fam_sm_22

@Begin
@Languages:    hyb, nan
@Participants:    SF9 na, SFX na, SFL Migrant, SFK Migrant, SFA Migrant, SFN Migrant, SFM Migrant
@ID:    nan|fam|SF9|32;|male|peripher||na|higher||
@ID:    nan|fam|SFX|||peripher||na|||
@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFN|43;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFM|55;|female|central||Migrant|higher||
@L1 of SFL:    be
@L1 of SFK:    brms
@L1 of SFA:    be+pl
@L1 of SFN:    be
@L1 of SFM:    ru
@MT of SFL:    be
@MT of SFK:    be+brms
@MT of SFA:    be+ru
@MT of SFN:    be
@MT of SFM:    ru
@FL of SFL:    be
@FL of SFK:    brms
@FL of SFA:    be+pl
@FL of SFN:    be
@FL of SFM:    ru
@Situation:    Conversation at work
*SFL:    ne , tam žý ž les drymučý stajic´ ukruhavuju .
*SFL:    ja pânimaju , ú budzënâúcý , katory stajic´ kalja karoúnêkâú , hétâ kantorâ ú jix .
*SFL:    jak ni znaju što , jak zanozâ kakajê-tâ tam stajic´ vot što-tâ tam .
@New Episode
*SFK:    tut žý ž vyrvâlê vsja les .
*SFK:    zâhâražon tokâ@w tam , a tut žý ž lesâ nima .
*SF9:    nu , skazaú [_/] skazaú zâsadzic´ .
@New Episode
*SFL:    tam jak zârasce da ljasničýstvâ , dyk budzê stajac´ vabščé u drymučým lesê .
@New Episode
*SFL:    les pâdstupajê až da kantory .
@New Episode
*SFK:    a ja , étâ samâjê , mendal´ pâsadzilâ , ni znaju vo , ci prýžyveccý .
*SFK:    ja ú žurnalê dze-tâ uznalâ .
*SFK:    pâhljadzelâ .
@New Episode
*SFK:    hljan´ , u mjane točnâ takojê .
*SFN:    panjatnâ .
*SFN:    ja cibe râskazalâ , što ta za éty samy ?
*SFK:    usë , čaho xočýš , jesc´ .
*SFK:    a sa strél´bâj persname tam nêkavo ni pastavêc´ , a ivo@w ja ni bajus´ .
*SFK:    a šo , jon budzê znac´ , što ja ukralâ ?
*SFK:    ja kak-tâ raz kupilâ bârbarys i dala dzedu , kažu +"/.
*SFK:    +" dzed , prýkapaj dze .
*SFK:    a dzed tak za xatâj prýkapaú .
*SFK:    ja pra toj bârbarys zabylâs´ .
*SFK:    a sëlêtâ mužyk moj kosê i kažý +"/.
*SFK:    +" ty , idzi pâljadzi , što tut u nas nejkâjê (.) dzikovênâ rascët .
*SFK:    kažý +"/.
*SFK:    +" nejkâjê takojê s cvitočkâmê .
*SFN:    jon taki , jaho liscêkê krasnên´kêjê .
*SFK:    i vo , hlaúnâjê , mâladyx narosšý .
*SFK:    slyšýš , a adna takajê vetkâ pramâ vsja s cvitočkâmê z žoltymê .
*SFK:    kažý +"/.
*SFK:    +" što étâ takojê ?
*SFK:    +" bârbarys .
*SFK:    +" budzêm cvjatočkê sušyc´ i čaj budzêm pic´ .
@New Episode
*SFM:    a dze étâ vy persname dzelê ?
*SFM:    vrodê vjaz´li vy ijo@w sjuda .
*SF9:    jana na vtarom étažé vybirajê pensêju .
*SFK:    u mene tut sto try mil´jonâ i pa lesxozu mil´jonâú (.) dvaccýc´ .
*SFK:    nu , karočý , sto pjatnaccýc´ mil´jonâú pa budžétu pâlučyc´ naličnymê .
*SFK:    vsivo načyslênâ dvescê vosêmdzêsêt try .
*SFK:    cixâ , hdze ja byla ?
*SF9:    tak vot ana tut neštâ mudrylâ .
*SFK:    ja jej kazalâ +"/.
*SFK:    +" mudryc´ ničë@w ni nadâ , sâbrala vse dâkumenty (.) i pryjexâlâ sjuda .
@New Episode
*SFM:    râzabralês´ .
*SFM:    pâpêriplačyvâlê étâ , no my âtrýhulirujêm .
*SFK:    vot vidêcê , vsë zaranêjê zdelâvâjêm .
*SFK:    strašnâ dzelâ , jak usë budzê pravêl´nâ .
*SFM:    za marožýnym nixto ni pajexâl ?
*SFK:    neâ .
*SFM:    a my čikajêm .
*SFM:    ja persname +...
*SFM:    u nas abyčnâ buhâlcera lesničêstv behâjut .
*SFK:    ty sjezdêš kupêš , a jon cja@w pâdvjazëc´ .
*SFM:    a što , u nivo svâjivo transpârtâ nimâ , ljasničýstvâ ?
*SFK:    jana pa starâj družbê s persname persname padjedzê .
*SFM:    dyk sokâ štuk ?
*SFA:    persname , marožýnâjê tabe tožý kupêm .
*SFA:    persname kak patépâlâ , pjaškom ?
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page