFA:    i úsë .
*SFH:    +< nu što z´ jim rabic´ ?
*SFA:    tady njadzelê dve jon šolkâvy , tady znoú .
*SFA:    tady klumkê iznoú vystaúljajê .
*SFA:    jahonâhâ ž nêčyvo tam netu !
*SFA:    jon žyve ú cjascëvâj xacê .
*SFB:    kvarciru zdajuc´ .
*SFA:    +< kvarcirâ persname .
*SFA:    kvarciru persname pâdarylâ babuškâ , jak iščé (.) persname dzeúkâj byla .
*SFA:    babuškâ , nu , jahonâjê , persname ž matkâ .
*SFA:    dvuxkomnâtnuju kvarciru z´ dzedâm âpisalê .
*SFG:    +< to jesc´ jahonâhâ nêčevo ?
*SFA:    sâveršénnâ nêčévo nima .
*SFA:    iznoú tady .
*SFA:    nu čýlavek by xacja by +...
*SFA:    jak persname kažý +"/.
*SFA:    +" nu malâ što tut ?
*SFA:    +" vrodzê kak étâ našý , i úsë tam +/.
*SFB:    tut žý nikomu ne patrébnâ .
*SFB:    use baby ú xacê , nu .
*SFB:    ty ž xazjajên , nu .
*SFA:    da !
*SFA:    ty xazjajên !
*SFA:    usë tvajo .
*SFA:    usë hétâ pa žyznê tvajo .
*SFC:    oj , hétym babâm ci úhodzêš !
*SFA:    da nu , úhodzêš !
*SFB:    +< da nu , ne !
*SFA:    tam persname takajê , tam vabščé jana +...
*SFA:    dy jana čýlavek .
*SFA:    čamu jana z´ persname étym persname ?
*SFA:    jon jajê vabščé .
*SFB:    +< tam persname ničohâ .
*SFC:    pâtamu što dalej žyve troxê .
*SFB:    ne !
*SFB:    jakojê dalej , nu !
*SFA:    žylê razâm .
*SFC:    radâm žývučy , étâ +/.
*SFA:    žylê razâm !
*SFC:    i persname b tajê ni prapalâ b , i étâ .
*SFB:    ne , tam +/.
*SFA:    žyli jany radâm , i sa persname use razâm .
*SFA:    i persname žyla z´ jimê , no jeslê čýlavek (.) druhoj kânfêhuracýjê , to druhoj .
*SFG:    +< k vam pryšol kto-tâ .
*SFB:    sjadzi .
*SFB:    étâ ni k cibe .
*SFA:    a možý , kakijê hoscê .
*SFA:    xto tam ?
*SFC:    xto tam ?
*SFB:    zâxadzicê .
*SFB:    xaj iduc´ !
*SFA:    zâxadzicê .
*SFH:    saskučýlêsê .
*SFA:    zdrascê@w !
*SFA:    mama tut vašý .
*SFA:    xadzi .
*SFB:    ne čapaj .
*SFB:    sjadzi sjadzi , zarâ zarâ .
*SFG:    sjadzi .
*SFG:    ščas@w pryduc´ .
*SFH:    neštâ ž xočýc´ .
*SFB:    nu dyk .
*SFH:    što slučylâs´ ?
*SFI:    ty skorâ pridëš ?
*SFH:    skorâ prydu !
*SFJ:    zdrascê@w !
*SFD:    zdrascê@w !
*SFA:    možý , vas čym pâkarmic´ , xlopcý ?
*SFB:    nu , kanešnâ !
*SFI:    ne .
*SFA:    sjadz´cê .
*SFA:    sadzicêsê da mamy .
*SFA:    pakušýjcê čaho .
*SFC:    vo cëplâj kartoškê , kalbaskê , kurýcý .
*SFA:    xlopcý !
*SFH:    pryšli sprasic´ , kada@w prydu .
*SFH:    narmal´nâ .
*SFA:    jany [_///] jim grusnâ adnym , da ?
*SFB:    sadzis´ , sadzis´ .
*SFA:    zâskučalê .
*SFH:    grusnâ adnym ?
*SFB:    usë .
*SFA:    idzicê stul´čýk i sjadzêcê .
*SFA:    budzêcê ?
*SFA:    pakušýjcê sjadzêcê z mamâj .
*SFI:    što ?
*SFH:    ščas@w pajdzëm scixi účyc´ .
*SFA:    hljan´ , jaki vyrâs héty !
*SFA:    a héty budzê kârynasty , krépkê taki .
*SFJ:    dahnaú !
*SFA:    kârynasty , a hétâ budzê ščyhol´čýk .
*SFA:    nu što ?
*SFD:    jon iščo abhonê , pastaršý budzêt .
*SFA:    budzêcê sadziccý ?
*SFB:    kanešnâ , kanešnâ buduc´ .
*SFB:    buduc´ buduc´ .
*SFA:    ja ščas@w stul´čýk .
*SFB:    i stul´čýk prýnjasi iščé .
*SFG:    persname , ty nam čaj staú .
*SFG:    i my úžé .
*SFB:    iščo tam pa kapêl´kê , i úsë .
*SFG:    vy iščo sidzicê , a my damoj .
*SFB:    use pa kapêl´kê , dobrâ ty .
*SFH:    zakrylê ?
*SFH:    nixto ni zvaniú ?
*SFH:    ne ?
*SFA:    sadzisê suda , dzicja .
*SFH:    prýkalisty , hljan´ , pryšli .
*SFB:    a čo@w ne ?
*SFB:    kanešnâ .
*SFH:    i úlybajuccý .
*SFB:    sjadzi sjadzi .
*SFB:    skušnâ jim .
*SFH:    scix vyúčýú ?
*SFJ:    da .
*SFH:    vyúčýú (.) točnâ ?
*SFH:    nu smatry mne .
*SFH:    pâvtarym .
*SFH:    u kamp´´jutâr ni huljalê ?
*SFJ:    aha .
*SFI:    ihralê .
*SFB:    héty vyšéjšý zrobêccý za persname , ty +/.
*SFH:    jon užo prostâ jaho dâhanjajê .
*SFH:    kâvalery .
*SFB:    zara dzevâk vadzic´ daxaty načnuc´ .
*SFC:    nu , jaščé +/.
*SFH:    jany meždu saboj iščé ne râzbjaruccý .
*SFH:    kâlašmacêccý , jak katy .
*SFG:    jany i buduc´ .
*SFH:    za škirku koftu razcjahêvâjuc´ .
*SFG:    jany i buduc´ .
*SFC:    kâlašmacêccý jany mohuc´ i vyrâsšý .
*SFB:    ne ne .
*SFG:    vašý dziúčaty úžo ni étâ vot ?
*SFG:    a tam , byvajê , ravët jaščé što .
*SFH:    a hétyjê byvajut +/.
*SFA:    tak ja vilku nikâmu ni danislâ .
*SFH:    +< persname bednâjê .
*SFH:    u vyxadnyjê spac´ ni dajuc´ .
*SFH:    tokâ@w jak konê +"/.
*SFH:    +" du-du-du-du .
*SFA:    a jany lëtâjuc´ !
*SFA:    i asobênnâ jak vyxadny , pâčymu-tâ ranâ prâsypajuccý .
*SFN:    da .
*SFN:    mamâ na rabocê .
*SFD:    vun tâtujiroúkê na rukax .
*SFH:    da !
*SFH:    užo pânapisyvâú .
*SFH:    iščé pamyccý sënnê tabe , druh .
*SFA:    što padac´ vam ?
*SFH:    tokâ@w bul´bu .
*SFH:    jamu do bul´by .
*SFA:    a (.) kurâč´kê dac´ tabe ?
*SFG:    u majho užo cëščê jes´ .
*SFG:    užo vsë kak paložýnâ .
*SFA:    na .
*SFH:    maly prymecêúšý kaho ?
*SFB:    vo !
*SFH:    ty što !
*SFH:    s klasâ ?
*SFA:    sam sabe dâstavaj !
*SFA:    vo vilkâ .
*SFA:    kalbasku vo takuju ty ljubiú nekâlê .
*SFA:    kalbasku úžo ni ljubêš ciper ?
*SFG:    analêzy , lâbarant .
*SFJ:    ne , ljublju .
*SFA:    ljubêš ?
*SFA:    davaj ja tabe hétkâj kalbaskê pâlažu .
*SFG:    persname .
*SFA:    salacêk , možý , kakoj budzêš kušýc´ ?
*SFH:    a !
*SFG:    ni znajêš ty .
*SFH:    neâ .
*SFA:    xlebuškâ na , a ty kušýj tožý .
*SFG:    +< jon i ni sâprâciúljajêccý .
*SFH:    da !
*SFH:    serjoznâ ?
