fam_ba_1

fam_ba_1

@Begin @Languages:    hyru, rus @Participants:    BFA Migrant, BFB Town @ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher|| @L1 of BFA:    be @L1 of BFB:    brms @MT of BFA:    brms @MT of BFB:    be+brms @FL of BFA:    be @FL of BFB:    brms @Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file @Situation:    Conversation at home (dying hair) *BFA:    jana ne mâladajê užé takajê pârikmaxêršý . *BFA:    ne dzevâčkâ . *BFA:    ana strihlâ perêd étêm žénščênu , jak ja pryšla . *BFA:    ana hâvarit +"/. *BFA:    +" kak budzêm stričsê ? *BFA:    ja hâvaru +"/. *BFA:    +" menja vot tak pâdstrihitê , kak tu žénščênu upêredzi . *BFA:    hazetku nadâ bylo râzaslac´ , kab tut ne papalâ . *BFB:    nêčevo , što ja tvaju nêvidzimku ? *BFA:    étâ ne maja nêvidzimkâ . *BFA:    u mjane nima nêvidzimâk užé . *BFA:    ja nêvidzimkâmê užé ne prykalvâju vâabšče ničohâ . *BFB:    ja pâzvanilâ persname maloj . *BFA:    nu ? *BFB:    skazalâ , što prijedu . *BFB:    u nejo tožý malajê spala . *BFB:    persname spal , kak ja pâzvanilâ . *BFA:    nu da . *BFB:    prasnulsê kak raz , načýl plakâc´ . *BFA:    što , âtarvalâsê ? *BFB:    dyrkâ , no malên´kâjê . *BFA:    tak , nadâ palic´ c´vjaty svai . *BFB:    ščas@w my tabe c´vjatok zrobêm . *BFB:    a jeslê ty žoltâjê palučêšsê ? *BFA:    budzêm belym krasêc´ . *BFA:    ja âddala , musêc´ , krasku beluju . *BFB:    fu , vanjajêt ana . *BFA:    da , perêkês´ . *BFA:    usë raúno ž perêkês´ jesc´ . *BFB:    napisânâ , što vâabšče nêčevo netu . *BFA:    što ? *BFB:    napisânâ , što vâabšče nêčevo netu takovâ . *BFA:    a , úsë nâtural´nâjê ? *BFB:    da . *BFB:    net , pâdaždi , gde-tâ tut +/. *BFA:    a perêkês´ju úsë raúno paxnê . *BFB:    net , net , pâdaždi , tut što-tâ napisânâ . *BFB:    jeslê b ja ješčë znalâ , kak étâ nâzyvajêccý pâ-nemeckê , ja b tabe skazalâ . *BFB:    âlkahol´ jest´ . *BFA:    o-o . *BFB:    nu što , možý , xvacêc´ cebe úžo trasci ? *BFA:    kanešnâ xvacêc´ . *BFB:    vsë , nâčinajêm prâcéduru . *BFA:    prâcéduru , da . *BFA:    srézâc´ , možý ? *BFB:    a kak tam bylâ snačalâ ? *BFA:    što ? *BFB:    što snačalâ nadâ bylâ dzelâc´ ? *BFB:    ja užé ne pomnju . *BFB:    tut napisânâ , jeslê na semdzêsêt pracéntâv sedyx valos , to tridcýt´ minut dzeržat´ . *BFB:    a u cebja skol´kâ ? *BFB:    semdzêsêt budzêt . *BFB:    ne , u cebja pijsjat@w . *BFA:    pijsjat@w . *BFB:    étâ ž nadâ na volâsy . *BFA:    na volâsy . *BFA:    na volâsy úsju razmaž , razmaž . *BFB:    étâ persname hâvarilâ , ana kak-tâ vnačalê , kahda nâčala krasêccý , to mučýlâs´ . *BFB:    étêx krem-krasâk ne bylâ . *BFB:    bylê nekêjê , znajêš , takijê žydkêjê . *BFB:    ix kak nal´još i ne znajêš , što u cebja tam pâlučajêccý . *BFB:    patom smyvajêš krasku , tam bol´šý , tam men´šý . *BFA:    nu da . *BFB:    a étâ kak šampun´ , jejo legčê razmazâc´ . *BFB:    tam byla takajê kraskâ , pepêl´nyj blandzin , pepêl´nâjê blandzinkâ . *BFB:    takajê klasnâjê . *BFB:    no tam napisânâ bylâ , što ne dlja sedyx valos . *BFB:    ne zakrasêt . *BFA:    ne nadâ pepêl´nyj , ja ne xaču . *BFB:    ne , nu vot ta kraskâ , tam žý jesc´ takoj žý . *BFB:    étâ pepêl´nyj , pepêl´nâjê blandzinkâ . *BFA:    a ja jakajê byla , ja byla narmal´nâjê . *BFB:    nu tak što ty sravnêvâjêš ? *BFB:    tut žý vidzêš kak . *BFB:    vot smatrja kakijê volâsy , tak i pâlučajêccý . *BFB:    što ty dumâlâ , što ty budzêš blandzinkâj ? *BFA:    ne , ne blandzinkâj . *BFA:    ja budu vo takajê vo . *BFB:    nu , dalžna byc´ takajê . *BFB:    a v prošlyj raz +... *BFB:    pâsmatri , što tam bylâ v prošlyj raz . *BFB:    takajê ty byla , pa-mojêmu . *BFA:    ja byla svetlejê , čêm takajê . *BFB:    kak étâ ja ješčë ne zdurélâ . *BFA:    nu i ne nadâ . *BFB:    net , užé vsë +/. *BFA:    tvai volâsy xarošýjê i tak . *BFB:    +, prašlo . *BFA:    žélanêjê prašlo . *BFB:    tak pâtamu što jeslê užé načnëš , to užé vsë . *BFA:    da , užé i cjanê krasêccý . *BFB:    asobênnâ , kagda kraskâ nâčinajêt ablazêc´ . *BFA:    nu . *BFB:    znajêš , va skol´kâ my pajedzêm v dzerevnju ? *BFB:    v subotu ? *BFA:    nu ? *BFB:    čuc´ svet . *BFA:    da , ranâ pajedzêm . *BFB:    persname skazal , zâvezët persname na rabotu +/. *BFA:    prijedzêt sjuda . *BFB:    da . *BFA:    nu , sâbjaromsê dy pajedzêm . *BFA:    štob ran´šý tam spravêccý , pryjexâc´ abratnâ . *BFB:    ja ne znaju , kagda ja v grodnâ pajedu . *BFA:    nu . *BFB:    na čëm žý jexâc´ , ja nočju ne xaču . *BFB:    ja patom takajê ubitâjê . *BFA:    da . *BFB:    célyj dzen´ prapal . *BFA:    utrâm . *BFB:    šéstičýsavym ? *BFA:    šéstičýsavym . *BFA:    nu a čêm ? *BFA:    vybârâ netu . *BFB:    krugasvetnâjê putešéstvêjê . *BFA:    nu da . *BFA:    vybârâ to net . *BFB:    ja dumâlâ , ja v vâskresenêjê , no v vâskresenêjê kuda ja užé pajedu ? *BFB:    jeslê s utra pakrestêt , patom žý budêt banket . *BFB:    nu , xot´ kakoj-tâ , no što-tâ ž budêt . *BFB:    persname gâvarilâ , što xacelâ prêglasic´ i padružku , no u nejo padružkâ étâ iz brestâ . *BFB:    u nix vsë âdinakâvâ , zamuž vyšlê v adno i to žý vremê , mesêc raznêcý , i detej radilê , nedelê raznêcý . *BFA:    nu jasnâ . *BFB:    nu , tak kuda ana užé pajedêt s malên´kêm rebënkâm ? *BFB:    a u nas vâabšče nêkuda s det´mi ne jezdêt . *BFB:    tam vse jezdzêt , i narmal´nâ . *BFB:    pâsadzilê v mašinu i pâvezli . *BFB:    navernâjê , paétâmu . *BFB:    no u nix tožý tam jesc´ mašynâ . *BFB:    von persname sa svajej maloju von kuda až jezdzêc´ . *BFB:    dzecêm vâabšče vsë ravno , ani vsë ravno nêčevo ne pânimajut . *BFA:    kanešnâ . *BFB:    im kakajê raznêcý , na kravacê ljažac´ ilê v mašynê jexâc´ . *BFB:    tem bolêjê dlja persname malovâ už točnâ vsë ravno . *BFB:    hâvarit , na ulêcý tol´kâ i spit . *BFA:    nu da . *BFB:    a domâ , hâvarit , ne ulažyc´ . *BFB:    hâvarilâ , kak ceplo bylâ , to na ulêcý i paslis´ célymê dnjamê . *BFB:    što tam persname , incjaresnâ . *BFB:    probâvâlâ jana toj prýparat , âparat ? *BFA:    ja pâzvanju patom . *BFB:    tak pâsedelâ , ana vâabšče sedajê vsja . *BFA:    ana sedajê , da . *BFB:    čevo ana ne +/. *BFA:    daúno sedajê , jana i ne krasêc´ . *BFB:    babuškâ , užé možnâ . *BFA:    nu da . *BFB:    zameču adzin sedoj volâs , palučêš . *BFB:    kraskê mnogâ , xvacêc´ . *BFB:    vot delâlê b ani , nâprimer , na pâlavinu , to jesc´ delâlê by pamen´šý porcýju dlja strizýk . *BFB:    ved´ étâvâ xvacêt na mai volâsy . *BFA:    nu da . *BFB:    