fam_sm_3

@Begin

@Languages:    hybe, hyb, hyru, nan

@Participants:    SFB Migrant, SFA Migrant, SFG na, SFH na, SFC Migrant, SFI Town, SFJ Town, SFD Migrant, SFN Migrant

@ID:    hybe|fam|SFB|47;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    nan|fam|SFG|34;|female|peripher||na|higher||

@ID:    nan|fam|SFH|||peripher||na|||

@ID:    hybe|fam|SFC|41;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyru|fam|SFI| 9;|male|central||Town|in_education||

@ID:    hyb|fam|SFJ|11;|male|central||Town|in_education||

@ID:    hyru|fam|SFD|49;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFN|43;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of SFB:    brms

@L1 of SFA:    be+pl

@L1 of SFG:    brms

@L1 of SFH:    brms

@L1 of SFC:    brms

@L1 of SFI:    ru

@L1 of SFJ:    ru

@L1 of SFD:    ru

@L1 of SFN:    be

@MT of SFB:    be+ru

@MT of SFA:    be+ru

@MT of SFG:    be

@MT of SFH:    brms

@MT of SFC:    brms

@MT of SFI:    be+ru

@MT of SFJ:    be+ru

@MT of SFD:    ru

@MT of SFN:    be

@FL of SFB:    brms

@FL of SFA:    be+pl

@FL of SFG:    be+ru

@FL of SFH:    brms

@FL of SFC:    brms

@FL of SFI:    brms

@FL of SFJ:    ru

@FL of SFD:    ru

@FL of SFN:    be

@Situation:    Conversation at home (while eating)

*SFB:    nu nima [_/] nima tam persname , pânimajêš ili ne ?

*SFA:    jana .

*SFB:    hény byú .

*SFA:    jana pêrêadzičýskê , persname , jaho vaspityvâjê , jak hétâ persname .

*SFG:    kab persname byl by , dyk +/.

*SFA:    šo ty , vystaúljajê klumkê .

*SFG:    da !

*SFA:    i úsë .

*SFH:    +< nu što z´ jim rabic´ ?

*SFA:    tady njadzelê dve jon šolkâvy , tady znoú .

*SFA:    tady klumkê iznoú vystaúljajê .

*SFA:    jahonâhâ ž nêčyvo tam netu !

*SFA:    jon žyve ú cjascëvâj xacê .

*SFB:    kvarciru zdajuc´ .

*SFA:    +< kvarcirâ persname .

*SFA:    kvarciru persname pâdarylâ babuškâ , jak iščé (.) persname dzeúkâj byla .

*SFA:    babuškâ , nu , jahonâjê , persname ž matkâ .

*SFA:    dvuxkomnâtnuju kvarciru z´ dzedâm âpisalê .

*SFG:    +< to jesc´ jahonâhâ nêčevo ?

*SFA:    sâveršénnâ nêčévo nima .

*SFA:    iznoú tady .

*SFA:    nu čýlavek by xacja by +...

*SFA:    jak persname kažý +"/.

*SFA:    +" nu malâ što tut ?

*SFA:    +" vrodzê kak étâ našý , i úsë tam +/.

*SFB:    tut žý nikomu ne patrébnâ .

*SFB:    use baby ú xacê , nu .

*SFB:    ty ž xazjajên , nu .

*SFA:    da !

*SFA:    ty xazjajên !

*SFA:    usë tvajo .

*SFA:    usë hétâ pa žyznê tvajo .

*SFC:    oj , hétym babâm ci úhodzêš !

*SFA:    da nu , úhodzêš !

*SFB:    +< da nu , ne !

*SFA:    tam persname takajê , tam vabščé jana +...

*SFA:    dy jana čýlavek .

*SFA:    čamu jana z´ persname étym persname ?

*SFA:    jon jajê vabščé .

*SFB:    +< tam persname ničohâ .

*SFC:    pâtamu što dalej žyve troxê .

*SFB:    ne !

*SFB:    jakojê dalej , nu !

*SFA:    žylê razâm .

