fam_sm_33

@Begin @Languages:    hyb, hyru @Participants:    SF10 Town, SFF Town @ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary|| @ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary|| @L1 of SF10:    brms @L1 of SFF:    brms @MT of SF10:    be+ru+brms @MT of SFF:    be+ru @FL of SF10:    brms @FL of SFF:    brms @Situation:    Conversation at home *SF10:    a tam žý dzêskabar kakoj-tâ iščé atkryúsê mestâ@w mâhazinâ smak ["] . *SFF:    ja ni znaju . *SF10:    na pervâm étažé . *SF10:    vot dze smak ["] byl . *SF10:    vozlê vilêjê ["] mâhazin smak ["] byl . *SF10:    ščas@w tam dzêskabar atkryúsê . *SFF:    +< nima užé mâgazinâ ? *SF10:    nima daúno úžo . *SF10:    u strojhrad ["] , dze addzel´čýk adzin u strojhradzê@w . *SF10:    i to , ja zâxadziú (.) za šurupâmê +... *SF10:    žonkâ zvonê +"/. *SF10:    +" kupi xlebâ . *SF10:    pašoú , dažý i xlebâ tam nima . *SF10:    tam frukty +/. *SFF:    takoj mâgazin byl xarošý . *SF10:    +, tam mêneralkâ , pivâ . *SF10:    jaki tam mâhazin ? *SF10:    paslednêjê vrémê tam byú hadzjušnêk , a ne mâhazin . *SFF:    dyk paslednêjê , a ran´šý ? *SF10:    nu , jak tokâ@w atkryúsê +/. *SFF:    nu . *SF10:    +, možý . *SF10:    a patom tam i pradukty +... *SF10:    tam večnâ úsë nisvežýjê kakojê-tâ +/. *SFF:    aha . *SF10:    +, bylâ . *SF10:    ničo tam . *SF10:    jon pravêl´nâ zrabiú , što i zakryú jaho . *SF10:    ne bralê tam . *SF10:    i prâdaúščycý xamskêjê tam byli . *SF10:    pâstajannâ vo tak . *SF10:    tam tokâ@w mâlaletkê za pivâm poúzâlê (.) letâm . *SFF:    nu da . *SF10:    i (.) kuréj étyx , bolêj tam +... *SF10:    ja ličnâ ničë@w tam asobâ ne pâkupaú nêkada@w . *SF10:    vot jeslê byú jaki-nebudz´ praznêk i ú céntrý horâdâ vodkâ ne prâdavalâsê , to mne tut prâdaúščycý byla znakomâjê . *SFF:    aha . *SF10:    ja pâzvanju +"/. *SF10:    +" persname , ty na smenê ? *SF10:    +" da . *SF10:    pajdu , torbu vodkê vaz´mu . *SFF:    i vsë . *SF10:    nu , mne , v pryncýpê , étâ i asobâ ne âktual´nâ , ja ž sâmahonku p´´ju . *SF10:    prostâ byvajê paprosê xto-nebudz´ . *SF10:    +" nu dobrâ . *SF10:    sxažu kuplju tam . *SF10:    a šas@w jana uvolêlâsê , to li +... *SF10:    ne znaju , dze ana ciper tam . *SF10:    havorâc´ , u nejkâj vëscý , u nejkêm sel´mahê . *SF10:    fig jaho vedâjê . @End
(Stand: 20.04.2022)