fam_sm_15

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, nan

@Participants:    SFK Migrant, SFA Migrant, SFW na, SFL Migrant, SFF Town

@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    nan|fam|SFW|52;|female|peripher||na|professional||

@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of SFK:    brms

@L1 of SFA:    be+pl

@L1 of SFW:    brms

@L1 of SFL:    be

@L1 of SFF:    brms

@MT of SFK:    be+brms

@MT of SFA:    be+ru

@MT of SFW:    be+ru

@MT of SFL:    be

@MT of SFF:    be+ru

@FL of SFK:    brms

@FL of SFA:    be+pl

@FL of SFW:    brms

@FL of SFL:    be

@FL of SFF:    brms

@Situation:    Conversation at work

*SFK:    a tokâ@w ékrân stary úžo , stary , kamp´´jutârščýk sam .

*SFK:    takojê neštâ malenêčkâjê .

*SFK:    a hétâj karobkê nima bal´šoj .

*SFK:    taki nejkê âparacêk (.) ú karobkê bumažnâj (.) stajêc´ .

*SFK:    ja kažu na jaho +"/.

*SFK:    +" persname +...

*SFK:    a pryšla , kažu +"/.

*SFK:    +" sluxâj , a ty ni bajišsê , što étâ kvarcirâ zharyc´ ?

*SFK:    a jon kažý +"/.

*SFK:    +" da nu , ni zharyc´ .

*SFK:    dyk ja kažu +"/.

*SFK:    +" tut žý úsë nâvirxu .

*SFK:    vo nâvirxu , ni v karobcý ú hétâj vo , bandurâ hétkâjê vjalikâjê , a ú karobâčcý bumažnâj takoj vo neštâ ljažyc´ .

*SFA:    i xvatajê .

*SFK:    maly kazaú +"/.

*SFK:    +" zrabi mne taki kamp´´jutér za pisjat@w dolârâú .

*SFK:    jon žý znajê , ad čaha jon tam , râzbjaré jaho , tam žý nima ničohâ .

*SFK:    jamu xvatajê .

*SFK:    kazaú +"/.

*SFK:    +" mne mošnâscê +/.

*SFW:    persname , a skažy , ty mne ničë@w ni dajoš , nâkladnyx nijakêx ?

@New Episode

*SFK:    a hlaúnâjê , sën´nê jana pytajêccý +"/.

*SFK:    +" što tam u vas za divčonkâ belên´kâjê ?

*SFK:    +" njavestkâ kažu ["-"] tvaja , a ty dažý ni pâznakomêšsê sën´nê .

@New Episode

*SFA:    prývadzi , budzêm râzvlikac´ .

*SFA:    skokâ@w hadov xlapcu ?

*SFW:    dvaccýc´ čytyrý adzinâccýhâ čysla .

@New Episode

*SFA:    davaj xoc´ fâtagrafêju budzêm hljadzec´ , šo étâ za rabotâ takajê !

*SFA:    nam hlaúnâ rost .

*SFA:    persname , uhljadajsê ty pervâjê .

*SFL:    metâr pêdzisjat tabe ni padxodzê .

*SFA:    metâr vosêmsêt dva , adno dzelâ !

*SFA:    a dze ž ty jaho vidzêlâ ?

@New Episode

*SFW:    a vo moj staršý , ciperêšnê .

*SFL:    hétâhâ my znajêm užo .

*SFA:    hétâ my vidzêlê .

*SFA:    a héty možý i +/.

*SFK:    jon , hétât , paxožý na cjabe .

@New Episode

*SFK:    hlazasty , no ciper jon ni taki .

@New Episode

*SFK:    ladnâ , dzeúkê , pakedâvâ .

@End

(Stand: 20.04.2022)