*SFC:    radâm žývučy , étâ +/.

*SFA:    žylê razâm !

*SFC:    i persname b tajê ni prapalâ b , i étâ .

*SFB:    ne , tam +/.

*SFA:    žyli jany radâm , i sa persname use razâm .

*SFA:    i persname žyla z´ jimê , no jeslê čýlavek (.) druhoj kânfêhuracýjê , to druhoj .

*SFG:    +< k vam pryšol kto-tâ .

*SFB:    sjadzi .

*SFB:    étâ ni k cibe .

*SFA:    a možý , kakijê hoscê .

*SFA:    xto tam ?

*SFC:    xto tam ?

*SFB:    zâxadzicê .

*SFB:    xaj iduc´ !

*SFA:    zâxadzicê .

*SFH:    saskučýlêsê .

*SFA:    zdrascê@w !

*SFA:    mama tut vašý .

*SFA:    xadzi .

*SFB:    ne čapaj .

*SFB:    sjadzi sjadzi , zarâ zarâ .

*SFG:    sjadzi .

*SFG:    ščas@w pryduc´ .

*SFH:    neštâ ž xočýc´ .

*SFB:    nu dyk .

*SFH:    što slučylâs´ ?

*SFI:    ty skorâ pridëš ?

*SFH:    skorâ prydu !

*SFJ:    zdrascê@w !

*SFD:    zdrascê@w !

*SFA:    možý , vas čym pâkarmic´ , xlopcý ?

*SFB:    nu , kanešnâ !

*SFI:    ne .

*SFA:    sjadz´cê .

*SFA:    sadzicêsê da mamy .

*SFA:    pakušýjcê čaho .

*SFC:    vo cëplâj kartoškê , kalbaskê , kurýcý .

*SFA:    xlopcý !

*SFH:    pryšli sprasic´ , kada@w prydu .

*SFH:    narmal´nâ .

*SFA:    jany [_///] jim grusnâ adnym , da ?

*SFB:    sadzis´ , sadzis´ .

*SFA:    zâskučalê .

*SFH:    grusnâ adnym ?

*SFB:    usë .

*SFA:    idzicê stul´čýk i sjadzêcê .

*SFA:    budzêcê ?

*SFA:    pakušýjcê sjadzêcê z mamâj .

*SFI:    što ?

*SFH:    ščas@w pajdzëm scixi účyc´ .

*SFA:    hljan´ , jaki vyrâs héty !

*SFA:    a héty budzê kârynasty , krépkê taki .

*SFJ:    dahnaú !

*SFA:    kârynasty , a hétâ budzê ščyhol´čýk .

*SFA:    nu što ?

*SFD:    jon iščo abhonê , pastaršý budzêt .

*SFA:    budzêcê sadziccý ?

*SFB:    kanešnâ , kanešnâ buduc´ .

*SFB:    buduc´ buduc´ .

*SFA:    ja ščas@w stul´čýk .

*SFB:    i stul´čýk prýnjasi iščé .

*SFG:    persname , ty nam čaj staú .

*SFG:    i my úžé .

*SFB:    iščo tam pa kapêl´kê , i úsë .

*SFG:    vy iščo sidzicê , a my damoj .

*SFB:    use pa kapêl´kê , dobrâ ty .

*SFH:    zakrylê ?

*SFH:    nixto ni zvaniú ?

*SFH:    ne ?

*SFA:    sadzisê suda , dzicja .

*SFH:    prýkalisty , hljan´ , pryšli .

*SFB:    a čo@w ne ?

*SFB:    kanešnâ .

*SFH:    i úlybajuccý .

*SFB:    sjadzi sjadzi .

*SFB:    skušnâ jim .

*SFH:    scix vyúčýú ?

*SFJ:    da .

*SFH:    vyúčýú (.) točnâ ?

*SFH:    nu smatry mne .

*SFH:    pâvtarym .

*SFH:    u kamp´´jutâr ni huljalê ?

*SFJ:    aha .

*SFI:    ihralê .

*SFB:    héty vyšéjšý zrobêccý za persname , ty +/.

