fam_ba_16

fam_ba_16

@Begin @Languages:    hyru @Participants:    BFI Migrant, BFA Migrant @ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary|| @ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional|| @L1 of BFI:    be @L1 of BFA:    be @MT of BFI:    brms @MT of BFA:    brms @FL of BFI:    be @FL of BFA:    be @Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file @Situation:    Conversation at home *BFI:    nekâlê macê prascilâ , jana durnoju prykidvâlâsê . *BFI:    jaje dzêparcirâvâlê s étâvâ , z hermanêjê dzêparcirâvâlê . *BFI:    ana čerêz pol´šu byla v hermanêjê , nu prostâ bez vizy , bez nêčevo . *BFI:    ješčë s atkudâ-tâ tožý vyslâlê . *BFI:    nu , a patom prykinulâsê +... *BFI:    pomnêš , jak ja tabe raskazvâlâ , što ne pomnêc´ , što jej +/. *BFA:    atšyblê pamêc´ . *BFI:    nu , ty by smahla tak ? *BFI:    da , prijexâlâ sjuda , i u jejo atšyblê , tam u jejo atšyblê pamêc´ . *BFI:    ne , ležac´ ana ležalâ v bal´nicê , no s čem ana ležalâ , nêpanjatnâ . *BFI:    možý , i praúdâ tam , možý , i pabilê . *BFI:    no pamêc´ u jejo bylâ , pâtamu što ja hâvaru +/. *BFI:    +" persname , da vidzêt ana , znajêt , ana iskâsâ hljanulâ na menja . *BFI:    a persname +"/. *BFI:    +" oj , étâ cebe pâkazalâs´ . *BFI:    ja hâvaru +"/. *BFI:    +" možý , i pâkazalâs´ . *BFI:    +" xalerâ jaho znajê . *BFI:    ja ž ne znaju . *BFI:    a persname +"/. *BFI:    +" oj netu u jejo pamêcê , netu u jejo , ana ne pomnêt nêkavo . *BFI:    nu , a patom žý ž héty úsë raúno úvjazaúsê . *BFI:    i persname i plakâlâ , i prasilâ , i malilâ . *BFI:    a on skazal +"/. *BFI:    +" ilê ana , ilê petlja . *BFI:    da . *BFI:    nu , žanisê [_/] žaniúsê . *BFI:    nu , vot i rêzul´tat . *BFI:    vot pažalustâ . *BFI:    a ne nadâ bylâ jemu žaniccý na nej , dažý i dzelâc´ nečêvâ . *BFI:    užé cjaper užé ne vernêš . *BFI:    a ješčë [_/] ješčë dvojê dzicej . *BFI:    nu xarošýjê takijê dzetkê . *BFI:    persname takoj xarošýj . *BFI:    ja ta znaju jix xârašo . *BFI:    a jana ž vo tut vo , dze milicýjê . *BFI:    vot vidzêlâ taki balkon ivuškâ ? *BFI:    vot étâ jixnê balkon . *BFI:    a ana tut . *BFI:    snimalê kvarciru na persname , a tut babkâ jeje žylâ . *BFI:    no ani tut v âsnavnom žylê . *BFI:    ciper babku zabralâ cëtkâ , bo jana saúsem užé nemohlâjê . *BFI:    no persname tut bylâ z joju . *BFI:    i jon hâvaryc´ , pryxodzêc´ ka mne +"/. *BFI:    +" babuškâ persname , a menja +... *BFI:    hlazkê zâsvecilês´ +... *BFI:    +" a menja papâ k mamkê zâvezët . *BFI:    persname hâvarit +"/. *BFI:    +" oj , étât persname až mlejêt za étâj mamâj . *BFI:    ja hâvarju +"/. *BFI:    +" persname , kak cibe ne stydnâ ? *BFI:    +" ty padumâú by , atkudâ znajê étâ dzicja , étâ ž mac´ , nu . *BFI:    kakajê b ne bylâ , no vsë ravno mamâ . *BFI:    vy ne prêdstavljajêcê , u menja až pramâ v sercê što-tâ joknulâ , kak on prišol i mne paxvastâlsê . *BFI:    až hlaza takijê , až zâsvecilês´ . *BFI:    znajêš . *BFI:    a tut jexâú u mašynê , a takoj xarošýj , spakojnyj . *BFI:    vâabšče takoj krasivyj xlopčýk . *BFI:    jedzê ú mašynê , sjuda vo pâdvezli , vysadžývâjêm , a jon hâvaryc´ +"/. *BFI:    +" nu , da svidanêjê . *BFI:    i tak vot pâmaxaú rukoj . *BFI:    i sam pram behom , behom . *BFI:    ot nâražajuc´ , a patom sirâty . *BFI:    a persname tamu +... *BFI:    persname on ne nužýn . *BFA:    kanešnâ net . *BFI:    a macê na dyby stanovêccý . *BFI:    a jana úsë xočý svesci jix nazad . *BFI:    užé jix ne sklejêš . *BFI:    užé ni_v_čëm , za što +/. *BFA:    daj persname šýkaladkê . *BFI:    damoj xočýš ? *BFI:    pašli . @End
(Stand: 20.04.2022)