*SFA:    a papic´ vam ?
*SFA:    kvasu trébâ .
*SFC:    a čo@w jon budzê sâprâciúljaccý ?
*SFC:    dzeúkâ nravêccý , i úsë .
*SFA:    xočýš kvasu takovâ ?
*SFH:    vo čudâ malojê .
*SFC:    tak tožý (.) xlopêc družý z´ dzevâčkâj .
*SFC:    zajedzêš , stajic´ zjac´ (.) z mamâj râzgavarývâjêt .
*SFA:    +< persname , možý , étâ samâjê , salacêkâ jakovâ xočýš ?
*SFH:    prýkalist .
*SFA:    takoj sjakoj vo , takoj salacêk , možý , xočýš ?
*SFA:    nu , xaj kušýjuc´ samê .
*SFA:    tut i kapustâ , vsjakâjê fêgacen´ .
*SFA:    jež .
*SFB:    nu , davajcê !
*SFG:    davajcê .
*SFA:    tak , narod , davajcê , tady budu tokâ@w čaj (.) stavêc´ .
*SFA:    u menja čajnêk élektryčýskê .
*SFH:    +< nâvučyúsê šubu jescê .
*SFG:    da i moj jest šubu úžo .
*SFG:    užo jest .
*SFH:    naúčylâ nejêk , nu , bukval´nâ nidaúnâ .
*SFJ:    včira .
*SFA:    a ja âbnahlelâ sëlêtâ .
*SFA:    pânimajêš , abyčnâ ja šubu rablju .
*SFA:    ja ljublju z takoj nâtural´nâj silëdkê .
*SFA:    sama sjalëdku pačyscêc´ , kab silëdkâj bylo .
*SFH:    a , nu da .
*SFH:    ja ciper rablju tožý tak .
*SFA:    a ja ékânommarkêt ["] bal´šuju étu vaz´mu , ali ni cjupânuju , a kuskamê .
*SFH:    +< ja tožý takojê , mne na dve tarélkê iščé âstajeccý .
*SFA:    ja âbnahlelâ .
*SFA:    tam i kascej vybirac´ ni trébâ , i hlaúnâjê , nijakâjê étâ samâjê ni âbnaružý .
*SFH:    a xto ž krýcêkavaú tak kali ?
*SFG:    persname sënnê cély večýr persname krýcikujê .
*SFA:    jos´ i bylê .
*SFA:    jos´ takijê ú majej sim´´je ljudê .
*SFA:    dzevčonkê z ru .
*SFA:    a čamu ú persname nêčivo nima ?
*SFG:    ne .
*SFG:    ja ne .
*SFH:    ja úžo vsë .
*SFH:    ja úžo ad dušy vypêlâ (.) paslednjuju .
*SFA:    ad dušy budzêš spac´ !
*SFH:    dzeúkê .
*SFG:    i ne adna !
*SFC:    dyk a čyja hénâ rumkâ stajic´ ?
*SFH:    ja ž užo vypêlâ vsë .
*SFH:    skazalâ , bolêj ne .
*SFB:    nu dze ž vypêlâ ?
*SFB:    pâljadzi , nu .
*SFH:    jon apjac´ naliú .
*SFA:    bul´bâčku iščé tabe ?
*SFA:    xočýš bul´bâčkê ?
*SFB:    vsë , davaj , zajêc .
*SFA:    bjarý ručkâj hétu kostâčku .
*SFB:    nu .
*SFA:    bjary ješ ručkâj .
*SFA:    tokâ@w salfetkê .
*SFA:    zarâ ja tabe čyscên´kuju salfetku prýnjasu .
*SFB:    +< ješ , ješ , ješ , ješ .
*SFA:    davaj .
*SFA:    nacê .
*SFA:    tabe salfetâčku .
*SFA:    nu , davaj !
*SFB:    nu , davajcê !
*SFB:    mâjanéz prynescê , možý , pačku ?
*SFH:    ni durysê , xaj .
*SFH:    jos´ jady .
*SFB:    nu , davajcê !
*SFA:    dzeúkê , nu .
*SFG:    my vypêlê .
*SFA:    grusnâ mne .
*SFH:    oj , mamâ !
*SFA:    a što ty p´´ješ ?
*SFA:    sjudy kvasâ nal´´ju i sjudy kvasâ nal´´ju ´ , dzeckêjê jihry nejkêjê .
*SFH:    dzeckêjê .
*SFA:    hétâ u školê dzecêm možýš hétkêjê pakazyvâc´ fokusy !
