fam_ba_21

fam_ba_21

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    BFI Migrant, BFA Migrant, BFB Town
@ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@L1 of BFI:    be
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFB:    brms
@MT of BFI:    brms
@MT of BFA:    brms
@MT of BFB:    be+brms
@FL of BFI:    be
@FL of BFA:    be
@FL of BFB:    brms
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*BFI:    nu kak ja astavlju , nu kak ?
*BFI:    nu , žalkâ , pravdâ žý .
*BFA:    kvetkê pâsadzilâ b , prâdavalâ b , vun´ selâ b kalja étâgâ , kalja ddma .
*BFA:    a to kvetâk nima .
*BFI:    nu da .
*BFI:    okâlâ ddma netu .
*BFA:    nima .
*BFB:    nêkakoj kânkurencýjê .
*BFI:    nêkakoj kânkurencýjê .
*BFA:    tut vâabšče nêjakix nima .
*BFA:    tak što ?
*BFA:    hêarhinu kupiú dy pajšoú .
*BFI:    pionâú mnohâ +...
*BFI:    a vo i écê budut u mene , i cjul´pany .
*BFB:    tak piony žý na pasxu .
*BFB:    u nas piony na pasxu .
*BFI:    nu da , vesnoj .
*BFA:    piony pozžý , čem +/.
*BFB:    net , ne pasxâ , ja pridumâlâ .
*BFA:    +, trojêcý .
*BFB:    trojêcý .
*BFB:    étâ v kance majê .
*BFA:    da , trojêcý ilê v načalê ijunê +...
*BFA:    trojêcý , da .
*BFB:    a hdze u vas dačý ?
*BFI:    a tut vo blizkâ , jak na minsk jexâc´ .
*BFA:    pervâjê âstanoúkâ ad baranâvêč .
*BFB:    post nomêr adin ?
*BFI:    a patom sledujuščýjê , krošýn .
*BFB:    a , krošýn ?
*BFI:    blizên´kâ .
*BFI:    ja jej daúno prýdlahalâ .
*BFA:    jana mne prýdlahalâ radâm kupic´ daču .
*BFI:    a što , persname pojdzê na pensêju , i dvajix kupilê by .
*BFA:    nu , vot jak pojdzê na pensêju , tady budzêm bačýc´ .
*BFA:    a tak .
*BFI:    vot persname kupicê , persname +...
*BFI:    o , tam dačý .
*BFA:    nu , tam jon zâpaje , tysêču baksâú .
*BFI:    ne , tam tysêču nixto jamu ne dasc´ .
*BFI:    no , persname , tam vsë sdzelânâ .
*BFI:    tam vada padvedzênâ .
*BFI:    domêk takoj , dažý pečkâ jesc´ , takajê , kak buržujkâ .
*BFI:    tam jablân´ persname mnohâ pêrenës .
*BFI:    vo takijê prjamâ visjat .
*BFI:    sliv skol´kâ !
*BFI:    vidzêš , i ciper persname zvaniú mne nedavnâ +"/.
*BFI:    +" persname , čevo ty <ne idzeš>[_//] ne pryxodzêš , kak ja tam nâxažusê ?
*BFI:    hâvaru +"/.
*BFI:    +" oj , ne nadâ , radzê bohâ .
*BFI:    mne nâdajelê hétyjê , saxâr padnjalê .
*BFI:    stol´kâ sliv najelâs´ , ja ž ljublju očên´ .
*BFI:    oj , a maja polvedra za raz sjadzê z´jesc´ .
*BFA:    ja tožý sliú xaču .
*BFA:    zaútrâ pajedu kuplju .
*BFI:    nu tak pajexâlâ b sa mnoj na daču persname .
*BFA:    kali ?
*BFI:    persname skazalâ , što budzê prâdavac´ vsë ravno .
*BFI:    užé vsë ravno bal´najê , nêdâlhavečnâjê .
*BFI:    nima na kaho astavêc´ .
*BFA:    a syn ?
*BFI:    oj , syn ni razu ne byú .
*BFI:    ty hâvaryš , majê +...
*BFI:    ja úsë ruhaju +"/.
*BFI:    +" aj , takijê sjakijê , éhaisty !
*BFI:    a syn ni razu ne byú .
*BFI:    i nevestkâ +...
*BFI:    adzin raz sadzilê , tak jana ne znalâ , jak étu kartoplju sadzic´ .
*BFB:    i ja ne znaju , bez panjacêjê .
*BFI:    nu njaúžo ty ni razu ne sadzilâ kartošku ?
*BFB:    ni razu .
*BFI:    a vy jaje što , ne bralê ú dzerevnju ?
*BFB:    a ja [_/] ja byla za njan´ku .
*BFB:    ja vsë prâpuscilâ .
*BFB:    mne bylâ adzinâccýc´ let , da adzinâccýcê ja nêčevo ne dzelâlâ +...
*BFB:    a mne bylâ adzinâccýc´ let , kahda radzilsê persname , mamênâvâ bratâ syn .
*BFB:    i ja vsju žyzn´ za njan´ku , ja vâabšče nêčevo ne znaju .
