fam_sm_16

@Begin
@Languages:    hyb, nan
@Participants:    SFA Migrant, SFQ na, SF12 na, SFL Migrant, SFM Migrant, SF4 na, SFK Migrant
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|SFQ|58;|male|peripher||na|higher||
@ID:    nan|fam|SF12|49;|female|peripher||na|higher||
@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFM|55;|female|central||Migrant|higher||
@ID:    nan|fam|SF4|33;|male|peripher||na|higher||
@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of SFA:    be+pl
@L1 of SFQ:    be+ru
@L1 of SFL:    be
@L1 of SFM:    ru
@L1 of SFK:    brms
@MT of SFA:    be+ru
@MT of SFQ:    be+ru
@MT of SFL:    be
@MT of SFM:    ru
@MT of SFK:    be+brms
@FL of SFA:    be+pl
@FL of SFQ:    be+ru
@FL of SFL:    be
@FL of SFM:    ru
@FL of SFK:    brms
@Situation:    Conversation at work
*SFA:    dziréktâr užé mne vizu pastavêú .
*SFA:    ja kvitok xaču ú školu addac´ , ni xaču nikomu dalžna byc´ .
*SFA:    a dze étâ persname našý úšla ?
*SFQ:    puskaj havorâc´ .
*SF12:    a étâ râspârižénêjê bylâ nihlasnâjê .
*SF12:    niglasnâ mil´jon šyssot vatknuc´ .
*SFQ:    očýn´ nipravêl´nâjê .
*SFL:    +< u tym mescê b jaščé âmfêciatru , jak raz bylo b mescý dlja jaho .
*SF12:    zags .
*SFL:    vo , da .
*SF12:    vo tak vo sjuda dal´šý , vot étâ +...
*SFL:    jak ad réčkê i u hétu storânu vo , točnâ dze byli tyjê svajê .
*SFL:    i hétyjê vrodzê procêú žý ž , svjaščénnêkê .
*SF12:    nu !
*SFL:    byú i adzin , i vtary +/.
*SFQ:    učorâ vidzêú (..) persname persname .
*SFQ:    idzët +...
*SFQ:    nu ja ž ni mahu kak mužčynâ ni pâzdarovâccý z žénščýnâj .
*SFQ:    ja zdrascê@w ["] hâvaru jej +".
*SFQ:    uznaú ja ijo@w .
*SFQ:    +" zdrascê@w , persname persname !
*SFQ:    ana (.) tak sa zloscê , jak (.) kon´ , usë raúno vrahu +"/.
*SFQ:    +" zdrastucê@w !
*SFQ:    i hâlavu utupêúšý , s lica pâminjaúšýsê , zlajê , kak [_/] kak ved´mâ .
*SFL:    xto jaje âbižal ?
*SFQ:    v dušé zrabilâsê kak-tâ praciúnâ i nêpryjatnâ .
*SFQ:    plox persname pâxâranilê ?
*SFQ:    dalê úsë , étâ samâjê +/.
*SF12:    +< što xacelâ persname ?
*SF12:    denêg dalê i vsë na étâ .
*SF12:    gospâdê , prasci ijo@w .
*SF12:    ja jexâlâ da zalesê i dumâlâ +"/.
*SFQ:    +" skarej by écê pitnaccýc´ minut zakončêlâs´ .
*SFQ:    +" i bron´ božý , što by ni zâvisci râzgavor .
*SFQ:    vo tak vot i žyzn´ idët (.) čýlavečýskâjê .
*SFQ:    paétâmu ja dažý pâžaleú [_/] pâžaleú , što (.) kak raz vyšýl .
*SFQ:    nadâ bylo k sasedu zajci , kada@w ljudzê išli s pojêzdâ .
*SFQ:    pâtamu što , nu , ni pryjatnâ prostâ v dušé .
*SF12:    pravêl´nâ , tagda pervyjê ljudê nač´âlê xadic´ na (.) sud , persname persname (.) xacelâ vsem pastavêc´ prahuly .
*SF12:    étâ vabš´če užasnâ , kagda (.) kto-tâ kavo-tâ vênavacêc´ .
*SFM:    ja šukalâ , štob mne samyjê lëgkêjê .
*SFM:    mne nadâ bylâ lëgkêjê i cëmnyjê , bo vsë prýdlahalê svetlâjê .
*SFM:    vot sič´as vrodê vetêr , rukava prikryty i on shébé vsë sviš´č´â .
*SFM:    v nëm savsem , dažý +...
*SFM:    nu , jeslê užo soncý tam prihrejêt tam v spinu +/.
*SFL:    kab tak jaho kupiú , bez usjakêx hétyx dzel , dyk i âdzjavau by .
*SFM:    nu dyk kanešnâ .
*SFM:    nu dyk a što ?
*SFM:    nu razvê čërnâjê my ni nosêm ?
*SFM:    u menja vun toj kaftan čorny kuplêny .
*SFM:    nu i tak (.) nâdivajêš , a pâčymu ?
*SFM:    persname kažý +"/.
*SFM:    +" što ty , budêš več´nâ nasic´ ?
*SFM:    kažu +"/.
*SFM:    +" dyk a što , ja užo čërnâjê ni budu nasic´ ?
*SFM:    ja hâvaru +"/.
*SFM:    +" on takoj udobnyj .
*SFM:    i vot sën´nê vrodê vot persname holâjê , jej u rukava xolâdnâ .
*SFM:    nu ja ž kupilâ i vot nejêk zâxadilâ v žuravinku ["] , ix bylo tam vsex razmerâv , ni âdnavo netu .
*SFL:    nejkêx mêlêcanerâú k vam naverx pašlo až dva , a trécê ú nejkêm hraždancý .
*SF4:    vot étâ samâ vrédnâ , navernâ .
*SF4:    intyrnét , možý , kamu pâdključic´ ?
*SF4:    zavtrâ pryjedzê dzjacêl .
*SFK:    ni nadâ nam tvoj intyrnét .
@End

 

(Stand: 29.05.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page