fam_ba_45

fam_ba_45

@Begin @Languages:    hyb, hyru, rus @Participants:    BFA Migrant, BFP Migrant, BFB Town @ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary|| @ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher|| @L1 of BFA:    be @L1 of BFP:    be @L1 of BFB:    brms @MT of BFA:    brms @MT of BFP:    be+brms @MT of BFB:    be+brms @FL of BFA:    be @FL of BFP:    be+ru @FL of BFB:    brms @Situation:    Conversation at home *BFA:    jak dzecê , kažu . *BFP:    dzecê , što ž jano . *BFP:    vyrâscê ž , možý , ne budzê +... *BFP:    héty ž xarošý xlopêc vo padros . *BFP:    pâdmjace (.) i étât +... *BFP:    xlopcý pryduc´ . *BFP:    +" pâčakajcjô hâvaryc´ ["-"] dâmjatu , tahda pojdzêm . *BFP:    druhi by (.) i ne mëú by , kinuú by , a héty mece . *BFA:    persname ne možý zastavêc´ . *BFP:    +" persname hâvaryc´ ["-"] lodâr . *BFA:    ana (.) učilâs´ (.) šésc´ mesêcýv na kursâx na (.) kamp´jutérnyx (.) u bréscê . *BFA:    at étâvâ (.) jaje pâsylalê , at céntrâ zanêtâscê . *BFA:    jana ž (.) sčitajêccý invalid vtaroj hruppy . *BFA:    jej dalê pažyznênnâ . *BFB:    a ana ački nosêt ? *BFA:    net . *BFA:    i vot , hâvarilâ , dalžny pamoč´ ustrojêc´ na rabotu . *BFA:    xto-tâ hdze-tâ dolžýn pamoč´ . *BFP:    nu tak , mo , dze i pamohuc´ . *BFB:    ja jejo ne vidêlâ . *BFB:    ja b jejo , navernâ , dažý ne uznalâ . *BFP:    +< a jon užé ž prasiú étu persname , úsë sprašvâú , na vtarom étažé žyve , kab ustrojêlâ na naš zavod . *BFP:    patom pašoú vadzicêlêm aútobusâ . *BFP:    robêc´ šafërâm na hârackix aútobusâx . *BFP:    a tut prýxadzilâ , macêru prýdupréždalâ , možý , pryduc´ . *BFP:    xočuc´ žý ž âdvâjevac´ u jeho étu (.) komnâtu . *BFA:    +< komnâtu . *BFP:    jon žý ž ne plocêc´ ništo . *BFP:    i (.) úžé skazalê +"/. *BFP:    +" sâbiraj dâkumenty . *BFP:    to , možý , rašac´ dy i +... *BFP:    tak žý ž komnâtâ to za jim čyslêccý . *BFA:    a ú jeje ž sčytajêccý mnâhadzetnâjê ž sem´ja . *BFA:    bac´kô žyve . *BFP:    +< ješčo ž bac´kô sjudy pryjexâú . *BFP:    apjac´ adzin_nâ_adnom . *BFP:    kvarciry ! *BFP:    u âdnaho (.) lišnë , a ú druhohâ (.) ne xvatajê . *BFP:    nu ale ž (.) pâlučalâsë na stol´kô dzjacej . *BFP:    a što ž , sabralês´ +... *BFP:    nu bačýš , ne imejêš pravâ . *BFP:    stol´kô let ne žyve , i komnâty ne trohâj . *BFA:    i vot (.) tahda (.) nadâ bylâ (.) kinuc´ usë , âddalžyc´ dzenêh i prývâcizirâvâc´ . *BFA:    on daval saglasêjê na prývâcizacýju . *BFP:    tahda my prývâcizirâvâlê . *BFA:    u jejo ne bylâ dzenêh . *BFP:    i jany ž mâladyjê ješčo , božý . *BFP:    tol´kô što bylâ b svaja . *BFP:    a jon tahda , vrodzê by , davaú sahlasêjê . *BFA:    +< no jany [_////] ani stajat na očêrêdzê . *BFP:    nu éty xlopêc to xarošý . *BFP:    jon (.) dolžýn ne pâdvesci . *BFP:    jon taki xlopêc . *BFP:    a dzeúkâ , bačýš , ne xočý rabic´ . @End
(Stand: 20.04.2022)