*SFA:    ximicý !
*SFH:    fokusy .
*SFH:    ximicý .
*SFA:    učycêl´ ximêjê .
*SFA:    vsë , ja vidzêcê jak ja p´´ju ?
*SFA:    pamru , zaútrâ na rabotu .
*SFA:    nu , sënnê to zaútrâ ú mjane pêrêacénkâ .
*SFD:    karočý , persname , vyvâd , u vas očýn´ vkusnâ .
*SFG:    tam nam čaj .
*SFA:    astavêm .
*SFB:    kofê , čaj .
*SFG:    +< i my s persname .
*SFA:    my s persname , my +/.
*SFH:    pajdzëm scixi účyc´ .
*SFG:    da , pajdzëm scixi účyc´ .
*SFA:    s persname xodzêm parâj .
*SFA:    persname to točnâ adna , a tvaje ž tam cjabe čakajê .
*SFG:    čakajê .
*SFB:    aha .
*SFG:    da .
*SFA:    žonkê nima .
*SFB:    xlapca ložý spac´ nejdzê úžo .
*SFG:    ne .
*SFA:    i vot (.) jeslê tak râssudzic´ narmâl´nâ , trézvâ +...
*SFA:    nu , ú xacê dva xlapcy .
*SFH:    šubu budzêš ?
*SFA:    žyvi , radujsê .
*SFH:    da ?
*SFH:    davaj .
*SFA:    nu i vypêú .
*SFA:    čaho ljudzê ni p´´juc´ ?
*SFA:    nu , p´´juc´ žý ž ljudzê .
*SFB:    persname , na iščé .
*SFH:    a vot [_/] vot jesc´ iščo , jak paložýnâ .
*SFB:    a tam iščo jesc´ .
*SFA:    uzjalê ?
*SFA:    davaj davaj davaj .
*SFH:    ja pâlažu .
*SFA:    ty nâlažy jamu .
*SFH:    neštâ ž jamu prarvalâ .
*SFA:    a ty vaz´mi étâ .
*SFH:    usë lažyc´ ?
*SFH:    z´jasi ?
*SFJ:    ne .
*SFA:    persname , vun za étu kostâčku , étu , i rukoj .
*SFA:    čo@w ty hénâj budzêš kâvyrjac´ tam ?
*SFA:    i xârašo budzê , ručkâj tabe očýn´ udobnâ .
*SFA:    tak , zakusvâjcê , zakusvâjcê .
*SFA:    pajdu čaj dzelâc´ , tak ne pajdu .
*SFG:    dzelâj (.) čaj .
*SFH:    oj , ab´´jelâs´ užé .
*SFA:    kamu čaj , kamu kofê ?
*SFA:    kofê râstvarymyj , kofê takoj molâtyj .
*SFG:    kofê takoj molâtyj .
*SFA:    molâtyj persname , persname (.) čaj .
*SFB:    pakecêkâm , étâ vot takijê vot .
*SFA:    pakecêkâmê .
*SFB:    malinâvy .
*SFH:    čaj čaj .
*SFA:    malinâvy jamu .
*SFG:    a , i mne tahda čaj .
*SFG:    ja bajus´ , ni úsnu .
*SFC:    a my ni sâbirajêmsê iščo čaji pic´ .
*SFH:    da , vot tak vo pravêl´nâ .
*SFA:    ja vam ni budu njasci .
*SFB:    da da , lučšý pâsjadzim .
*SFC:    vosêm časoú , jany úzo čaj .
*SFB:    nu !
*SFA:    jak étâ ja budu dzjalic´ gascej ?
*SFC:    u xacê ú dvinaccýc´ p´´jom .
*SFA:    sjadzicê !
*SFC:    praúdâ što .
*SFG:    ne , <my tady>[_/] my tady bez čajê pajdzëm .
*SFC:    jak étâ vy budzêcê čaj jaščé pic´ ?
*SFG:    u nas dzecê mâlaletnêjê .
*SFA:    mâlaletnêjê ú vas +/.
*SFC:    u nas vzroslyjê .
*SFA:    mužy mâladyjê .
*SFA:    to li dzelâ ú nas .
*SFD:    guljajcê ščas@w , patom poznâ budêt .
*SFA:    nam sa starymê možnâ i da dvanaccýcê .
*SFG:    da .
*SFG:    vsë raúno ničo vam ni svecêt , tak što .