*SFH:    jon užo prostâ jaho dâhanjajê .

*SFH:    kâvalery .

*SFB:    zara dzevâk vadzic´ daxaty načnuc´ .

*SFC:    nu , jaščé +/.

*SFH:    jany meždu saboj iščé ne râzbjaruccý .

*SFH:    kâlašmacêccý , jak katy .

*SFG:    jany i buduc´ .

*SFH:    za škirku koftu razcjahêvâjuc´ .

*SFG:    jany i buduc´ .

*SFC:    kâlašmacêccý jany mohuc´ i vyrâsšý .

*SFB:    ne ne .

*SFG:    vašý dziúčaty úžo ni étâ vot ?

*SFG:    a tam , byvajê , ravët jaščé što .

*SFH:    a hétyjê byvajut +/.

*SFA:    tak ja vilku nikâmu ni danislâ .

*SFH:    +< persname bednâjê .

*SFH:    u vyxadnyjê spac´ ni dajuc´ .

*SFH:    tokâ@w jak konê +"/.

*SFH:    +" du-du-du-du .

*SFA:    a jany lëtâjuc´ !

*SFA:    i asobênnâ jak vyxadny , pâčymu-tâ ranâ prâsypajuccý .

*SFN:    da .

*SFN:    mamâ na rabocê .

*SFD:    vun tâtujiroúkê na rukax .

*SFH:    da !

*SFH:    užo pânapisyvâú .

*SFH:    iščé pamyccý sënnê tabe , druh .

*SFA:    što padac´ vam ?

*SFH:    tokâ@w bul´bu .

*SFH:    jamu do bul´by .

*SFA:    a (.) kurâč´kê dac´ tabe ?

*SFG:    u majho užo cëščê jes´ .

*SFG:    užo vsë kak paložýnâ .

*SFA:    na .

*SFH:    maly prymecêúšý kaho ?

*SFB:    vo !

*SFH:    ty što !

*SFH:    s klasâ ?

*SFA:    sam sabe dâstavaj !

*SFA:    vo vilkâ .

*SFA:    kalbasku vo takuju ty ljubiú nekâlê .

*SFA:    kalbasku úžo ni ljubêš ciper ?

*SFG:    analêzy , lâbarant .

*SFJ:    ne , ljublju .

*SFA:    ljubêš ?

*SFA:    davaj ja tabe hétkâj kalbaskê pâlažu .

*SFG:    persname .

*SFA:    salacêk , možý , kakoj budzêš kušýc´ ?

*SFH:    a !

*SFG:    ni znajêš ty .

*SFH:    neâ .

*SFA:    xlebuškâ na , a ty kušýj tožý .

*SFG:    +< jon i ni sâprâciúljajêccý .

*SFH:    da !

*SFH:    serjoznâ ?

*SFA:    a papic´ vam ?

*SFA:    kvasu trébâ .

*SFC:    a čo@w jon budzê sâprâciúljaccý ?

*SFC:    dzeúkâ nravêccý , i úsë .

*SFA:    xočýš kvasu takovâ ?

*SFH:    vo čudâ malojê .

*SFC:    tak tožý (.) xlopêc družý z´ dzevâčkâj .

*SFC:    zajedzêš , stajic´ zjac´ (.) z mamâj râzgavarývâjêt .

*SFA:    +< persname , možý , étâ samâjê , salacêkâ jakovâ xočýš ?

*SFH:    prýkalist .

*SFA:    takoj sjakoj vo , takoj salacêk , možý , xočýš ?

*SFA:    nu , xaj kušýjuc´ samê .

*SFA:    tut i kapustâ , vsjakâjê fêgacen´ .

*SFA:    jež .

*SFB:    nu , davajcê !

*SFG:    davajcê .

*SFA:    tak , narod , davajcê , tady budu tokâ@w čaj (.) stavêc´ .

*SFA:    u menja čajnêk élektryčýskê .

*SFH:    +< nâvučyúsê šubu jescê .

*SFG:    da i moj jest šubu úžo .

