fam_sm_33

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    SF10 Town, SFF Town

@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of SF10:    brms

@L1 of SFF:    brms

@MT of SF10:    be+ru+brms

@MT of SFF:    be+ru

@FL of SF10:    brms

@FL of SFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*SF10:    a tam žý dzêskabar kakoj-tâ iščé atkryúsê mestâ@w mâhazinâ smak ["] .

*SFF:    ja ni znaju .

*SF10:    na pervâm étažé .

*SF10:    vot dze smak ["] byl .

*SF10:    vozlê vilêjê ["] mâhazin smak ["] byl .

*SF10:    ščas@w tam dzêskabar atkryúsê .

*SFF:    +< nima užé mâgazinâ ?

*SF10:    nima daúno úžo .

*SF10:    u strojhrad ["] , dze addzel´čýk adzin u strojhradzê@w .

*SF10:    i to , ja zâxadziú (.) za šurupâmê +...

*SF10:    žonkâ zvonê +"/.

*SF10:    +" kupi xlebâ .

*SF10:    pašoú , dažý i xlebâ tam nima .

*SF10:    tam frukty +/.

*SFF:    takoj mâgazin byl xarošý .

*SF10:    +, tam mêneralkâ , pivâ .

*SF10:    jaki tam mâhazin ?

*SF10:    paslednêjê vrémê tam byú hadzjušnêk , a ne mâhazin .

*SFF:    dyk paslednêjê , a ran´šý ?

*SF10:    nu , jak tokâ@w atkryúsê +/.

*SFF:    nu .

*SF10:    +, možý .

*SF10:    a patom tam i pradukty +...

*SF10:    tam večnâ úsë nisvežýjê kakojê-tâ +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, bylâ .

*SF10:    ničo tam .

*SF10:    jon pravêl´nâ zrabiú , što i zakryú jaho .

*SF10:    ne bralê tam .

*SF10:    i prâdaúščycý xamskêjê tam byli .

*SF10:    pâstajannâ vo tak .

*SF10:    tam tokâ@w mâlaletkê za pivâm poúzâlê (.) letâm .

*SFF:    nu da .

*SF10:    i (.) kuréj étyx , bolêj tam +...

*SF10:    ja ličnâ ničë@w tam asobâ ne pâkupaú nêkada@w .

*SF10:    vot jeslê byú jaki-nebudz´ praznêk i ú céntrý horâdâ vodkâ ne prâdavalâsê , to mne tut prâdaúščycý byla znakomâjê .

*SFF:    aha .

*SF10:    ja pâzvanju +"/.

*SF10:    +" persname , ty na smenê ?

*SF10:    +" da .

*SF10:    pajdu , torbu vodkê vaz´mu .

*SFF:    i vsë .

*SF10:    nu , mne , v pryncýpê , étâ i asobâ ne âktual´nâ , ja ž sâmahonku p´´ju .

*SF10:    prostâ byvajê paprosê xto-nebudz´ .

*SF10:    +" nu dobrâ .

*SF10:    sxažu kuplju tam .

*SF10:    a šas@w jana uvolêlâsê , to li +...

*SF10:    ne znaju , dze ana ciper tam .

*SF10:    havorâc´ , u nejkâj vëscý , u nejkêm sel´mahê .

*SF10:    fig jaho vedâjê .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)