fam_sm_6

@Begin @Languages:    hyb @Participants:    SFL Migrant, SFK Migrant @ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional|| @L1 of SFL:    be @L1 of SFK:    brms @MT of SFL:    be @MT of SFK:    be+brms @FL of SFL:    be @FL of SFK:    brms @Situation:    Conversation at work, SFK speaks on the phone *SFL:    da abedâ tak (.) plâdatvornâ sën´nê trudzilâsê ja . *SFL:    hljadzi , persname , na polkâx što vot (.) robêccý . *SFL:    use râzabralâ hétyjê zavaly , hdze jakijê byli , pâpâdšyvalâ nejkêjê ryjestry vo . *SFL:    prydu , nâpjačatâjut nalohê hétyjê , tyk-tyk , a hétâ tudy nedzê na polku tak vot zatknut . *SFL:    neštâ (.) prýnjase ú kaho čo@w ni xvatajê (.) tam . *SFL:    nejkê +... *SFL:    ci kalja dzelânâjê , ci što . *SFL:    kudy jaho tam ? *SFL:    paka (.) šukac´ tuju rýâlizacýju , ci što ? *SFL:    nekâlê nâbjaru . *SFL:    a ú prošlym mesêcý ni nâbiralâ , bo (.) čytyrý ž dni ni bylo ú kancy , jak patom užo jamu svabodnâ bylo b (.) râzbirac´ . *SFL:    najabâr žý ž ni padšyty byú . *SFL:    jaščé tožý ljažalâ . *SFL:    ékspârt najabrskê ljažaú nêpadšyty , jêrlyki nêpadšytyjê . *SFL:    dyk ja jaščé vo sën´nê papku dâlažylâ naranêcê vot . *SFL:    ale lisničýstvâ ž astaúšýsê byla nêpadšytâjê . *SFL:    padšylâ papku hétu i hétyjê vo úsjakêjê . *SFL:    to nejkêjê akty sverkê , to neštâ nedzê ljažyc´ , use hétyjê râskalupalâ . *SFL:    a iščé ž šukalâ , što persname persname nedzê pêrýdavalâ kamu-tâ éspéka kryladdzý , héty akt sverkê . *SFL:    nidze ž i tak ni âbnaružýlâ . *SFL:    i nâkladnyjê našla za dzevjatâjê čyslo , katoryx tut vo stajic´ katory dzen´ ljamânt što nima . *SFL:    a jany , akazyvâjêccý , ú persname persname ljažac´ . *SFL:    jana prýhatovêlâ tam . *SFL:    nextâ daú , kažý , jej addzel´nâ . *SFL:    nu , vot prýnjasli , i úsë . *SFL:    a jana sabe úse tak , ni hljadzê , i z nâkladnymê , i z zjalënên´kêmê . *SFK:    use pabralâ byla . *SFL:    kažu , ni tak dalëkâ i ližalê . *SFK:    a ja sabe na pâd´´abedâk kupilâ kurmu kakâ ["] . *SFK:    ty idu , dumâju sama sabe , hljan´ . *SFK:    kak hljanu na sibja +... *SFK:    zašla , hlaúnâ , merâc´ bacinkê i stalâ . *SFK:    +" nu ty i svin´nja ! *SFK:    dy pašla kupilâ . *SFK:    a jana nejkâjê tvërdâjê , taústajê nejkâjê . *SFL:    maja dyk i vo vabščé , a jiščé jak pâsjadžu vo tut , dyk (.) vabščé belyjê . *SFL:    dyk čyšču adzëžnâj ščotkâj (.) sâpahi tak vot . *SFL:    a pačyšču jix srazu adëžnâj ščotkâj čystâj , a tady +... *SFL:    a héty vo takoj z butylkê . *SFL:    no jano tam ničohâ ni pakrasê . *SFL:    jak u xacê bryzhâju , dyk taki krasivy bot , karyčnêvy . *SFL:    vysâxnê hétâ , isparyccý , dze-tâ nejkê spirt tut , usë , apjac´ taki , jaki byú . *SFL:    mne trébâ xlapcoú hétyx pytaccý , možý , kamu kamp´´jutâr nadâ , vot (.) naš hény , katory stary (.) taki . *SFL:    byvajê , možý , jakim studzentâm dze (.) pâdzjašovkê . *SFL:    pamojmu ž , ja ú cjabe pakladščýk trubkê . *SFL:    iščé zvjažy tut za svjazistâ . *SFK:    +" a dze persname pucëúkê ? *SFK:    vapros +". *SFK:    tak mne étyjê dranyjê ékânamisty pâpadpisvâjuc´ pucëúkê ? *SFK:    ja budu xadzic´ za jimê (.) vosêm dnej . *SFK:    kanec mesêcý , a jany (.) ad écêx samyx ni pâpadpisyvâlê ! *SFK:    ci čulâ ty ? *SFK:    nu , hétâ úžé vabščé prydzel usjakêx majix mečtanêj . *SFK:    jany ni pâdpisalê , persname ni pâdpisaú +... *SFK:    xadi za vsemê zzadu , paprobuj