fam_sm_15

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, nan
@Participants:    SFK Migrant, SFA Migrant, SFW na, SFL Migrant, SFF Town
@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|SFW|52;|female|peripher||na|professional||
@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of SFK:    brms
@L1 of SFA:    be+pl
@L1 of SFW:    brms
@L1 of SFL:    be
@L1 of SFF:    brms
@MT of SFK:    be+brms
@MT of SFA:    be+ru
@MT of SFW:    be+ru
@MT of SFL:    be
@MT of SFF:    be+ru
@FL of SFK:    brms
@FL of SFA:    be+pl
@FL of SFW:    brms
@FL of SFL:    be
@FL of SFF:    brms
@Situation:    Conversation at work
*SFK:    a tokâ@w ékrân stary úžo , stary , kamp´´jutârščýk sam .
*SFK:    takojê neštâ malenêčkâjê .
*SFK:    a hétâj karobkê nima bal´šoj .
*SFK:    taki nejkê âparacêk (.) ú karobkê bumažnâj (.) stajêc´ .
*SFK:    ja kažu na jaho +"/.
*SFK:    +" persname +...
*SFK:    a pryšla , kažu +"/.
*SFK:    +" sluxâj , a ty ni bajišsê , što étâ kvarcirâ zharyc´ ?
*SFK:    a jon kažý +"/.
*SFK:    +" da nu , ni zharyc´ .
*SFK:    dyk ja kažu +"/.
*SFK:    +" tut žý úsë nâvirxu .
*SFK:    vo nâvirxu , ni v karobcý ú hétâj vo , bandurâ hétkâjê vjalikâjê , a ú karobâčcý bumažnâj takoj vo neštâ ljažyc´ .
*SFA:    i xvatajê .
*SFK:    maly kazaú +"/.
*SFK:    +" zrabi mne taki kamp´´jutér za pisjat@w dolârâú .
*SFK:    jon žý znajê , ad čaha jon tam , râzbjaré jaho , tam žý nima ničohâ .
*SFK:    jamu xvatajê .
*SFK:    kazaú +"/.
*SFK:    +" mne mošnâscê +/.
*SFW:    persname , a skažy , ty mne ničë@w ni dajoš , nâkladnyx nijakêx ?
@New Episode
*SFK:    a hlaúnâjê , sën´nê jana pytajêccý +"/.
*SFK:    +" što tam u vas za divčonkâ belên´kâjê ?
*SFK:    +" njavestkâ kažu ["-"] tvaja , a ty dažý ni pâznakomêšsê sën´nê .
@New Episode
*SFA:    prývadzi , budzêm râzvlikac´ .
*SFA:    skokâ@w hadov xlapcu ?
*SFW:    dvaccýc´ čytyrý adzinâccýhâ čysla .
@New Episode
*SFA:    davaj xoc´ fâtagrafêju budzêm hljadzec´ , šo étâ za rabotâ takajê !
*SFA:    nam hlaúnâ rost .
*SFA:    persname , uhljadajsê ty pervâjê .
*SFL:    metâr pêdzisjat tabe ni padxodzê .
*SFA:    metâr vosêmsêt dva , adno dzelâ !
*SFA:    a dze ž ty jaho vidzêlâ ?
@New Episode
*SFW:    a vo moj staršý , ciperêšnê .
*SFL:    hétâhâ my znajêm užo .
*SFA:    hétâ my vidzêlê .
*SFA:    a héty možý i +/.
*SFK:    jon , hétât , paxožý na cjabe .
@New Episode
*SFK:    hlazasty , no ciper jon ni taki .
@New Episode
*SFK:    ladnâ , dzeúkê , pakedâvâ .
@End
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page