fam_sm_29

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    SF10 Town, SFF Town
@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of SF10:    brms
@L1 of SFF:    brms
@MT of SF10:    be+ru+brms
@MT of SFF:    be+ru
@FL of SF10:    brms
@FL of SFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*SF10:    kto-tâ +...
*SF10:    nu , bylê u nas patrul´nyjê , vot xadzilê pa horâdu .
*SF10:    +" aj , na cjurme u vas tam strašnâ , cêžylo .
*SF10:    ja raz vyšýú na patrul´ .
*SF10:    u pjac´ čysoú večýrâ vyxojêš@w , da časâ nočê (.) vakruh trox damoú .
*SF10:    i dalê mne +...
*SF10:    kako-tâ@w usilenêjê byla tam , lavilê nekâhâ man´jakâ .
*SF10:    pašli i my .
*SF10:    ja pašoú , moj kâman´dzir vzvodâ , narmal´ny kent , a s namê patrul´ny seržant .
*SF10:    my ž ne znajêm âdmênêstraciúny kodýks , my znajêm tokâ@w úhaloúny .
*SF10:    nu , s namê umnâhâ paslalê .
*SF10:    my xodzêm , xodzêm , xodzêm , xodzêm .
*SF10:    ulêcý lenênâ pêšyxodnâjê ú hrodnâ .
*SF10:    letâ , čysoú dzesêc´ večýrâ .
*SF10:    samyjê krasivyjê dzevuškê , tol´kâ +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, v grodnâ , pravêl´nâ ?
*SF10:    i my , jak bâlvany , vakruh étyx trox damoú xodzêm , xodzêm , xodzêm , xodzêm .
*SF10:    ja to ni ment , a formâ ta mentoúskâjê .
*SF10:    a ja ž zâbyvaju , što v formê .
*SF10:    idu da dzevâk tam čë-tâ@w .
*SF10:    +" šo étâ za prydurâk , blin ?
*SF10:    tožý cêžélo , karočê .
*SF10:    xadzilê , nejkê p´jany (.) valjajêccý .
*SF10:    ja tak +"/.
*SF10:    +" a davaj my jevo tam ârystujêm !
*SFF:    a u vas vsë , [_/] i naručnêkê , vsë ?
*SF10:    +< da vsë kak paložýnâ .
*SFF:    aha .
*SF10:    râdzêastancýjê , naručnêkê , gaz tam byl , braslety écê +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, palkê .
*SF10:    nu , on patrul´ny , jamu [_/] jamu nadâ čë-tâ@w tam , štob imu tam tožý pâaščrénêjê .
*SF10:    a nam étâ nadâ , jeslê my kânvairy ?
*SF10:    my vyšlê adzin raz dlja masâvâscê .
*SF10:    nu , ladnâ , pa radzêâstancýjê vyzyvajêm mašynu .
*SF10:    +" mašynâ pâlamalâsê , vjadzicê pjaškom .
*SF10:    try kilâmetry .
*SF10:    ščas@w !
*SF10:    my jaho pêrýcjanulê na druhuju storânu ulêcý .
*SF10:    étâ úžo +/.
*SFF:    ni vaš uč´astâk .
*SF10:    +, ni naš učastâk .
*SF10:    idzëm , jon , padlâ , apjac´ pryšoú .
*SF10:    a jon +...
*SF10:    tam , pâluč´ajêccý , zdanêjê starâjê ú hrodnâ ú céntrý .
*SFF:    aha .
*SF10:    i ot fundamênt taki vot , vysaty dze-tâ +...
*SF10:    taki vot , čik , jak prystupâčkâ .
*SF10:    jon tak +/.
*SFF:    a jon tam spic´ .
*SF10:    +, mordâj abpërsê i xr@k na hétâj prystupkê .
*SF10:    my jaho apjac´ pêrývjali .
*SF10:    razy čytyrê pêrývadzilê .
*SF10:    tady dâstaje ksivu , nejkê prapârščýk mêlicéjskê .
*SF10:    nu , dyk gâvarju +"/.
*SF10:    +" dyk idzi ty adsjul´ .
*SF10:    i tak âtxadzi paprobuj célymê dnjamê .
@End

 

(Stand: 29.05.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page