fam_ba_14

fam_ba_14

Zum vorherigen Gespräch

Zum nächsten Gespräch

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    BFI Migrant, BFA Migrant, BFB Town
@ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@L1 of BFI:    be
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFB:    brms
@MT of BFI:    brms
@MT of BFA:    brms
@MT of BFB:    be+brms
@FL of BFI:    be
@FL of BFA:    be
@FL of BFB:    brms
@Situation:    Conversation at home
*BFB:    i tak rasijê vsju žyzn´ vâjevalâ .
*BFA:    da , rasijê úsju žyzn´ vajujê .
*BFB:    +< kahda tam ne bylâ vajny ?
*BFI:    nu tam to strâxaljuddzê , božý moj mily , bez kanca .
*BFB:    no paslednêjê , étâ bylâ vâabšče .
*BFB:    étâ školâ , étê detê .
*BFI:    a u vas pakazvâjuc´ étê +/.
*BFB:    pakazyvâjut .
*BFB:    u nas pakazyvâjut , tol´kâ ani tam svaix kârêspandentâv zâsylajut .
*BFB:    kagda (.) v beslanê bylâ v étâj školê , pakazyvâlê célyj dzen´ , pa vsem kanavâm .
*BFB:    kanešnâ , svedênêjê âtličalês´ ot rasijskêx svedênêj , jescestvênnâ .
*BFB:    pâčemu-tâ očên´ (.) raznâjê infarmacêjê .
*BFA:    a vo ščas@w ty ne smotrêš (.) pra čečnju (.) pa rén-tv ?
*BFA:    zagâvâr .
*BFA:    tam vse verxuškê svjazâny .
*BFA:    jim étâ (.) vajna vyhâdnâ .
*BFI:    i (.) pomâšč´ ne daxodêt .
*BFA:    kanešnâ ne .
*BFI:    étâ stol´kâ +...
*BFI:    vse , bukval´nâ vse (.) šljut étu pomâšč´ , i ne daxodzêt da ljudzej .
*BFA:    ješčë utačnjajuc´ dzesêc´ raz .
*BFI:    nu kak ty ?
*BFB:    xot´ kanfet kakix ?
*BFI:    +< âtašla ?
*BFI:    nu , uspakojsê .
*BFI:    a ja (.) pâpraúljajusê s každym dnëm .
*BFI:    nu prjamâ sil majix netu .
*BFI:    i što ja tam jem ?
*BFI:    dâjadaju ab´´jedkê .
*BFI:    poslê persname nadâ dajescê , to poslê tohâ .
*BFB:    bericê što-nibudz´ , vybirajcê .
*BFI:    ty nâpjakla ?
*BFI:    a xto xx ?
*BFI:    (.) kupilê ?
*BFA:    kanešnâ .
*BFI:    a ja dumâlâ , ty nâpjakla .
*BFA:    aj , formâčku nadâ , u mjane nima .
*BFI:    a ú mjane jesc´ .
*BFA:    nu tak a čaho ty persname ne pjačéš ?
*BFI:    da pêrestan´ , ja vâabščé ničohâ ne pjaku .
*BFI:    užé zabylâ , kali pjakla , česnâ hâvaru .
*BFI:    možý , na pasxu .
*BFI:    kudy mne pjačy , ja sama vo (.) puxnu bez pečývâ .
*BFI:    kupilâ užé [_///] pâprasilâ v étâm vahončêkê xx dlja saxârnêkâv , prêvezli (..) batony .
*BFI:    ana hâvarit , batony vypekajut .
*BFI:    nu kupilâ včera .
*BFI:    božý , kakoj on ne vkusnyj , v rot ni vzjat´ kakoj-tâ bez solê , bez nêčevo .
*BFI:    a tak žý ž (.) kupljaju jamu , vsë raúno ž sama jem .
*BFI:    varu (.) jim kartošku , vsë raúno ž samoj xočýccý pajesc´ .
