fam_sm_20

@Begin

@Languages:    hyb, nan

@Participants:    SFK Migrant, SFL Migrant, SFM Migrant, SF7 na, SFN Migrant, SFA Migrant

@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFM|55;|female|central||Migrant|higher||

@ID:    nan|fam|SF7|20;|female|peripher||na|secondary||

@ID:    hyb|fam|SFN|43;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of SFK:    brms

@L1 of SFL:    be

@L1 of SFM:    ru

@L1 of SFN:    be

@L1 of SFA:    be+pl

@MT of SFK:    be+brms

@MT of SFL:    be

@MT of SFM:    ru

@MT of SFN:    be

@MT of SFA:    be+ru

@FL of SFK:    brms

@FL of SFL:    be

@FL of SFM:    ru

@FL of SFN:    be

@FL of SFA:    be+pl

@Situation:    Conversation at work

*SFK:    tut trébâ pisac´ +...

*SFK:    stavêc´ adzin , dva , try (.) i pisac´ +...

*SFK:    kamu ty nâčysljalâ ?

*SFK:    itéér +...

*SFK:    ci kak étâ ?

@New Episode

*SFK:    a tut (.) vrémênnyjê rabočýjê i uč´asnêkê vov .

*SFK:    učys´ srazu pravêl´nâ .

@New Episode

*SFK:    raz nâpisalâ , to xaj raspisyvâjêccý , a (.) nadâ bylâ ni pisac´ .

*SFK:    a vabščé (.) ty âtvečajêš za vaš ščot , paétâmu ty raspisvâjêšsê , buhalcêr , što pravêl´nâ tam rasčytânâ .

*SFK:    nu âstal´nyjê +...

*SFK:    ja dumâju , što xaj bjaré lisničýj vsë âstal´nojê ú xlapcoú padpisvâjê .

*SFK:    ja dažý pravêrâc´ jix ni budu .

*SFK:    a patom , jak jana padpišý , ja vsë pâhljažu , xârašo ?

*SFK:    vo tut ú jaho ni adnoj , viš .

@New Episode

*SFM:    pridëš ka mne , ja tabe râskažu , kak kasu pisac´ .

*SFM:    kak-tâ ty što zaxočýš zapišýš v kasâvuju knižku , prixodnyj .

*SFM:    rasxodnyj ni zaxočýš , ni zapišýš .

*SFM:    nu , idzi zdavaj étâ , patom prydëš ka mne .

@New Episode

*SFL:    hlaúnâ , perâdâ mnoj ljacelâ , ljacelâ , i hljažu , tudy vun pâšuravalâ , ú hény vuhâl , u hascinêcu .

*SFL:    a cjaper da mjane dašlo , što tam hascinêcý .

*SFL:    značýc´ , što možý byc´ , raz larka nima ?

*SFL:    značýc´ , svidan´jê ú hascinêcý s kem-tâ .

@New Episode

*SFL:    xacelâ dahnac´ , pâpytaccý +"/.

*SFL:    +" možý , ú cja@w talončýk jos´ , kab nazad pryjexâc´ , ni kupljac´ u aútobusê ?

@New Episode

*SFK:    nu , ja ščytalâ , pâčymu +...

*SFK:    ja ščytalâ , ja ž ni z hâlavy jaje .

*SFK:    jak ja z hâlavy mahu tabe vzjat´ ?

*SFK:    xvatajê tam zarplaty (.) vyšý kryšý .

@New Episode

*SFN:    persname , hljadzi ty , kinê úsë étâ , zavernêccý i nedzê pajedzê .

*SFK:    ničo jej ni nadâ .

*SFL:    i úsë ú jaje ú paradku , to na sârýúnavanêju s saboj voz´mê +/.

*SFK:    nu , i úsë u paradku ú jaje , persname .

*SFK:    zzadzê bjažyc´ , pâdhanjajê +"/.

*SFK:    +" mamkâ , bjažy skaréj , a to ljudzê +/.

@New Episode

*SFK:    xarošý xarakcêr , strašnâ delâ .

*SFK:    ja b spalâ b , kab u mjane taki xarakcêr byú , xoc´ každuju noč , ni prâsypalâsê b (.) célymê načamê .

*SFK:    têlifon zvinit , padskakvâjêš .

*SFK:    ja nikolê ni dumâlâ , što ja (.) takajê budu vot (.) dërgânâjê vsja .

*SFK:    božýčkâ , šo tut napisânâ ?

*SFK:    kakix-tâ (.) zapiskê sumašédšývâ .

*SFL:    jak z mužykom u xacê nâčynaju vadzêccý , tady kryču +"/.

*SFL:    +" usë ljudzê jak ljudzê , da mamy ú hoscê ú otpusk jezdzêc´ , xoc´ by tut xto kudy z´jexâú !

*SFL:    kažu +"/.

*SFL:    +" use ž da mamy , da sjastry , xto kudy jedzê , a hétâ úse sjadzjac´ kučýj na majej hâlave .

*SFL:    pânimajêš , nixto ni xočý nikudy s xaty vyjaždžac´ .

*SFL:    a tut ni to ú turcýju , ni to ú jehipêt , ryšyccý ni možý nikak jaščé .

*SFL:    abdumâc´ vapros , kudy pajexâc´ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)