fam_ba_1

fam_ba_1

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    BFA Migrant, BFB Town

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFB:    brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFB:    be+brms

@FL of BFA:    be

@FL of BFB:    brms

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Conversation at home (dying hair)

*BFA:    jana ne mâladajê užé takajê pârikmaxêršý .

*BFA:    ne dzevâčkâ .

*BFA:    ana strihlâ perêd étêm žénščênu , jak ja pryšla .

*BFA:    ana hâvarit +"/.

*BFA:    +" kak budzêm stričsê ?

*BFA:    ja hâvaru +"/.

*BFA:    +" menja vot tak pâdstrihitê , kak tu žénščênu upêredzi .

*BFA:    hazetku nadâ bylo râzaslac´ , kab tut ne papalâ .

*BFB:    nêčevo , što ja tvaju nêvidzimku ?

*BFA:    étâ ne maja nêvidzimkâ .

*BFA:    u mjane nima nêvidzimâk užé .

*BFA:    ja nêvidzimkâmê užé ne prykalvâju vâabšče ničohâ .

*BFB:    ja pâzvanilâ persname maloj .

*BFA:    nu ?

*BFB:    skazalâ , što prijedu .

*BFB:    u nejo tožý malajê spala .

*BFB:    persname spal , kak ja pâzvanilâ .

*BFA:    nu da .

*BFB:    prasnulsê kak raz , načýl plakâc´ .

*BFA:    što , âtarvalâsê ?

*BFB:    dyrkâ , no malên´kâjê .

*BFA:    tak , nadâ palic´ c´vjaty svai .

*BFB:    ščas@w my tabe c´vjatok zrobêm .

*BFB:    a jeslê ty žoltâjê palučêšsê ?

*BFA:    budzêm belym krasêc´ .

*BFA:    ja âddala , musêc´ , krasku beluju .

*BFB:    fu , vanjajêt ana .

*BFA:    da , perêkês´ .

*BFA:    usë raúno ž perêkês´ jesc´ .

*BFB:    napisânâ , što vâabšče nêčevo netu .

*BFA:    što ?

*BFB:    napisânâ , što vâabšče nêčevo netu takovâ .

*BFA:    a , úsë nâtural´nâjê ?

*BFB:    da .

*BFB:    net , pâdaždi , gde-tâ tut +/.

*BFA:    a perêkês´ju úsë raúno paxnê .

*BFB:    net , net , pâdaždi , tut što-tâ napisânâ .

*BFB:    jeslê b ja ješčë znalâ , kak étâ nâzyvajêccý pâ-nemeckê , ja b tabe skazalâ .

*BFB:    âlkahol´ jest´ .

*BFA:    o-o .

*BFB:    nu što , možý , xvacêc´ cebe úžo trasci ?

*BFA:    kanešnâ xvacêc´ .

*BFB:    vsë , nâčinajêm prâcéduru .

*BFA:    prâcéduru , da .

*BFA:    srézâc´ , možý ?

*BFB:    a kak tam bylâ snačalâ ?

*BFA:    što ?

*BFB:    što snačalâ nadâ bylâ dzelâc´ ?

*BFB:    ja užé ne pomnju .

*BFB:    tut napisânâ , jeslê na semdzêsêt pracéntâv sedyx valos , to tridcýt´ minut dzeržat´ .

*BFB:    a u cebja skol´kâ ?

*BFB:    semdzêsêt budzêt .

*BFB:    ne , u cebja pijsjat@w .

*BFA:    pijsjat@w .

*BFB:    étâ ž nadâ na volâsy .

*BFA:    na volâsy .

*BFA:    na volâsy úsju razmaž , razmaž .

*BFB:    étâ persname hâvarilâ , ana kak-tâ vnačalê , kahda nâčala krasêccý , to mučýlâs´ .

*BFB:    étêx krem-krasâk ne bylâ .

*BFB:    bylê nekêjê , znajêš , takijê žydkêjê .

*BFB:    ix kak nal´još i ne znajêš , što u cebja tam pâlučajêccý .

*BFB:    patom smyvajêš krasku , tam bol´šý , tam men´šý .

*BFA:    nu da .

*BFB:    a étâ kak šampun´ , jejo legčê razmazâc´ .

*BFB:    tam byla takajê kraskâ , pepêl´nyj blandzin , pepêl´nâjê blandzinkâ .

*BFB:    takajê klasnâjê .

*BFB:    no tam napisânâ bylâ , što ne dlja sedyx valos .

*BFB:    ne zakrasêt .

*BFA:    ne nadâ pepêl´nyj , ja ne xaču .

*BFB:    ne , nu vot ta kraskâ , tam žý jesc´ takoj žý .

*BFB:    étâ pepêl´nyj , pepêl´nâjê blandzinkâ .

*BFA:    a ja jakajê byla , ja byla narmal´nâjê .

*BFB:    nu tak što ty sravnêvâjêš ?

*BFB:    tut žý vidzêš kak .