*SFG:    užo jest .

*SFH:    naúčylâ nejêk , nu , bukval´nâ nidaúnâ .

*SFJ:    včira .

*SFA:    a ja âbnahlelâ sëlêtâ .

*SFA:    pânimajêš , abyčnâ ja šubu rablju .

*SFA:    ja ljublju z takoj nâtural´nâj silëdkê .

*SFA:    sama sjalëdku pačyscêc´ , kab silëdkâj bylo .

*SFH:    a , nu da .

*SFH:    ja ciper rablju tožý tak .

*SFA:    a ja ékânommarkêt ["] bal´šuju étu vaz´mu , ali ni cjupânuju , a kuskamê .

*SFH:    +< ja tožý takojê , mne na dve tarélkê iščé âstajeccý .

*SFA:    ja âbnahlelâ .

*SFA:    tam i kascej vybirac´ ni trébâ , i hlaúnâjê , nijakâjê étâ samâjê ni âbnaružý .

*SFH:    a xto ž krýcêkavaú tak kali ?

*SFG:    persname sënnê cély večýr persname krýcikujê .

*SFA:    jos´ i bylê .

*SFA:    jos´ takijê ú majej sim´´je ljudê .

*SFA:    dzevčonkê z ru .

*SFA:    a čamu ú persname nêčivo nima ?

*SFG:    ne .

*SFG:    ja ne .

*SFH:    ja úžo vsë .

*SFH:    ja úžo ad dušy vypêlâ (.) paslednjuju .

*SFA:    ad dušy budzêš spac´ !

*SFH:    dzeúkê .

*SFG:    i ne adna !

*SFC:    dyk a čyja hénâ rumkâ stajic´ ?

*SFH:    ja ž užo vypêlâ vsë .

*SFH:    skazalâ , bolêj ne .

*SFB:    nu dze ž vypêlâ ?

*SFB:    pâljadzi , nu .

*SFH:    jon apjac´ naliú .

*SFA:    bul´bâčku iščé tabe ?

*SFA:    xočýš bul´bâčkê ?

*SFB:    vsë , davaj , zajêc .

*SFA:    bjarý ručkâj hétu kostâčku .

*SFB:    nu .

*SFA:    bjary ješ ručkâj .

*SFA:    tokâ@w salfetkê .

*SFA:    zarâ ja tabe čyscên´kuju salfetku prýnjasu .

*SFB:    +< ješ , ješ , ješ , ješ .

*SFA:    davaj .

*SFA:    nacê .

*SFA:    tabe salfetâčku .

*SFA:    nu , davaj !

*SFB:    nu , davajcê !

*SFB:    mâjanéz prynescê , možý , pačku ?

*SFH:    ni durysê , xaj .

*SFH:    jos´ jady .

*SFB:    nu , davajcê !

*SFA:    dzeúkê , nu .

*SFG:    my vypêlê .

*SFA:    grusnâ mne .

*SFH:    oj , mamâ !

*SFA:    a što ty p´´ješ ?

*SFA:    sjudy kvasâ nal´´ju i sjudy kvasâ nal´´ju ´ , dzeckêjê jihry nejkêjê .

*SFH:    dzeckêjê .

*SFA:    hétâ u školê dzecêm možýš hétkêjê pakazyvâc´ fokusy !

*SFA:    ximicý !

*SFH:    fokusy .

*SFH:    ximicý .

*SFA:    učycêl´ ximêjê .

*SFA:    vsë , ja vidzêcê jak ja p´´ju ?

*SFA:    pamru , zaútrâ na rabotu .

*SFA:    nu , sënnê to zaútrâ ú mjane pêrêacénkâ .

*SFD:    karočý , persname , vyvâd , u vas očýn´ vkusnâ .

*SFG:    tam nam čaj .

*SFA:    astavêm .

*SFB:    kofê , čaj .

*SFG:    +< i my s persname .

*SFA:    my s persname , my +/.

*SFH:    pajdzëm scixi účyc´ .

*SFG:    da , pajdzëm scixi účyc´ .

