fam_sm_6

@Begin

@Languages:    hyb

@Participants:    SFL Migrant, SFK Migrant

@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of SFL:    be

@L1 of SFK:    brms

@MT of SFL:    be

@MT of SFK:    be+brms

@FL of SFL:    be

@FL of SFK:    brms

@Situation:    Conversation at work, SFK speaks on the phone

*SFL:    da abedâ tak (.) plâdatvornâ sën´nê trudzilâsê ja .

*SFL:    hljadzi , persname , na polkâx što vot (.) robêccý .

*SFL:    use râzabralâ hétyjê zavaly , hdze jakijê byli , pâpâdšyvalâ nejkêjê ryjestry vo .

*SFL:    prydu , nâpjačatâjut nalohê hétyjê , tyk-tyk , a hétâ tudy nedzê na polku tak vot zatknut .

*SFL:    neštâ (.) prýnjase ú kaho čo@w ni xvatajê (.) tam .

*SFL:    nejkê +...

*SFL:    ci kalja dzelânâjê , ci što .

*SFL:    kudy jaho tam ?

*SFL:    paka (.) šukac´ tuju rýâlizacýju , ci što ?

*SFL:    nekâlê nâbjaru .

*SFL:    a ú prošlym mesêcý ni nâbiralâ , bo (.) čytyrý ž dni ni bylo ú kancy , jak patom užo jamu svabodnâ bylo b (.) râzbirac´ .

*SFL:    najabâr žý ž ni padšyty byú .

*SFL:    jaščé tožý ljažalâ .

*SFL:    ékspârt najabrskê ljažaú nêpadšyty , jêrlyki nêpadšytyjê .

*SFL:    dyk ja jaščé vo sën´nê papku dâlažylâ naranêcê vot .

*SFL:    ale lisničýstvâ ž astaúšýsê byla nêpadšytâjê .

*SFL:    padšylâ papku hétu i hétyjê vo úsjakêjê .

*SFL:    to nejkêjê akty sverkê , to neštâ nedzê ljažyc´ , use hétyjê râskalupalâ .

*SFL:    a iščé ž šukalâ , što persname persname nedzê pêrýdavalâ kamu-tâ éspéka kryladdzý , héty akt sverkê .

*SFL:    nidze ž i tak ni âbnaružýlâ .

*SFL:    i nâkladnyjê našla za dzevjatâjê čyslo , katoryx tut vo stajic´ katory dzen´ ljamânt što nima .

*SFL:    a jany , akazyvâjêccý , ú persname persname ljažac´ .

*SFL:    jana prýhatovêlâ tam .

*SFL:    nextâ daú , kažý , jej addzel´nâ .

*SFL:    nu , vot prýnjasli , i úsë .

*SFL:    a jana sabe úse tak , ni hljadzê , i z nâkladnymê , i z zjalënên´kêmê .

*SFK:    use pabralâ byla .

*SFL:    kažu , ni tak dalëkâ i ližalê .

*SFK:    a ja sabe na pâd´´abedâk kupilâ kurmu kakâ ["] .

*SFK:    ty idu , dumâju sama sabe , hljan´ .

*SFK:    kak hljanu na sibja +...

*SFK:    zašla , hlaúnâ , merâc´ bacinkê i stalâ .

*SFK:    +" nu ty i svin´nja !

*SFK:    dy pašla kupilâ .

*SFK:    a jana nejkâjê tvërdâjê , taústajê nejkâjê .

*SFL:    maja dyk i vo vabščé , a jiščé jak pâsjadžu vo tut , dyk (.) vabščé belyjê .

*SFL:    dyk čyšču adzëžnâj ščotkâj (.) sâpahi tak vot .

*SFL:    a pačyšču jix srazu adëžnâj ščotkâj čystâj , a tady +...

*SFL:    a héty vo takoj z butylkê .

*SFL:    no jano tam ničohâ ni pakrasê .

*SFL:    jak u xacê bryzhâju , dyk taki krasivy bot , karyčnêvy .

*SFL:    vysâxnê hétâ , isparyccý , dze-tâ nejkê spirt tut , usë , apjac´ taki , jaki byú .

*SFL:    mne trébâ xlapcoú hétyx pytaccý , možý , kamu kamp´´jutâr nadâ , vot (.) naš hény , katory stary (.) taki .

*SFL:    byvajê , možý , jakim studzentâm dze (.) pâdzjašovkê .

*SFL:    pamojmu ž , ja ú cjabe pakladščýk trubkê .

*SFL:    iščé zvjažy tut za svjazistâ .

*SFK:    +" a dze persname pucëúkê ?

*SFK:    vapros +".

*SFK:    tak mne étyjê dranyjê ékânamisty pâpadpisvâjuc´ pucëúkê ?

*SFK:    ja budu xadzic´ za jimê (.) vosêm dnej .

*SFK:    kanec mesêcý , a jany (.) ad écêx samyx ni pâpadpisyvâlê !

*SFK:    ci čulâ ty ?

*SFK:    nu , hétâ úžé vabščé prydzel usjakêx majix mečtanêj .

*SFK:    jany ni pâdpisalê , persname ni pâdpisaú +...

*SFK:    xadi za vsemê zzadu , paprobuj pâpâdšyvaj .

*SFK:    persname pucëvkê xx sa skurâj .

*SFK:    incirésnâ !

