fam_sm_33

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    SF10 Town, SFF Town
@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of SF10:    brms
@L1 of SFF:    brms
@MT of SF10:    be+ru+brms
@MT of SFF:    be+ru
@FL of SF10:    brms
@FL of SFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*SF10:    a tam žý dzêskabar kakoj-tâ iščé atkryúsê mestâ@w mâhazinâ smak ["] .
*SFF:    ja ni znaju .
*SF10:    na pervâm étažé .
*SF10:    vot dze smak ["] byl .
*SF10:    vozlê vilêjê ["] mâhazin smak ["] byl .
*SF10:    ščas@w tam dzêskabar atkryúsê .
*SFF:    +< nima užé mâgazinâ ?
*SF10:    nima daúno úžo .
*SF10:    u strojhrad ["] , dze addzel´čýk adzin u strojhradzê@w .
*SF10:    i to , ja zâxadziú (.) za šurupâmê +...
*SF10:    žonkâ zvonê +"/.
*SF10:    +" kupi xlebâ .
*SF10:    pašoú , dažý i xlebâ tam nima .
*SF10:    tam frukty +/.
*SFF:    takoj mâgazin byl xarošý .
*SF10:    +, tam mêneralkâ , pivâ .
*SF10:    jaki tam mâhazin ?
*SF10:    paslednêjê vrémê tam byú hadzjušnêk , a ne mâhazin .
*SFF:    dyk paslednêjê , a ran´šý ?
*SF10:    nu , jak tokâ@w atkryúsê +/.
*SFF:    nu .
*SF10:    +, možý .
*SF10:    a patom tam i pradukty +...
*SF10:    tam večnâ úsë nisvežýjê kakojê-tâ +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, bylâ .
*SF10:    ničo tam .
*SF10:    jon pravêl´nâ zrabiú , što i zakryú jaho .
*SF10:    ne bralê tam .
*SF10:    i prâdaúščycý xamskêjê tam byli .
*SF10:    pâstajannâ vo tak .
*SF10:    tam tokâ@w mâlaletkê za pivâm poúzâlê (.) letâm .
*SFF:    nu da .
*SF10:    i (.) kuréj étyx , bolêj tam +...
*SF10:    ja ličnâ ničë@w tam asobâ ne pâkupaú nêkada@w .
*SF10:    vot jeslê byú jaki-nebudz´ praznêk i ú céntrý horâdâ vodkâ ne prâdavalâsê , to mne tut prâdaúščycý byla znakomâjê .
*SFF:    aha .
*SF10:    ja pâzvanju +"/.
*SF10:    +" persname , ty na smenê ?
*SF10:    +" da .
*SF10:    pajdu , torbu vodkê vaz´mu .
*SFF:    i vsë .
*SF10:    nu , mne , v pryncýpê , étâ i asobâ ne âktual´nâ , ja ž sâmahonku p´´ju .
*SF10:    prostâ byvajê paprosê xto-nebudz´ .
*SF10:    +" nu dobrâ .
*SF10:    sxažu kuplju tam .
*SF10:    a šas@w jana uvolêlâsê , to li +...
*SF10:    ne znaju , dze ana ciper tam .
*SF10:    havorâc´ , u nejkâj vëscý , u nejkêm sel´mahê .
*SF10:    fig jaho vedâjê .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page