fam_ba_20

fam_ba_20

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    BFI Migrant, BFA Migrant, BFB Town

@ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@L1 of BFI:    be

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFB:    brms

@MT of BFI:    brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFB:    be+brms

@FL of BFI:    be

@FL of BFA:    be

@FL of BFB:    brms

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Conversation at home

*BFI:    ščas@w persname .

*BFI:    nêčevo takajê persname , ja vot xadzilâ k nej .

*BFA:    a u nas persname .

*BFI:    oj , nixto ne xvalêc´ .

*BFA:    nu , ja ne znaju , jana tut prêxadzilâ , jak mamâ byla .

*BFA:    to mamâ kažý +"/.

*BFA:    +" mne jana panravêlâsê .

*BFI:    hâvarilâ babâ +"/.

*BFI:    +" âdnaho sa mnoju xadzilâ +...

*BFI:    dy havorýc´ , što jej nadâ bylâ vtaruju hrupu , a ana jej dala +...

*BFI:    vot upërlâ tret´ju , i vsë .

*BFI:    da .

*BFA:    a jany vse takijê , vot écê vot .

*BFA:    vot persname vo nadâ davac´ vtaruju hrupu , jamu hrazit tretjê .

*BFI:    ty što .

*BFB:    poslê takoj âperacýjê .

*BFI:    užýs kakoj !

*BFB:    davaj den´gu , budzêt vtarajê .

*BFA:    adkrytym cekstâm hâvarjat .

*BFA:    nu , a hdze jix uzjac´ ?

*BFA:    a skol´kâ dzenêh pašlo na lečenêjê !

*BFA:    u âblasnoj bal´nicý ležaú .

*BFA:    usë platnâjê , use prâcédury platnyjê .

*BFI:    ja ne znaju .

*BFI:    hâvarjat , što ščas@w besplatnâjê , a bačýš platnâjê .

*BFB:    tak tol´kâ nâzyvajêccý besplatnâjê .

*BFA:    persname ž hâvaryc´ +...

*BFA:    u bréscê , hâvaryc´ , što u âblasnoj ž persname bal´nicý ljažaú .

*BFA:    i vse prâcédury platnyjê .

*BFA:    jon nâzyvaú cénu za každy seans .

*BFA:    vot xadziú jon na [_/] na vodny masaž , étâ vse prâcédury platnyjê .

*BFA:    jon nâzyvaú dažý cény .

*BFA:    i z kim étâ ja hâvarylâ jiščë ?

*BFA:    i mne skazalê , što da , platnâjê .

*BFB:    étâ tol´kâ adno nazvanêjê astalâs´ , besplatnâjê .

*BFB:    za vsë , za každyj ukol , za špric dažý nadâ placic´ .

*BFB:    i to ješčë ukoljut kakim-nibudz´ .

*BFA:    tak on žý ž , persname ž , ješčë placil poslê âperacýjê , tam za što-tâ placil .

*BFA:    da .

*BFI:    no âperacýjê to besplatnâjê .

*BFA:    ja ž cebe hâvaru , poslê âperacýjê što-tâ , za što-tâ placil .

*BFB:    vâabšče nel´zja balec´ .

*BFA:    vse planâvyjâ âperacýjê platnyjê .

*BFA:    vezdze i vsjudu .

*BFA:    katoryjê besplatnâ , cebe pryvezlê vot z buxty baraxty .

*BFA:    cebe vzjalê vot pryvezlê na âperacýju srazu .

*BFB:    a kapêl´nêcu jeslê stavêc´ , svaju ž nadâ .

*BFI:    net .

*BFA:    siscemu svaju .

*BFI:    net .

*BFI:    v pâliklinêkê vsë vsë jesc´ .

*BFI:    vsë isključicêl´nâ .

*BFI:    a ja dumâju , čevo takajê očêrêdz´ .

*BFI:    da novâhâ hodâ netu mest na kapêl´nêcý .

*BFI:    što tam užé vel´mê tajê kapêl´nêcý +...

*BFI:    vot u nas v sančascê , tam lučšý bylâ .

*BFI:    tut nixto nêkaho ne hljadzic´ .

*BFA:    nu , vot pâljačylâsê ž z vjasny , to na daču lëtâlâ každy dzen´ .

*BFA:    dralâ tam usë padrad .

*BFI:    a što ty xočýš skazac´ ?

*BFI:    dačý , étâ addušýnâ dlja menja .

*BFA:    pasej travu , pâsadzi étyjê kusty .

*BFA:    kusty ž ne nadâ uxodâ , naspelê , selâ , stul´čýk zrabiú persname , âbabralâ .

*BFA:    nu , âbabrac´ i ja pâmahu .

*BFI:    ty ni razu ne pryjexâlâ .

*BFI:    skol´kê raz zvalâ .

*BFA:    ty mjane úsë prýhlašalâ , to kartošku kapac´ , to paloc´ , a ja ne úmeju .

*BFA:    âbirac´ ja budu .

*BFI:    ne , ja prýhlašalâ cebja klubniku paloc´ .

*BFI:    pomnêš ?

*BFA:    ja hâvaru , paloc´ ne úmeju , rvac´ adno úmeju .

*BFI:    pajexâlê cjaper , vusoú nâbjaréš , nasadzêš sabe klubnikê .

*BFA:    dze ?

*BFA:    na balkonê ?

*BFI:    u baby .

*BFA:    u baby rasce .

*BFA:    vsë ravno nima .

*BFA:    tolku jaje sadzic´ , jak jaje nima ?

*BFA:    tam u mamy kusočêk , vo ú jaje nima nikolê .

*BFA:    to li vymjarzajê [_/] vymêrzaje +...

@End

 

(Stand: 09.06.2021)