fam_sm_19

@Begin
@Languages:    hyb
@Participants:    SFL Migrant, SFA Migrant, SFN Migrant, SFK Migrant
@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFN|43;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of SFL:    be
@L1 of SFA:    be+pl
@L1 of SFN:    be
@L1 of SFK:    brms
@MT of SFL:    be
@MT of SFA:    be+ru
@MT of SFN:    be
@MT of SFK:    be+brms
@FL of SFL:    be
@FL of SFA:    be+pl
@FL of SFN:    be
@FL of SFK:    brms
@Situation:    Conversation at work
*SFL:    bo tak proščý , z lesxozâ .
*SFL:    paprobuj ty da persname srazu zajci .
*SFL:    nekâlê na stalbe bylo ú ryskê , étâ samâ +/.
*SFA:    pânimajêš +/.
*SFN:    sam jon ni kântralirujê .
*SFA:    xatâ persname prývâcizirâvânâ .
*SFL:    pânimajêš , svad´bâ byla ú jix , i úsë .
*SFL:    jany zrabiúšý bylê na stalbu +/.
*SFN:    nu úsë , raz ni âbnaružýlê , čaho jon budzê vênavaty cjaper´ ?
*SFL:    +< svet +...
*SFL:    i ad stalba vot pramâ tožý tak vot u jix (.) âsvjaščalâsê .
*SFL:    abhledzêlê , nam byli štraf pryslalê , bo mnohâ hrošýj .
*SFL:    +" božý mêlaserdny kažu ["-"] hljan´ , nijakâhâ svetu ú nas nidze .
*SFL:    u nas za hod stol´kâ ni nâharyc´ , možý , jak tady bylo .
*SFL:    nu rublej skol´kâ +...
*SFL:    pryslalê , hétâ , nam skokâ@w placic´ , hétâ , a jana umudrylâsê +...
*SFL:    persname pajexâú râzbiraccý , ana kažý +"/.
*SFL:    +" héty úžo , nu , ú résê , jon tam znaú , xto tam jak .
*SFL:    kažý +"/.
*SFL:    +" a žénščýnâ takajê xudzên´kâjê kažý ["-"] takajê pâžylajê užé .
*SFL:    +" o pad haru tak vot jany havorâ ["-"] žyvuc´ .
*SFL:    tam na haré iščé dom stajic´ .
*SFL:    uzjaúsê abisnêc´ .
*SFL:    kažý +"/.
*SFL:    +" dyk jana nazvalâ , što takajê familêjê ú jix .
*SFL:    a jana (.) nazvalâ našu familêju .
*SFL:    tady tožý budzêm z´ joj râzbiraccý .
*SFL:    my ta znajêm , u jakoj xacê svet hény haréú .
*SFL:    k nam nejêk pryxodzêlê svet prâvjarac´ , mâladajê kakaj-tâ dzjavčonkâ .
*SFN:    nejêk my patom raspisvâlêsê .
*SFK:    cjaper any dalžny xadzic´ .
*SFK:    atkudâ jana znajê , vernejê toj , xto jej daje , râbâtadacêl´ , kuda či xodzê jana ?
*SFK:    a tak ana pryšla k cibe , ty râspisalâsê .
*SFL:    ilê jana , možý , paslednê mesêc +...
*SFL:    nu , vybrâlâ , dapuscêm , u načalê , možý , mesêcý i pašla , pânimajêš , xadzic´ , paka ja zâplaču dažý za hétâ .
*SFL:    bo k nam pryšla (.) prâvjarac´ , kažý , trystâ , možý [_/] možý , nu , pisjat@w či , skokâ@w kilâvat užo nam .
*SFK:    nu .
*SFL:    vrodzê placic´ nadâ +...
*SFL:    nu , trystâ pisjat@w .
*SFL:    dumâju +"/.
*SFL:    +" budu placic´ , pâhljadžu na ščotčýk dy zâplaču , skokâ@w tam , bo ja každy mesêc plaču .
*SFL:    ja pašla placic´ , apjac´ ni úzjala ni pâhljadzelâ skokâ@w , za trystâ úzjala zâplacilâ .
*SFL:    užo ž , nu , raz jana kazalâ , što tam trystâ pijsjat@w , dumâju +"/.
*SFL:    +" zâplaču za trystâ hétyx , kilâvat .
*SFL:    zadralâ hâlavu na téj ščotčýk , pâhljažu , za skokâ@w , nu , cjaper užo za héty mesêc , kab užo zâplacic´ skokâ@w tam (.) nâharéúšý .
*SFL:    tokâ@w pêdzisjat .
*SFL:    dumâju +"/.
*SFL:    +" navernâ , dze-tâ dvescê jak raz bylo , jak nedzê nejêk +...
*SFL:    bo ja úsë pa dvescê hétyx (.) placilâ , nu , ni hljadzê , tak <za dvescê>[_/] za dvescê adzin mesêc i druhi .
*SFL:    dumâju +"/.
*SFL:    +" možý , jana nabehlâ tam , musê , hénâ .
*SFL:    nu , ni hljadzê tak vot .
*SFL:    svetu ta ciper menš palêccý usë-taki .
*SFK:    kanešnâ .
*SFL:    i dnëm , étâ samâjê , cély dzen´ ran´šý dzecê sjadzjac´ , a cjaper bolêj pa ulêcý lëtâjêc´ , i vidnâ (.) až da +...
*SFL:    trébâ zvanic´ , možý , ú jix jakohâ mesêcý nima zdzes´ .
*SFL:    vpalne i tak možý byc´ .
*SFL:    ilê paslednêhâ mesêcý ni bylo što-tâ vot .
*SFN:    možý , paslednêhâ mesêcý ni bylo ?
*SFL:    u načalê dze-tâ persname davalâ .
*SFK:    možý , dze jana vybrâlâ ú načalê i pašla .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page