*SFA:    s persname xodzêm parâj .

*SFA:    persname to točnâ adna , a tvaje ž tam cjabe čakajê .

*SFG:    čakajê .

*SFB:    aha .

*SFG:    da .

*SFA:    žonkê nima .

*SFB:    xlapca ložý spac´ nejdzê úžo .

*SFG:    ne .

*SFA:    i vot (.) jeslê tak râssudzic´ narmâl´nâ , trézvâ +...

*SFA:    nu , ú xacê dva xlapcy .

*SFH:    šubu budzêš ?

*SFA:    žyvi , radujsê .

*SFH:    da ?

*SFH:    davaj .

*SFA:    nu i vypêú .

*SFA:    čaho ljudzê ni p´´juc´ ?

*SFA:    nu , p´´juc´ žý ž ljudzê .

*SFB:    persname , na iščé .

*SFH:    a vot [_/] vot jesc´ iščo , jak paložýnâ .

*SFB:    a tam iščo jesc´ .

*SFA:    uzjalê ?

*SFA:    davaj davaj davaj .

*SFH:    ja pâlažu .

*SFA:    ty nâlažy jamu .

*SFH:    neštâ ž jamu prarvalâ .

*SFA:    a ty vaz´mi étâ .

*SFH:    usë lažyc´ ?

*SFH:    z´jasi ?

*SFJ:    ne .

*SFA:    persname , vun za étu kostâčku , étu , i rukoj .

*SFA:    čo@w ty hénâj budzêš kâvyrjac´ tam ?

*SFA:    i xârašo budzê , ručkâj tabe očýn´ udobnâ .

*SFA:    tak , zakusvâjcê , zakusvâjcê .

*SFA:    pajdu čaj dzelâc´ , tak ne pajdu .

*SFG:    dzelâj (.) čaj .

*SFH:    oj , ab´´jelâs´ užé .

*SFA:    kamu čaj , kamu kofê ?

*SFA:    kofê râstvarymyj , kofê takoj molâtyj .

*SFG:    kofê takoj molâtyj .

*SFA:    molâtyj persname , persname (.) čaj .

*SFB:    pakecêkâm , étâ vot takijê vot .

*SFA:    pakecêkâmê .

*SFB:    malinâvy .

*SFH:    čaj čaj .

*SFA:    malinâvy jamu .

*SFG:    a , i mne tahda čaj .

*SFG:    ja bajus´ , ni úsnu .

*SFC:    a my ni sâbirajêmsê iščo čaji pic´ .

*SFH:    da , vot tak vo pravêl´nâ .

*SFA:    ja vam ni budu njasci .

*SFB:    da da , lučšý pâsjadzim .

*SFC:    vosêm časoú , jany úzo čaj .

*SFB:    nu !

*SFA:    jak étâ ja budu dzjalic´ gascej ?

*SFC:    u xacê ú dvinaccýc´ p´´jom .

*SFA:    sjadzicê !

*SFC:    praúdâ što .

*SFG:    ne , <my tady>[_/] my tady bez čajê pajdzëm .

*SFC:    jak étâ vy budzêcê čaj jaščé pic´ ?

*SFG:    u nas dzecê mâlaletnêjê .

*SFA:    mâlaletnêjê ú vas +/.

*SFC:    u nas vzroslyjê .

*SFA:    mužy mâladyjê .

*SFA:    to li dzelâ ú nas .

*SFD:    guljajcê ščas@w , patom poznâ budêt .

*SFA:    nam sa starymê možnâ i da dvanaccýcê .

*SFG:    da .

*SFG:    vsë raúno ničo vam ni svecêt , tak što .

*SFA:    étâ nâzyvajêccý , ni sën´nê , dyk zaútrâ budzêm .

*SFD:    persname !

*SFA:    nadzejêccý +/.

*SFC:    dac´ tabe jaščé jakoj kalbaskê ?

*SFC:    nu dâcjanisê , sam (.) dastan´ , tokâ@w âkuratnâ .

*SFG:    a to zâsadzilâ dzicej ú xacê .