*BFB:    vot smatrja kakijê volâsy , tak i pâlučajêccý .

*BFB:    što ty dumâlâ , što ty budzêš blandzinkâj ?

*BFA:    ne , ne blandzinkâj .

*BFA:    ja budu vo takajê vo .

*BFB:    nu , dalžna byc´ takajê .

*BFB:    a v prošlyj raz +...

*BFB:    pâsmatri , što tam bylâ v prošlyj raz .

*BFB:    takajê ty byla , pa-mojêmu .

*BFA:    ja byla svetlejê , čêm takajê .

*BFB:    kak étâ ja ješčë ne zdurélâ .

*BFA:    nu i ne nadâ .

*BFB:    net , užé vsë +/.

*BFA:    tvai volâsy xarošýjê i tak .

*BFB:    +, prašlo .

*BFA:    žélanêjê prašlo .

*BFB:    tak pâtamu što jeslê užé načnëš , to užé vsë .

*BFA:    da , užé i cjanê krasêccý .

*BFB:    asobênnâ , kagda kraskâ nâčinajêt ablazêc´ .

*BFA:    nu .

*BFB:    znajêš , va skol´kâ my pajedzêm v dzerevnju ?

*BFB:    v subotu ?

*BFA:    nu ?

*BFB:    čuc´ svet .

*BFA:    da , ranâ pajedzêm .

*BFB:    persname skazal , zâvezët persname na rabotu +/.

*BFA:    prijedzêt sjuda .

*BFB:    da .

*BFA:    nu , sâbjaromsê dy pajedzêm .

*BFA:    štob ran´šý tam spravêccý , pryjexâc´ abratnâ .

*BFB:    ja ne znaju , kagda ja v grodnâ pajedu .

*BFA:    nu .

*BFB:    na čëm žý jexâc´ , ja nočju ne xaču .

*BFB:    ja patom takajê ubitâjê .

*BFA:    da .

*BFB:    célyj dzen´ prapal .

*BFA:    utrâm .

*BFB:    šéstičýsavym ?

*BFA:    šéstičýsavym .

*BFA:    nu a čêm ?

*BFA:    vybârâ netu .

*BFB:    krugasvetnâjê putešéstvêjê .

*BFA:    nu da .

*BFA:    vybârâ to net .

*BFB:    ja dumâlâ , ja v vâskresenêjê , no v vâskresenêjê kuda ja užé pajedu ?

*BFB:    jeslê s utra pakrestêt , patom žý budêt banket .

*BFB:    nu , xot´ kakoj-tâ , no što-tâ ž budêt .

*BFB:    persname gâvarilâ , što xacelâ prêglasic´ i padružku , no u nejo padružkâ étâ iz brestâ .

*BFB:    u nix vsë âdinakâvâ , zamuž vyšlê v adno i to žý vremê , mesêc raznêcý , i detej radilê , nedelê raznêcý .

*BFA:    nu jasnâ .

*BFB:    nu , tak kuda ana užé pajedêt s malên´kêm rebënkâm ?

*BFB:    a u nas vâabšče nêkuda s det´mi ne jezdêt .

*BFB:    tam vse jezdzêt , i narmal´nâ .

*BFB:    pâsadzilê v mašinu i pâvezli .

*BFB:    navernâjê , paétâmu .

*BFB:    no u nix tožý tam jesc´ mašynâ .

*BFB:    von persname sa svajej maloju von kuda až jezdzêc´ .

*BFB:    dzecêm vâabšče vsë ravno , ani vsë ravno nêčevo ne pânimajut .

*BFA:    kanešnâ .

*BFB:    im kakajê raznêcý , na kravacê ljažac´ ilê v mašynê jexâc´ .

*BFB:    tem bolêjê dlja persname malovâ už točnâ vsë ravno .

*BFB:    hâvarit , na ulêcý tol´kâ i spit .

*BFA:    nu da .

*BFB:    a domâ , hâvarit , ne ulažyc´ .

*BFB:    hâvarilâ , kak ceplo bylâ , to na ulêcý i paslis´ célymê dnjamê .

*BFB:    što tam persname , incjaresnâ .

*BFB:    probâvâlâ jana toj prýparat , âparat ?

*BFA:    ja pâzvanju patom .

*BFB:    tak pâsedelâ , ana vâabšče sedajê vsja .

*BFA:    ana sedajê , da .

*BFB:    čevo ana ne +/.

*BFA:    daúno sedajê , jana i ne krasêc´ .

*BFB:    babuškâ , užé možnâ .

*BFA:    nu da .

*BFB:    zameču adzin sedoj volâs , palučêš .

*BFB:    kraskê mnogâ , xvacêc´ .

*BFB:    vot delâlê b ani , nâprimer , na pâlavinu , to jesc´ delâlê by pamen´šý porcýju dlja strizýk .

*BFB:    ved´ étâvâ xvacêt na mai volâsy .

*BFA:    nu da .

*BFB:    tak net žý ž .