tak net žý ž . *BFB:    jesc´ malên´kêjê , tol´kâ akrašývâjuščêj bal´zam , a ne kraskâ . *BFA:    tožý narmal´nâ . *BFA:    pakrasêúsê adnu njadzelju adnym , druhuju druhim . *BFA:    i raznâju paxodzêš . *BFB:    tak , ja užé pakrasêlâ . *BFA:    nu jaščé pakras´ , xvacêc´ , tam kraskê xvatajê . *BFA:    usë raúno budzêš vylivac´ usju na vâlasy . *BFB:    no zdes´ vnutri men´šý sedyx , čem snaružý . *BFB:    prikol´nâ . *BFA:    tak tut vot sperêdzê , kahda vot ja kručus´ , jak râzbjaru vot tut vo , tak celâjê prjad´ sedyx valos . *BFB:    kak u persname macêrê , tol´kâ viski bylê ran´šý , ščas@w užé bol´šý . *BFA:    ščas@w ana užé vsja pačci sedajê . *BFA:    kazalâ , bac´kâ zuby užé pastavêú . *BFB:    nu , persname ž tožý hâvarilâ . *BFA:    ja jaje vidzêlâ +/. *BFB:    čýlavekâ zrabilê . *BFA:    nu da , vot ni p´je , i čýlavek , a jak zap´je , usë , svinja . *BFA:    bol´š nijak ni nâzaveš . *BFA:    ty raščoskâj lučšý , vot tak vo . *BFA:    âdharnulâ i dal´šý , patom pâvjarxu . *BFB:    nu , vanjajêt ano ximêjêj kakoj-tâ . *BFA:    nu kanešnâ . *BFB:    persname hâvaryú , babâ zdurélâ . *BFB:    xočý xatu ú bely c´vet pakrasêc´ . *BFA:    nu , jana xacelâ ú bely . *BFB:    a ščas@w što , ne xočý , ilê što ? *BFA:    dyk my uhâvarylê jaje . *BFB:    a , uhâvarylê . *BFA:    da , my jaje uhâvarylê belym ne krasêc´ . *BFB:    a kakim ? *BFA:    zjalënên´kêm . *BFA:    kupilê kraskê takoj salatâvâj , no on hâvaril , ana cemnejê , čêm na bankê , étât dzjadz´kâ . *BFA:    nu my râzvedzëm , tam u jaje ž bankâ belâj jesc´ . *BFA:    tam dva s čem-tâ kilâhramâ . *BFA:    a my kupilê kilâhramovuju banku étâj zilënâj . *BFA:    i to budzêm hlidzec´ , usju ž lic´ srazu ne budzêm . *BFA:    i tam pakrasêm jej . *BFA:    bo jana užé daúno hâvarylâ , nadâ pakrasêc´ . *BFA:    nu , znajêš , usem prýjaždžajuc´ krasêc´ , a ú jaje nima nikohâ . *BFA:    nima kamu pakrasêc´ . *BFA:    nu , my prijedzêm znajêš kak +/. *BFB:    na rabotu . *BFA:    my prijedzêm , to to nadâ sdzelâc´ , to tojê nadâ sdzelâc´ . *BFA:    a utrâm uježžajêm u vâskrésennê , pâtamu što xočýccý ran´šý zajexâc´ . *BFA:    i kab men´šý cjanuccý , tak pad´´jedzêm aútobusâm . *BFA:    užé vot jak xolâdnâ , to ne jedzêm , bo tam pâutara časa stajac´ xolâdnâ . *BFA:    to my užé idzëm pâcixon´ku . *BFA:    a tak nixto ž ni jedzê . *BFA:    nima kamu . *BFA:    ja užé ni pytalâ , što jany rabilê ú toj kvarcirý , što jany zrabilê vâabščé tam . *BFA:    jany +... *BFA:    ja ž hâvaru , vot sënnê jany prajezdzêlê , ja dumâju , cély dzen´ . *BFA:    to persname k vraču , to na plavânêjê , musêc´ , vazilê . *BFA:    to tudy , to tudy . *BFA:    karočê +... *BFA:    ci jon sam jezdzêú na plavânêjê , ne znaju . *BFA:    karočê , vot im nadâ bylâ kuda-tâ sënnê . *BFA:    jany pajexâlê ranâ . *BFB:    nu da , s takimê uspexâmê , to kanešnâ . *BFA:    jak tajê persname kazalâ , jix ustrajvâjê . *BFB:    ja sënnê persname prysnilâ što jana ú hoscê pryjexâlâ . *BFB:    ja âdkryvaju dzver , persname staic´ i hâvarit +"/. *BFB:    +" nu što , ne paznalâ ? *BFB:    paznalâ . *BFB:    v platke , nu , v takom zimnêm zakutânâjê . *BFB:    a ja jaje úžo tožý daúno ne bačýlâ . *BFA:    takajê ž samâjê . @End
(Stand: 20.04.2022)