fam_sm_18

@Begin
@Languages:    hyb
@Participants:    SFL Migrant, SFA Migrant, SFK Migrant, SFN Migrant
@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFN|43;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of SFL:    be
@L1 of SFA:    be+pl
@L1 of SFK:    brms
@L1 of SFN:    be
@MT of SFL:    be
@MT of SFA:    be+ru
@MT of SFK:    be+brms
@MT of SFN:    be
@FL of SFL:    be
@FL of SFA:    be+pl
@FL of SFK:    brms
@FL of SFN:    be
@Situation:    Conversation at work
*SFL:    točnâ , zapês´ ta idzët .
*SFA:    tam idzët , tady hétâ , minuty , sikundy iduc´ .
*SFA:    persname mjane končý , jeslê ja jej ni addam xoc´ jaki atčot pad kanec dnja .
*SFL:    sjarén´ takajê , jak ú mjane domâ von .
*SFL:    paxnê mne pad nosâm , vo stajic´ .
*SFK:    paxnê , nu da .
*SFL:    a ú nas , hétâ ž , u nas hétâ , takajê belâjê sirén´ , krupnâjê .
*SFL:    sjadzic´ u kusce (.) z´ melkâj sirén´nju , nu , âbyknavennâj , prastoj takoj .
*SFL:    no i tajê belâjê , i hétâ .
*SFL:    cjaper vrodzê žalkâ , jak užo c´visci , vyrazac´ .
*SFL:    patom (.) užo ni znajêm , što vyrâzâc´ trébâ .
*SFL:    a hétâ , katorâjê vo takajê , rasce tokâ@w adna hétâ vot +...
*SFL:    možý , kab jana adna byla , porâsl´ , možý , jaščé b (.) dze-nibudz´ ci byla .
*SFK:    ana asobâ porâsl´ ni daje .
*SFN:    dyk ty na jaje nâvjažy étu samuju .
*SFL:    dyk ja úžo cjaper znaju , katorâjê étâ vetkâ .
*SFL:    nu kažýccý , a vdrug +...
*SFL:    dumâju +"/.
*SFL:    +" možý , vyrâscê kali iščé , nu , s porâslê , možý , jaščé dze +...
*SFL:    kab byú bol´šý kuscêk , adna tol´kâ , héty vot , hétâ +...
*SFL:    zato cjaper tajê ž užo âtcvila , belâjê , prastajê , a cjaper hétâ o c´vice .
*SFL:    užo sirén´ âdc´vila , use hrušý âtc´vila , bo tajê ž c´vila .
*SFL:    i hrušý c´vice neštâ , i jablynê , i belym hétâ sirén´ zâc´vila .
*SFL:    a cjaper hétâ vot , adzin héty sučok , i ú hétym kusce (.) c´visci vo cjaper nâčala .
*SFL:    idze xoc´ xto pa vulêcý , pad sirén´ za [_///] ruku zâdzjaré , za hétu (.) vetku , âdlamaú sabe i pašoú , a vetâk nimnohâ .
*SFL:    vot jeslê takix vo štučýk , možý , dzesêc´ usjaho c´vice (.) takix , i úsë .
*SFL:    i úsim +...
*SFL:    to z´ dzicëm xto-nibudz´ pa ulêcý +...
*SFL:    abyčnâ tam , znajêš , jak dnëm žý ž nima nikohâ tam .
*SFN:    persname , ci úzjali jaho na rabotu , persname persname ?
*SFK:    skazalê , [_/] s pervâvâ čysla .
*SFL:    dyk sënê ž užo čyslo vjalikâjê .
*SFK:    a ja ni znaju , mne ni davalê prykazâ .
*SFL:    da , kažý +/.
*SFK:    mne ni davalê prykaz , izvinicê .
*SFL:    zaútrâ na (.) svadz´bu sâbirajêccý jexâc´ .
*SFK:    a ja ni znaju , jakojê sën´nê čyslo .
*SFL:    ni znajê , jakojê čyslo .
*SFA:    a ty zaútrâ budzêš , persname , cél´ny dzen´ ?
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page