*BFB:    jesc´ malên´kêjê , tol´kâ akrašývâjuščêj bal´zam , a ne kraskâ .

*BFA:    tožý narmal´nâ .

*BFA:    pakrasêúsê adnu njadzelju adnym , druhuju druhim .

*BFA:    i raznâju paxodzêš .

*BFB:    tak , ja užé pakrasêlâ .

*BFA:    nu jaščé pakras´ , xvacêc´ , tam kraskê xvatajê .

*BFA:    usë raúno budzêš vylivac´ usju na vâlasy .

*BFB:    no zdes´ vnutri men´šý sedyx , čem snaružý .

*BFB:    prikol´nâ .

*BFA:    tak tut vot sperêdzê , kahda vot ja kručus´ , jak râzbjaru vot tut vo , tak celâjê prjad´ sedyx valos .

*BFB:    kak u persname macêrê , tol´kâ viski bylê ran´šý , ščas@w užé bol´šý .

*BFA:    ščas@w ana užé vsja pačci sedajê .

*BFA:    kazalâ , bac´kâ zuby užé pastavêú .

*BFB:    nu , persname ž tožý hâvarilâ .

*BFA:    ja jaje vidzêlâ +/.

*BFB:    čýlavekâ zrabilê .

*BFA:    nu da , vot ni p´je , i čýlavek , a jak zap´je , usë , svinja .

*BFA:    bol´š nijak ni nâzaveš .

*BFA:    ty raščoskâj lučšý , vot tak vo .

*BFA:    âdharnulâ i dal´šý , patom pâvjarxu .

*BFB:    nu , vanjajêt ano ximêjêj kakoj-tâ .

*BFA:    nu kanešnâ .

*BFB:    persname hâvaryú , babâ zdurélâ .

*BFB:    xočý xatu ú bely c´vet pakrasêc´ .

*BFA:    nu , jana xacelâ ú bely .

*BFB:    a ščas@w što , ne xočý , ilê što ?

*BFA:    dyk my uhâvarylê jaje .

*BFB:    a , uhâvarylê .

*BFA:    da , my jaje uhâvarylê belym ne krasêc´ .

*BFB:    a kakim ?

*BFA:    zjalënên´kêm .

*BFA:    kupilê kraskê takoj salatâvâj , no on hâvaril , ana cemnejê , čêm na bankê , étât dzjadz´kâ .

*BFA:    nu my râzvedzëm , tam u jaje ž bankâ belâj jesc´ .

*BFA:    tam dva s čem-tâ kilâhramâ .

*BFA:    a my kupilê kilâhramovuju banku étâj zilënâj .

*BFA:    i to budzêm hlidzec´ , usju ž lic´ srazu ne budzêm .

*BFA:    i tam pakrasêm jej .

*BFA:    bo jana užé daúno hâvarylâ , nadâ pakrasêc´ .

*BFA:    nu , znajêš , usem prýjaždžajuc´ krasêc´ , a ú jaje nima nikohâ .

*BFA:    nima kamu pakrasêc´ .

*BFA:    nu , my prijedzêm znajêš kak +/.

*BFB:    na rabotu .

*BFA:    my prijedzêm , to to nadâ sdzelâc´ , to tojê nadâ sdzelâc´ .

*BFA:    a utrâm uježžajêm u vâskrésennê , pâtamu što xočýccý ran´šý zajexâc´ .

*BFA:    i kab men´šý cjanuccý , tak pad´´jedzêm aútobusâm .

*BFA:    užé vot jak xolâdnâ , to ne jedzêm , bo tam pâutara časa stajac´ xolâdnâ .

*BFA:    to my užé idzëm pâcixon´ku .

*BFA:    a tak nixto ž ni jedzê .

*BFA:    nima kamu .

*BFA:    ja užé ni pytalâ , što jany rabilê ú toj kvarcirý , što jany zrabilê vâabščé tam .

*BFA:    jany +...

*BFA:    ja ž hâvaru , vot sënnê jany prajezdzêlê , ja dumâju , cély dzen´ .

*BFA:    to persname k vraču , to na plavânêjê , musêc´ , vazilê .

*BFA:    to tudy , to tudy .

*BFA:    karočê +...

*BFA:    ci jon sam jezdzêú na plavânêjê , ne znaju .

*BFA:    karočê , vot im nadâ bylâ kuda-tâ sënnê .

*BFA:    jany pajexâlê ranâ .

*BFB:    nu da , s takimê uspexâmê , to kanešnâ .

*BFA:    jak tajê persname kazalâ , jix ustrajvâjê .

*BFB:    ja sënnê persname prysnilâ što jana ú hoscê pryjexâlâ .

*BFB:    ja âdkryvaju dzver , persname staic´ i hâvarit +"/.

*BFB:    +" nu što , ne paznalâ ?

*BFB:    paznalâ .

*BFB:    v platke , nu , v takom zimnêm zakutânâjê .

*BFB:    a ja jaje úžo tožý daúno ne bačýlâ .

*BFA:    takajê ž samâjê .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)