fam_sm_29

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    SF10 Town, SFF Town

@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of SF10:    brms

@L1 of SFF:    brms

@MT of SF10:    be+ru+brms

@MT of SFF:    be+ru

@FL of SF10:    brms

@FL of SFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*SF10:    kto-tâ +...

*SF10:    nu , bylê u nas patrul´nyjê , vot xadzilê pa horâdu .

*SF10:    +" aj , na cjurme u vas tam strašnâ , cêžylo .

*SF10:    ja raz vyšýú na patrul´ .

*SF10:    u pjac´ čysoú večýrâ vyxojêš@w , da časâ nočê (.) vakruh trox damoú .

*SF10:    i dalê mne +...

*SF10:    kako-tâ@w usilenêjê byla tam , lavilê nekâhâ man´jakâ .

*SF10:    pašli i my .

*SF10:    ja pašoú , moj kâman´dzir vzvodâ , narmal´ny kent , a s namê patrul´ny seržant .

*SF10:    my ž ne znajêm âdmênêstraciúny kodýks , my znajêm tokâ@w úhaloúny .

*SF10:    nu , s namê umnâhâ paslalê .

*SF10:    my xodzêm , xodzêm , xodzêm , xodzêm .

*SF10:    ulêcý lenênâ pêšyxodnâjê ú hrodnâ .

*SF10:    letâ , čysoú dzesêc´ večýrâ .

*SF10:    samyjê krasivyjê dzevuškê , tol´kâ +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, v grodnâ , pravêl´nâ ?

*SF10:    i my , jak bâlvany , vakruh étyx trox damoú xodzêm , xodzêm , xodzêm , xodzêm .

*SF10:    ja to ni ment , a formâ ta mentoúskâjê .

*SF10:    a ja ž zâbyvaju , što v formê .

*SF10:    idu da dzevâk tam čë-tâ@w .

*SF10:    +" šo étâ za prydurâk , blin ?

*SF10:    tožý cêžélo , karočê .

*SF10:    xadzilê , nejkê p´jany (.) valjajêccý .

*SF10:    ja tak +"/.

*SF10:    +" a davaj my jevo tam ârystujêm !

*SFF:    a u vas vsë , [_/] i naručnêkê , vsë ?

*SF10:    +< da vsë kak paložýnâ .

*SFF:    aha .

*SF10:    râdzêastancýjê , naručnêkê , gaz tam byl , braslety écê +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, palkê .

*SF10:    nu , on patrul´ny , jamu [_/] jamu nadâ čë-tâ@w tam , štob imu tam tožý pâaščrénêjê .

*SF10:    a nam étâ nadâ , jeslê my kânvairy ?

*SF10:    my vyšlê adzin raz dlja masâvâscê .

*SF10:    nu , ladnâ , pa radzêâstancýjê vyzyvajêm mašynu .

*SF10:    +" mašynâ pâlamalâsê , vjadzicê pjaškom .

*SF10:    try kilâmetry .

*SF10:    ščas@w !

*SF10:    my jaho pêrýcjanulê na druhuju storânu ulêcý .

*SF10:    étâ úžo +/.

*SFF:    ni vaš uč´astâk .

*SF10:    +, ni naš učastâk .

*SF10:    idzëm , jon , padlâ , apjac´ pryšoú .

*SF10:    a jon +...

*SF10:    tam , pâluč´ajêccý , zdanêjê starâjê ú hrodnâ ú céntrý .

*SFF:    aha .

*SF10:    i ot fundamênt taki vot , vysaty dze-tâ +...

*SF10:    taki vot , čik , jak prystupâčkâ .

*SF10:    jon tak +/.

*SFF:    a jon tam spic´ .

*SF10:    +, mordâj abpërsê i xr@k na hétâj prystupkê .

*SF10:    my jaho apjac´ pêrývjali .

*SF10:    razy čytyrê pêrývadzilê .

*SF10:    tady dâstaje ksivu , nejkê prapârščýk mêlicéjskê .

*SF10:    nu , dyk gâvarju +"/.

*SF10:    +" dyk idzi ty adsjul´ .

*SF10:    i tak âtxadzi paprobuj célymê dnjamê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)