fam_ba_23

fam_ba_23

@Begin @Languages:    hyru, rus @Participants:    BFB Town, BFA Migrant @ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher|| @ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional|| @L1 of BFB:    brms @L1 of BFA:    be @MT of BFB:    be+brms @MT of BFA:    brms @FL of BFB:    brms @FL of BFA:    be @Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file @Situation:    Conversation at home *BFB:    ty xočêš što-tâ vyšýc´ ? *BFB:    jakuju ? *BFA:    ja jaščé ne znaju . *BFA:    jana tožý neploxâ smatrelâs´ by . *BFA:    nitkê pajarčê . *BFA:    zdalekâ ana nêčevo smotrêccý . *BFB:    étâ padsolnuxê ilê što ? *BFA:    padsolnuxê . *BFB:    i skol´kâ cebe nadâ na takuju karcinku ? *BFA:    kavo ? *BFB:    vremênê . *BFA:    vremênê ? *BFA:    smatrja skol´kâ vyšyvac´ . *BFA:    ja +... *BFA:    tu rozu ja vyšyvalâ dva mesêcý . *BFA:    i hétu dva . *BFA:    hétu men´šý čuc´ , čem dva . *BFA:    tam s rozâj bol´šý bylâ prablem , malen´kêm krescêkâm . *BFA:    tam kab bal´šym krestom , to jana byla b vâabšče . *BFA:    jana ne krasivâ byla b , kab ja bal´šym krestom vyšýlâ . *BFA:    sënnê ja stajalâ kalja vakzalâ , ždalâ avtobusâ . *BFA:    nekêjê vylêzlê z vas´mërkê , vidnâ , s tohâ rynkâ prijexâlê . *BFA:    vezlê karcinu takuju , možý , vo jak stol . *BFA:    tam pryrodâ , les . *BFA:    nu , možý , čuc´ men´šý , nu takajê vot . *BFA:    i bal´šy cvetok zelëny . *BFA:    ja ne znaju , ci jon iskustvênny , ci jon možý +... *BFA:    ne , jon ne žyvy , pâtamu što jon byl meškom zamotâny sverxu . *BFA:    jon bal´šy sam pa sebe . *BFA:    i naverx mešok nâcjanulê , i jana neslâ tak vo ú haršku u rukax . *BFA:    i haršok u mjašku , adno liscêkê +/. *BFB:    persname ž nekuju kupiú stojku na cvety . *BFA:    ana da pâtalka . *BFB:    tam nadâ mnohâ +/. *BFA:    tam haršočkê nadâ stavêc´ . *BFA:    ne , ja takuju ne xaču . *BFA:    tam nadâ mnohâ cvetov , va-pervyx . *BFA:    ne , ja ne xaču takuju . *BFA:    ja xaču +... *BFA:    padstavâčkâ , takajê padstavâčkâ +/. *BFB:    na adzin haršok . *BFA:    na adzin haršok . *BFA:    i haršok pastavêc´ na jaje , i vsë . *BFA:    u persname žyvy staic´ c´vjatok . *BFA:    padstavkâ , no ana nizên´kâjê i vysokê cvet žyvy . *BFA:    ana mne davalâ taki pasynâk , a jon u mjane neštâ ne prynjaúsê . *BFA:    jon vysokê , bal´šyjê listki takijê . *BFA:    ne , ne nravêccý mne jon . *BFA:    u persname rozâ stait bal´šajê . *BFB:    v smyslê rozâ ? *BFA:    rasce . *BFA:    no jej nužnâ soncê , jana tut rasci ne budzê . *BFA:    jej nužnâ soncê . *BFA:    vot tam jana , možý , rasla b , u cebja . *BFA:    a tut jana ne budzê . *BFA:    jej nužnâ soncê . *BFA:    fikus ros by . *BFB:    ty što ? *BFB:    takoj krasivyj fikus . *BFA:    ani krasivyjê , mne nravêccý tožý . *BFA:    tut kab zrabiú uhlavy sebe +/. *BFB:    dzivan ? *BFA:    nu . *BFB:    tak kresêl tahda ne budzêt . *BFA:    adno . *BFB:    nadâ ž dva . *BFB:    ilê adno ? *BFB:    jeslê uhlavy , nadâ budzêt v uhâl stavêc´ . *BFA:    nu . *BFA:    i sjuda da dverej . *BFA:    ne znaju . *BFA:    tut râdziolâ xârašo úpisvâlâsê , my jaje dastanêm . *BFA:    kab ne pusty vuhâl byú . *BFB:    a čevo vy jejo ubralê ? *BFA:    nu vot ubralê . *BFA:    rašylê , što ana tut ne nadâ . *BFB:    a plascinkê čevo , ne praslušývâjêcê ? *BFA:    ne , vun´ ljažac´ plascinkê . *BFB:    tak a ty ne râzuznalâ , kamu persname kvarciru zdaje ? *BFA:    ne râzuznalâ . *BFA:    persname tožý incjarésnâ , ale ž jon +/. *BFB:    dzelâjêt vid upornâ , što jemu ne inceresnâ . *BFA:    što jemu ne inceresnâ , da . *BFB:    étâ ž nadâ , navernâ , kamu-tâ znakomâmu zdavac´ . *BFA:    nu , navernâjê . *BFB:    tam žý mebêl´ , kuxnê novâjê . *BFB:    mebêl´ xarošýjê . *BFA:    mebêl´ xarošýjê , da . *BFA:    ana tol´kâ cêlevizâr zabralâ i vidzêk . *BFA:    âstal´nojê ž vsë tam . *BFA:    xâladzil´nêk . *BFA:    kamu-tâ znakomâmu , da , xârašo znakomâmu . *BFB:    ty tak ne zdaš kvarciru . *BFA:    kanešnâ net . *BFA:    plitu ž ana novuju kupilâ . *BFB:    râznjasuc´ pa čascjam . *BFB:    pryjedzêš nazad , nêčevo nima . *BFB:    persname nadâ sprasic´ . *BFA:    skažuc´ , vypytvâjuc´ . *BFB:    nu , kanešnâ skažuc´ . *BFB:    a što jany dumâlê ? *BFB:    no tam to kvarcirâ , ne daj boh . *BFB:    saraj . *BFB:    na pramyšlênnâj . *BFB:    saraj , užýs ! *BFB:    tâburétkâ tajê i staic´ tam . *BFB:    i kravac´ u v uhlu . *BFB:    za takuju možnâ vzjac´ v princýpê nêplaxuju platu , jeslê zdavac´ . *BFB:    za takuju kvarciru , jeslê vsë s mebêl´ju . *BFA:    kanešnâ . *BFB:    hlavnâjê , štoby mebêl´ ne paporcêlê , abojê ladnâ tam +/. *BFA:    abojê da . *BFB:    +, pêrikleêccý . *BFB:    jeslê malên´kêjê dzecê načnuc´ mâlatkamê lupic´ , jak toj persname , i vsë . *BFB:    i što , ana novuju budzêt pâkupac´ ? *BFB:    net kanešnâ . *BFB:    hlavnâjê , štob mebêl´ bêrehli . *BFA:    +" net kažý ["-"] ne xaču , tam druhijê ljudzê žyvut . @End
(Stand: 20.04.2022)