*BFB:    ja takajê sčaslivâjê vsehda byla , a patom kahda persname vyrâs , menja zagnalê na polê .
*BFI:    mne ne nadâ bylâ žyc´ v étâm horâdzê .
*BFI:    mne nadâ bylâ dze-tâ v dzerevnê žyc´ .
*BFA:    nadâ bylâ ne ú oršu jexâc´ , a ú nâvahrudâk , u sel´skâxazjajstvênny .
*BFI:    o , étâ bylâ by savsem druhojê .
*BFA:    da .
*BFI:    étâ bylâ by što-tâ druhojê .
*BFA:    da čortâ na kuličkê , jak persname kazalâ .
*BFA:    kažý +"/.
*BFA:    +" my papërlêsê kažý ["-"] z persname u svêtlahorsk .
*BFI:    a kudy ž jany ?
*BFI:    čaho ?
*BFA:    nu , bylê ž papërlêsê tudy , u svêtlahorsk .
*BFA:    tam tožý učilêščý bylo xêmvâlakna .
*BFI:    a što , ty z persname z adnoj dzerevnê ?
*BFA:    da .
*BFI:    da ?
*BFA:    i patom ne znaju , ci jix ne prýnjali tam +/.
*BFB:    pahnalê .
*BFA:    +, jany pryjexâlê nazad .
*BFA:    i tady ú baranâvêčý pryjexâlê .
*BFI:    kahda ja nâčinalâ učiccý , ja žý ran´šý vas , zdzes´ ješčë ne bylâ učilêščý .
*BFA:    bylâ učilêščý , nu , uspakojsê , s šéjsjat@w četvërtâvâ hodâ adkrylê učilêščý .
*BFA:    v šéjsjat@w četvërtâm hadu adkrylê učilêščý .
*BFA:    pâtamu što my kahda prišli , tam rabotâlê dzevčatâ , katoryjê kon´čýlê étâ učilêščê užé .
*BFA:    tožý vo tak vo , pa hodu my učilês´ .
*BFA:    ja ž poslê dzesjacê klasâú , to ja hod učilâs´ .
*BFI:    atkudâ xto znaú tahda ?
*BFI:    ni tyx cêlefonâú , ničohâ na svecê ne bylo .
*BFA:    v hazetâx .
*BFA:    v hazetâx my čitalê .
*BFA:    my úžé vyčêtâlê ú hazecê , što nâbiralê .
*BFI:    nu , možý +...
*BFI:    vy úžé papožžý .
*BFA:    i my úse čýtyrox +...
*BFA:    v šéjsjat@w sed´mom hadu , a ty ú šéjsjat@w šestom .
*BFI:    nu , ja ne znaju .
*BFI:    persname našý ú šéjsjat@w šestom hadu kan´čalâ školu , a ja ú šéjsjat@w sed´mom .
*BFI:    jana adzinâccýc´ , a ja dzesêc´ .
*BFI:    nu , ja ne znalâ , značêt , tahda , pâtamu što persname za mene staršý .
*BFI:    my s adnoj dzirevnê .
*BFI:    i jana +...
*BFI:    čevo , s kakoj statê , ja úžé ne pomnju .
*BFI:    vidnâ , ana dze-tâ vyčêtâlâ ilê uznalâ .
*BFI:    a ne , u nas s našýj dzerevnê tam rabotâlâ užé .
*BFA:    a , nu pravêl´nâ , tak vy i pajexâlê tudy .
*BFI:    tam adna +...
*BFI:    i tajê jej skazalâ .
*BFI:    no nas tak ne âtpuscilê , pâtamu što +...
*BFI:    nu xacja ana i staršý , ana s sorâk trecêvâ hodâ , étâ persname +...
*BFI:    čevo-tâ my dvajix ne pajexâlê .
*BFI:    jana z bac´kâm i ja z bac´kâm .
*BFB:    pad prismotrâm .
*BFI:    da .
*BFI:    pajexâlê , nu srazu nam skazalê ne , a patom pajexâlê adnyjê .
*BFI:    srazu nam skazalê na takojê ta , nu , vot javiccý na takojê +...
*BFI:    zâpisalê vsë nas .
*BFI:    i tahda my úžé pryjexâlê abratnâ .
*BFA:    a my paslalê .
*BFA:    my ž čêtverom kančalê školu .
*BFA:    paslalê dâkumenty .
*BFA:    my pâsylalê vse na prjadzêl´ščêc .
*BFA:    vot prišli nam étyjê , vyzâvy prišli .
*BFA:    +" vy začislêny v učilêščê pa spêcyjal´nâscê prjadzêl´ščêcý .
*BFA:    my prêježžajêm k pervâmu sêncjabrju .
*BFA:    prêježžajêm v baranâvêčê i iščêm v spiskâx sebja .
*BFA:    cex prjadzêl´ščêc dvajix našli sebja .
*BFA:    a my s persname pakojnêcýj ne naxodzêm , nas netu .
*BFA:    iščêm dal´šý pa spiskâx , roúnêčnêcý .
*BFA:    ja dažý i davol´nâ byla .
*BFB:    tak a što lehčê , prjadzêl´ščêcý ilê rovnêčnêcý ?
*BFI:    nu xto jaho znajê ?
*BFA:    nu prjadzêl´ščêcý bol´š zârabatyvâlê .
@End

 

(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page