*BFI:    ne nadâ bylo b varyc´ , to +/.
*BFB:    a što , vam kartošku nel´zja ?
*BFI:    nu saxârnêkâm nadâ ž (.) âhraničêvât´ , ne stol´kâ , skol´kâ zaxočêš .
*BFI:    ty skol´kâ zaxočêš , stol´kâ s´´ješ´ .
*BFI:    macê davêc´ tut kartoškâju ?
*BFA:    adzin raz .
*BFI:    a čaho ty tak ?
*BFI:    tak u vas tam , možý , ne úkusnâjê kartoškâ ?
*BFB:    čamu jana ne úkusnâjê ?
*BFI:    a persname prýjazdžaú xx z amerýkê , kartoškâ tam ne takajê , klubnikâ tam ne takajê .
*BFI:    nu , hâvarit , bez vkusâ (.) sâveršénnâ .
*BFB:    smatrja kahda on étu klubniku jel .
*BFB:    jeslê on jejo zimoj jel , to kanešnâ ana ne takajê .
*BFI:    net , letâm .
*BFB:    letâm ?
*BFB:    vsë , što ne v sezon , ano nemnožkâ âtličajêccý vkusâm .
*BFA:    na , tabe jaščé jožýk adzin astaúsê .
*BFI:    jana účorâ vâabščé ne vyxodzêlâ na vulêcu .
*BFI:    na balkon vyvelê , pâstajalâ , padyxâlâ .
*BFB:    bednâjê .
*BFB:    vyvêlê na balkon .
*BFI:    zavtrâ jedêš ?
*BFB:    nu .
*BFB:    ješčë pajdzëm na dzen´ raždenêjê .
*BFA:    jaščé ž na dzen´ raždzenêjê pojdzêm .
*BFI:    sënnê ?
*BFA:    zaútrâ .
*BFB:    s kârablja na bal , to jesc´ nââbarot , s balâ na karabl´ .
*BFI:    a ú kaho ?
*BFA:    u persname .
*BFA:    va útornêk byla ú jaje .
*BFI:    a što vy jej kupilê ?
*BFB:    skazalê , dzen´gê .
*BFB:    až prjamâ ne interesnâ .
*BFI:    durdom .
*BFI:    kak vsegda , netu denêg .
*BFA:    kak vsegda , da .
*BFA:    jak u tvajej persname toj , bréskâj .
*BFI:    oj , učera zvanju , hâvaru +"/.
*BFI:    +" jak tam persname ?
*BFI:    a jana havorýc´ +"/.
*BFI:    +" sidzim halodnyjê .
*BFA:    pâstajannâ kažý +"/.
*BFA:    +" halodnyjê sjadzim .
*BFB:    a što , pasylku nadâ vysylac´ ?
*BFB:    karmic´ ?
*BFI:    ja hâvaru +"/.
*BFI:    +" možý , mne pryjexâc´ ?
*BFA:    pâkarmic´ vas .
*BFI:    nu , a jana +"/.
*BFI:    +" tak vy ž na nas užé i ne hljadzelê b .
*BFI:    kak vy mne nâdajelê .
*BFI:    ja b na vas , jeslê b ni dzicja xx , i ne hljadzelâ b .
*BFI:    nu kak možnâ zârabatyvâc´ dvajix i ne imec´ dzenêh ?
*BFI:    ja ne pânimaju .
*BFB:    ani vdvajom rabotâjut ?
*BFI:    i neploxâ zârabatyvâjut .
*BFB:    kvarcirâ svaja ?
*BFB:    možýt , kapjat ?
*BFA:    skorâ sâmalët kupêc´ .
*BFB:    naš persname tožý večnâ niščêj .
*BFI:    nu persname to ne niščêj , vsë imejêt .
*BFB:    a vy b jevo paslušýlê .
*BFB:    jaščé , navernâ , ne hâvaryú , što halodnyjê ?
*BFI:    u cebja net vady kêpečënâj ?
*BFI:    étâ ž takajê hus´ .
*BFB:    tak étâ ž xârašo .
@End(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page