fam_ba_16

fam_ba_16

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    BFI Migrant, BFA Migrant
@ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of BFI:    be
@L1 of BFA:    be
@MT of BFI:    brms
@MT of BFA:    brms
@FL of BFI:    be
@FL of BFA:    be
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*BFI:    nekâlê macê prascilâ , jana durnoju prykidvâlâsê .
*BFI:    jaje dzêparcirâvâlê s étâvâ , z hermanêjê dzêparcirâvâlê .
*BFI:    ana čerêz pol´šu byla v hermanêjê , nu prostâ bez vizy , bez nêčevo .
*BFI:    ješčë s atkudâ-tâ tožý vyslâlê .
*BFI:    nu , a patom prykinulâsê +...
*BFI:    pomnêš , jak ja tabe raskazvâlâ , što ne pomnêc´ , što jej +/.
*BFA:    atšyblê pamêc´ .
*BFI:    nu , ty by smahla tak ?
*BFI:    da , prijexâlâ sjuda , i u jejo atšyblê , tam u jejo atšyblê pamêc´ .
*BFI:    ne , ležac´ ana ležalâ v bal´nicê , no s čem ana ležalâ , nêpanjatnâ .
*BFI:    možý , i praúdâ tam , možý , i pabilê .
*BFI:    no pamêc´ u jejo bylâ , pâtamu što ja hâvaru +/.
*BFI:    +" persname , da vidzêt ana , znajêt , ana iskâsâ hljanulâ na menja .
*BFI:    a persname +"/.
*BFI:    +" oj , étâ cebe pâkazalâs´ .
*BFI:    ja hâvaru +"/.
*BFI:    +" možý , i pâkazalâs´ .
*BFI:    +" xalerâ jaho znajê .
*BFI:    ja ž ne znaju .
*BFI:    a persname +"/.
*BFI:    +" oj netu u jejo pamêcê , netu u jejo , ana ne pomnêt nêkavo .
*BFI:    nu , a patom žý ž héty úsë raúno úvjazaúsê .
*BFI:    i persname i plakâlâ , i prasilâ , i malilâ .
*BFI:    a on skazal +"/.
*BFI:    +" ilê ana , ilê petlja .
*BFI:    da .
*BFI:    nu , žanisê [_/] žaniúsê .
*BFI:    nu , vot i rêzul´tat .
*BFI:    vot pažalustâ .
*BFI:    a ne nadâ bylâ jemu žaniccý na nej , dažý i dzelâc´ nečêvâ .
*BFI:    užé cjaper užé ne vernêš .
*BFI:    a ješčë [_/] ješčë dvojê dzicej .
*BFI:    nu xarošýjê takijê dzetkê .
*BFI:    persname takoj xarošýj .
*BFI:    ja ta znaju jix xârašo .
*BFI:    a jana ž vo tut vo , dze milicýjê .
*BFI:    vot vidzêlâ taki balkon ivuškâ ?
*BFI:    vot étâ jixnê balkon .
*BFI:    a ana tut .
*BFI:    snimalê kvarciru na persname , a tut babkâ jeje žylâ .
*BFI:    no ani tut v âsnavnom žylê .
*BFI:    ciper babku zabralâ cëtkâ , bo jana saúsem užé nemohlâjê .
*BFI:    no persname tut bylâ z joju .
*BFI:    i jon hâvaryc´ , pryxodzêc´ ka mne +"/.
*BFI:    +" babuškâ persname , a menja +...
*BFI:    hlazkê zâsvecilês´ +...
*BFI:    +" a menja papâ k mamkê zâvezët .
*BFI:    persname hâvarit +"/.
*BFI:    +" oj , étât persname až mlejêt za étâj mamâj .
*BFI:    ja hâvarju +"/.
*BFI:    +" persname , kak cibe ne stydnâ ?
*BFI:    +" ty padumâú by , atkudâ znajê étâ dzicja , étâ ž mac´ , nu .
*BFI:    kakajê b ne bylâ , no vsë ravno mamâ .
*BFI:    vy ne prêdstavljajêcê , u menja až pramâ v sercê što-tâ joknulâ , kak on prišol i mne paxvastâlsê .
*BFI:    až hlaza takijê , až zâsvecilês´ .
*BFI:    znajêš .
*BFI:    a tut jexâú u mašynê , a takoj xarošýj , spakojnyj .
*BFI:    vâabšče takoj krasivyj xlopčýk .
*BFI:    jedzê ú mašynê , sjuda vo pâdvezli , vysadžývâjêm , a jon hâvaryc´ +"/.
*BFI:    +" nu , da svidanêjê .
*BFI:    i tak vot pâmaxaú rukoj .
*BFI:    i sam pram behom , behom .
*BFI:    ot nâražajuc´ , a patom sirâty .
*BFI:    a persname tamu +...
*BFI:    persname on ne nužýn .
*BFA:    kanešnâ net .
*BFI:    a macê na dyby stanovêccý .
*BFI:    a jana úsë xočý svesci jix nazad .
*BFI:    užé jix ne sklejêš .
*BFI:    užé ni_v_čëm , za što +/.
*BFA:    daj persname šýkaladkê .
*BFI:    damoj xočýš ?
*BFI:    pašli .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |