fam_ba_23

fam_ba_23

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    BFB Town, BFA Migrant
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFA:    be
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFA:    brms
@FL of BFB:    brms
@FL of BFA:    be
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*BFB:    ty xočêš što-tâ vyšýc´ ?
*BFB:    jakuju ?
*BFA:    ja jaščé ne znaju .
*BFA:    jana tožý neploxâ smatrelâs´ by .
*BFA:    nitkê pajarčê .
*BFA:    zdalekâ ana nêčevo smotrêccý .
*BFB:    étâ padsolnuxê ilê što ?
*BFA:    padsolnuxê .
*BFB:    i skol´kâ cebe nadâ na takuju karcinku ?
*BFA:    kavo ?
*BFB:    vremênê .
*BFA:    vremênê ?
*BFA:    smatrja skol´kâ vyšyvac´ .
*BFA:    ja +...
*BFA:    tu rozu ja vyšyvalâ dva mesêcý .
*BFA:    i hétu dva .
*BFA:    hétu men´šý čuc´ , čem dva .
*BFA:    tam s rozâj bol´šý bylâ prablem , malen´kêm krescêkâm .
*BFA:    tam kab bal´šym krestom , to jana byla b vâabšče .
*BFA:    jana ne krasivâ byla b , kab ja bal´šym krestom vyšýlâ .
*BFA:    sënnê ja stajalâ kalja vakzalâ , ždalâ avtobusâ .
*BFA:    nekêjê vylêzlê z vas´mërkê , vidnâ , s tohâ rynkâ prijexâlê .
*BFA:    vezlê karcinu takuju , možý , vo jak stol .
*BFA:    tam pryrodâ , les .
*BFA:    nu , možý , čuc´ men´šý , nu takajê vot .
*BFA:    i bal´šy cvetok zelëny .
*BFA:    ja ne znaju , ci jon iskustvênny , ci jon možý +...
*BFA:    ne , jon ne žyvy , pâtamu što jon byl meškom zamotâny sverxu .
*BFA:    jon bal´šy sam pa sebe .
*BFA:    i naverx mešok nâcjanulê , i jana neslâ tak vo ú haršku u rukax .
*BFA:    i haršok u mjašku , adno liscêkê +/.
*BFB:    persname ž nekuju kupiú stojku na cvety .
*BFA:    ana da pâtalka .
*BFB:    tam nadâ mnohâ +/.
*BFA:    tam haršočkê nadâ stavêc´ .
*BFA:    ne , ja takuju ne xaču .
*BFA:    tam nadâ mnohâ cvetov , va-pervyx .
*BFA:    ne , ja ne xaču takuju .
*BFA:    ja xaču +...
*BFA:    padstavâčkâ , takajê padstavâčkâ +/.
*BFB:    na adzin haršok .
*BFA:    na adzin haršok .
*BFA:    i haršok pastavêc´ na jaje , i vsë .
*BFA:    u persname žyvy staic´ c´vjatok .
*BFA:    padstavkâ , no ana nizên´kâjê i vysokê cvet žyvy .
*BFA:    ana mne davalâ taki pasynâk , a jon u mjane neštâ ne prynjaúsê .
*BFA:    jon vysokê , bal´šyjê listki takijê .
*BFA:    ne , ne nravêccý mne jon .
*BFA:    u persname rozâ stait bal´šajê .
*BFB:    v smyslê rozâ ?
*BFA:    rasce .
*BFA:    no jej nužnâ soncê , jana tut rasci ne budzê .
*BFA:    jej nužnâ soncê .
*BFA:    vot tam jana , možý , rasla b , u cebja .
*BFA:    a tut jana ne budzê .
*BFA:    jej nužnâ soncê .
*BFA:    fikus ros by .
*BFB:    ty što ?
*BFB:    takoj krasivyj fikus .
*BFA:    ani krasivyjê , mne nravêccý tožý .
*BFA:    tut kab zrabiú uhlavy sebe +/.
*BFB:    dzivan ?
*BFA:    nu .
*BFB:    tak kresêl tahda ne budzêt .
*BFA:    adno .
*BFB:    nadâ ž dva .
*BFB:    ilê adno ?
*BFB:    jeslê uhlavy , nadâ budzêt v uhâl stavêc´ .
*BFA:    nu .
*BFA:    i sjuda da dverej .
*BFA:    ne znaju .
*BFA:    tut râdziolâ xârašo úpisvâlâsê , my jaje dastanêm .
*BFA:    kab ne pusty vuhâl byú .
*BFB:    a čevo vy jejo ubralê ?
*BFA:    nu vot ubralê .
*BFA:    rašylê , što ana tut ne nadâ .
*BFB:    a plascinkê čevo , ne praslušývâjêcê ?
*BFA:    ne , vun´ ljažac´ plascinkê .
*BFB:    tak a ty ne râzuznalâ , kamu persname kvarciru zdaje ?
*BFA:    ne râzuznalâ .
*BFA:    persname tožý incjarésnâ , ale ž jon +/.
*BFB:    dzelâjêt vid upornâ , što jemu ne inceresnâ .
*BFA:    što jemu ne inceresnâ , da .
*BFB:    étâ ž nadâ , navernâ , kamu-tâ znakomâmu zdavac´ .
*BFA:    nu , navernâjê .
*BFB:    tam žý mebêl´ , kuxnê novâjê .
*BFB:    mebêl´ xarošýjê .
*BFA:    mebêl´ xarošýjê , da .
*BFA:    ana tol´kâ cêlevizâr zabralâ i vidzêk .
*BFA:    âstal´nojê ž vsë tam .
*BFA:    xâladzil´nêk .
*BFA:    kamu-tâ znakomâmu , da , xârašo znakomâmu .
*BFB:    ty tak ne zdaš kvarciru .
*BFA:    kanešnâ net .
*BFA:    plitu ž ana novuju kupilâ .
*BFB:    râznjasuc´ pa čascjam .
*BFB:    pryjedzêš nazad , nêčevo nima .
*BFB:    persname nadâ sprasic´ .
*BFA:    skažuc´ , vypytvâjuc´ .
*BFB:    nu , kanešnâ skažuc´ .
*BFB:    a što jany dumâlê ?
*BFB:    no tam to kvarcirâ , ne daj boh .
*BFB:    saraj .
*BFB:    na pramyšlênnâj .
*BFB:    saraj , užýs !
*BFB:    tâburétkâ tajê i staic´ tam .
*BFB:    i kravac´ u v uhlu .
*BFB:    za takuju možnâ vzjac´ v princýpê nêplaxuju platu , jeslê zdavac´ .
*BFB:    za takuju kvarciru , jeslê vsë s mebêl´ju .
*BFA:    kanešnâ .
*BFB:    hlavnâjê , štoby mebêl´ ne paporcêlê , abojê ladnâ tam +/.
*BFA:    abojê da .
*BFB:    +, pêrikleêccý .
*BFB:    jeslê malên´kêjê dzecê načnuc´ mâlatkamê lupic´ , jak toj persname , i vsë .
*BFB:    i što , ana novuju budzêt pâkupac´ ?
*BFB:    net kanešnâ .
*BFB:    hlavnâjê , štob mebêl´ bêrehli .
*BFA:    +" net kažý ["-"] ne xaču , tam druhijê ljudzê žyvut .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page