*SFA:    étâ nâzyvajêccý , ni sën´nê , dyk zaútrâ budzêm .
*SFD:    persname !
*SFA:    nadzejêccý +/.
*SFC:    dac´ tabe jaščé jakoj kalbaskê ?
*SFC:    nu dâcjanisê , sam (.) dastan´ , tokâ@w âkuratnâ .
*SFG:    a to zâsadzilâ dzicej ú xacê .
*SFB:    nu , sidzjac´ .
*SFH:    ja pâkarmilâ pryšla .
*SFB:    nu , dyk narmal´nâ .
*SFB:    nu , dyk što ?
*SFC:    alo !
*SFC:    nu hdze ty , persname ?
*SFB:    vêsjalej , kvasku iščé paprobujcê , étâ samâjê , persname , persname .
*SFC:    persname tožý ?
*SFH:    kvasok z hradusâmê .
*SFB:    ne , jon xarošýn´kê taki vot .
*SFC:    nu , tam što ty râzahréjêš , usë dobrâ ?
*SFC:    nu úsë .
*SFG:    a ja vot pašla i ničë@w ni prýhatovêlâ svajim .
*SFB:    v rýstaran užo gde-tâ z´jezdzêlê .
*SFB:    nadâ bylâ úmescê isci .
*SFG:    persname zlëtâlâ úžo ú rýstaran ?
*SFC:    ne , kažu , étâ ú rýstaran sxodzêc´ , nadâ bylâ úmescê isci .
*SFC:    što , my (.) úsigda nejêk žý sidzelê razâm vsë .
*SFC:    zâxavalê mužykoú .
*SFH:    brodzêt nêpanjatnâ hdze .
*SFB:    persname kartošku bedny jes´ .
*SFH:    nu , bul´baš .
*SFG:    bul´bu adnu (.) dajot .
*SFB:    nu .
*SFC:    jamu nravêccý bul´bâ .
*SFH:    jon tak pryšoú , tam vot (.) hoscê nejkêjê .
*SFH:    vo dzen´ raždzen´jê ž majo bylo , da , pomnju .
*SFB:    nu .
*SFH:    vrodzê ž stol nakryt .
*SFH:    +" a jescê tut nima čaho .
*SFB:    bul´by nima .
*SFH:    +" pajdu ja , nima bul´by , nima čaho jescê .
*SFH:    nima jady .
*SFG:    u nas mâlaka litâr na dzen´ .
*SFG:    jeslê mâlaka litâr na dzen´ net , značýt +...
*SFG:    i bliny , i zacirku .
*SFB:    da six por zacirku iščé vot .
*SFB:    vot prývučyúšý .
*SFG:    persname ne bylâ , nam tak xârašo , hatovêc´ ničë@w ni nadâ .
*SFG:    abed , zavtrâk , užýn , i pâstajannâ nadâ prýhatovêc´ .
*SFG:    a tak my zacirâčkê , blinoú na dva dnja .
*SFB:    i tak , persname , pânimajêš , âdvykajêcê ad mužéj .
*SFH:    kanešnâ .
*SFB:    dzivâ što na zapuskê .
*SFG:    ja vot ciper pânimaju pâčymu .
*SFG:    tak ja pânimaju tyx žančyn +/.
*SFB:    raz v nidzelju pryjexâú , étâ úžé +/.
*SFG:    +, katoryjê ujezžajut muž´´ja na pol hodâ .
*SFB:    +< na try mesêcý , da , nu .
*SFG:    nu .
*SFH:    znajêš , persname , ja úžo , v pryncýpê , tožý nejêk smirylâsê s écêm .
*SFH:    étâ tožý samâjê , što ú kâmândziroúkê .
*SFH:    njadzelju domâ , njadzelju nima .
*SFH:    njadzelju domâ , njadzelju nima .
*SFJ:    ne , dve nidzelê domâ , nidzelju nima .
*SFB:    ot dzjaloú .
*SFD:    ja dva dnja pâhatovêú , dyk narmal´nâ , panravêlâs´ .
*SFB:    trubkâ jos´ u jaho ?
*SFB:    trubkâ jos´ u jaho ci ne ?
*SFD:    a ?
*SFC:    ty padnjaú .
*SFB:    trubkê nima , navernâ .
*SFD:    ni ponêú .
*SFB:    sased dze dzeúsê .
*SFB:    ne , mne zvaniú z damašnêhâ .
*SFB:    značýt , trubkê ni bylo úzo .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page