*SFB:    nu , sidzjac´ .

*SFH:    ja pâkarmilâ pryšla .

*SFB:    nu , dyk narmal´nâ .

*SFB:    nu , dyk što ?

*SFC:    alo !

*SFC:    nu hdze ty , persname ?

*SFB:    vêsjalej , kvasku iščé paprobujcê , étâ samâjê , persname , persname .

*SFC:    persname tožý ?

*SFH:    kvasok z hradusâmê .

*SFB:    ne , jon xarošýn´kê taki vot .

*SFC:    nu , tam što ty râzahréjêš , usë dobrâ ?

*SFC:    nu úsë .

*SFG:    a ja vot pašla i ničë@w ni prýhatovêlâ svajim .

*SFB:    v rýstaran užo gde-tâ z´jezdzêlê .

*SFB:    nadâ bylâ úmescê isci .

*SFG:    persname zlëtâlâ úžo ú rýstaran ?

*SFC:    ne , kažu , étâ ú rýstaran sxodzêc´ , nadâ bylâ úmescê isci .

*SFC:    što , my (.) úsigda nejêk žý sidzelê razâm vsë .

*SFC:    zâxavalê mužykoú .

*SFH:    brodzêt nêpanjatnâ hdze .

*SFB:    persname kartošku bedny jes´ .

*SFH:    nu , bul´baš .

*SFG:    bul´bu adnu (.) dajot .

*SFB:    nu .

*SFC:    jamu nravêccý bul´bâ .

*SFH:    jon tak pryšoú , tam vot (.) hoscê nejkêjê .

*SFH:    vo dzen´ raždzen´jê ž majo bylo , da , pomnju .

*SFB:    nu .

*SFH:    vrodzê ž stol nakryt .

*SFH:    +" a jescê tut nima čaho .

*SFB:    bul´by nima .

*SFH:    +" pajdu ja , nima bul´by , nima čaho jescê .

*SFH:    nima jady .

*SFG:    u nas mâlaka litâr na dzen´ .

*SFG:    jeslê mâlaka litâr na dzen´ net , značýt +...

*SFG:    i bliny , i zacirku .

*SFB:    da six por zacirku iščé vot .

*SFB:    vot prývučyúšý .

*SFG:    persname ne bylâ , nam tak xârašo , hatovêc´ ničë@w ni nadâ .

*SFG:    abed , zavtrâk , užýn , i pâstajannâ nadâ prýhatovêc´ .

*SFG:    a tak my zacirâčkê , blinoú na dva dnja .

*SFB:    i tak , persname , pânimajêš , âdvykajêcê ad mužéj .

*SFH:    kanešnâ .

*SFB:    dzivâ što na zapuskê .

*SFG:    ja vot ciper pânimaju pâčymu .

*SFG:    tak ja pânimaju tyx žančyn +/.

*SFB:    raz v nidzelju pryjexâú , étâ úžé +/.

*SFG:    +, katoryjê ujezžajut muž´´ja na pol hodâ .

*SFB:    +< na try mesêcý , da , nu .

*SFG:    nu .

*SFH:    znajêš , persname , ja úžo , v pryncýpê , tožý nejêk smirylâsê s écêm .

*SFH:    étâ tožý samâjê , što ú kâmândziroúkê .

*SFH:    njadzelju domâ , njadzelju nima .

*SFH:    njadzelju domâ , njadzelju nima .

*SFJ:    ne , dve nidzelê domâ , nidzelju nima .

*SFB:    ot dzjaloú .

*SFD:    ja dva dnja pâhatovêú , dyk narmal´nâ , panravêlâs´ .

*SFB:    trubkâ jos´ u jaho ?

*SFB:    trubkâ jos´ u jaho ci ne ?

*SFD:    a ?

*SFC:    ty padnjaú .

*SFB:    trubkê nima , navernâ .

*SFD:    ni ponêú .

*SFB:    sased dze dzeúsê .

*SFB:    ne , mne zvaniú z damašnêhâ .

*SFB:    značýt , trubkê ni bylo úzo .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)