fam_sm_13

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, nan

@Participants:    SFJ Town, SFF Town, SFI Town, SFE na

@ID:    hyb|fam|SFJ|11;|male|central||Town|in_education||

@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|SFI| 9;|male|central||Town|in_education||

@ID:    nan|fam|SFE|18;|female|peripher||na|in_education||

@L1 of SFJ:    ru

@L1 of SFF:    brms

@L1 of SFI:    ru

@L1 of SFE:    be+ru

@MT of SFJ:    be+ru

@MT of SFF:    be+ru

@MT of SFI:    be+ru

@MT of SFE:    be

@FL of SFJ:    ru

@FL of SFF:    brms

@FL of SFI:    brms

@FL of SFE:    be+ru

@Situation:    Conversation at home

*SFJ:    nu , kak raz vot na varotâx nêkavo netu , i persname kak raz .

*SFJ:    persname tak [_/] tak vo stanovêccý , tak vo .

*SFJ:    vse dumâjut , šo takojê .

*SFJ:    étât tak vo vjadze ú varoty hâlavoj mjačýk s céntrâ polê .

*SFJ:    vse snačalâ ni ponêlê .

*SFJ:    persname pis´mo nejkâjê pryslaú .

*SFF:    što nâpisal ?

*SFJ:    mamâ neštâ tam [_///] nu , tëtê persname neštâ raskazyvâlâ , a ja ničo ni slyšýú .

*SFJ:    dyk ja ijo@w sprašývâl , ana skazalâ +"/.

*SFJ:    +" patom râskažu .

*SFJ:    ana +/.

*SFI:    možý , plaxijê vescê .

*SFJ:    ci@w rano ničo ni râskazalâ .

*SFJ:    a šo-tâ ja slyšýl , persname gâvaril , on samâ xârašo zapomnêt , étâ , matnyjê slava .

*SFJ:    tyk ni persname , tam étê vsjakêjê , nu étê .

*SFF:    nu ja pânimaju , dyk vot imênnâ i paétâmu jemu cêžylo .

*SFJ:    persname nam až litajêt pa pâtalkam u persname .

*SFJ:    on tak vo .

*SFJ:    vo tut étâ , nu , kamp´´jutârny stol , a tut étâj , vun taki zdarovy divan .

*SFJ:    on tak vo birët jevo , fux .

*SFJ:    persname pramâ v étât divan litit .

*SFJ:    nu , tam zdarovy u nas divan .

*SFI:    a tam vo tak .

*SFJ:    u nivo ni kamp´´jutâr , étât , ni kamp´´jutâr , a cély étât , kinâciatr .

*SFI:    dva diskâ možnâ úsunuc´ .

*SFJ:    tam bol´šý ékran , vo taki vo budzê .

*SFI:    adin raz , kagda vsem skazalê prêtaš´čic´ mêlâkraturu , a ja nâtaskal dvescê triccýc´ pjac´ kilâgramâv .

*SFJ:    a on , možnâ ščytac´ , što každy den´ xadziú pa mâhazinâm , iskal mâkulaturu .

*SFI:    tak ja ú adin mâgazin xadziú tokâ@w .

*SFI:    mamâ gâvarylâ , sasedê užé rugajuccý , što balkon pêripolnên .

*SFJ:    nadâ bylâ sdac´ tristâ triccýc´ s čem-tâ , ilê šo-tâ takojê vo , a naš klas sdal až čut´ ni v tri razâ .

*SFJ:    zabylsê .

*SFI:    prostâ adin (.) plasmasêvy had nas padslušývâjêt .

*SFJ:    a my s persname srazu ponêlê .

*SFJ:    persname takoj +"/.

*SFJ:    +" smatri , padsluškâ idët .

*SFJ:    ja snačalâ ni ponêl , čo@w ty , persname , tak srazu tuda palez .

*SFI:    ja vsigda bilsê , ja vo tak , kabutâ@w kogtê vo , tak i xač´u âtamscic´ .

*SFI:    a u nas jaščé jest´ sistra .

*SFE:    a ja ni vidêlâ ni razu .

*SFJ:    a tak ana tokâ@w , možý , mesêcý tri nazad i radilâs´ .

*SFI:    kagda persname búdêt v dvinaccýtym klasê , ana tokâ@w ú pervym budzê .

*SFI:    vot by kak v stârinu , tri klasâ (.) vsevo .

*SFI:    ras , dva , try , vsë .

*SFI:    tam adin god (.) byl , kak (.) adin mesêc , i úsë , adin god (.) v školê sčitalsê .

*SFJ:    ja xaču v sadêk virnuccý , tam nima čaho rabic´ .

*SFI:    v sadêk xočýš virnuccý ?

*SFI:    tam ciper +/.

*SFJ:    u basejn xadilê .

*SFF:    basejên dažý ?

*SFJ:    a dyk a v étâj žý +...

*SFJ:    v našým sadêkê jest´ basejên .

*SFJ:    nu vo [_////] vot , kak sjuda vot zaxodêš .

*SFE:    a skokâ@w u vas atlič´nêkâv v klasê ?

*SFI:    raz , dva , try .

*SFI:    try .

*SFI:    bylâ čityrê , stalâ try .

*SFE:    +< a u vas ?

*SFJ:    nu , v étâm gadu vrjad li , navernâ , xto budêt .

*SFF:    dyk ani ž tam šo-tâ pêrêdajut .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)