pâpâdšyvaj . *SFK:    persname pucëvkê xx sa skurâj . *SFK:    incirésnâ ! *SFK:    nejkâjê prasročýnâjê zadolžnâsc´ . *SFK:    a čo@w jana prasročýnâ ? *SFK:    disjatâhâ čysla . *SFK:    ja šas@w (.) pâzvanju . *SFK:    my ž disjatâhâ [_///] ú nas srok zarplaty . *SFK:    a čo@w jany pastavêc´ semsjat@w sem tysêč ? *SFK:    pasmotrým . *SFK:    hâlava ú mjane krucêccý ad étâj vsej žyznê . *SFL:    étâ krucêccý ni ad žyznê . *SFK:    ad žyznê . *SFL:    +< ad nečýhâ druhovâ . *SFK:    persname daúno úžo vyšlâ hénâ . *SFL:    o ne , ú mjane ne . *SFL:    i večýrâm tady spac´ budu xacec´ da pacery saznan´nê . *SFL:    ja kakajê-tâ stalâ nemâšnâjê . *SFL:    tady xvaréju , nejkâjê úsja , jak zdoxlâjê ribâ . *SFL:    ja b cjaper vo kab ljahla , dyk , zdajeccý , vot pramâ b bryk i (.) âtrubilâsê . *SFL:    ja ú xatu dy abratnâ . *SFL:    u mjane jak takoj sonnâjê sâstajan´nê . *SFK:    persname den´gê sâbirajê , a hétyjê userdnâ zdajuc´ . *SFK:    den´hâú ni astalâs´ u karmanê . *SFK:    pjatnascê rublëv . *SFK:    kak ty mne dorâh ! *SFK:    persname , hétâ vy mne raščotnyj ni pryslalê ? *SFK:    (...) a čaho ú menja penja ? *SFK:    dzesjatâhâ čysla zaplačýnâ , a čo@w penja vylêzlâ ? *SFK:    neštâ ja ni čarta ni pânimaju âb´´jasnicê mne . *SFK:    (...) da ni možý takovâ byc´ ! *SFK:    a vy ni pa kamp´´jutâru ni možýcê pâhljadzec´ ? *SFK:    (...) nu vot napisânâ ú mene tak . *SFK:    disjatâvâ čisla (.) zaplačýnâ . *SFK:    mne šo , tol´kâ pâručén´nê , pâlučajêccý , padnjac´ ? *SFK:    a šo ú nas , sto dvaccýc´ pjac´ mil´jonâú bylo pa pâručén´nê , ci što ? *SFK:    (...) nu , ni zaplačýnâ adzinâccýc´ mil´jonâú ? *SFK:    neštâ nêčyrta ni pânimaju . *SFK:    a čaho ú nas hrošý vsë vrémê byli , ves´ dzikabr ? *SFK:    ja i zaplakâlâ , ni možý takovâ byc´ . *SFK:    i penja až (.) za dvinaccýc´ dnej . *SFK:    (...) dobrâ , spasibâ . *SFK:    šo , persname , xočýš ? *SFK:    (...) što ty zdelâlâ ? *SFK:    nu ka bystrâ iščé raz pâvtary . *SFK:    no usë raúno , persname , u ljubom slučýjê bol´šý pâdaxodnâhâ nalohâ , no nikak ni menšý . *SFK:    (...) nu , kanešnâ , nadâ úsë pêrýščytac´ , zdelâc´ pravêl´nâ , kak dalžno byc´ . *SFK:    (...) xto étâ (.) tak zâplacil ? *SFK:    kamp´´jutâr skladyvâjê vsju zarplatu , âtymajê l´hoty i umnažajê na pracént . *SFK:    što jon cibe dze sraúnêvâjê ? *SFK:    jon tabe pâščytaú s trýccacju adnu tysjač , a ty ciper (.) pêrýščytaj s trýccaci pjaci . *SFK:    i dzelêš na dvenaccýc´ , i umnažajêš na dvescê sorâk , i pâlučajêccý sem´ pjacsot dvaccýc´ . *SFK:    (...) pryčom tut kamp´´jutér ? *SFK:    ja hâvaru , nu , vot užé (.) sumâ . *SFK:    (...) kuda cjabe pasadzêc´ ? *SFK:    uspakojsê ty , nekâmu ty patrébnâjê ! *SFK:    ja sabe setâčku kupilâ , takuju zakrucênnuju , i kupilâ dvojê pary naskov dlja persname . *SFK:    kak mne étât cêlifon nâdajeú za sivodnê , mamâ maja dârahajê ! *SFK:    biccý budu skorâ . *SFK:    ja da persname ni mahu sxadzic´ iz-zâ vas . *SFK:    tak nadâ s étâj setâčkê pêrêlažyc´ u hétu setâčku . *SFK:    jablâčkâv tut ja kupilâ cél´nu kilju . *SFK:    zavtrâ kroškâ prybudzêt , navernâ . *SFK:    tak , pajdu da persname kančac´ +... *SFK:    možý , konču (.) što-nibudz´ . *SFK:    vaz´mu svaji daverýnâscê . *SFK:    persname , ja , karočý , nâvirxu ú persname . *SFK:    mabil´ny (.) sa mnoj , tak što xaj zvanjat na mabil´ny , kamu ja patrébnâ tak užé sil´nâ . @End
(Stand: 20.04.2022)