fam_ba_31

fam_ba_31

@Begin

@Languages:    hyru, rus, nan

@Participants:    BFB Town, BFA Migrant, BFO na, BFW na

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    nan|fam|BFO|83;|female|peripher||na|incomplete/primary||

@ID:    nan|fam|BFW|13;|female|peripher||na|in_education||

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFA:    be

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@FL of BFB:    brms

@FL of BFA:    be

@Situation:    Conversation at home

*BFB:    nu što ty tut ?

*BFB:    abneslô snehâm ?

*BFA:    (.) nu , zâmjalo .

*BFB:    +< pa kalenô .

*BFA:    pa kalenô , da .

*BFB:    pa kalenô snehu .

*BFA:    (.) étâ stol´kê snehu nakidâlâ jaščé .

*BFO:    nu .

*BFA:    u subotu jak mjalo .

*BFO:    (.) i účorâ mjalo .

*BFB:    učorâ ú nas ne mjalo .

*BFO:    učorâ mjalo , tam sled nagréblê , zâmjatalâ .

*BFA:    (.) nu jasnô .

*BFW:    (..) persname , étâ focêk ?

*BFW:    cýfravoj ?

*BFO:    sënnê (.) rabilâ célu ranêcu .

*BFA:    nu jasnâ .

*BFB:    što rabilâ ?

*BFA:    ubiralâ .

*BFA:    célu ranêcu úbiralâ .

*BFO:    nu kak dzjala ?

*BFB:    xârašo .

*BFO:    xârašo ?

*BFO:    aby xârašo .

*BFO:    (.) trébâ ž pravêccý .

*BFB:    o , mne trébâ pravêccý !

*BFB:    praúljusê .

*BFA:    vina jaščé tabe nâlivajê .

*BFA:    (..) na tabe (.) tanomêtr , ty ž xacelâ .

*BFA:    +< nu héty , daúlennê merâc´ , tanomêtr .

*BFO:    spasibâ .

*BFB:    na zdaroúê .

*BFB:    (..) vina , kažý .

*BFA:    nu , vina .

*BFB:    (.) tut ad peč´kê takoj (.) zapâx .

*BFA:    da jaščé narmal´nâ .

*BFB:    tam étâ , tam écê pradukty v étâm , v rjukzake .

*BFB:    nadâ dastac´ .

*BFA:    dastac´ nadâ .

*BFA:    a sjuda njasi .

*BFW:    vot étâ rjukzak !

*BFB:    nu , vsë vlazêt zato .

*BFA:    vynêscê na ulêcu .

*BFA:    a , maslâ kupilê ?

*BFA:    ja tožý sjudy pâlažylâ maslô .

*BFB:    ja ne znalâ , ja dumâju +/.

*BFA:    tam žý ž u nas ljažyc´ maslâ , bac´kô prynës na talony .

*BFA:    sadzicês´ , a čevo vy top@k [_///] xodzêcê ?

*BFB:    +< a my sidzelê célyj č´as .

*BFA:    a , célyj č´as sidzelê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)