*SFK:    nejkâjê prasročýnâjê zadolžnâsc´ .

*SFK:    a čo@w jana prasročýnâ ?

*SFK:    disjatâhâ čysla .

*SFK:    ja šas@w (.) pâzvanju .

*SFK:    my ž disjatâhâ [_///] ú nas srok zarplaty .

*SFK:    a čo@w jany pastavêc´ semsjat@w sem tysêč ?

*SFK:    pasmotrým .

*SFK:    hâlava ú mjane krucêccý ad étâj vsej žyznê .

*SFL:    étâ krucêccý ni ad žyznê .

*SFK:    ad žyznê .

*SFL:    +< ad nečýhâ druhovâ .

*SFK:    persname daúno úžo vyšlâ hénâ .

*SFL:    o ne , ú mjane ne .

*SFL:    i večýrâm tady spac´ budu xacec´ da pacery saznan´nê .

*SFL:    ja kakajê-tâ stalâ nemâšnâjê .

*SFL:    tady xvaréju , nejkâjê úsja , jak zdoxlâjê ribâ .

*SFL:    ja b cjaper vo kab ljahla , dyk , zdajeccý , vot pramâ b bryk i (.) âtrubilâsê .

*SFL:    ja ú xatu dy abratnâ .

*SFL:    u mjane jak takoj sonnâjê sâstajan´nê .

*SFK:    persname den´gê sâbirajê , a hétyjê userdnâ zdajuc´ .

*SFK:    den´hâú ni astalâs´ u karmanê .

*SFK:    pjatnascê rublëv .

*SFK:    kak ty mne dorâh !

*SFK:    persname , hétâ vy mne raščotnyj ni pryslalê ?

*SFK:    (...) a čaho ú menja penja ?

*SFK:    dzesjatâhâ čysla zaplačýnâ , a čo@w penja vylêzlâ ?

*SFK:    neštâ ja ni čarta ni pânimaju âb´´jasnicê mne .

*SFK:    (...) da ni možý takovâ byc´ !

*SFK:    a vy ni pa kamp´´jutâru ni možýcê pâhljadzec´ ?

*SFK:    (...) nu vot napisânâ ú mene tak .

*SFK:    disjatâvâ čisla (.) zaplačýnâ .

*SFK:    mne šo , tol´kâ pâručén´nê , pâlučajêccý , padnjac´ ?

*SFK:    a šo ú nas , sto dvaccýc´ pjac´ mil´jonâú bylo pa pâručén´nê , ci što ?

*SFK:    (...) nu , ni zaplačýnâ adzinâccýc´ mil´jonâú ?

*SFK:    neštâ nêčyrta ni pânimaju .

*SFK:    a čaho ú nas hrošý vsë vrémê byli , ves´ dzikabr ?

*SFK:    ja i zaplakâlâ , ni možý takovâ byc´ .

*SFK:    i penja až (.) za dvinaccýc´ dnej .

*SFK:    (...) dobrâ , spasibâ .

*SFK:    šo , persname , xočýš ?

*SFK:    (...) što ty zdelâlâ ?

*SFK:    nu ka bystrâ iščé raz pâvtary .

*SFK:    no usë raúno , persname , u ljubom slučýjê bol´šý pâdaxodnâhâ nalohâ , no nikak ni menšý .

*SFK:    (...) nu , kanešnâ , nadâ úsë pêrýščytac´ , zdelâc´ pravêl´nâ , kak dalžno byc´ .

*SFK:    (...) xto étâ (.) tak zâplacil ?

*SFK:    kamp´´jutâr skladyvâjê vsju zarplatu , âtymajê l´hoty i umnažajê na pracént .

*SFK:    što jon cibe dze sraúnêvâjê ?

*SFK:    jon tabe pâščytaú s trýccacju adnu tysjač , a ty ciper (.) pêrýščytaj s trýccaci pjaci .

*SFK:    i dzelêš na dvenaccýc´ , i umnažajêš na dvescê sorâk , i pâlučajêccý sem´ pjacsot dvaccýc´ .

*SFK:    (...) pryčom tut kamp´´jutér ?

*SFK:    ja hâvaru , nu , vot užé (.) sumâ .

*SFK:    (...) kuda cjabe pasadzêc´ ?

*SFK:    uspakojsê ty , nekâmu ty patrébnâjê !

*SFK:    ja sabe setâčku kupilâ , takuju zakrucênnuju , i kupilâ dvojê pary naskov dlja persname .

*SFK:    kak mne étât cêlifon nâdajeú za sivodnê , mamâ maja dârahajê !

*SFK:    biccý budu skorâ .

*SFK:    ja da persname ni mahu sxadzic´ iz-zâ vas .

*SFK:    tak nadâ s étâj setâčkê pêrêlažyc´ u hétu setâčku .

*SFK:    jablâčkâv tut ja kupilâ cél´nu kilju .

*SFK:    zavtrâ kroškâ prybudzêt , navernâ .

*SFK:    tak , pajdu da persname kančac´ +...

*SFK:    možý , konču (.) što-nibudz´ .

*SFK:    vaz´mu svaji daverýnâscê .

*SFK:    persname , ja , karočý , nâvirxu ú persname .

*SFK:    mabil´ny (.) sa mnoj , tak što xaj zvanjat na mabil´ny , kamu ja patrébnâ tak užé sil´nâ .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)